SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste

2 Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach oproramowania. Zarejestruj online na stronie smarttech.com/reistration. Zachowaj następujące informacje, na wypadek konieczności kontaktu z pomocą techniczną SMART. Numer seryjny: Data zakupu: Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) Niniejszy sprzęt został przetestowany pod wzlędem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy A, zodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt eneruje, wykorzystuje i wypromieniowuje enerię częstotliwości radiowych i może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest instalowany i używany zodnie z instrukcją producenta. Eksploatacja teo sprzętu na terenie zabudowy mieszkaniowej może spowodować szkodliwe zakłócenia, w przypadku wystąpienia których użytkownik może mieć obowiązek usunięcia ich na własny koszt. Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART i wszystkie sloany reklamowe SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technoloies ULC w USA i/lub w innych krajach. Windows i Microsoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecich moą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Informacja o prawach autorskich 2012 SMART Technoloies ULC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, transmitowana, przechowywana w systemach wyszukiwania informacji lub tłumaczona na dowolny język, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zody udzielonej przez firmę SMART Technoloies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moą ulec zmianie bez wcześniejszeo powiadomienia i nie stanowią zobowiązania firmy SMART. Patenty w trakcie przyzanwania. 02/2012

3 Zawartość Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy 1 Informacje o SMART Ink 1 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 2 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Rozdział 2: Praca ze SMART Ink 5 Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 5 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 10 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 10 Używanie Microsoft Office 11 Rozdział 3: Praca z notatkami SMART Ink 15 O SMART Ink notatkach 15 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 16 Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink 17 Usuwanie notatek SMART Ink 17 Rozdział 4: Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink 19 Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 19 Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów 20 i

4

5 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o SMART Ink 1 Informacje o notatkach SMART Ink 1 Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 2 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Sterowniki produktów SMART 2 Oproramowanie SMART Notebook 2 Oproramowanie SMART Meetin Pro 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 2 Włączanie i wyłączanie SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Informacje o SMART Ink SMART Ink umożliwia pisowanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i dowolnych innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Można pisać na filmie bez zatrzymywania odtwarzania i bez wpływu na możliwość olądania filmu. Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Gdy przesuwasz, zmieniasz rozmiar lub minimalizujesz okno, atrament pozostaje w obrębie okna. Można przekształcić notatki zapisane cyfrowym atramentem w tekst. Można także przenosić, wymazywać i przechwytywać notatki i zapisywać je w oproramowaniu SMART. Gdy otwierasz aplikację, która ma własne narzędzia obsłui atramentu, możesz wyłączyć SMART Ink, a następnie używać narzędzi obsłui atramentu tej aplikacji, by zapisywać treści. Informacje o notatkach SMART Ink Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie cyfrowym atramentem w dowolnym miejscu na pulpicie. Gdy piszesz poza otwartym oknem na komputerze, notatka SMART Ink zostaje wyświetlona i możesz pisać wewnątrz niej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z notatkami SMART Ink na stronie 15. 1

6 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink Przelądarką dokumentów SMART Ink umożliwia przelądanie plików PDF i pisanie w nich cyfrowym atramentem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink na stronie 19. Informacje o oproramowaniu SMART Oproramowanie SMART Ink oraz sterowniki produktów SMART wchodzą w skład oproramowaniu do nauczania przez współpracę SMART Notebook oraz oproramowania SMART Meetin Pro. Sterowniki produktów SMART Sterowniki produktów SMART umożliwiają komputerowi rozpoznanie danych wprowadzanych z użyciem produktu interaktywneo SMART. SMART Ink współpracuje ze Sterownikami produktów SMART, by umożliwić pisanie na ekranie atramentem cyfrowym za pomocą pióra produktu interaktywneo lub własneo palca. N U W A GA W większości przypadków, sterowniki produktów SMART są instalowane automatycznie podczas instalacji oproramowania SMART. Oproramowanie SMART Notebook W oproramowaniu SMART Notebook można pisać za pomocą pióra produktu interaktywneo lub za pomocą własneo palca. SMART Ink staje się częścią pliku.notebook. Oproramowanie SMART Meetin Pro Możesz pisać na tablicy interaktywnej oproramowania SMART Meetin Pro w trakcie roboczych sesji współpracy, korzystając z pióra produktu interaktywneo SMART lub własneo palca. Atrament SMART staje się częścią pliku.notebook. Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink Jeżeli Twój komputer jest jest połączony z produktem interaktywnym SMART, SMART Ink uruchamia się automatycznie, dy uruchamiasz komputer, zaś pasek narzędzi SMART ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. 2

7 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy N U W A GA Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia do atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Jeśli pasek narzędzi nie jest wyświetlany, upewnij się, że produkt interaktywny jest podłączony do komputera. Jeśli pasek narzędzi nadal nie jest wyświetlany, ręcznie uruchom SMART Ink. Aby ręcznie uruchomić SMART Ink 1. Select Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies. 2. Wybierz SMART Ink. SMART Ink uruchamia się, a pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. Włączanie i wyłączanie SMART Ink Gdy uruchamiasz komputer i produkt interaktywny, SMART Ink jest włączony domyślnie dla wszystkich otwartych okien.w każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć SMART Ink dla każdeo okna. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy ponownie włączysz SMART Ink. Aby wyłączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi okna SMART Ink. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. 2. Wybierz Wyłącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. Aby włączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi okna SMART Ink. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. 2. Wybierz Włącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. 3

8 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Dostęp do narzędzi SMART Ink Pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułowym każdeo otwarteo okna na komputerze. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Pasek narzędzi SMART Ink zawiera następujące narzędzia: Wybierz Kolor pióra Grubość linii Podświetlenie Atrament kaliraficzny Gumka Przechwyć Wyczyść atrament Gdy podniesiesz pióro produktu interaktywneo SMART lub wybierzesz narzędzie pióra, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu i narzędzie. Gdy użyjesz inneo narzędzia, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu aktywneo narzędzia. Pasek narzędzi można dowolnie przesuwać wzdłuz krawędzi okna. Aby uzyskać dostęp SMART Ink do narzędzi Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Narzędzie SMART Ink zostaje wyświetlone. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę przesuwania SMART Ink. 2. Przeciąnik pasek narzędzi do nowej lokalizacji na krawędzi otwarteo okna. 4

9 Rozdział 2 Praca ze SMART Ink Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 5 Podświetlanie treści 6 Manipulacja SMART Ink 7 Wymazywanie i czyszczenie SMART Ink 8 Przechwytywanie i zapisywanie SMART Ink 8 Wstawianie SMART Ink do aplikacji 9 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 10 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 10 Używanie Microsoft Office 11 Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint 11 Używanie wskaźnika 12 Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu 13 Kończenie prezentacji 13 Ta sekcja wyjaśnia podstawy używania SMART Ink, czyli pisania cyfrowym atramentem na ekranie. Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink SMART Ink umożliwia pisowanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i dowolnych innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo lub za pomocą narzędzi z paska narzędzi SMART Ink. T W S K A Z ÓW K A Jeśli produkt interaktywny obsłuuje wielodotyk, dwie osoby moą razem i jednocześnie pisać, wymazywać lub wchodzić w interakcje z treścią w dowolnym miejscu na powierzchni interaktywnej. Aby pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo 1. Podnieś pióro z półki na pióra tablicy interaktywnej lub naciśnij przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 5

10 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 2. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. Aby pisać na pomocą narzędzi atramentu SMART Ink 1. Wybierz kolor pióra i rubość linii na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Aby pisać atramentem kaliraficznym 1. Wybierz kolor pióra i rubość linii na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz pole wyboru Atrament kaliraficzny. 3. Pisz na otwartym plik, folderze lub na produkcie interaktywnym. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 4. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Podświetlanie treści Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Aby podświetlić treść na ekranie 1. Wybierz podświetlacz na pasku narzędzi SMART 2. Przeciąnij na otwarty plik, folder lub stronę internetową na ekranie. T W S K A Z ÓW K A Tekst wpisany z użyciem atramentu staje się obiektem, który można przenosić i modyfikować. 6

11 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako podświetlanie. Manipulacja SMART Ink Używając narzędzi na obramowaniu SMART Ink, możesz manipulować obiektami utworzonymi za pomocą SMART Ink. Możesz zazanczać obiekty i przemieszczać je w oknie; możesz też usuwać obiekty. Aby zaznaczyć obiekt Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. N U W A GA Naciśnij inny obiekt, by wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, by objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt 1. Zaznacz obiekt. 2. Przeciąnij obiekt w inne miejsce na stronie. Aby usunąć obiekt 1. Zaznacz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Nacisnij Usuń na obramowaniu. 7

12 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Wymazywanie i czyszczenie SMART Ink W każdej chwili można wymazać lub wyczyścić ekran ze SMART Ink Aby wymazać SMART Ink z ekranu 1. Naciśnij Gumka na pasku narzędzi SMART. 2. Wymaż SMART Ink za pomocą umki produktu interaktywneo. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wymazać duży obszar 1. Naciśnij Gumka na pasku narzędzi SMART. 2. Zazanacz okrą wokół obszaru, który chcesz wymazać i stuknij ekran pośrodku okręu. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wymazać cały SMART Ink z okna Naciśnij Wymaż atrament na pasku narzędzi SMART. Przechwytywanie i zapisywanie SMART Ink W każdej chwili możesz zapisać to, co piszesz na ekranie produktu interaktywneo, przechwytując zrzut ekranu. Aby przechwycić i zapisać notatki 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART. Zrzut ekranu jest wyświetlany w strefie rysowania oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. N U W A GA Jeśli chcesz zapisać notatki, ale nie chcesz przechwytywać całeo ekranu, możesz przechwycić obszar ekranu lub okno za pomocą paska narzędzi przechwytywania ekranu (patrz Pomoc elektroniczna oproramowania SMART, by uzyskać więcej informacji). 8

13 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Wstawianie SMART Ink do aplikacji Możesz wstawić SMART Ink jako tekst do aplikacji. Dla przykładu, mozesz pisać w przelądarce internetowej, a następnie wstawić atrament jako tekst do pola wyszukiwania przelądarki. Aby wstawić SMART Ink jako tekst 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz, aby pojawił się tekst. 2. Naciśnij obiekt SMART Ink, który chcesz wstawić. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 3. Wybierz Wstaw atrament na obramowaniu. Obiekt SMART Ink jest wstawiony do pliku jako napisany tekst. 9

14 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo Gdy odłączysz produkt interaktywny, pasek narzędzi SMART Ink zmienia kolor na żółty. Możesz nadal używać SMART Ink w trybie myszy lub możesz ukryć paski narzędzi i wymazać atrament, który był na ekranie, dy produkt interaktywny został odłączony. Aby kontynuować używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Kontynuuj. Aby zakońcyzć używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Wymaż i ukryj. N U W A GA Aby rozpocząć używanie SMART Ink po wybraniu Wymaż i ukryj, musisz podłączyć produkt interaktywny SMART. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink na stronie 2. Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach Wiele aplikacji, takich jak aplikacje Microsoft Office 2010, ma swoje własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania w treściach aplikacji. Gdy otwierasz aplikację, która ma swoje własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie włączony i można pisać w aplikacji. Jeśli chcesz pisać w treści aplikacji, możesz wyłączyć SMART Ink i użyć narzędzi aplikacji. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy o ponownie włączysz. 10

15 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie Microsoft Office N U W A GI System operacyjny Windows 7 obsłuuje narzędzia aramentu w Microsoft Office 2007 i System operacyjny Windows XP nie obsłuuje narzędzi atramentu w Microsoft Office. Microsoft Office 2004 i wcześniejsze wersje nie zawierają narzędzi atramentu. Gdy otworzysz dokument proramu Word, arkusz kalkulacyjny proramu Excel lub prezentację proramu PowerPoint, pasek narzędzi atramentu firmy Microsoft zostanie wyświetlony na pasku tytułu. Można używać piór Microsoft Office lub można włączyć SMART Ink, po czym można używać piór produktu interaktywneo do pisania w aplikacji. Gdy wybierzesz Pokaż kartę pióra Office, pióro Microsoft Office pojawi się na karcie pióra Office. Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint PowerPoint ma swoje własne narzędzia atramentu. Gdy uruchamiasz prezentację PowerPoint, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a zamiast teo wyświetlany jest pasek narzędzi atramentu PowerPoint. Pasek narzędzi umożliwia wybór poprzednieo lub następneo slajdu prezentacji lub określoneo slajdu, a także wyświetlenie wskaźnika. Umożliwia też dostęp do menu PowerPoint i do narzędzi atramentu oraz zakończenie prezentacji. Pasek narzędzi można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, może też być przezroczysty. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij w dowolnym miejscu paska narzędzi. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji. Aby włączyć przezroczystość paska narzędzi 1. Naciśnij w dowolnym miejscu paska narzędzi. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 11

16 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink 2. Wybierz Przezroczysty pasek narzędzi. Aby wyświetlić poprzedni slajd Naciśnij Poprzedni. Aby wyświetlić następny slajd Naciśnij przycisk Dalej. Aby wyświelić określony slajd 1. Naciśnij ikonę listy slajdów na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz slajd z listy rozwijanej. Używanie wskaźnika Podczas prezentacji możesz wyświetlić wskaźnik, aby zwrócić uwaę na jakis obszar. Jest to szczeólnie przydatne dla widzów zdalnych, którzy używają oproramowania SMART Bridit. Aby wyświetlić wskaźnik 1. Naciśnij Wskaźnik. Zostaje wyświetlony komunikat z prośbą o dotknięcie w dowolnym miejscu w celu ustalenia położenia wskaźnika. 2. Naciśnij tę część prezentacji, na którą chcesz zwrócić uwaę widzów. Zostaje wyświetlony wskaźnik. T W S K A Z ÓW K I o o o Naciśnij w innym miejscu prezentacji, aby zmienić lokalizację wskaźnika. Jeśli chcesz, aby wskaźnik podążał za Twoim palcem na ekranie, naciśnij czubek wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Jeśli chcesz, by wskaźnik podążał za Twoim palcem bez zmiany orientacji, naciśnij koniec wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Aby usunąć wskaźnik Naciśnij Zamknij na wskaźniku. 12

17 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu Użyj paska narzędzi Smart Ink w PowerPoint, by uzyskać dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu podczas prezentacji. Aby uzyskać dostęp do menu 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Naciśnij Menu PowerPoint. Aby uzyskać dostęp do narzędzi atramentu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaje wyświetlone narzędzie SMART Ink. 2. Naciśnij Narzędzia atramentu PowerPoint. Kończenie prezentacji Użyj paska narzędzi SMART Ink w PowerPoint, by zakończyć prezentację. Aby zakończyć prezentację 1. Naciśnij SMART Ink. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Naciśnij Zakończ pokaz. 13

18

19 Rozdział 3 Praca z notatkami SMART Ink O SMART Ink notatkach 15 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 16 Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink 17 Usuwanie notatek SMART Ink 17 Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie cyfrowym atramentem w dowolnym miejscu na pulpicie. O SMART Ink notatkach Gdy podnosisz pióro i piszesz poza otwartym oknem, pojawia się notatka SMART Ink i można pisać wewnątrz notatki. Notatka Smart Ink powiększa się w miarę pisania, w kierunku pisania. Można przemieszczać notatkę i zmieniać jej rozmiar. Można ją także przechwycić jako obraz i zapisać w oproramowaniu SMART. Jednocześnie można mieć otwartych maksymalnie 20 notatek SMART Ink. Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Pasek narzędzi SMART Ink jest widoczny na pasku tytułu każdej notatki. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Aby utworzyćć notatkę SMART Ink 1. Podnieś pióro produktu interaktywneo lub wybierz przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 2. Pisz na pulpicie. Pojawia się notatka SMART Ink i można pisać wewnątrz niej. Aby przemieścić notatkę SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj mały pasek, następnie przeciąnij notatkę do nowej lokalizacji. Aby zmienić rozmiar notatki SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny ró notatki, następnie pociąnij o. 15

20 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink Możesz zaznaczać, przemieszczać i usuwać obiekty utworzone w notatkach SMART Ink. Aby zaznaczyć obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. N U W A GA Naciśnij inny obiekt, by wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, by objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj ikonę przemieszczenia notatce., następnie przemieść do nowej lokalizacji w Aby usunąć obiekt w notatkach SMART Ink 1. Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. T W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. 16

21 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Przechwytywanie i zapisywanie notatek SMART Ink Możesz zapisać notatki SMART Ink, wykonując zrzut ekranu. Aby przechwycić i zapisać notatkę SMART Ink 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART. Zrzut ekranu jest wyświetlany w strefie rysowania oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. Usuwanie notatek SMART Ink W każdej chwili można usunąć z ekranu notatki SMART Ink I W A Ż N E Ta procedura jest nieodwracalna. N U W A GA Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Aby usunąć notatkę SMART Ink Naciśnij Usuń na pasku narzędzi SMART. 17

22

23 Rozdział 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink 19 Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów 20 Oproramowanie edukacyjne lub biznesowe SMART zawiera przelądarkę dokumentów SMART Ink. Informacje o przelądarce dokumentów SMART Ink Z przelądarki dokumentów SMART Ink można korzystać do przelądania plików PDF i do pisania lub rysowania w plikach. Można także nawiować w pliku i powiększać strony. Można też zapisywać i drukować pliki, łącznie z notatkami. T W S K A Z ÓW K A Gdy instalujesz oproramowanie SMART, przelądarka dokumentów SMART Ink staje się domyślną przelądarką dokumentów PDF. Jeśli chcesz użyć innej przelądarki, kliknij plik PDF prawym przyciskiem i wybierz Otwórz za pomocą. Aby uruchomić przelądarkę dokumentów SMART Ink Wybierz >Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies > Przelądarka dokumentów SMART Ink. Aby otworzyć plik 1. Naciśnij przycisk Otwórz plik. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Otwieranie. 2. Przejdź do pliku, który chcesz otworzyć i wybierz o. 3. Naciśnij przycisk Otwórz. 19

24 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby pisać za pomocą narzędzi pióra 1. Podnieś pióro z półki na pióra tablicy interaktywnej lub naciśnij przycisk koloru atramentu na piórkowym wyświetlaczu interaktywnym. 2. Pisz w otwartym pliku. T W S K A Z ÓW K A Możesz używać pływająceo paska narzędzi oproramowania SMART do zmiany właściwości atramentu. Używanie SMART Ink paska narzędzi przelądarki dokumentów Pasek narzędzi przelądarki dokumentów SMART Ink zawiera wszystkie narzędzia do przelądania plików PDF. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij Przesuń. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Góra, Dół, Lewo lub Prawo. Aby zmniejszyć lub powiększyć Naciśnij Powiększ lub Zmniejsz. Aby dopasować powiększenie i ustawienia widoku strony 1. Naciśnij strzałkę powiększenia. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Dopasuj stronę, Dopasuj szerokość, Widok dwóch stron lub procent powiększenia. Aby wyświetlić poprzednią stronę Naciśnij przycisk Poprzednia strona. 20

25 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby wyświetlić następną stronę Naciśnij przycisk Następna strona. Aby zapisać plik 1. Naciśnij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Zapisywanie jako. 2. Wskaż lokalizację do zapisania pliku. 3. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. 4. Naciśnij przycisk Zapisz. N U W A GA Jeśli piszesz w pliku, cyfrowy atrament jest zapisywany jako stała część pliku. Gdy później ponownie otworzysz plik, nie będzie można zmodyfikować atramentu. Aby wydrukować plik 1. Naciśnij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Drukowanie. 2. Wybierz drukarkę z menu rozwijaneo Drukarka. 3. Opcjonalnie dopasuj ustawienia Zakres stron, Skalowanie strony i Opcje druku. 4. Naciśnij przycisk Drukuj. 21

26

27

28 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART i wszystkie

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Response, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART oraz

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablicą SMART Board informacje ogólne Korzystając z funkcji Ink Aware, możesz pisać albo rysować bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SMART Notebook rodzina produktów

SMART Notebook rodzina produktów Porównanie produktów rodzina produktów Poniższa tabela porównuje cztery różne produkty z rodziny produktów : Platformy Basics Windows oraz komputerów Mac Windows oraz komputerów Mac Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste Narzędzia SMART Notebook 3D Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach oproramowania.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia 3D do. Notebook 11.1

Narzędzia 3D do. Notebook 11.1 Narzędzia 3D do oprogramowania SMART Notebook 11.1 Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM 1 WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Obsługa dotykowa umożliwia interakcję

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

BAMBOO MULTI-TOUCH UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWEJ BAMBOO PAD

BAMBOO MULTI-TOUCH UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWEJ BAMBOO PAD 1 BAMBOO MULTI-TOUCH UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWEJ BAMBOO PAD Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Funkcje dotykowe pozwalają korzystać z komputera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo