Kiedy opcja jest bezpieczna?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiedy opcja jest bezpieczna?"

Transkrypt

1 Kiedy opcja jest bezpieczna? Jacek Podlewski Koło Naukowe Modelowania Finansowego AGH Kraków Toruń, 8 grudnia 2012

2 Wprowadzenie Plan prezentacji 1 Krótki wstęp do opcji 2 Problem wyceny i osłony 3 Delta hedging - motywacja, teoria versus praktyka 4 Wycena i osłona opcji z wykorzystaniem teorii użyteczności

3 Wprowadzenie Oznaczenia S = S t - proces cen akcji Y = Y t - rachunek pieniężny (wolny od ryzyka) r - stopa procentowa wolna od ryzyka V ( ) - wartość opcji H( ) - funkcja wypłaty σ - zmienność cen akcji

4 Wprowadzenie Założenia modelu Blacka-Scholesa ze stałymi kosztami transakcyjnymi Dynamika akcji: ds t = µs t dt + σs t dw t Dynamika rachunku pieniężnego: dy t = ry t dt Koszty transakcji proporcjonalne do jej wartości: gdy kupujemy/sprzedajemy N akcji po cenie S t, koszt wynosi ɛ N S t. Dla uproszczenia zakładamy brak dywidend Ogólna postać strategii inwestycyjnej: Π t = (x(t), y(t)) Wartość strategii w chwili t: V Π (t) = x(t)s t + y(t)y t

5 Wstęp do opcji Czym są opcje? Pojęcie opcji obejmuje dzisiaj bardzo szerokie spektrum instrumentów finansowych. Jednak ich wspólną cechą charakterystyczną jest oferowanie posiadaczowi możliwości dokonania pewnej transakcji w ustalonym terminie (w odróżnieniu np. od kontraktów terminowych czy swapów). Każdą opcję charakteryzują: Instrument(y) bazowe - np. akcje, waluta Czas zycia Profil wypłaty

6 Wstęp do opcji Najpopularniejsze rodzaje opcji Przykład Europejska opcja kupna (call) oferuje posiadaczowi możliwość nabycia akcji S w chwili T za kwotę K. Jej cenę w chwili t < T oznaczamy jako C(S t, K, T, t). Rysunek: Źródło: wikinvest.com H(S T ) = max(s T K, 0)

7 Wstęp do opcji Najpopularniejsze rodzaje opcji Przykład Europejska opcja sprzedaży (put) oferuje posiadaczowi możliwość sprzedaży akcji S w chwili T za kwotę K. Jej cenę w chwili t < T oznaczamy jako P(S t, K, T, t). Rysunek: Źródło: wikinvest.com H(S T ) = max(k S t, 0)

8 Wstęp do opcji Dalsze przykłady opcji Opcje binarne (np. dla europejskiej binarnej opcji kupna H(S T ) = I (0,+ ) (S T K)). Opcje amerykańskie Opcje azjatyckie Opcje bermudzkie Opcje tęczowe I wiele, WIELE innych Rysunek: Źródło: domino-printing.com

9 Wycena i osłona opcji There is no free lunch..." Kontrakt opcyjny zwykle faworyzuje jedną ze stron Przez lata handlowano nie mając żadnego formalnego aparatu wyceny F.Black i M.Scholes (1973) - prawdopodobnie najważniejsza praca w historii matematyki finansowej Edward Thorp nieco wcześniej odkrył przepis na wycenę, lecz zachował dla siebie Rysunek: Wycena strategii motyla. Źródło: mathworks.com

10 Wycena i osłona opcji Arbitraż i replikacja Definicja Arbitrażem nazywamy taką strategię inwestycyjną, której wartość początkowa wynosi 0, natomiast wartość końcowa jest nieujemna (i dodatnia z niezerowym prawdopodobieństwem) Budując modele wyceny instrumentów finansowych zakłada się praktycznie zawsze, że nie występuje możliwość arbitrażu. W praktyce oczywiście bywa różnie...

11 Wycena i osłona opcji Arbitraż i replikacja Definicja Arbitrażem nazywamy taką strategię inwestycyjną, której wartość początkowa wynosi 0, natomiast wartość końcowa jest nieujemna (i dodatnia z niezerowym prawdopodobieństwem) Budując modele wyceny instrumentów finansowych zakłada się praktycznie zawsze, że nie występuje możliwość arbitrażu. W praktyce oczywiście bywa różnie... Wniosek (Prawo jednej ceny) Dwa instrumenty finansowe o tym samym profilu wypłaty muszą mieć taką samą cenę.

12 Wycena i osłona opcji Arbitraż i replikacja Korzystając z zasady jednej ceny można wyceniać instrumenty pochodne, których funkcje wypłaty da się zreplikować za pomocą innych walorów dostępnych na rynku. Definicja Strategią replikującą instrument europejski o wypłacie H(S T ) nazywamy strategię Π o własności V Π (T ) = H(S T ).

13 Wycena i osłona opcji Arbitraż i replikacja Korzystając z zasady jednej ceny można wyceniać instrumenty pochodne, których funkcje wypłaty da się zreplikować za pomocą innych walorów dostępnych na rynku. Definicja Strategią replikującą instrument europejski o wypłacie H(S T ) nazywamy strategię Π o własności V Π (T ) = H(S T ). Obserwacja Z zasady jednej ceny wynika, że w chwili t wartość instrumentu pochodnego musi być równa wartości strategii replikującej.

14 Wycena i osłona opcji Parametry greckie W zarządzaniu ryzykiem inwestycji w opcje kluczową rolę odgrywają miary wrażliwości wartości opcji, zwane parametrami greckimi (ang. Greeks). = V S Γ = 2 V S 2 ρ = V r Θ = V t i wiele innych...

15 Wycena i osłona opcji Parametry greckie W zarządzaniu ryzykiem inwestycji w opcje kluczową rolę odgrywają miary wrażliwości wartości opcji, zwane parametrami greckimi (ang. Greeks). Uwaga = V S Γ = 2 V S 2 ρ = V r Θ = V t i wiele innych... Użyty symbol pochodnej cząstkowej może być nieco mylący, bo cena opcji wcale nie musi być różniczkowalną funkcją wszystkich swoich argumentów. W praktyce parametry greckie wyznacza się zwykle numerycznie.

16 Wycena i osłona opcji Delta hedging Idea zabezpieczenia opcji sprowadza się do utrzymywania parametrów greckich na bezpiecznym, niskim poziomie. Teoretycznie gdy każdą posiadaną opcję zabezpieczymy akcjami w ilości otrzymamy portfel niewrażliwy na zmiany kursu akcji. W realistycznych modelach wyznacznie często nie jest proste (ale na ogół wykonalne) W praktyce nie mamy doskonałej podzielności aktywów W praktyce niemożliwy jest idealny hedging w czasie ciągłym

17 Wycena i osłona opcji Przykład - spekulacja zmiennością

18 Wycena i osłona opcji Jak wobec tego osłaniać opcje???

19 Kiedy opcja jest bezpieczna? Osłona opcji w praktyce Metody naiwne Hedging w stałych odstępach czasu - rozwiązanie łatwe lecz mocno wadliwe: Problem z ustaleniem interwału W przypadku niewielkich ruchów cen jedynie ponosimy niepotrzebne koszty Rysunek: Źródło: mariettainjurylawyer.com

20 Kiedy opcja jest bezpieczna? Osłona opcji w praktyce Metody naiwne Hedging w stałych odstępach czasu - rozwiązanie łatwe lecz mocno wadliwe: Problem z ustaleniem interwału W przypadku niewielkich ruchów cen jedynie ponosimy niepotrzebne koszty Rysunek: Źródło: mariettainjurylawyer.com Lepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie przedziału dopuszczalnych pozycji w akcjach postaci ( ± HB) zwanego pasmem bezpieczeństwa (ang. hedging band ). Sygnałem do poprawy pozycji jest wypadnięcie liczby posiadanych akcji z tego przedziału.

21 Osłona opcji w praktyce Teoria użyteczności Funkcja użyteczności U( ) odzwierciedla preferencje inwestora. Zdroworozsądkowe założenia: U jest funkcją rosnącą, często wymaga się też, aby była wklęsła Przykłady: U(x) = 1 exp( x/γ), U(x) = log(1 + x/γ), U(x) = x (2γ) 1 x 2 Liczba a jest równoważna zmiennej losowej X w sensie użyteczności, gdy EU(X ) = U(a) Rysunek: Porównanie przykładowych funkcji użyteczności. Źródło: opracowanie własne

22 Osłona opcji w praktyce Wycena w oparciu o użyteczność Hodges i Neuberger (1989) : należy tak replikować wypłatę opcji, aby zmaksymalizować(zależny od użyteczności) funkcjonał zysku inwestora Davis i Panas (1990,1993): umocnienie teoretycznych podstaw tego podejścia Dokładne rozwiązanie jest bardzo skomplikowane obliczeniowo Konieczne jest znalezienie metod pozwalających na ciągłe kontrolowanie poziomu ryzyka

23 Osłona opcji w praktyce Wzory Whalleya-Wilmotta Wykładnicza funkcja użyteczności: U(x) = 1 exp( γx) Parametr γ nazywamy współczynnikiem awersji do ryzyka Whalley i Wilmott (1997) uzyskali dla małych ɛ jawne wzory na granice pasma bezpieczeństwa, korzystając z rozwinięć asymptotycznych optymalnego rozwiązania problemu maksymalizacji użyteczności. Dla opcji call: HB(t) = ( 3 2 exp( r(t t))ɛs t Γ 2 γ ) 1 3

24 Osłona opcji w praktyce Metoda Zakamouline a Korzystamy z przeskalowanej zmienności: σ m = σ(1 + A) (inspiracja: Leland (1985), Barles i Soner (1998)) Pasmo bezpieczeństwa przyjmuje postać ( (σ m ) ± HB), HB = HB 0 + HB 1 Dobór właściwej postaci aproksymacji jest bardziej sztuką niż nauką (V.Zakamouline, [5]).

25 Osłona opcji w praktyce Metoda Zakamouline a Korzystamy z przeskalowanej zmienności: σ m = σ(1 + A) (inspiracja: Leland (1985), Barles i Soner (1998)) Pasmo bezpieczeństwa przyjmuje postać ( (σ m ) ± HB), HB = HB 0 + HB 1 Dobór właściwej postaci aproksymacji jest bardziej sztuką niż nauką (V.Zakamouline, [5]). HB 0 = ασ β1 ɛ β2 (γs) β3 (N (d 1 )) β4 exp ( β 5 r(t t)) (T t) β6 HB 1 = ασ β1 ɛ β2 (γs) β3 (T t) β4 gdzie N ( ) oznacza gęstość rozkładu N(0, 1), zaś d 1 = [ ( ) S ln + K Ogólna postać A jest taka sama jak HB 1. ) ] [ (r σ2 (T t) / σ ] T t 2

26 Osłona opcji w praktyce Metoda Zakamouline a Zakamouline dopasował parametry następująco: 1 Dyskretyzacja przestrzeni parametrów 2 Obliczenie optymalnego rozwiązania w węzłach otrzymanej siatki 3 Dopasowanie pametrów metodą najmniejszych kwadratów

27 Osłona opcji w praktyce Metoda Zakamouline a Zakamouline dopasował parametry następująco: 1 Dyskretyzacja przestrzeni parametrów 2 Obliczenie optymalnego rozwiązania w węzłach otrzymanej siatki 3 Dopasowanie pametrów metodą najmniejszych kwadratów Otrzymane rezultaty dla europejskiej opcji call: HB = A = 6.85 ɛ0.78 σ 0.25 (γs 2 Γ) 0.15 ( ) 0.5 ɛ ɛ0.31 Γ γsσ (T t) σ 0.25 γ

28 Osłona opcji w praktyce Metoda Zakamouline a Rysunek: Źródło: obliczenia własne

29 Osłona opcji w praktyce Zakamouline vs W&W S 0 = 92, K = 120, σ = 40%, T t = 0.2, r = 5% ɛ = 0.4% Porównanie dla γ = 0.5

30 Osłona opcji w praktyce Zakamouline vs W&W - runda druga S 0 = 92, K = 120, σ = 40%, T t = 0.2, r = 5% ɛ = 0.4% Porównanie dla γ = 2

31 Podsumowanie Czy to koniec problemów? Odpowiedź brzmi ABSOLUTNIE NIE :) Modele lokalnej/stochastycznej zmienności i inne Losowe stopy procentowe Poziomy tolerancji dla innych parametrów greckich Inne modele kosztów transakcyjnych Bardziej skomplikowane profile wypłaty Odpowiednio szybkie metody obliczeniowe Rysunek: Źródło: spc-intheworld.com

32 Podsumowanie Literatura G.Barles, H.M.Soner (1998), Option Pricing with Transaction Costs and a Nonlinear Black-Scholes Equation, Finance and Stochastics vol.2, S.Hodges, A.Neuberger (1989) Optimal Replication of Contingent Claims under Transaction Costs, Review of Futures Markets vol.8, A.Whalley, P.Wilmott (1997) An Asymptotic Analysis of an Optimal Hedging model for Option Pricing with Transaction Costs, Mathematical Finance vol.7(3), V.Zakamoline (2006), European Option Pricing and Hedging with both Fixed and Proportional Transaction Costs, Journal of Economic Dynamics and Control vol.30, 1-25 V.Zakamouline (2005), Optimal Hedging of Options with Transaction Costs, Wilmott Magazine 4/2005, 70-82

33 Podsumowanie Literatura M.Capiński, T.Zastawniak (2003), Mathematics for Finance, Springer E.Sinclair (2008) Volatility Trading (rozdział 4), John Wiley & Sons P.Wilmott (2006) Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons

34 Podsumowanie Dziękuję za uwagę!

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7.

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7. Computational Finance Michał Wojdyła, Wróbel Dariusz http://student.agh.edu.pl/~dwrobel/mownit/comp_finance.pdf http://wmichal9.interia.pl/comp_finance.pdf Table of Contents: 1. Wstęp 3 2. Rozwój rynków

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych

Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych MATEMATYKA STOSOWANA 9, 2008 Karina Piwarska (Warszawa) Kamil Kulesza (Warszawa, Cambridge) Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich linii lotniczych Streszczenie. Rynki instrumentów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Wprowadzenie Rynek walutowy (foreign exchange) jest największym rynkiem opcji na świecie.

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Martyngały a rynki finansowe

Martyngały a rynki finansowe Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XXXIII Szkole Matematyki Poglądowej Metody klasyczne i współczesne, sierpień 2004. Martyngały a rynki finansowe Jacek JAKUBOWSKI, Warszawa 1. Okazuje się, że teoria

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski

Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski Krzyszto Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Teoretyczna i rzeczywista wartość walutowych instrumentów pochodnych rynek polski 1. Wprowadzenie W ostatnim

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Model Blacka-Scholesa

Model Blacka-Scholesa Model Blacka-Scholesa Średnie giełdowe odzwierciedlaja wszystko za wyjatkiem działań Pana Boga I zasada Dow 1 Rafał Ciesielski 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Zygmunt Przybycin DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Wprowadzenie Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką i wyzwaniem dla osób pragnących osiągać ponadprzeciętne zyski.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce

Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Agata Gniadkowska-Szymańska * Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Wstęp Nie jest tajemnicą dla inwestora, że czasy na rynku zmieniają się szybciej niż w otaczającej rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych *

Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 853 863 Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo