Roczny plan wynikowy dla klasy II. Podręcznik: Anna Wieczorek, NEW BINGO! 2A i 2B Osoba prowadząca przedmiot: Ewa Żurawska-Seta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan wynikowy dla klasy II. Podręcznik: Anna Wieczorek, NEW BINGO! 2A i 2B Osoba prowadząca przedmiot: Ewa Żurawska-Seta"

Transkrypt

1 Roczny plan wynikowy dla klasy II Rok szkolny 2009/2010 Podręcznik: Anna Wieczorek, NEW BINGO! 2A i 2B Osoba prowadząca przedmiot: Ewa Żurawska-Seta 1 * kursywą oznaczono słownictwo oraz struktury do opanowania pasywnego oraz materiał opcjonalny KN książka nauczyciela PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE UNIT 1 HELLO AGAIN! 1 WYBRANE TECHNIKI ĆWICZENIA I SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI ELEMENTY OGÓLNOROZWOJOWE I INTERDYSCYPLINARNE podstawowe ponadpodstawowe Lesson 1 Good morning children! / What's your name? słownictwo: powtórzenie zwrotów i struktur z poprzedniego roku nauki, dodatkowo proste komendy: repeat, listen and point. struktury: tryb rozkazujący. funkcje komunikacyjne: pozdrawianie, przedstawianie się, reagowanie na proste polecenia nauczyciela. Uczeń bierze aktywny udział w śpiewaniu piosenki Good morning children, znanej mu z poprzedniego roku nauki, przypomina sobie imiona bohaterów podręcznika, wita się z kolegami i koleżankami. Odpowiada na pytania nauczyciela (maskotki), prawidłowo podając swoje imię oraz informuje o swoim samopoczuciu, odpowiadając na pytania: What's your name? oraz How are you? Śpiewa inne piosenki, w tym powtórzeniowe, powtarza zdania za kasetą, pisze po śladzie i odczytuje zapisane zdania. Wykonuje zadanie dodatkowe (str. 48) Uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę: Good morning children z pamięci, szybko przypomina sobie pozostałe piosenki. Stara się angażować w ćwiczenia w parach i grupach, pomaga słabszym językowo kolegom i koleżankom w formułowaniu zdań i prostych wypowiedzi. wskazywania obrazków podczas śpiewania piosenek wskazywania obrazków w odpowiedzi na pytania nauczyciela, dotyczące historyjki grupowego śpiewania piosenki zaznaczania postaci występujących w nagraniu pisania po śladzie wykonywania ćwiczeń dodatkowych Uczeń potrafi wspólnie z kolegami i koleżankami realizować zadania postawione przez nauczyciela. Czeka na swą kolej w zabawie i przy udzielaniu odpowiedzi. Rozumie konieczność włączenia wszystkich uczniów do zabawy. Podnosi rękę, sygnalizując chęć udzielenia odpowiedzi lub podjęcia zadania zaproponowanego przez nauczyciela. Zna i stosuje ogólnie obowiązujące formy i zwroty stosowane przy powitaniu. Rozwija umiejętności plastyczne i manualne (koloruje, pisze po śladzie). Rozwija umiejętności wokalne, śpiewając piosenkę. Ćwiczy koordynację ruchową, biorąc udział w zabawie z piłeczką (KN). Pracuje ze słowniczkiem słownoobrazkowym (tę umiejętność warto rozwijać poprzez regularne zaglądanie do słowniczka przez kilka pierwszych zajęć).

2 2 Lesson 2 All about me / All about me słownictwo: best friend, bag, pet; struktury: proste pytania szczegółowe z użyciem czasownika to be; funkcje komunikacyjne: uzyskiwanie prostych informacji o innych osobach oraz przedmiotach, opisywanie przedmiotów i osób. Uczeń przypomina sobie piosenkę z poprzedniej lekcji. Bierze udział w zabawie dodatkowej (Kto to mówi?). Uczy się nowej piosenki (What's your name?). Powtarza zdania z ćw. 2, str. 6, wskazuje właściwe obrazki, a następnie ćwiczy nowe zdaniach w parach. Uczestniczy w powtórce słownictwa (karty obrazkowe), a następnie bierze udział w zabawie w rozpoznawanie rekwizytów. Uczy się śpiewać nową piosenkę, koloruje i podpisuje po śladzie rysunki. Wykonuje ćwiczenia dodatkowe wymagające rysowania i pisania po śladzie (str. 49). Uczeń zna piosenkę z poprzednich zajęć na pamięć. Pamięta ogromną większość przypominanego słownictwa. Szybko uczy się co najmniej 1 zwrotki nowej piosenki na pamięć. rozgrzewka językowa powtórzenie starych i nauka nowych piosenek powtórka słownictwa i wprowadzenie nowego materiału kolorowanie i pisanie po śladzie Uczeń zwraca uwagę na rytm i melodię języka. Pisze po śladzie. Potrafi naśladować podany wzór rytmiczny w rapie lub melodię w piosence. Rozwija umiejętność korzystania ze słownika słowno-obrazkowego. Lesson 3 The Classroom Rap / Simple Commands słownictwo: pick up, clap, toffee, crayons, count ; struktury: proste polecenia (tryb rozkazujący); funkcje komunikacyjne: wydawanie oraz reagowanie na proste instrukcje. Uczeń przypomina sobie dwie piosenki wprowadzone na ostatnich zajęciach. Reaguje na polecenia nauczyciela (TPR), wskazuje odpowiednie obrazki. Bawi się w zabawę: Simon Says. Wykonuje dodatkowe zadanie podsumowujące stosowanie form rozkazujących, pisze po śladzie (str. 50). Uczeń potrafi zadać pytania: How are you? Who s this? w sytuacji komunikacyjnej: zabawa, drama, itp. Nazywa przedmioty i postacie przedstawione na obrazkach. Uczy się większości wprowadzanych na zajęciach rozkazów na pamięć. indywidualne i grupowe odpowiadanie na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji śpiew piosenek Uczeń rozwija swoje zdolności muzyczne, śpiewając piosenki. Reaguje na muzykę i rytm w zabawie ruchowej (KN). Rozwija umiejętność korzystania ze słownika słowno-obrazkowego. Lesson 4 Let s play with the alphabet! / Spelling słownictwo: alfabet angielski, knee, toe, cartoons. struktury: imperatywy + let s, czas Present Continuous (An elephant is sitting...), like + to, funkcje komunikacyjne: literowanie wyrazów (rozpoznawanie rymujących się słów). 2

3 3 Uczeń bierze udział w rozgrzewce Zauważa niektóre różnice pomiędzy językowej (powtórzenie piosenki z alfabetem polskim a angielskim, uczy się poprzednich zajęć oraz zabawa: Simon szybko literować bez pomocy zeszytu czy Says...). podręcznika. Powtarza literki alfabetu za Stara się literować swoje imię i nazwisko nauczycielem. oraz proste wyrazy angielskie. Śpiewa piosenkę alfabetową. Ćwiczy literowanie do przodu i do tyłu. Łączy kolejne litery alfabetu, wymawiając na głos ich angielskie odpowiedniki. Stara się poprawnie odczytać skróty z ćw. 2, str. 11, a następnie sprawdza swoje wersje z nagraniem. Literuje krótkie wyrazy, rozszyfrowuje ukryte słowa, wpisuje je oraz literuje. Wykonuje zadanie dodatkowe (łączy kropki wg kolejności występujących liter) rozgrzewka językowa wprowadzanie nazw liter angielskich praca z nagraniami łączenie liter alfabetu alfabetyczne uporządkowywanie obrazków Uczeń pisze po śladzie i koloruje. Zwraca uwagę na podobieństwa i różnice między różnymi językami (alfabet polski a angielski). Rysuje proste przedmioty. Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Lesson 5 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach 1-4 (UNIT 1) Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas samodzielne swych umiejętności. wykonywanych ćwiczeń utrwalających Potrafi dostrzec swoje słabe punkty materiał: wymagające dodatkowego dopracowania w wykonywanie poszczególnych zadań oraz domu. zaznaczanie umiejętności, które dziecko Uczy się opowiadać historyjkę obrazkową uznaje za opanowane z początku rozdziału ze wskazaniem obrazków (nagranie z kasety). Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując rymowanki i śpiewając piosenki. 3

4 4 UNIT 2 FOOD AND DRINK Lesson 6 I like... I don't like... / Do you like bananas? słownictwo: apples, bananas, plums, strawberries, grapes, oranges, lemons, coffee, tea, chocolate, spinach, salad, fish, steak, pizza, spaghetti, Listen and point to the right picture, Listen again and repeat, Draw the faces; struktury: Present Simple zdania twierdzące, pytania, krótkie odpowiedzi (I like..., She likes..., What do you like? Yes, I do. / No, I don't.); funkcje komunikacyjne: wyrażanie upodobań, opowiadanie o ulubionych rodzajach jedzenia i napojach Uczeń aktywnie uczestniczy w rozgrzewce językowej. Przyswaja nowe nazwy przedmiotów i bierze udział w grze-zgadywance (KN). Powtarza kolejne zdania za nagraniem, dorysowuje odpowiednie buźki. Odpowiada na pytanie nauczyciela: What do you like?, korzystając z przykładowych odpowiedzi podanych na dole strony. Bierze aktywny udział w zabawie w reportera (KN) i pyta swoich kolegów i koleżanki o ulubione jedzenie. Opowiada o swoich kolegach i koleżankach (3 os. l. Poj.). Wykonuje ćwiczenia dodatkowe wymagające pisania po śladzie, rozszyfrowywania ukrytych wyrazów (str. 52) Uczeń potrafi określić to, co lubi i czego nie lubi bez pomocy książki. Wykonuje "ćwiczenie reporterskie" z minimalną pomocą nauczyciela, stara się porozmawiać z większą liczbą osób. Zna nazwy produktów wybiegające poza listę z Lekcji 6. Odgaduje i wpisuje prawidłowo nazwy produktów przedstawionych w ćwiczeniach na str. 52. wprowadzanie nowego materiału leksykalnego praca z nagraniem interakcja z nauczycielem zabawa komunikacyjna (reporter) i relacjonowanie uzyskanych informacji praca z materiałem dodatkowym Uczeń pisze po śladzie. Uczy się wyrażać swoje upodobania w języku obcym. Przyswaja zasady prawidłowej komunikacji (zabawa w reportera). Przyswaja zasady zdrowego żywienia (lekcja może stanowić część dłuższego cyklu lekcji poświęconych prawidłowemu odżywianiu). Uczy się konstruować proste wywiady (umiejętność tę można następnie przenosić na inne sytuacje w języku obcym i ojczystym). 4

5 5 Lesson 7 Days of the week / What do you eat? słownictwo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, soup, toast, coffee, tea, cheese, chocolate, chips, hamburger, ice cream, eggs, sausages, biscuits, What about Zosia?, point, repeat, listen, What's the number of...? struktury: określnik some z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi; funkcje: podawanie przyczyn (Why? Because...). Uczeń bierze aktywny udział w rozgrzewce językowej (przypomnienie słownictwa oraz struktur z poprzedniej lekcji). Powtarza nazwy dni tygodnia za nauczycielem oraz naśladuje zdania modelowe. Śpiewa piosenkę, licząc do siedmiu. Powtarza nazwy produktów z ćw. 2 na str. 17 na zasadzie rymowanki-rapowanki. Wkleja naklejki z dniami tygodnia przy odpowiednim talerzu z potrawą bierze udział w zgadywance, podając, o który stół pyta nauczyciel, a następnie zadaje zagadki koledze lub koleżance; uczestniczy w zgadywance: Read My Lips. Uczeń stara się przenosić nowo poznane struktury i wyrażenia na nowe konteksty. Umie wymienić dni tygodnia we właściwej kolejności. Dokańcza nazwy dni tygodnia na stronie 53 (Extra Tasks) i dopisuje do nich polskie odpowiedniki. 5 rozgrzewka językowa wprowadzanie nazw dni tygodnia śpiewanie piosenki praca z dialogiem zabawa w zgadywankę Uczeń śpiewa z kasetą. Doskonali umiejętność liczenia (lekcję można integrować z zajęciami matematycznymi) oraz kojarzenia (zgadywanka). Koloruje i podpisuje cyframi. Prowadzi pamiętnik-jadłospis by sprawdzić, czy zdrowo się odżywia. Lesson 8 What's your favourite drink? / A cup of tea? słownictwo: tea, lemonade, water, milk, juice, Coke, a cup/bottle/glass/bowl/carton/tin of..., cookie box, stole, then struktury: konstrukcja z przyimkiem of (a... of...); funkcje: proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i ofert Uczeń uczestniczy aktywnie w śpiewaniu piosenki o dniach tygodnia oraz ćwiczeniach powtórzeniowych (rozgrzewka). Uczy się nowego słownictwa (rap). Pracuje z kasetą, wskazując odpowiednie obrazki w podręczniku. Powtarza zwroty z przyimkiem of za nauczycielem. Opowiada o tym, co bohaterowie podręcznika zjadają na śniadanie (ćwiczenie ze słuchania). Umie reagować prawidłowo na zapytania nauczyciela i kolegów/koleżanek. Przenosi poznane słownictwo i struktury na nowe konteksty Uczeń wykonuje ćwiczenia dodatkowe (str. 54). rozgrzewka językowa powtarzanie rapu za kasetą opowiadanie o bohaterach podręcznika nauka wyliczanki reagowanie na pytania innych uczniów i nauczyciela stosowanie nowo poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w nowych kontekstach Uczeń rozwija poczucie rytmu powtarzając rap. Pisze po śladzie. Układa jadłospis na cały tydzień: Odżywiamy się zdrowo! / Co jest dla mnie najzdrowsze? (KN).

6 6 Lesson 9 What do you have for breakfast? / My breakfast słownictwo: pancakes, honey, toast, cheese, jelly, yoghurt, cornflakes, spoon, bread and butter, egg, put, pour, pick up, Place the stickers in the right places, Follow/Let's make.., gestures; struktury: konstrukcja would like to, tryb rozkazujący, czasownik can; funkcje: wyrażanie upodobań, podawanie prostych przepisów kulinarnych Uczeń powtarza piosenkę powitalną. Bierze aktywny udział w prezentacji nowego słownictwa. Pracuje z rapem i piosenką (Every Day). Wkleja odpowiednie naklejki. Rysuje swoje śniadanie. Wykonuje ćw. ze str. 55. Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi Uczeń opowiada o swoim ulubionym jedzeniu. W miarę swobodnie pyta kolegę/koleżankę o brakujące informacje, wykorzystując strukturę: How many...? (KN) Obserwacja uczniów podczas samodzielne wykonywanie ćwiczeń: powtórzenie nauka nowego słownictwa praca z nagraniami Lesson 10 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach 6-9 Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowego dopracowania zaznaczanie umiejętności, które dziecko w domu. uznaje za opanowane Uczy się pracy i zabawy w grupach zróżnicowanych pod względem umiejętności językowych. Poprawia swoją koncentrację, rysując wg wskazówek kolegi/koleżanki. Rysuje swoje śniadanie. Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując rymowanki i śpiewając piosenki. 6

7 7 UNIT 3 KEEP FIT Lesson 11 What's your favourite sport / BINGO! słownictwo: tennis, football, volleyball, basketball, gymnastics, judo, karate, swimming, running, jumping, skateboarding, horse-riding, favourite, repeat, point; struktury: like + czasownik z -ing, pytania szczegółowe (What...?); funkcje komunikacyjne: wyrażanie zainteresowań i upodobań (My favourite... is...). Uczeń powtarza za nauczycielem nazwy wprowadzanych dyscyplin sportowych i wybiera swoje ulubione. Wskazuje odpowiednie ilustracje podczas słuchania nagrania. Śpiewa piosenkę: I like playing... Nazywa dyscypliny sportowe wskazywane przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w grze bingo. Koloruje ilustracje z gry bingo. Bierze udział w zabawie w odkrywanie par (Materiały do kopiowania) Uczeń zgłasza się do opowiadania historyjki z poprzedniej lekcji. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe: rozwiązywanie krzyżówki (str. 56). Obserwacja zachowania uczniów w trakcie wykonywania następujących ćwiczeń: wprowadzanie nowego materiału leksykalnego (nazwy sportów) śpiewanie piosenki zabawa bingo zabawa w odkrywanie par Uczeń rozwija zdolności muzyczne i plastyczne poprzez śpiewanie piosenek oraz kolorowanie rysunków. Lekcję można integrować w dłuższy cykl zajęć pt. Żyjmy zdrowo lub Sport w naszej szkole. Korzystając z ilustracji zawartych w podręczniku, można ćwiczyć pisownię polskiej końcówki -arz (w nazwach zawodów) lub wprowadzać nazwy mniej znanych dyscyplin sportowych i osób, które je uprawiają. 7

8 8 Lesson 12 Whose football is this? / What is his/her favourite sport? słownictwo: tennis racket, swimming cap, skateboard; struktury: formy dzierżawcze: Kasia's tennis racket (wyrażanie przynależności ), funkcje komunikacyjne: wyrażanie upodobań oraz posiadania (przynależności) formy dzierżawcze. Uczeń bierze udział w rozgrzewce językowej śpiewanie piosenek oraz powtórzenie nazw dyscyplin sportowych. Uczestniczy aktywnie w prezentacji nowego materiału leksykalnego i gramatycznego (formy dzierżawcze). Słucha nagrania i wskazuje odpowiednie obrazki. Łączy obrazek dziecka z jego ulubionym sportem (wskazówki umieszczone w nagraniu). Odpowiada na pytanie o swój ulubiony sport. Bierze udział w ćwiczeniach ruchowych (TPR). Rozwiązuje zagadkę ze strony ćwiczeniowej ("plątaninka"). Wpisuje zdania po śladzie, uzupełniając brakujące nazwy sportów. Wykonuje ćwiczenia dodatkowe ze str. 57, wymagające kolorowania i pisania po śladzie Uczeń angażuje się w zabawę ruchową i jest gotowy do jej poprowadzenia. Opowiada o swoich ulubionych sportach korzystając z wcześniej poznanych struktur i słownictwa. Obserwacja zachowania uczniów w trakcie wykonywania następujących ćwiczeń: rozgrzewka językowa przyswajanie nowego materiału ćwiczenia ze słuchania zabawa ruchowa śpiewanie piosenki wykonywanie zadań dodatkowych Uczeń rozwiązuje zagadki logiczne. Rozwija koordynację ruchowosłuchową. Rysuje. Pisze po śladzie. 8

9 9 Lesson 13 It makes me healthy It makes me feel OK słownictwo: kitten, puppy, rabbit, duckling, walk, run, hop, swim, win, magician, fire-fighter,healthy, have some fun, let's go; struktury: czas Present Continuous, make sb + adj; funkcje komunikacyjne: opowiadanie o czasie wolnym i ulubionych zajęciach. Uczeń bierze udział w rozgrzewce językowej (piosenka Let's do...). Odpowiada na pytania nauczyciela związane z obrazkami i wprowadzanymi strukturami leksykalno-gramatycznymi. Uczestniczy w zabawie z piosenką (drama w maskach z podziałem na grupy [KN]. Powtarza nazwy zawodów osób na stronie ćwiczeniowej (s. 29) i łączy osoby na obrazkach z ich ulubionymi sportami. Koloruje obrazki myszek wg podawanych przez nauczyciela barw (dyktando), a następnie wpisuje po śladzie nazwy dyscyplin sportowych. Wykonuje ćwiczenie ze str. 58, wpisuje informacje, rysuje zwierzątka. Uczeń opowiada o każdym zwierzątku, wybiegając poza wyznaczone minimum. Potrafi w kilku zdaniach przedstawić każdą z osób przedstawionych na stronie ćwiczeniowej. Obserwacja zachowania uczniów w trakcie wykonywania następujących ćwiczeń: rozgrzewka językowa wprowadzanie nowego materiału zabawa z piosenką praca z nazwami zawodów kolorowanie i pisanie po śladzie rozwiązywanie zadania dodatkowego Uczeń wymyśla piosenkę w języku polskim na melodię piosenki z lekcji. Koloruje i pisze po śladzie. Rozwija umiejętność korzystania ze słowniczka. Wykonuje ilustrowaną książeczkę pt. My favourite sports. Lesson 14 Let's go swimming! / Great! Boring! słownictwo: gymnastics, then, super, boring, great, crazy, know; struktury: let's..., czasowniki: love/like; funkcje komunikacyjne: składanie propozycji (sugestii), przyjmowanie i odrzucanie propozycji Uczeń śpiewa piosenkę z poprzednich zajęć: I like walking... Słucha nagrania i analizuje rozrysowaną w podręczniku scenkę. Angażuje się w odgrywanie scenek w parach. Bierze udział w konkursie na najwięcej zapamiętanych scenek oraz w łańcuszku pytań i odpowiedzi. Proponuje wykonanie czynności ze strony ćwiczeniowej (praca w parach). Wykonuje dodatkowe ćwiczenie ze str. 59, pisze po śladzie, dokańcza zdania Uczeń szybko zapamiętuje nowe scenki i zgłasza się do ich odtwarzania na ochotnika. Wymyśla oryginalne uzupełnienie strony ćwiczeniowej. Obserwacja uczniów podczas samodzielnie wykonywanych ćwiczeń: rozgrzewka językowa praca z nagraniem odgrywanie scenek uzupełnianie strony ćwiczeniowej Uczeń potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny. Odgrywa proste scenki (drama). Uczy się kulturalnie przyjmować i odrzucać propozycje. Porównuje zapis interpunkcyjny dialogów w języku polskim i angielskim. 9

10 10 Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Lesson 15 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowej pracy w wspólne zaznaczanie umiejętności, domu. które dziecko uznaje za opanowane Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując powtarzane rymowanki i śpiewając piosenki. 10

11 11 UNIT 4 MY HOUSE Lesson 16 My house / My dream house słownictwo: bedroom, bathroom, giraffe, horse, lion, crocodile, hamster, come in struktury: pytania szczegółowe: How many...? Where is...? funkcje komunikacyjne: opowiadanie o swoim pokoju/mieszkaniu Uczeń śpiewa piosenkę powitalną i prezentuje historyjkę z wcześniejszych zajęć (Super Story Teller). Bierze aktywny udział w części zajęć poświeconej wprowadzaniu nowego materiału (słownictwo związane z domem). Nazywa zwierzątka i pomieszczenia, pokazane na rysunku. Słucha nagrania i powtarza zdania za kasetą. Śpiewa piosenkę o domu, wskazując na odpowiednie obrazki. Rysuje dom swoich marzeń i opowiada o nim koledze lub koleżance. Zapisuje po śladzie zdania o swoim domu. Wykonuje ćwiczenia dodatkowe (str. 60) wymagające łączenia oraz pisania po śladzie. Uczeń opowiada o swoim domu i pokoju korzystając z nowo wprowadzanych struktur oraz wiadomości z wcześniejszych zajęć. Stara się opisać rysunek kolegi, zadaje dodatkowe pytania. rozgrzewka językowa wprowadzenie nowego materiału leksykalnego praca z nagraniem i piosenką rysowanie domu (strona ćwiczeniowa) pisanie po śladzie i wykonywanie ćwiczeń dodatkowych Uczeń rozwija umiejętności plastyczne rysując dom oraz muzyczne, śpiewając piosenkę. Pisze po śladzie. Opisuje dom swoich marzeń (w języku polskim). 11

12 12 Lesson 17 What is there in my house? / There is... There are... słownictwo: wardrobe, bath, mirror, basin, sink, fridge, floor, sofa, armchair; struktury: konstrukcja: There is... There are...; funkcje komunikacyjne: opisywanie położenia przedmiotów w pomieszczeniach, opis poszczególnych pomieszczeń mieszkania/domu Uczeń bierze aktywny udział we wprowadzaniu nowego słownictwa. Nazywa pomieszczenia w domu, wskazując na odpowiednie części obrazka ze str. 36. Słucha nagrania i powtarza zdania, wskazując na właściwe obrazki. "Urządza dom", korzystając z elementów przyniesionych przez nauczyciela (zabawa dramowa [KN]). Uzupełnia zgodnie z prawdą tabelkę na str. 37 (ćw. 2), a następnie wpisuje brakujące elementy zdań (częściowo po śladzie). Rysuje i opisuje pokój swoich marzeń. wykonuje ćwiczenia ze str. 61. Uczeń stara się opisywać obrazki pomieszczeń, wybiegając poza obowiązkowe minimum, próbuje eksperymentować z nowym materiałem leksykalnym, wykorzystywać nowe czasy i struktury. Stara się przybliżyć kolegom trudniejsze zagadnienia gramatyczne lub leksykalne. rozgrzewka językowa wprowadzenie nowego materiału opisywanie pomieszczeń praca z nagraniem kolorowanie obrazków Uczeń rozwija swoje zdolności muzyczne, pracując z piosenką. Kształci zdolności plastyczne, kolorując obrazki (str. 53). Rysuje schematyczny obrazek pokoju, ćwiczy formę opisu, również w języku polskim. Lesson 18 Where is the mouse? / The red mouse is under the table słownictwo: in, on, under, near, colours, names of furniture; struktury: proste wyrażenia przyimkowe; funkcje komunikacyjne: opisywanie, reagowanie na prośby o podanie informacje, ustalanie położenia obiektów i osób w przestrzeni 12

13 13 Uczeń powtarza nazwy z poprzednich zajęć, recytując chant za nauczycielem (rozgrzewka); bawiąc się w urządzanie pokoju, ćwiczy konstrukcję: There is/are... Słucha piosenki o Pampinello i kolejno wykonuje zawarte w niej polecenia. Właściwie reaguje na pytania i polecenia nauczyciela. Określa położenie myszki w pokoju. Słucha nagrania i wskazuje właściwe elementy rysunku. Słucha kolejnego nagrania i wkleja naklejki ze środka książki w odpowiednich miejscach, a następnie opowiada o zwierzątkach koledze lub koleżance. Wykonuje ćw. dodatkowe ze str. 62 Stara się opisać szczegółowo pokój Pumpinello, próbuje porównać go ze swoim. Uczy się szybko nowej piosenki na pamięć. rozgrzewka językowa śpiewanie piosenki reakcja na pytania i polecenia nauczyciela opisywanie pokojów i kolorowanie ilustracji Uczeń rozwija swoje zdolności muzyczne, śpiewając piosenkę. Rozwija zdolności plastyczne, kolorując obrazki. Pisze bajeczkę o myszkach, które zostały same w domu... (KN), uczy się wykorzystywać przymiotniki w opisach. Lesson 19 In a dark, dark town / What's in the dark, dark chest? słownictwo: dark, town, road, stairs, cellar, bookcase, carpet, wardrobe, chest, dictate, compare, imagine; struktury: tryb rozkazujący, There is/are...; funkcje komunikacyjne: określanie położenia przedmiotów i osób, reagowanie na polecenia nauczyciela. Uczeń bierze udział w rozgrzewce językowej (piosenka Let's go and visit...). Angażuje się w prezentację nowego słownictwa (In a dark, dark town). Odpowiada na pytania dotyczące obrazka (str. 40). Wskazuje na odpowiednie części obrazka w trakcie słuchania piosenki. Koloruje obrazek ze str. 41, a następnie "dyktuje" go koledze / koleżance. Wykonuje ćw. ze str. 63, łączy zwrotki piosenki z obrazkami. Uczy się całych zdań z opowieści o mrocznym mieście na pamięć. Tworzy własną historię związaną z kufrem, umieszcza w nim więcej przedmiotów, które potrafi nazwać po angielsku. rozgrzewka językowa wprowadzanie nowego materiału kolorowanie obrazków Uczeń zauważa związki przestrzenne pomiędzy przedmiotami. Rozwija poczucie rytmu powtarzając opowieść za kasetą, ćwiczy intonację. Koloruje i rysuje. Uczy się pisać lub tworzyć ustną opowieść, zwracając szczególną uwagę na rolę powtórzeń w budowaniu jej klimatu (groza i strach w opowieści o mrocznym mieście). 13

14 14 Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Lesson 20 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowej pracy w wspólne zaznaczanie umiejętności, domu. które dziecko uznaje za opanowane Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując powtarzane rymowanki i śpiewając piosenki. 14

15 15 UNIT 5 TELLING THE TIME Lesson 21 What time is it? / What time do you have breakfast? słownictwo: colours (pink, yellow itd.), numbers 1-12, clock, wash, clean, face, point to; struktury: pytania szczegółowe (What time...); funkcje komunikacyjne: podawanie czasu, opowiadanie o zwyczajowych czynnościach, nawykach i rutynach Uczeń bierze aktywny udział w Zna przynajmniej kilka liczebników powtarzaniu nazw kolorów, odpowiada powyżej 12. na pytanie o swój ulubiony kolor, Opowiada o własnych czynnościach przypomina sobie liczebniki rutynowych samodzielnie lub z Bierze udział w opowiadaniu historyjki minimalną pomocą nauczyciela. z rozkładówki (początek rozdziału). Potrafi opowiedzieć, co robi w dniu Opisuje zegarki na stronie 4, słucha wolnym od szkoły (np. W czasie nagrania i podaje godzinę wskazaną na weekendu). każdym z zegarków. Odpowiada na pytania nauczyciela o godzinę (zegarki z podręcznika lub zegar klasowy), a następnie przeprowadza podobne ćwiczenie z kolegą. Śpiewa piosenkę This is the way... z kasetą. Ćwiczy w parach podawanie godzin. Dorysowuje wskazówki w zegarach na stronie 5 (zgodnie z opisem). Podaje godziny wykonywania czynności z ćw. 4 na str. 5. Bawi się w zabawę: Simon Says. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 48, uzupełnianie zdań (częściowo po śladzie). przypomnienie wiadomości i wprowadzenie nowego słownictwa i struktur praca z piosenkami i nagraniami podawanie godzin praca w parach Uczeń rozwija zdolności muzyczne, śpiewając piosenki. Pisze po śladzie. Utrwala wiedzę z matematyki (liczebniki powyżej 10). Wykonuje szablon zegara na zajęciach plastycznych. 15

16 16 Lesson 22 I am very busy! / My busy day słownictwo: usually, between, a.m., p.m., shower, tidy, gymnastics, noon, in the morning/evening, busy, the right places; struktury: 3 osoba l. poj. (czas Present Simple), pytania szczegółowe: What do you.../what does he...?; funkcje komunikacyjne: opisywanie czynności wykonywanych o określonych godzinach, podawanie czasu Uczeń powtarza piosenki z poprzednich zajęć, podaje pełne godziny wskazywane na klasowym zegarze. Bierze udział w prezentacji nowego materiału (przedziały czasowe, czynności). Bawi się w wywiad z Benem, pracuje w parach. Zaznacza przedziały czasowe, w których wykonuje wskazane czynności (strona ćwiczeniowa). Numeruje obrazki pod dyktando nauczyciela. Bawi się w bingo. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 49. Uczeń zapamiętuje większość nazw wprowadzanych czynności. Podczas pracy w parach chętnie przyjmuje rolę Bena i pomaga koledze/koleżance w zadawaniu pytań. Opowiada o codziennych czynnościach własnych oraz tych wykonywanych przez np. członków rodziny. powtórka materiału wprowadzenie nowego materiału ćwiczenia w parach zaznaczanie przedziałów czasowych zabawa w bingo 16 Uczeń koloruje. Pracuje w parach i grupach. Tworzy tabelkę, która obrazuje jeden z dni [KN] Lesson 23 My daily routines / Play the game słownictwo: clock, no more, usually, struck, shower, help mummy, ride a bike, page; struktury: czas przeszły prosty (Past Simple) zdania twierdzące; funkcje komunikacyjne: podawanie czasu, opowiadanie o czynnościach zwyczajowych Uczeń odczytuje podawane przez nauczyciela godziny (zegar klasowy) i ustawia godzinę do odczytania dla kolegi lub koleżanki, podaje, jakie czynności wykonuje o danej godzinie. Powtarza za nauczycielem opisy obrazków z ćw. 1 na str. 8. Czyta wierszyki, z ćw. 8 i uczy się jednego z nich na pamięć. Wkleja naklejki w odpowiednie miejsca (ćw. 2, str. 9). Pracuje w parach, pyta i udziela informacji. Wykonuje książeczkę pt. My Daily Routines oraz ćw. ze s. 50 Uczeń opowiada o swoim dniu, starając się budować dłuższe, 2-3 zdaniowe wypowiedzi. Uczy się szybko obu wierszyków na pamięć. Chętnie pomaga swojemu koledze/koleżance podczas ćwiczeń w parach. Porównuje swój dzień z dniem kolegi lub koleżanki. powtórzenie wiadomości praca z zegarem i zadawanie pytań opowiadanie o swoim dniu praca z nagraniami Uczeń koloruje. Obserwuje wykonywane przez siebie czynności (ćwiczenie dodatkowe z KN analiza dnia). Opowiada o swoim dniu po polsku i angielsku. Opracowuje mini-książeczkę pt. My Daily Routines.

17 17 Lesson 24 Lazy Mary / Do you help your Mummy? słownictwo: clean, teeth, tidy, cake, lazy, early, later, always, sometimes, never, choose, fill in the blanks; struktury: Present Simple (3 osoba), Future Simple (Will you...?); funkcje komunikacyjne: opowiadanie o czynnościach rutynowych i przyzwyczajeniach (+ zadawanie pytań), składanie próśb Uczeń śpiewa piosenkę z poprzednich zajęć. Słucha nagrania i wskazuje na odpowiednie obrazki, następnie odgrywa rolę Mary. Odgrywa kolejne mini-dialogi pomiędzy mamą i córką Mary, również w parach i ze zmianą ról. Śpiewa piosenkę o leniwej Marysi. Wpisuje zdania, określając częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności. Koloruje ilustracje znajdujące się na str. 11 i wpisuje w zdania odpowiedni przysłówek częstotliwości. Wykonuje ćwiczenia dodatkowe ze str. 51, wymagające pisania po śladzie. Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Umie powiedzieć o tym, czego Mary nie robi w domu (3 os. l.poj.). Opowiada o tym, co sam robi w domu (w jaki sposób pomaga rodzicom). Uczy się przysłówków częstości i prawidłowo stosuje je w nowych zdaniach i kontekstach. śpiewanie piosenki z poprzednich zajęć praca z nagraniem i obrazkami ćwiczenie w parach śpiewanie nowej piosenki kolorowanie ilustracji ze str. 11, wpisywanie zdań po śladzie Uczeń śpiewa piosenki. Pisze po śladzie. Rozmawia z nauczycielem o posłuszeństwie wobec rodziców oraz zaangażowaniu w prace domowe ( Pomocna dłoń KN). Lesson 25 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowej pracy w wspólne zaznaczanie umiejętności, domu. które dziecko uznaje za opanowane Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując powtarzane rymowanki i śpiewając piosenki. 17

18 18 UNIT 6 TEDDY BEAR AND FRIENDS Lesson 26 Teddy Bear can count to 20! / There are three balloons in the picture słownictwo: numbers 1-20, buckle my shoe, pick up sticks, lay them straight, hen, shelves, snoring, plenty, true, false, balloons, bees, foxes, butterflies, rabbits, ladybirds, sunflowers, carrots, frogs, storks, rhyme, count, items, fill in, blanks struktury: imperatives, how many funkcje komunikacyjne: liczenie do 20, opisywanie obrazków Uczeń bierze udział w śpiewaniu piosenki z poprzedniej części podręcznika (How many eyes...?). Podaje wyniki w rozpisywanych przez nauczyciela na tablicy zadaniach. Powtarza rymowankę za nauczycielem i kasetą. Odczytuje cyferki zapisane na dole strony (na podstawie kolorów), a następnie stwierdza, czy zdania nauczyciela są prawdziwe czy fałszywe. Liczy zwierzątka ze str. 15, wpisuje ich liczbę w kwadraciki, a następnie podaje, ile czego udało mu się odnaleźć i uzupełnia zdanie po śladzie. Z pomocą nauczyciela przypomina sobie konstrukcję There is/are powtarza nagrane na kasecie zdania. Wykonuje zadanie ze str. 52, pisze po śladzie. Rozpisuje słownie proste działania matematyczne (ćwiczenia). Opowiada historyjkę z rozkładówki. Uczeń wykonuje proste działania matematyczne i opisuje je ustnie po angielsku (do 100). Opowiada, co widzi na obrazku, stosując konstrukcje: I can see... lub There is/are... Liczy i opowiada o przedmiotach znajdujących się w klasie lub za oknem. śpiewanie piosenki How many...? wprowadzanie nowego materiału praca z rymowanką i kasetą praca ze stroną ćwiczeniową i praca z kasetą Uczeń pisze po śladzie. Ćwiczy wykonywanie prostych ćwiczeń arytmetycznych (utrwala zapis cyfr i znaków matematycznych). Współpracuje z kolegami / koleżankami. 18

19 19 Lesson 27 Left, right or straight on? / How do I get to the rabbit's house? słownictwo: turn left/right, go straight on, stop, you must, raise it up high, touch the sky, put sth up, turn around, clap, right directions, stork's house, frog's, let's go...; struktury: let us..., imperatives; funkcje komunikacyjne: podawanie drogi i kierunków, wydawanie i rozumienie prostych instrukcji Uczeń powtarza rymowankę z poprzednich zajęć (wykonuje poszczególne czynności). Słucha nagrania i wskazuje na elementy ilustracji (skrzyżowanie), odpowiada na pytania nauczyciela. Bierze udział w zabawie samochodzikami (nauczyciel - policjant KN). Śpiewa piosenkę misia i wykonuje odpowiednie gesty (TPR). Opowiada, co oznaczają poszczególne znaki. Zaznacza drogę zwierzątek do domu i opisuje jej zawiłości. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 53. Uczy się piosenki o misiu na pamięć i umie ją śpiewać bez pomocy książki. Umie bezbłędnie opisać drogę do domu każdego zwierzątka. Umie opisać drogę do innej klasy w szkole, do swojego domu, dworca PKP. śpiewanie piosenki prezentacja nowego materiału praca z nagraniami śpiewanie piosenki zaznaczanie drogi (ćwiczenia) wykonywanie zadań dodatkowych Uczeń poznaje nowe znaki (uzupełnienie zajęć z wychowania komunikacyjnego: znaki nakazu). Opisuje swoją drogę do domu, informując, w których miejscach znajdują się na niej poznane na zajęciach znaki (KN). Lesson 28 Clap in rhythm with Teddy / My Birthday słownictwo: shoe, knee, floor, peaches, pears, plums, soda, apple tart, cracker, coffee, toffee, sweetheart, clap in rhythm, rhyme; struktury: liczba mnoga rzeczowników; funkcje komunikacyjne: literowanie, liczenie, składanie ofert i próśb, nauka wyliczanek, podawanie daty urodzin. 19

20 20 Uczeń śpiewa piosenkę Teddy Bear z poprzednich zajęć i przypomina sobie wyliczankę z podręcznika Bingo! 1. Bierze aktywny udział w przeprowadzanej przez nauczyciela prezentacji wyliczanek, a następnie recytuje je samodzielnie za kasetą. Przypomina sobie alfabet i bierze udział w zabawach mających na celu jego dodatkowe utrwalenie (KN). W podobny sposób przypomina sobie nazwy produktów żywnościowych, miesięcy, owoców itd. Koloruje owoce na stronie ćwiczeniowej i pisze ich nazwy po śladzie. Wpisuje po śladzie nazwy miesięcy oraz podaje miesiąc swoich urodzin. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe (str. 54). Tworzy nowe wyliczanki (zarówno w języku polskim jak i angielskim). Uczeń szybko uczy się 1-2 nowych wyliczanek na pamięć. Literuje dowolny wyraz i liczy co najmniej do 20. Umie zaprosić kolegę / koleżankę do zabawy. Zapamiętuje nazwy większości miesięcy i potrafi ustawić je we właściwej kolejności. rozgrzewka językowa nauka wyliczanek i powtórzenie wiadomości z poprzednich lat nauki praca z dialogami Uczeń oswaja się z dźwiękami języków polskiego i obcego (rymujące się pary). Układa wyliczanki i rymowanki po polsku i angielsku (może opracować nawet ich zbiorek por. KN). Lesson 29 Who are they? / Odd one out! słownictwo: big, angry, strong, strong, busy, funny; struktury: would like to, Present Continuous, imperatives; funkcje komunikacyjne: opisywanie osoby lub przedmiotu (z uwzględnieniem wykonywanej czynności). 20

21 21 Uczeń przypomina sobie przynajmniej jedną wyliczankę z poprzednich zajęć. Włącza się w prezentację nowego materiału, odpowiadając na pytania nauczyciela, słucha nagrania, wskazując na odpowiednie obrazki. Poprawia nieprawdziwe stwierdzenia nauczyciela i odpowiada na jego dodatkowe pytania, odgaduje, o jakie zwierzątka chodzi (literowanka na tablicy). Opisuje, co robią zwierzątka na obrazkach. Śpiewa kołysankę z ćw. 2. Zakreśla słowo ze strony ćwiczeniowej, które nie pasuje do pozostałych. Rysuje wykreślone słowa w kolejnym ćwiczeniu i dokańcza opisujące je zdania. Wykonuje dodatkowe ćwiczenie ze str. 55. Uczeń umie opisywać co najmniej 2-3 zwierzątka bez pomocy książki, opisuje cechy swoje i kolegów / koleżanek. Uczy się co najmniej 2 rymowanek na pamięć. Potrafi wyjaśnić, dlaczego dane słówko nie pasuje do pozostałych (stworzyć dodatkową linijkę ćwiczenia?) sprawdzanie zadania domowego i rozgrzewka językowa praca z nagraniami śpiewanie kołysanki praca z rymowankami Uczeń śpiewa i recytuje (zwracając uwagę na rytm i melodię języka). Pisze po śladzie. Łączy słowa w grupy zbliżone tematycznie, potrafi wyjaśnić, dlaczego jedno ze słów nie pasuje. Wymyśla zwierzątko, w które mógłby się zmienić we śnie i pisze krótkie opowiadanie / historyjkę o nim i jego cechach (KN). Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Lesson 30 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowej pracy w wspólne zaznaczanie umiejętności, domu. które dziecko uznaje za opanowane Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując powtarzane rymowanki i śpiewając piosenki. 21

22 22 UNIT 7 ON THE FARM Lesson 31 What are they doing? / Funny animals słownictwo: rooster, pig, geese, hen, ball, kite, pond, barn, kicking, chasing, going up and down, tape, describe, what else, colour (v.) struktury: pytania szczegółowe (What...? How...? Where...?), tryb rozkazujący, czas Present Continuous (The cat is swimming... The hens are looking...) funkcje komunikacyjne: opisywanie czynności bieżących Uczeń bierze udział w rozgrzewce Opowiada historyjkę z rozkładówki do językowej (piosenka powitalna; zabawa rozdziału. TPR; przypomnienie nazw zwierząt z Opisuje obrazki ze stron w co poprzedniej części podręcznika oraz najmniej 4-5 zdaniach, rozdziela ich podział na: pets, ZOO animals, farm zwierzątka na poszczególne grupy, animals; przypomnienie sobie piosenek potrafi powiedzieć, czym się żywią. o zwierzątkach). Opisuje obrazek ze strony podręcznikowej, uczy się nowych nazw zwierząt, opisuje ich położenie. Słucha nagrania i wskazuje na odpowiednie elementy obrazka. Stwierdza, czy zdania wypowiadane przez nauczyciela są prawdziwe czy fałszywe, odpowiada na dodatkowe pytania. Słucha nagrania i odpowiednio numeruje obrazki ze strony ćwiczeniowej, odpowiada na pytania sprawdzające. Uzupełnia brakujące słówka w kolejnym ćwiczeniu i wpisuje zdania po śladzie. Wykonuje ćw. ze str. 52. powtórzenie słownictwa i piosenek opisywanie obrazków praca z nagraniami interakcja z nauczycielem kolorowanie i podpisywanie obrazków Wpisuje brakujące wyrazy zgodnie z wzorami z polskiego elementarza. Uczeń odwiedza gospodarstwo rolne w czasie zajęć zintegrowanych w cyklu tematycznym pt. Zwierzęta hodowlane. 22

23 23 Lesson 32 At my grandfather's farm / The friendly cow słownictwo: my grandfather's farm, visit, ride, feed, play, milk, fresh, ducks, hens, hay, tail, barn, helps me grow, makes me strong, repeat, listen to, struktury: trudniejsze formy czasownikowe (helps me grow, makes me strong), czasy teraźniejsze: Present Continuous i Present Simple; funkcje komunikacyjne: opisywanie czynności zwyczajowych i powtarzających się, wyrażanie osobistych opinii i odczuć Uczeń śpiewa piosenkę: Old Macdonald z Bingo! 1. Uczy się nowego słownictwa z ćw. 1 (powtarza słówka za kasetą). Analizuje poszczególne obrazki z nauczycielem. Słucha nagrania, wskazuje na właściwe obrazki, odpowiada na pytania sprawdzające. Zapamiętuje treść historyjek i opowiada je (lub ich część) z pamięci. Słucha kropkowanego tekstu odczytywanego przez nauczyciela, a następnie dyktuje zdania do zapisania na tablicy. Słucha piosenki, patrząc na tekst, a następnie koloruje obrazek i wpisuje tekst piosenki po śladzie. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 53. Umie opowiadać (prawie) całą historyjkę o dziadku Tomka z pamięci i szybko uczy się piosenki o przyjaznej krówce. Umie bezbłędnie zapisać co najmniej 3-4 zdania, które pojawiły się w historyjkach i piosence. śpiewanie piosenki powtórzeniowej praca z obrazkami i nagraniami praca z wykropkowanym tekstem i piosenką Uczeń śpiewa. Pisze po śladzie. Czyta inne opisy życia na wsi (np. Kajtkowe przygody, Najmilsi [KN], propozycja integracji treści z nauczaniem początkowym). Lesson 33 Big bigger the biggest / BINGO! słownictwo: big/bigger/the biggest, tall/taller/the tallest, good..., small..., strong..., chicken, mouse (mice), pig, bull, crazy, beep, rest, neighbours, stick struktury: stopień wyższy i najwyższy przymiotników funkcje komunikacyjne: porównywanie wielkości przedmiotów, stopniowanie przymiotników 23

24 24 Uczeń śpiewa piosenkę o przyjaznej krówce (przypomnienie z poprzednich zajęć). Bierze udział w prezentacji nowego materiału prowadzonej przez nauczyciela (stopniowanie). Analizuje obrazki na stronie podręcznikowej, słucha nagrania i wskazuje na odpowiednie ilustracje, odpowiada na dodatkowe pytania nauczyciela. Uczy się piosenki o zwariowanych kurczakach. Wkleja naklejki, podpisuje obrazki po śladzie i gra w bingo, wykorzystując pionki. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 58, wymagające pisania po śladzie. Uczeń przenosi świeżo zdobytą wiedzę na nowe konteksty (np. porównuje kolegów i koleżanki w klasie, różne obiekty, które zauważa wokół), stara się stopniować również inne znane mu przymiotniki. Szybko uczy się piosenki o kurczakach na pamięć. rozgrzewka językowa wprowadzanie nowego materiału praca z obrazkami i nagraniem praca z piosenką Uczeń rozwija swoje zdolności muzyczne, śpiewając piosenkę. Przyswaja nowe wiadomości gramatyczne (przymiotnik i jego stopniowanie), które może łatwo przenieść na język polski. Rozwija wyobraźnię grając w Psa Premiera (KN). Lesson 34 I like the country / BINGO! słownictwo: hill, forest, birds, ride, walk, look, turkey, rooster, barn, goose, truck, farmhouse, goat, bucket, correct, spell; struktury: I like...; funkcje komunikacyjne: wyrażanie upodobań, opowiadanie prostych historyjek, podawanie drogi. Uczeń śpiewa piosenkę o szalonych kurczakach. Analizuje z nauczycielem podpisy pod ilustracjami na stronie ćwiczeniowej i wybiera wyraz, którym należy uzupełnić historyjkę, a następnie sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia z kasetą. Uzupełnia zdania ze strony podręcznikowej. Podpisuje obrazki na stronie ćwiczeniowej. Powtarza nazwy literek alfabetu i literuje wpisywane wyrazy. Koloruje obrazki, a następnie gra w Bingo! Wykonuje ćw. ze str. 59. Uczy się szybko opowiadać historyjkę. Bezbłędnie literuje większość słów ze str. 31. Wyjaśnia różnice pomiędzy obrazkami po angielsku (przynajmniej częściowo) Extra Tasks. śpiewanie piosenki początkowej praca z obrazkami, historyjką i zdaniami powtarzanie alfabetu i literowanie wyrazów kolorowanie obrazków i zabawa w Bingo! Uczeń rozwija zdolności muzyczne, śpiewając piosenki. Koloruje obrazki. Wymyśla list o swoim pobycie na wsi i pisze go po polsku lub angielsku (KN). Wypisuje polskie odpowiedniki wprowadzonych na zajęciach rzeczowników, a następnie układa je w kolejności alfabetycznej (warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy alfabetem polskim a angielskim). 24

25 25 Uczeń potrafi dokonać oceny swoich umiejętności z pomocą nauczyciela lub kolegi. Lesson 35 Już umiem! Powtórzenie i utrwalenie słownictwa, struktur i funkcji komunikacyjnych wprowadzonych w lekcjach Uczeń samodzielnie dokonuje oceny Obserwacja uczniów podczas swych umiejętności. samodzielnie wykonywanych ćwiczeń Potrafi dostrzec swoje słabe punkty utrwalających materiał: wymagające dodatkowej pracy w wspólne zaznaczanie umiejętności, domu. które dziecko uznaje za opanowane UNIT 8 IN THE LAND OF DREAMS Uczeń umie określić zakres materiału i umiejętności, które opanował bardzo dobrze, oraz wskazać te, nad którymi musi jeszcze popracować. Pracując nad kolejnymi zadaniami, doskonali swoje zdolności koncentracji i tempo pracy. Rozpoznaje różne rodzaje zadań sprawdzających i utrwalających, odczytuje polecenia i reaguje na nie w odpowiedni sposób. Rozwija umiejętności wokalne i wyczucie rytmu, recytując powtarzane rymowanki i śpiewając piosenki. Lesson 36 What do you want to be? / Jobs for us? słownictwo: bus driver, policeman, secretary, doctor, nurse, chef, shop assistant, on a bus, at a police station, on a plane, in a school ; struktury: I want to be... (czas Present Simple); funkcje komunikacyjne: wyrażanie planów i marzeń (opowiadanie o przyszłej pracy) Uczeń śpiewa piosenkę: Good morning, children. Bierze aktywny udział we wprowadzaniu nowego materiału leksykalnego (nazwy zawodów). Pracuje z nagraniem. Słucha wierszyków z kasety i podpisuje je imionami dzieci. Opowiada, kim chciałby zostać w przyszłości, pyta o to kolegę / koleżankę (zabawa w reporterów). Łączy nazwy zawodów z rysunkami (ćw. 4). Uczy się nazw dodatkowych zawodów i miejsc pracy. Wykonuje ćwiczenie dodatkowe ze str. 60. Uczeń bez trudu odgaduje zawody osób przedstawionych w podręczniku, opowiada o członkach swojej rodziny i ich zajęciach. W kilku zdaniach opowiada o swoich przyszłych planach. Zgłasza się na ochotnika do opowiadania historyjki z rozkładówki (początek rozdziału). Uczy się co najmniej 2 wierszyków na pamięć. wykonywania następujących ćwiczeń: śpiewanie piosenki początkowej wprowadzanie nowego materiału praca z nagraniem i w parach opowiadanie o przyszłości zgadywanka Przypomina sobie zasady pisowni niektórych nazw zawodów w języku polskim, znajduje zawody, które mają zbliżone nazwy w obu językach (KN). 25

26 26 Lesson 37 I am not afraid of you / My dream słownictwo: switch off the light, dream, pink dinosaur, crocodile, goblin, bear, snake, unicorn, dinosaur, witch, wicked, repeat; struktury: Present Simple; funkcje komunikacyjne: opisywanie postaci i przedmiotów, tworzenie prostych opowiadań (opisywanie snów) Uczeń łączy w pary zawody z miejscami ich wykonywania, opowiada, na czym polega dana praca. Powtarza nazwy dziwnych stworzeń za nauczycielem i wskazuje je w podręczniku. Uczy się czytać poszczególne zwrotki piosenek i wskazuje je w książce (numerując). Wymyśla kolejną zwrotkę piosenki. Rozpisuje zwrotkę piosenki, wpisując swoje stworzonko i rysując jego portret. Wykonuje ćw. ze str. 61. Szybko uczy się nowej piosenki. Wymyśla co najmniej 2 nowe zwrotki, opowiada historię kryjącą się za jednym z obrazków z podręcznika. Opowiada o swoich snach i marzeniach. powtórzenie nazw zawodów z poprzednich zajęć nauka piosenki wykonywanie rysunku i pisanie po śladzie praca z ćwiczeniami dodatkowymi Uczeń rysuje. Pisze po śladzie. Rozwija wyobraźnię, wymyślając kolejne zwrotki piosenki i swojego potwora. Dopasowuje wyrazy do dźwięków (pisanie piosenki). Opowiada o własnych snach i marzeniach. Zwraca uwagę na trójczłonową budowę wypowiedzi pisemnej (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Lesson 38 I'm scared of ghosts! / What are you scared of? słownictwo: scared of, rats, dark, bats, horror films, spiders, monsters, vampires, witches, worms, frogs, dentists, ghosts, brave, draw, jump up high, clap your hands; struktury: tryb rozkazujacy, czas Present Simple (również pytania); funkcje komunikacyjne: wyrażanie własnych strachów i obaw, opisywanie postaci Uczeń przypomina sobie nagranie o ciemnym domu (In a dark, dark house...). Słucha nauczyciela opisującego obrazek, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów (sprawdzian pamięci). Uczy się nowej piosenki, której bohaterem jest Snowy the Cat (również z podziałem na grupy). Ćwiczy dialog z nauczycielem a następnie rozmawia z kolegami i koleżankami, wpisując ich odpowiedzi do książki. Zabawa w grupie. Rysuje to, czego się boi na stronie ćwiczeniowej i podpisuje obrazek po śladzie (zadanie domowe). Wykonuje ćw. ze str. 62. Bez większych problemów zapamiętuje szczegóły obrazka. Opowiada o swoich obawach, starając się budować dłuższe wypowiedzi. wykonywania następujących ćwiczeń: przypominanie sobie nagrania praca z obrazkiem śpiewanie piosenki ćwiczenie w grupach zabawa rysowanie i pisanie po śladzie Uczeń rysuje Pisze po śladzie. Uczy się prawidłowej interakcji w parach / grupie. Rozmawia o strachu, wielkim problemie wszystkich małych dzieci (KN) można w tym celu skorzystać z dramy lub propozycji scenariuszy zamieszczonych w odpowiednich publikacjach metodycznych. Lesson 39 Good wishes / I can have a dream słownictwo: plane, horse, elephant, ship, rocket, castle, dinosaur, make a dream come true, page; struktury: czasownik modalny can; funkcje komunikacyjne: opowiadanie o snach, przewidywanie. 26

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

HELLO AGAIN! Lesson 1 Good morning / What s your name?

HELLO AGAIN! Lesson 1 Good morning / What s your name? Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy drugiej w roku szkolnym 2013/14 Po ukończeniu klasy drugiej ucząc się z podręcznika New Bingo Plus uczeń powinien opanować następujące zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

BINGO! 1 PLUS REFORMA

BINGO! 1 PLUS REFORMA New BINGO! 1 PLUS REFORMA 2017 a rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Po szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it?

Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I Piosenka 1 What time is it? Autorka: Magdalena Miś, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu Scenariusz jest możliwy do realizacji pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES LISTOPAD 2016

BABY BEETLES LISTOPAD 2016 BABY BEETLES 2016 Hiding. Nauka piosenki i słówka: hiding. Poznanie zabawy peek-a-boo Here I am. Nauka zwrotów: peep, boo! Nauka wyrażeń: hide, seek. Have fun! Nauka piosenki Have fun Go! Stop! Nauka piosenki

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ Słownictwo: tomato, cheese, egg, ham, sausage banana, apple, pear, orange, plum milk, water, juice chocolate, ice-cream, lolly Żabki Wyrażenia, zwroty: Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP.

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. ZNAK CYFROWY 2 ZNAK CYFROWY 3 ZNAK CYFROWY 4 ZNAK CYFROWY 5 TEMAT ROZDZIAŁU Welcome wita się i przedstawia podaje nazwy kolorów wskazuje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej: 1) wie, że ludzie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę -działam-idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa I Edukacja: językowa języka angielski, Temat bloku: Numbers Temat lekcji: What number is it? Cel/cele zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo