Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced"

Transkrypt

1 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced P/N REV 2.0 ISS 24AUG10

2 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Advisor Advanced są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. GE oraz logo GE są znakami towarowymi koncernu General Electric używanymi w ramach licencji przez UTC Fire & Security, 9 Farm Springs Road, Farmington, CT Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Fox Rd., Arden Hills, MN , USA Autortyzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Systemy alarmowe Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu Tor transmisji PTSN klasa 2 Tor transmisji IP klasa 4 Stopień systemu 2; klasa środowiskowa II Testowane i certyfikowane przez Telefication B.V. 1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE): Niniejszym firma UTC Fire & Security oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z głównymi wymogami oraz innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej witrynie: utcfireandsecurity.com.

3 Spis treści Wprowadzenie iv Style typograficzne iv Ważne iv Klawiatury i czytniki 1 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD 2 Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD 3 Sekwencja programowania 4 Podstawowa konfiguracja 4 Zaawansowana konfiguracja 5 Testowanie menu 5 Menu Advisor Advanced 7 Organizacja części menu w niniejszej instrukcji 7 Programowanie opcji 7 Dostęp do menu programowania instalatora 7 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD 9 Edycja opcji 9 Potwierdzanie zmian 10 Wychodzenie z menu 11 Układ klawiatury 11 Biblioteka słów 11 Pierwsze uruchomienie 13 1 Serwis Pokaż rejestr Testy Wersja centrali Zmiana PIN Blokuj Sab.Obu Reinstalacja 26 2 Urządzenia BUS 27 Numerowanie magistrali BUS Pokaż urządzenia Edytuj urządzenia Stacje ZAZ Moduły MZD 31 3 Użytkownicy Dod/Usuń Użytk Grupy użytk. 39 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced i

4 4 Linie Dodaj linię 43 4.n Wybór linii 43 4.n.1 Nazwa linii 44 4.n.2 Typ linii 44 4.n.3 Blokowana 44 4.n.4 Lokalizacja linii 44 4.n.5 Obszary 45 4.n.6 Opcje linii 45 4.n.7 Czujki inercyjne 50 4.n.8 Usuń linię 50 5 Obszary 51 5.n Wybór obszaru 51 5.n.1 Nazwa obszaru 51 5.n.2 Czas wyjścia 51 5.n.3 Czas wejścia 52 5.n.4 Czas pre-alarmu 52 5.n.5 Bez Czasu Wyj 52 6 Wyjścia Dodaj wyjście 53 6.n Wybiór wyjścia 54 6.n.1 Nazwa wyjścia 54 6.n.2 Lokaliz.Wyjśc n.3 Negacja 54 6.n.4 Filtr 54 6.n.5 Usuń wyjście 55 7 Filtry warunkowe 56 Jak działają filtry warunkowe 56 7.n Wybór filtra 57 7.n.1 Nazwa filtra 57 7.n.2 Wzór 57 7.n.3 Negacja 59 8 System Zegary Opcje instalatora Menu i LCD Opcje zazbrajania Opcje linii Zazbr.częśc Centrala Inne Biblioteka 76 9 Komunikacja Stacja SMA 77 ii Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

5 9.2 Opcje zdarzeń Ścieżka transm Poł. z komp 94 Programowanie systemu Advisor Advanced przy użyciu programu TITAN 98 Rozwiązywanie problemów 99 Procedura przywracania 99 Centrala systemu Advisor Advanced. 99 Stacje zazbrajania z wyświetlaczem LCD ATS111x 100 Moduły zbierania danych: modele ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS Dodatek A. Zasady raportowania alarmów 103 Warunki zdarzeń 103 Kolejność raportowania 104 Błąd komunikacji (FTC) 105 Dodatek B. Zdarzenia systemu Advisor Advanced 106 Dodatek C. Kody raportowania SIA i CID w systemie Advisor Advanced 113 Dodatek D. Typy linii 117 Dodatek E. Opcje zależące od przepisów prawa 121 Słownik pojęć 123 Indeks 127 Mapa programowania 131 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced iii

6 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis produktu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i programowania komponentów systemu Advisor Advanced. Do skutecznego używania niniejszego dokumentu przydatna jest podstawowa wiedza o systemach i komponentach alarmowych. Przed przystąpieniem do programowania lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Uwaga: Instalację każdego sprzętu winien przeprowadzać wykwalifikowany instalator posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Style typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje określone style notacyjne i typograficzne, które ułatwiają identyfikację ważnych informacji. Tabela 1: Style notacyjne i typograficzne Element Klawisze Uwaga Przestroga [IP] Opis Pisane z dużej litery, np. naciśnij Enter. Informacje opatrzone słowem Uwaga pozwalają zaoszczędzić czas i pracę. Przestrogi informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. Pola wyboru pozwalają na wybranie opcji dostępnych dla systemu. Ten tekst wskazuje na menu i opcje dostępne tylko na centralach systemu Advisor Advanced-IP. Ważne Ten podręcznik zawiera informacje o wszystkich centralach Advisor Advanced i Advisor Advanced-IP we wszystkich odmianach. Słowo Centrala Advisor Advanced odnosi się do każdego wariantu centrali Advisor Advanced lub Advisor Advanced-IP, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Tabela 2: Lista wariantów centrali [1] Typ Obudowa Wymiary (mm) Zasilanie (A) Waga (kg) [2] ATS1000A-SM Metalowa 250 x 250 x ,8 ATS1000A-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS1000A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS1000A-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS1000A-IP-LP Plastykowa 257 x 400 x ATS2000A-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 ATS2000A-IP-MM Metalowa 315 x 388 x ,2 [1] Nie wszystkie warianty mogą być dostępne. [2] Waga nie obejmuje akumulatora. iv Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

7 Klawiatury i czytniki Rysunek 1: Klawiatura 1 2!! * Menu 0 Enter # LED Zasilanie 230V Zielona świeci: zasilanie 230V OK 2. LED Dostęp Niebieska miga:odczytano kartę 3. LED Uszkodzenie Żółta świeci: aktywna usterka systemowa Żółta miga: ogólny alarm (EN 50131) 4. LED Alarm Czerwona świeci: aktywny stan alarmu 5. Wyświetlacz LCD Wyświetla komunikaty 6. Do góry Przewijanie w góre menu Zmiana wartości Kasowanie 7.? / Pomoc Pokazuje podpowiedź Włączenie słów z biblioteki 8. Zazbrojenie Częściowe Zazbrojenie częściowe obszarów Rozwinięcie tekstu 9. F / Funkcyjny Pokazuje aktywne linie / uszkodzenia 10. On Pełne zabrojenie obszarów 11. / W prawo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursra w prawo 12. / W lewo Wejście do wybranego menu Przesunięcie kursra w lewo 13. X / Kasuj Wyjście z wybranej funkcji 14. Off Rozbrojenie obszaru 15. / W dół Przewijanie w dół menu Zmina wartości Cofnij 16. Klawisze alfanumeryczne Klawisze 1 do 9 i wprowadzanie liter 17. Menu Wejście do menu 18. Enter Zakończenie operacji Wejście do wybranego menu Cyfra 0 Zmiana wybranej wartości 20. Diody obszarów 1 do 16 Świeci: obszar zazbrojony Wyłączona: obszar rozbrojony Miga: stan alarmowy w obszarze Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 1

8 Rysunek 2: Czytniki ATS1190/ATS Rysunek 3: Czytnik ATS1197 z klawiaturą OFF ON 6 1. Niebieska dioda LED 2. Czerwona dioda LED 3. Podwójna dioda LED 4. Żółta dioda LED 5. Czerwona dioda LED 6. Przyciski numeryczne Niebieska miga: odczytano kartę Czerwona świeci: aktywny stan alarmu Czerwona miga: ogólny alarm (EN 50131) Zielona świeci: zasilanie 230V OK Zielona miga: brak zasilania 230V lub otwarcie drzwi przy rozbrojeniu Czerwona świeci: wszystkie obszary zazbrojone Czerwona miga: otwarcie drzwi przy zazbrojeniu Zał.: Wszystkie linie zamknięte Miga: ogólny błąd (EN 50131) Miga: alarm Klawisze od 0 do 9 7. Off Rozbrojenie obszaru 8. On Zazbrojenie obszaru Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD Metoda autoryzacji zależy od ustawień systemu. Więcej informacji znajduje się w części n.3.5 Tryb Karta&PIN na stronie 30. Uwaga: Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN klawiatura jest blokowana na 120 sekund. Tabela 3: często używane kombinacje przycisków dla klawiatury LCD Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie Zazbrojenie z kodem PIN On, kod PIN, Enter, lub kod PIN, On Zazbrojenie z kartą On, karta Zazbrojenie z kartą i kodem PIN On, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą 3.x Karta 3.x Rozbrojenie Rozbrojenie z kodem PIN Off, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Off Rozbrojenie z kartą Off, karta Rozbrojenie z kartą i kodem PIN Off, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Off 2 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

9 Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie częściowe Dostęp do drzwi Dostęp do menu Rozbrojenie z pierwszą kartą Karta Zazbrojenie częściowe z kodem PIN Partset, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Częściowe Zazbrojenie częściowe z kartą Częściowe, karta Zazbrojenie częściowe z kartą i kodem PIN Częściowe, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Częściowe Dostęp do drzwi z kodem PIN Kod PIN, Enter Dostęp do drzwi z kartą Karta Dostęp do drzwi z kartą i kodem PIN Dostęp do menu z kodem PIN Karta, kod PIN, Enter Menu, kod PIN, Enter, lub kod PIN, Menu Dostęp do menu z kartą Menu, karta Dostęp do menu z kartą i kodem PIN Menu, karta, kod PIN, Enter lub karta, kod PIN, Menu * Pola wyboru pozwalają na oznaczenie opcji dostępnych dla systemu. Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD Tabela 4: Często używane kombinacje przycisków dla klawiatury bez LCD Akcja Zaprogramowana metoda Sekwencja przycisków Dostępność* Zazbrojenie Zazbrojenie z kodem PIN On, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą On, karta Zazbrojenie z kartą i kodem PIN On, karta, kod PIN, Enter lub Karta, kod PIN, On Zazbrojenie z kartą 3.x Karta 3.x Rozbrojenie Rozbrojenie z kodem PIN Off, kod PIN, On Dostęp do drzwi Rozbrojenie z kartą Off, karta Rozbrojenie z kartą i kodem PIN Rozbrojenie z pierwszą kartą Dostęp do drzwi z kodem PIN Dostęp do drzwi z kartą Dostęp do drzwi z kartą i kodem PIN Off, karta, kod PIN, Enter lub Karta, kod PIN, Off Karta Dowolna cyfra, kod PIN, On Dowolna cyfra, karta lub Karta Dowolna cyfra, karta, kod PIN, On lub Karta, kod PIN, On * Pola wyboru pozwalają na oznaczenie opcji dostępnych dla systemu. Po wprowadzeniu kodu PIN klawiatura wyemituje dwa sygnały dźwiękowe oraz zamruga czerwoną i zieloną diodą LED. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, klawiatura wyemituje siedem sygnałów dźwiękowych. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 3

10 Sekwencja programowania Centrale Advisor Advanced są wyposażone w szereg rozwiązań mających na celu realizację zróżnicowanych wymagań. Ta elastyczność sprawia, że poprawna konfiguracja jest nieco trudniejsza. Dlatego ważne jest, aby programować systemy Advisor Advanced w sposób uporządkowany i kontrolowany. Podstawowa konfiguracja Podstawowa konfiguracja obejmuje wszystkie ustawienia niezbędne do uruchomienia centrali systemu Advanced z najczęściej używanymi programowaniami. 1. Narysuj plan pomieszczeń i oznacz wszystkie linie, urządzenia, obszary itp. Do wprowadzenia wszystkich informacji użyj arkuszy programowania. 2. Wykonaj początkową instalację centrali (patrz Pierwsze uruchomienie na str. 13). 3. Przy użyciu menu użytkownika 1.4 Zmiana PIN zmień kod instalatora (patrz str. 25). 4. Przy użyciu menu Godzina i data ustaw prawidłową datę i godzinę (patrz str. 60). 5. Przy użyciu menu 5 Obszary zaprogramuj opcje obszaru, takie jak nazwy i godziny wchodzenia/wychodzenia (patrz str. 51). 6. Przy użyciu menu 2.1 Pokaż urządzenia włącz stacje ZAZ i moduły DGP podłączone do szyny. 7. Jeśli to konieczne, przy użyciu menu Stacje ZAZ skonfiguruj dodatkowe informacje dotyczące stacji ZAZ (patrz str. 28). 8. Jeśli to konieczne, przy użyciu menu Moduły MZD skonfiguruj dodatkowe informacje dotyczące modułów DHP (patrz str. 31). 9. Przy użyciu menu 8.5 Opcje linii na stronie 70 wprowadź niezbędne ustawienia wprowadzania danych dotyczące całego systemu. 10. Przy użyciu menu 4 Linie zaprogramuj niezbędne opcje linii, takie jak typ linii, nazwa linii i opcje raportowania (patrz str. 43). 11. Przy użyciu menu n.2 Ścieżka trans zaprogramuj wymagane ścieżki transmisji (patrz str. 95). 12. Przy użyciu menu 9 Komunikacja zaprogramuj szczegóły stacji monitorowania i komunikacji (patrz str. 77). 13. Przy użyciu menu 6 Wyjścia na stronie 53 odwzoruj wydarzenia do wyjść, tak jak jest to wymagane. 4 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

11 Zaawansowana konfiguracja Czynności podane w części Podstawowa konfiguracja są wymagane dla wszystkich systemów. Następujące dodatkowe czynności mogą być wymagane w zaawansowanych instalacjach. 1. Przy użyciu menu 8 System zaprogramuj dodatkowe opcje systemu (patrz str. 60). 2. Przy użyciu menu 9.4 Poł. z komp zaprogramuj funkcje wysyłania i pobierania (patrz str. 94). 3. Jeśli niezbędna jest funkcja wymuszonego zazbrajania, ustaw ją w menu Zazbr.wymusz (patrz str. 70). 4. Przy użyciu menu 7 Filtry warunkowe zaprogramuj niezbędne filtry warunkowe (patrz str. 56). 5. Jeśli są używane wyjścia, zaprogramuj menu 6 Wyjścia (patrz str. 53). 6. Przy użyciu menu Komun.na LCD wprowadź własny tekst wyświetlany na ekranie LCD (patrz str. 67). 7. Przy użyciu menu 4.n.7 Czujki inercyjne zaprogramuj czujki inercyjne (patrz str. 50). Testowanie menu Zaprogramowany system należy przetestować. Menu, które pozwalają na przetestowanie, to: Tabela 5: Menu użytkownika z funkcjami testu Pozycja menu Opis 1 Zawieszanie linii Wyświetlenie i zawieszenie lub odwieszenie dowolnej linii 2 Blokowanie linii Wyświetlenie i zablokowanie lub odblokowanie dowolnej linii 3 Pokaż rejestr Lista wszystkich zdarzeń, które miały miejsce 4 Stan centrali Dostarcza informacji o systemie, w tym o otwartych strefach 8 Serwis Umożliwia wykonanie walk testu i połączenia testowego Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 5

12 Tabela 6: Menu instalatora z opcjami testu Pozycja menu Opis 1 Serwis Lista wszystkich zdarzeń, które miały miejsce Lista wszystkich aktywnych linii, sabotażów i usterek Określa opcje okresowego połączenia testowego Pozwala na wykonanie następujących testów: Test wyjść Test diod LED Test czujki inercyjnej Walk test Połączenie testowe Wykonuje diagnostykę protokołu IP (statystyki, ping itd.) [IP] Wykonuje diagnostykę kanału GSM Umożliwia reinstalację systemu 2 Urządzenia BUS Wyświetla listę wszystkich stacji ZAZ i modułów MZD oraz ich bieżących stanów 4 Linie Blokuj / odblokuj linie 9 Komunikacja Pozwala wysłać polecenie ping do wybranej stacji monitorowania lub wybranego komputera [IP] 6 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

13 Menu Advisor Advanced W przypadku próby wybrania opcji, do której kod PIN nie ma autoryzacji (np. menu użytkownika), na wyświetlaczu pojawi się komunikat: BŁĄD Brak dostępu Uwaga: Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN klawiatura jest blokowana na 120 sekund. System może być skonfigurowany tak, aby uniemożliwić dostęp instalatorowi do menu bez zgody administratora. Jest to na przykład wymagane w normie EN Funkcję tę ustawia się w menu Wym.Potw (patrz str. 64). Organizacja części menu w niniejszej instrukcji Pozycje menu są numerowane w systemie Advanced Advisor. Ten sam system numeracji jest również wykorzystywany w niniejszej instrukcji. Tak więc 1 opcja menu Zawieszanie linii to część 1 Zawieszanie linii. Numer menu oznacza także kolejne przyciski, które należy nacisnąć, aby wejść do menu. Przykład: aby wejść do menu 1.4 Walk test, należy wejść do menu instalatora i nacisnąć przyciski 1 oraz 4. Programowanie opcji Informacje o kluczach używanych podczas programowania znajdują się na następujących stronach. Dostęp do menu programowania instalatora System Advisor Advanced jest programowany z menu programowania instalatora. Przed uzyskaniem dostępu do menu programowania administrator musi rozbroić system. W zależności od ustawień systemu może pojawić się także monit o otwarcie obudowy centrali przed konfiguracją systemu. Dostęp do menu programowania instalatora 1. Rozpocznij pracę przy następującej zawartości ekranu LCD: UTC F&S WTO 27 Kwi 10:00 2. Jeśli opcja Wym.Potw (patrz str. 64 ) jest ustawiona na wartość Tak, administrator musi najpierw przydzielić dostęp dla instalatora. Administrator musi się zalogować, wybrać opcję Załączenie serwisu i wylogować się. Teraz instalator może się zalogować w przedziale czasu określonym w Załącz.serwis na stronie 63. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 7

14 3. Naciśnij przycisk Menu. Na wyświetlaczu pojawi się: Podaj PIN/kartę >_ 4. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk Enter. Ewentualnie jeśli karta została skonfigurowana, można ją przyłożyć do czytnika. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Zaw. Raport >Tak< 5. Wybierz opcję Tak, jeśli chcesz zawiesić wszystkie raporty podczas programowania systemu. Raporty obejmują przekazywanie informacji do stacji monitorowania, jak również umieszczanie wydarzeń w dziennikach. 6. Naciśnij przycisk Enter. Na następnym ekranie pojawi się informacja o zawieszeniu sabotażów i rozbrajaniu obszarów: Zawiesz.Sab. Rozbr.obszarów 7. Naciśnij ponownie przycisk Enter. Jesteś teraz w menu programowania. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: 1>Serwis 2 Urządzenia BUS Z poziomu tego ekranu można teraz: Opcja Czynność Wynik Zmienić wybór Wejść do pozycji menu Wyświetlić pomoc Wyjść z pozycji menu Naciśnij przycisk W górę lub W dół Wpisz numer pozycji menu lub Naciśnij przycisk Enter lub strzałkę w prawo, aby wejść do wybranej pozycji Naciśnij przycisk Help Naciśnij strzałkę w lewo lub przycisk Kasuj Wybranie poprzedniej lub następnej pozycji menu Przejście do określonej pozycji menu Zostanie wyświetlony opis wybranej pozycji menu (jeśli jest dostępny) Wyjście z pozycji menu Można teraz wybrać opcje menu, które chcesz zaprogramować. Aby poznać diagram wszystkich pozycji menu dostępnych w menu programowania, przejdź do Mapa programowania na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

15 Informacje przedstawiane na wyświetlaczu LCD Wyświetlacz LCD na klawiaturze ma dwa wiersze. Opcje programowania zajmują oba wiersze: Numer MZD >_< Polecenie menu zazwyczaj zajmuje jeden wiersz. Dwa polecenia z menu są pokazane poniżej: 1>Stacje ZAZ 2 Moduły MZD Niektóre pozycje menu zajmują cały ekran. Wiersz >>> oznacza podmenu. 3>Konfig.ZAZ >>> Edycja opcji Po wybraniu opcji menu, można ją zaprogramować. Większość opcji można zaprogramować przy użyciu standardowej procedury przedstawionej w części Sposób programowania niżej. Sposób programowania Metoda programowania zależy od opcji, które mają być zaprogramowane. Niektóre opcje wymagają podania wartości, inne ustawienia tak/nie. Sposób programowania wartości 3 Czas wejścia > < 1 do 0: wprowadź nowe informacje Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Sposób programowania opcji tak/nie 01 Linia- alarm >Tak< Strzałki W górę i W dół: przechodzenie między opcjami Enter: potwierdzenie pozycji Sposób edycji tekstu 1 Nazwa obszaru >Obszar 1 < Przyciski od 1 do 9 mają na sobie nadrukowane kolejne litery. Aby wpisać literę naciśnij przycisk z cyfrą taką liczbę razy, która odpowiada pozycji litery na danym Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 9

16 przycisku. Dostępne są zarówno duże i małe litery, jak i cyfry oraz spacje. Patrz Układ klawiatury na str do 0: wprowadzenie znaku Strzałka w górę: usunięcie znaku Strzałka w dół: skasowanie ostatniego znaku Strzałka w lewo i Strzałka w prawo: przesunięcie kursora Klawisz funkcyjny i strzałka w lewo: usuwanie tekstu do tyłu Klawisz funkcyjny i strzałka w prawo: usuwanie tekstu do przodu Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Patrz także Biblioteka słów na str. 11. Sposób edycji listy 5 Obszary > < Strzałka w górę i Strzałka w dół: przełączenie wartości pod kursorem 0: Uwzględnienie lub wyłączenie wszystkich wartości na liście Strzałka w lewo i Strzałka w prawo: przesunięcie kursora do określonej pozycji Enter: potwierdzenie pozycji Kasuj: wyjście bez wprowadzania zmian Sposób edycji adresu hosta [IP] Nazwa hosta > < Zgodnie z informacjami przedstawionymi w części Sposób edycji tekstu na stronie 9 wprowadź jedną z następujących wartości: Adres IP w postaci nnn.nnn.nnn.nnn. Na przykład: Nazwę hosta w postaci ciągu tekstowego. Na przykład g.com. W takim przypadku należy skonfigurować serwer DNS przy użyciu menu 9.3.n.5 Konfig. DNS [IP] na stronie 91 i musi być on dostępny. Potwierdzanie zmian Po zmianie określonego ustawienia i wychodzeniu z bieżącego menu pojawi się monit o potwierdzenie zmian. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Zastosować? >Nie< Jeśli chcesz zapisać zmiany, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk Enter. W przeciwnym wypadku zmiany zostaną anulowane. 10 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

17 Wychodzenie z menu Decyzję o wyjściu z menu należy potwierdzić. Pojawi się odpowiedni monit. Aby wyjść z menu, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk Enter. Ewentualne błędy lub otwarte wejścia zostaną wyświetlone w taki sam sposób, co w menu Alarmy i błędy na stronie 17. Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk Kasuj, aby wrócić do programowania. Układ klawiatury Tabela 7: Układ klawiatury do wprowadzania tekstu Naciśnięcie przycisku wymagane do uzyskania znaku Klucz a b c A B C 1 2 d e f D E F 2 3 g h i G H I 3 4 j k l J K L 4 5 m n o M N O 5 6 p q r P Q R 6 7 s t u S T U 7 8 v w x V W X 8 9 y z Y Z 9 0 Spacja., + * % 0 Układ klawiatury i teksty wyświetlane w menu zależą od języka zaprogramowanego dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Podczas edycji nazw hostów cyfry są wprowadzane przed znakami [IP]. Biblioteka słów Centrala systemu Advisor Advanced ma programowalną bibliotekę słów, która pomaga użytkownikom podczas wpisywania tekstu. Aby włączyć lub wyłączyć bibliotekę słów, naciśnij przycisk Help. Wyświetlane na ekranie znaki > i < zmienią się na [ i ]. Gdy w trybie biblioteki słów kursor znajdzie się na końcu ostatniego słowa w edytowanym ciągu, w górnym wierszu pojawi się pobrana z biblioteki propozycja słowa (jeśli jest dostępna). :ulica >ul_ < Aby wybrać jedno z wielu słów, naciśnij strzałkę W górę i W dół. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 11

18 Aby zaakceptować proponowane słowo, naciśnij przycisk Enter. Jeśli wpisywane słowo nie pasuje do żadnego słowa z biblioteki, system zaproponuje zapisanie słowa. Brak porady >ulgow_ < Jeśli chcesz zapisać słowo, na którym jest umieszczony kursor, naciśnij przycisk Zazbrojenie częściowe. W funkcji biblioteki słów jest uwzględniana różnica między dużymi i małymi literami. Słowo ulica nie zostanie zaproponowane po wpisaniu Ul. 12 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

19 Pierwsze uruchomienie Po pierwszym uruchomieniu systemu pojawi się monit o wykonanie instalacji. INFO Wymagana inst Przed rozpoczęciem systemu niezbędne jest wpisanie odpowiednich wartości domyślnych systemu. W trakcie instalacji można zdefiniować następujące ustawienia. Tabela 8: Wartości ustawiane podczas instalacji Opcja Wartość domyślna Opis 1 Nazwa centrali Centrala Tekst identyfikujący centralę. 2 Język centrali Angielski (Wielka Brytania) Określa język* menu centrali. Język, który jest używany, gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik. Po zalogowaniu się użytkownika wybierany jest język, który został dla niego ustawiony przez administratora systemu. 3 Domyślne EN Określa wartości domyślne zależne od standardów*. 4 Autoryzacja Tylko PIN Domyślny sposób autoryzacji. Więcej informacji znajduje się w części Autoryzacja na stronie 72 5 Metoda przymusu Wyłączony Domyślny sposób podawania kodu przymusu. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji zarządcy systemu Advisor Advanced. 6 Długość PINu 4 Domyślna długość kodu PIN (dozwolony zakres wynosi od 4 do 10 cyfr). Aby poznać dalsze szczegóły, patrz Długość PINu na stronie 73 7 Tryb zmiany PIN Losowy Metoda tworzenia kodu PIN. Więcej informacji znajduje się w części 3.1.n.2 Zmiana PIN na stronie 36 8 Godzina i data Zależna od aktualnej wersji oprogramowania * Aby uzyskać listę języków i standardów, skontaktuj się z dostawcą. Godzinę i datę należy ustawić podczas instalacji. Więcej informacji znajduje się w części Godzina i data na stronie 60. Ustaw odpowiednie opcje i uruchom instalację, a następnie wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Instalator PIN:1278 Administrator PIN: to domyślny kod PIN głównego instalatora to domyślny kod PIN nadzorcy. Uwaga: Jeśli kod PIN został ustawiony tak, aby miał więcej niż cztery cyfry, do domyślnej wartości kodu są dopisywane zera. Jeśli na przykład w systemie zostały skonfigurowane sześciocyfrowe kody PIN, kod PIN administratora to Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 13

20 Potwierdź każdy ekran przyciskiem Enter. Centrala uruchomi się ponownie. Większość z tych wartości można zmienić później przy użyciu menu 8.7 Centrala (patrz str. 72). 14 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

21 1 Serwis 1>Pokaż rejestr 2 Testy Menu Serwis udostępnia instalatorowi opcje konserwacji i obsługi, takie jak przegląd informacji o urządzeniach, wyświetlenie rejestrów itd. 1.1 Pokaż rejestr 1>Wszystkie 2 Podstawowe Wyświetlenie rejestrów to szybki i prosty sposób na określenie miejsca, w którym został załączony alarm. Informacje te są przydatne, gdy konieczne jest skasowanie alarmu bez początkowego sprawdzania jego przyczyny. Można wybrać jeden z następujących typów komunikatów. Tabela 9: Typy rejestrów Pozycja Opis Wszystkie Wszystkie zdarzenia Podstawowe Tylko zdarzenia uznane w normie EN za podstawowe (alarmy, zazbrojenie, zazbrojenie częściowe i rozbrojenie, napad, sabotaż, błędy, zmiana użytkownika, reset wykonany przez instalatora itd) Dodatkowe Zdarzenia inne niż przedstawione powyżej zdarzenia podstawowe Instalator Zdarzenia spowodowane przez instalatora (tryb programowania, połączenie z komputerem itd) Dostęp Zdarzenia związane z dostępem, takie jak brak praw dostępu Na wyświetlaczu jest widoczna informacja o miejscu wystąpienia alarmu. 1>Dostęp dla uż> Użytkownik 3 Można teraz wykonać następujące czynności: Przewinąć listę alarmów. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyświetlenie szczegółów. Naciśnij przycisk Enter. 05Maj08 15:04:54 System Jeśli dostępne są dodatkowe informacje, zostaną one automatycznie przewinięte. Zamknięcie historii. Pozwala zamknąć historię alarmów i powoduje ponowne wyświetlenie informacji początkowych. Naciśnij przycisk Kasuj. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 15

22 1.2 Testy 1>Test linii 2 Test czuj.iner Menu Testy pozwala na uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji testowania Test linii 1>Centrala 2 Ekspander wej. Aby wpisać wejścia, wejdź do menu Test linii. W pierwszej kolejności wybierz położenie linii (centrala, ekspander lub moduł MZD). Następnie wprowadź fizyczny numer linii w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie linii. Centrala 1.1 normalny Można teraz wykonać następujące czynności: Przewinięcie listy linii. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyjście z testu linii. Pozwala zamknąć test linii i wrócić do informacji początkowych. Naciśnij przycisk Kasuj Test czuj.iner 1>Centrala 2 Ekspander wej. Przy użyciu menu Test czujki inercyjnej można sprawdzić czułość czujki inercyjnej. W pierwszej kolejności wybierz położenie linii (centrala, ekspander lub moduł MZD). Następnie wprowadź fizyczny numer linii w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie linii. Centrala 1.1 normalny 0 Poddaj urządzenie działaniu wibracji. W menu zostanie wyświetlony stan linii i poziom wibracji (sumaryczny) (aby uzyskać dalsze informacje, patrz 4.n.7.2 Czułość na str. 50). Siła uderzeń testowych (całkowite) powinno mieć tą wartość + 1. Alarm zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy uderzenie będzie silniejsze od testowego Test wyjść 1>Wyjścia 2 ZAZ -LED Test wyjść pozwala na sprawdzenie wyjść i diod LED. 16 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

23 Wyjścia Przy użyciu menu Wyjścia można sprawdzić wyjścia systemu. W pierwszej kolejności wybierz położenie wyjścia (centrala, moduł MZD lub stacja ZAZ). Następnie wprowadź numer wyjścia w danym miejscu. Zostanie wyświetlone okno informujące o stanie wyjścia. Centrala 1.1 Wył Można teraz wykonać następujące czynności: Przełączyć stan, naciskając przycisk Enter. Przewinięcie listy wyjść. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół Wyjście z testu wyjść. Po wyjściu przywracany jest oryginalny stan wyjścia. Naciśnij przycisk Kasuj ZAZ -LED 1>ZAZ 1 2 ZAZ 2 Przy użyciu menu ZAZ -LED można sprawdzić diody LED klawiatury i czytnika. Wybierz stację ZAZ i naciśnij przycisk Enter. Można teraz wykonać następujące czynności: Włączyć lub wyłączyć wszystkie diody LED stacji ZAZ przy użyciu przycisku Enter. Wyjście z testu diod LED stacji ZAZ. Naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść z menu i przywrócić stan diod LED Alarmy i błędy 0>Wszystko 1 Obszar 1 Menu Alarmy i błędy pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich liniach, których stan nie jest normalny i dla których istnieją w systemie uszkodzenia. Wszystkie pozycje są automatycznie przewijane. Można wyświetlić każdy obszar oddzielnie lub wszystkie obszary razem. Aby wyjść z tego widoku, naciśnij przycisk Kasuj lub Enter Walk test 1>Start 2 Opcje Menu Walk test pozwala na wykonanie testu linii. Aby linia przeszła test, musi przełączyć się z normalnej na aktywną i z aktywnej na normalną. W teście linii walk test każda zmiana stanu jest sygnalizowana dźwiękiem emitowanym z klawiatury lub wbudowanym dzwonkiem. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 17

24 Testowane obszary muszą być rozbrojone. Uwaga: Jeśli w teście walk test uwzględnione są linie 24-godzinne, zostaną one zawieszone na czas testu i nie załączą alarmu. Istnieją dwa, przedstawione poniżej typy testów walk test. To menu pozwala na uruchomienie testu ręcznie (walk test instalatora) oraz określenie warunków, w których użytkownik musi wykonać walk test, w tym wykonanie walk testu przez zazbrojeniem obszaru (walk test użytkownika) Start Polecenie Start rozpoczyna walk test instalatora dla linii, dla których został on włączony (patrz 4.n.6.09 Walk-test inst na str.47). W trakcie trwającego testu linia nieprzetestowanych linii jest automatycznie przewijana. Na ekranie LCD jest wyświetlania linia i warunek, który musi być spełniony. Na przykład na poniższym ekranie widać, że należy aktywować linię 1. Linia 1 Aktywuj linię Sprawdzone linie są usuwane z wyświetlanej listy. W przypadku pomyślnego sprawdzenia wszystkich linii zostanie wyświetlony następujący komunikat. Walk test ok Naciśnij ENTER Po naciśnięciu przycisku Kasuj test zostanie anulowany. Istnieje także ograniczenie czasowe testu ustawiane w opcji Walk test (patrz str. 62). Jeśli licznik czasu upłynie, test zakończy się niepowodzeniem. Jeśli wystąpi błąd resetu instalatora, a zawieszenie raportowania nie zostało włączone podczas wchodzenia do trybu programowania, do stacji monitorowania zostanie przesłany komunikat o niepowodzeniu testu (patrz część Dodatek C. Kody raportowania SIA i CID w systemie Advisor Advanced na stronie 113) Opcje 1>Użyj syr.wewn Tak Menu Opcje pozwala na skonfigurowanie następujących opcji walk testu Użyj syreny wewn 1 Użyj syr.wewn >Tak< Jeśli opcja Użyj syreny wewnętrznej jest ustawiona na wartość Tak, aktywacja każdej sprawdzonej linii zostanie zasygnalizowana dźwiękiem syreny wewnętrznej. 18 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

25 Rej.niesprawdz 2 Rej.niesprawdz >Tak< Jeśli opcja Rejestruj niesprawdzone jest ustawiona na wartość Tak, niesprawdzone linie zostaną zapisane w rejestrze systemowym Sabotaż linii 3 Sabotaż linii >Tak< Jeśli opcja Sabotaż linii jest ustawiona na wartość Tak, w walk teście zostanie uwzględniona linia sabotażu Sabotaż ZAZ/MZD 4 Sab. ZAZ/MZD >Nie< Jeśli opcja Sab. ZAZ/MZD jest ustawiona na wartość Tak, dla stacji ZAZ i modułów MZD przypisanych do tego obszaru konieczne będzie także sprawdzenie alarmów sabotażu Sabotaż syreny 5 Sabotaż syreny >Nie< Jeśli opcja Sabotaż syreny jest ustawiona na wartość Tak, dla syren przypisanych do tego obszaru konieczne będzie także sprawdzenie alarmów sabotażu Jak często 6 Jak często >Nigdy< Ustawienie Jak często wskazuje ile razy użytkownik musi wykonać walk test użytkownika przez zazbrojeniem obszaru. Dostępne są następujące opcje: Tabela 10: Częstotliwość walk testów Wartość Nigdy Co każde zazbrojenie Opis Walk test użytkownika nie jest wymagany Użytkownik musi wykonać walk test przed każdym zazbrojeniem 1-sze zazb.d Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego dnia 1-sze zazb.t Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego tygodnia 1-sze zazb.m Użytkownik musi wykonać walk test przed pierwszym zazbrojeniem danego miesiąca Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 19

26 Uwaga: W celach związanych w walk testem, system Advisor Advanced przechowuje informacje o aktywacji linii przez 4 godziny. Dlatego jeśli linia została aktywowana w ciągu ostatnich 4 godzin sprzed walk testu, to nie zostanie ona uwzględniona w liście linii do przetestowania. Jeśli w tym czasie została aktywowana każda linia walk testu, jego wykonanie nie będzie konieczne Wymag do zazbr 7 Wymag do zazbr >Wył< Jeśli opcja Wymagane do zazbrojenia jest ustawiona na wartość Zał, wykonanie żądanego walk testu jest konieczne. Bez tego nie będzie możliwe zazbrojenie obszaru Połączenie testowe 1>Czas test. poł 00:35 Menu Połączenie testowe pozwala zdefiniować odstęp między automatycznymi połączeniami testowymi oraz wykonać połączenie testowe Czas test. poł 1 Czas test. poł >00:35< Menu Czas testowego połączenia pozwala zdefiniować godzinę początkową automatycznych połączeń testowych ze stacją monitorowania. Po zdefiniowaniu czasu w tym menu centrala zacznie przysyłać raport RP zdarzenia (test automatyczny/test wdzwaniania) do odpowiednich stacji monitorowania. Zdarzenie jest przesyłane okresowo. Okres jest definiowany w menu Częstość niżej. Uwaga: Jeśli opcja Rozszerzone na stronie 21 jest ustawiona na wartość Tak, rzeczywisty czas połączenia testowego może różnić się w zależności od innych zdarzeń zgłaszanych do stacji monitorowania. Czas początkowy jest używany przez centralę przy wystąpieniu jednego z następujących zdarzeń: Centrala została skasowana Jedna z opcji połączenia testowego została zmieniona przez instalatora Czas testowego połączenia jest ustawiany w formacie 24-godzinnym, jako GG:MM Częstość 2 Częstość > < Menu Częstość określa odstęp połączeń testowych opisanych w części Czas test. poł wyżej. Zakres poprawnych wartości wynosi od 0 (brak powtórzeń) do 999 godzin. 20 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

27 Rozszerzone 3 Rozszerzone >Nie< Opcja Rozszerzone pozwala na określenie, czy odstęp między połączeniami testowymi jest liczony od poprzedniego połączenia testowego czy od ostatniego pomyślnego raportu zdarzenia. Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Tak, to po przesłaniu zdarzenia do stacji monitorowania opóźnienie połączenia testowego jest wydłużane. Tak więc następne połączenie testowe zostanie wykonane później. Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość Nie, następne połączenie testowe zostanie wykonane w ustalonym odstępie po poprzednim połączeniu testowym, niezależnie od innych zaraportowanych zdarzeń Test ręczny 01>SMA 1 02 SMA 2 Opcja Test ręczny pozwala na sprawdzenie działania mechanizmu raportowania do stacji monitorowania. Wybierz stację monitorowania. Po wybraniu stacji monitorowania centrala spróbuje nawiązać z nią połączenie. Na wyświetlaczu jest przedstawiany status postępu w nawiązywaniu połączenia. Menu IP Poniższe menu dostępne jest wyłącznie w centralach dających dostęp do funkcjonalności IP Diagnostyka IP [IP] 1>Statystyki IP >>> Menu Diagnostyka IP pozwala uzyskać dostęp do narzędzi diagnozujących połączenia IP Statystyki IP [IP] 1>Pakiety TX 5 Menu Statystyki IP pozwala wyświetlić statystyki przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 11: Dane i funkcje statystyk IP Element Opis Pakiety TX Liczba wysłanych pakietów Pakiety RX Liczba odebranych pakietów Odrzuc.pakiety Liczba pakietów odrzuconych przez wbudowaną zaporę typu firewall* Bajty TX Liczba wysłanych bajtów Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 21

28 Element Opis Bajty RX Liczba odebranych bajtów Wyczyść stat.? Wybranie tego polecenia pozwala wyzerować powyższe dane * Więcej informacji znajduje się w części 9.3.n.7 Firewall [IP] na stronie Ping host [IP] Nazwa hosta > < Polecenie Ping host pozwala wysłać polecenie ping do określonego adresu sieciowego. Dzięki niemu można sprawdzić, czy wybrany host jest dostępny w sieci i czy można uzyskać dostęp do niego przy użyciu centrali podłączonej do sieci. Uwaga: Zdalny host musi przyjmować polecenie ping. Upewnij się, czy zapory typu firewall i routery pozwalają na żądania i odpowiedzi poleceń ping. Ma to zastosowanie do wszystkich poleceń ping Ping do PC [IP] 1>Poł. z komp Polecenie Ping do PC pozwala wysłać polecenie ping do określonego komputera, jeśli połączenie z nim zostało ustawione w konfiguracji IP jako połączenie z komputerem. Jest to taka sama funkcja, co opisana w menu 9.4 Poł. z komp. Więcej szczegółów znajduje się w części n.6 Ping host [IP] na stronie 96. Zobacz również Ping host [IP] wyżej Ping do SMA [IP] 2>CS Polecenie Ping do SMA pozwala wysłać polecenie ping do określonej stacji centralnej, jeśli połączenie z nią zostało ustawione w konfiguracji IP jako połączenie ze stacją monitorowania. Jest to taka sama funkcja, co opisana w menu 9.1 Stacja SMA. Więcej szczegółów znajduje się w części 9.1.n.3.3 Ping host [IP] na stronie 78. Zobacz również Ping host [IP] wyżej Status NTP [IP] 5>Status NTP Nieaktywny Ekran Status NTP pozwala sprawdzić bieżący stan skonfigurowanego serwera NTP (Network Time Protocol). Możliwe statusy serwera są przedstawione w: Tabela 12 na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

29 Tabela 12: Statusy NTP Status Nieaktywny Nieznany Błąd OK Błąd połączenia Opis Nie zostało jeszcze wysłane pytanie do serwera NTP. Jest to status z reguł obecny po ponownym uruchomieniu centrali lub wprowadzeniu konfiguracji serwera NTP. Zapytanie zostało wysłane, ale serwer NTP nie odebrał jeszcze odpowiedzi. Brak odpowiedzi od serwera NTP. Serwer NTP odpowiedział na zapytanie. Uszkodzone połączenie z siecią Ethernet. Dodatkowe menu GSM Poniższe menu dostępne jest wyłącznie w centralach z włączoną komunikacją GSM (poprzez dołączony dialer GSM) Diagnostyka GSM 1>Status PIN Normalny Menu diagnostyki GSM daje dostęp do narzędzi diagnostycznych dla połączeń GPRS i SMS Status PIN [GSM] 1>Status PIN Normalny Opcja statusu PINu pełni funkcję ekranu informacyjnego, pozwalającego zweryfikować, czy PIN został zaakceptowany przez kartę SIM. Dostępne są nastepujące statusy: Normalny: PIN zaakceptowany przez kartę SIM. Nieznany: Status nieznany. Została 1 próba! Pozostała tylko jedna próba wpisania PIN. Wymagany PUK! Karta została zablokowana po trzech nieudanych próbach wpisania kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK w celu odblokowania karty. Karta SIM może być odblokowana jedynie poprzez włożenie jej do standardowego telefonu komórkowego i wprowadzienie PUK w telefonie. Nie ma możliwości odblokowania karty SIM i wprowadzienia kodu PUK w systemie Advisor Advanced Rej.sieci GSM [GSM] 3> Rej.sieci GSM Sieć domowa Moduł telefonu (dialer) z kartą SIM może mieć w sieci GSM następujący status: Nieaktywny: Dialer GSM jest nieaktywny. Nie jest zalogowany ani nie wyszukuje sieci do zalogowania. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 23

30 Sieć domowa: Zalogowany do własnej sieci Wyszukiwanie: Wyszukowanie sieci do zalogowania Rej.niemożliwa: Zalogowanie do sieci zabronione Nieznany: Stan zalogowania nieznany Roaming: Zalogowany do sieci w roamingu Nazwa sieci [GSM] 5> Nazwa sieci MojaGSM Opcja Nazwa sieci pokazuje nazwę sieci do której dialer GSM jest zalogowany. Informacja ta jest tylko do odczytu. Nazwa sieci może przyjąć wartość Nieznany jeśli kod sieci GSM nie jest rozpoznany przez moduł komunikacyjny GSM Kod sieci [GSM] 6>Kod sieci Kod sieci to unikalny numer identyfikacyjny sieci GSM do której aktualnie jest zalogowany dialer GSM RSSI [GSM] 7>RSSI -13 dbm [*****] Wskaźnik poziomu odbieranego sygnału GSM (RSSI) to wartość diagnostyczna tylko do odczytu. Celem zapewnienia bezbłędnej transmisji danych wskazane jest zapewnienie siły sygnału na poziomie co najmniej 12 dbm Wiad.wysł.24h [GSM] 1>Wszystkie SMSy 0 Menu Wiadomości wysłane przez 24 godz. wyświeta liczbę wiadomości SMS wysłanych od północy dnia bieżącego (00:00). Dostępne są następujące podmenu. Tabela 13: Opcje wsyłanych wiadomości z ostatnich 24godz. Menu Description Wszystkie SMSy Wszystkie wiadomości SMSy z raport. Wiadomości raportowania Nieznane SMSy Wiadomości SMS które nie zostały rozpoznane i przesłane dalej do Administratora. 24 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

31 1.3 Wersja centrali ATS1000A 1.0 TR_ Menu Wersja centrali pozwala wyświetlić informacje o numerze wersji oprogramowania systemowego centrali. 1.4 Zmiana PIN 1>Kod PIN ********** Przy użyciu menu Zmiana PIN można zmienić własny kod PIN. Zasady programowania kodu PIN zostały opisane w części 3.1.n.2 Zmiana PIN na stronie Blokuj Sab.Obu 1>Min.Cz.Otw.Obu Opcja Blokuj sabotaż obudowy pozwala na podłączenie komputera bez inicjowania alarmu sabotażu obudowy. Następujące menu pozwalają na ustawienie licznika czasu dla izolacji i uruchomienie procedury połączenia. Sposób podłączania kabla USB do centrali: 1. Upewnij się, że wartość Min.Cz.Otw.Obu wystarczy na podejście do centrali, otwarcie obudowy i podłączenie kabla USB. 2. Zablokuj sabotaż obudowy przy użyciu menu Sabotaż obud niżej. 3. Otwórz obudowę i podłącz kabel USB. Po zalogowaniu się do centrali z komputera sabotaż obudowy jest automatycznie blokowany, a licznik czasu sabotażu obudowy jest zatrzymywany Min.Cz.Otw.Obu 1 Min.Cz.Otw.Obu >01 00< Minimalny czas otwarcia obudowy określa czas, przez jaki sabotaż obudowy będzie blokowany Sabotaż obud. 2>Sabotaż obud. Odblokowana Aby zablokować sabotaż obudowy, należy wejść do menu Sabotaż obudowy. Licznik czasu otwarcia obudowy zostanie uruchomiony. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 25

32 Jeśli sabotaż obudowy jest już zablokowany, wejście do tego menu odblokuje go. 1.6 Reinstalacja 5 Reinstalacja >Anuluj< Menu Reinstalacja pozwala usunąć wszystkie ustawienia i powtórzyć początkową instalację. Przestroga: Wykonanie tego polecenia spowoduje usunięcie wszystkich zaprogramowanych ustawień, w tym ustawień użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w części Pierwsze uruchomienie na stronie Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

33 2 Urządzenia BUS 1>Pokaż urządz 2 Edytuj urz Istnieją dwa typu urządzeń BUS: Stacje ZAZ służą do sterowania systemem, w tym zazbrajania i rozbrajania obszarów. Przy niektórych typach stacji zazbrajania mogą być dostępne dodatkowe funkcje, takie jak ekranu LCD, menu do ustawiania daty i godziny itd. Skrót ZAZ pochodzi od słowa Zazbrajanie. Moduły MZD służą do zapewnienia zdalnych wejść i wyjść. Skrót MZD pochodzi od wyrażenia moduł zbierania danych. Numerowanie magistrali BUS Do ustawienia adresów BUS urządzenia wykorzystują przełączniki DIP. W systemie Advisor Advanced z reguły używa się numeru ZAZ/MZD. Aby ustalić zależność między adresem urządzenia i jego numerem należy zapoznać się z instrukcją instalacji danego urządzenia BUS. Adres zaprogramowanego urządzenia można wyświetlić w n.2 Adres BUS (ZAZ) i n.2 Adres BUS (MZD). 2.1 Pokaż urządzenia >ZAZ R--x---- MZD ---?--- Ekran Pokaż urządzenia wyświetla status wszystkich podłączonych stacji ZAZ (od 1 do 8) i modułów MZD (od 1 do 7). Na linii znajduje się lista stanów urządzeń. Każdy stan urządzenia jest wyświetlany jako jeden z następujących znaków. Tabela 14: Stan urządzenia Znak Stan? Trwa sprawdzanie urządzenia. Z Stacja ZAZ jest dostępna i skonfigurowana (została odpytana). Z Stacja ZAZ jest dostępna i nie została skonfigurowana (nowa). X Stacja jest skonfigurowana, ale nie odpowiada (jest odłączona). M Moduł MZD jest dostępny i skonfigurowany (został odpytany). m Moduł MZD jest dostępny i nie została skonfigurowany (nowy). B Moduł jest dostępny i zostało skonfigurowany (został odpytany), ale jest blokowany. Brak urządzenia. Aby wyjść z danego widoku, naciśnij przycisk Kasuj. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 27

34 Naciśnij przycisk Enter, następnie naciśnij przycisk OK i potwierdź nową konfigurację. W takiej sytuacji wszystkie nowe urządzenia zostaną dodane, a brakujące urządzenia zostaną usunięte z systemu. 2.2 Edytuj urządzenia 1>Stacje ZAZ 2 Moduły MZD Wybierz typ urządzenia, które chcesz skonfigurować Stacje ZAZ 0>Dodaj ZAZ 1 ZAZ 1 Naciśnij przycisk 0, aby dodać stację ZAZ, lub liczbę od 1 do 8, aby skonfigurować istniejącą stację Dodaj ZAZ Numer ZAZ >_< W menu Dodaj ZAZ wpisz numer (od 1 do 8) nowej stacji ZAZ i potwierdź go, naciskając przycisk Enter, lub naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść bez dodawania urządzenia. Po dodaniu stacji ZAZ pojawią się przedstawione poniżej opcje jej konfiguracji n Wybierz ZAZ Wybierz numer stacji ZAZ (od 1 do 8), którą chcesz skonfigurować n.1 Typ ZAZ 1>Typ ZAZ ATS1115 Ekran Typ ZAZ jest ekranem informacyjnym. Typ stacji ZAZ jest definiowany przez samą stację n.2 Adres BUS 2>Adres BUS 0 Adres BUS to ekran informacyjny z informacjami o adresie BUS ustawionym przez przełączniki DIP lub zaprogramowanym w stacji ZAZ. 28 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

35 2.2.1.n.3 Konfig.ZAZ 3>Konfig.ZAZ >>> Menu konfiguracji stacji ZAZ zawiera poniższe elementy, które są konieczne do skonfigurowania wybranej stacji ZAZ n.3.1 Nazwa ZAZ 1>Nazwa ZAZ ZAZ 1 Użyj opcji nazwy stacji ZAZ, aby nadać stacji nazwę identyfikującą ją dla użytkownika końcowego. Po utworzeniu stacji ZAZ jest jej nadawana nazwa domyślna RAS <n>. <n> jest numerem stacji ZAZ. Wejdź do tego menu, aby zmienić bieżącą nazwę. Nazwa stacji ZAZ może się składać z 16 znaków n.3.2 Obszar.Sabotaż 2>Obszar.Sabotaż Obszar 1 Opcja Obszar dla sabotaży określa obszar, który otrzyma zdarzenie sabotażu i uszkodzenia stacji ZAZ. Aby zmienić tę opcję, wybierz obszar i naciśnij przycisk Enter n.3.3 Obsz.Wyświetl 3>Obsz.Wyświetl Menu Obszary wyświetlane na tej stacji pozwala na określenie obszarów, dla których na tej stacji ZAZ będą wyświetlane informacje. Obszary te są wyświetlane w postaci listy. Aby zmienić wybór, naciśnij przycisk Enter i wybierz odpowiednie obszary. Sposób wybierania obszarów do wyświetlenia Patrz Edycja listy z wieloma pozycjami w części Edycja opcji na str n.3.4 Obsz.Sterow 4>Obsz.Sterow Menu Sterowanie obszarami pozwala wybrać obszary, które mają być sterowane z danej stacji ZAZ. Obszary te są wyświetlane w postaci listy. Aby zmienić wybór, naciśnij przycisk Enter lub strzałkę w prawo i wybierz odpowiednie obszary. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 29

36 2.2.1.n.3.5 Tryb Karta&PIN 5 Tryb Karta&PIN >Tylko PIN< Opcja Tryb karta i PIN pozwala wybrać jedną z następujących metod sterowania. Tabela 15: Tryby Karta i kod PIN Wartość Tylko PIN Tylko karta Rozbrój z kartą i PIN Opis Zazbrojenie i rozbrojenie obszarów wymaga wprowadzenia wyłącznie kodu PIN. Rozbrojenie obszarów wymaga wyłącznie karty Rozbrojenie obszarów wymaga zarówno karty, jak i kodu PIN Zawsze karta i PIN Rozbrojenie i zazbrojenie obszarów wymaga zarówno karty, jak i kodu PIN Karta lub PIN Zazbrojenie i rozbrojenie obszarów wymaga albo kodu PIN albo karty n.3.6 Karta rozbraja 6 Karta rozbraja >Nie< Jeśli opcja Karta rozbraja jest ustawiona na wartość Tak, przyłożenie karty pozwoli na rozbrojenie obszarów n.3.7 Funkcja 3*karta 6 Funkcja 3* >Tak< Jeśli opcja Funkcja 3*karta jest ustawiona na wartość Tak, trzykrotne przyłożenie karty pozwoli na zazbrojenie obszarów n.3.8 BlokPIN na Wej 8 BlokPIN na Wej >Nie< Jeśli opcja Blokada PIN na czas wejścia jest ustawiona na wartość Tak, nie jest możliwe użycie kodu PIN podczas wchodzenia n.3.9 Blokowanie ZAZ 9 Blokowanie ZAZ >Nie< Przy użyciu opcji Blokowanie ZAZ można zablokować zdarzenia uszkodzenia i sabotażu na wybranej stacji ZAZ. Stacja ZAZ pozostaje włączona. 30 Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

37 2.2.1.n.4 Menu ZAZ 4>Menu ZAZ >>> Menu ZAZ zapewnia dostęp do wbudowanego w stacji ZAZ menu programowania. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej instrukcji do stacji ZAZ n.5 Usuń ZAZ 5 Usuń ZAZ >Anuluj< Aby usunąć stację ZAZ, naciśnij przycisk Enter, wybierz opcję OK i ponownie naciśnij przycisk Enter. Stacja ZAZ zostanie usunięta. Uwaga: Przed usunięciem stacji ZAZ należy usunąć wszystkie przypisane do niej wyjścia lub filtry warunkowe Moduły MZD 0>Dodaj MZD 1 MZD 1 W menu modułów MZD naciśnij przycisk 0, aby dodać moduł MZD, lub liczbę od 1 do 7, aby skonfigurować istniejący moduł Dodaj MZD Numer MZD >_< W menu Dodaj MZD wpisz numer (od 1 do 7) nowego modułu MZD i potwierdź go, naciskając przycisk Enter, lub naciśnij przycisk Kasuj, aby wyjść bez dodawania modułu. Po dodaniu modułu MZD pojawią się przedstawione poniżej opcje jej konfiguracji n Wybierz MZD Wybierz numer modułu MZD (od 1 do 7), który chcesz skonfigurować n.1 Typ MZD 1>Typ MZD ATS1201 Ekran Typ MZD jest ekranem informacyjnym. Typ modułu MZD jest definiowany przez sam moduł. Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced 31

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500 Review only System alarmowy CS875-575-275-175 Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. www.aritech.com Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi

TruVision DVR 60 instrukcja obsługi TruVision DVR 60 instrukcja obsługi P/N 1069895F-PL REV 6.1 ISS 10MAY11 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność z normami ACMA Kanada Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie........................................ 6 Omówienie sprzętu........................................... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej Dialer JA-80V jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900 Wydanie 4 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 7 Znajdowanie pomocy 8 Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo