Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master"

Transkrypt

1 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N (PL) REV B ISS 04FEB14

2 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie techniczne 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, oraz nazwa i logo Advisor Master są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Fox Rd., Arden Hills, MN , USA Autortyzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu EN Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu Tor transmisji IP poprzez moduły ATS1801 oraz ATS1809: ATS5 (D4, M4, T4, S2, I3) Stopień systemu 3, klasa środowiskowa II Zbadane i certyfikowane przez Telefication B.V. 1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE): Niniejszym firma UTC Fire & Security oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z głównymi wymogami oraz innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej lub

3 Spis treści Kolejność programowania 1 Ustawienia podstawowe 1 Ustawienia zaawansowane 2 Jak programować opcje 5 Dostęp do menu programowania 5 Programowanie opcji menu 6 Pierwsze uruchomienie 7 Kalibracja syren 7 1-Baza danych linii 8 Numer linii 8 Ustawienia linii 8 2-Baza danych obszarów 34 Wybieranie obszaru 34 Ustawienia obszaru 34 3-Baza danych ZAZ 46 Odpytywanie ZAZ 46 Wybieranie stacji ZAZ 46 Ustawienia stacji ZAZ 46 4-Baza danych MZD 55 Odpytywanie MZD 55 Ustawienia MZD 56 5-Grupy alarmowe 57 Numer grupy alarmowej 58 Ustawienia grupy alarmowej 59 6-Zegary 70 Ustawienia zegarów 70 7-Opcje systemu 78 Ustawienie opcji systemu 78 8-Kasowanie automatyczne 103 Ustawienia kasowania automatycznego Komunikacja 104 Ustawienia komunikacji Programowanie opisów 113 Programowanie słów z biblioteki 113 Biblioteka słów 115 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master i

4 11-Numer wersji 121 Wybór urządzenia Test diod LED Okna czasowe 123 Wybór okna czasowego 124 Ustawienia okna czasowego Ustawienia domyślne 126 Wybór opcji domyślnych Restrykcje grup alarmowych 128 Opcje restrykcji dla grup alarmowych 129 Numer restrykcji 130 Ustawienia restrylkcji Mapowanie zdarzeń do wyjść 135 Numer wyjścia 135 Ustawienia mapowania Automatyczne zazbrajanie/rozbrajanie 137 Wybór programu 137 Ustawienia programu 137 Stosowanie restrykcji dla grup alarmowych wraz z automatycznym zazbrajaniem/rozbrajaniem Skarbce Łączenie obszarów Kody systemowe 142 Ustawienia kodów Blokowanie linii 144 Numer zegara blokowania 144 Opcje blokowania Okno czas. sterowane wyjściem 149 Wybór okna czasowego Błędy odpytywania 150 Wybór typu urządzenia Download do wyniesionego urządzenia 151 Wybór opcji pobierania 151 ii Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

5 25-Pokaż ostatnią kartę Menu zarezerwowane Menu zarezerwowane Do wyniesionych urządzeń 154 Wybór typu urządzenia 154 Wybór urządzenia do programowania Przyłączenie komputera 155 Ustawienia przyłączenia komputera Drukarka 161 Ustawienia drukarki Testowanie akumulatora 164 Wybór programu / testu 164 Ustawienia testowania 164 Wybór testu akumulatora Własny komunikat na LCD Programuj następny serwis 167 Data serwisowania 167 Komunikat o serwisie Flagi zdarzeń systemowych 168 Ustawienia flag systemowych Programuj logikę makro 174 Wybór makra 174 Tworzenie programu Menu zarezerwowane Baza danych klas raportów 178 Wybór klasy 178 Ustawienia klasy Połączenia testowe 180 Ustawienia połączenia Menu zarezerwowane Mapowanie kanałów 181 Linie 181 Obszary 181 System 181 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master iii

6 51-Reset Instalatora Raport głosowy 184 Kod raportu 184 Numer komunikatu Programowanie DVMRe 186 Filtr zdarzeń alarmu w urządzeniu do cyfrowego zapisu i obróbki sygnału wizyjnego (DVMRe) 186 Flagi kontrolne interfejsu wysokiego poziomu (HLI) 187 Dostęp dla ZAZ Test linii Zarezerwowane Kalibracja syreny 194 Flagi zdarzeń 195 Raportowanie 198 Rozwiązywanie problemów 212 Centrala ATS model ATS3000/ Stacje zazbrajania z wyświetlaczem LCD modele ATS1100, ATS1105, ATS1120 i ATS Stacja zazbrajania z 4 diodami LED modele ATS1150 i ATS Moduły zbierania danych modele ATS1201, ATS Interfejs szeregowy drukarki model ATS Urządzenia wyjściowe modele ATS1810, ATS1811, ATS Ustawienia wymagane dla zgodności z normą EN Ustawienia ZAZ wymagane dla zgodności z normą EN Funkcje dodatkowe 221 Dodatkowe typy linii 222 Moduły posiadające atest EN dla stopnia zabezpieczenia Glossary 225 Indeks 229 Mapa programowania 239 iv Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

7 Kolejność programowania Urządzenie ATS Advisor Master jest uniwersalną centralą o wielu opcjach, umożliwiających dostosowanie systemu do różnych wymagań. W czasie programowania łatwo jest stracić orientację, jeśli nie stosuje się właściwej metody. Użycie dobrej metody zapewnia także skuteczny sposób programowania. Ustawienia podstawowe Ustawienia podstawowe obejmują wszystkie ustawienia niezbędne do uruchomienia centrali ATS wraz z podstawowym oprogramowaniem. 1. Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie, wyposażenie, obszary etc. Wykorzystaj arkusze programowania do zapisania wszystkich informacji. 2. Przywróć ustawienia domyślne centrali (zobacz w instrukcji szybkiej instalacji i programowania). Zobacz także 14-Ustawienia domyślne na stronie Zmień główny kod instalatora za pomocą menu użytkownika 14-Programuj użytkowników. 4. Ustaw poprawny czas i datę za pomocą menu użytkownika 15-Czas i data. 5. Zaprogramuj specjalne słowa, których brak w bibliotece za pomocą menu 10-Programowanie opisów na stronie Jeśli jest wymagana jakakolwiek procedura automatyczna (taka jak automatyczne zazbrojenie/rozbrojenie) albo, jeśli użytkownicy powinni mieć dostęp tylko w pewnych okresach, zaprogramuj okna czasowe za pomocą menu 13-Okna czasowe na stronie Zaprogramuj opcje obszarów, takie jak nazwy obszarów i czasy wejścia/wyjścia za pomocą menu 2-Baza danych obszarów na stronie Ustaw wymagane grupy alarmowe za pomocą menu 5-Grupy alarmowe na stronie Zaprogramuj połączone stacje ZAZ. Najpierw uaktywnij odpytywanie. Następnie zaprogramuj niezbędne szczegóły dla wszystkich konkretnych stacji ZAZ za pomocą menu 3-Baza danych ZAZ na stronie Jeśli są podłączone moduły MZD, uaktywnij odpytywanie i ustaw typ MZD za pomocą menu 4-Baza danych MZD na stronie Zaprogramuj niezbędne szczegóły linii, takie jak typ linii, nazwa linii i opcje raportowania za pomocą menu 1-Baza danych linii na stronie Zaprogramuj szczegóły komunikatora telefonicznego za pomocą menu 9- Komunikacja na stronie Ustaw wymagane opcje raportowania za pomocą menu 42-Baza danych klas raportów na stronie Zaprogramuj szczegóły połączeń testowych za pomocą menu 43-Połączenia testowe na stronie 180. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 1

8 15. Zaprogramuj użytkowników w menu użytkownika 14-Programuj użytkowników. 16. Wykonaj zgodnie z wymaganiami mapowanie wszelkich zdarzeń do wyjść za pomocą menu 16-Mapowanie zdarzeń do wyjść na stronie 135. Ustawienia zaawansowane Powyższe czynności są wymagane do ustawienia każdego systemu podstawowego. Elementy, które nie są wymagane, można pominąć. Jednak dodatkowo można zaprogramować następujące elementy: 1. W większości wypadków do programowania wspólnych obszarów stosowane jest przydzielenie kilku obszarów do linii. Do realizacji specjalnych funkcji wspólnych obszarów, takich jak możność tylko rozbrojenia obszaru wspólnego, wymagane jest łączenie obszarów. Łączenie obszarów należy zaprogramować za pomocą menu 19-Łączenie obszarów na stronie Jeśli w pewnych warunkach użytkownikom powinien przysługiwać tylko dostęp ograniczony, mogą być wymagane restrykcje dla grup alarmowych. Restrykcje dla grup alarmowych należy zaprogramować za pomocą menu 15-Restrykcje grup alarmowych na stronie W wypadku, kiedy niezbędne jest czasowe rozbrojenie, aby dopuszczać rozbrojenie tylko na pewien okres czasu, za pomocą menu 6-Zegary na stronie 70 należy zaprogramować czas rozbrojenia. 4. Do realizacji automatycznego zazbrajania/rozbrajania należy go zaprogramować w menu 17-Automatyczne zazbrajanie/rozbrajanie na stronie Można zaprogramować dodatkowe opcje systemu za pomocą menu 7-Opcje systemu na stronie Można zaprogramować funkcje wysyłania/pobierania za pomocą menu 29- Przyłączenie komputera na stronie Jeśli jest wymagane obszerne testowanie akumulatora, należy użyć menu programowania 31-Testowanie akumulatora na stronie Można zaprogramować niezbędne flagi zdarzeń systemowych za pomocą menu 34-Flagi zdarzeń systemowych na stronie Jeśli jest podłączona drukarka, należy zaprogramować ustawienia drukarki za pomocą menu 30-Drukarka na stronie Kiedy wymagane są wyjścia do aktywacji okien czasowych, należy użyć menu programowania 22-Okno czas. sterowane wyjściem na stronie Można zaprogramować niezbędne makra w menu 35-Programuj logikę makro na stronie Można zaprogramować własny tekst wyświetlany na wyświetlaczu LCD w menu 32-Własny komunikat na LCD na stronie Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

9 13. Jeśli obszary w alarmie powinny być resetowane automatycznie, należy użyć menu programowania 8-Kasowanie automatyczne na stronie Można zaprogramować obszary skarbcowe za pomocą menu 18-Skarbce na stronie Można zaprogramować urządzenia wyniesione, takie jak ATS1170 (stacja ZAZ 1-drzwiowa) lub ATS125x (moduł MZD dla 4 drzwi/4 wind) za pomocą menu 28-Do wyniesionych urządzeń na stronie Można zaprogramować wymagane kody systemowe do kontroli dostępu za pomocą menu 20-Kody systemowe na stronie Jeśli linie powinny być blokowane w celu dostępu za pomocą urządzeń kontroli dostępu, takich jak AST1170, należy użyć menu programowania 21- Blokowanie linii na stronie Można ustawić datę następnego serwisowania (jeśli jest wymagana) w menu 33-Programuj następny serwis na stronie 167. Po zakończeniu programowania systemu należy go przetestować. Poniżej podano menu służące do wspomagania testowania: Tabela 1: Menu użytkownika Menu 1-Status centrali 2-Linie aktywne 3-Linie w alarmie 4-Linie zawieszone 5-Historia 6-Raport z testowania 10-Zawieszanie linii 11-Odwieszanie linii 12-Test linii 13-Rozpocznij automatyczny test rozbrajania 16-Zawieszanie / odwieszanie ZAZ / MZD 22-Otwórz drzwi 23-Otwórz zamek, zamknij zamek, wyłącz i włącz Opis Służy do wyświetlania informacji o systemie. Służy do wyświetlania linii, które nie są w stanie normalnym (to znaczy aktywne lub poddane sabotażowi). Służy do wyświetlania linii w alarmie. Służy do wyświetlania linii zawieszonych. Służy do wyświetlania wszystkich zaistniałych zdarzeń. To menu jest przeznaczone do wykonywania testów zazbrojenia lub rozbrojenia. Służy do zawieszania linii. Służy do odwieszania linii uprzednio zawieszonej. Służy do testowania pojedynczej linii. Służy do wykonywania testu automatycznego rozbrojenia. Służy do zawieszania lub odwieszania ZAZ lub MZD. Służy do otwierania drzwi na zaprogramowany okres czasu. Za pomocą tego menu można otworzyć drzwi, aż do ponownego zamknięcia za pomocą tego samego menu. Włączanie lub wyłączanie drzwi. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 3

10 Tabela 2: Menu instalatora Menu 11-Numer wersji 12-Test diod LED 14-Ustawienia domyślne 23-Błędy odpytywania 25-Pokaż ostatnią kartę 31-Testowanie akumulatora 56-Kalibracja syreny Opis Służy do weryfikacji numerów wersji centrali, dowolnej ZAZ lub MZD. Służy do aktywacji wszystkich diod LED we wszystkich ZAZ. W razie potrzeby można przywrócić wszystkie lub tylko część ustawień fabrycznych. Opcja ta jest przeznaczona do sprawdzania, czy na magistrali centrali systemowej wystąpiły błędy komunikacji. Służy do wyświetlania kodu systemowego i numeru ID karty, kiedy są używane przez ZAZ dla pojedynczych drzwi ATS1170, oraz ZAZ ATS1190/1192. Testowanie akumulatora MZD. Kontrola podłączenia syreny oraz dostrajanie parametrów jej aktywacji. 4 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

11 Jak programować opcje Informacje o tym, jakich klawiszy należy używać w czasie programowania, można znaleźć na następujących stronach. Dostęp do menu programowania System ATS jest programowany za pomocą menu programowania instalatora. Przed wejściem do trybu programowania, system musi być rozbrojony (wszystkie obszary). Uwaga: W zależności od opcji systemu wymagana może być dodatkowa autoryzacja. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: Podwójny kod instalatora na stronie 93. Opcja Zdalny PIN instalatora na stronie 98 Zobacz także Instrukcję menedżera centrali Advisor Master. Jak uzyskać dostęp do menu programowania instalatora 1. Naciśnij Menu i wprowadź 1278 (kod główny instalatora) i naciśnij klawisz Enter. Uwaga: W systemie ze stopniem zabezpieczenia 3 domyślny kod instalatora to W systemie ze stopniem zabezpieczenia 2 domyślny kod instalatora to Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: 0-Zakończ, ENTER-W dół, *-W górę 0-Zak., Menu: Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia centrali zostanie wyświetlony monit o zastosowanie ustawień domyślnych wymaganych przez normę EN Patrz Pierwsze uruchomienie na stronie Naciśnij klawisze 19 i Enter. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Proste/rozbudowane Menu *-Zaawans. 3. Naciśnij klawisz Enter aby wejść do prostego menu (lub naciśnij * aby wejść w menu zaawansowane). Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Programowanie instalatora 0-Zak., Menu: Teraz można wybrać opcję menu, która ma być zaprogramowana. Zobacz Mapa programowania na stronie 239, gdzie podano wszystkie opcje menu dostępne w menu programowania. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 5

12 Można z łatwością przechodzić między opcjami menu naciskając następujące klawisze: Enter lub #: Aby przewinąć naprzód o jedną opcję menu naraz. Menu lub * lub : Aby przewinąć wstecz o jedną opcję menu naraz. Numer menu i Enter lub #: Aby skoczyć bezpośrednio do opcji menu. 0 i Enter lub #: Aby zakończyć menu programowania i wrócić do menu użytkownika. Inne klawisze o tych samych funkcjach. Enter lub #: Te klawisze mają takie same funkcje. Klawisz # jest używany w manipulatorach z diodami LED lub w manipulatorach z 40-znakowym wyświetlaczem LCD (ATS115x lub ATS112x). Menu lub *: Te klawisze mają takie samo znaczenie. Klawisz * jest używany w manipulatorach z diodami LED lub w manipulatorach z 40-znakowym wyświetlaczem LCD (ATS115x lub ATS112x). Klawisze i nie pełnią żadnej funkcji. Programowanie opcji menu Jaki informacje są pokazywane na wyświetlaczu LCD Wyświetlacz LCD na manipulatorze ma dwa wiersze znaków. W każdym wierszu są prezentowane inne informacje. 1: Biuro 4 drzwi 20 Styk Słowo z biblioteki: - Informacje systemowe - Instrukcje i znaki, które można wprowadzać za pomocą klawiszy manipulatora Programowanie opcji menu Po wybraniu opcji menu, która ma być zaprogramowana, większość opcji można zaprogramować korzystając ze standardowej procedury, pokazanej w Jak programować niżej. Jak programować Metoda programowania zależy od opcji, które mają być programowane. Niektóre opcje wymagają podania wartości, inne wymagają ustawienia typu Tak/Nie. Jak programować wartości? Enter: Podaj nowe informacje i naciśnij klawisz Enter. Enter: Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby zapisać wyświetlane informacje i przejść do wyświetlania następnej opcji menu. Jak programować opcje TAK/NIE Menu: Naciśnij klawisz Menu*, aby przełączać między opcjami. Enter: Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wyświetlane informacje i przejść do wyświetlania następnej opcji menu. 6 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

13 Niektóre opcje programowania dopuszczają wprowadzenie kilku wartości, np. przydzielanie obszarów do linii. W takich wypadkach należy podać wartość i nacisnąć klawisz Enter, aby dodać lub usunąć tę opcję. Niektóre menu programowania wymagają podania pewnych wartości, natomiast inne są używane do wyboru typu Tak/Nie. Programowane wiersze zawierające opcje Tak/Nie często dopuszczają także naciskanie klawisza 0. Klawisz ten jest przeznaczony do pomijania kilku opcji. Na wyświetlaczu będzie wskazówka, czy w drugim wierszu można będzie użyć klawisza 0. Menu programowania, takie jak Odpytywanie ZAZ, Odpytywanie MZD lub Czas wejścia, pokazują stan bieżących wartości. Aby zaktualizować te wartości, naciśnij klawisz Menu. Tam, gdzie programowanie opcji nie odpowiada tej procedurze, dostępne (dodatkowe) klawisze są opisane w paragrafie Jak programować dotyczącym tej opcji. Pierwsze uruchomienie Podczas pierwszego uruchomienia centrali, po wejściu instalatora do menu programowania, zostanie wyświetlony monit o zastosowanie ustawień domyślnych wymaganych przez normę EN Wybierz stopień EN50131 Stopień: Podaj stopień systemu i naciśnij Enter. Dostępne są następujące opcje: 2: Ustawienia domyślne zgodne ze stopniem 2. 3: Ustawienia domyślne zgodne ze stopniem 3. Zobacz równiez rozdział Ustawienia wymagane dla zgodności z normą EN na stronie 218. Kalibracja syren W celu zapewnienia zgodności z normą EN wyjścia syren i lamp w systemie muszą być monitorowane. Ta funkcja działa tylko po wykonaniu kalibracji syren. Instalator powinien wykonać kalibrację syren ręcznie z poziomu manipulatora poprzez menu programowania 56-Kalibracja syreny na stronie 194. Przestroga: Kalibracja syren nie odbywa się automatycznie przy zastosowaniu ustawień domyślnych poprzez menu menu 14 lub przy pierwszym uruchomieniu. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 7

14 1-Baza danych linii W tej części programowane są wszystkie parametry dotyczące linii. Każda linia jest fizycznym wejściem w centrali, w MZD lub we wpinanym ekspanderze. Baza danych linii Linia: Numer linii Wybierz odpowiedni numer linii do programowania. Każda linia ma numer z przedziału od 1 do 256, zależnie od lokalizacji w systemie. Uwaga: Listę numerów linii można znaleźć w Instrukcji instalacji central. Ustawienia linii Typ linii 1: Typ 3; Wejście/wyjście Typ Typ linii określa dokładnie sposób działania linii w określonych okolicznościach. Każdy typ linii będzie działać inaczej. Większość typów linii wymaga obszaru, lecz typy linii, które wpływają na stan obszarów (linie typu 6, 31, 34, 35) wymagają grup alarmowych. Przestroga: Typ linii jest ważny i wpływa w dużym stopniu na pozostałe programowanie i funkcje systemu. W konsekwencji, w czasie programowania typów linii należy zachować należytą staranność. Zazbrojony i rozbrojony Określenie zazbrojony lub rozbrojony dotyczy stanu obszaru. Jeśli obszar jest zazbrojony, linie pewnego typu przejdą w stan alarmu, kiedy linia będzie aktywowana. Linie innego typu przejdą w stan alarmu tylko wtedy, kiedy obszar jest rozbrojony. Alarmy sabotażowe Kiedy opcja linii dualnej (zobacz 7-Opcje systemu na stronie 78) jest ustawiona na TAK, zwarty lub otwarty obwód w większości typów linii spowoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego. Jeśli ta opcja jest ustawiona na NIE, zwarty lub otwarty obwód jest równoznaczny z aktywacją linii. Typy linii, które nie są używane do generowania alarmów, nie generują alarmów sabotażowych, na przykład linie typu technicznego lub linie sterowania kamerą. 8 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

15 Czasy wejścia/wyjścia W miejscach, w których jest mowa o czasach wejścia/wyjścia, używany czas jest najdłuższym czasem wejścia/wyjścia zaprogramowanym dla dowolnego z obszarów przydzielonych do linii. Uwaga: Linie typu Liczenie ilości zdjęć (typy i 36 39) muszą być zawsze połączone bezpośrednio z liniami centrali ATS, a nie z liniami modułów MZD. Tabela 3: Typy linii Numer Typ Opis 0. Linia zablokowana Na tej linii nie są generowane żadne alarmy. 1. Alarm rozbrojony Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony i raportuje to do stacji monitorowania alarmów. Nie generuje alarmu, jeśli obszar jest zazbrojony. Przykład: Przycisk alarmu napadowego. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h i flaga linii. Flagi zazbrojone: Brak 2. Alarm zazbrojony Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi wewnętrzne, PCP (czujka ruchu). Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 3. Wejście/wyjście Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Gdy obszar jest zazbrojony, uruchamiany jest zegar wyjścia i uaktywniona linia nie generuje alarmu. Jeśli linia jest uaktywniona i czas wyjścia wyczerpie się, uruchamiany jest zegar wejścia. Kiedy czas wyjścia wyczerpie się, zostanie wygenerowany alarm. Kiedy obszar jest zazbrajany, linia musi być zamknięta. Przykład: Ostatnie drzwi wyjściowe. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 4. Linia typu dostęp Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Zawieszona w czasie okresów wejścia/wyjścia. Kiedy obszar jest zazbrajany, linia musi być zamknięta. Przykład: Czujka PCP w obszarach wyznaczonych jako droga wejścia/wyjścia. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 9

16 Numer Typ Opis 5. Alarm całodobowy Generuje alarm bez względu na stan obszaru. Przykład: Sabotaże, pożar, przyciski napadowe. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 6. Stacja zazbrajania chwilowa 7. Linia obserwacji kamery (nie jest wymagane programowanie zdarzeń) 8. Blokuj opóźn / zazbr alarm og. 9. Reset linii opóźnionych (nie jest wymagane programowanie zdarzeń) Kiedy linia przełącza się ze stanu normalnego do aktywnego, wykonywane są funkcje zaprogramowanej grupy alarmowej. Przykład: Klucz do zazbrajania/rozbrajania obszaru (obszarów). Uwaga: Operacja zazbrajania i rozbrajania zależy od opcji zaprogramowanych w wybranej grupie alarmowej. Można wybrać opcję "Tylko do rozbrajania", "Tylko do zazbrajania i resetowania" lub "Tylko do resetowania alarmów". Należy zaprogramować wymagane opcje w grupie alarmowej i przydzielić numer tej grupy alarmowej do linii. Flagi nie ulegają zmianie. Kiedy ta linia jest aktywowana, zostaną uaktywnione kamery w obszarach, które są przydzielone do tej linii. Kiedy linia przestaje być aktywna (przełączy się z powrotem w stan normalny), kamery nadal pracują przez zaprogramowany czas obserwacji. Przykład: Przycisk obserwacji. Uwaga: Należy zaprogramować czas obserwacji w bazie danych zegarów. Flagi nie ulegają zmianie. Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Generuje ogólny alarm włamaniowy, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Drugie naciśnięcie opóźnionego przycisku napadowego spowoduje pominięcie opóźnienia. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Resetuje alarm typu opóźnionego, jeśli linia chwilowo staje się aktywna, a następnie wraca do stanu normalnego. Resetuje alarm typu opóźnionego, jeśli zegar opóźnienia wciąż działa, a pełny alarm nie wystąpił. Wyłącza kamery, jeśli linia jest uaktywniona, lecz czas opóźnienia wciąż biegnie. Przykład: Przycisk resetowania do szybkiego anulowania alarmu opóźnionego. Uwaga: Typami linii opóźnionych są: 8, 11, 22, 40. Flagi nie ulegają zmianie. 10. Nie używać 10 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

17 Numer Typ 11. Blokuj opóźnienia alarmu 12. Uruchom ponownie zegar wyjścia 13. Wejście / wyjście bez kontroli zazbrojenia 14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia Opis Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Nie generuje alarmu, jeśli obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Brak. Stacja zazbrajania chwilowa, która resetuje zegary wejścia i ponownie uruchamia zegary wyjścia dla wszystkich obszarów przydzielonych do linii. Przykład: Klucz w pobliżu ostatnich drzwi wyjściowych. Flagi nie ulegają zmianie. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Gdy obszar jest zazbrojony, uruchamiany jest zegar wyjścia i uaktywniona linia nie generuje alarmu. Jeśli linia jest uaktywniona i czas wyjścia wyczerpie się, uruchamiany jest zegar wejścia. Kiedy czas wyjścia wyczerpie się, zostanie wygenerowany alarm. Linia może być uaktywniona, kiedy obszar jest zazbrajany. Przykład: Ostatnie drzwi wyjściowe. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Zawieszona w czasie okresów wejścia/wyjścia. Linia może być uaktywniona, kiedy obszar jest zazbrajany. Przykład: Czujka PCP w obszarach wyznaczonych jako droga wejścia wyjścia. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 11

18 Numer Typ Opis 15. Drzwi pożarowe Generuje alarm lokalny, gdy obszar jest rozbrojony. Automatycznie aktywuje alarm dźwiękowy na stacjach zazbrajania przydzielonych do tych samych obszarów (bez względu na sposób zaprogramowania flagi zdarzenia). Jedyną aktywowaną flagą zdarzenia (jak określono w bazie danych linii) jest flaga linii. Ten alarm lokalny można zresetować, wprowadzając "Enter, Enter, 0, Enter" lub "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania, aby wyłączyć alarm dźwiękowy i anulować zdarzenie. Jeśli linia pozostaje nadal uaktywniona, generuje nowy alarm lokalny po upływie zaprogramowanego czasu przypomnienia o lokalnym alarmie. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne Uwaga: Należy zaprogramować czas przypomnienia o lokalnym alarmie w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii h uszkodz. zasilania AC Aktywuje alarm lokalny wraz z głośnym ostrzeżeniem. 17. Nie używać 18. Błąd raportu Generuje alarm lokalny. Aktywuje alarm dźwiękowy na wszystkich stacjach zazbrajania przydzielonych do tych samych obszarów (obszaru). Aktywuje diodę LED BŁĄD na wszystkich stacjach zazbrajania. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Brak. 19. Błąd raportu-led Aktywuje diody LED Błąd na wszystkich stacjach zazbrajania. Flagi nie ulegają zmianie h flaga zdarzenia linii 21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika Kiedy linia jest aktywna, otwarta lub zwarta, aktywowana jest flaga zdarzenia linii. Przykład: Dzwonek przy drzwiach. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Flaga linii. Generuje alarm lokalny, kiedy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje tego faktu do stacji monitorowania alarmów. Ten alarm może być potwierdzony tylko przez wprowadzenie "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony. 12 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

19 Numer Typ 22. Blok opóźn reset / zazbr al. Opis Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Jeśli linia zamknie się do stanu normalnego w czasie opóźnienia, jest resetowana automatycznie. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Drugie naciśnięcie opóźnionego przycisku napadowego spowoduje pominięcie opóźnienia. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 23. Kamera 1 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 1 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 24. Kamera 2 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 2 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 25. Kamera 3 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 3 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 26. Kamera 4 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 4 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 27. Techniczna z raportem 28. Alarm zazbrojony z auto resetem Kiedy linia jest uaktywniona, otwarta lub zwarta, raportuje to do stacji monitorowania alarmów. Kiedy linia wraca do stanu normalnego, wysyłane jest przywrócenie. Przykład: Alarm temperatury w lodówce. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Flaga linii. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Resetuje się automatycznie, kiedy linia wraca do stanu normalnego. Przykład: Czujka zbicia szyby z zatrzaskiem. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 13

20 Numer Typ 29. Alarm 24h z auto resetem 30. Drzwi pożarowe z auto resetem 31. Klucz z zatrzaskiem 32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia 33. Alarm 24h i zawieszanie Opis Generuje alarm bez względu na stan obszaru. Resetuje się automatycznie, gdy linia zamyka się do stanu normalnego. Przykład: Czujki zbicia szyby lub dymu z zatrzaskami. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Generuje alarm lokalny, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów. Ten alarm można potwierdzić tylko przez wprowadzenie "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania. Jeśli linia zamyka się do stanu normalnego, alarm jest resetowany. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Używana do zazbrajania lub rozbrajania obszarów. Kiedy linia przełącza się do stanu aktywnego, obszar (obszary) zazbraja się. Przełączenie linii do stanu normalnego powoduje rozbrojenie obszaru (obszarów). Ten typ linii wykorzystuje grupę alarmową do wykonywania funkcji zazbrajania/rozbrajania. Przykład: Klucz z zatrzaskiem do zazbrajania lub rozbrajania obszarów. Uwaga: Działanie zazbrajania i rozbrajania zależy od opcji zaprogramowanych w przydzielonej grupie alarmowej. Można wybrać opcję "Tylko do rozbrajania", "Tylko do zazbrajania i resetowania" lub "Tylko do resetowania alarmów". Należy zaprogramować wymagane opcje w grupie alarmowej i przydzielić numer tej grupy alarmowej do linii. Flagi nie ulegają zmianie. Nie wykonuje żadnej czynności, gdy obszar jest rozbrojony. Kiedy obszar jest zazbrojony, a linia jest uaktywniona, otwarta lub zwarta, aktywowana jest flaga zdarzenia linii. Przykład: Alarm temperatury w lodówce aktywuje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Flaga linii. Linia tego typu wymaga innego okablowania. Linia może mieć następujące stany: Zwarta: Generuje alarm. Normalna: Brak alarmu. Aktywna: Zawieszona (brak alarmu). Otwarta: Alarm sabotażowy Przykład: Zaprojektowana do centrów handlowych, w których dla każdego sklepu jest dostępna tylko jedna linia. Do zawieszania linii jest używany klucz. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 14 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

ATS1250/ drzwiowy MZD 4-windowy MZD. Instrukcja programowania

ATS1250/ drzwiowy MZD 4-windowy MZD. Instrukcja programowania ATS1250/1260 4-drzwiowy MZD 4-windowy MZD Instrukcja programowania Wersja 2.0, Lipiec 2003 Aritech jest czescia koncernu GE Interlogix www.ge-interlogix.com COPYRIGHT 2003 GE Interlogix. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced P/N 1069794 (PL) REV E ISS 05NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070531 REV 00.04 ISS 22JUL11 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika Advisor Advanced Instrukcja użytkownika Advisor Advanced P/N 466-2886-PL REV A ISS 23SEP16 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty 2016 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced

Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced Instrukcja użytkownika systemu Advisor Advanced P/N 1069793 REV 4.0 ISS 10MAY11 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja menedżera centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070531 (PL) REV D ISS 08MAY13 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Manipulatory serii ATS Instrukcja użytkownika

Manipulatory serii ATS Instrukcja użytkownika GE Security Manipulatory serii ATS Wersja 1.1, 06/2008 nnnnnnn 2 Centrala Alarmowa ATS Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Software license agreement Przeznaczenie Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Kontroler wind ATS1260

Kontroler wind ATS1260 Kontroler wind ATS1260 Spis treści: Kontroler wind ATS1260...1 1.Opis funkcjonalny...2 1. Funkcje dodatkowe...2 2. Funkcje drzwi nie obsługiwane przez ATS1260...2 3.Koncepcja budowy systemu kontroli windy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Spis treści Wstęp 1 Wymagania do sterowania przez SMS 2 Składnia polecenia 2 Uwierzytelnienie użytkownika 2 Lista poleceń SMS 3 Wiadomości z nieuprawnionych

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792 REV 2.0 ISS 24AUG10 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2010 UTC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1X-F

Instrukcja obsługi 1X-F Instrukcja obsługi 1X-F P/N 501-415018-2-31 REV 03.10 ISS 22NOV13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikacja Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C- 2000C i repetytora P/N 10-3311-505-1018-01 ISS 19DEC14 Copyright Znaki handlowe i patenty Producent Certification Kontakt 2014 UTC Fire & Security. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora

Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora GE Security Instrukcja obsługi centrali przeciwpożarowej 1200C-2000C i repetytora P/N 1068389 REV 7.0 ISS 08JUL09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced

Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Instrukcja obsługi przez SMS systemu Advisor Advanced Spis treści Wstęp 1 Sterowanie przez SMS - wymagane ustawienia 2 Składnia komend 2 Identyfikacja użytkownika 2 Lista komend SMS 3 Komunikaty z nieznanych

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 04/06 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo