SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste

2 Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach oproramowania. Zarejestruj online na stronie smarttech.com/reistration. Zachowaj następujące informacje, na wypadek konieczności kontaktu z pomocą techniczną SMART. Numer seryjny: Data zakupu: Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) Niniejszy sprzęt został przetestowany pod wzlędem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy A, zodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt eneruje, wykorzystuje i wypromieniowuje enerię częstotliwości radiowych i może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest instalowany i używany zodnie z instrukcją producenta. Eksploatacja teo sprzętu na terenie zabudowy mieszkaniowej może spowodować szkodliwe zakłócenia, w przypadku wystąpienia których użytkownik może mieć obowiązek usunięcia ich na własny koszt. Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART i wszystkie sloany reklamowe SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technoloies ULC w USA i/lub w innych krajach. Windows i Microsoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecich moą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Informacja o prawach autorskich 2012 SMART Technoloies ULC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, transmitowana, przechowywana w systemach wyszukiwania informacji lub tłumaczona na dowolny język, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zody udzielonej przez firmę SMART Technoloies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moą ulec zmianie bez wcześniejszeo powiadomienia i nie stanowią zobowiązania firmy SMART. Patenty w trakcie przyzanwania. 02/2012

3 Zawartość Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy 1 Informacje o SMART Ink 1 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 2 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Rozdział 2: Praca ze SMART Ink 5 Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 5 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 10 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 10 Używanie Microsoft Office 11 Rozdział 3: Praca z notatkami SMART Ink 15 O SMART Ink notatkach 15 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 16 Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink 17 Usuwanie notatek SMART Ink 17 Rozdział 4: Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink 19 Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 19 Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów 20 i

4

5 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o SMART Ink 1 Informacje o notatkach SMART Ink 1 Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 2 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Sterowniki produktów SMART 2 Oproramowanie SMART Notebook 2 Oproramowanie SMART Meetin Pro 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 2 Włączanie i wyłączanie SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Informacje o SMART Ink SMART Ink umożliwia pisowanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i dowolnych innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Można pisać na filmie bez zatrzymywania odtwarzania i bez wpływu na możliwość olądania filmu. Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Gdy przesuwasz, zmieniasz rozmiar lub minimalizujesz okno, atrament pozostaje w obrębie okna. Można przekształcić notatki zapisane cyfrowym atramentem w tekst. Można także przenosić, wymazywać i przechwytywać notatki i zapisywać je w oproramowaniu SMART. Gdy otwierasz aplikację, która ma własne narzędzia obsłui atramentu, możesz wyłączyć SMART Ink, a następnie używać narzędzi obsłui atramentu tej aplikacji, by zapisywać treści. Informacje o notatkach SMART Ink Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie cyfrowym atramentem w dowolnym miejscu na pulpicie. Gdy piszesz poza otwartym oknem na komputerze, notatka SMART Ink zostaje wyświetlona i możesz pisać wewnątrz niej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z notatkami SMART Ink na stronie 15. 1

6 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink Przelądarką dokumentów SMART Ink umożliwia przelądanie plików PDF i pisanie w nich cyfrowym atramentem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink na stronie 19. Informacje o oproramowaniu SMART Oproramowanie SMART Ink oraz sterowniki produktów SMART wchodzą w skład oproramowaniu do nauczania przez współpracę SMART Notebook oraz oproramowania SMART Meetin Pro. Sterowniki produktów SMART Sterowniki produktów SMART umożliwiają komputerowi rozpoznanie danych wprowadzanych z użyciem produktu interaktywneo SMART. SMART Ink współpracuje ze Sterownikami produktów SMART, by umożliwić pisanie na ekranie atramentem cyfrowym za pomocą pióra produktu interaktywneo lub własneo palca. N U W A GA W większości przypadków, sterowniki produktów SMART są instalowane automatycznie podczas instalacji oproramowania SMART. Oproramowanie SMART Notebook W oproramowaniu SMART Notebook można pisać za pomocą pióra produktu interaktywneo lub za pomocą własneo palca. SMART Ink staje się częścią pliku.notebook. Oproramowanie SMART Meetin Pro Możesz pisać na tablicy interaktywnej oproramowania SMART Meetin Pro w trakcie roboczych sesji współpracy, korzystając z pióra produktu interaktywneo SMART lub własneo palca. Atrament SMART staje się częścią pliku.notebook. Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink Jeżeli Twój komputer jest jest połączony z produktem interaktywnym SMART, SMART Ink uruchamia się automatycznie, dy uruchamiasz komputer, zaś pasek narzędzi SMART ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. 2

7 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy N U W A GA Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia do atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Jeśli pasek narzędzi nie jest wyświetlany, upewnij się, że produkt interaktywny jest podłączony do komputera. Jeśli pasek narzędzi nadal nie jest wyświetlany, ręcznie uruchom SMART Ink. Aby ręcznie uruchomić SMART Ink 1. Select Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies. 2. Wybierz SMART Ink. SMART Ink uruchamia się, a pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. Włączanie i wyłączanie SMART Ink Gdy uruchamiasz komputer i produkt interaktywny, SMART Ink jest włączony domyślnie dla wszystkich otwartych okien.w każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć SMART Ink dla każdeo okna. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy ponownie włączysz SMART Ink. Aby wyłączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi okna SMART Ink. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. 2. Wybierz Wyłącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. Aby włączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi okna SMART Ink. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. 2. Wybierz Włącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. 3

8 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Dostęp do narzędzi SMART Ink Pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułowym każdeo otwarteo okna na komputerze. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Pasek narzędzi SMART Ink zawiera następujące narzędzia: Wybierz Kolor pióra Grubość linii Podświetlenie Atrament kaliraficzny Gumka Przechwyć Wyczyść atrament Gdy podniesiesz pióro produktu interaktywneo SMART lub wybierzesz narzędzie pióra, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu i narzędzie. Gdy użyjesz inneo narzędzia, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu aktywneo narzędzia. Pasek narzędzi można dowolnie przesuwać wzdłuz krawędzi okna. Aby uzyskać dostęp SMART Ink do narzędzi Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę przesuwania SMART Ink. 2. Przeciąnik pasek narzędzi do nowej lokalizacji na krawędzi otwarteo okna. 4

9 Rozdział 2 Praca ze SMART Ink Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 5 Podświetlanie treści 6 Manipulacja SMART Ink 7 Wymazywanie i czyszczenie SMART Ink 8 Przechwytywanie i zapisywanie SMART Ink 8 Wstawianie SMART Ink do aplikacji 9 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 10 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 10 Używanie Microsoft Office 11 Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint 11 Używanie wskaźnika 12 Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu 13 Kończenie prezentacji 13 Ta sekcja wyjaśnia podstawy używania SMART Ink, czyli pisania cyfrowym atramentem na ekranie. Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink SMART Ink umożliwia pisowanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i dowolnych innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo lub za pomocą narzędzi z paska narzędzi SMART Ink. T W S K A Z ÓW K A Jeśli produkt interaktywny obsłuuje wielodotyk, dwie osoby moą razem i jednocześnie pisać, wymazywać lub wchodzić w interakcje z treścią w dowolnym miejscu na powierzchni interaktywnej. Aby pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo 1. Podnieś pióro z półki na pióra tablicy interaktywnej lub naciśnij przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 5

10 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 2. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. Aby pisać na pomocą narzędzi atramentu SMART Ink 1. Wybierz kolor pióra i rubość linii na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Aby pisać atramentem kaliraficznym 1. Wybierz kolor pióra i rubość linii na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz pole wyboru Atrament kaliraficzny. 3. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 4. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Podświetlanie treści Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Aby podświetlić treść na ekranie 1. Wybierz podświetlacz na pasku narzędzi SMART 2. Przeciąnij na otwarty plik, folder lub stronę internetową na ekranie. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 6

11 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako podświetlanie. Manipulacja SMART Ink Używając narzędzi na obramowaniu SMART Ink, możesz manipulować obiektami utworzonymi za pomocą SMART Ink. Możesz zazanczać obiekty i przemieszczać je w oknie; możesz też usuwać obiekty. Aby zaznaczyć obiekt Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. N U W A GA Naciśnij inny obiekt, by wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, by objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt 1. Zaznacz obiekt. 2. Przeciąnij obiekt w inne miejsce na stronie. Aby usunąć obiekt 1. Zaznacz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Nacisnij Usuń na obramowaniu. 7

12 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Wymazywanie i czyszczenie SMART Ink W każdej chwili można wymazać lub wyczyścić ekran ze SMART Ink Aby wymazać SMART Ink z ekranu 1. Naciśnij Gumka na pasku narzędzi SMART. 2. Wymaż SMART Ink za pomocą umki produktu interaktywneo. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wymazać duży obszar 1. Naciśnij Gumka na pasku narzędzi SMART. 2. Zazanacz okrą wokół obszaru, który chcesz wymazać i stuknij ekran pośrodku okręu. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wymazać cały SMART Ink z okna Naciśnij Wymaż atrament na pasku narzędzi SMART. Przechwytywanie i zapisywanie SMART Ink W każdej chwili możesz zapisać to, co piszesz na ekranie produktu interaktywneo, przechwytując zrzut ekranu. Aby przechwycić i zapisać notatki 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART. Zrzut ekranu jest wyświetlany w strefie rysowania oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. N U W A GA Jeśli chcesz zapisać notatki, ale nie chcesz przechwytywać całeo ekranu, możesz przechwycić obszar ekranu lub okno za pomocą paska narzędzi przechwytywania ekranu (patrz Pomoc elektroniczna oproramowania SMART, by uzyskać więcej informacji). 8

13 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Wstawianie SMART Ink do aplikacji Możesz wstawić SMART Ink jako tekst do aplikacji. Dla przykładu, mozesz pisać w przelądarce internetowej, a następnie wstawić atrament jako tekst do pola wyszukiwania przelądarki. Aby wstawić SMART Ink jako tekst 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz, aby pojawił się tekst. 2. Naciśnij obiekt SMART Ink, który chcesz wstawić. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 3. Wybierz Wstaw atrament na obramowaniu. Obiekt SMART Ink jest wstawiony do pliku jako napisany tekst. 9

14 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo Gdy odłączysz produkt interaktywny, pasek narzędzi SMART Ink zmienia kolor na żółty. Możesz nadal używać SMART Ink w trybie myszy lub możesz ukryć paski narzędzi i wymazać atrament, który był na ekranie, dy produkt interaktywny został odłączony. Aby kontynuować używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Kontynuuj. Aby zakońcyzć używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Wymaż i ukryj. N U W A GA Aby rozpocząć używanie SMART Ink po wybraniu Wymaż i ukryj, musisz podłączyć produkt interaktywny SMART. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink na stronie 2. Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach Wiele aplikacji, takich jak aplikacje Microsoft Office 2010, ma swoje własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania w treściach aplikacji. Gdy otwierasz aplikację, która ma swoje własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie włączony i można pisać w aplikacji. Jeśli chcesz pisać w treści aplikacji, możesz wyłączyć SMART Ink i użyć narzędzi aplikacji. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy o ponownie włączysz. 10

15 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie Microsoft Office N U W A GI System operacyjny Windows 7 obsłuuje narzędzia aramentu w Microsoft Office 2007 i System operacyjny Windows XP nie obsłuuje narzędzi atramentu w Microsoft Office. Microsoft Office 2004 i wcześniejsze wersje nie zawierają narzędzi atramentu. Gdy otworzysz dokument proramu Word, arkusz kalkulacyjny proramu Excel lub prezentację proramu PowerPoint, pasek narzędzi atramentu firmy Microsoft zostanie wyświetlony na pasku tytułu. Można używać piór Microsoft Office lub można włączyć SMART Ink, po czym można używać piór produktu interaktywneo do pisania w aplikacji. Gdy wybierzesz Pokaż kartę pióra Office, pióro Microsoft Office pojawi się na karcie pióra Office. Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint PowerPoint ma swoje własne narzędzia atramentu. Gdy uruchamiasz prezentację PowerPoint, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a zamiast teo wyświetlany jest pasek narzędzi atramentu PowerPoint. Pasek narzędzi umożliwia wybór poprzednieo lub następneo slajdu prezentacji lub określoneo slajdu, a także wyświetlenie wskaźnika. Umożliwia też dostęp do menu PowerPoint i do narzędzi atramentu oraz zakończenie prezentacji. Pasek narzędzi można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, może też być przezroczysty. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij w dowolnym miejscu paska narzędzi. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji. Aby włączyć przezroczystość paska narzędzi 1. Naciśnij w dowolnym miejscu paska narzędzi. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 11

16 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 2. Wybierz Przezroczysty pasek narzędzi. Aby wyświetlić poprzedni slajd Naciśnij Poprzedni. Aby wyświetlić następny slajd Naciśnij przycisk Dalej. Aby wyświelić określony slajd 1. Naciśnij ikonę listy slajdów na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz slajd z listy rozwijanej. Używanie wskaźnika Podczas prezentacji możesz wyświetlić wskaźnik, aby zwrócić uwaę na jakis obszar. Jest to szczeólnie przydatne dla widzów zdalnych, którzy używają oproramowania SMART Bridit. Aby wyświetlić wskaźnik 1. Naciśnij Wskaźnik. Zostaje wyświetlony komunikat z prośbą o dotknięcie w dowolnym miejscu w celu ustalenia położenia wskaźnika. 2. Naciśnij tę część prezentacji, na którą chcesz zwrócić uwaę widzów. Zostaje wyświetlony wskaźnik. T W S K A Z ÓW K I o o o Naciśnij w innym miejscu prezentacji, aby zmienić lokalizację wskaźnika. Jeśli chcesz, aby wskaźnik podążał za Twoim palcem na ekranie, naciśnij czubek wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Jeśli chcesz, by wskaźnik podążał za Twoim palcem bez zmiany orientacji, naciśnij koniec wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Aby usunąć wskaźnik Naciśnij Zamknij na wskaźniku. 12

17 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu Użyj paska narzędzi Smart Ink w PowerPoint, by uzyskać dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu podczas prezentacji. Aby uzyskać dostęp do menu 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Naciśnij Menu PowerPoint. Aby uzyskać dostęp do narzędzi atramentu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaje wyświetlone narzędzie SMART Ink. 2. Naciśnij Narzędzia atramentu PowerPoint. Kończenie prezentacji Użyj paska narzędzi SMART Ink w PowerPoint, by zakończyć prezentację. Aby zakończyć prezentację 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Naciśnij Zakończ pokaz. 13

18

19 Rozdział 3 Praca z notatkami SMART Ink O SMART Ink notatkach 15 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 16 Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink 17 Usuwanie notatek SMART Ink 17 Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie cyfrowym atramentem w dowolnym miejscu na pulpicie. O SMART Ink notatkach Gdy podnosisz pióro i piszesz poza otwartym oknem, pojawia się notatka SMART Ink i można pisać wewnątrz notatki. Notatka Smart Ink powiększa się w miarę pisania, w kierunku pisania. Można przemieszczać notatkę i zmieniać jej rozmiar. Można ją także przechwycić jako obraz i zapisać w oproramowaniu SMART. Jednocześnie można mieć otwartych maksymalnie 20 notatek SMART Ink. Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Pasek narzędzi SMART Ink jest widoczny na pasku tytułu każdej notatki. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Aby utworzyćć notatkę SMART Ink 1. Podnieś pióro produktu interaktywneo lub wybierz przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 2. Pisz na pulpicie. Pojawia się notatka SMART Ink i można pisać wewnątrz niej. Aby przemieścić notatkę SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj mały pasek, następnie przeciąnij notatkę do nowej lokalizacji. Aby zmienić rozmiar notatki SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny ró notatki, następnie pociąnij o. 15

20 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink Możesz zaznaczać, przemieszczać i usuwać obiekty utworzone w notatkach SMART Ink. Aby zaznaczyć obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. N U W A GA Naciśnij inny obiekt, by wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, by objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj ikonę przemieszczenia notatce., następnie przemieść do nowej lokalizacji w Aby usunąć obiekt w notatkach SMART Ink 1. Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. T W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. 16

21 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink Możesz zapisać notatki SMART Ink, wykonując zrzut ekranu. Aby przechwycić i zapisać notatkę SMART Ink 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART. Zrzut ekranu jest wyświetlany w strefie rysowania oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. Usuwanie notatek SMART Ink W każdej chwili można usunąć z ekranu notatki SMART Ink I W A Ż N E Ta procedura jest nieodwracalna. N U W A GA Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Aby usunąć notatkę SMART Ink Naciśnij Usuń na pasku narzędzi SMART. 17

22

23 Rozdział 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 19 Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów 20 Oproramowanie edukacyjne lub biznesowe SMART zawiera przelądarkę dokumentów SMART Ink. Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink Z przelądarki dokumentów SMART Ink można korzystać do przelądania plików PDF i do pisania lub rysowania w plikach. Można także nawiować w pliku i powiększać strony. Można też zapisywać i drukować pliki, łącznie z notatkami. T W S K A Z ÓW K A Gdy instalujesz oproramowanie SMART, przelądarka dokumentów SMART Ink staje się domyślną przelądarką dokumentów PDF. Jeśli chcesz użyć innej przelądarki, kliknij plik PDF prawym przyciskiem i wybierz Otwórz za pomocą. Aby uruchomić przelądarkę dokumentów SMART Ink Wybierz >Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies > Przelądarka dokumentów SMART Ink. Aby otworzyć plik 1. Naciśnij przycisk Otwórz plik. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Otwieranie. 2. Przejdź do pliku, który chcesz otworzyć i wybierz o. 3. Naciśnij przycisk Otwórz. 19

24 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby pisać za pomocą narzędzi pióra 1. Podnieś pióro z półki na pióra tablicy interaktywnej lub naciśnij przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 2. Pisz w otwartym pliku. T W S K A Z ÓW K A Możesz używać pływająceo paska narzędzi oproramowania SMART do zmiany właściwości atramentu. Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów Pasek narzędzi przelądarki dokumentów SMART Ink zawiera wszystkie narzędzia do przelądania plików PDF. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij Przesuń. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Góra, Dół, Lewo lub Prawo. Aby zmniejszyć lub powiększyć Naciśnij Powiększ lub Zmniejsz. Aby dopasować powiększenie i ustawienia widoku strony 1. Naciśnij strzałkę powiększenia. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Dopasuj stronę, Dopasuj szerokość, Widok dwóch stron lub procent powiększenia. Aby wyświetlić poprzednią stronę Naciśnij przycisk Poprzednia strona. 20

25 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby wyświetlić następną stronę Naciśnij przycisk Następna strona. Aby zapisać plik 1. Naciśnij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Zapisywanie jako. 2. Wskaż lokalizację do zapisania pliku. 3. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. 4. Naciśnij przycisk Zapisz. N U W A GA Jeśli piszesz w pliku, cyfrowy atrament jest zapisywany jako stała część pliku. Gdy później ponownie otworzysz plik, nie będzie można zmodyfikować atramentu. Aby wydrukować plik 1. Naciśnij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Drukowanie. 2. Wybierz drukarkę z menu rozwijaneo Drukarka. 3. Opcjonalnie dopasuj ustawienia Zakres stron, Skalowanie strony i Opcje druku. 4. Naciśnij przycisk Drukuj. 21

26

27

28 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Response, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART oraz

Bardziej szczegółowo

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste Narzędzia SMART Notebook 3D Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach oproramowania.

Bardziej szczegółowo

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. WorkSpace

Pierwsze kroki. WorkSpace Pierwsze kroki WorkSpace Pierwsze kroki Copyright (2011-2012) einstruction Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. einstruction i ExamView są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Workspace, Response, CPS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280 Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Tablica interaktywna SMART Board V280 Rejestracja produktu Zarejestruj swój produkt SMART, żeby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Tablica interaktywna ēno Instrukcja obsługi

Tablica interaktywna ēno Instrukcja obsługi Tablica interaktywna ēno Instrukcja obsługi Numer katalogowy 370-0342-00 2010 PolyVision Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41 Instrukcja obsługi Spis treści Co to jest program Easiteach? 3 Wymogi techniczne 4 Pomoc techniczna 5 Pierwsze kroki w Easiteach: przewodnik 6 Pulpit nawigacyjny 6 Pasek menu Easiteach 7 Obszary funkcyjne

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla systemu Windows

Instrukcja obsługi dla systemu Windows Instrukcja obsługi dla systemu Windows Virtual Ink Corporation Brighton Landing East, 20 Guest Street - Suite 250 Boston, Massachussets 02135 USA Delta sp.j. Krentowski, Hus Al. Piłsudskiego 11/3 15-443

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

P Instrukcja obsługi

P Instrukcja obsługi P Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...9 Kreator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a Instrukcja obsługi Xperia J ST26i/ST26a Spis treści Ważne informacje...6 Android co i dlaczego?...7 Aplikacje...7 Czynności przygotowawcze...8 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO. Instrukcja obsługi

Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Oprogramowanie Flow!Works informacje wstępne... 5 1.1 Instalacja oprogramowania... 5 1.1.1 Instalacja Flow!Works...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo