Informacje na temat niniejszej broszury (About this booklet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje na temat niniejszej broszury (About this booklet)"

Transkrypt

1 Jakich standardów winni Państwo wymagać po wprowadzeniu nowych przepisów regulujących działanie Państwa domu opieki. (What standards to expect from the regulation of your care home) Wprowadzenie na temat ważnych zmian dotyczących przepisów obejmujących usługi w obrębie sektora opieki społecznej przeznaczonej dla ludzi dorosłych. (An introduction to important changes to how adult social care services are regulated) 1

2 Informacje na temat niniejszej broszury (About this booklet) Niniejsza informacja jest przeznaczona dla tych z Państwa (lub członków Państwa rodziny lub przyjaciół), którzy otrzymują opiekę, leczenie lub wsparcie w domu opieki. Niniejsza broszura ma na celu: Wyjaśnienie ważnych zmian w sposobie regulowania przepisów dotyczących działania domów opieki. Omówienie nowych niezbędnych standardów jakości i bezpieczeństwa, które domy opieki muszę spełniać w następstwie wprowadzenia nowych przepisów oraz wyjaśnienie sposobu kontroli tych standardów. Wyjaśnienie, czego powinni Państwo wymagać w związku z wprowadzeniem nowych standardów i co należy zrobić, jeżeli zauważą Państwo, że Państwa dom opieki ich nie spełnia. Udzielenie informacji na temat tego, gdzie należy się zwrócić, aby uzyskać aktualne informacje na temat naszej oceny Państwa domu opieki. 2

3 Co się zmienia w sposobie nadzorowania domów opieki? (What s changing in the way care homes are regulated?) Zmieniono prawo regulujące działanie usług w obrębie sektora zdrowia i opieki społecznej dla ludzi dorosłych, wprowadzając poprawki do Ustawy o zdrowiu i opiece społecznej z 2008 r. (Health and Scial Care Act 2008). Treść obowiązującej ustawy brzmi: Każdy, kto świadczy usługi w domach opieki, ma obowiązek upewnić się, że nowe niezbędne standardy opieki, mające na celu ochronę ludzkiego bezpieczeństwa i poszanowanie ludzkich praw i ludzkiej godności, są spełniane. Prawo zapewnia lepszą ochronę tym z Państwa, którzy korzystają z usług opieki, leczenia i wsparcia świadczonych, zarówno przez agencje oferujące usługi z zakresu opieki na terenie Państwa domów, jak również osobom zamieszkującym w domach opieki. (W obiegu dostępna jest oddzielna broszura, bardzo podobna do tej, przeznaczona dla tych z Państwa, którzy korzystają z usług opieki świadczonej w domach prywatnych.) Jako ciało nadzorujące przyznajemy licencje tym usługodawcom, którzy spełniają niezbędne standardy, a nasi inspektorzy sprawdzają, czy usługodawcy kontynuują przestrzeganie ustalonych standardów. Dysponujemy szerokim wachlarzem uprawnień, które możemy wykorzystać, jeżeli okaże się, że domy opieki nie spełniają niezbędnych standardów. Na kolejnych stronach po krótce opisaliśmy, czego powinni Państwo wymagać od swojego domu opieki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przepisach do nowej ustawy oraz w naszym zbiorze przepisów. Na stronie 14 niniejszej broszury dowiedzą się Państwo skąd uzyskać dodatkowe informacje. 3

4 Niezbędne standardy jakości i bezpieczeństwa, których winni Państwo wymagać od swojego domu opieki. (The essential standards of quality and safety you can expect from your care home) 1 Państwo (lub ktoś w Państwa imieniu) powinni wymagać szacunku oraz tego, że będą Państwo angażowani w proces własnej opieki i wsparcia oraz regularnie informowani o tym, co się dzieje. Będą Państwo angażowani w dyskusje dotyczące własnej opieki, leczenia oraz wsparcia. Otrzymają Państwo wsparcie, dzięki któremu łatwiej będzie Państwu podejmować decyzje, a personel będzie szanował Państwa prywatność i godność. Możliwości dokonywania wyboru, zachęta i wsparcie pomogą Państwu prowadzić w miarę niezależnego życia. Zostaną Państwo poproszeni o wydanie uprzedniej zgody, przed rozpoczęciem wszelkich badań, leczenia, opieki lub wsparcia. Harapl cierpi na autyzm, co wpływa na jego umiejętności porozumiewania się z innymi oraz nawiązywania kontaktów. Stosunkowo niedawno, wziął udział w programie pilotażowym stworzonym z myślą o ludziach młodych, którego celem jest przygotowanie ich do zamieszkania w placówce opieki świadczącej usługi osobom dorosłym. Sporządzono jego osobisty plan opieki. Zarówno sam Harpal, jak również, na jego własną prośbę, matka Harpala byli w pełni zaangażowani w cały ten proces. W związku z jego trudnościami w nawiązywaniu kontaktów znaleziono mu kolegę w zbliżonym do niego wieku, który w wolnym czasie zabierał go w różne miejsca między innymi do młodzieżowego domu kultury, po to, aby mógł on nawiązać przyjaźnie z innymi przedstawicielami społeczności sikhijskiej. Ponadto, przydzielono mu oddelegowanego pracownika członka personelu domu opieki, którego zadaniem była pomoc Harpalowi w przystosowaniu się do bardziej niezależnego sposobu życia. 4

5 2 Usługi opieki, leczenia i wsparcia winny spełniać Państwa potrzeby. Państwa potrzeby osobiste zostaną poddane ocenie, w celu upewnienia się, że opieka, którą Państwo otrzymują jest bezpieczna, właściwa i świadczona w duchu poszanowania Państwa praw. Wspólnie z personelem ustalą Państwo rodzaj świadczonej Państwu opieki, której głównym celem jest poprawa Państwa zdrowia i samopoczucia. Serwowane Państwu posiłki i napoje będą spełniać Państwa wymogi żywieniowe. Jeżeli korzystają Państwo z usług świadczonych przez więcej niż jednego usługodawcę, lub zostaną Państwo przeniesieni z jednej placówki do drugiej, mogą Państwo liczyć na w pełni skoordynowaną opiekę. Ponadto, Państwa dom opieki powinien spełniać Państwa potrzeby dotyczące następujących dziedzin: o Pochodzenie oraz język, którym się Państwo posługują. o Płeć. o Kalectwo. o Wiek. o Orientacja seksualna (niezależnie od tego czy dana osoba jest kobietą lub mężczyzną homoseksualną czy bi-seksualistą) o Religia lub wyznanie. Nowelizacje prawne lepiej chronią Państw ostalone na mocy Ustawy o prawach człowieka z 1998 r. (Human Rights Act 1998). Obecnie przysługują Państwu nowe, istotne prawa, dzięki którym mogą Państwo wystąpić ze skargą przeciwko domowi opieki, w którym Państwo przebywają, w przypadkach dyskryminacji i nieposzanowania Państwa prywatności. Cztery lata temu u Alice zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Po długim pobycie w szpitalu Alice i jej mąż George stanęli przed możliwością wyboru pomiędzy pozostaniem Alice w szpitalu, a przeprowadzką do domu opieki dla osób w podeszłym wieku. Oboje wybrali przeniesienie Alice do domu opieki. Personel domu opieki dla osób w podeszłym wieku, który Alice i George wybrali, otrzymał pełny zestaw informacji od władz szpitala na temat jej potrzeb medycznych i osobistych dla Alice przystosowano pokój kładąc nacisk na jej bezpieczeństwo oraz skontaktowano się z jej lekarzem rodzinnym (GP), który był zaangażowany w ten proces od początku do końca. Alice jest wegetarianką, co również zostało zaznaczone w jej planie opieki. Do dziennej karty dań dodano opcję wegetariańską. Jej mąż powiedział nam, że był bardzo zadowolony ze wsparcia, którą otrzymali w trakcie przenoszenia Alice ze szpitala do domu opieki. 5

6 3 Winni Państwo Oczekiwać bezpieczeństwa. Będą Państwo chronieni przed niewłaściwym traktowaniem lub ryzykiem wystąpienia przypadków takiego traktowania, a pracownicy będą szanować Państwa prawa człowieka. Będą Państwo otrzymywać odpowiednie leki, a personel poda je Państwu o właściwym czasie i w bezpieczny sposób. Będą Państwo przebywać pod opieką w miejscu, które jest bezpieczne i łatwo dostępnym Nie ucierpią Państwo z powodu wadliwego lub nieodpowiedniego sprzętu. Środowisko, w którym będą Państwo przebywać, będzie czyste i wolne od infekcji. Zgodnie z nowymi przepisami domy opieki mają obowiązek chronić Państwa przed zakażeniem chorobami powodowanymi takimi bakteriami jak MRSA oraz clostridium difficile. Olive przez całe życie cierpiała na częściowe niedowidzenie, a obecnie jej wzrok jeszcze bardziej się pogarsza. Doradzono jej przeprowadzkę do domu opieki dla osób w podeszłym wieku, ale Olive obawiała się takiej zmiany. Bała się, że nie będzie w stanie dobrze zobaczyć osób, które miałyby sprawować nad nią opiekę. W końcu zdecydowała się na przeprowadzkę jedynie na okres próbny. Dom opieki Olive był odpowiednio przystosowany dla osób cierpiących na problemy ze wzrokiem. Olive przekonała się, że placówka dysponowała wszelkim, niezbędnym wyposażeniem, między innymi oświetleniem zadaniowym oraz lupami, a dzięki odpowiednio przeszkolonym pracownikom poczuła się tam bezpiecznie i w związku, z czym obdarzyła ich zaufaniem. Olive podjęła decyzje o przeprowadzce do tego domu na stałe. 6

7 4 Winni Państwo wymagać, aby personel, który się Państwem opiekuje był odpowiednio przeszkolony. Pracownicy, którzy będą się Państwem opiekować winni posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, niezbędne do spełnienia Państwa zdrowotnych i bytowych potrzeb. W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i sprostania Państwa potrzebom, liczba personelu do dyspozycji zawsze będzie wystarczająca. Państwa personel będzie odpowiednio zarządzany, a dzięki możliwościom rozwoju pracownicy będą mieli szansę na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Osobom przebywającym w domach opieki dla osób w podeszłym wieku, które posiadają zróżnicowane potrzeby, oferowana jest indywidualna terapia zajęciowa. Zawsze dostępni terapeuci wspierają mieszkańców w prowadzeniu jak najbardziej niezależnego życia. Kierownicy placówek współpracują zarówno z władzami lokalnymi jak również z regionalnymi uniwersytetami, aby upewnić się, że ich terapeuci stale się kształcą i reprezentują najwyższy poziom zawodowy. Ponadto, absolwenci z dyplomem terapeuty zajęciowego mają możliwość odbycia praktyki zawodowej na terenie domu opieki. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i umiejętności celem doskonalenia zawodowego. W trakcie swoich praktyk absolwenci przechodzą szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących kwestii równouprawnienia oraz praw przysługującym mieszkańcom domów opieki. 7

8 5 Mogą Państwo liczyć na to, że zarząd Państwa domu opieki będzie regularnie kontrolował jakość usług świadczonych na terenie ich placówki. Zarządca Państwa domu opieki będzie regularnie kontrolował jakość usług świadczonych na terenie ich placówki, celem zapewnienia Państwu bezpieczeństwa. Państwa dane osobowe oraz karta medyczna będą zawierały precyzyjne oraz aktualne informacje, a pracownicy będą się z nimi obchodzić z należytą dyskrecją i dbać o ich bezpieczeństwo. Państwo (lub inna osoba w Państwa imieniu) macie prawo złożyć skargę i wszystkie skargi zostaną odpowiednio rozpatrzone (informacje dotyczące procesu składania skarg znajdą Państwo na następnej stronie). Nowe przepisy zapewniają Państwu wsparcie w procesie składania skarg i zażaleń, a obowiązkiem zarządcy Państwa domu opieki jest efektywne ustalanie rozwiązań bezpośrednio z Państwem (lub z osobą wypowiadającą się w Państwa imieniu). W następstwie szeregu skarg, które otrzymaliśmy od mieszkańców i ich rodziny pewnego domu opieki, postanowiliśmy przeprowadzić jego inspekcję. Poprosiliśmy kierowników tego domu opieki o przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ulepszenia usług świadczonych przez ich placówkę i wszystkie informacje opublikowaliśmy na naszej witrynie internetowej. W trakcie ponownej inspekcji w tym samym domu opieki okazało się, że kierownictwo zaczęło organizować miesięczne spotkania z mieszkańcami i członkami ich rodzin, prosząc ich o opinie na temat jakości świadczonej opieki. Obecnie kierownictwo bardzo poważnie podchodzi do wszelkich skarg i szybko je rozwiązuje. Mieszkańcy tego domu opieki, członkowie ich rodzin i przyjaciele powiedzieli nam, że teraz wszelkie ich obawy są bezzwłocznie brane pod uwagę. Są bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu świadczonych tam usług i ich zdaniem spotkania w domu opieki są bardzo pomocne. Na naszej witrynie internetowej, która od tamtego czasu już została poddana aktualizacji, przeczytają Państwo, że ten dom opieki spełnia wszystkie wymagane standardy jakości i bezpieczeństwa. Co należy zrobić, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dom opieki nie spełnia niezbędnych standardów (What to do if you find your care home is not meeting the essential standards) Albo osobiście, albo ktoś w Państwa imieniu, możecie zrobić jedno z dwóch: złożyć skargę do personelu Państwa domu opieki lub opinię na temat jakości świadczonych Państwu usług przekazać bezpośrednio do nas. Jak złożyć skargę Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą domu opieki, domu opieki prowadzonego przez pielęgniarki lub jakieljkolwiek innej placówki świadczącej usługi w zakresie pomocy społecznej przeznaczonej dla osób dorosłych, najpierw powinni Państwo (lub ktoś w Państwa imieniu) poinformować o tym zarząd danej placówki. Zgodnie z prawem, domy opieki oraz wszystkie inne placówki świadczące usługi w zakresie pomocy społecznej dla osób dorosłych, muszą przestrzegać skutecznych procedur rozpatrywania skarg. W trakcie naszych kontroli sprawdzamy, w jaki sposób domy opieki radzą sobie z rozpatrywaniem skarg. Do obowiązków kierownictwa tych agencji należy przekazanie nam kopi wszystkich składancyhc skarg, wraz z omówieniem sposobu ich rozpatrzenia. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa dom opieki ustosunkował się do Państwa skargi, mogą Państwo podjąć szereg kroków. Jeżeli Państwa opiekę opłaca samorząd lokalny, do nich mogą przekazać Państwo swoją skargę. Jeżeli jednak samodzielnie opłacają Państwo koszty swojej opieki, mogą się Państwo skontaktować z Samorządowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 8

9 Sposoby poinformowania nas o własnych doświadczeniach z zakresu usług opieki (How to tell us about your experience of care) Pełnimy funkcję organu nadzorującego i naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby domy opieki właściwie rozpatrywały Państwa skargi. Nie zajmujemy się rozpatrywaniem indywidualnych skarg. Bardzo jednak nam zależy na poznaniu Państwa opinii. Pragniemy poznać Państwa opinie na temat Państwa osobistych doświadczeń wynikających z pobieranych usług z zakresu opieki, leczenia i wsparcia. Wszystkie opinie, które otrzymujemy od Państwa, Państwa przyjaciół lub rodziny traktujemy z należytą powagą. Dzięki Państwa opiniom nasi inspektorzy łatwiej mogą ocenić czy dany dom opieki dobrze sobie radzi i czy spełnia niezbędne standardy. Ponadto, dzięki tym informacjom, możemy szybciej reagować na ewentualne obawy. Pragniemy poznać zarówno przypadki dobrego lub doskonałego poziomu opieki, jak również przypadki opieki na niezadowalającym poziomie. Państwo osobiście, albo ktoś w Państwa imieniu, możecie podzielić się swoimi doświadczeniami z naszymi pracownikami stacjonującymi na terenie Państwa regionu. W celu uzyskania informacji na temat tego, jak się z nimi skontaktować, mogą Państwo albo zadzwonić na naszą krajową infolinię pod numer , albo wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem naszej witryny internetowej Ponadto, jeżeli Państwa usługi świadczy publiczna służba zdrowia (NHS) lub władze lokalne, mogą Państwo również skontaktować się z organizacją Sieć Zaangażowania Społeczności Lokalnej (Local Involvement Network -LINk), która już wkrótce zmieni swoją nazwę na Lokalną Straż Zdrowia (Local Healthwatch), a oni przekażą informacje od Państwa do nas. 9

10 Skąd uzyskać informacje czy Państwa dom opieki dobrze sobie radzi z osiąganiem niezbędnych standardów (How to find out how well your care home is meeting the essential standards) Mieszkańcy domów opieki, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak dobrze zarząd ich placówki radzi sobie z osiąganiem niezbędnych standardów, jakości i bezpieczeństwa, mogą: odwiedzić naszą witrynę internetową: lub poprosić swoich przyjaciół, rodzinę, swoich opiekunów lub przedstawicieli o sprawdzenie tych informacji na naszej stronie internetowej. Informacje na temat konkretnej placówki znajdą Państwo poprzez wpisanie jej nazwy lub lokalizacji. Ponadto, korzystając z naszego katalogu domów opieki mogą Państwo dokonać wyboru, porównując standardy różnych placówek dostępnych na terenie Państwa regionu. Jeżeli nie mają Państwo dostępu do Internetu, prosimy o kontakt osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, z naszymi pracownikami, którzy działają na terenie Państwa regionu, dzwoniąc pod numer

11 O nas (About us) Nasza organizacja nazywa się Komisja ds. Jakości Sektora Opieki. Jesteśmy niezależnym organem nadzorującym usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej dla osób dorosłych na terenie Anglii. Ponadto, bronimy interesów osób objętych Ustawą o zdrowiu psychicznym (Mental Health Act). Głównie, skupiamy się na ludziach bezbronnych, włączając w to ludzi w podeszłym wieku, osoby cierpiące na problem natury zdrowia psychicznego, osoby z trudnościami w nauce oraz osoby dotknięte kalectwem lub długoterminową chorobą. Nadzorujemy: Placówki świadczące usługi w domach opieki (care homes) dla osób powyżej 18 roku życia, które potrzebują wsparcia, aby mogli cieszyć się w miarę niezależnym życiem oraz domy opieki pielęgniarskiej (nursing homes). Usługi świadczone przez domy opieki skierowane są dla: o Osób dotkniętych długą lub krótko-terminową chorobą. o Osób z problemami w nauce oraz niepełnosprawnych. o Osób w podeszłym wieku. o Osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Organizacje świadczące usługi osobom starszym w ich domach. Organizacje świadczące ogólno dostępne usługi bez ograniczeń wiekowych, łącznie ze szpitalami, wszelkimi usługami oferowanymi przez medyczne pogotowie ratunkowe oraz instytucje świadczące usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Przewidujemy, że również usługi funduszu podstawowej opieki zdrowotnej, tj. lekarze rodzinni (GP) oraz przychodnie dentystyczne, wkrótce również zostaną poddane naszej kontroli. Organizacje świadczące usługi osobom objętych Ustawą o zdrowiu psychicznym. Inne publikacje z tej samej serii Jakich standardów winni Państwo wymagać w związku z wprowadzeniem nowych przepisów regulujących usługi świadczone w Państwa domach Jakich standardów powinni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów Źródła dodatkowych informacji: Z treścią nowych przepisów można zapoznać się Państwo wpisując Ustawa o zdrowiu i opiece społecznej z 2008 r. w wyszukiwarkę na naszej witrynie Internetowej: Pełen zbiór wytycznych przeznaczonych dla usługodawców znajdą Państwo na stronie: Podsumowanie naszych wytycznych znajduje się na stronie: 11

12 Dane kontaktowe (How to contact us) Telefon: Adres internentowy: Adres siedziby: Care Quality Commission Finsbury Tower Bunhill Row London EC1Y 8TG. Uprzejmie prosimy o kontakt, jeżeli chcieliby Państwo otrzymać niniejszą ulotkę w innym formacie lub języku (na przykład pisaną dużym drukiem, alfabetem Braille a lub na płycie CD) 12

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?)

Jakim zmianom podlegać będą szpitale NHS? (What s changing in NHS hospitals?) Jakich standardów winni Państwo oczekiwać od swojego szpitala brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) na podstawie nowych przepisów. (What standards to expect from the regulation of your NHS hospital)

Bardziej szczegółowo

Czego można oczekiwać od dobrego domu opieki?

Czego można oczekiwać od dobrego domu opieki? Czego można oczekiwać od dobrego domu opieki? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki, leczenia lub pomocy jakiej może oczekiwać rezydent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) dobrego domu

Bardziej szczegółowo

Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych

Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych Jakich standardów należy wymagać od przychodni dentystycznych 1 Informacje o niniejszej ulotce Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla osób leczonych lub znajdujących się pod opieką przychodni dentystycznej

Bardziej szczegółowo

Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej?

Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej? Jakich standardów należy oczekiwać od poradni stomatologicznej? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki jakich należy oczekiwać od poradni stomatologicznych w Anglii oraz sposoby zgłaszania zastrzeżeń.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem

Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem - Maj 2013, POLISH - 1 Informacje ogólne Niniejsza broszura przeznaczona jest dla osób które korzystają z leczenia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych.

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. Polish version: Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. O czym

Bardziej szczegółowo

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna?

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Do wszystkich, którzy mogliby potrzebować opieki społecznej dla siebie samych

Bardziej szczegółowo

Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej?

Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej? Czego można oczekiwać od dobrej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki jakiej pacjent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) może oczekiwać od dobrej

Bardziej szczegółowo

jesteśmy i co robimy Kim Nasza rola w Szkocji

jesteśmy i co robimy Kim Nasza rola w Szkocji Kim jesteśmy i co robimy Nasza rola w Szkocji Niniejsza ulotka wyjaśnia Kim jesteśmy Standardy opieki i leczenia, które według nas, się Tobie należą Ustawa o zdrowiu psychicznym i co ona oznacza dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Czego można oczekiwać od dobrego szpitala?

Czego można oczekiwać od dobrego szpitala? Czego można oczekiwać od dobrego szpitala? Niniejsza broszura przedstawia standardy opieki, leczenia lub pomocy jakiej pacjent (lub członkowie jego rodziny bądź znajomi) może oczekiwać podczas pobytu w

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU

ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU (Paragraf 5 punkt 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko lekarza prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć

Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć Informacje dla osób korzystających ze świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego oraz trudności w uczeniu się Tłumaczenie broszury Podane w broszurze

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW (Paragraf 37 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Jakości Sektora Opieki (The Care Quality Commission)

Komisja ds. Jakości Sektora Opieki (The Care Quality Commission) Skrócony przegląd jakości pracy placówek do spraw zdrowia i opieki społecznej w Anglii w 2009 roku. (A look at how well health care and social care is doing in England in 2009.) Wersja łatwa do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych

Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych Sposób zgłaszania skarg dotyczących służby zdrowia i służb socjalnych Luty 2014 r. Informacje dotyczące niniejszej ulotki Większość osób otrzymujących opiekę zdrowotną lub socjalną nie doświadcza żadnych

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych Prosimy o przeczytanie tej ulotki Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych NHS w Anglii zmienia sposób przechowywania i obsługiwania Twoich danych medycznych. Prosimy o uważne przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Care Programme Approach

Care Programme Approach Care Programme Approach care plan Co to jest Care Programme Approach? care programme approach Plan Care Programme Approach jest nazywany również CPA. CPA zapewnia, że otrzymasz wszelką pomoc niezbędną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish Wsparcie i informacje o chorobie Parkinsona Parkinson s information and support Polish Diagnoza choroby Parkinsona może wywróci życie do góry nogami - dlatego warto zwrócić się do nas Jeśli chorują Państwo

Bardziej szczegółowo

Służba do Zapobiegania Upadkom

Służba do Zapobiegania Upadkom Służba do Zapobiegania Upadkom Ważne informacje dla osób, które doznały uszkodzeń ciała w wyniku upadku, lub którym grozi upadek Dzieci i Rodziny Lokalne Ośrodki Zdrowia Zdrowie Psychiczne Usługi Ochrony

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie, twój wybór

Twoje zdrowie, twój wybór Twoje zdrowie, twój wybór Zmienia się sposób w jaki oferowana będzie opieka społeczna osobom dorosłym, co da im większą niezależność, szerszy wybór i lepszą kontrolę. W przyszłości nowe usługi zagwarantują

Bardziej szczegółowo

Karta Opiekuna Nasze zobowiązania wobec opiekunów

Karta Opiekuna Nasze zobowiązania wobec opiekunów Karta Opiekuna Nasze zobowiązania wobec opiekunów Kim jest opiekun? Opiekun to osoba, która nieodpłatnie udziela praktycznej pomocy lub wsparcia emocjonalnego innej osobie dotkniętej chorobą fizyczną lub

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w kierunku MRSA

Badania przesiewowe w kierunku MRSA Polish Screening for MRSA Badania przesiewowe w kierunku MRSA Wersja 1 Sierpień 2008 Czego dotyczy niniejsza ulotka? NHS Grampian bierze udział w szkockich badaniach przesiewowych (testach), których celem

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW)

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) (Paragraf 48 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy

Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy Nasza wizja rozwoju usług podstawowej opieki zdrowotnej (GP primary care services) w Państwa okolicy Zespoły ds. kontraktacji świadczeń medycznych (Clinical Commissioning Groups CCG) są odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz.

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Ty i Twoje akta Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Które informacje zostają zapisane? Następujące

Bardziej szczegółowo

Pomoc Rodzinie. WARRINGTON BoroughCouncil

Pomoc Rodzinie. WARRINGTON BoroughCouncil Pomoc Rodzinie WARRINGTON BoroughCouncil Współpraca z rodziną Od czasu do czasu każdy z nas potrzebuje dodatkowego wsparcia, zwłaszcza w okresie wychowywania dzieci. Kompleksowe usługi oferowane w Warrington

Bardziej szczegółowo

NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP.

NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP. NHSScotland poprawia sposób wykorzystania informacji o pacjentach z dokumentacji GP. Polish version: NHSScotland is improving the way it uses information from GP patient records. Pomaga to mnie. GP, Lanark.

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

POLISH. Information for girls aged 12 and 13 (S2) Info mac dla dziewcz t w wieku 12-13 lat (S2)

POLISH. Information for girls aged 12 and 13 (S2) Info mac dla dziewcz t w wieku 12-13 lat (S2) All you need to know about the HPV vaccine that reduces the risk of cervical cancer Wszystko, co należy wiedzieć na temat szczepionki przeciwko wirusowi HPV zmniejszającej ryzyko zachorowania na raka szyjki

Bardziej szczegółowo

life for local people

life for local people life for local people Spis treści 03 Ochrona i bezpieczeństwo osób dorosłych 03 Czym jest przemoc? 05 O czym rozmawiamy? 05 Co dalej? 06 Kto jeszcze może pomóc? 07 Pytania i odpowiedzi 08 Dalsze informacje

Bardziej szczegółowo

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji > krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji Składanie skargi przeciwko policji Skrót IPCC oznacza Niezależną Komisję do spraw Skarg Przeciw Policji (Independent Police Complaints Commission). Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu Grudzień 2010 Polish version: ehealth using computers to improve your healthcare Co to jest ehealth? Terminem ehealth określamy stosowanie komputerów

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.)

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) OPIEKA (Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Dane opiekuna 2.1 Imię i nazwisko 2.2 Adres 2.3 Nr telefonu: 3. Lokalne władze opieki

Bardziej szczegółowo

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia poradnik skrócony Nowe prawo ulepszające usługi W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy prawne, których celem jest usprawnienie działania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wypisu

Przygotowanie do wypisu Przygotowanie do wypisu Informacje dla pacjentów i opiekunów Imię i nazwisko (pełne) Oddział Przewidywana data wypisu. Data wydania ulotki. Ulotka została wydana i dołączone do kartoteki pacjenta przez:

Bardziej szczegółowo

Informacje dla opiekunów odwiedzających pacjentów w Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust

Informacje dla opiekunów odwiedzających pacjentów w Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust dla pacjentów Strona 1 z 5 Informacje dla opiekunów odwiedzających pacjentów w Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust Wprowadzenie Witamy w Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust. Mając

Bardziej szczegółowo

Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę

Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę Pracownicy służby zdrowia północno-zachodniego Londynu dokładają starań, by zapewnić Ci jak najlepszą opiekę. Odpowiedzialni za Ciebie pracownicy

Bardziej szczegółowo

If you have a complaint. W razie skargi. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Kwiecień 2010

If you have a complaint. W razie skargi. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Kwiecień 2010 Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust Rozumiemy zdrowie psychiczne, rozumiemy ludzi If you have a complaint. W razie skargi. Kwiecień 2010 Partnerska współpraca z Uniwersytetem Cambridge

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (Paragraf 5 punkt 4 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983

Bardziej szczegółowo

Polish Patients with MRSA. Informacja dla pacjentów cierpiących na MRSA

Polish Patients with MRSA. Informacja dla pacjentów cierpiących na MRSA Polish Patients with MRSA Informacja dla pacjentów cierpiących na MRSA Wersja 1 Sierpień 2008 Co to jest MRSA? Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) to często spotykana bakteria. Około 30% zdrowych

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj

Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Informacje dla pacjentów Serwis Wybierz i zarezerwuj Serwis Wybierz i zarezerwuj to świetny pomysł, ponieważ daje pacjentom takim jak ja, możliwość wyboru szpitala, w którym chcieliby umówić się na wizytę

Bardziej szczegółowo

West Sussex SEND Information, Advice and

West Sussex SEND Information, Advice and West Sussex SEND Information, Advice and Support Service Annual Reviews P o l i s h Usługi w West Sussex ds. Informacji, Porad i Wsparcia dla Rodzin z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i/lub

Bardziej szczegółowo

Jakie są Państwa opinie na temat zaproponowanych priorytetów NHS Grampian na najbliższe trzy lata?

Jakie są Państwa opinie na temat zaproponowanych priorytetów NHS Grampian na najbliższe trzy lata? Jakie są Państwa opinie na temat zaproponowanych priorytetów NHS Grampian na najbliższe trzy lata? Dokument podsumowujący konsultacje od połowy października do połowy grudnia 2009 Jeżeli życzą sobie Państwo:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Jak się chronić przed znęcaniem się Wersja EasyRead (łatwiejsza do czytania)

Jak się chronić przed znęcaniem się Wersja EasyRead (łatwiejsza do czytania) Jak się chronić przed znęcaniem się Wersja EasyRead (łatwiejsza do czytania) Polish Gdzie można otrzymać pomoc Jeśli potrzebujesz pomocy w ciągu dnia, zadzwoń do lokalnego oddziału Adult Services (świadczącego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług lokalnego NHS.

Korzystanie z usług lokalnego NHS. Korzystanie z usług lokalnego NHS. Powyższa ulotka wyjaśnia zasady działania Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii. Choose 1 well. www.bournemouthandpoole.nhs.uk Korzystanie z usług lokalnego NHS Opieka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego

Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Front Page Kent and Medway NHS NHS and Social Care Partnership Trust Pomoc dla osób z problemami zdrowia psychicznego Informacje o tym jak uzyskać dostęp do usług i otrzymać wsparcie dla siebie i swojej

Bardziej szczegółowo

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Informator dla młodzieży Rozjaśniamy przyszłość Shining a light on the

Bardziej szczegółowo

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie?

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Kto? Plan opieki doraźnej dotyczy wszystkich opiekunów bez względu na ich wiek, jak również wiek i potrzeby zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Warszawie i Centrum Alzheimera w Warszawie, utworzenia ośrodka wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid

Inicjatywa Połączenia Programów Medicare i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w Medicare i Medicaid Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI): Nowy program dla ubezpieczonych w i Medicaid Czym jest Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid? Inicjatywa Połączenia Programów i Medicaid (MMAI) jest

Bardziej szczegółowo

NY Care Information Gateway. Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka.

NY Care Information Gateway. Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka. NY Care Information Gateway Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka. Czym jest NY Care Information Gateway? NY Care Information Gateway utworzono w celu umożliwienia elektronicznego udostępniania

Bardziej szczegółowo

(844) icannys.org

(844) icannys.org 633 Third Ave. New York, NY 10017 (212) 254-8900 cssny.org (844) 614-8800 icannys.org ICAN jest programem organizacji Community Service Society of New York, ufundowanym przez stan Nowy Jork. Za opinie,

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Mieszkanie Chronione Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą

Bardziej szczegółowo

Australijska Karta Praw Dotyczących Opieki Zdrowotnej W Wiktorii POLISH

Australijska Karta Praw Dotyczących Opieki Zdrowotnej W Wiktorii POLISH Australijska Karta Praw Dotyczących Opieki Zdrowotnej W Wiktorii POLISH 2 Australijska Karta Praw Dotyczących Opieki Zdrowotnej Australijska Karta Praw Dotyczących Opieki Zdrowotnej 3 Australijska Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o chorobie Parkinsona

Wstępne informacje o chorobie Parkinsona Wstępne informacje o chorobie Parkinsona A quick introduction to Parkinson s Polish Jeśli chorują Państwo na chorobę Parkinsona lub znają kogoś kto na nią cierpi, najprawdopodobniej mają Państwo wiele

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

Our Service Your Views

Our Service Your Views (Polish Language) Our Service Your Views Co zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z tego, w jaki sposób moja reklamacja została rozpatrzona? Masz prawo do odwołania się w następuąjcych przypadkach: Jeśli

Bardziej szczegółowo

Baza danych CRANE. Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia. Zespół projektowy CRANE

Baza danych CRANE. Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia. Zespół projektowy CRANE Baza danych CRANE Informacje o tym, jak rejestrujemy dane o dzieciach i dorosłych z rozszczepem wargi lub podniebienia Zespół projektowy CRANE Kim jesteśmy? Baza danych CRANE rejestruje informacje o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Wydział Informacji dla Pacjentów

Wydział Informacji dla Pacjentów Ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act) z 2000 r. Informator Wydział Informacji dla Pacjentów Czym jest ustawa o wolności informacyjnej (Freedom of Information Act w skrócie FOI Act)?

Bardziej szczegółowo

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik

Lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowe i szkolna opieka zdrowotna - przewodnik Ten przewodnik odpowiada na pytania, które możesz mieć odnośnie lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarek środowiskowych i szkolnej opieki zdrowotnej w rejonie Grampian Polish - Polski Lekarz pierwszego

Bardziej szczegółowo

CountyCare. Co to jest CountyCare?

CountyCare. Co to jest CountyCare? CountyCare Program Medicaid dla nieubezpieczonych dorosłych w Cook County Co to jest CountyCare? Kto jest uprawniony do CountyCare? Jak można się ubiegać? Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

Regulamin Organizacyjny. Domu Pomocy Społecznej w Prudniku Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 11, powiat prudnicki, województwo opolskie, zwany dalej DPS, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA Prawa pacjenta w oparciu o Ustawę z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012. 159 j.t.) Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

Jak zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną

Jak zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną How to see your health records (Polish version) Jak zobaczyć swoją dokumentację zdrowotną Dla kogo jest przeznaczona ta ulotka? Ulotka przeznaczona jest dla osób korzystających z usług służby zdrowia NHS

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

your smear test results

your smear test results Wyniki badania cytologicznego your smear test results Informacje szczegółowe explained POLISH Twój ostatni wynik badania cytologicznego wykazał pewne nieprawidłowości. Niniejsza ulotka wyjaśnia, co oznacza

Bardziej szczegółowo

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka? Jeżeli nie wiedziałeś, przeczytaj uważnie ten

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Poradnie dla kobiet w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Skåne DOKĄD MAM SIĘ UDAĆ? CZY BĘDĘ MIAŁA BLIŹNIAKI? CZY TO DLA MNIE DOBRE? CZY TO NORMALNE? CZY TO JEST PŁATNE?

Bardziej szczegółowo

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece C ARE Nowa forma pomocy świadczonej przez NHS na rzecz osób leczonych na choroby przewlekłe CMS - dostępne w lokalnej aptece usługi NHS

Bardziej szczegółowo

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Erasmus+ PAKIET INFORMACYJNY EVS styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Wszelkie dane osobiste zawarte w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane w celu umożliwienia nam zrozumienia, gdzie doszło do zdarzenia, a także pozwoli

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać

Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać Wyrażanie zgody czego masz prawo oczekiwać Przewodnik dla rodziców Wyrażanie zgody na badanie, leczenie lub opiekę nad Twoim dzieckiem Zanim lekarz, dentysta, pielęgniarka lub terapeuta rozpocznie badanie

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny. Ten formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w Little Me przedszkolnym.

Formularz rejestracyjny. Ten formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w Little Me przedszkolnym. Formularz rejestracyjny Ten formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w Little Me przedszkolnym. Informacje zawarte w niniejszym formularzu podlega zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Jakość życia. Każdy, kto mieszka w domu, otrzymuje pomoc, by czuł się dobrze i był zadowolony.

Dział 1. Jakość życia. Każdy, kto mieszka w domu, otrzymuje pomoc, by czuł się dobrze i był zadowolony. Prezentowany materiał jest wersją uproszczoną publikacji pt. Standardy opieki w domach o charakterze rodzinnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną *. Zarówno wersja pełna, jak i wersja do łatwego

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo