Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych"

Transkrypt

1 Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych 1

2 Informacje o niniejszej ulotce Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla osób leczonych lub znajdujących się pod opieką przychodni dentystycznej znajdującej się na terenie Anglii. Niniejsze informacje pomogą zrozumieć jakich standardów opieki należy oczekiwać od przychodni dentystycznych i jakie kroki należy podjąć jeśli opieka ta nie spełnia tych standardów. Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej jest niezależnym organem regulacyjnym nadzorującym usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej dla osób dorosłych na terenie Anglii. Niniejsza ulotka wyjaśnia podejmowane przez nas działania w kierunku zapewnienia, że przychodnie dentystyczne spełniają rządowe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz działania podejmowane przez nas kiedy nie spełniają one tych standardów. Rejestracja i inspekcje przychodni dentystycznych Zgodnie z prawem wszystkie przychodnie dentystyczne w Anglii są zobowiązane do zapewniania opieki i leczenia spełniającego rządowe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dokonujemy rejestracji przychodni dentystycznej, jeśli wykaże, że spełnia standardy rządowe. Jeśli przychodnia dentystyczna nie jest z nami zarejestrowana nie może zapewniać usług. Regularnie przeprowadzamy inspekcje przychodni dentystycznych w celu kontrolowania utrzymywania przez nie odpowiedniego poziomu standardów rządowych i podejmujemy stosowne działania, jeśli tak nie jest. Na kolejnych stronach przedstawiliśmy skrócone informacje dotyczące standardów, których należy oczekiwać od swojej przychodni dentystycznej. 2

3 Standardy rządowe z zakresu jakości i bezpieczeństwa 1. Należy oczekiwać szacunku oraz zaangażowania i informowania o każdej decyzji dotyczącej leczenia na każdym jego etapie Pacjenci (lub osoby działające w ich imieniu) przychodni dentystycznych mają prawo do: brania udział w rozmowach na temat otrzymywanego leczenia i opieki dentystycznej; otrzymywania wsparcia i w razie potrzeby pomocy w podejmowaniu decyzji z zakresu swojej opieki dentystycznej; ponadto personel ma obowiązek poszanowania prawa do prywatności i zachowania godności pacjentów; wyrażenia zgody na poddanie się leczeniu, przed jego podjęciem; Gunes i jego rodzina należą do dużej społeczności tureckiej zamieszkującej południowowschodnią Anglię. Gunes wraz ze swoją rodziną jest pod o pieką lokalnej przychodni dentystycznej, która w odpowiedzi na zapotrzebowanie zatrudniła pielęgniarkę dentystyczną mówiącą po turecku. Rodzina Gunes posiada podstawową wiedzę języka angielskiego, ale komunikuje się znacznie lepiej w języku tureckim. Kiedy dziewięcioletni syn Gunes musiał mieć wyrwany ząb, Gunes i jego syn wiedzieli co się dzieje i dlaczego zabieg musiał zostać przeprowadzony, dlatego wyrazili na niego zgodę. 2. Należy oczekiwać opieki, leczenia i wsparcia, które spełnia indywidualne potrzeby Indywidualne potrzeby każdego pacjenta przychodni dentystycznej zostaną odpowiednio ocenione, w celu zapewnienia, że opieka, którą otrzyma będzie bezpieczna, właściwa i świadczona z zachowaniem poszanowania jego praw. Pacjent wspólnie z dentystą ustali jakiego rodzaju opieki potrzebuje, aby polepszyć swoje zdrowie i komfort. W stosownych przypadkach, przed lub po zabiegu lub leczeniu pacjent otrzyma poradę z zakresu spożywania odpowiednich posiłków i napoi, aby zachować zdrowie jamy ustnej. Jeżeli pacjent przychodni dentystycznej musi zostać przekazany pod opiekę innej przychodni, może liczyć w takiej sytuacji na pełne skoordynowanie całego procesu. Personel ma obowiązek szanować pochodzenie, płeć, wiek, orientację seksualną (bez względu na to, czy jest to homoseksualizm, biseksualizm czy heteroseksualizm), religię i przekonania oraz niepełnosprawność swoich pacjentów. June ma 80 lat i nie może już sama chodzić na wizyty do swojego dentysty. Pracownik opieki społecznej opiekuje się June w jej własnym domu. Lekarz June znalazł przychodnie dentystyczną, której dentyści przyjeżdżają do pacjentów na wizyty domowe. June kontaktuje się z nimi i z łatwością zamawia wizytę domową, ponieważ przychodnia 3

4 zgadza się na wysłanie dentysty do jej domu, kiedy jej to odpowiada i tak aby nie kolidowało to z harmonogramem opieki June. Dentystka przyjeżdżająca na wizytę do June zna jej dokumentację dentystyczną, którą przekazał jej wcześniejszy dentysta June. 3. Należy oczekiwać zapewnienia bezpieczeństwa Personel przychodni ma obowiązek ochrony swoich pacjentów przed niewłaściwym traktowaniem lub ryzykiem takiego niewłaściwego traktowania. Personel przychodni ma obowiązek utrzymywać środowisko opieki w czystości i nie dopuszczać do powstania ryzyka infekcji. Personel przychodni ma obowiązek podawać pacjentom lekarstwa o odpowiedniej porze zgodnie z ich potrzebami i w bezpieczny sposób. Leczenie musi być zapewniane w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu. Sprzęt wykorzystywany podczas leczenia będzie bezpieczny i odpowiednio przystosowany. Pewna przychodnia dentystyczna znajduje się w budynku o wąskiej klatce schodowej, na drugim piętrze, co powoduje, że osoby w wózkach inwalidzkich i mające trudności z poruszaniem się mają utrudniony do niej dostęp. W budynku nie ma możliwości zainstalowania windy. Przedstawiciele przychodni zorganizowali spotkanie z przedstawicielami lokalnej grupy osób niepełnosprawnych i za ich poradą wprowadzili uprawienia takie jak wyposażenie klatki schodowej w wytrzymałe poręcze oraz instalację dzwonka przy drzwiach i domofonu, które umożliwiają zgłoszenie prób o pomoc w dostaniu się do przychodni. Niestety pomimo usprawnień przychodnia pozostawała w dalszym ciągu niedostępna dla niektórych pacjentów, dlatego ustalono możliwość zapewniania takim pacjentom podstawowej opieki dentystycznej w ich domach oraz związane z tym usługi z zakresu oceny obecnych niepełnosprawnych pacjentów. Osoby chcące zarejestrować się z przychodnią są informowane o utrudnieniu w postaci schodów i jeśli zajdzie potrzeba kierowani pod numer infolinii służby zdrowia, w celu otrzymania informacji na temat łatwej dostępnych przychodni. 4. Należy oczekiwać zapewniania opieki przez personel posiadający stosowne umiejętności do odpowiedniego wykonywania swojej pracy Pacjentami będzie opiekować się odpowiednio wykwalifikowany personel dentystyczny. Ilość personelu będzie zawsze wystarczająca, aby spełnić potrzeby i zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom. Pracownicy zajmujący się pacjentami będą odpowiednio zarządzani, dzięki czemu będą mogli rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Pielęgniarki dentystyczne i higienistki pracujące w pewnych dwóch dużych przychodniach zachęcane są do rozwoju swoich umiejętności zawodowych. Przychodnie posiadają system rozkładów dyżurów, który umożliwia pracownikom przeznaczenie stosownego czasu na dodatkowe szkolenia. Każda przychodnia dentystyczna posiada plan ciągłego rozwoju zawodowego i aktualne informacje dotyczące wymogów Głównej Izby Dentystycznej (GDC). Kierownicy zespołów prowadzą zapisy dotyczące wszystkich szkoleń przebytych przez personel. W ten sposób są pewni, że każdy pacjent przychodni otrzymuje opiekę i leczenie o najwyższym standardzie zapewnie przez 4

5 personel o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach do wykonywania swojej pracy prawidłowo. 5. Każda przychodnia dentystyczna ma obowiązek przeprowadzania rutynowych kontroli jakości swoich usług Kierownicy każdej przychodni dentystycznej są zobowiązani do ciągłego monitorowania jakości usług zapewnianych przez ich przychodnię, celem upewnienia się, że ich pacjenci otrzymują stosowną opiekę i leczenie. Dane osobowe i dokumentacja medyczna pacjentów pozostaną poprawne i będą przechowywane z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa. Jeśli pacjent lub ktoś w jego imieniu złoży skargę zostanie ona wysłuchana i stosownie rozwiązana. Pewna przychodnia dentystyczna prowadzona przez dwóch partnerów niedawno przejęła inną lokalną prywatną przychodnię. Przejmując przychodnię partnerzy zauważyli, że nie posiadała ona sytemu przyjmowania i wyciągania wniosków ze skarg i opinii pacjentów. Szybko wprowadzili nową procedurę zajmującą się rozpatrywaniem skarg. Kiedy przeprowadziliśmy inspekcję przychodni nowe kierownictwo wykazało, że spełniają ten konkrety rządowy standard jakości i bezpieczeństwa i podaliśmy tą informacje na naszej stronie. Jakie kroki należy podjąć, jeżeli dana przychodnia dentystyczna nie spełnia niezbędnych standardów Należy zgłosić nam swoje obawy Nasza rola jako organu nadzorującego oznacza, że nie zajmujemy się indywidualnymi skargami. Pomimo tego chcemy usłyszeć od pacjentów przychodni dentystycznych o doświadczeniach związanych z otrzymywaną opieką i o tym czy spełniają one wyznaczone standardy. Zgłoszenia pacjentów przychodni dentystycznych pomagają nam ulepszyć lokalne usługi z zakresu opieki. Można opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach bezpośrednio lub poprzez lokalną grupę wsparcia LINk (lokalna sieć ds. zaangażowania, która od października 2012 r. zmieni nazwę na Straż Zdrowia (HealthWatch)). Można się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem dzwoniąc pod numer naszej krajowej infolinii lub pisząc do nas na adres lub adres pocztowy zamieszczony na odwrocie ostatniej strony niniejszej ulotki. Sposób składania skarg W pierwszym rzędzie należy przede wszystkim o swoich obawach i zażaleniach poinformować kierownika danej przychodni. Zgodnie z prawem, przychodnie dentystyczne muszą posiadać skuteczne procedury rozpatrywania skarg. 5

6 Jeżeli pacjent nie będzie zadowolony ze sposobu, w jaki dentysta służby zdrowia (NHS) ustosunkował się do skargi, może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ds. Parlamentarnych i Służby Zdrowia pod numerem ; statut NHS na stornie pod adresem zawiera wyjaśnienia dotyczące praw pacjentów. Jeśli pacjent samodzielnie opłaca swoje leczenie dentystyczne, ale nie jest zadowolony z tego w jaki sposób dentysta rozwiązała jego skargę, może skontaktować się z Główną Izbą Dentystyczną pod numerem Procedura naszego działania Nasi inspektorzy odwiedzają przychodnie dentystyczne zarówno regularnie jaki i w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek obaw. Bardziej interesują nas doświadczenia osób, które otrzymały opiekę od danej przychodni dentystycznej niż sprawdzanie systemów i procesów. Jeśli nasza inspekcja ujawni niespełnianie przez przychodnie dentystyczną standardów rządowych, podejmiemy stosowne kroku w kierunku zapewnienia, że przychodnia poczyni odpowiednie działania w kierunku poprawy sytuacji. Jeśli usługi nie ulęgną poprawie możemy: nałożyć na przychodnię grzywny i wystosować formalne ostrzeżenia; oraz zawiesić pracę przychodni lub anulować jej rejestracje; Wszelkie formalne działania, które podejmiemy odnośnie danej przychodni zamieścimy na naszej stornie internetowej Po przeprowadzeniu przez przychodnię koniecznej poprawy standardów, zamieścimy aktualizację odnośnie jej działań na naszej stornie. O nas Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej jest niezależnym organem regulacyjnym nadzorującym usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej dla osób dorosłych na terenie Anglii. Naszym zadaniem jest zapewnianie, że opieka dostarczana przez dentystów, domy opieki, agencje, szpitale i pogotowie spełnia rządowe standardy jakości i bezpieczeństwa. Chronimy również interesy osób z grup ryzyka łącznie z osobami, których prawa są ograniczone zgodnie z Ustawą o zdrowiu psychicznym. Nasza praca koncentruje się na opiniach, doświadczeniach i dobru osób, które korzystają z usług z zakresu opieki i posiadamy zakres uprawnień, które umożliwiają nam podjęcie działań w wypadku otrzymywania przez nich usług o nieodpowiedniej jakości. 6

7 W jaki sposób informujemy o naszych działaniach Na naszej stornie internetowej zamieszczamy informacje odnośnie spełniania standardów rządowych z zakresu jakości i bezpieczeństwa przez przychodnie dentystyczne znajdujące się pod naszym nadzorem. Można sprawdzić w jakim stopniu przychodnia dentystyczna spełnia standardy, których spełnienia ich pacjenci mają prawo od niej wymagać. Wpisać nazwę przychodni dentystycznej. Kliknąć tutaj i opisać swoje doświadczenia z tą przychodna dentystyczną. Informacje dotyczące spełniania standardów przez tą przychodnię dentystyczną zgodnie z naszą ostatnią inspekcją. 7

8 Inne ulotki dostępne na naszej stornie internetowej Jakich standardów należy wymagać od szpitali Jakich standardów należy wymagać od domów opiek Jakich standardów należy wymagać od agencji zapewniających opiekę w domach podopiecznych Procedura składania skarg odnośnie usług opieki zdrowotnej i usług opieki socjalnej Nasze dane kontaktowe Nr telefonu: Adres Nasza strona internetowa: Adres pocztowy: Care Quality Commission Citygate Gallowgate Newcastle upon Tyne NE1 4PA Jeśli chcieliby Państwo otrzymać niniejszą ulotkę w innym języku lub formacje (np. napisaną dużym drukiem lub w formie nagrania głosowego) proszę odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami. CQC ,000-STE

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?)

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?) Jakich standardów winni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów. (What standards to expect from the regulation of your NHS hospital)

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Pacjenci mogą liczyć na najlepszą opiekę, gdy współpracują z lekarzami. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Jakości Sektora Opieki (The Care Quality Commission)

Komisja ds. Jakości Sektora Opieki (The Care Quality Commission) Skrócony przegląd jakości pracy placówek do spraw zdrowia i opieki społecznej w Anglii w 2009 roku. (A look at how well health care and social care is doing in England in 2009.) Wersja łatwa do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych

Choroba Parkinsona i Ty. Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych Choroba Parkinsona i Ty Podręcznik dla osób dopiero zdiagnozowanych 1 Poznanie diagnozy choroby Parkinsona często jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Niektórzy doznają szoku inni zagubienia a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania Nasze wartości w praktyce Nasz Kodeks Postępowania Obietnica GSK Nasze wartości stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji Wspólnie tworzymy globalną firmę sektora ochrony zdrowia, opierającą

Bardziej szczegółowo

Cel niniejszego dokumentu

Cel niniejszego dokumentu Spis treści Cel niniejszego dokumentu Przedmowa Podsumowanie 1 Charakterystyka państwowej służby zdrowia (NHS) w płn.-zach. Londynie 2 Wyzwania NHS w płn.-zach. Londynie 3 Co nastąpi, jeśli nie podejmiemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych

Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych POLISH Social Care for Adults Opieka społeczna dla dorosłych Devon County Council Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych Adult & Community Services (Usługi środowiskowe i pomoc dla osób dorosłych)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i odwiedzających

Informacje dla pacjentów i odwiedzających Informacje dla pacjentów i odwiedzających Spis treści Mapki terenu szpitala oraz dojazd do szpitala 13 Alergie 29 Automaty telefoniczne/skrzynki pocztowe 27 Bankomaty 26 Bereavement - Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Plan wdrozenia w instytucjach publicznych Podrecznik praktyka Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Warszawa, 2008

Bardziej szczegółowo

Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej zestaw standardów 2011 PROGRAM AKREDYTACJI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESTAW STANDARDóW AKREDYTACYJNYCh Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA 1 Poświadczenie ubezpieczenia Niniejsze poświadczenie potwierdza, że uczestnik jest objęty programem Medicaid oferowanym za pośrednictwem CountyCare Health Plan,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r.

KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. KONWENCJA O PRACY NA MORZU z 2006 r. PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej PL Deklaracja misji Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dąży do osiągnięcia sprawiedliwych rozwiązań dla skarg

Bardziej szczegółowo

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych I. Proces Opieki Prawa pacjenta (PP) 2 Ciągłość opieki (CO) 5 Opieka nad pacjentem (OP)

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo