INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o."

Transkrypt

1 DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1

2 Spis Treści WSTĘP WYKAZ SKRÓTÓW CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA WSTĘPNE ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DOSTAWY TERENÓW NIEZABUDOWANYCH INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DOSTAWY TERENÓW ZABUDOWANYCH ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie VAT zmiany nieruchomości Podstawa opodatkowania w przypadku zamiany nieruchomości Zamiana prywatnych nieruchomości nie podlega VAT Zamiana nieruchomości w wyroku NSA ROZDZIAŁ II PODATNICY VAT W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATNICY W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI KRYTERIUM UZNANIA ZBYWCY NIERUCHOMOŚCI ZA PODATNIKA VAT ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTU A PODATNIK VAT ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI A DEFINICJA PODATNIKA W ŚWIETLE WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI ZBYCIE DZIAŁEK GRUNTU A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W INTERPRETACJACH ORGANÓW PODATKOWYCH I WYROKACH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Rozróżnienie działalności gospodarczej od sprzedaży majątku prywatnego

3 5.2.Aktywne działania sprzedawcy a status podatnika w przypadku zbycia gruntu Sprzedaż działek powstałych po nabyciu gruntu do celów prywatnych Doprowadzenie energii elektrycznej i nawiązanie współpracy z biurem nieruchomości a opodatkowanie VAT sprzedaży gruntu Podział gruntu na mniejsze działki SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO PRYWATNEJ, A CZĘŚCIOWO ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ CZĘŚCIOWO DO CELÓW PRYWATNYCH W WYROKU ETS ROZDZIAŁ III NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA CZY NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE - ZASADY PODZIAŁU SPRZEDAŻ GRUNTU Z BUDYNKIEM PRZEZNACZONYM DO ROZBIÓRKI SPRZEDAŻ DUŻEGO GRUNTU Z POJEDYNCZĄ BUDOWLĄ SPRZEDAŻ OGRODZONEGO GRUNTU SPRZEDAŻ GRUNTU Z BUDYNKIEM WYBUDOWANYM PRZEZ NABYWCĘ SPRZEDAŻ WYODRĘBNIONYCH EWIDENCYJNIE DZIAŁEK OBJĘTYCH JEDNĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ ROZDZIAŁ IV ZAGADNIENIA POZOSTAŁE ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI ZA ODSZKODOWANIEM Opodatkowanie VAT wywłaszczenia nieruchomości Wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu za odszkodowaniem Kwota odszkodowania z tytułu wywłaszczenia - netto czy brutto ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI A VAT Zasady opodatkowania odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości Notaralne zniesienie współwłasności z dopłatą Zniesienie współwłasności poprzez fizyczny podział nieruchomości Nieodpłatne zniesienie współwłasności

4 4.ODLICZANIE VAT NALICZONEGO W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zasady odliczania VAT od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej i celów prywatnych Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia nieruchomości Zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości na cele działalności gospodarczej a VAT naliczony CZĘŚĆ II ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH ROZDZIAŁ I STAWKA VAT W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STAWKA VAT W PRZYPADKU SPRZEDAŻY GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH DEFINICJA TERENÓW BUDOWLANYCH INSTRUKCJA OKREŚLANIA CHARAKTERU GRUNTU - TEREN BUDOWLANY CZY TEŻ NIE KLASYFIKACJA GRUNTU W EWIDENCJI GRUNTÓW A KWALIFIKACJA JAKO TEREN BUDOWLANY DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO GRUNT OBJĘTY CZĘŚCIOWO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYDANA DLA INNEGO PODMIOTU NIŻ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZBYCIE GRUNTU PRZEZNACZONEGO POD DROGĘ ZBYCIE GRUNTU A ZWOLNIENIE DLA TOWARÓW WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ Z VAT

5 CZĘŚĆ III ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ROZDZIAŁ I STAWKA VAT W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ZASADY OKREŚLANIA STAWKI VAT W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH SPRZEDAŻ GRUNTU Z BUDYNKAMI OPODATKOWANYMI WEDŁUG RÓŻNYCH STAWEK VAT OBIEKTY BUDOWLANE OPODATKOWANE WEDŁUG RÓŻNYCH STAWEK POŁOŻONE CZĘŚCIOWO NA RÓŻNYCH DZIAŁKACH GRUNTU ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO GRUNTU I WŁASNOŚCI BUDYNKÓW LUB BUDOWLI Zmiany przepisów dotyczących zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów od 1 stycznia 2014 r Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami lub budowlami Zbycie niezabudowanego prawa wieczystego użytkowania gruntów Ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie własności budynków Ustanowienie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu Zbycie gruntu na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych ZBYCIE GRUNTU Z NIEDOKOŃCZONYM BUDYNKIEM ROZDZIAŁ II ZWOLNIENIE Z VAT DLA SPRZEDAŻY BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWOLNIENIE Z VAT PRZY SPRZEDAŻY BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ ICH CZĘŚCI INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE USTALENIA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z VAT W PRZYPADKU ZBYCIA BUDYNKÓW LUB BUDOWLI ZBYCIE BUDYNKU LUB BUDOWLI A ZWOLNIENIE DLA TOWARÓW WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ Z VAT

6 3.1.Zasady korzystania ze zwolnienia w VAT w przypadku zbycia budynków wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT Odliczenie VAT przy nabyciu gruntu a brak prawa do odliczenia VAT naliczonego przy budowie budynku a zwolnienie z VAT Brak prawa do odliczenia VAT przy nabyciu gruntu a możliwość odliczenia VAT przy budowie budynku a zwolnienie z VAT DOSTAWA BUDYNKÓW PRZED I PO PIERWSZYM ZASIEDLENIU Zasady opodatkowania dostawy budynków przed i po pierwszym zasiedleniu Dostawa budynków dokonywana co najmniej 2 lata po pierwszym zasiedleniu Pierwsze zasiedlenie Definicja pierwszego zasiedlenia Pierwsze zasiedlenie - praktyczne wskazówki Najem zwolniony z VAT a pierwsze zasiedlenie Przekazanie budynku na własne potrzeby a pierwsze zasiedlenie Pierwsze zasiedlenie części budynku Wynajem części budynku posiadającego części wspólne a sposób liczenia wielkości części zasiedlonej Pierwsze zasiedlenie budynków nabytych przed 1993 r Pierwsze zasiedlenie po ulepszeniu budynku Usługi hotelarskie a pierwsze zasiedlenie Pierwsze zasiedlenie budowli Świadczenie usług parkingowych a pierwsze zasiedlenie Sprzedaż budynku wraz z parkingiem i ogrodzeniem Nabycie budynku od osoby fizycznej a pierwsze zasiedlenie Nabycie nieruchomości w celu odsprzedaży a pierwsze zasiedlenie Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu budynku a zwolnienie z VAT przy sprzedaży po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia Możliwość dobrowolnego opodatkowania budynków sprzedawanych po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia SPRZEDAŻ BUDYNKÓW I BUDOWLI PRZY ZAKUPIE KTÓRYCH NIE PRZYSŁUGIWAŁO PRAWO DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO Warunki stosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT Sprzedaż budynków na które nie poniesiono nakładów przekraczających 30% wartości początkowej Sprzedaż budynków na które poniesiono nakłady przekraczające 30% wartości początkowej Nakłady przekraczające 30% wartości początkowej środka trwałego Sposób liczenia nakładów przekraczających 30% wartości początkowej Nakłady dające i niedające prawa do odliczenia

7 6.MOŻLIWOŚC DOBROWOLNEGO OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY BUDYNKÓW I BUDOWLI ROZDZIAŁ III ZWOLNIENIE Z VAT PRZY SPRZEDAŻY BUDYNKÓW A KOREKTA VAT NALICZONEGO OBOWIĄZEK KOREKTY VAT NALICZONEGO W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZE ZWOLNIENIEM Z VAT ZASADY KOREKTY VAT W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZE ZWOLNIENIEM Z VAT KOREKTA PODATKU NALICZONEGO W PRZYPADKU ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ zł OKRES KOREKTY WYDATKÓW MODERNIZACYJNYCH - 5 CZY 10 LAT KOREKTA VAT W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓREJ VAT ODLICZANO NA PODSTAWIE PROPORCJI ROZDZIAŁ IV STAWKA VAT W BUDOWNICTWIE SPOŁECZNYM OBIEKTY OBJĘTE STAWKĄ 8% ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POWIERZCHNIA UŻYTKOWA W WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO PODZIAŁ PODSTAWY OPODATKOWANIA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM, GARAŻEM LUB MIEJSCEM POSTOJOWYM SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z WYPOSAŻENIEM ZASADY KWALIFIKACJI BUDYNKÓW DLA POTRZEB STOSOWANIA PREFERENCYJNEJ STAWKI 8% BUDYNKI DWUMIESZKANIOWE A PREFERENCYJNA STAWKA 8%

8 CZĘŚĆ IV ZAGADNIENIA POZOSTAŁE ZWIĄZANE ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I PODSTAWA OPODATKOWANIA I MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Podstawa opodatkowania przy zbyciu nieruchomości Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania Dostawa budynku wraz z gruntem Moment powstania obowiązku podatkowego przy zbyciu nieruchomości Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowe od 1 stycznia 2014 r Data wydania nieruchomości i data podpisania aktu notarialnego a moment powstania obowiązku podatkowego Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości Przypadki, gdy obowiązek podatkowy przy zbyciu nieruchomości powstaje według metody kasowej Wywłaszczenie gruntu za odszkodowaniem - moment powstania obowiązku podatkowego Dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji Wcześniejsze otrzymanie całości lub części zapłaty Umowa przedwstępna a moment powstania obowiązku podatkowego Opłata rezerwacyjna a obowiązek podatkowy Wpływ środków na rachunek powierniczy a moment powstania obowiązku podatkowego ROZDZIAŁ II DOKUMENTOWANIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY W PRZYPADKU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI WYSTAWIANIE FAKTUR OSOBOM FIZYCZNYM NIEPROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATNICY VAT CZYNNI A WYSTAWIENIE FAKTUR W PRZYPADKU SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ ZALICZKI I PRZEDPŁATY A OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY

9 5.TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR NA ŻĄDANIE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYSTAWIENIA FAKTURY NA DOSTAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ III POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI A PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PRAWO DO ZWOLNIENIA Z VAT NA PODSTAWIE ART. 113 USTAWY VAT A ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 I. GRUNTY NIEZABUDOWANE... 13 1. Grunt towarem dla celów VAT... 13 1.1. Grunt w przepisach dyrektywy VAT... 14 2. Rodzaje niezabudowanych gruntów... 15 2.1. Przepisy o kwalifikacji gruntów...

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/4512-708/15/AP Data 2016.02.01 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, zauważyć należy,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Problematyka opodatkowania zbycia nieruchomości, używanej w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Omówione zostały zmiany w podstawie opodatkowania, czyli wprowadzenie nowej definicji i nowych zasad jej liczenia.

Omówione zostały zmiany w podstawie opodatkowania, czyli wprowadzenie nowej definicji i nowych zasad jej liczenia. Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TRZECIA. Statystyczne określanie towarów i usług dla celów VAT

CZĘŚĆ TRZECIA. Statystyczne określanie towarów i usług dla celów VAT VAT w gminach 2011. Rewolucyjne zmiany. Elżbieta Rogala Rok 2011 charakteryzuje się ogromnym zakresem zmian dotyczących VAT. Są to zmiany rewolucyjne. Czymże innym bowiem jest np. przejście na nowy system

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY CELESTYNÓW

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY CELESTYNÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 grudnia 2016 roku INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY CELESTYNÓW 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych W tej publikacji m.in.: Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Miasta Opola

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Miasta Opola Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług w Jednostkach organizacyjnych Miasta Opola z dnia 2 stycznia 2017 r. SPIS TREŚCI: SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ... 4 2. PROCEDURY TRANSAKCJI SPRZEDAŻOWYCH PODATEK

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING 2014 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski 1 Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Sp. z o.o., Białystok 2014 ISBN 978-83-64227-08-0 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 2. Definicja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków

Zasady rozliczania podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Zasady rozliczania podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków Spis treści Rozdział 1...3 Ogólne zasady rozliczania transakcji podatku VAT...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Zasady rozliczania VAT w Gminie Miejskiej Kraków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Zasady rozliczania VAT w Gminie Miejskiej Kraków Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Zasady rozliczania VAT w Gminie Miejskiej Kraków Spis treści Rozdział 1...3 Ogólne zasady rozliczania transakcji VAT...3 Rozdział 2...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DLA GMINY PIERZCHNICA

PROCEDURY ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DLA GMINY PIERZCHNICA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 189/2016 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 28.12.2016r. PROCEDURY ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG DLA GMINY PIERZCHNICA PROCEDURY PROWADZENIA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU PODATKU

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 284/VII/2016 PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 284/VII/2016 PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 284/VII/2016 PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

Zbycie nieruchomości przez gminę w kontekście opodatkowania ich podatkiem VAT

Zbycie nieruchomości przez gminę w kontekście opodatkowania ich podatkiem VAT Gmina zawierając jakikolwiek akt notarialny jest automatycznie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT. Ogólne zasady gospodarowania przez gminę jej nieruchomościami Nieruchomościami są części powierzchni

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/16 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/16 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 20 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 70/16 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania i zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Gnojno i jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia Góra i jego jednostkach organizacyjnych

Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia Góra i jego jednostkach organizacyjnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 03 listopada 2016 r. Zasady dotyczące rozliczania transakcji VAT udokumentowanych fakturami zakupu w Mieście Jelenia

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik do Zarządzenia nr 127/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Lublin i jej jednostki organizacyjne nieposiadające

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.10.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 524416 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 18-19 Maj Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 524416

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W POWIECIE KLUCZBORSKIM WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI.

PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W POWIECIE KLUCZBORSKIM WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku Nr 89/392/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W SPIS TREŚCI POWIECIE KLUCZBORSKIM WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462016 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 27-28 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IPTPP2/ /15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IPTPP2/ /15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna z 2.07.2015 r. Sygnatura IPTPP2/4512-216/15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dostawa udziału w prawie własności kamienicy nie będzie - jak wskazał Wnioskodawca - dokonana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 716/2016 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 716/2016 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 29 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 716/2016 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Mielec i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.:

3. Odwrotne obciążenie: a) podstawowe zasady samonaliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2015 r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 431016 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 27-28 Kwiecień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/505/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 107/505/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 107/505/2016 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim Na podstawie art. 32 ust.1, art. 32 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH na Rok... Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785)

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów

SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów SPECJALISTA ds. rozliczeń VAT w transakcjach krajowych 2013 po nowelizacji przepisów Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania) zapoznanie się z problematyką podatku VAT

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie nieruchomościami

Umowy w obrocie nieruchomościami Stella Brzeszczyńska Umowy w obrocie nieruchomościami Aspekty podatkowe i cywilnoprawne 2. wydanie Analiza czynności prawnych dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych Omówienie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III GospNierU... 1 1. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo