Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master"

Transkrypt

1 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N (PL) REV B ISS 04FEB14

2 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe Wsparcie techniczne 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, oraz nazwa i logo Advisor Master są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Fox Rd., Arden Hills, MN , USA Autortyzowany przedstawiciel producenta w EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands EN Wymagania systemowe EN Urządzenia sterujące i obrazujące EN Zasilacze EN Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu EN Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu Tor transmisji IP poprzez moduły ATS1801 oraz ATS1809: ATS5 (D4, M4, T4, S2, I3) Stopień systemu 3, klasa środowiskowa II Zbadane i certyfikowane przez Telefication B.V. 1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE): Niniejszym firma UTC Fire & Security oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z głównymi wymogami oraz innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 1999/5/EC. 2002/96/EC (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej lub

3 Spis treści Kolejność programowania 1 Ustawienia podstawowe 1 Ustawienia zaawansowane 2 Jak programować opcje 5 Dostęp do menu programowania 5 Programowanie opcji menu 6 Pierwsze uruchomienie 7 Kalibracja syren 7 1-Baza danych linii 8 Numer linii 8 Ustawienia linii 8 2-Baza danych obszarów 34 Wybieranie obszaru 34 Ustawienia obszaru 34 3-Baza danych ZAZ 46 Odpytywanie ZAZ 46 Wybieranie stacji ZAZ 46 Ustawienia stacji ZAZ 46 4-Baza danych MZD 55 Odpytywanie MZD 55 Ustawienia MZD 56 5-Grupy alarmowe 57 Numer grupy alarmowej 58 Ustawienia grupy alarmowej 59 6-Zegary 70 Ustawienia zegarów 70 7-Opcje systemu 78 Ustawienie opcji systemu 78 8-Kasowanie automatyczne 103 Ustawienia kasowania automatycznego Komunikacja 104 Ustawienia komunikacji Programowanie opisów 113 Programowanie słów z biblioteki 113 Biblioteka słów 115 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master i

4 11-Numer wersji 121 Wybór urządzenia Test diod LED Okna czasowe 123 Wybór okna czasowego 124 Ustawienia okna czasowego Ustawienia domyślne 126 Wybór opcji domyślnych Restrykcje grup alarmowych 128 Opcje restrykcji dla grup alarmowych 129 Numer restrykcji 130 Ustawienia restrylkcji Mapowanie zdarzeń do wyjść 135 Numer wyjścia 135 Ustawienia mapowania Automatyczne zazbrajanie/rozbrajanie 137 Wybór programu 137 Ustawienia programu 137 Stosowanie restrykcji dla grup alarmowych wraz z automatycznym zazbrajaniem/rozbrajaniem Skarbce Łączenie obszarów Kody systemowe 142 Ustawienia kodów Blokowanie linii 144 Numer zegara blokowania 144 Opcje blokowania Okno czas. sterowane wyjściem 149 Wybór okna czasowego Błędy odpytywania 150 Wybór typu urządzenia Download do wyniesionego urządzenia 151 Wybór opcji pobierania 151 ii Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

5 25-Pokaż ostatnią kartę Menu zarezerwowane Menu zarezerwowane Do wyniesionych urządzeń 154 Wybór typu urządzenia 154 Wybór urządzenia do programowania Przyłączenie komputera 155 Ustawienia przyłączenia komputera Drukarka 161 Ustawienia drukarki Testowanie akumulatora 164 Wybór programu / testu 164 Ustawienia testowania 164 Wybór testu akumulatora Własny komunikat na LCD Programuj następny serwis 167 Data serwisowania 167 Komunikat o serwisie Flagi zdarzeń systemowych 168 Ustawienia flag systemowych Programuj logikę makro 174 Wybór makra 174 Tworzenie programu Menu zarezerwowane Baza danych klas raportów 178 Wybór klasy 178 Ustawienia klasy Połączenia testowe 180 Ustawienia połączenia Menu zarezerwowane Mapowanie kanałów 181 Linie 181 Obszary 181 System 181 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master iii

6 51-Reset Instalatora Raport głosowy 184 Kod raportu 184 Numer komunikatu Programowanie DVMRe 186 Filtr zdarzeń alarmu w urządzeniu do cyfrowego zapisu i obróbki sygnału wizyjnego (DVMRe) 186 Flagi kontrolne interfejsu wysokiego poziomu (HLI) 187 Dostęp dla ZAZ Test linii Zarezerwowane Kalibracja syreny 194 Flagi zdarzeń 195 Raportowanie 198 Rozwiązywanie problemów 212 Centrala ATS model ATS3000/ Stacje zazbrajania z wyświetlaczem LCD modele ATS1100, ATS1105, ATS1120 i ATS Stacja zazbrajania z 4 diodami LED modele ATS1150 i ATS Moduły zbierania danych modele ATS1201, ATS Interfejs szeregowy drukarki model ATS Urządzenia wyjściowe modele ATS1810, ATS1811, ATS Ustawienia wymagane dla zgodności z normą EN Ustawienia ZAZ wymagane dla zgodności z normą EN Funkcje dodatkowe 221 Dodatkowe typy linii 222 Moduły posiadające atest EN dla stopnia zabezpieczenia Glossary 225 Indeks 229 Mapa programowania 239 iv Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

7 Kolejność programowania Urządzenie ATS Advisor Master jest uniwersalną centralą o wielu opcjach, umożliwiających dostosowanie systemu do różnych wymagań. W czasie programowania łatwo jest stracić orientację, jeśli nie stosuje się właściwej metody. Użycie dobrej metody zapewnia także skuteczny sposób programowania. Ustawienia podstawowe Ustawienia podstawowe obejmują wszystkie ustawienia niezbędne do uruchomienia centrali ATS wraz z podstawowym oprogramowaniem. 1. Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie, wyposażenie, obszary etc. Wykorzystaj arkusze programowania do zapisania wszystkich informacji. 2. Przywróć ustawienia domyślne centrali (zobacz w instrukcji szybkiej instalacji i programowania). Zobacz także 14-Ustawienia domyślne na stronie Zmień główny kod instalatora za pomocą menu użytkownika 14-Programuj użytkowników. 4. Ustaw poprawny czas i datę za pomocą menu użytkownika 15-Czas i data. 5. Zaprogramuj specjalne słowa, których brak w bibliotece za pomocą menu 10-Programowanie opisów na stronie Jeśli jest wymagana jakakolwiek procedura automatyczna (taka jak automatyczne zazbrojenie/rozbrojenie) albo, jeśli użytkownicy powinni mieć dostęp tylko w pewnych okresach, zaprogramuj okna czasowe za pomocą menu 13-Okna czasowe na stronie Zaprogramuj opcje obszarów, takie jak nazwy obszarów i czasy wejścia/wyjścia za pomocą menu 2-Baza danych obszarów na stronie Ustaw wymagane grupy alarmowe za pomocą menu 5-Grupy alarmowe na stronie Zaprogramuj połączone stacje ZAZ. Najpierw uaktywnij odpytywanie. Następnie zaprogramuj niezbędne szczegóły dla wszystkich konkretnych stacji ZAZ za pomocą menu 3-Baza danych ZAZ na stronie Jeśli są podłączone moduły MZD, uaktywnij odpytywanie i ustaw typ MZD za pomocą menu 4-Baza danych MZD na stronie Zaprogramuj niezbędne szczegóły linii, takie jak typ linii, nazwa linii i opcje raportowania za pomocą menu 1-Baza danych linii na stronie Zaprogramuj szczegóły komunikatora telefonicznego za pomocą menu 9- Komunikacja na stronie Ustaw wymagane opcje raportowania za pomocą menu 42-Baza danych klas raportów na stronie Zaprogramuj szczegóły połączeń testowych za pomocą menu 43-Połączenia testowe na stronie 180. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 1

8 15. Zaprogramuj użytkowników w menu użytkownika 14-Programuj użytkowników. 16. Wykonaj zgodnie z wymaganiami mapowanie wszelkich zdarzeń do wyjść za pomocą menu 16-Mapowanie zdarzeń do wyjść na stronie 135. Ustawienia zaawansowane Powyższe czynności są wymagane do ustawienia każdego systemu podstawowego. Elementy, które nie są wymagane, można pominąć. Jednak dodatkowo można zaprogramować następujące elementy: 1. W większości wypadków do programowania wspólnych obszarów stosowane jest przydzielenie kilku obszarów do linii. Do realizacji specjalnych funkcji wspólnych obszarów, takich jak możność tylko rozbrojenia obszaru wspólnego, wymagane jest łączenie obszarów. Łączenie obszarów należy zaprogramować za pomocą menu 19-Łączenie obszarów na stronie Jeśli w pewnych warunkach użytkownikom powinien przysługiwać tylko dostęp ograniczony, mogą być wymagane restrykcje dla grup alarmowych. Restrykcje dla grup alarmowych należy zaprogramować za pomocą menu 15-Restrykcje grup alarmowych na stronie W wypadku, kiedy niezbędne jest czasowe rozbrojenie, aby dopuszczać rozbrojenie tylko na pewien okres czasu, za pomocą menu 6-Zegary na stronie 70 należy zaprogramować czas rozbrojenia. 4. Do realizacji automatycznego zazbrajania/rozbrajania należy go zaprogramować w menu 17-Automatyczne zazbrajanie/rozbrajanie na stronie Można zaprogramować dodatkowe opcje systemu za pomocą menu 7-Opcje systemu na stronie Można zaprogramować funkcje wysyłania/pobierania za pomocą menu 29- Przyłączenie komputera na stronie Jeśli jest wymagane obszerne testowanie akumulatora, należy użyć menu programowania 31-Testowanie akumulatora na stronie Można zaprogramować niezbędne flagi zdarzeń systemowych za pomocą menu 34-Flagi zdarzeń systemowych na stronie Jeśli jest podłączona drukarka, należy zaprogramować ustawienia drukarki za pomocą menu 30-Drukarka na stronie Kiedy wymagane są wyjścia do aktywacji okien czasowych, należy użyć menu programowania 22-Okno czas. sterowane wyjściem na stronie Można zaprogramować niezbędne makra w menu 35-Programuj logikę makro na stronie Można zaprogramować własny tekst wyświetlany na wyświetlaczu LCD w menu 32-Własny komunikat na LCD na stronie Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

9 13. Jeśli obszary w alarmie powinny być resetowane automatycznie, należy użyć menu programowania 8-Kasowanie automatyczne na stronie Można zaprogramować obszary skarbcowe za pomocą menu 18-Skarbce na stronie Można zaprogramować urządzenia wyniesione, takie jak ATS1170 (stacja ZAZ 1-drzwiowa) lub ATS125x (moduł MZD dla 4 drzwi/4 wind) za pomocą menu 28-Do wyniesionych urządzeń na stronie Można zaprogramować wymagane kody systemowe do kontroli dostępu za pomocą menu 20-Kody systemowe na stronie Jeśli linie powinny być blokowane w celu dostępu za pomocą urządzeń kontroli dostępu, takich jak AST1170, należy użyć menu programowania 21- Blokowanie linii na stronie Można ustawić datę następnego serwisowania (jeśli jest wymagana) w menu 33-Programuj następny serwis na stronie 167. Po zakończeniu programowania systemu należy go przetestować. Poniżej podano menu służące do wspomagania testowania: Tabela 1: Menu użytkownika Menu 1-Status centrali 2-Linie aktywne 3-Linie w alarmie 4-Linie zawieszone 5-Historia 6-Raport z testowania 10-Zawieszanie linii 11-Odwieszanie linii 12-Test linii 13-Rozpocznij automatyczny test rozbrajania 16-Zawieszanie / odwieszanie ZAZ / MZD 22-Otwórz drzwi 23-Otwórz zamek, zamknij zamek, wyłącz i włącz Opis Służy do wyświetlania informacji o systemie. Służy do wyświetlania linii, które nie są w stanie normalnym (to znaczy aktywne lub poddane sabotażowi). Służy do wyświetlania linii w alarmie. Służy do wyświetlania linii zawieszonych. Służy do wyświetlania wszystkich zaistniałych zdarzeń. To menu jest przeznaczone do wykonywania testów zazbrojenia lub rozbrojenia. Służy do zawieszania linii. Służy do odwieszania linii uprzednio zawieszonej. Służy do testowania pojedynczej linii. Służy do wykonywania testu automatycznego rozbrojenia. Służy do zawieszania lub odwieszania ZAZ lub MZD. Służy do otwierania drzwi na zaprogramowany okres czasu. Za pomocą tego menu można otworzyć drzwi, aż do ponownego zamknięcia za pomocą tego samego menu. Włączanie lub wyłączanie drzwi. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 3

10 Tabela 2: Menu instalatora Menu 11-Numer wersji 12-Test diod LED 14-Ustawienia domyślne 23-Błędy odpytywania 25-Pokaż ostatnią kartę 31-Testowanie akumulatora 56-Kalibracja syreny Opis Służy do weryfikacji numerów wersji centrali, dowolnej ZAZ lub MZD. Służy do aktywacji wszystkich diod LED we wszystkich ZAZ. W razie potrzeby można przywrócić wszystkie lub tylko część ustawień fabrycznych. Opcja ta jest przeznaczona do sprawdzania, czy na magistrali centrali systemowej wystąpiły błędy komunikacji. Służy do wyświetlania kodu systemowego i numeru ID karty, kiedy są używane przez ZAZ dla pojedynczych drzwi ATS1170, oraz ZAZ ATS1190/1192. Testowanie akumulatora MZD. Kontrola podłączenia syreny oraz dostrajanie parametrów jej aktywacji. 4 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

11 Jak programować opcje Informacje o tym, jakich klawiszy należy używać w czasie programowania, można znaleźć na następujących stronach. Dostęp do menu programowania System ATS jest programowany za pomocą menu programowania instalatora. Przed wejściem do trybu programowania, system musi być rozbrojony (wszystkie obszary). Uwaga: W zależności od opcji systemu wymagana może być dodatkowa autoryzacja. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: Podwójny kod instalatora na stronie 93. Opcja Zdalny PIN instalatora na stronie 98 Zobacz także Instrukcję menedżera centrali Advisor Master. Jak uzyskać dostęp do menu programowania instalatora 1. Naciśnij Menu i wprowadź 1278 (kod główny instalatora) i naciśnij klawisz Enter. Uwaga: W systemie ze stopniem zabezpieczenia 3 domyślny kod instalatora to W systemie ze stopniem zabezpieczenia 2 domyślny kod instalatora to Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: 0-Zakończ, ENTER-W dół, *-W górę 0-Zak., Menu: Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia centrali zostanie wyświetlony monit o zastosowanie ustawień domyślnych wymaganych przez normę EN Patrz Pierwsze uruchomienie na stronie Naciśnij klawisze 19 i Enter. Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Proste/rozbudowane Menu *-Zaawans. 3. Naciśnij klawisz Enter aby wejść do prostego menu (lub naciśnij * aby wejść w menu zaawansowane). Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: Programowanie instalatora 0-Zak., Menu: Teraz można wybrać opcję menu, która ma być zaprogramowana. Zobacz Mapa programowania na stronie 239, gdzie podano wszystkie opcje menu dostępne w menu programowania. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 5

12 Można z łatwością przechodzić między opcjami menu naciskając następujące klawisze: Enter lub #: Aby przewinąć naprzód o jedną opcję menu naraz. Menu lub * lub : Aby przewinąć wstecz o jedną opcję menu naraz. Numer menu i Enter lub #: Aby skoczyć bezpośrednio do opcji menu. 0 i Enter lub #: Aby zakończyć menu programowania i wrócić do menu użytkownika. Inne klawisze o tych samych funkcjach. Enter lub #: Te klawisze mają takie same funkcje. Klawisz # jest używany w manipulatorach z diodami LED lub w manipulatorach z 40-znakowym wyświetlaczem LCD (ATS115x lub ATS112x). Menu lub *: Te klawisze mają takie samo znaczenie. Klawisz * jest używany w manipulatorach z diodami LED lub w manipulatorach z 40-znakowym wyświetlaczem LCD (ATS115x lub ATS112x). Klawisze i nie pełnią żadnej funkcji. Programowanie opcji menu Jaki informacje są pokazywane na wyświetlaczu LCD Wyświetlacz LCD na manipulatorze ma dwa wiersze znaków. W każdym wierszu są prezentowane inne informacje. 1: Biuro 4 drzwi 20 Styk Słowo z biblioteki: - Informacje systemowe - Instrukcje i znaki, które można wprowadzać za pomocą klawiszy manipulatora Programowanie opcji menu Po wybraniu opcji menu, która ma być zaprogramowana, większość opcji można zaprogramować korzystając ze standardowej procedury, pokazanej w Jak programować niżej. Jak programować Metoda programowania zależy od opcji, które mają być programowane. Niektóre opcje wymagają podania wartości, inne wymagają ustawienia typu Tak/Nie. Jak programować wartości? Enter: Podaj nowe informacje i naciśnij klawisz Enter. Enter: Naciśnij ponownie klawisz Enter, aby zapisać wyświetlane informacje i przejść do wyświetlania następnej opcji menu. Jak programować opcje TAK/NIE Menu: Naciśnij klawisz Menu*, aby przełączać między opcjami. Enter: Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wyświetlane informacje i przejść do wyświetlania następnej opcji menu. 6 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

13 Niektóre opcje programowania dopuszczają wprowadzenie kilku wartości, np. przydzielanie obszarów do linii. W takich wypadkach należy podać wartość i nacisnąć klawisz Enter, aby dodać lub usunąć tę opcję. Niektóre menu programowania wymagają podania pewnych wartości, natomiast inne są używane do wyboru typu Tak/Nie. Programowane wiersze zawierające opcje Tak/Nie często dopuszczają także naciskanie klawisza 0. Klawisz ten jest przeznaczony do pomijania kilku opcji. Na wyświetlaczu będzie wskazówka, czy w drugim wierszu można będzie użyć klawisza 0. Menu programowania, takie jak Odpytywanie ZAZ, Odpytywanie MZD lub Czas wejścia, pokazują stan bieżących wartości. Aby zaktualizować te wartości, naciśnij klawisz Menu. Tam, gdzie programowanie opcji nie odpowiada tej procedurze, dostępne (dodatkowe) klawisze są opisane w paragrafie Jak programować dotyczącym tej opcji. Pierwsze uruchomienie Podczas pierwszego uruchomienia centrali, po wejściu instalatora do menu programowania, zostanie wyświetlony monit o zastosowanie ustawień domyślnych wymaganych przez normę EN Wybierz stopień EN50131 Stopień: Podaj stopień systemu i naciśnij Enter. Dostępne są następujące opcje: 2: Ustawienia domyślne zgodne ze stopniem 2. 3: Ustawienia domyślne zgodne ze stopniem 3. Zobacz równiez rozdział Ustawienia wymagane dla zgodności z normą EN na stronie 218. Kalibracja syren W celu zapewnienia zgodności z normą EN wyjścia syren i lamp w systemie muszą być monitorowane. Ta funkcja działa tylko po wykonaniu kalibracji syren. Instalator powinien wykonać kalibrację syren ręcznie z poziomu manipulatora poprzez menu programowania 56-Kalibracja syreny na stronie 194. Przestroga: Kalibracja syren nie odbywa się automatycznie przy zastosowaniu ustawień domyślnych poprzez menu menu 14 lub przy pierwszym uruchomieniu. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 7

14 1-Baza danych linii W tej części programowane są wszystkie parametry dotyczące linii. Każda linia jest fizycznym wejściem w centrali, w MZD lub we wpinanym ekspanderze. Baza danych linii Linia: Numer linii Wybierz odpowiedni numer linii do programowania. Każda linia ma numer z przedziału od 1 do 256, zależnie od lokalizacji w systemie. Uwaga: Listę numerów linii można znaleźć w Instrukcji instalacji central. Ustawienia linii Typ linii 1: Typ 3; Wejście/wyjście Typ Typ linii określa dokładnie sposób działania linii w określonych okolicznościach. Każdy typ linii będzie działać inaczej. Większość typów linii wymaga obszaru, lecz typy linii, które wpływają na stan obszarów (linie typu 6, 31, 34, 35) wymagają grup alarmowych. Przestroga: Typ linii jest ważny i wpływa w dużym stopniu na pozostałe programowanie i funkcje systemu. W konsekwencji, w czasie programowania typów linii należy zachować należytą staranność. Zazbrojony i rozbrojony Określenie zazbrojony lub rozbrojony dotyczy stanu obszaru. Jeśli obszar jest zazbrojony, linie pewnego typu przejdą w stan alarmu, kiedy linia będzie aktywowana. Linie innego typu przejdą w stan alarmu tylko wtedy, kiedy obszar jest rozbrojony. Alarmy sabotażowe Kiedy opcja linii dualnej (zobacz 7-Opcje systemu na stronie 78) jest ustawiona na TAK, zwarty lub otwarty obwód w większości typów linii spowoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego. Jeśli ta opcja jest ustawiona na NIE, zwarty lub otwarty obwód jest równoznaczny z aktywacją linii. Typy linii, które nie są używane do generowania alarmów, nie generują alarmów sabotażowych, na przykład linie typu technicznego lub linie sterowania kamerą. 8 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

15 Czasy wejścia/wyjścia W miejscach, w których jest mowa o czasach wejścia/wyjścia, używany czas jest najdłuższym czasem wejścia/wyjścia zaprogramowanym dla dowolnego z obszarów przydzielonych do linii. Uwaga: Linie typu Liczenie ilości zdjęć (typy i 36 39) muszą być zawsze połączone bezpośrednio z liniami centrali ATS, a nie z liniami modułów MZD. Tabela 3: Typy linii Numer Typ Opis 0. Linia zablokowana Na tej linii nie są generowane żadne alarmy. 1. Alarm rozbrojony Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony i raportuje to do stacji monitorowania alarmów. Nie generuje alarmu, jeśli obszar jest zazbrojony. Przykład: Przycisk alarmu napadowego. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h i flaga linii. Flagi zazbrojone: Brak 2. Alarm zazbrojony Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi wewnętrzne, PCP (czujka ruchu). Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 3. Wejście/wyjście Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Gdy obszar jest zazbrojony, uruchamiany jest zegar wyjścia i uaktywniona linia nie generuje alarmu. Jeśli linia jest uaktywniona i czas wyjścia wyczerpie się, uruchamiany jest zegar wejścia. Kiedy czas wyjścia wyczerpie się, zostanie wygenerowany alarm. Kiedy obszar jest zazbrajany, linia musi być zamknięta. Przykład: Ostatnie drzwi wyjściowe. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 4. Linia typu dostęp Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Zawieszona w czasie okresów wejścia/wyjścia. Kiedy obszar jest zazbrajany, linia musi być zamknięta. Przykład: Czujka PCP w obszarach wyznaczonych jako droga wejścia/wyjścia. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 9

16 Numer Typ Opis 5. Alarm całodobowy Generuje alarm bez względu na stan obszaru. Przykład: Sabotaże, pożar, przyciski napadowe. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 6. Stacja zazbrajania chwilowa 7. Linia obserwacji kamery (nie jest wymagane programowanie zdarzeń) 8. Blokuj opóźn / zazbr alarm og. 9. Reset linii opóźnionych (nie jest wymagane programowanie zdarzeń) Kiedy linia przełącza się ze stanu normalnego do aktywnego, wykonywane są funkcje zaprogramowanej grupy alarmowej. Przykład: Klucz do zazbrajania/rozbrajania obszaru (obszarów). Uwaga: Operacja zazbrajania i rozbrajania zależy od opcji zaprogramowanych w wybranej grupie alarmowej. Można wybrać opcję "Tylko do rozbrajania", "Tylko do zazbrajania i resetowania" lub "Tylko do resetowania alarmów". Należy zaprogramować wymagane opcje w grupie alarmowej i przydzielić numer tej grupy alarmowej do linii. Flagi nie ulegają zmianie. Kiedy ta linia jest aktywowana, zostaną uaktywnione kamery w obszarach, które są przydzielone do tej linii. Kiedy linia przestaje być aktywna (przełączy się z powrotem w stan normalny), kamery nadal pracują przez zaprogramowany czas obserwacji. Przykład: Przycisk obserwacji. Uwaga: Należy zaprogramować czas obserwacji w bazie danych zegarów. Flagi nie ulegają zmianie. Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Generuje ogólny alarm włamaniowy, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Drugie naciśnięcie opóźnionego przycisku napadowego spowoduje pominięcie opóźnienia. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Resetuje alarm typu opóźnionego, jeśli linia chwilowo staje się aktywna, a następnie wraca do stanu normalnego. Resetuje alarm typu opóźnionego, jeśli zegar opóźnienia wciąż działa, a pełny alarm nie wystąpił. Wyłącza kamery, jeśli linia jest uaktywniona, lecz czas opóźnienia wciąż biegnie. Przykład: Przycisk resetowania do szybkiego anulowania alarmu opóźnionego. Uwaga: Typami linii opóźnionych są: 8, 11, 22, 40. Flagi nie ulegają zmianie. 10. Nie używać 10 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

17 Numer Typ 11. Blokuj opóźnienia alarmu 12. Uruchom ponownie zegar wyjścia 13. Wejście / wyjście bez kontroli zazbrojenia 14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia Opis Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Nie generuje alarmu, jeśli obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Brak. Stacja zazbrajania chwilowa, która resetuje zegary wejścia i ponownie uruchamia zegary wyjścia dla wszystkich obszarów przydzielonych do linii. Przykład: Klucz w pobliżu ostatnich drzwi wyjściowych. Flagi nie ulegają zmianie. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Gdy obszar jest zazbrojony, uruchamiany jest zegar wyjścia i uaktywniona linia nie generuje alarmu. Jeśli linia jest uaktywniona i czas wyjścia wyczerpie się, uruchamiany jest zegar wejścia. Kiedy czas wyjścia wyczerpie się, zostanie wygenerowany alarm. Linia może być uaktywniona, kiedy obszar jest zazbrajany. Przykład: Ostatnie drzwi wyjściowe. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Zawieszona w czasie okresów wejścia/wyjścia. Linia może być uaktywniona, kiedy obszar jest zazbrajany. Przykład: Czujka PCP w obszarach wyznaczonych jako droga wejścia wyjścia. Uwaga: Należy zaprogramować czas wejścia/wyjścia w bazie danych obszarów i włączyć buzzery w bazie danych stacji zazbrajania. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 11

18 Numer Typ Opis 15. Drzwi pożarowe Generuje alarm lokalny, gdy obszar jest rozbrojony. Automatycznie aktywuje alarm dźwiękowy na stacjach zazbrajania przydzielonych do tych samych obszarów (bez względu na sposób zaprogramowania flagi zdarzenia). Jedyną aktywowaną flagą zdarzenia (jak określono w bazie danych linii) jest flaga linii. Ten alarm lokalny można zresetować, wprowadzając "Enter, Enter, 0, Enter" lub "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania, aby wyłączyć alarm dźwiękowy i anulować zdarzenie. Jeśli linia pozostaje nadal uaktywniona, generuje nowy alarm lokalny po upływie zaprogramowanego czasu przypomnienia o lokalnym alarmie. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne Uwaga: Należy zaprogramować czas przypomnienia o lokalnym alarmie w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii h uszkodz. zasilania AC Aktywuje alarm lokalny wraz z głośnym ostrzeżeniem. 17. Nie używać 18. Błąd raportu Generuje alarm lokalny. Aktywuje alarm dźwiękowy na wszystkich stacjach zazbrajania przydzielonych do tych samych obszarów (obszaru). Aktywuje diodę LED BŁĄD na wszystkich stacjach zazbrajania. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Brak. 19. Błąd raportu-led Aktywuje diody LED Błąd na wszystkich stacjach zazbrajania. Flagi nie ulegają zmianie h flaga zdarzenia linii 21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika Kiedy linia jest aktywna, otwarta lub zwarta, aktywowana jest flaga zdarzenia linii. Przykład: Dzwonek przy drzwiach. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Flaga linii. Generuje alarm lokalny, kiedy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje tego faktu do stacji monitorowania alarmów. Ten alarm może być potwierdzony tylko przez wprowadzenie "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony. 12 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

19 Numer Typ 22. Blok opóźn reset / zazbr al. Opis Generuje alarm, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów, aż do wyczerpania czasu zegara opóźnionego alarmu lub do chwili uaktywnienia drugiego opóźnionego alarmu. Jeśli linia zamknie się do stanu normalnego w czasie opóźnienia, jest resetowana automatycznie. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Opóźniony przycisk napadowy. Drugie naciśnięcie opóźnionego przycisku napadowego spowoduje pominięcie opóźnienia. Uwaga: Należy zaprogramować czas opóźnienia alarmu w bazie danych zegarów. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 23. Kamera 1 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 1 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 24. Kamera 2 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 2 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 25. Kamera 3 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 3 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 26. Kamera 4 licznik Używana do zwiększania licznika filmu w kamerze 4 przez połączenie normalnie otwartego styku sprzężonego z linią. Licznik zwiększa się, jeśli linia przełącza się ze stanu otwarcia do zwarcia. Może być używana tylko w połączeniu z liniami w centrali ATS. Flagi nie ulegają zmianie. 27. Techniczna z raportem 28. Alarm zazbrojony z auto resetem Kiedy linia jest uaktywniona, otwarta lub zwarta, raportuje to do stacji monitorowania alarmów. Kiedy linia wraca do stanu normalnego, wysyłane jest przywrócenie. Przykład: Alarm temperatury w lodówce. Flagi rozbrojone: Flaga linii. Flagi zazbrojone: Flaga linii. Nie generuje alarmu, gdy obszar jest rozbrojony. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Resetuje się automatycznie, kiedy linia wraca do stanu normalnego. Przykład: Czujka zbicia szyby z zatrzaskiem. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master 13

20 Numer Typ 29. Alarm 24h z auto resetem 30. Drzwi pożarowe z auto resetem 31. Klucz z zatrzaskiem 32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia 33. Alarm 24h i zawieszanie Opis Generuje alarm bez względu na stan obszaru. Resetuje się automatycznie, gdy linia zamyka się do stanu normalnego. Przykład: Czujki zbicia szyby lub dymu z zatrzaskami. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Generuje alarm lokalny, gdy obszar jest rozbrojony, lecz nie raportuje go do stacji monitorowania alarmów. Ten alarm można potwierdzić tylko przez wprowadzenie "KOD UŻYTKOWNIKA, Off, OBSZAR, Enter" na stacji zazbrajania. Jeśli linia zamyka się do stanu normalnego, alarm jest resetowany. Generuje alarm, gdy obszar jest zazbrojony. Przykład: Drzwi pożarowe lub drzwi awaryjne. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. Używana do zazbrajania lub rozbrajania obszarów. Kiedy linia przełącza się do stanu aktywnego, obszar (obszary) zazbraja się. Przełączenie linii do stanu normalnego powoduje rozbrojenie obszaru (obszarów). Ten typ linii wykorzystuje grupę alarmową do wykonywania funkcji zazbrajania/rozbrajania. Przykład: Klucz z zatrzaskiem do zazbrajania lub rozbrajania obszarów. Uwaga: Działanie zazbrajania i rozbrajania zależy od opcji zaprogramowanych w przydzielonej grupie alarmowej. Można wybrać opcję "Tylko do rozbrajania", "Tylko do zazbrajania i resetowania" lub "Tylko do resetowania alarmów". Należy zaprogramować wymagane opcje w grupie alarmowej i przydzielić numer tej grupy alarmowej do linii. Flagi nie ulegają zmianie. Nie wykonuje żadnej czynności, gdy obszar jest rozbrojony. Kiedy obszar jest zazbrojony, a linia jest uaktywniona, otwarta lub zwarta, aktywowana jest flaga zdarzenia linii. Przykład: Alarm temperatury w lodówce aktywuje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Flagi rozbrojone: Brak Flagi zazbrojone: Flaga linii. Linia tego typu wymaga innego okablowania. Linia może mieć następujące stany: Zwarta: Generuje alarm. Normalna: Brak alarmu. Aktywna: Zawieszona (brak alarmu). Otwarta: Alarm sabotażowy Przykład: Zaprojektowana do centrów handlowych, w których dla każdego sklepu jest dostępna tylko jedna linia. Do zawieszania linii jest używany klucz. Flagi rozbrojone: Alarm rozbrojony, 24h, flaga linii i flaga kamery. Flagi zazbrojone: Syrena, alarm zazbrojony, 24h i flaga linii. 14 Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4800 Instrukcja Programowania IPE270001 Edycja IV A ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLONALFA Spółka z o.o. 85861

Bardziej szczegółowo

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5

bibinet SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Instalacji 1.10.7.5 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus

Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus Wersja oprogramowania 2.00 ethm1_plus_pl 07/14 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo