Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced"

Transkrypt

1 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced P/N REV 2.0 ISS 24AUG10

2 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Advisor Advanced są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. GE oraz logo GE są znakami towarowymi koncernu General Electric używanymi w ramach licencji przez UTC Fire & Security, 9 Farm Springs Road, Farmington, CT Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Fox Rd., Arden Hills, MN , USA Autortyzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Systemy alarmowe Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu Tor transmisji PTSN klasa 2 Tor transmisji IP klasa 4 Stopień systemu 2; klasa środowiskowa II Testowane i certyfikowane przez Telefication B.V. 1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE): Niniejszym firma UTC Fire & Security oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z głównymi wymogami oraz innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej witrynie: utcfireandsecurity.com.

3 Spis treści Wprowadzenie iv Style typograficzne iv Ważne iv Klawiatury i czytniki 1 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD 2 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD 3 Sekwencja programowania 4 Podstawowa konfiguracja 4 Zaawansowana konfiguracja 5 Testowanie menu 5 Menu Advisor Advanced 7 Organizacja części menu w niniejszej instrukcji 7 Programowanie opcji 7 Dostęp do menu programowania instalatora 7 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD 9 Edycja opcji 9 Potwierdzanie zmian 10 Wychodzenie z menu 11 Układ klawiatury 11 Biblioteka słów 11 Pierwsze uruchomienie 13 1 Serwis Pokaż rejestr Testy Wersja centrali Zmiana PIN Blokuj Sab.Obu Reinstalacja 26 2 Urządzenia BUS 27 Numerowanie magistrali BUS Pokaż urządzenia Edytuj urządzenia Stacje ZAZ Moduły MZD 31 3 Użytkownicy Dod/Usuń Użytk Grupy użytk. 39 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced i

4 4 Linie Dodaj linię 43 4.n Wybór linii 43 4.n.1 Nazwa linii 44 4.n.2 Typ linii 44 4.n.3 Blokowana 44 4.n.4 Lokalizacja linii 44 4.n.5 Obszary 45 4.n.6 Opcje linii 45 4.n.7 Czujki inercyjne 50 4.n.8 Usuń linię 50 5 Obszary 51 5.n Wybór obszaru 51 5.n.1 Nazwa obszaru 51 5.n.2 Czas wyjścia 51 5.n.3 Czas wejścia 52 5.n.4 Czas pre-alarmu 52 5.n.5 Bez Czasu Wyj 52 6 Wyjścia Dodaj wyjście 53 6.n Wybiór wyjścia 54 6.n.1 Nazwa wyjścia 54 6.n.2 Lokaliz.Wyjśc n.3 Negacja 54 6.n.4 Filtr 54 6.n.5 Usuń wyjście 55 7 Filtry warunkowe 56 Jak działają filtry warunkowe 56 7.n Wybór filtra 57 7.n.1 Nazwa filtra 57 7.n.2 Wzór 57 7.n.3 Negacja 59 8 System Zegary Opcje instalatora Menu i LCD Opcje zazbrajania Opcje linii Zazbr.częśc Centrala Inne Biblioteka 76 9 Komunikacja Stacja SMA 77 ii Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

5 9.2 Opcje zdarzeń Ścieżka transm Poł. z komp 94 Programowanie systemu Advisor Advanced przy użyciu programu TITAN 98 Rozwiązywanie problemów 99 Procedura przywracania 99 Centrala systemu Advisor Advanced. 99 Stacje zazbrajania z wyświetlaczem LCD ATS111x 100 Moduły zbierania danych: modele ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS Dodatek A. Zasady raportowania alarmów 103 Warunki zdarzeń 103 Kolejność raportowania 104 Błąd komunikacji (FTC) 105 Dodatek B. Zdarzenia systemu Advisor Advanced 106 Dodatek C. Kody raportowania SIA i CID w systemie Advisor Advanced 113 Dodatek D. Typy linii 117 Dodatek E. Opcje zależące od przepisów prawa 121 Słownik pojęć 123 Indeks 127 Mapa programowania 131 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced iii

6 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis produktu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i programowania komponentów systemu Advisor Advanced. Do skutecznego używania niniejszego dokumentu przydatna jest podstawowa wiedza o systemach i komponentach alarmowych. Przed przystąpieniem do programowania lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Uwaga: Instalację każdego sprzętu winien przeprowadzać wykwalifikowany instalator posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Style typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje określone style notacyjne i typograficzne, które ułatwiają identyfikację ważnych informacji. Tabela 1: Style notacyjne i typograficzne Element Klawisze Uwaga Przestroga [IP] Opis Pisane z dużej litery, np. naciśnij Enter. Informacje opatrzone słowem Uwaga pozwalają zaoszczędzić czas i pracę. Przestrogi informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. Pola wyboru pozwalają na wybranie opcji dostępnych dla systemu. Ten tekst wskazuje na menu i opcje dostępne tylko na centralach systemu Advisor Advanced-IP. Ważne Ten podręcznik zawiera informacje o wszystkich centralach Advisor Advanced i Advisor Advanced-IP we wszystkich odmianach. Słowo Centrala Advisor Advanced odnosi się do każdego wariantu centrali Advisor Advanced lub Advisor Advanced-IP, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Tabela 2: Lista wariantów centrali [1] Typ Obudowa Wymiary (mm) Zasilanie (A) Waga (kg) [2] ATS1000A-SM Metalowa 250 x 250 x ,8 ATS1000A-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS1000A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS1000A-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS1000A-IP-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS2000A-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS2000A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 [1] Nie wszystkie warianty mogą być dostępne. [2] Waga nie obejmuje akumulatora. iv Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

7 Klawiatury i czytniki Rysunek 1: Klawiatura 1 2!! * Menu 0 Enter # LED Zasilanie 230V Zielona świeci: zasilanie 230V OK 2. LED Dostęp Niebieska miga:odczytano kartę 3. LED Uszkodzenie Żółta świeci: aktywna usterka systemowa Żółta miga: ogólny alarm (EN 50131) 4. LED Alarm Czerwona świeci: aktywny stan alarmu 5. Wyświetlacz LCD Wyświetla komunikaty 6. Do góry Przewijanie w góre menu Zmiana wartości Kasowanie 7.? / Pomoc Pokazuje podpowiedź Włączenie słów z biblioteki 8. Zazbrojenie Częściowe Zazbrojenie częściowe obszarów Rozwinięcie tekstu 9. F / Funkcyjny Pokazuje aktywne linie / uszkodzenia 10. On Pełne zabrojenie obszarów 11. / W prawo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursra w prawo 12. / W lewo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursra w lewo 13. X / Kasuj Wyjście z wybranej funkcji 14. Off Rozbrojenie obszaru 15. / W dół Przewijanie w dół menu Zmina wartości Cofnij 16. Klawisze alfanumeryczne Klawisze 1 do 9 i wprowadzanie liter 17. Menu Wejście do menu 18. Enter Zakończenie operacji Wejście do wybranego menu Cyfra 0 Zmiana wybranej wartości 20. Diody obszarów 1 do 16 Świeci: obszar zazbrojony Wyłączona: obszar rozbrojony Miga: stan alarmowy w obszarze Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 1

8 Rysunek 2: Czytniki ATS1190/ATS Rysunek 3: Czytnik ATS1197 z klawiaturą OFF ON 6 1. Niebieska dioda LED 2. Czerwona dioda LED 3. Podwójna dioda LED 4. Żółta dioda LED 5. Czerwona dioda LED 6. Przyciski numeryczne Niebieska miga: odczytano kartę Czerwona świeci: aktywny stan alarmu Czerwona miga: ogólny alarm (EN 50131) Zielona świeci: zasilanie 230V OK Zielona miga: brak zasilania 230V lub otwarcie drzwi przy rozbrojeniu Czerwona świeci: wszystkie obszary zazbrojone Czerwona miga: otwarcie drzwi przy zazbrojeniu Zał.: Wszystkie linie zamknięte Miga: ogólny błąd (EN 50131) Miga: alarm Klawisze od 0 do 9 7. Off Rozbrojenie obszaru 8. On Zazbrojenie obszaru Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD Metoda autoryzacji zależy od ustawień systemu. Więcej informacji znajduje się w części n.3.5 Tryb Karta&PIN na stronie 30. Uwaga: Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN klawiatura jest blokowana na 120 sekund. Tabela 3: często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie Zazbrojenie z kodem PIN On, kod PIN, Enter, lub kod PIN, On Zazbrojenie z kartą On, karta Zazbrojenie z kartą i kodem PIN On, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą 3.x Karta 3.x Rozbrojenie Rozbrojenie z kodem PIN Off, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Off Rozbrojenie z kartą Off, karta Rozbrojenie z kartą i kodem PIN Off, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Off 2 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

9 Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie częściowe Dostęp do drzwi Dostęp do menu Rozbrojenie z pierwszą kartą Karta Zazbrojenie częściowe z kodem PIN Partset, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Częściowe Zazbrojenie częściowe z kartą Częściowe, karta Zazbrojenie częściowe z kartą i kodem PIN Częściowe, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Częściowe Dostęp do drzwi z kodem PIN Kod PIN, Enter Dostęp do drzwi z kartą Karta Dostęp do drzwi z kartą i kodem PIN Dostęp do menu z kodem PIN Karta, kod PIN, Enter Menu, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Menu Dostęp do menu z kartą Menu, karta Dostęp do menu z kartą i kodem PIN Menu, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Menu * Pola wyboru pozwalają na oznaczenie opcji dostępnych dla systemu. Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD Tabela 4: Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie Zazbrojenie z kodem PIN On, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą On, karta Zazbrojenie z kartą i kodem PIN On, karta, kod PIN, Enter lub Karta, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą 3.x Karta 3.x Rozbrojenie Rozbrojenie z kodem PIN Off, kod PIN, On Dostęp do drzwi Rozbrojenie z kartą Off, karta Rozbrojenie z kartą i kodem PIN Rozbrojenie z pierwszą kartą Dostęp do drzwi z kodem PIN Dostęp do drzwi z kartą Dostęp do drzwi z kartą i kodem PIN Off, karta, kod PIN, Enter lub Karta, kod PIN, Off Karta Dowolna cyfra, kod PIN, On Dowolna cyfra, karta lub Karta Dowolna cyfra, karta, kod PIN, On lub Karta, kod PIN, On * Pola wyboru pozwalają na oznaczenie opcji dostępnych dla systemu. Po wprowadzeniu kodu PIN klawiatura wyemituje dwa sygnały dźwiękowe oraz zamruga czerwoną i zieloną diodą LED. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, klawiatura wyemituje siedem sygnałów dźwiękowych. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 3

10 Sekwencja programowania Centrale Advisor Advanced są wyposażone w szereg rozwiązań mających na celu realizację zróżnicowanych wymagań. Ta elastyczność sprawia, że poprawna konfiguracja jest nieco trudniejsza. Dlatego ważne jest, aby programować systemy Advisor Advanced w sposób uporządkowany i kontrolowany. Podstawowa konfiguracja Podstawowa konfiguracja obejmuje wszystkie ustawienia niezbędne do uruchomienia centrali systemu Advanced z najczęściej używanymi programowaniami. 1. Narysuj plan pomieszczeń i oznacz wszystkie linie, urządzenia, obszary itp. Do wprowadzenia wszystkich informacji użyj arkuszy programowania. 2. Wykonaj początkową instalację centrali (patrz Pierwsze uruchomienie na str. 13). 3. Przy użyciu menu użytkownika 1.4 Zmiana PIN zmień kod instalatora (patrz str. 25). 4. Przy użyciu menu Godzina i data ustaw prawidłową datę i godzinę (patrz str. 60). 5. Przy użyciu menu 5 Obszary zaprogramuj opcje obszaru, takie jak nazwy i godziny wchodzenia/wychodzenia (patrz str. 51). 6. Przy użyciu menu 2.1 Pokaż urządzenia włącz stacje ZAZ i moduły DGP podłączone do szyny. 7. Jeśli to konieczne, przy użyciu menu Stacje ZAZ skonfiguruj dodatkowe informacje dotyczące stacji ZAZ (patrz str. 28). 8. Jeśli to konieczne, przy użyciu menu Moduły MZD skonfiguruj dodatkowe informacje dotyczące modułów DHP (patrz str. 31). 9. Przy użyciu menu 8.5 Opcje linii na stronie 70 wprowadź niezbędne ustawienia wprowadzania danych dotyczące całego systemu. 10. Przy użyciu menu 4 Linie zaprogramuj niezbędne opcje linii, takie jak typ linii, nazwa linii i opcje raportowania (patrz str. 43). 11. Przy użyciu menu n.2 Ścieżka trans zaprogramuj wymagane ścieżki transmisji (patrz str. 95). 12. Przy użyciu menu 9 Komunikacja zaprogramuj szczegóły stacji monitorowania i komunikacji (patrz str. 77). 13. Przy użyciu menu 6 Wyjścia na stronie 53 odwzoruj wydarzenia do wyjść, tak jak jest to wymagane. 4 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

11 Zaawansowana konfiguracja Czynności podane w części Podstawowa konfiguracja są wymagane dla wszystkich systemów. Następujące dodatkowe czynności mogą być wymagane w zaawansowanych instalacjach. 1. Przy użyciu menu 8 System zaprogramuj dodatkowe opcje systemu (patrz str. 60). 2. Przy użyciu menu 9.4 Poł. z komp zaprogramuj funkcje wysyłania i pobierania (patrz str. 94). 3. Jeśli niezbędna jest funkcja wymuszonego zazbrajania, ustaw ją w menu Zazbr.wymusz (patrz str. 70). 4. Przy użyciu menu 7 Filtry warunkowe zaprogramuj niezbędne filtry warunkowe (patrz str. 56). 5. Jeśli są używane wyjścia, zaprogramuj menu 6 Wyjścia (patrz str. 53). 6. Przy użyciu menu Komun.na LCD wprowadź własny tekst wyświetlany na ekranie LCD (patrz str. 67). 7. Przy użyciu menu 4.n.7 Czujki inercyjne zaprogramuj czujki inercyjne (patrz str. 50). Testowanie menu Zaprogramowany system należy przetestować. Menu, które pozwalają na przetestowanie, to: Tabela 5: Menu użytkownika z funkcjami testu Pozycja menu Opis 1 Zawieszanie linii Wyświetlenie i zawieszenie lub odwieszenie dowolnej linii 2 Blokowanie linii Wyświetlenie i zablokowanie lub odblokowanie dowolnej linii 3 Pokaż rejestr Lista wszystkich zdarzeń, które miały miejsce 4 Stan centrali Dostarcza informacji o systemie, w tym o otwartych strefach 8 Serwis Umożliwia wykonanie walk testu i połączenia testowego Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 5

12 Tabela 6: Menu instalatora z opcjami testu Pozycja menu Opis 1 Serwis Lista wszystkich zdarzeń, które miały miejsce Lista wszystkich aktywnych linii, sabotażów i usterek Określa opcje okresowego połączenia testowego Pozwala na wykonanie następujących testów: Test wyjść Test diod LED Test czujki inercyjnej Walk test Połączenie testowe Wykonuje diagnostykę protokołu IP (statystyki, ping itd.) [IP] Wykonuje diagnostykę kanału GSM Umożliwia reinstalację systemu 2 Urządzenia BUS Wyświetla listę wszystkich stacji ZAZ i modułów MZD oraz ich bieżących stanów 4 Linie Blokuj / odblokuj linie 9 Komunikacja Pozwala wysłać polecenie ping do wybranej stacji monitorowania lub wybranego komputera [IP] 6 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

13 Menu Advisor Advanced W przypadku próby wybrania opcji, do której kod PIN nie ma autoryzacji (np. menu użytkownika), na wyświetlaczu pojawi się komunikat: BŁĄD Brak dostępu Uwaga: Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN klawiatura jest blokowana na 120 sekund. System może być skonfigurowany tak, aby uniemożliwić dostęp instalatorowi do menu bez zgody administratora. Jest to na przykład wymagane w normie EN Funkcję tę ustawia się w menu Wym.Potw (patrz str. 64). Organizacja części menu w niniejszej instrukcji Pozycje menu są numerowane w systemie Advanced Advisor. Ten sam system numeracji jest również wykorzystywany w niniejszej instrukcji. Tak więc 1 opcja menu Zawieszanie linii to część 1 Zawieszanie linii. Numer menu oznacza także kolejne przyciski, które należy nacisnąć, aby wejść do menu. Przykład: aby wejść do menu 1.4 Walk test, należy wejść do menu instalatora i nacisnąć przyciski 1 oraz 4. Programowanie opcji Informacje o kluczach używanych podczas programowania znajdują się na następujących stronach. Dostęp do menu programowania instalatora System Advisor Advanced jest programowany z menu programowania instalatora. Przed uzyskaniem dostępu do menu programowania administrator musi rozbroić system. W zależności od ustawień systemu może pojawić się także monit o otwarcie obudowy centrali przed konfiguracją systemu. Dostęp do menu programowania instalatora 1. Rozpocznij pracę przy następującej zawartości ekranu LCD: UTC F&S WTO 27 Kwi 10:00 2. Jeśli opcja Wym.Potw (patrz str. 64 ) jest ustawiona na wartość Tak, administrator musi najpierw przydzielić dostęp dla instalatora. Administrator musi się zalogować, wybrać opcję Załączenie serwisu i wylogować się. Teraz instalator może się zalogować w przedziale czasu określonym w Załącz.serwis na stronie 63. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 7

14 3. Naciśnij przycisk Menu. Na wyświetlaczu pojawi się: Podaj PIN/kartę >_ 4. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk Enter. Ewentualnie jeśli karta została skonfigurowana, można ją przyłożyć do czytnika. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Zaw. Raport >Tak< 5. Wybierz opcję Tak, jeśli chcesz zawiesić wszystkie raporty podczas programowania systemu. Raporty obejmują przekazywanie informacji do stacji monitorowania, jak również umieszczanie wydarzeń w dziennikach. 6. Naciśnij przycisk Enter. Na następnym ekranie pojawi się informacja o zawieszeniu sabotażów i rozbrajaniu obszarów: Zawiesz.Sab. Rozbr.obszarów 7. Naciśnij ponownie przycisk Enter. Jesteś teraz w menu programowania. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: 1>Serwis 2 Urządzenia BUS Z poziomu tego ekranu można teraz: Opcja Czynność Wynik Zmienić wybór Wejść do pozycji menu Wyświetlić pomoc Wyjść z pozycji menu Naciśnij przycisk W górę lub W dół Wpisz numer pozycji menu lub Naciśnij przycisk Enter lub strzałkę w prawo, aby wejść do wybranej pozycji Naciśnij przycisk Help Naciśnij strzałkę w lewo lub przycisk Kasuj Wybranie poprzedniej lub następnej pozycji menu Przejście do określonej pozycji menu Zostanie wyświetlony opis wybranej pozycji menu (jeśli jest dostępny) Wyjście z pozycji menu Można teraz wybrać opcje menu, które chcesz zaprogramować. Aby poznać diagram wszystkich pozycji menu dostępnych w menu programowania, przejdź do Mapa programowania na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

15 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD Wyświetlacz LCD na klawiaturze ma dwa wiersze. Opcje programowania zajmują oba wiersze: Numer MZD >_< Polecenie menu zazwyczaj zajmuje jeden wiersz. Dwa polecenia z menu są pokazane poniżej: 1>Stacje ZAZ 2 Moduły MZD Niektóre pozycje menu zajmują cały ekran. Wiersz >>> oznacza podmenu. 3>Konfig.ZAZ >>> Edycja opcji Po wybraniu opcji menu, można ją zaprogramować. Większość opcji można zaprogramować przy użyciu standardowej procedury przedstawionej w części Sposób programowania niżej. Sposób programowania Metoda programowania zależy od opcji, które mają być zaprogramowane. Niektóre opcje wymagają podania wartości, inne ustawienia tak/nie. Sposób programowania wartości 3 Czas wejścia > < 1 do 0: wprowadź nowe informacje Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Sposób programowania opcji tak/nie 01 Linia- alarm >Tak< Strzałki W górę i W dół: przechodzenie między opcjami Enter: potwierdzenie pozycji Sposób edycji tekstu 1 Nazwa obszaru >Obszar 1 < Przyciski od 1 do 9 mają na sobie nadrukowane kolejne litery. Aby wpisać literę naciśnij przycisk z cyfrą taką liczbę razy, która odpowiada pozycji litery na danym Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 9

16 przycisku. Dostępne są zarówno duże i małe litery, jak i cyfry oraz spacje. Patrz Układ klawiatury na str do 0: wprowadzenie znaku Strzałka w górę: usunięcie znaku Strzałka w dół: skasowanie ostatniego znaku Strzałka w lewo i Strzałka w prawo: przesunięcie kursora Klawisz funkcyjny i strzałka w lewo: usuwanie tekstu do tyłu Klawisz funkcyjny i strzałka w prawo: usuwanie tekstu do przodu Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Patrz także Biblioteka słów na str. 11. Sposób edycji listy 5 Obszary > < Strzałka w górę i Strzałka w dół: przełączenie wartości pod kursorem 0: Uwzględnienie lub wyłączenie wszystkich wartości na liście Strzałka w lewo i Strzałka w prawo: przesunięcie kursora do określonej pozycji Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Sposób edycji adresu hosta [IP] Nazwa hosta > < Zgodnie z informacjami przedstawionymi w części Sposób edycji tekstu na stronie 9 wprowadź jedną z następujących wartości: Adres IP w postaci nnn.nnn.nnn.nnn. Na przykład: Nazwę hosta w postaci ciągu tekstowego. Na przykład g.com. W takim przypadku należy skonfigurować serwer DNS przy użyciu menu 9.3.n.5 Konfig. DNS [IP] na stronie 91 i musi być on dostępny. Potwierdzanie zmian Po zmianie określonego ustawienia i wychodzeniu z bieżącego menu pojawi się monit o potwierdzenie zmian. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Zastosować? >Nie< Jeśli chcesz zapisać zmiany, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk Enter. W przeciwnym wypadku zmiany zostaną anulowane. 10 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

17 Wychodzenie z menu Decyzję o wyjściu z menu należy potwierdzić. Pojawi się odpowiedni monit. Aby wyjść z menu, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk Enter. Ewentualne błędy lub otwarte wejścia zostaną wyświetlone w taki sam sposób, co w menu Alarmy i błędy na stronie 17. Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk Kasuj, aby wrócić do programowania. Układ klawiatury Tabela 7: Układ klawiatury do wprowadzania tekstu Naciśnięcie przycisku wymagane do uzyskania znaku Klucz a b c A B C 1 2 d e f D E F 2 3 g h i G H I 3 4 j k l J K L 4 5 m n o M N O 5 6 p q r P Q R 6 7 s t u S T U 7 8 v w x V W X 8 9 y z Y Z 9 0 Spacja., + * % 0 Układ klawiatury i teksty wyświetlane w menu zależą od języka zaprogramowanego dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Podczas edycji nazw hostów cyfry są wprowadzane przed znakami [IP]. Biblioteka słów Centrala systemu Advisor Advanced ma programowalną bibliotekę słów, która pomaga użytkownikom podczas wpisywania tekstu. Aby włączyć lub wyłączyć bibliotekę słów, naciśnij przycisk Help. Wyświetlane na ekranie znaki > i < zmienią się na [ i ]. Gdy w trybie biblioteki słów kursor znajdzie się na końcu ostatniego słowa w edytowanym ciągu, w górnym wierszu pojawi się pobrana z biblioteki propozycja słowa (jeśli jest dostępna). :ulica >ul_ < Aby wybrać jedno z wielu słów, naciśnij strzałkę W górę i W dół. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 11

18 Aby zaakceptować proponowane słowo, naciśnij przycisk Enter. Jeśli wpisywane słowo nie pasuje do żadnego słowa z biblioteki, system zaproponuje zapisanie słowa. Brak porady >ulgow_ < Jeśli chcesz zapisać słowo, na którym jest umieszczony kursor, naciśnij przycisk Zazbrojenie częściowe. W funkcji biblioteki słów jest uwzględniana różnica między dużymi i małymi literami. Słowo ulica nie zostanie zaproponowane po wpisaniu Ul. 12 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

19 Pierwsze uruchomienie Po pierwszym uruchomieniu systemu pojawi się monit o wykonanie instalacji. INFO Wymagana inst Przed rozpoczęciem systemu niezbędne jest wpisanie odpowiednich wartości domyślnych systemu. W trakcie instalacji można zdefiniować następujące ustawienia. Tabela 8: Wartości ustawiane podczas instalacji Opcja Wartość domyślna Opis 1 Nazwa centrali Centrala Tekst identyfikujący centralę. 2 Język centrali Angielski (Wielka Brytania) Określa język* menu centrali. Język, który jest używany, gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik. Po zalogowaniu się użytkownika wybierany jest język, który został dla niego ustawiony przez administratora systemu. 3 Domyślne EN Określa wartości domyślne zależne od standardów*. 4 Autoryzacja Tylko PIN Domyślny sposób autoryzacji. Więcej informacji znajduje się w części Autoryzacja na stronie 72 5 Metoda przymusu Wyłączony Domyślny sposób podawania kodu przymusu. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji zarządcy systemu Advisor Advanced. 6 Długość PINu 4 Domyślna długość kodu PIN (dozwolony zakres wynosi od 4 do 10 cyfr). Aby poznać dalsze szczegóły, patrz Długość PINu na stronie 73 7 Tryb zmiany PIN Losowy Metoda tworzenia kodu PIN. Więcej informacji znajduje się w części 3.1.n.2 Zmiana PIN na stronie 36 8 Godzina i data Zależna od aktualnej wersji oprogramowania * Aby uzyskać listę języków i standardów, skontaktuj się z dostawcą. Godzinę i datę należy ustawić podczas instalacji. Więcej informacji znajduje się w części Godzina i data na stronie 60. Ustaw odpowiednie opcje i uruchom instalację, a następnie wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Instalator PIN:1278 Administrator PIN: to domyślny kod PIN głównego instalatora to domyślny kod PIN nadzorcy. Uwaga: Jeśli kod PIN został ustawiony tak, aby miał więcej niż cztery cyfry, do domyślnej wartości kodu są dopisywane zera. Jeśli na przykład w systemie zostały skonfigurowane sześciocyfrowe kody PIN, kod PIN administratora to Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 13

20 Potwierdź każdy ekran przyciskiem Enter. Centrala uruchomi się ponownie. Większość z tych wartości można zmienić później przy użyciu menu 8.7 Centrala (patrz str. 72). 14 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

21 1 Serwis 1>Pokaż rejestr 2 Testy Menu Serwis udostępnia instalatorowi opcje konserwacji i obsługi, takie jak przegląd informacji o urządzeniach, wyświetlenie rejestrów itd. 1.1 Pokaż rejestr 1>Wszystkie 2 Podstawowe Wyświetlenie rejestrów to szybki i prosty sposób na określenie miejsca, w którym został załączony alarm. Informacje te są przydatne, gdy konieczne jest skasowanie alarmu bez początkowego sprawdzania jego przyczyny. Można wybrać jeden z następujących typów komunikatów. Tabela 9: Typy rejestrów Pozycja Opis Wszystkie Wszystkie zdarzenia Podstawowe Tylko zdarzenia uznane w normie EN za podstawowe (alarmy, zazbrojenie, zazbrojenie częściowe i rozbrojenie, napad, sabotaż, błędy, zmiana użytkownika, reset wykonany przez instalatora itd) Dodatkowe Zdarzenia inne niż przedstawione powyżej zdarzenia podstawowe Instalator Zdarzenia spowodowane przez instalatora (tryb programowania, połączenie z komputerem itd) Dostęp Zdarzenia związane z dostępem, takie jak brak praw dostępu Na wyświetlaczu jest widoczna informacja o miejscu wystąpienia alarmu. 1>Dostęp dla uż> Użytkownik 3 Można teraz wykonać następujące czynności: Przewinąć listę alarmów. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyświetlenie szczegółów. Naciśnij przycisk Enter. 05Maj08 15:04:54 System Jeśli dostępne są dodatkowe informacje, zostaną one automatycznie przewinięte. Zamknięcie historii. Pozwala zamknąć historię alarmów i powoduje ponowne wyświetlenie informacji początkowych. Naciśnij przycisk Kasuj. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 15

22 1.2 Testy 1>Test linii 2 Test czuj.iner Menu Testy pozwala na uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji testowania Test linii 1>Centrala 2 Ekspander wej. Aby wpisać wejścia, wejdź do menu Test linii. W pierwszej kolejności wybierz położenie linii (centrala, ekspander lub moduł MZD). Następnie wprowadź fizyczny numer linii w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie linii. Centrala 1.1 normalny Można teraz wykonać następujące czynności: Przewinięcie listy linii. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyjście z testu linii. Pozwala zamknąć test linii i wrócić do informacji początkowych. Naciśnij przycisk Kasuj Test czuj.iner 1>Centrala 2 Ekspander wej. Przy użyciu menu Test czujki inercyjnej można sprawdzić czułość czujki inercyjnej. W pierwszej kolejności wybierz położenie linii (centrala, ekspander lub moduł MZD). Następnie wprowadź fizyczny numer linii w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie linii. Centrala 1.1 normalny 0 Poddaj urządzenie działaniu wibracji. W menu zostanie wyświetlony stan linii i poziom wibracji (sumaryczny) (aby uzyskać dalsze informacje, patrz 4.n.7.2 Czułość na str. 50). Siła uderzeń testowych (całkowite) powinno mieć tą wartość + 1. Alarm zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy uderzenie będzie silniejsze od testowego Test wyjść 1>Wyjścia 2 ZAZ -LED Test wyjść pozwala na sprawdzenie wyjść i diod LED. 16 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

23 Wyjścia Przy użyciu menu Wyjścia można sprawdzić wyjścia systemu. W pierwszej kolejności wybierz położenie wyjścia (centrala, moduł MZD lub stacja ZAZ). Następnie wprowadź numer wyjścia w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie wyjścia. Centrala 1.1 Wył Można teraz wykonać następujące czynności: Przełączyć stan, naciskając przycisk Enter. Przewinięcie listy wyjść. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyjście z testu wyjść. Po wyjściu przywracany jest oryginalny stan wyjścia. Naciśnij przycisk Kasuj ZAZ -LED 1>ZAZ 1 2 ZAZ 2 Przy użyciu menu ZAZ -LED można sprawdzić diody LED klawiatury i czytnika. Wybierz stację ZAZ i naciśnij przycisk Enter. Można teraz wykonać następujące czynności: Włączyć lub wyłączyć wszystkie diody LED stacji ZAZ przy użyciu przycisku Enter. Wyjście z testu diod LED stacji ZAZ. Naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść z menu i przywrócić stan diod LED Alarmy i błędy 0>Wszystko 1 Obszar 1 Menu Alarmy i błędy pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich liniach, których stan nie jest normalny i dla których istnieją w systemie uszkodzenia. Wszystkie pozycje są automatycznie przewijane. Można wyświetlić każdy obszar oddzielnie lub wszystkie obszary razem. Aby wyjść z tego widoku, naciśnij przycisk Kasuj lub Enter Walk test 1>Start 2 Opcje Menu Walk test pozwala na wykonanie testu linii. Aby linia przeszła test, musi przełączyć się z normalnej na aktywną i z aktywnej na normalną. W teście linii walk test każda zmiana stanu jest sygnalizowana dźwiękiem emitowanym z klawiatury lub wbudowanym dzwonkiem. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 17

24 Testowane obszary muszą być rozbrojone. Uwaga: Jeśli w teście walk test uwzględnione są linie 24-godzinne, zostaną one zawieszone na czas testu i nie załączą alarmu. Istnieją dwa, przedstawione poniżej typy testów walk test. To menu pozwala na uruchomienie testu ręcznie (walk test instalatora) oraz określenie warunków, w których użytkownik musi wykonać walk test, w tym wykonanie walk testu przez zazbrojeniem obszaru (walk test użytkownika) Start Polecenie Start rozpoczyna walk test instalatora dla linii, dla których został on włączony (patrz 4.n.6.09 Walk-test inst na str.47). W trakcie trwającego testu linia nieprzetestowanych linii jest automatycznie przewijana. Na ekranie LCD jest wyświetlania linia i warunek, który musi być spełniony. Na przykład na poniższym ekranie widać, że należy aktywować linię 1. Linia 1 Aktywuj linię Sprawdzone linie są usuwane z wyświetlanej listy. W przypadku pomyślnego sprawdzenia wszystkich linii zostanie wyświetlony następujący komunikat. Walk test ok Naciśnij ENTER Po naciśnięciu przycisku Kasuj test zostanie anulowany. Istnieje także ograniczenie czasowe testu ustawiane w opcji Walk test (patrz str. 62). Jeśli licznik czasu upłynie, test zakończy się niepowodzeniem. Jeśli wystąpi błąd resetu instalatora, a zawieszenie raportowania nie zostało włączone podczas wchodzenia do trybu programowania, do stacji monitorowania zostanie przesłany komunikat o niepowodzeniu testu (patrz część Dodatek C. Kody raportowania SIA i CID w systemie Advisor Advanced na stronie 113) Opcje 1>Użyj syr.wewn Tak Menu Opcje pozwala na skonfigurowanie następujących opcji walk testu Użyj syreny wewn 1 Użyj syr.wewn >Tak< Jeśli opcja Użyj syreny wewnętrznej jest ustawiona na wartość Tak, aktywacja każdej sprawdzonej linii zostanie zasygnalizowana dźwiękiem syreny wewnętrznej. 18 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

25 Rej.niesprawdz 2 Rej.niesprawdz >Tak< Jeśli opcja Rejestruj niesprawdzone jest ustawiona na wartość Tak, niesprawdzone linie zostaną zapisane w rejestrze systemowym Sabotaż linii 3 Sabotaż linii >Tak< Jeśli opcja Sabotaż linii jest ustawiona na wartość Tak, w walk teście zostanie uwzględniona linia sabotażu Sabotaż ZAZ/MZD 4 Sab. ZAZ/MZD >Nie< Jeśli opcja Sab. ZAZ/MZD jest ustawiona na wartość Tak, dla stacji ZAZ i modułów MZD przypisanych do tego obszaru konieczne będzie także sprawdzenie alarmów sabotażu Sabotaż syreny 5 Sabotaż syreny >Nie< Jeśli opcja Sabotaż syreny jest ustawiona na wartość Tak, dla syren przypisanych do tego obszaru konieczne będzie także sprawdzenie alarmów sabotażu Jak często 6 Jak często >Nigdy< Ustawienie Jak często wskazuje ile razy użytkownik musi wykonać walk test użytkownika przez zazbrojeniem obszaru. Dostępne są następujące opcje: Tabela 10: Częstotliwość walk testów Wartość Nigdy Co każde zazbrojenie Opis Walk test użytkownika nie jest wymagany Użytkownik musi wykonać walk test przed każdym zazbrojeniem 1-sze zazb.d Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego dnia 1-sze zazb.t Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego tygodnia 1-sze zazb.m Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego miesiąca Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 19

26 Uwaga: W celach związanych w walk testem, system Advisor Advanced przechowuje informacje o aktywacji linii przez 4 godziny. Dlatego jeśli linia została aktywowana w ciągu ostatnich 4 godzin sprzed walk testu, to nie zostanie ona uwzględniona w liście linii do przetestowania. Jeśli w tym czasie została aktywowana każda linia walk testu, jego wykonanie nie będzie konieczne Wymag do zazbr 7 Wymag do zazbr >Wył< Jeśli opcja Wymagane do zazbrojenia jest ustawiona na wartość Zał, wykonanie żądanego walk testu jest konieczne. Bez tego nie będzie możliwe zazbrojenie obszaru Połączenie testowe 1>Czas test. poł 00:35 Menu Połączenie testowe pozwala zdefiniować odstęp między automatycznymi połączeniami testowymi oraz wykonać połączenie testowe Czas test. poł 1 Czas test. poł >00:35< Menu Czas testowego połączenia pozwala zdefiniować godzinę początkową automatycznych połączeń testowych ze stacją monitorowania. Po zdefiniowaniu czasu w tym menu centrala zacznie przysyłać raport RP zdarzenia (test automatyczny/test wdzwaniania) do odpowiednich stacji monitorowania. Zdarzenie jest przesyłane okresowo. Okres jest definiowany w menu Częstość niżej. Uwaga: Jeśli opcja Rozszerzone na stronie 21 jest ustawiona na wartość Tak, rzeczywisty czas połączenia testowego może różnić się w zależności od innych zdarzeń zgłaszanych do stacji monitorowania. Czas początkowy jest używany przez centralę przy wystąpieniu jednego z następujących zdarzeń: Centrala została skasowana Jedna z opcji połączenia testowego została zmieniona przez instalatora Czas testowego połączenia jest ustawiany w formacie 24-godzinnym, jako GG:MM Częstość 2 Częstość > < Menu Częstość określa odstęp połączeń testowych opisanych w części Czas test. poł wyżej. Zakres poprawnych wartości wynosi od 0 (brak powtórzeń) do 999 godzin. 20 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

27 Rozszerzone 3 Rozszerzone >Nie< Opcja Rozszerzone pozwala na określenie, czy odstęp między połączeniami testowymi jest liczony od poprzedniego połączenia testowego czy od ostatniego pomyślnego raportu zdarzenia. Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Tak, to po przesłaniu zdarzenia do stacji monitorowania opóźnienie połączenia testowego jest wydłużane. Tak więc następne połączenie testowe zostanie wykonane później. Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Nie, następne połączenie testowe zostanie wykonane w ustalonym odstępie po poprzednim połączeniu testowym, niezależnie od innych zaraportowanych zdarzeń Test ręczny 01>SMA 1 02 SMA 2 Opcja Test ręczny pozwala na sprawdzenie działania mechanizmu raportowania do stacji monitorowania. Wybierz stację monitorowania. Po wybraniu stacji monitorowania centrala spróbuje nawiązać z nią połączenie. Na wyświetlaczu jest przedstawiany status postępu w nawiązywaniu połączenia. Menu IP Poniższe menu dostępne jest wyłącznie w centralach dających dostęp do funkcjonalności IP Diagnostyka IP [IP] 1>Statystyki IP >>> Menu Diagnostyka IP pozwala uzyskać dostęp do narzędzi diagnozujących połączenia IP Statystyki IP [IP] 1>Pakiety TX 5 Menu Statystyki IP pozwala wyświetlić statystyki przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 11: Dane i funkcje statystyk IP Element Opis Pakiety TX Liczba wysłanych pakietów Pakiety RX Liczba odebranych pakietów Odrzuc.pakiety Liczba pakietów odrzuconych przez wbudowaną zaporę typu firewall* Bajty TX Liczba wysłanych bajtów Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 21

28 Element Opis Bajty RX Liczba odebranych bajtów Wyczyść stat.? Wybranie tego polecenia pozwala wyzerować powyższe dane * Więcej informacji znajduje się w części 9.3.n.7 Firewall [IP] na stronie Ping host [IP] Nazwa hosta > < Polecenie Ping host pozwala wysłać polecenie ping do określonego adresu sieciowego. Dzięki niemu można sprawdzić, czy wybrany host jest dostępny w sieci i czy można uzyskać dostęp do niego przy użyciu centrali podłączonej do sieci. Uwaga: Zdalny host musi przyjmować polecenie ping. Upewnij się, czy zapory typu firewall i routery pozwalają na żądania i odpowiedzi poleceń ping. Ma to zastosowanie do wszystkich poleceń ping Ping do PC [IP] 1>Poł. z komp Polecenie Ping do PC pozwala wysłać polecenie ping do określonego komputera, jeśli połączenie z nim zostało ustawione w konfiguracji IP jako połączenie z komputerem. Jest to taka sama funkcja, co opisana w menu 9.4 Poł. z komp. Więcej szczegółów znajduje się w części n.6 Ping host [IP] na stronie 96. Zobacz również Ping host [IP] wyżej Ping do SMA [IP] 2>CS Polecenie Ping do SMA pozwala wysłać polecenie ping do określonej stacji centralnej, jeśli połączenie z nią zostało ustawione w konfiguracji IP jako połączenie ze stacją monitorowania. Jest to taka sama funkcja, co opisana w menu 9.1 Stacja SMA. Więcej szczegółów znajduje się w części 9.1.n.3.3 Ping host [IP] na stronie 78. Zobacz również Ping host [IP] wyżej Status NTP [IP] 5>Status NTP Nieaktywny Ekran Status NTP pozwala sprawdzić bieżący stan skonfigurowanego serwera NTP (Network Time Protocol). Możliwe statusy serwera są przedstawione w: Tabela 12 na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

29 Tabela 12: Statusy NTP Status Nieaktywny Nieznany Błąd OK Błąd połączenia Opis Nie zostało jeszcze wysłane pytanie do serwera NTP. Jest to status z reguł obecny po ponownym uruchomieniu centrali lub wprowadzeniu konfiguracji serwera NTP. Zapytanie zostało wysłane, ale serwer NTP nie odebrał jeszcze odpowiedzi. Brak odpowiedzi od serwera NTP. Serwer NTP odpowiedział na zapytanie. Uszkodzone połączenie z siecią Ethernet. Dodatkowe menu GSM Poniższe menu dostępne jest wyłącznie w centralach z włączoną komunikacją GSM (poprzez dołączony dialer GSM) Diagnostyka GSM 1>Status PIN Normalny Menu diagnostyki GSM daje dostęp do narzędzi diagnostycznych dla połączeń GPRS i SMS Status PIN [GSM] 1>Status PIN Normalny Opcja statusu PINu pełni funkcję ekranu informacyjnego, pozwalającego zweryfikować, czy PIN został zaakceptowany przez kartę SIM. Dostępne są nastepujące statusy: Normalny: PIN zaakceptowany przez kartę SIM. Nieznany: Status nieznany. Została 1 próba! Pozostała tylko jedna próba wpisania PIN. Wymagany PUK! Karta została zablokowana po trzech nieudanych próbach wpisania kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK w celu odblokowania karty. Karta SIM może być odblokowana jedynie poprzez włożenie jej do standardowego telefonu komórkowego i wprowadzienie PUK w telefonie. Nie ma możliwości odblokowania karty SIM i wprowadzienia kodu PUK w systemie Advisor Advanced Rej.sieci GSM [GSM] 3> Rej.sieci GSM Sieć domowa Moduł telefonu (dialer) z kartą SIM może mieć w sieci GSM następujący status: Nieaktywny: Dialer GSM jest nieaktywny. Nie jest zalogowany ani nie wyszukuje sieci do zalogowania. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 23

30 Sieć domowa: Zalogowany do własnej sieci Wyszukiwanie: Wyszukowanie sieci do zalogowania Rej.niemożliwa: Zalogowanie do sieci zabronione Nieznany: Stan zalogowania nieznany Roaming: Zalogowany do sieci w roamingu Nazwa sieci [GSM] 5> Nazwa sieci MojaGSM Opcja Nazwa sieci pokazuje nazwę sieci do której dialer GSM jest zalogowany. Informacja ta jest tylko do odczytu. Nazwa sieci może przyjąć wartość Nieznany jeśli kod sieci GSM nie jest rozpoznany przez moduł komunikacyjny GSM Kod sieci [GSM] 6>Kod sieci Kod sieci to unikalny numer identyfikacyjny sieci GSM do której aktualnie jest zalogowany dialer GSM RSSI [GSM] 7>RSSI -13 dbm [*****] Wskaźnik poziomu odbieranego sygnału GSM (RSSI) to wartość diagnostyczna tylko do odczytu. Celem zapewnienia bezbłędnej transmisji danych wskazane jest zapewnienie siły sygnału na poziomie co najmniej 12 dbm Wiad.wysł.24h [GSM] 1>Wszystkie SMSy 0 Menu Wiadomości wysłane przez 24 godz. wyświeta liczbę wiadomości SMS wysłanych od północy dnia bieżącego (00:00). Dostępne są następujące podmenu. Tabela 13: Opcje wsyłanych wiadomości z ostatnich 24godz. Menu Description Wszystkie SMSy Wszystkie wiadomości SMSy z raport. Wiadomości raportowania Nieznane SMSy Wiadomości SMS które nie zostały rozpoznane i przesłane dalej do Administratora. 24 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

31 1.3 Wersja centrali ATS1000A 1.0 TR_ Menu Wersja centrali pozwala wyświetlić informacje o numerze wersji oprogramowania systemowego centrali. 1.4 Zmiana PIN 1>Kod PIN ********** Przy użyciu menu Zmiana PIN można zmienić własny kod PIN. Zasady programowania kodu PIN zostały opisane w części 3.1.n.2 Zmiana PIN na stronie Blokuj Sab.Obu 1>Min.Cz.Otw.Obu Opcja Blokuj sabotaż obudowy pozwala na podłączenie komputera bez inicjowania alarmu sabotażu obudowy. Następujące menu pozwalają na ustawienie licznika czasu dla izolacji i uruchomienie procedury połączenia. Sposób podłączania kabla USB do centrali: 1. Upewnij się, że wartość Min.Cz.Otw.Obu wystarczy na podejście do centrali, otwarcie obudowy i podłączenie kabla USB. 2. Zablokuj sabotaż obudowy przy użyciu menu Sabotaż obud niżej. 3. Otwórz obudowę i podłącz kabel USB. Po zalogowaniu się do centrali z komputera sabotaż obudowy jest automatycznie blokowany, a licznik czasu sabotażu obudowy jest zatrzymywany Min.Cz.Otw.Obu 1 Min.Cz.Otw.Obu >01 00< Minimalny czas otwarcia obudowy określa czas, przez jaki sabotaż obudowy będzie blokowany Sabotaż obud. 2>Sabotaż obud. Odblokowana Aby zablokować sabotaż obudowy, należy wejść do menu Sabotaż obudowy. Licznik czasu otwarcia obudowy zostanie uruchomiony. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 25

32 Jeśli sabotaż obudowy jest już zablokowany, wejście do tego menu odblokuje go. 1.6 Reinstalacja 5 Reinstalacja >Anuluj< Menu Reinstalacja pozwala usunąć wszystkie ustawienia i powtórzyć początkową instalację. Przestroga: Wykonanie tego polecenia spowoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych ustawień, w tym ustawień użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w części Pierwsze uruchomienie na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

33 2 Urządzenia BUS 1>Pokaż urządz 2 Edytuj urz Istnieją dwa typu urządzeń BUS: Stacje ZAZ służą do sterowania systemem, w tym zazbrajania i rozbrajania obszarów. Przy niektórych typach stacji zazbrajania mogą być dostępne dodatkowe funkcje, takie jak ekranu LCD, menu do ustawiania daty i godziny itd. Skrót ZAZ pochodzi od słowa Zazbrajanie. Moduły MZD służą do zapewnienia zdalnych wejść i wyjść. Skrót MZD pochodzi od wyrażenia moduł zbierania danych. Numerowanie magistrali BUS Do ustawienia adresów BUS urządzenia wykorzystują przełączniki DIP. W systemie Advisor Advanced z reguły używa się numeru ZAZ/MZD. Aby ustalić zależność między adresem urządzenia i jego numerem należy zapoznać się z instrukcją instalacji danego urządzenia BUS. Adres zaprogramowanego urządzenia można wyświetlić w n.2 Adres BUS (ZAZ) i n.2 Adres BUS (MZD). 2.1 Pokaż urządzenia >ZAZ R--x---- MZD ---?--- Ekran Pokaż urządzenia wyświetla status wszystkich podłączonych stacji ZAZ (od 1 do 8) i modułów MZD (od 1 do 7). Na linii znajduje się lista stanów urządzeń. Każdy stan urządzenia jest wyświetlany jako jeden z następujących znaków. Tabela 14: Stan urządzenia Znak Stan? Trwa sprawdzanie urządzenia. Z Stacja ZAZ jest dostępna i skonfigurowana (została odpytana). Z Stacja ZAZ jest dostępna i nie została skonfigurowana (nowa). X Stacja jest skonfigurowana, ale nie odpowiada (jest odłączona). M Moduł MZD jest dostępny i skonfigurowany (został odpytany). m Moduł MZD jest dostępny i nie została skonfigurowany (nowy). B Moduł jest dostępny i zostało skonfigurowany (został odpytany), ale jest blokowany. Brak urządzenia. Aby wyjść z danego widoku, naciśnij przycisk Kasuj. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 27

34 Naciśnij przycisk Enter, następnie naciśnij przycisk OK i potwierdź nową konfigurację. W takiej sytuacji wszystkie nowe urządzenia zostaną dodane, a brakujące urządzenia zostaną usunięte z systemu. 2.2 Edytuj urządzenia 1>Stacje ZAZ 2 Moduły MZD Wybierz typ urządzenia, które chcesz skonfigurować Stacje ZAZ 0>Dodaj ZAZ 1 ZAZ 1 Naciśnij przycisk 0, aby dodać stację ZAZ, lub liczbę od 1 do 8, aby skonfigurować istniejącą stację Dodaj ZAZ Numer ZAZ >_< W menu Dodaj ZAZ wpisz numer (od 1 do 8) nowej stacji ZAZ i potwierdź go, naciskając przycisk Enter, lub naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść bez dodawania urządzenia. Po dodaniu stacji ZAZ pojawią się przedstawione poniżej opcje jej konfiguracji n Wybierz ZAZ Wybierz numer stacji ZAZ (od 1 do 8), którą chcesz skonfigurować n.1 Typ ZAZ 1>Typ ZAZ ATS1115 Ekran Typ ZAZ jest ekranem informacyjnym. Typ stacji ZAZ jest definiowany przez samą stację n.2 Adres BUS 2>Adres BUS 0 Adres BUS to ekran informacyjny z informacjami o adresie BUS ustawionym przez przełączniki DIP lub zaprogramowanym w stacji ZAZ. 28 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

35 2.2.1.n.3 Konfig.ZAZ 3>Konfig.ZAZ >>> Menu konfiguracji stacji ZAZ zawiera poniższe elementy, które są konieczne do skonfigurowania wybranej stacji ZAZ n.3.1 Nazwa ZAZ 1>Nazwa ZAZ ZAZ 1 Użyj opcji nazwy stacji ZAZ, aby nadać stacji nazwę identyfikującą ją dla użytkownika końcowego. Po utworzeniu stacji ZAZ jest jej nadawana nazwa domyślna RAS <n>. <n> jest numerem stacji ZAZ. Wejdź do tego menu, aby zmienić bieżącą nazwę. Nazwa stacji ZAZ może się składać z 16 znaków n.3.2 Obszar.Sabotaż 2>Obszar.Sabotaż Obszar 1 Opcja Obszar dla sabotaży określa obszar, który otrzyma zdarzenie sabotażu i uszkodzenia stacji ZAZ. Aby zmienić tę opcję, wybierz obszar i naciśnij przycisk Enter n.3.3 Obsz.Wyświetl 3>Obsz.Wyświetl Menu Obszary wyświetlane na tej stacji pozwala na określenie obszarów, dla których na tej stacji ZAZ będą wyświetlane informacje. Obszary te są wyświetlane w postaci listy. Aby zmienić wybór, naciśnij przycisk Enter i wybierz odpowiednie obszary. Sposób wybierania obszarów do wyświetlenia Patrz Edycja listy z wieloma pozycjami w części Edycja opcji na str n.3.4 Obsz.Sterow 4>Obsz.Sterow Menu Sterowanie obszarami pozwala wybrać obszary, które mają być sterowane z danej stacji ZAZ. Obszary te są wyświetlane w postaci listy. Aby zmienić wybór, naciśnij przycisk Enter lub strzałkę w prawo i wybierz odpowiednie obszary. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 29

36 2.2.1.n.3.5 Tryb Karta&PIN 5 Tryb Karta&PIN >Tylko PIN< Opcja Tryb karta i PIN pozwala wybrać jedną z następujących metod sterowania. Tabela 15: Tryby Karta i kod PIN Wartość Tylko PIN Tylko karta Rozbrój z kartą i PIN Opis Zazbrojenie i rozbrojenie obszarów wymaga wprowadzenia wyłącznie kodu PIN. Rozbrojenie obszarów wymaga wyłącznie karty Rozbrojenie obszarów wymaga zarówno karty, jak i kodu PIN Zawsze karta i PIN Rozbrojenie i zazbrojenie obszarów wymaga zarówno karty, jak i kodu PIN Karta lub PIN Zazbrojenie i rozbrojenie obszarów wymaga albo kodu PIN albo karty n.3.6 Karta rozbraja 6 Karta rozbraja >Nie< Jeśli opcja Karta rozbraja jest ustawiona na wartość Tak, przyłożenie karty pozwoli na rozbrojenie obszarów n.3.7 Funkcja 3*karta 6 Funkcja 3* >Tak< Jeśli opcja Funkcja 3*karta jest ustawiona na wartość Tak, trzykrotne przyłożenie karty pozwoli na zazbrojenie obszarów n.3.8 BlokPIN na Wej 8 BlokPIN na Wej >Nie< Jeśli opcja Blokada PIN na czas wejścia jest ustawiona na wartość Tak, nie jest możliwe użycie kodu PIN podczas wchodzenia n.3.9 Blokowanie ZAZ 9 Blokowanie ZAZ >Nie< Przy użyciu opcji Blokowanie ZAZ można zablokować zdarzenia uszkodzenia i sabotażu na wybranej stacji ZAZ. Stacja ZAZ pozostaje włączona. 30 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

37 2.2.1.n.4 Menu ZAZ 4>Menu ZAZ >>> Menu ZAZ zapewnia dostęp do wbudowanego w stacji ZAZ menu programowania. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej instrukcji do stacji ZAZ n.5 Usuń ZAZ 5 Usuń ZAZ >Anuluj< Aby usunąć stację ZAZ, naciśnij przycisk Enter, wybierz opcję OK i ponownie naciśnij przycisk Enter. Stacja ZAZ zostanie usunięta. Uwaga: Przed usunięciem stacji ZAZ należy usunąć wszystkie przypisane do niej wyjścia lub filtry warunkowe Moduły MZD 0>Dodaj MZD 1 MZD 1 W menu modułów MZD naciśnij przycisk 0, aby dodać moduł MZD, lub liczbę od 1 do 7, aby skonfigurować istniejący moduł Dodaj MZD Numer MZD >_< W menu Dodaj MZD wpisz numer (od 1 do 7) nowego modułu MZD i potwierdź go, naciskając przycisk Enter, lub naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść bez dodawania modułu. Po dodaniu modułu MZD pojawią się przedstawione poniżej opcje jej konfiguracji n Wybierz MZD Wybierz numer modułu MZD (od 1 do 7), który chcesz skonfigurować n.1 Typ MZD 1>Typ MZD ATS1201 Ekran Typ MZD jest ekranem informacyjnym. Typ modułu MZD jest definiowany przez sam moduł. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 31

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced P/N 1069794 (PL) REV E ISS 05NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced P/N 1069793 REV 4.0 ISS 10MAY11 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced Instrukcja użytkownika Advisor Advanced P/N 466-2886-PL REV A ISS 23SEP16 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2016 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Spis treści Wstęp 1 Sterowanie przez SMS - wymagane ustawienia 2 Składnia komend 2 Identyfikacja użytkownika 2 Lista komend SMS 3 Komunikaty z nieznanych

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów.

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem dekodery mogą pobrać

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070531 REV 00.04 ISS 22JUL11 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Spis treści Wstęp 1 Wymagania do sterowania przez SMS 2 Składnia polecenia 2 Uwierzytelnienie użytkownika 2 Lista poleceń SMS 3 Wiadomości z nieuprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070531 (PL) REV D ISS 08MAY13 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

ATS1250/ drzwiowy MZD 4-windowy MZD. Instrukcja programowania

ATS1250/ drzwiowy MZD 4-windowy MZD. Instrukcja programowania ATS1250/1260 4-drzwiowy MZD 4-windowy MZD Instrukcja programowania Wersja 2.0, Lipiec 2003 Aritech jest czescia koncernu GE Interlogix www.ge-interlogix.com COPYRIGHT 2003 GE Interlogix. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Kontroler wind ATS1260

Kontroler wind ATS1260 Kontroler wind ATS1260 Spis treści: Kontroler wind ATS1260...1 1.Opis funkcjonalny...2 1. Funkcje dodatkowe...2 2. Funkcje drzwi nie obsługiwane przez ATS1260...2 3.Koncepcja budowy systemu kontroli windy

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

NOKIA Modele: Asha C1-01 C2-01 C2-02 C5-00 5MP C6-00 C7-00 E52 E6 E7-00 Lumia 610 Lumia 800 N8-00 X2-00.

NOKIA Modele: Asha C1-01 C2-01 C2-02 C5-00 5MP C6-00 C7-00 E52 E6 E7-00 Lumia 610 Lumia 800 N8-00 X2-00. NOKIA Modele: Asha 302 100 500 7230 C1-01 C2-01 C2-02 C5-00 5MP C6-00 C7-00 E52 E6 E7-00 Lumia 610 Lumia 800 N8-00 X2-00 Nokia Asha 302 Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Manipulatory serii ATS Instrukcja użytkownika

Manipulatory serii ATS Instrukcja użytkownika GE Security Manipulatory serii ATS Wersja 1.1, 06/2008 nnnnnnn 2 Centrala Alarmowa ATS Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Software license agreement Przeznaczenie Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora P/N 10-3311-505-1018-01 ISS 19DEC14 Copyright Znaki handlowe i patenty Producent Certification Kontakt 2014 UTC Fire & Security. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Instrukcja instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Drogi Użytkowniku, Oddajemy w Twoje ręce aplikację testującą modemy USB i routery mobilne firmy ZTE Corporation. Przy pomocy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo