OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej budowy budynku tlenowni wraz z fundamentem zewnętrznym pod butlę z tlenem 6000L na dz. nr 3688/76 obr. Olkusz, gm. Olkusz Podstawa opracowania Art.34 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 z dnia 27 kwietnia 2012); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012); Polskie Normy budowlane i aktualna literatura techniczna Projekt budowlany branży architektonicznej 2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych uwzględniono: stopień złożoności warunków gruntowych; wielkość obiektu; rozkład i sposób przekazywania obciążeń na podłoże; oddziaływanie podłoża gruntowego na projektowany obiekt; podatność podłoża na czynniki zewnętrzne. Warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej przez uprawnionego geologa. Zgodnie z dokumentacją budynek należy posadowić w warstwie geotechnicznej piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, której strop znajduje się na głębokości ok 1,0 m pod poziomem terenu. Poziom posadowienia budynku z uwagi na głębokość przemarzania wynosi min. 1,0 m poniżej poziomu terenu. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012); na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe, a projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren na którym realizowana będzie inwestycja znajduje się poza obszarem występowania wpływów eksploatacji górniczej. 3. ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE 3.1. Fundamenty Ławy fundamentowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcji fundamentów i posadowić na warstwie chudego betonu (ok. 10cm). Poziom posadowienia fundamentów należy przyjąć nie płycej niż 1,0 m poniżej poziomu terenu. Ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi należy zazbroić podłużnie i poprzecznie zgodnie z rysunkiem fundamentów. Stal A-IIIN (RB500), beton B20. Otulenie zbrojenia 5cm. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych od założonych w projekcie należy dokonać niezbędnych korekt w projektowanym posadowieniu obiektu.

2 3.2. Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcji fundamentów jako murowane z bloków betonowych na zaprawie cementowej Płyta podłogowa Płytę podłogową na poziomie 0,00 należy wykonać jako płytę żelbetową krzyżowo zbrojoną, wykonaną z betonu B25 i zazbrojoną prętami o średnicy i rozstawie zgodnym z rysunkami ze stali A-IIIN (RB-500) przy otuleniu zbrojenia 2cm. Oparcie stropów na ścianach nośnych za pomocą wieńców o wymiarach podanych na rysunkach, zbrojonych podłużnie prętami 4x#12mm połączonymi strzemionami Ø6mm co 30cm Ściany konstrukcyjne Ściany konstrukcyjne wykonać jako jednowarstwowe, murowane z pustaka ceramicznego o grubości 29cm i 19cm na zaprawie cementowej Wieńce Na ścianach konstrukcyjnych należy wykonać wieńce żelbetowe o wymiarach i zbrojeniu zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi. Beton B25, stal zbrojeniowa A-IIIN Belki i nadproża Projektuje się nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 dla przekrycia otworów okiennych i drzwiowych. Opis nadproży na rysunku Dach Zaprojektowano dach drewniany, jednospadowy o konstrukcji krokwiowej. Wymiary elementów nośnych dachu drewnianego wg rzutu konstrukcji dachu. Dach oparty na ścianach nośnych zewnętrznych za pomocą murłat 14x14cm. Pokrycie dachu z blachy stalowej na deskowaniu ażurowym. Dopuszcza się inny rodzaj pokrycia, o ile nie jest cięższy od zaprojektowanego. Konstrukcję dachu wykonać z drewna klasy C-24 lub wyższej i zaimpregnować preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi. W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu przed deformacją podłużną należy wykonać stężenia (wiatrownice) z taśm stalowych perforowanych, ułożonych na konstrukcji nośnej dachu (krokwiach). Mocowanie murłat w wieńcu kotwami o średnicy min. 16mm. 4. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ Nr normy PN Tytuł normy Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne PN-82/B PN-76/B PN-77/B-02011/Az1 PN-EN PN-82/B PN-82/B PN-86/B PN-87/B PN-88/B Konstrukcje drewniane PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem Obciążenia budowli. Obciążenia stałe Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana do normy.

3 Konstrukcje murowe PN-B-03002:1999 PN-B-03002/Az1:2001 PN-B-03002:1999/Ap1: 2001 Konstrukcje betonowe i żelbetowe PN-B-03264:2002 Konstrukcje stalowe PN-90/B Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie zmiana do normy Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie poprawka do normy Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne PN-76/B PN-81/B Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń Do obliczeń statyczno wytrzymałościowych przyjęto strefy: Obciążenie śniegiem III strefa Obciążenie wiatrem I strefa Głębokość przemarzania II strefa Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 5. UWAGI Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosowanie materiałów i rozwiązań wymaga znajomości technologii. Wykonawca zobowiązany jest znać warunki stosowania poszczególnych rozwiązań i ich przestrzegać w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

4 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Dach-stałe. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f kd Obc. obl. kn/m 2 1. Papa na deskowaniu posypana żwirkiem, pojedynczo 0,35 1, ,45 [0,350kN/m2] 2. Wełna mineralna luzem grub. 15 cm [1,2kN/m3 0,15m] 0,18 1, ,23 3. Gips lany, płyty gipsowe ścisłe grub. 1,5 cm 0,18 1, ,23 [12,0kN/m3 0,015m] : 0,71 1, ,92 q = q/cos 20,0 o = 0,76 0,98 Dach. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f kd Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu jednopołaciowego wg PN- EN p (strefa 3, A=380 m n.p.m. -> sk = 1,680 kn/m2, nachylenie połaci 20,0 st. -> 0,8) [1,344kN/m2] 1,34 1,50 0,00 2,01 2. Dach-stałe. [0,760kN/m2] 0,76 1, ,97 : 2,10 1, ,98 Strop. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f kd Obc. obl. kn/m 2 1. Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 0,44 1, ,57 1:3 gr mm [0,440kN/m2] 2. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3 0,05m] 1,05 1, ,37 3. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, 3,00 1, ,30 zagęszczony grub. 12 cm [25,0kN/m3 0,12m] 4. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie 2,00 1,40 0,50 2,80 zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] : 6,49 1, ,04 Ściana. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f kd Obc. obl. kn/m 2 1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, porowata) grub. 29 cm [11,500kN/m3 0,29m] 3,33 1, ,33 2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1, ,74 [19,0kN/m3 0,03m] : 3,90 1, ,07

5 Ściana fund. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f kd Obc. obl. kn/m 2 1. Mur z cegły (cegła cementowa pełna) grub. 25 cm [22,000kN/m3 0,25m] 5,50 1, ,15 2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1, ,74 [19,0kN/m3 0,03m] : 6,07 1, ,89 Ława. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m f kd Obc. obl. kn/m 1. Ściana fund. szer.135 cm [6,070kN/m2 1,35m] 8,19 1, ,65 2. Ściana. szer.390 cm [3,900kN/m2 3,90m] 15,21 1, ,77 3. Strop. szer.150 cm [6,490kN/m2 1,50m] 9,74 1, ,08 4. Dach. szer.230 cm [2,100kN/m2 2,30m] 4,83 1, ,86 : 37,97 1, ,36 KROKIEW DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 8,0 cm Wysokość h = 16,0 cm Zacios na podporach tk = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej = 20,0 o Rozstaw krokwi a = 0,75 m Długość rzutu poziomego wspornika lw,x = 1,80 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego ld,x = 3,30 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego lg,x = 0,65 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): gk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.2: dach jednopołaciowy, strefa 3, A=377 m n.p.m., nachylenie połaci 20,0 st.): Sk = 1,330 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: połać nawietrzna wariant II strefa I, H=377 m n.p.m., teren A, z=h=5,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=5,0 m, B=5,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 20,0 st., beta=1,80): pk = 0,089 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=377 m n.p.m., teren A, z=h=5,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=5,0 m, B=5,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 20,0 st., beta=1,80): pk = -0,399 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem (Wełna 20cm + g-k 1,5cm): gkk = 0,420 kn/m 2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; f = 1,30

6 3,12 8,10-0,77 4,28-0,37 WYNIKI: M [knm] R [kn] 1,92-3,10 3,51 20,0 0,69-0,40 0,07 0,05-0,31 0,14-0,63 1,59 1,80 3,30 0,65 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Mpodp = -3,10 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 13,78 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa m,y,d/fm,y,d = 0,933 < 1 Warunek użytkowalności (dolny wspornik): ufin = 14,18 mm < unet,fin = 2,0 l / 200 = 19,16 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): ufin = 5,61 mm < unet,fin = l / 200 = 17,56 mm PŁYTA P1 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie 0,44 1, ,57 cementowej 1:3 gr mm [0,440kN/m2] 2. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3 0,05m] 1,05 1, ,37 3. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 4. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie 2,00 1,40 0,50 2,80 zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] : 6,49 1,24 8,04 Schemat statyczny płyty: qo = 8,04 y x 5,06 Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 5,06 m Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,12 m

7 Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy MSdx = 1,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny MSkx = 1,30 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt = 1,10 knm/m Momenty podporowy obliczeniowy MSdx,p = 3,85 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt,p = 2,63 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Qox,max = 12,54 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Qox = 7,84 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy MSdy = 3,68 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny MSky = 2,97 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt = 2,51 knm/m Moment podporowy obliczeniowy MSdy,p = 7,59 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt,p = 5,18 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Qoy,max = 12,54 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Qoy = 10,52 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,12 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x cnom,x = 30 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x c`nom,x = 30 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y cnom,y = 20 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y c`nom,y = 20 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm Graniczne ugięcie alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne As = 1,11 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,37% ) Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: ax(mskx,lt) = 1,62 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne As = 1,11 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o Asp = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,37% ) Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,33% ) Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: ay(msky,lt) = 1,82 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne As = 1,97 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o Asp = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,33% ) Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(msk,lt) = 1,72 mm < alim = 15,60 mm

8 25,0 25,0 13x Nr 1 11x 25,0 300,0 13x Nr 2 co 25,0 300,0 25,0 25,0 Szkic zbrojenia: Kierunek x: - krawędzie zamocowane Kierunek y: Nr 1 10 l = 540 cm szt Nr 2 Nr 3 10 l = 346 cm szt co 25 cm l = 187 cm szt. 2x krawędź zamocowana Nr 4 10 l = 467 cm szt. 2x5 346 Nr 5 10 co 25 cm l = 125 cm szt Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 20x 25,0 5x Nr 4 11x Nr 3 5x Nr 4 5x Nr 4 5x Nr 4 25,0 494,0 25,0 20x Nr 5 co 25,0 25,0 494,0 25,0 y x PŁYTA P2 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie 0,44 1, ,57 cementowej 1:3 gr mm [0,440kN/m2] 2. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3 0,05m] 1,05 1, ,37 3. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 4. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie 2,00 1,40 0,50 2,80 zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] : 6,49 1,24 8,04

9 3,12 Schemat statyczny płyty: qo = 8,04 y x 2,09 Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,09 m Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,12 m Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy MSdx = 1,93 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny MSkx = 1,56 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt = 1,32 knm/m Momenty podporowy obliczeniowy MSdx,p = 3,65 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt,p = 2,50 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Qox,max = 8,40 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Qox = 6,83 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy MSdy = 0,87 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny MSky = 0,70 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt = 0,59 knm/m Moment podporowy obliczeniowy MSdy,p = 1,64 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt,p = 1,12 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Qoy,max = 8,40 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Qoy = 5,25 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,12 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x cnom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x c`nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y cnom,y = 30 mm Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y c`nom,y = 30 mm Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,33% ) Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: ax(mskx,lt) = 0,43 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o Asp = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,33% ) Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne As = 1,11 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,37% ) Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie: ay(msky,lt) = 0,44 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne As = 1,11 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o Asp = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,37% ) Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm

10 25,0 25,0 4x Nr 2 4x Nr 2 11x 25,0 5x Nr 1 4x Nr 2 300,0 13x Nr 3 co 25,0 300,0 4x Nr 2 25,0 25,0 Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od MSk,lt: Szkic zbrojenia: Kierunek x: a(msk,lt) = 0,44 mm < alim = 10,45 mm Nr 1 10 l = 243 cm szt krawędź zamocowana 8 84 Nr 2 10 l = 335 cm szt. 2x4 243 Nr 3 10 co 25 cm l = 90 cm szt Kierunek y: Nr 4 10 l = 346 cm szt krawędź zamocowana Zbrojenie naroża dołem: Nr 5 10 l = 450 cm szt. 2x4 346 Nr 6 10 co 25 cm l = 123 cm szt. 8 Nr 7 10 co 25 cm l = cm szt. 1x Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 9x 25,0 4x Nr 5 2x Nr 4 4x Nr 5 4x Nr 5 4x Nr 5 y x 25,0 197,0 25,0 8x Nr 6 co 25,0 25,0 197,0 25,0 PŁYTA P3 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Płytki kamionkowe grubości 10 mm na zaprawie cementowej 0,44 1, ,57 1:3 gr mm [0,440kN/m2] 2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20 1, ,56 [24,0kN/m3 0,05m] 3. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 4. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90 mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] : 7,64 1,22 9,33

11 Schemat statyczny płyty: qo = 9,33 A leff = 1,56 B Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,56 m Wyniki obliczeń statycznych: Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 2,44 knm/m Moment podporowy obliczeniowy MSd,p = 2,13 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny MSk = 2,02 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 1,55 knm/m Reakcja obliczeniowa RA = RB = 7,28 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,12 Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa Pręty rozdzielcze 6 co max. 30,0 cm, stal A-I (St3S-b) Otulenie zbrojenia przęsłowego cnom = 20 mm Otulenie zbrojenia podporowego c`nom = 20 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm Graniczne ugięcie alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Przęsło: Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 14,0 cm o As = 5,61 cm 2 /mb ( = 0,59% ) Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(msk,lt) = 0,31 mm < alim = 7,80 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne As = 1,23 cm 2 /mb. Przyjęto 10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm 2 /mb ( = 0,33% ) Szkic zbrojenia: Nr4 10 co 25 l= co co 25 cm 10 co 14 cm Nr1 10 co 42 l= Nr2 10 co 42 l= Nr3 10 co 42 l=

12 0,55 SCHODY DANE: Wymiary schodów : Długość biegu ln = 1,40 m Poziom dolnego spocznika Hd = -0,75 m Poziom górnego spocznika Hg = 0,00 m Liczba stopni w biegu n = 5 szt. Grubość płyty t = 12,0 cm Oparcia : (szerokość / wysokość) Podwalina podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h= 100,0 cm Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 12,0 cm Dane materiałowe : Klasa betonu B25 (C20/25) fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu = 25,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) = 3,18 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa Średnica prętów = 12 mm Otulina zbrojenia cnom = 20 mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St3S-b Średnica prętów konstrukcyjnych = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm Zestawienie obciążeń [kn/m 2 ] Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,35 3,90 Obciążenia stałe na biegu schodowym: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f Obc.obl. 1. Okładzina górna biegu (Brzoza, dąb, klon [7,0kN/m3]) grub.0 cm 0,00 1,20 0,00 0,00 (1+15,0/35,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/35 5,14 1,10 5,65 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.0 cm 0,00 1,20 0,00 : 5,14 1,10 5,65 Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm Graniczne ugięcie alim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI: Przyjęty schemat statyczny: po = 3,90 kn/m 2 B go,b = 5,65 kn/m 2 A 1,28 Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy MSd = 1,96 knm/mb Reakcja obliczeniowa RSd,A = RSd,B =6,12 kn/mb

13 Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 : Zginanie: (przekrój 1-1) Moment przęsłowy obliczeniowy MSd = 1,96 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm 2 /mb. Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm 2 /mb ( = 0,86% ) Warunek nośności na zginanie: MSd = 1,96 knm/mb < MRd = 27,58 knm/mb Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa VSd = 5,55 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: VSd = 5,55 kn/mb < VRd1 = 80,97 kn/mb SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 1,27 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: wk = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(msk,lt) = 0,18 mm < alim = 6,41 mm Szkic zbrojenia: + 0, x 15,0/35,0 12 co 14,0 cm (Nr 1+2+3) Nr1 12 co 42 l= ,75 Nr3 12 co 42 l=266 Nr2 12 co 42 l=

14 ŁAWA DANE: Opis fundamentu : Typ: ława prostokątna Wymiary: B = 0,45 m H = 0,40 m Bs = 0,25 m eb = 0,00 m Posadowienie fundamentu: D = 1,00 m Dmin = 1,00 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] -1,00 0,00 z Piaski drobne 2,00 N nazwa gruntu h [m] nawodnio o (n) [t/m 3 ] f,min f,max u (r) [ o ] cu (r) [kpa] M0 [kpa] M [kpa] r na 1 Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 26,70 0, Naprężenie dopuszczalne dla podłoża dop [kpa] = 150,0 kpa Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn/m] TB [kn/m] MB [knm/m] e [kpa] e [kpa/m] r 1 całkowite 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: B20 (C16/20) fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa otulina zbrojenia cnom = 75 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku ( =1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

15 40 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 116,6 kn Nr = 57,6 kn < m QfN = 94,5 kn (61,02% ) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 28,0 kn Tr = 0,0 kn < m QfT = 20,2 kn (0,00% ) Obciążenie jednostkowe podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Naprężenie maksymalne max = 128,1 kpa max = 128,1 kpa < dop = 150,0 kpa (85,38% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtórne s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,15 cm s = 0,15 cm < sdop = 1,00 cm (14,98% ) 4x Nr1 12 Nr2 6 co 30, ,5 22,5 45

16 1,65 0,60 L = 4,00 1,75 H=1,00 FUNDAMENT POD ZBIORNIK TLENU DANE: 0, ,05 4 1,75 0,60 1,65 B = 4,00 3 Opis fundamentu : Wymiary: B = 4,00 m L = 4,00 m H = 1,00 m Bs = 0,60 m Ls = 0,60 m eb = 0,05 m el = 0,05 m Posadowienie fundamentu: D = 1,00 m Dmin = 1,00 m brak wody gruntowej w zasypce V = 16,00 m 3 Opis podłoża: z [m] -1,00 0,00 z Piaski drobne 1,00

17 Nr nazwa gruntu h [m] nawodnio o (n) [t/m 3 ] f,min f,max u (r) [ o ] cu (r) [kpa] M0 [kpa] M [kpa] na 1 Piaski drobne 1,00 nie 1,65 0,90 1,10 26,70 0, Naprężenie dopuszczalne dla podłoża dop [kpa] = 150,0 kpa Kombinacje obciążeń obliczeniowych: Nr typ obc. N [kn] TB [kn] MB [knm] TL [kn] ML [knm] e [kpa] e [kpa/m] 1 długotrwałe 1098,00 0,00 0,00 42,00 242,00 0,00 0,00 2 długotrwałe 915,00 0,00 0,00 35,00 202,00 0,00 0,00 3 całkowite 168,00 0,00 0,00 41,00 242,00 0,00 0,00 4 długotrwałe 176,00 0,00 0,00 42,00 242,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: B20 (C16/20) fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500) fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa otulina zbrojenia cnom = 85 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku ( =1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20 WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 10315,4 kn, QfNL = 9441,5 kn Nr = 1520,4 kn < m QfN = 7647,6 kn (19,88% ) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 4 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 260,8 kn Tr = 42,0 kn < m QfT = 187,8 kn (22,37% ) Obciążenie jednostkowe podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Naprężenie maksymalne max = 131,9 kpa max = 131,9 kpa < dop = 150,0 kpa (87,96% ) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 3 Decyduje moment wywracający MoL,3-4 = 283,00 knm, moment utrzymujący MuL,3-4 = 1018,80 knm Mo = 283,00 knm < m Mu = 733,5 knm (38,58% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,32 cm, wtórne s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,41 cm s = 0,41 cm < sdop = 1,00 cm (40,77% )

18

19

20

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej 1/26 Obliczenia statyczne 1. Strop żelbetowy Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Warstwa cementowa grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55 [21,0kN/m3 0,02m]

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ Temat/obiekt: KONSTRUCJI WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO...

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO... Spis treści Spis treści... 1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO... 3 1. PODSTWY OPRCOWNI... 3 2. ROZWIĄZNI KONSTRUKCYJNE... 3 a) Dach.... 3 b) elki, nadproża i wieńce żelbetowe.... 3 c) Ściany....

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZWRTOŚCI PROJEKTU 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis warunków wodno gruntowych, 4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 4.1. Układ konstrukcyjny, 4.2. Kategoria geotechniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo - Budowlana POP-ART Katarzyna Święcicka-Brzozowska 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 30 NIP 716 000 27 50 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Inwestor: GMINA JASTKÓW

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Lp. Spis treści: Strona: STRONA TYTUŁOWA. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 1. Projekt zagospodarowania terenu.. 1.1. Część opisowa.. 1.2. Część rysunkowa.. 2.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI. Spis treści

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI. Spis treści STRONA: 2. Część opisowa Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5. Zastosowane schematy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo - Budowlana POP-ART Katarzyna Święcicka-Brzozowska Puławy, ul. Skowieszyńska 30 NIP

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo - Budowlana POP-ART Katarzyna Święcicka-Brzozowska Puławy, ul. Skowieszyńska 30 NIP Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo - Budowlana POP-ART Katarzyna Święcicka-Brzozowska 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 30 NIP 716 000 27 50 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Jastków Panieńszczyzna,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis warunków wodno gruntowych, 4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 4.1. Układ konstrukcyjny 4.2. Kategoria geotechniczna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo