Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901198"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 2100 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi HP LASERJET 2100 Podręcznik użytkownika HP LASERJET 2100 Instrukcje obsługi HP LASERJET 2100 Instrukcje użytkowania HP LASERJET 2100 Instrukcja użytkowania HP LASERJET 2100 Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

2 Skrót instrukcji: Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnoci za bezporednie, porednie, wtórne, nastpcze i jakiekolwiek inne szkody domniemane w zwizku z udostpnieniem lub wykorzystaniem tych informacji. Znaki handlowe dobe, crobat, PostScript oraz dobe Photoshop stanowi znaki handlowe dobe Systems Incorporated. Mog one by zarejestrowane w niektórych krajach. rial, Monotype i Times New Roman s zarejestrowanymi w US znakami handlowymi Monotype Corporation. CompuServeTM jest zarejestrowanym w US znakiem handlowym CompuServe, Inc. HelveticaTM, PalatinoTM, TimesTM i Times RomanTM s znakami handlowymi Linotype G i jego filii w US i innych krajach. Microsoft, MS Windows, Windows i Windows NT s zarejestrowanymi w US znakami handlowymi Microsoft Corporation. LaserWriter jest zarejestrowanym znakiem handlowym pple Computer, Inc. TrueTypeTM jest zarejestrowanym w US znakiem handlowym pple Computer, Inc. ENERGY STAR jest zarejestrowanym w US znakiem uslugowym US EP. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.. Pomoc techniczna HP Uslugi komputerowe: calodobowy dostp do informacji za pomoc modemu mona uzyska korzystajc z nastpujcych uslug: World Wide Web URL - Sterowniki drukarek, aktualne oprogramowanie drukarek HP oraz informacje o produktach i pomoc techniczn mona uzyska pod nastpujcymi adresami URL: w US : com w Europie: America Online - merica Online/Bertelsmann dostpna jest w US, Francji, Niemczech i W. Brytanii. Mona uzyska sterowniki drukarek, aktualne oprogramowanie drukarek HP oraz dokumentacj, która pomoe znale odpowiedzi na pytania dotyczce wyrobów HP. Poszukiwania naley rozpocz od slowa kluczowego HP lub zadzwoni pod nr (1) (800) , aby uzyska prenumerat jako klient uprzywilejowany, podajc numer W Europie naley zadzwoni pod jeden z nastpujcych numerów: ustria: Francja: Niemcy: Szwajcaria: Wielka Brytania: CompuServe - "HP User's forums" (GO HP) w CompuServe udostpniaj sterowniki drukarek, aktualne oprogramowanie drukarek HP oraz wymian informacji technicznej z innymi uytkownikami sieci. Mona te zadzwoni pod nr (1) (800) i poprosi o doradc nr 51, aby uzyska prenumerat. (Sie CompuServe jest te dostpna w W. Brytanii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech i ustrii). Uzyskiwanie programów narzdziowych i informacji elektronicznych w USA i Kanadzie: Po angielsku w Europie: Informacje o uslugach HP: Umowy uslugowe HP: Przez telefon: (805) Faksem: (805) Poczt: Hewlett-Packard Co. P.O. Box 1754 Greeley, CO US. W W. Brytanii nr (44) (142) W Irlandii i poza W. Brytani tel. (44) (142) by znale autoryzowane punkty sprzeday HP, naley zadzwoni pod nr (1) (800) (US ) lub (1) (800) (w Kanadzie). Tel. (1) (800) (US ) lub (1) (800) (w Kanadzie). Obsluga rozszerzona (1) (800) HP FIRST: Faks HP FIRST podaje szczególowe informacje diagnostyczne dotyczce typowego oprogramowania oraz wskazówki diagnostyczne dla poszczególnych wyrobów HP. Z dowolnego telefonu na przyciski mona poprosi o nie wicej ni trzy dokumenty na kade polczenie. D okumenty zostan wyslane pod wskazany numer faksu. ustria Belgia (jzyk francuski) Belgia (jzyk holenderski) D ania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Jzyk angielski (poza W. Brytani) Kanada (1) (800) Niemcy Norwegia Portugalia Stany Zjednoczone Szwajcaria (jzyk francuski) Szwajcaria (jzyk niemiecki) Szwecja Wgry Wielka Brytania Wlochy (1) (800) (36) (1) PO iii Obsluga techniczna klientów na calym wiecie Obsluga techniczna klientów i naprawa wyrobów Zadzwo pod nr (1) (208) od poniedzialku USA i Kanadzie do pitku od 6:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 16:00 (czasu rodkowoamerykaskiego, GMT -7 godzin). W (Dodatkowe informacje na temat naprawy okresie gwarancyjnym usluga jest bezplatna, jednake wyrobów mona znale w rozdziale instrukcji obowizuj oplaty za midzynarodowe lub midzymiastowe obslugi dotyczcym gwarancji.) polczenia telefoniczne. Przed rozmow naley przygotowa numer seryjny urzdzenia. Jeeli wiesz, e drukarka wymaga naprawy, zadzwo pod nr (1) (800) , aby znale najbliszy autoryzowany punkt obslugi HP lub (208) do centralnej dyspozytury obslugi. Po okresie gwarancyjnym mona uzyska przez telefon odpowiedzi na pytania techniczne. Naley dzwoni pod numer (900) (2,50 USD * za minut, tylko w US ) lub (1) (800) (25 USD * za rozmow, Visa lub MasterCard, w US i Kanadzie), od poniedzialku do pitku w godz. od 7:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 15:00. Oplata jest naliczana od chwili uzyskania polczenia z doradc technicznym. *Ceny mog ulec zmianie Europejskie centrum obslugi technicznej - dostpne s róne jzyki i opcje krajowe Czynne od poniedzialku do pitku w godz. 8:3018:00 czasu rodkowoeuropejskiego W okresie gwarancyjnym HP zapewnia bezplatn telefoniczn pomoc techniczn. Pod podanymi niej numerami telefonów oczekuje wykwalifikowany zespól doradców technicznych. Po uplywie okresu gwarancyjnego mona w razie potrzeby uzyska pomoc za oplat pod tymi samymi numerami telefonów. Oplata jest pobierana za kad porad telefoniczn. Telefonujc do HP, naley mie pod rk nastpujce informacje: nazwa i numer seryjny wyrobu, dane o zakupie, opis problemu. Jzyk angielski Irlandia: (353) (1) Jzyk norweski Norwegia: (47) W. Brytania: (44) (171) Jzyk duski D ania: (45) Inne kraje: (44) (171) Jzyk fiski Finlandia: (358) (9) Jzyk holenderski Belgia: (32) (2) Jzyk szwedzki Szwecja: (46) (8) Holandia: (31) (20) Jzyk wloski Wlochy: (39) (2) Jzyk francuski Francja: (33) (01) Jzyk hiszpaski Hiszpania: (34) (90) Belgia: (32) (2) Jzyk polski Polska: (48-22) Szwajcaria: (41) (84) Jzyk portugalski Portugalia: (351) (1) Jzyk niemiecki Niemcy: (49) (180) ustria: (43) (1) Numery pomocy technicznej w poszczególnych krajach: Jeeli potrzebujesz pomocy po uplywie okresu gwarancji, lub dodatkowych uslug naprawy wyrobów, a take jeli dany kraj nie jest wymieniony poniej, skorzystaj z informacji o punktach sprzeday i obslugi technicznej na calym wiecie, zamieszczonych w rozdziale tej instrukcji pt. "Punkty sprzeday i obslugi na wiecie". rgentyna Polska (48-22) Brazylia Chile Grecja Kanada Meksyk (Mexico City) Meksyk (poza Mexico City) (30) (1) (1) (208) Portugalia Republika Czeska Rosja Turcja Wgry (351) (1) (42) (2) (7) (95) (90) (1) (36) (1) iv PO Spis treci 1 Podstawowe informacje o drukarce Poznanie drukarki. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

3 ... 1 Funkcje drukarki Oprogramowanie drukarki... 4 Instalacja w systemie operacyjnym Windows. 5 Oprogramowanie do Windows Instalacja na komputerach Macintosh Oprogramowanie do komputerów Macintosh Instalacja D OS Korzystanie ze zdalnego panelu sterowania. 11 Wskazówki co do instalacji oprogramowania

4 12 Panel sterowania Korzystanie z przycisków Komunikaty wietlne Komunikaty wietlne panelu sterowania Uruchomienie Gotowe.. 15 Przetwarzanie D ane Podawanie rczne z przerw...

5 Brak papieru Brak papieru (w danym podajniku) Uwaga Przejciowy bld Bld obslugi Bld urzdzenia dodatkowego D rukowanie z portu na podczerwie (druk bezprzewodowy) Instrukcje drukowania. 20 Porty zlcza

6 .. 21 kcesoria i ich zamawianie Prace drukarskie Przegld Przygotowanie do druku Kupowanie papieru i innych materialów Opcje podawania materialów Formaty materialów w podajniku Formaty papieru w podajniku 2 i dodatkowym podajniku PO v Wkladanie materialów do podajnika D okladanie materialów do podajnika 2 lub dodatkowego podajnika Zmiana formatu papieru w podajniku 2 lub dodatkowym podajniku 3

7 31 Prace drukarskie D rukowanie na kopertach D rukowanie na nalepkach D rukowanie na kliszach D rukowanie na materialach nietypowych formatów lub kartonie. 82 Strona konfiguracji Proces czyszczenia Lista czcionek Usuwanie zacitego papieru Zakcity papier: obszar kasety z tonerem.

8 . 84 Zacity papier: obszar podawania podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika Zacity papier: obszary wyjcia Zacity papier: usuwanie porwanych kawalków papieru Rozwizywanie problemów z jakoci druku Lista sprawdzajca jakoci druku Przyklady znieksztalcenia obrazu Problemy z drukiem w podczerwieni D iagnostyka komunikatów bldów Brak papieru Uwaga....

9 Przejciowy bld Bld obslugi Bld urzdzenia dodatkowego D rugorzdne komunikaty wietlne Problemy sieciowe Typowe problemy wystpujce w Windows Typowe problemy wystpujce w Macintoshu. 108 Wybór alternatywnego PPD D iagnostyka bldów PS...

10 Obsluga i pomoc techniczna D ostpno uslug. 115 Wskazówki dotyczce pakowania drukarki do wysylki. 116 Formularz informacyjny obslugi Umowy konserwacyjne HP Umowy obslugi na miejscu Warunki ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard Ograniczona gwarancja na ywotno kasety z tonerem Spis wiatowych biur sprzeday i obslugi PO vii Zalcznik A Specyfikacje Specyfikacje drukarki Produkt spelnia warunki ochrony rodowiska Ochrona rodowiska.

11 127 Informacje o bezpieczestwie materialów. 129 Owiadczenia wymagane przepisami D eklaracja zgodnoci. 130 Owiadczenie o bezpieczestwie lasera Bezpieczestwo diody LED Koreaskie owiadczenie EMI Zalcznik B Specyfikacje materialów Przegld Obslugiwane formaty papieru Wskazówki co do uywania papieru Specyfikacje papieru...

12 Warunki otoczenia drukarki i miejsca przechowywania papieru Koperty Koperty z podwójnymi lczeniami Koperty z samoprzylepnymi paskami lub klapkami.... Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

13 Marginesy kopert Przechowywanie kopert Nalepki Konstrukcja nalepek. 142 Klisze Zalcznik C Pami drukarki i jej rozszerzania Przegld Pami drukarki Instalowanie pamici...

14 . 147 Sprawdzenie instalacji pamici Instalowanie karty HP JetD irect EIO Zalcznik D Polecenia drukarki Przegld Skladnia polece PCL drukarki Lczenie sekwencji wlczajcych Wpisywanie znaków wlczajcych. 154 Wybieranie czcionek PCL Skorowidz viii PO 1 Podstawowe informacje o drukarce Poznanie drukarki W niniejszym rozdziale omówiono nastpujce tematy: z z z z z z Funkcje drukarki Oprogramowanie drukarki Panel sterowania D rukowanie z portu na podczerwie (druk bezprzewodowy) Porty zlcza kcesoria i ich zamawianie PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 1 Funkcje drukarki D ua szybko druku D oskonala jako druku z z z z z z z z z D ruk 10 stron na minut (z formaterem Intel 80960JD typu RISC). Prawdziwa rozdzielczo 1200 x 1200 punktów na cal (dpi) dla tekstu i grafiki. Technologia Resolution Enhancement (REt) reguluje rozmieszczenie i wielko wszystkich punktów na stronie, dajc gladkie kty, krzywizny i krawdzie (tylko przy 600 dpi). Regulowane ustawienia optymalizuj jako druku Toner w kasecie HP UltraPrecise jest szczególnie drobnoziarnisty, co zapewnia ostrzejszy tekst i grafik. Regulowany podajnik 1 na papier listowy, koperty, nalepki, klisze, materialy nietypowych rozmiarów, pocztówki i cikie gatunki papieru. Zobacz "Wkladanie materialów do podajnika 1" na stronie 29. Regulowany podajnik 2 i dodatkowy podajnik na 250 arkuszy (podajnik 3) na standardowe rozmiary papieru. Zobacz "D okladanie materialów do podajnika 2 lub dodatkowego podajnika 3" na stronie 30. D wa pojemniki wyjciowe: zalenie od potrzeb mona wybra pojemnik górny lub tylny. Z podajnika 1 do pojemnika tylnego prowadzi prosta cieka papieru. Podajnik dodatkowy 3 na 250-arkuszy pozwala rzadziej dodawa papier do drukarki. Ulepszone karty wejcia/wyjcia (Enhanced Input Output, EIO). Zobacz "Porty zlcza" na stronie 21. D wa gniazda na dodatkow pami D IMM. Karta D IMM emulacji PostScriptTM poziomu 2 umoliwia dodatkowo druk w jzyku PS. Zainstalowana fabrycznie w modelu 2100 M i 2100 TN.

15 Zalety jzyka PCL 6, to szybka praca, wbudowane technologie skalowania Intellifont i TrueType, wbudowana grafika wektorowa HP-GL/2 oraz wielostronne moliwoci tworzenia obrazu, w tym 45 skalowalnych czcionek TrueType i jedna bitmapowa czcionka dla drukarki wierszowej. D rukarki HP LaserJet 2100 M i 2100 TN posiada emulacj jzyka HP PS poziomu 2 z wbudowanymi 35 czcionkami PS. Rónorodne moliwoci obslugi papieru D odatkowe moliwoci z z z z z Jzyk PCL drukarki i czcionki PCL Jzyk i czcionki PS z 2 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO utomatyczne przelczanie jzyków drukarki D rukowanie bezprzewodowe w podczerwieni z Gdy zainstalowane s opcjonalne jzyki drukarki (takie jak emulacja PS), drukarka automatycznie wykrywa i wlcza odpowiedni jzyk dla danego zlecenia druku. Szybki druk w podczerwieni (IR) z urzdzenia zgodnego z norm IrD, takiego jak komputer typu laptop, notebook lub PD (osobisty pomocnik cyfrowy). Urzdzenia JetSend mog równie korzysta z portu na podczerwie. D wukierunkowy port równolegly ECP typu B (zgodny z norm IEEE1284) Port LocalTalk Gniazdo EIO Bezprzewodowy port na podczerwie (zgodny z norm IrD ) D rukarka wyposaona jest w gniazdo EIO do podlczenia serwerów druku HP JetD irect 600 N, umoliwiajc szybkie i latwe przylczenia. W pracy zespolowej daje to wielostronne moliwoci szybkiego druku sieciowego oraz zdalnego zarzdzania. D rukarka HP LaserJet 2100 jest dostarczana z 4 MB pamici, któr mona poszerzy do 52 MB dziki trzem gniazdom na moduly D IMM. Wikszo dokumentów mona drukowa ze standardow iloci pamici za pomoc technologii ulepszania pamici (MEt). MEt automatycznie cienia dane, co praktycznie podwaja ilo pamici w drukarce i umoliwia wydruk bardziej zloonych dokumentów. D rukarki HP LaserJet 2100 M i 2100 TN dostarczana s z 8 MB pamici, które mona poszerzy do 40 MB dziki dwom gniazdom na moduly D IMM. Trzecie gniazdo jest przeznaczone dla modulu D IMM z jzykiem HP PS. D rukarka automatycznie oszczdza energi elektryczn, znacznie zmniejszajc jej pobór, kiedy nic nie jest drukowane. Jako uczestnik programu ENERGY STAR, firma Hewlett-Packard stwierdza, e wyrób ten spelnia wytyczne wydajnoci energetycznej okrelone przez ENERGY STAR. EconoMode (tylko dla 600 dpi), rczny druk dwustronny i druk wielu stron na jednej kartce pozwala oszczdza papier, toner i czas. Wskazówki co do zmniejszenia zuycia papieru i przedluenia ywotnoci kasety z tonerem zamieszczone s w sekcji "Prace drukarskie", rozpoczynajcej si na stronie 33. z z Zlcza z z z z Polczenia sieciowe z z z Ulepszona i poszerzona pami z Oszczdzanie energii z z Oszczdny druk z z PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 3 Oprogramowanie drukarki D rukarka dostarczona jest z pomocnym oprogramowaniem, zawierajcym sterowniki oraz oprogramowanie opcjonalne. by w pelni wykorzysta funkcje drukarki, musz zosta zainstalowane dostarczone sterowniki (Windows) i PPD (Macintosh i Windows). W niniejszej sekcji omówiono nastpujce tematy: z z z Instalowanie oprogramowania drukarki Przegld elementów systemu druku Wskazówki co do instalacji oprogramowania drukarki Po wykonaniu instrukcji instalacji i zaloeniu oprogramowania, przeczytaj informacje o zadaniach oprogramowania drukarki na stronie 42, aby w optymalny sposób korzysta z wszystkich funkcji drukarki. Uwaga Oprogramowanie HP nie jest dostpne we wszystkich jzykach. Sprawd w pliku Czytaj zamieszczonym na dysku kompaktowym lub na dyskietce, jakie dodatkowe oprogramowanie dostraczono wraz z drukark i jakie jzyki drukarki s obslugiwane. Jeeli nie masz dostpu do Internetu, zajrzyj na strony spisu punktów obslugi HP zamieszczone na pocztku instrukcji obslugi, gdzie mona uzyska najnowsze oprogramowanie. D rukarki serii HP LaserJet 2100 dostarczane s ze sterownikami dla wymienionych poniej platform sprztowych i rodowisk operacyjnych. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

16 Znajd swój system operacyjny i wykonaj instrukcje dotyczce instalacji. z z z "Instalacja w systemie operacyjnym Windows" na stronie 5 "Instalacja na komputerach Macintosh" na stronie 9 (HP LaserJet 2100 M) "Instalacja D OS" na stronie 11 4 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Instalacja w systemie operacyjnym Windows 1. Uruchom program instalacyjny zgodnie z instrukcj dla uywanej wersji Windows. Wersja Windows Windows 9x/NT 4.0 W celu rozpoczcia instalacji: a. Wló dysk CD -ROM do stacji dysków. Instalacja rozpocznie si automatycznie. b. Wykonuj instrukcje podane na ekranie. Jeeli stacja dysków CD -ROM nie wlcza si automatycznie: Wybierz Uruchom z menu Start i napisz x:\setup w polu Otwórz (gdzie x oznacza liter stacji dysków CD -ROM). Nastpnie wykonaj pozostale instrukcje wywietlone na ekranie. Windows 3.x a. Wló dysk CD -ROM do stacji dysków. b. W menu Plik wybierz Uruchom. c. Wpisz x:\setup (gdzie x oznacza liter stacji dysków CD -ROM). d. Wykonuj instrukcje podane na ekranie. Uwaga Jeeli nie masz stacji dysków CD -ROM, zapoznaj si z instrukcjami na stronie Wybierz rodzaj instalacji. Program instalacyjny umoliwia wybór trzech moliwoci instalacji oprogramowania. Typowa (zalecana metoda): Opcja ta instaluje sterowniki drukarki, czcionki ekranowe, HP FontSmart, deinstalator i program konfiguracyjny, który pozwoli sterowa wszystkimi funkcjami pracy drukarki. Minimalna (instalacja dla laptopów i instalacja minimalna): opcja ta instaluje tylko wymagany sterownik drukarki i czcionki ekranowe. Nietypowa (dla dowiadczonych uytkowników i administratorów sieci): Opcja ta umoliwia wybór elementów oprogramowania. Program instalacyjny poprosi o wybranie danych elementów oprogramowania. eby korzysta z drukarki, trzeba zainstalowa przynajmniej jeden sterownik. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 5 3. Zarejestruj drukark w firmie HP. Jeeli masz dostp do World Wide Web, prosimy o wypelnienie formularza rejestracji drukarki HP LaserJet 2100 na nastpujcej stronie w sieci: Rejestracja ta umoliwi firmie Hewlett-Packard zapewnienie lepszej pomocy technicznej. Po dokonaniu rejestracji uzyskasz moliwo otrzymania przydatnych narzdzi do pracy biurowej. Hewlett-Packard nie skontaktuje si z Tob ani nie przyle informacji, jeeli nie wyrazisz na to zgody podczas rejestracji. Mona take dokona rejestracji za pomoc karty dolczonej do drukarki. Oprogramowanie do Windows Sterowniki drukarek Sterowniki drukarki udostpniaj jej funkcje i umoliwiaj lczno midzy komputerem a drukark. Wybierz sterownik w zalenoci od sposobu uywania drukarki. z Uywaj sterownika PCL 6, aby w pelni wykorzysta wszystkie funkcje drukarki. Jeeli nie zachodzi potrzeba zachowania wstecznej zgodnoci z dawniejszymi sterownikami PCL, zaleca si sterownik PCL 6. Uywaj sterownika PCL 5e, jeeli chcesz, aby wydruki byly podobne do wydruków pochodzcych ze starszych drukarek HP LaserJet. Niektóre funkcje drukarki s w tym sterowniku niedostpne. (Nie uywaj sterownika PCL5e dolczonego do tej drukarki ze starszymi drukarkami.) Uywaj sterownika PS dla zachowania zgodnoci ze standardem PS. Niektóre funkcje drukarki s w tym sterowniku niedostpne. z z Jeeli drukarka posiada moliwoci druku w standardzie PS, to automatycznie wybiera ona emulacj PS lub PCL, w zalenoci od wybranego sterownika. Kady sterownik ma ekrany pomocy uruchamiane przyciskiem Pomoc, klawiszem F1 lub symbolem znaku zapytania, umieszczonym w górnym prawym rogu ekranu sterownika (zalenie od stosowanej wersji systemu operacyjnego Windows). Na tych ekranach pomocy znale mona szczególowe informacje o danym sterowniku. Pomoc w uywaniu sterownika drukarki jest odrbna od pomocy w uywaniu danego programu. 6 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Uwaga Informacje dotyczce jedynie konfiguracji sterownika lub OEM znajduj si w pliku Czytaj na instalacyjnym dysku CD -ROM. HP FontSmart Z foldera HP LaserJet lub z menu Start przejd do HP FontSmart. HP FontSmart jest programem obslugi czcionek (tylko dla Windows), który wykonuje nastpujce zadania: z z z Instaluje, deinstaluje i usuwa czcionki. Zarzdza czcionkami w obrbie jednego okna, umoliwiajc ich przeciganie i upuszczanie. Pokazuje czcionki ekranowe odpowiadajce wbudowanym czcionkom drukarki. Program konfiguracyjny HP LaserJet (Tylko Windows 9x i NT 4.0) Program konfiguracyjny HP LaserJet zarzdza standardowymi ustawieniami drukarki, umoliwiajc dostp do wielu jej funkcji, w tym: z z z z D rukowanie stron testowych PCL i PS, czcionek i stron pokazowych. Wybór standardowych ustawie strony. Wybór nietypowych ustawie, takich jak ponowny wydruk i blokowanie podajnika. Ustawienie opcji zasobów, jak np. buforowania wejcia/wyjcia. HP JetAdmin (tylko CD -ROM) HP Jet dmin ma sluy przede wszystkim administratorom sieci, odpowiedzialnym za instalowanie, konfigurowanie, diagnostyk i konserwacj drukarek i innych urzdze w sieci. Komunikaty o stanie wywietlane przez HP Jet dmin mona take wykorzysta do rozwizywania typowych problemów (zacicia si papieru, braku papieru itp.) i do potwierdzenia aktualnego stanu drukarki w sieci. D ostp do HP Jet dmin mona uzyska, klikajc przycisk Start, wskazujc na Ustawienia i klikajc panel sterowania w Windows 9x i Windows NT 4.0, lub te z foldera grupy programowej HP LaserJet w Windows 3.x. HP Jet dmin sluy do wykonywania nastpujcych czynnoci: z z Instalowanie, konfigurowanie i zarzdzanie drukarkami w sieci, polczonymi z serwerem druku HP JetD irect 600 N. Wykonywanie doglbnej diagnostyki drukarki oraz sieci. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 7 Oprogramowanie HP Jet dmin dziala w nastpujcych systemach sieciowych: z z z z Windows NT SunOS* HP-UX* Windows 3.x (wymaga serwera Novell NetWare) z z z z Windows 9x Novell NetWare Solaris* OS/2* *Oprogramowania dla tych systemów nie ma na dysku CD -ROM, lecz dostpne jest ono w Internecie. Jeeli nie masz dostpu do Internetu, odszukaj na pocztku niniejszej instrukcji spis punktów obslugi HP, w których mona uzyska to oprogramowanie. Uwaga dministratorzy sieci: jeeli drukarka jest podlczona do sieci, to w celu drukowania trzeba skonfigurowa drukark do pracy w tej sieci za pomoc programu HP Jet dmin lub podobnego programu sieciowego. 8 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Instalacja na komputerach Macintosh 1. Uruchom program instalacyjny, umieszczajc dysk CD-ROM w stacji dysków. Na pulpicie pojawi si okno instalacyjne. Wybierz odpowiedni jzyk i podwójnie kliknij ikon instalacji. Uwaga Przed uruchomieniem programu instalacyjnego trzeba wylczy program antywirusowy. D ysk CD -ROM zawiera oprogramowanie w wielu wersjach jzykowych. Po podwójnym klikniciu ikony instalacji w wybranym jzyku, pojawi si ekran instalacyjny w tym jzyku. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

17 2. Wybierz rodzaj instalacji. Program instalacyjny umoliwia wybór dwóch moliwoci instalacji oprogramowania. Typowa (zalecana metoda): Opcja ta instaluje PPD, czcionki ekranowe i program narzdziowy, który steruje wszystkimi funkcjami drukowania. Nietypowa (dla dowiadczonych uytkowników i administratorów sieci): Opcja ta umoliwia wybór elementów oprogramowania. Program instalacyjny poprosi o wybranie danych elementów oprogramowania. 3. Zarejestruj drukark w HP. Jeeli masz dostp do World Wide Web, prosimy o wypelnienie formularza rejestracji drukarki HP LaserJet 2100 na nastpujcej stronie w sieci: Rejestracja ta umoliwi firmie Hewlett-Packard zapewnienie lepszej pomocy technicznej. Po dokonaniu rejestracji uzyskasz moliwo otrzymania przydatnych narzdzi do pracy biurowej. Hewlett-Packard nie skontaktuje si z Tob ani nie przyle informacji, jeeli nie wyrazisz na to zgody podczas rejestracji. Mona take dokona rejestracji za pomoc karty dolczonej do drukarki. Uwaga by móc korzysta z PPD, trzeba zainstalowa sterownik pple LaserWriter 8. by najlepiej wykorzysta funkcje drukarki, naley stosowa najnowsz wersj sterownika LaserWriter, zalczon na dysku CD. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 9 Oprogramowanie do komputerów Macintosh Pliki opisowe druku w jzyku PostScript (Printer Description Files, PPD) Pliki PPD w polczeniu ze sterownikiem LaserWriter umoliwiaj korzystanie z funkcji drukarki i pozwalaj komputerowi na komunikowanie si z ni. Na dysku CD -ROM znajduje si program do instalacji PPD, sterownik LaserWriter i inne oprogramowania. Program narzdziowy HP LaserJet Program narzdziowy HP LaserJet umoliwia sterowanie funkcjami niedostpnymi w sterowniku. Wprowadzone po raz pierwszy do programu ilustracje na ekranie znacznie ulatwiaj wybór funkcji drukarki z komputera Macintosh. Program narzdziowy HP LaserJet naley stosowa do nastpujcych celów: z z z Nadawanie nazwy drukarce, przypisywanie jej do strefy w sieci, ladowanie plików i czcionek oraz zmiana wikszoci ustawie drukarki. Ustalanie hasla dostpu do drukarki. Blokowanie funkcji drukarki z komputera, aby uniemoliwi do nich dostp osobom nieupowanionym. 10 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Instalacja DOS Panel zdalnego sterowania DOS 1. Wló dysk CD-ROM do stacji dysków. 2. W wyznaczniku DOS napisz x: (gdzie x jest liter stacji dysków CD- ROM) i nacinij Enter. 3. Zmie katalog na wlaciwy wybranemu jzykowi (np. cd\english). 4. Napisz install i nacinij Enter. Jeeli do pracy z drukark maj by uywane programy napisane w nie D OS i panel zdalnego sterowania D OS zostal zainstalowany, to plik UTOEXEC.B T wymaga modyfikacji, aby zapobiec komunikacyjnym bldom przekroczenia czasu oczekiwania. Plik UTOEXEC.B T mona zmodyfikowa za pomoc dowolnego edytora D OS lub dowolnego edytora plików tekstowych SCII. Nastpnie wykonaj polecenia zamieszczone poniej: W wersji DOS 4. 0 i póniejszych, dopisz: MODE LPT1:,,B W wersji DOS wczeniejszych ni 4.0, dopisz: MODE LPT1:,,P Uwaga Powysze przyklady zakladaj, e drukarka jest podlczona do portu LPT1. Jeeli uywasz portu LPT2 lub LPT3, zastp port LPT1 w podanych powyej przykladach odpowiednim numerem portu. Korzystanie ze zdalnego panelu sterowania Zdalny panel sterowania (RCP) pozwala zmieni ustawienia drukarki, jeeli program D OS nie obsluguje danej funkcji drukarki. by uruchomi RCP w rodowisku D OS, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Sprawd, czy RCP znajduje si w opisie cieki. Mona to sprawdzi, piszc PATH w wyznaczniku D OS w katalogu glównym i naciskajc Enter. Jeeli zdalny panel sterowania nie jest uwzgldniony w zapisie cieki, zmie katalog standardowy na C:\HPLJUTIL RCP i nacinij Enter. 2. W wyznaczniku D OS napisz 3. D odatkowe informacje znajduj si w Pomocy. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 11 Wskazówki co do instalacji oprogramowania Nie mam stacji dysków CD-ROM. Jeeli masz dostp do innego komputera ze stacj dysków CD -ROM, to w Windows moesz uy programu narzdziowego MakeD isk, aby utworzy dyskietki potrzebne do instalacji. Wykonaj pierwsz czynno instrukcji instalacyjnej, nastpnie wybierz MakeD isk, aby utworzy dyskietki. Jeeli masz dostp do Internetu, moesz zaladowa sterowniki z sieci World Wide Web lub z serwerów ftp HP. dresem strony sterowników w sieci jest: Tylko dla klientów poza US : do instalacji oprogramowania skorzystaj z dyskietki (lub dyskietek) dolczonych do drukarki. Jeeli nie masz dyskietek, zobacz sekcj "Pomoc techniczna HP" na stronie iii, gdzie znajduj si informacje o tym, w jaki sposób mona je zamówi. Jak uzyska dostp do funkcji drukarki? Niektóre funkcje drukarki, takie jak nietypowe formaty papieru i orientacja strony, mog by dostpne w uywanym programie. Korzystaj z ustawie uywanego programu, poniewa zastpuj one ustawienia sterownika drukarki. D ostp do zaawansowanych funkcji drukarki uzyska mona z jej sterownika. Zobacz sekcj "Sterowanie pracami drukarskimi za pomoc oprogramowania" na stronie 42, gdzie znajduj si instrukcje dotyczce korzystania z konkretnych funkcji sterownika drukarki. Jakie mog uzyska dodatkowe sterowniki i uaktualnienia oprogramowania? Najnowsze sterowniki drukarek i oprogramowanie druku do drukarek HP LaserJet dostpne s w sieci World Wide Web (http://www. software.hp.com). D odatkowe informacje znajduj si w pliku "Czytaj". 12 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Jakie inne oprogramowania s osigalne? Zobacz sekcj "Oprogramowanie drukarki" na stronie 4, gdzie znajduje si opis opcjonalnego oprogramowania do systemu druku. Uwaga Plik Czytaj na dzysku CD -ROM opisuje znajdujce si tam dodatkowe oprogramowanie oraz zamieszcza list obslugiwanych jzyków. Najnowsze i dodatkowe sterowniki oraz inne oprogramowanie dostpne jest w Internecie oraz z innych ródel. Jeeli nie masz dostpu do Internetu, na pocztku niniejszej instrukcji obslugi odszukaj spis punktów obslugi HP, gdzie mona uzyska to oprogramowanie. W jaki sposób mona usun oprogramowanie druku? Po dokonaniu instalacji w systemie Windows, ikona deinstalatora w grupie programowej HP LaserJet pozwala usun wybrane lub wszystkie elementy systemu druku HP. Uruchomienie deinstalatora: 1. W grupie programowej HP LaserJet kliknij podwójnie ikon deinstalatora. 2. Kliknij D alej. 3. Wybierz elementy systemu druku HP, które chcesz usun. 4. Kliknij OK. 5. Wykonuj kolejne polecenia. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 13 Panel sterowania Przycisk nulowanie pracy Kontrolka Uwaga Kontrolka Gotowe Kontrolka i przycisk Start! Korzystanie z przycisków D rukarka ma dwa przyciski: NULOW NIE PR CY i ST RT. Anulowanie pracy Nacinij NULOW NIE PR CY, aby anulowa aktualnie wykonywanie zlecenie druku. Podczas usuwania zlecenia z drukarki i komputera kontrolki na panelu sterowania bd si zapala i gasn, a nastpnie powróc do stanu gotowoci. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

18 Moe to potrwa jaki czas, zalenie od wielkoci zlecenia. z Jeeli przycisk NULOW NIE PR CY zostanie nacinity przypadkowo, to zlecenie trzeba ponownie wydrukowa. Nie ma moliwoci cofnicia wydanego polecenia. Jeeli przycisk NULOW NIE PR CY zostanie nacinity, gdy drukarka nie pracuje, kontrolki na panelu sterowania bd si zapala i gasn, lecz nic wicej si nie zdarzy. z Start z z z Nacinij ST RT, aby wznowi druk po przerwie w pracy drukarki lub gdy w drukarce znajduj si jeszcze niewydrukowane dane. Nacinij ST RT, aby zlikwidowa niektóre bldy drukarki. Nacinij ST RT, aby wydrukowa stron pokazow. D rukarka musi by w stanie gotowoci. 14 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Komunikaty wietlne Sposób zapalania si kontrolek na panelu sterowania przekazuje komunikaty o stanie i bldach drukarki. Kontrolki mog zapala si w nastpujcy sposób: Wyl. Wl. Mruga Komunikaty wietlne panelu sterowania Opisane niej komunikaty wietlne panelu sterowania wskazuj na rozmaite stany drukarki podczas przygotowania druku lub podczas drukowania. Jeeli kontrolka Uwaga jest zapalona, to w drukarce wystpil bld. Zobacz sekcj "D iagnostyka komunikatów bldów" na stronie 97. Uruchomienie Kontrolki Start, Gotowe i Uwaga zapalaj si kolejno jedna po drugiej. Przyciski nie dzialaj, dopóki drukarka nie osignie stanu gotowoci. Gotowe Kontrolka Gotowe wieci si i drukarka jest gotowa do pracy. Nie trzeba nic robi. Nacinicie przycisku ST RT spowoduje wydrukowanie strony pokazowej. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 15 Przetwarzanie D rukarka przyjmuje lub przetwarza dane. Nacinicie przycisku NULOW NIE PR CY anuluje aktualne zlecenie druku. Podczas usuwania zlecenia moe nastpi wydruk jeszcze jednej lub dwóch stron. Po skasowaniu pracy drukarka powraca do stanu gotowoci. Dane Kontrolka Gotowe mruga, a kontrolka Start wieci si. D ane w pamici drukarki oczekuj na wydrukowanie. Nacinicie przycisku ST RT powoduje druk z podajnika 1 lub z innego podajnika, jeeli podajnik 1 jest pusty i dany format papieru jest obslugiwany przez inny podajnik. Nacinicie przycisku NULOW NIE PR CY usuwa aktualne zlecenie i drukarka powraca do stanu gotowoci. Podawanie rczne z przerw Kontrolka Start mruga. Nacinicie przycisku ST RT powoduje druk z podajnika 1 lub z innego podajnika, jeeli podajnik 1 jest pusty. Nacinicie przycisku NULOW NIE PR CY usuwa aktualne zlecenie druku i drukarka powraca do stanu gotowoci. 16 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Brak papieru Kontrolka Uwaga wieci si. W drukarce zabraklo papieru. Kontrolka Uwaga pozostanie zapalona, dopóki papier nie zostanie wloony do drukarki. Przyciski ST RT i NULOW NIE PR CY nie dzialaj. Brak papieru (w danym podajniku) Kontrolka Start wieci si. W danym podajniku zabraklo papieru. Wloenie papieru do danego podajnika spowoduje rozpoczcie drukowania z tego podajnika. Nacinicie przycisku ST RT powoduje druk z innego podajnika. Nacinicie przycisku NULOW NIE PR CY usuwa aktualne zlecenie druku. Uwaga D rukarka wymaga obslugi, poniewa zaistniala jedna z nastpujcych sytuacji: z z z otwarte drzwiczki brak kasety z tonerem zacicie si papieru Nacinicie przycisku ST RT powoduje podjcie próby usunicia przez drukark zacicia si papieru. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 17 Przejciowy bld Nacinicie przycisku ST RT powoduje podjcie przez drukark próby usunicia bldu i kontynuacji druku. Jeeli to si nie powiedzie, drukarka powróci do stanu bldu przejciowego. Zobacz sekcj "Przejciowy bld" na stronie 100. Bld obslugi W drukarce wystpil bld, którego drukarka nie moe usun. Wszystkie kontrolki wiec si. Zobacz sekcj "Bld obslugi" na stronie 99. Bld urzdzenia dodatkowego W drukarce nastpil bld, którego drukarka nie moe usun. Wszystkie kontrolki mrugaj jednoczenie. Zobacz "Bld urzdzenia dodatkowego" na stronie Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Drukowanie z portu na podczerwie (druk bezprzewodowy) Port na podczerwie (IR) znajduje si w dolnym prawym naroniku drukarki. Port ten jest zgodny z wymogami Infrared D ata ssociation (IrD ). Po prawej stronie portu IR znajduje si kontrolka stanu, która wskazuje, kiedy port jest aktywny. Port IR transmituje dane z prdkoci do 4 MB na sekund. Po ustanowieniu polczenia IR zapala si kontrolka stanu portu podczerwieni. Jeeli polczenie zostaje przerwane, lub kiedy drukarka zakoczy prac, kontrolka stanu IR ganie. Kontrolka stanu IR Port IR W celu uycia portu IR potrzebne s nastpujce elementy: z z Komputer lub osobisty pomocnik cyfrowy (PD zgodny z norm IrD. ) wyposaony w port IR Sterownik portu na podczerwie, który umoliwia przesylanie danych z komputera do drukarki za porednictwem portu IR i protokolu komunikacyjnego IrD. Sterownik drukarki wytwarzajcy dane, które drukarka moe wydrukowa. z Uwaga Odpowiedni sterownik portu naley uzyska od producenta sprztu lub systemu operacyjnego. PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 19 Instrukcje drukowania 1. Sprawd, czy drukarka jest w stanie gotowoci (kontrolka Gotowe wieci si). 2. Ustaw komputer zgodny z norm IrD nie dalej ni 1 m od portu IR. Ustaw porty naprzeciw siebie pod ktem nie wikszym ni 15 z lewej lub prawej strony oraz od góry i od dolu. Wylij zlecenie druku z komputera. Po uzyskaniu polczenia kontrolka stanu portu IR zawieci si Meter 1 metr (3 Feet) 20 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Porty zlcza D rukarki HP LaserJet 2100 i 2100 M posiadaj dwa porty zlcza: port równolegly IEEE-1284 i port LocalTalk. D rukarka HP LaserJet 2100 TN posiada take kart serwera druku HP JetD irect 600 N i port 10Base T (RJ-45). Port LocalTalk Port równolegly (IEEE-1284) Port RJ-45 PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 21 Akcesoria i ich zamawianie Ponisza lista akcesoriów byla aktualna w chwili oddawania do druku niniejszej instrukcji. Sposób zamawiania i dostpno akcesoriów moe ulec zmianie w okresie uytkowania drukarki. Akcesoria Opcja Kaseta z tonerem Kaseta z tonerem Kaseta z tonerem UltraPrecise Ilo na palecie C4096A C4097A Opis lub funkcja Numer katalogowy Pami i jzyk D odatkowa pami D rukarka HP LaserJet 2100 jest 4 MB C4135A dostarczana z 4 MB pamici, któr mona 8 MB C4136A poszerzy do 52 MB dziki 16 MB C4137A trzem gniazdom na moduly D IMM. D rukarki HP LaserJet 2100 M i 2100 TN dostarczana s z 8 MB pamici, które mona poszerzy do 40 MB dziki dwom gniazdom na moduly D IMM. D IMM HP PS D IMM PS zawiera 4 MB pamici. W C3098A drukarkach HP LaserJet 2100 M i 2100 TN modul ten jest zainstalowany. 22 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO Akcesoria (cig dalszy) Opcja Kabel i akcesoria zlcza Gniazdo EIO do podlczenia serwerów druku HP JetD irect 600 N Ethernet (10Base-T) Ethernet (10Base-T, 10Base2 LocalTalk) TokenRing (RJ-45 i D B9) Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ-45) J3110A J3111A J3112A J3113A Opis lub funkcja Numer katalogowy Kable równolegle (IEEE-1284) A=zlcze komputera glównego (typ A) B=due zlcze drukarki (typ B) 2 m A do B C2950A 3 m A do B C2951A Zestaw do sieci LocalTalk dla Macintosha Polcz z sieci LocalTalk 92215N Szeregowy kabel drukarki do Macintosha Polcz z komputerem Macintosh 92215S Akcesoria do obslugi papieru Podajnik na 250 arkuszy (podajnik 3) i urzdzenie podajce Podajnik (na papier rozmiarów Letter, Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), i 8,5 x 13 cali) D odatkowy podajnik 3 naley do wyposaenia drukarki 2100 TN. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

19 C4793A Zastpczy podajnik 2 lub podajnik dodatkowy 3 Podajnik (dla papieru rozmiarów Letter, Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS) i 8,5 x13 cali) RG Materialy Nalepki do HP LaserJet Nalepki biale Letter (8,5 x11 cali) Nalepki przezroczyste Letter (8,5 na 11 cali) Nalepki biale A4 (210 x 297 mm) Nalepki przezroczyste A4 (210 x 297 mm) Informacj o rozmiarach i dostpnoci nalepek mona uzyska w autoryzowanym punkcie sprzeday HP. Klisze Klisze Letter (8,5 x 11 cali) Klisze A4 (210 x 297 mm) 92296T 92296U PO Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce 23 Akcesoria (cig dalszy) Opcja D okumentacja uzupelniajca HP LaserJet Printer Family Paper Poradnik wyboru papieru i innych materialów drukarskich dla drukarek Specification Guide HP LaserJet Opis lub funkcja Numer katalogowy Instrukcja obslugi drukarki HP LaserJet 2100, 2100 M i 2100 TN D odatkowy egzemplarz niniejszej instrukcji obslugi C Aby zamówi akcesoria i wyposaenie dodatkowe HP LaserJet, zobacz "Spis wiatowych biur sprzeday i obslugi" na stronie 122, gdzie znale mona list autoryzowanych punktów sprzeday HP. 24 Rozdzial 1 Podstawowe informacje o drukarce PO 2 Prace drukarskie Przegld W rozdziale tym objanione s opcje drukowania i typowe prace drukarskie: z z z z z z z z Przygotowanie do druku Opcje podawania materialów Wkladanie materialów do podajnika 1 D okladanie materialów do podajnika 2 lub dodatkowego podajnika 3 Zmiana formatu papieru w podajniku 2 lub dodatkowym podajniku 3 Prace drukarskie Anulowanie zlecenia druku Sterowanie pracami drukarskimi za pomoc oprogramowania PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 25 Przygotowanie do druku Kupowanie papieru i innych materialów D rukarki HP LaserJet drukuj doskonalej jakoci dokumenty. Mona je drukowa na rozmaitych materialach, takich jak papier (w tym papier o zawartoci do 100% wlókien z makulatury), koperty, nalepki, klisze do przezroczy i materialy nietypowe. Wlaciwoci takie jak gramatura, ziarnisto i wilgotno s wanymi czynnikami, które wplywaj na wydajno i jako pracy drukarki. Aby uzyska moliwie najlepsz jako druku, naley stosowa jedynie wysokiej jakoci papier przeznaczony do kopiarek. Zobacz zalcznik B, gdzie znajduj si szczególowe dane techniczne materialów drukarskich. Uwaga Przed zakupem duej iloci papieru naley zawsze sprawdzi jego próbk. D ostawca papieru powinien by zaznajomiony z wymogami podanymi w poradniku HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide. Zobacz sekcj "D okumentacja uzupelniajca" na stronie Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Opcje podawania materialów D rukarka dostarczona jest z dwoma podajnikami papieru. Standardowo drukarka najpierw pobiera papier z podajnika 1. Jeeli podajnik 1 jest pusty, to drukarka pobiera papier z podajnika 2 (lub z dodatkowego podajnika 3, jeeli jest on zainstalowany). Podajnik 1 Podajnik 2 D odatkowy podajnik 3 Formaty materialów w podajniku 1 Podajnik 1 przyjmuje materialy o formatach od 76 x 127 mm do arkuszy formatu lega o rozmiarach 216 x 356 mm. Z podajnika 1 naley drukowa: z z z z z Koperty (zobacz stron 33) Nalepki (zobacz stron 35) Klisze (zobacz stron 36) Materialy o nietypowych formatach (zobacz stron 37) Pocztówki (zobacz stron 37) PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 27 Formaty papieru w podajniku 2 i dodatkowym podajniku 3 Podajnik 2 i dodatkowy podajnik 3 przyjmuj nastpujce formaty papieru: z z z z z z z A4 A5 B5 (ISO i JIS) Letter Legal Executive 8,5 na 13 cali Aby zmieni format papieru, zobacz sekcj "Zmiana formatu papieru w podajniku 2 lub dodatkowym podajniku 3" na stronie 31. Informacje o konkretnych formatach podane s w sekcji "Obslugiwane formaty papieru" na stronie 134. OSTRONIE W podajniku 2 i dodatkowym 3 stosuj jedynie papier w arkuszach. Inne rodzaje materialów mog powodowa zacicia, jeeli drukuje si na nich z podajnika 2 lub dodatkowego podajnika Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Wkladanie materialów do podajnika 1 1 W podajniku 1 (wielofunkcyjnym) mieci si nie wicej ni 100 arkuszy papieru lub nie wicej ni 10 kopert. 1 2 Otwórz podajnik 1, pocigajc przedni pokryw w dól. Wysu plastykowy przedluacz podajnika. Jeeli wkladany material jest dluszy ni 229 mm, to równie otwórz przedluacz. Rozsu ograniczniki papiery na szeroko nieco wiksz ni szeroko wkladanego materialu. Wló material do podajnika (krótsz krawdzi do wntrza, stron do druku do góry). Material powinien lee porodku midzy ogranicznikami i pod uchwytami na ogranicznikach. Przesu ograniczniki szerokoci do rodka, a bd lekko dotyka pliku papieru z obu stron, nie wyginajc go. Sprawd, czy papier mieci si pod uchwytami ograniczników szerokoci Uwaga Nie dokladaj papieru do podajnika 1, gdy drukarka pracuje. Moe to spowodowa zacicie si papieru. Informacje o materialach z nadrukiem znajduj si w sekcji "Orientacja papieru firmowego i gotowych formularzy" na stronie PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 29 Dokladanie materialów do podajnika 2 lub dodatkowego podajnika Wysu podajnik z drukarki. Wcinij i zablokuj metalow plytk podnonika papieru. D oló papier i sprawd, czy ley plasko we wszystkich czterech rogach. Material musi si znajdowa poniej przycisków wysokoci na ogranicznikach dlugoci papieru w tylnej czci podajnika. Wsu podajnik do drukarki Uwaga Ilekro wyjmujesz podajnik z drukarki, przed jego ponownym wloeniem wcinij metalow plytk podnonika papieru. Podnonik uwalnia i podnosi papier, gdy wsuwasz podajnik do drukarki Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Zmiana formatu papieru w podajniku 2 lub dodatkowym podajniku Wycignij podajnik z drukarki i usu znajdujcy w nim papier. Nacinij uchwyt w tylnej czci ogranicznika dlugoci, aby go dostosowa do danej dlugoci papieru. Wyreguluj ogranicznik dlugoci papieru, tak aby wskanik pokazywal dany rozmiar. Maksymalnie rozsu boczne ograniczniki szerokoci. Wcinij metalow plyt podnonika i zablokuj j Cig dalszy na nastpnej stronie PO Rozdzial 2 Prace drukarskie Wló do podajnika najwyej 250 arkuszy papieru. Sprawd, czy papier ley plasko w podajniku na wszystkich czterech rogach. Material musi si znajdowa poniej przycisków wysokoci na ogranicznikach dlugoci papieru w tylnej czci podajnika. 7 Przesu ograniczniki szerokoci ku sobie, tak aby dotykaly papieru z obu stron. Ograniczniki szerokoci zaskocz na miejsce w przypadku wszystkich rozmiarów obslugiwanych przez podajnik. 8 Wsu podajnik z powrotem do drukarki Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Prace drukarskie 1 Drukowanie na kopertach OSTRONIE Przed wloeniem kopert do podajnika 1 sprawd, czy nie s uszkodzone, oraz czy s od siebie oddzielone. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

20 Nigdy nie drukuj na kopertach ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wykladzinami, paskami samoprzylepnymi i innymi materialami syntetycznymi. D ane techniczne materialów znajduj si w zalczniku B. 1 2 Otwórz podajnik 1, pocigajc przedni pokryw w dól. Otwórz tylny pojemnik wyjciowy, pocigajc w dól górn jego cz. Wysu przedluacz na peln dlugo. 2 3 Uwaga Stosowanie tylnego pojemnika wyjciowego zmniejsza zwijanie si kopert. 3 Rozsu ograniczniki szerokoci podajnika 1 nieco szerzej ni szeroko kopert. Cig dalszy na nastpnej stronie. PO Rozdzial 2 Prace drukarskie Wló koperty do podajnika krótsz krawdzi do wntrza, stron do druku do góry. Koperta musi wej do drukarki krawdzi, przy której nalepia si znaczek. Przesu ograniczniki szerokoci do rodka, a bd lekko dotyka pliku kopert z obu stron, nie wyginajc go. Koperty musz si znajdowa po rodku i pod przyciskami ograniczników szerokoci. 5 5 Uwaga Jeeli koperta ma klapk przy krótszej krawdzi, to kopert naley t krawdzi wsun do podajnika. Podczas uywania materialów o szerokoci mniejszej ni 178 mm moe wystpi zacinanie si papieru. Powodem tego moe by wplyw warunków otoczenia na stan papieru. W celu zapewnienia optymalnej jakoci papieru, upewnij si. e papier jest prawidlowo przechowywany i wkladany do drukarki. Prosimy zapozna si z sekcj "Warunki otoczenia drukarki i miejsca przechowywania papieru" na stronie 138. Uywanie materialów pochodzcych od innego producenta moe równie okaza si pomocne. 34 Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Drukowanie na nalepkach Stosuj jedynie nalepki zalecane do drukarek laserowych, np. HP LaserJet. D ane techniczne znajduj si w sekcji "Nalepki" na stronie 142. z z z z D rukowanie nalepek z podajnika 1. Wló nalepki stron do druku do góry. D o nalepek stosuj tylny pojemnik wyjciowy. Wyjmuj arkusze nalepek z pojemnika wyjciowego, aby zapobiec ich sklejaniu si. Orientacja nalepek (Stron do druku do góry, górn krawdzi do rodka) z z z Nie uywaj nalepek, które odklejaj si od podloa, s pomarszczone lub w inny sposób uszkodzone. Nie uywaj nalepek z odslonitym podloem ani czciowo zuytych arkuszy z nalepkami. Nie wkladaj arkusza nalepek do drukarki wicej ni jeden raz. Podloe klejowe jest przeznaczone do jednokrotnego przejcia przez drukark. OSTRONIE Jeeli w drukarce nastpi zacicie si arkusza z nalepkami, wyjmij kaset z tonerem i wyjmij zacity arkusz, kierujc si wskazówkami podanymi w sekcji "Usuwanie zacitego papieru" na stronie 83. PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 35 Drukowanie na kliszach Stosuj jedynie klisze zalecane do drukarek laserowych, np. klisze HP. Informacje o zamawianiu klisz znajduj si na stronie 23. D ane techniczne klisz znajduj si w zalczniku B na stronie 143. z z D rukuj na kliszach z podajnika 1. Stosuj górny pojemnik wyjciowy, aby zmniejszy zwijanie si klisz. (D otyczy to jedynie klisz; dla innych materialów w celu zmniejszenia zwijania si stosuj tylny pojemnik wyjciowy. ) Aby zapobiec sklejaniu si klisz, wyjmuj je natychmiast z pojemnika wyjciowego. Po wyjciu z drukarki umie klisze na plaskiej powierzchni. z z 36 Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Drukowanie na materialach nietypowych formatów lub kartonie Pocztówki, karty katalogowe 3 na 5 cali i inne materialy typowych rozmiarów mona podawa z podajnika 1. Minimalny rozmiar papieru wynosi 76 x 127 mm, za rozmiar maksymalny wynosi 216 x 356 mm. Uwaga Unikaj stosowania materialów krótszych ni 178 mm. Materialy w tym zakresie dlugoci mog powodowa zacinanie si papieru i nie s obslugiwane przez drukark. D la uzyskania optymalnych wyników naley przechowywa papier zgodnie z zaleceniami podanymi w specyfikacjach. Zapoznaj si z informacjami podanymi w czci "Warunki otoczenia drukarki i miejsca przechowywania papieru" na stronie 138. Wskazówki co do stosowania materialów o nietypowych formatach z Zawsze wprowadzaj material do podajnika 1 krótsz krawdzi. Jeeli chcesz drukowa w orientacji pejzaowej, dokonaj wyboru tej orientacji w sterowniku drukarki. Wkladanie papieru dlusz krawdzi moe spowodowa zacicie si papieru. Aby zmniejszy zwijanie si, stosuj tylny pojemnik wyjciowy. Nie drukuj na papierach wszych ni 76 mm lub krótszych ni 127 mm. W uywanym programie ustaw marginesy co najmniej 6,4 mmod krawdzi materialu. z z z D ane techniczne materialów podane s w zalczniku B, poczwszy od strony 133. PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 37 Drukowanie na obu stronach materialów (dupleksowanie rczne) z z Najpierw drukuj normalnie na pierwszej stronie. D rukuj na drugiej stronie z podajnika 1, zwracajc uwag, aby strona zadrukowana byla skierowana w dól, górn krawdzi w stron drukarki. Sterowniki drukarki PS Windows 9x i Windows NT 4.0 oraz niektóre programy uytkowe umoliwiaj wybór druku na "stronach nieparzystych" i na "stronach parzystych". Aby skorzysta z tej opcji, przekr w dól tylny podajnik wyjciowy, tak aby kartki ukladaly si we wlaciwej kolejnoci. Najpierw wydrukuj stronice parzyste w zwykly sposób. Nastpnie wló plik papieru do podajnika 1 niezadrukowan stron do góry, górn krawdzi ku drukarce. Zamknij tylny pojemnik i wydrukuj stronice nieparzyste. z Uwaga Podczas drukowania na drugiej stronie moe czciej wystpowa nieprawidlowe podawanie papieru, zacinanie si papieru i sklejanie si kartek. Stosowanie tylnego podajnika wyjciowego moe te problemy zmniejszy. Jako druku na drugiej stronie kartek moe by odmienna. 38 Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Druk dwustronny rczny: zszywanie dluszej lub krótszej krawdzi S dwa sposoby drukowania rcznego dwustronnego, w zalenoci od tego, czy dokument ma zosta zszyty wzdlu dluszej lub krótszej krawdzi. Zszywanie wzdlu dluszej krawdzi: drukuj drug stron z podajnika 1, stron zadrukowan w dól i górn krawdzi ku drukarce. Zszywanie wzdlu dluszej krawdzi: drukuj drug stron z podajnika 1, stron zadrukowan w dól i doln krawdzi ku drukarce. PO Rozdzial 2 Prace drukarskie 39 Drukowanie na materialach specjalnych Orientacja papieru firmowego i gotowych formularzy Orientacja papieru firmowego w podajniku 1: stron do druku do góry, górn krawdzi ku drukarce. Orientacja papieru firmowego w podajniku 2 lub dodatkowym 3: stron do druku do góry, górn krawdzi ku sobie. 40 Rozdzial 2 Prace drukarskie PO Anulowanie zlecenia druku Zlecenie druku mona zatrzyma za pomoc uywanego programu komputerowego, z kolejki druku lub za pomoc przycisku ANULOWANIE PRACY. z Jeeli drukarka jeszcze nie zaczla drukowa, najpierw spróbuj skasowa zlecenie za pomoc uywanego programu, z którego zostalo ono wyslane do druku. Jeeli zlecenie druku oczekuje w kolejce lub w buforze drukarki (takim jak meneder druku w Windows 3. Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 8150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901268

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 2200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901268 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 5000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902811

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 5000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902811 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901880

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/901880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Drukarki HP LaserJet 4050 i 4050 N Poradnik czynności wstępnych. Polski

Drukarki HP LaserJet 4050 i 4050 N Poradnik czynności wstępnych. Polski Drukarki HP LaserJet 4050 i 4050 N Poradnik czynności wstępnych Polski Drukarki HP LaserJet 4050 i 4050 N Przewodnik czynności wstępnych Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

hp LaserJet L d 2300n 2300dn 2300dtn

hp LaserJet L d 2300n 2300dn 2300dtn obsługa hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn Drukarki hp LaserJet 2300 obsługa Prawa autorskie i licencja Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194

Twoja instrukcja użytkownika HP OFFICEJET PRO 8100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4174194 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP OFFICEJET PRO 8100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP OFFICEJET PRO 8100

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM

Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące elementy: System operacyjny Windows XP/Me/2000/98SE Jeden wolny port USB Napęd CD-ROM Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP, Me, 2000, 98 Second Edition DBT-122 PersonalAir USB Bluetooth Adapter Przed rozpoczęciem Do korzystania z adaptera niezbędne są następujące

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ustawienia drukarki

Przewodnik ustawienia drukarki Przewodnik ustawienia drukarki Polski HP LaserJet 8150, 8150 N, 8150 DN, 8150 HN i8150mfp Copyright Hewlett-Packard Company 2000 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi

HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi HP LaserJet P2015 Series Instrukcja obsługi Drukarki serii HP LaserJet P2015 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COLOR INKJET CP1700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/894697

Twoja instrukcja użytkownika HP COLOR INKJET CP1700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/894697 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COLOR INKJET CP1700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo