Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MZCH Organika za 2011 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MZCH Organika za 2011 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MZCH Organika za 2011 rok 25 czerwca 2012

2 Podstawowe dane W sprawozdaniu skonsolidowanym ujęte zostały jednostki, nad którymi sprawowanie kontroli będzie trwało dłużej niż rok licząc od dnia bilansowego. Nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze świadczące o nabyciu udziałów, akcji w celu dalszej odsprzedaży. Podmioty powiązane kapitałowo prowadzą podobny zakres działalności - działalność wytwórczą, usługową i handlową. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja wyrobów chemicznych, gumowych i wyrobów z tworzyw sztucznych. Odmienny rodzaj działalności prowadzi spółka Organika Trans zajmująca się świadczeniem usług transportowych. Działalność prowadzona jest w kraju i poza jego granicami. Jednostki zależne powiązane kapitałowo niższego szczebla nie sporządzają skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Spółka SAN-TECH Sp. z o.o. jest podmiotem holdingowym, będącym właścicielem Spółki Organika Trade Sp. z o.o., której działalność polega na zarządzaniu i wynajmowaniem nieruchomości. Konsolidacją objęto wszystkie jednostki zależne spełniające warunek sprawowania kontroli nad jednostką trwałe, to znaczy dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, spółki mogą zostać wyłączone z konsolidacji, jeżeli łączne kwoty sum bilansowych oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych spółek wyłączonych z konsolidacji z powodu niespełnienia ww. podstawowego warunku nie przekraczają 20% sumy bilansowej oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych uzyskanych z sumowania danych ze sprawozdań jednostkowych wszystkich spółek wchodzących w skład grupy (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi). Uwzględniając założenia omówione wyżej, skład Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: MZCH Organika S.A. Malbork Jednostka Dominująca Procent w kapitale Organika Trans Sp. z o.o. Malbork Jednostka zależna 99,99% CUK Organika International Sp. z o.o. Malbork Jednostka zależna 100% Organika CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% MOLITAN S.A. Czechy Breclav Jednostka zależna 100% Aleksandrów LLC Rosja Jednostka zależna 100% Organika BUŁGARIA EOOD Jednostka zależna 100% Organika BH D.O.O. Bośnia i Hercegowina Jednostka zależna 100% Organika BARIĆ-BELGRAD D.O.O. Serbia Jednostka zależna 100% Organika SRL RUMUNIA Rumunia Jednostka zależna 100% Organika KUZNIECK LLC Rosja Jednostka zależna 100% BEL Organika Białoruś Jednostka zależna 100% Brand Management 1 Sp. z o.o. Warszawa Jednostka zależna 100% SAN-TECH Sp. z o.o. Gdańsk Jednostka zależna 65% Organika Trade Sp. z o.o. Gdańsk Jednostka zależna 65 % str. 2

3 Procesem konsolidacji objęto sprawozdania finansowe sporządzone za okres od r. do r. wszystkich spółek wykazanych w tabeli na stronie 2. W spółkach zależnych objętych konsolidacją Jednostka Dominująca sprawuje kontrolę bezpośrednią, z wyjątkiem spółek: - Organika Kuznieck Ltd Rosja (100% udziałów posiada Organika Aleksandrów Ltd.); - Organika Romania s.r.l. (100% udziałów posiada Organika Bulgaria EOOD); - Organika Trade Sp. z o.o.(99,99% udziałów posiada SAN-TECH Sp. z o.o). - BEL Organika Białoruś (49,91% udziałów posiada Organika Aleksandrów Ltd., 11,13% CUK Organika International Sp. z o.o., 38,96% MZCH Organika S.A.); - Organika BUŁGARIA EOOD (66 % udziałów posiada MZCH Organika S.A., 34 % udziałów posiada MOLITAN S.A. Czechy Breclav). Dodatkowe informacje ogólne o spółkach objętych konsolidacją za rok obrotowy: Nazwa i siedziba Przedmiot RHB/ Zarząd Nazwa podmiotu jednostki działalności KRS (według stanu na dzień podpisania przeprowadzającego badanie sprawozdania za 2011 rok) sprawozdania MZCh Organika S.A. Malbork usługi, handel Dariusz Kwieciński Prezes Katarzyna Skalna-Kądziela Członek Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.spółka komandytowa Poznań ul. Abpa A. Baraniaka 88 KRS 6705 Organika Trans Sp. z o.o Malbork Usługi, Transport Joanna Antończyk Prezes Remigiusz Gromiec Wiceprezes Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.spółka komandytowa Poznań ul. Abpa A. Baraniaka 88 KRS 6705 CUK Organika International Sp. z o.o Malbork Usługi Katarzyna Skalna-Kądziela - Prezes Dariusz Kwieciński - Wiceprezes Sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu Organika Częstochowa Sp. z o.o. Handel Usługi Dariusz Kwieciński Prezes Sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu MOLITAN a.s. CZECHY Breclav usługi, handel 4921 Wojciech Bazan Prezes Katarzyna Skalna-Kądziela Wiceprezes Tomasz Ptak Członek ZNALECKA A OCENOWATELSKA SPOLECNOST Sp. z o.o. Brno - wpis pod nr 429 Organika BUŁGARIA ltd. Batishnitsa usługi, handel 1446/ 2003 Wojciech Bazan Dyrektor Generalny Michał Ambor Dyrektor ds. produkcji Rumyana Tzaneva Semova, CPA 46 Tsar Osvoboditel Blvd. 7000, Ruse, Bulgaria str. 3

4 Organika SRL Sp.zoo Bukareszt RUMUNIA Handel, usługi J40/ 7067/ 2005 Mateo Verona Dyrektor Generalny S.C. TOMA EXPERT SRL Bukareszt Nr rej. J40/256/2002 Organika LTD Sp. z o. o. Aleksandrów ROSJA usługi, handel P Piotr Niczyperowicz Dyrektor Generalny * O O O APHA AUDIT I PRAWO SOKOLNICHESKAYA sq., 4A, MOSCOW, RUSSIA Organika KUZNIECK Sp. z o. o. ROSJA usługi, handel Nr rej Piotr Niczyperowicz Dyrektor Generalny * O O O APHA AUDIT I PRAWO SOKOLNICHESKAYA sq., 4A, MOSCOW, RUSSIA Organika BARIĆ Sp. z o. o Belgrad SERBIA usługi, handel 7203 Vojkan Nikolić Dyrektor Generalny PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96, SERBIJA Organika BH Sp. z o. o. Sarajewo BOŚNIA I HERCEGOWINA BEL Organika Białoruś usługi, handel usługi, handel UF/I /03 Nail Zatović Dyrektor Yurij Konstantynowicz Pietrynicz Dyrektor Generalny REV HANI Spółka Audytorska Sp. z o. o. Sarajewo IP VOYTOVICH GALINA MIHAYLOVNA, Chapaeva street 10, Luninec, Brest region, BELARUS Brand Management 1 Sp. z o.o. Warszawa SAN-TECH Sp. z o.o. Gdańsk Usługi, doradztwo, Dzierżawa własności intelektualnej Katarzyna Skalna-Kądziela Prezes Sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu Usługi Andrzej Nawrocki-Prezes Sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu Organika Trade Sp. z o.o. Gdańsk Budownictwo, nieruchomości handel, Tadeusz Wirkijowski Prezes Jacek Pawlik Wiceprezes Sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu Jednostka dominująca posiada następujące przedstawicielstwa Przedstawicielstwo Lwów, Rejon Zaliznycznyj, UKRAINA oddział samobilansujący się. Kierownik jednostki dominującej Prezes Członek - Dariusz Kwieciński - Katarzyna Skalna-Kądziela str. 4

5 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy W wyniku ogólnoświatowego kryzysu, działalność Grupy Organika została znacząco utrudniona, czego skutki najmocniej wpłynęły na efekty ekonomiczne osiągnięte przez Grupę w 2010 roku. Szczególnie dotkliwe okazało się ograniczenie dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego. W roku 2011 podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Organika odnotowały poprawę warunków funkcjonowania, dzięki czemu udało się ustabilizować odbudowane rynki zbytu. Poprawa wyników finansowych w 2011 roku była nieco niższa od spodziewanej w zakresie osiąganych marż, co dobitnie ukazuje głębokość i skalę spowolnienia gospodarczego spowodowanego kryzysem. Nie mniej jednak, przyjęta przez Zarząd Jednostki Dominującej strategia rewitalizacji rynków bałkańskich, stabilnego wzrostu spółek rosyjskich, białoruskiej i czeskiej oraz stabilizacji działalności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem budowania trwałych relacji z wiarygodnymi odbiorcami przy równoczesnych intensywnych działaniach, mających na celu restrukturyzację aktywów Grupy, umożliwiła osiągnięcie bardzo dobrego wyniku netto w wysokości ,61 PLN. Kontynuacja działalności Grupy nie jest w żaden sposób zagrożona. Kluczowe wydarzenia w 2011 roku Przewłaszczenie udziałów 30 marca 2011r. na mocy Umowy przewłaszczenia udziałów na zabezpieczenie spółka Alpro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeniosła na MZCh Organika S.A. 55 udziałów w spółce SAN-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przewłaszczenie stanie się ostateczne jeśli w ciągu dwóch lat od chwili zawarcia umowy Alpro Media Sp. z o.o. lub DP Polisintez z siedzibą w Bibrce (Ukraina) nie dokonają spłaty zobowiązań spółki DP Polisintez w stosunku do MZCh Organika S.A. W wyniku powyżej opisanej transakcji MZCh Organika S.A. nabyło kontrolę nad spółką Organika Trade Sp. z o.o., która w 99,99% należy do Spółki SAN-TECH Sp. z o.o. Przeniesienia praw użytkowania i własności 30 marca 2011r. na mocy Umów przeniesienia praw użytkowania wieczystego i praw własności budynków spółki Food Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Food Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeniosły na MZCh Organika S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Puckiej i ulicy Unruga, objętych księgami wieczystymi o numerach GD1Y/ /1, GD1Y/ /8 oraz GD1Y/ /6. Przewłaszczenie stanie się definitywne, jeżeli w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy spółka Poliolchem d.o.o. z siedzibą w Tuzli (Bośnia i Hercegowina) lub spółka Food Trading S.A. lub spółka Food Trading Sp. z o.o. nie spłaci zobowiązań spółki Poliolchem d.o.o. wobec MZCh Organika S.A.. Nabycie udziałów 25 października 2011 roku MZCh Organika S.A. nabyły 100 udziałów Spółki Brand Management 1 Sp. z o.o., stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Na mocy Umowy z dnia 27 października 2011 roku, MZCh Organika S.A. wniosły do Spółki Brand str. 5

6 Management 1 Sp. z o.o. wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynoszącą ,00 PLN, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Brand Management 1 Sp. z o.o. podjęło tego samego dnia uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 PLN poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowych Spółki o wartości po 50 PLN każdy i o łącznej wartości ,00 PLN, przeznaczonych w całości do objęcia po cenie nominalnej przez MZCh Organika S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Informacje o zdarzeniach po dacie bilansowej: Przeniesienie udziałów Zgodnie z umową sprzedaży akcji z dnia 10 stycznia 2012 roku Organika LTD (Aleksandrów) przeniosła udziały o wartości USD na spółkę MZCh Organika S.A. Emisja obligacji W marcu 2012 roku MZCh Organika S.A. wyemitowała obligacje serii C o nominalnej wartości ,00 zł (z tego ,00 z dwuletnim okresem wykupu) oraz wykupiła obligacje serii A o wartości ,00 zł. Zmiany w akcjonariacie MZCh Organika S.A. MZCH Organika S.A. nabyła w 2004 roku akcji własnych, co stanowi w strukturze kapitału Spółki 7,30 % po cenie zakupu 2,10 zł. Akcje zostały nabyte w celach menedżerskich i marketingowych w związku z przygotowaniem Spółki do wejścia na giełdę. 20 grudnia 2005 roku Zarząd podjął uchwałę o umorzeniu tychże akcji w trybie art w związku z 3 k.s.h. (Akt Notarialny Rep. A. numer 8692/2005 sprostowanie A.N. 291/2006 sporządzony przez Notariusz Annę Sargun). 2 sierpnia 2007 roku Pan Maciej Nawrocki nabywa w drodze umów darowizny akcji od akcjonariusza Pani Marii Nawrockiej oraz akcji od akcjonariusza Pana Andrzeja Nawrockiego. 7 sierpnia 2007 roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Norblin BTA z siedzibą w Warszawie w drodze umowy sprzedaży akcji imiennych nabywa od Pana Macieja Nawrockiego akcji. 8 sierpnia 2007 roku Pan Jerzy Wiernik w drodze umowy sprzedaży akcji imiennych nabywa od Pana Macieja Nawrockiego akcji roku podpisano umowę przewłaszczenia akcji posiadanych przez Macieja Nawrockiego na rzecz Hevelius Development sp. z o.o roku podwyższenie kapitału w MZCh ORGANIKA S.A. przez Macieja Nawrockiego roku Hevelius Development Sp. z o.o. przenosi na Hevelius Development S.A. (aktualna nazwa Organika Trade Holding) akcji roku Jerzy Wiernik przenosi na Hevelius Development Sp. z o.o. str. 6

7 roku Walnego Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie uprzywilejowania akcji posiadanych przez akcjonariuszy: Organika Trade Holding S.A., Hevelius Development Sp. z o.o., Marię Nawrocką i Andrzeja Nawrockiego, w ten sposób, że na każdą posiadaną przez tych Akcjonariuszy przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu roku na podstawie porozumienia pomiędzy Hevelius Development Sp. z o.o. a Organika Trade Holding S.A. następuje unieważnienie przeniesienia w zakresie akcji dokonanego umową z r. z uwagi na ograniczenie dysponowania akcjami obciążonym wcześniej prawem zastawu na rzecz Polkomtel S.A roku na podstawie umowy sprzedaży Organika Trade Holding przenosi na Andrzeja Nawrockiego 655 akcji roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o akcji po 1 PLN za akcję w podziale Pan Dariusz Kwieciński akcji, Pan Michał Seider 4000 akcji roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Malborskich Zakładów Chemicznych Organika SA wyrażającej zgodę na zbycie przez Pana Michała Seider wszystkich przysługujących mu w Malborskich Zakładach Chemicznych "Organika" S.A. z siedzibą w Malborku akcji oraz wyrażenie zgody na nabycie tych akcji, na podstawie art pkt 2 Ksh, przez Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika" Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku akcji własnych. W dniu 15 lipca 2011 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Michałem Seider a MZCh Organika S.A. nastąpiło przeniesienie na MZCh Organika S.A. 500 akcji imiennych od Pana Michała Seider. Na podstawie umowy z dnia 14 marca 2012 roku nastąpiło przeniesienie akcji Hevelius Development Sp. z o.o. na rzecz T1 S.A.. Na podstawie umowy z dnia 14 marca 2012 roku nastąpiło przeniesienie akcji Hevelius Development Sp. z o.o. na rzecz T1 Call Center Sp. z o.o.. str. 7

8 Wyniki działalności w 2011 roku Podsumowując wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej MZCh Organika S.A. należy stwierdzić, że pomimo pewnych rozbieżności w stosunku do przyjętych planów finansowych, osiągnięte wyniki są lepsze od zakładanych. Wskaźniki finansowe również wskazują znaczącą poprawę w stosunku do poprzedniego roku. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne: Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,70 0,92 0,86 0,99 Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 0,50 0,74 0,73 0,82 Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi = środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe 0,02 0,01 0,02 0,02 Marża zysku brutto ze sprzedaży (w %) = zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży*100 18,35% 18,13% 21,56% 18,05% Marża zysku brutto (w %) = zysk brutto/przychody ze sprzedaży*100 2,23% -1,79% 4,12% 1,02% Marża zysku netto (w %) = zysk netto/przychody ze sprzedaży*100 4,72% -2,67% 3,42% 0,41% Wskaźnik rentowności majątku w % = zysk netto/aktywa razem*100 4,95% -2,96% 4,27% 0,57% wskaźnik rentowności kapitału własnego = zysk netto/kapitały własne*100 14,43% -8,28% 10,57% 1,87% Nieco niższe od zakładanych poziomy marżowości osiągniętej na sprzedaży w 2011 roku były głównie spowodowane wzrostem cen surowców i w ostatnim kwartale drastycznym wzrostem kursu Euro, w której to walucie Spółki realizują znaczącą część zakupów surowcowych. str. 8

9 Działania Grupy MZCh Organika S.A były w 2011 głównie nakierowane na: a) Umacnianie potencjału grupy poprzez budowę odpowiednich struktur organizacyjnych oraz wyposażanie spółek w odpowiednią infrastrukturę techniczną, produkcyjną, kadrową i informatyczną; b) Doskonalenie procesów produkcyjnych w grupie, które przełożyło się na zmniejszenie odpadowości, poprawę jakości produkcji, terminowości dostaw i lepsze wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych w ramach Grupy; c) Utrzymanie lub zwiększenie posiadanych limitów finansowania udzielonych przez instytucje finansowe na działalność bieżącą Grupy; d) Monitorowanie klientów pod względem terminowego regulowania płatności, ich zdolności kredytowej oraz ewentualnego wystąpienia ryzyka niewypłacalności; e) Dokonanie zmiany polityki finansowania w ramach Grupy, zmierzającą do uruchomienia zewnętrznych źródeł finansowania na rynkach lokalnych oraz emisję obligacji; Największe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie 2011 r. 1. Inwestycje w IT (m.in. oprogramowanie spółek zależnych) MZCh Organika S.A ,35 2. Zakup linii spieniania i modernizacja krajalni Organika Aleksandrów ,00 3. Zakup i montaż linii spieniania wtórnego i modernizacja instalacji elektrycznej - Organika Kuźnieck ,00 4. Zmiana sposobu ogrzewania - Molitan ,36 5. Oświetlenie budynków produkcji - Molitan ,50 6. Izolacja termiczna budynku i wymiana okien w budynku administracyjnym - Molitan ,12 7. Zakup i instalacja katalizatora BEL Organika ,00 8. Budowa namiotu BEL Organika ,57 9. Budowa pomieszczeń biurowych BEL Organika ,50 Czynniki ryzyka działalności Grupy: 1. Ryzyko podwyższenia cen podstawowych surowców do produkcji pianki 2. Ryzyko kursowe 3. Ryzyko stopy procentowej 4. Ryzyko związane z pogorszoną płynnością na rynku meblarskim 5. Ryzyko polityczne str. 9

10 6. Ryzyko braku dostępności do nowych zewnętrznych źródeł finansowania (bardzo konserwatywna polityka banków) Sposoby ograniczenia czynników ryzyka działalności Grupy: 1. Zawieranie długoterminowych kontraktów na dostawy surowca oraz przenoszenie skutków podwyżki cen surowca na odbiorców wyrobów gotowych 2. Zawieranie kontraktów zabezpieczających typu forward o trzymiesięcznym terminie zapadalności 3. Renegocjacja umów kredytowych z bankami i restrukturyzacja zadłużenia kredytowego 4. Wykorzystywanie faktoringu i ścisły monitoring należności 5. Bieżący nadzór i kontrola sytuacji, w razie konieczności ograniczenie skali inwestycji bezpośrednich 6. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania w oparciu o poprawę struktury bilansu i wyników finansowych Działania w roku 2012 w ramach Grupy będą nakierowane głównie na: 1. Dalsze umacnianie potencjału i rentowności Grupy 2. Utrzymanie optymalnych poziomów finansowania działalności Grupy przez instytucje finansowe 3. Zabezpieczanie należności handlowych Grupy oraz maksymalne skrócenie ich rotacji 4. Wyprzedaż zbędnego majątku Grupy 5. Wypracowanie najbardziej skutecznej metody minimalizacji ryzyka kursowego Dariusz Kwieciński Prezes Katarzyna Skalna-Kądziela Członek str. 10

Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA

Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA Raport półroczny 2012 1 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego przeliczone na Euro 2 2. Półroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Grupa Kapitałowa Malborskie Zakłady Chemiczne Organika Spółka Akcyjna

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Grupa Kapitałowa Malborskie Zakłady Chemiczne Organika Spółka Akcyjna Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok Grupa Kapitałowa Malborskie Zakłady Chemiczne Organika Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres obejmujące:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres obejmujące: S t r o n a 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres 01.01.2011 31.12.2011 obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 10 czerwca 2011 SPIS TREŚCI A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE B. KAIPTAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI C.

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres obejmujące:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres obejmujące: S t r o n a 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MZCH ORGANIKA S.A. za okres 01.01.2010 31.12.2010 obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pismo Prezesa Zarządu Pamapol S.A. Pamapol S.A. jest jednostką

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

GMINA SŁUBICE I N F O R M A C J A O S T A N I E. Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Słubice, 30 marca 2011 r.

GMINA SŁUBICE I N F O R M A C J A O S T A N I E. Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Słubice, 30 marca 2011 r. GMINA SŁUBICE I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz Słubice, 30 marca 2011 r. W S T Ę P Celem opracowania jest ustalenie majątku Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-40 004 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok 68 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Towarzystwa Finansowego S.A. wynosił 44.687.754,00 PLN i dzielił się na 44.687.754

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PAŹDZIERNIK 2012 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

PREZENTACJA PAŹDZIERNIK 2012 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PREZENTACJA PAŹDZIERNIK 2012 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. Program Emisji Obligacji Program emisji obligacji przyjęto uchwałą Zarządu Spółki 11 września 2012 roku. Program zakłada emisję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A 3 1.1 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877 Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 I 2013 do 31 III 2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1., 5.2.oraz 5.2a. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu Molmedica S.A. (dawniej : Mostostal Wrocław S.A.) za 2013 rok 1 I. Wprowadzenie Spółka Molmedica S.A. (dawniej Mostostal Wrocław S.A.) zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r.

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. (dane za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) ŚWIĘTOCHŁOWICE, 15 maja 2014r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. KWARTELNE

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009 Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo