SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste

2 Informacja o znakach towarowych SMART Response, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART oraz wszystkie sloany produktów SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technoloies w USA i/lub innych krajach. Microsoft, Windows, Windows Vista oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecich moą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Informacja o prawach autorskich 2012 SMART Technoloies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, transmitowana, przechowywana w systemach wyszukiwania informacji lub tłumaczona na dowolny język, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zody udzielonej przez firmę SMART Technoloies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moą ulec zmianie bez wcześniejszeo powiadomienia i nie stanowią zobowiązania firmy SMART. Produkt i/lub jeo wykorzystanie są objęte jednym lub większą liczbą następujących patentów amerykańskich. 09/2012

3 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy 1 Informacje o SMART Ink 1 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Zmiana ustawień SMART Ink 5 Rozdział 2: Praca ze SMART Ink 7 Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 7 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 12 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 13 Używanie SMART Ink z Microsoft Office 13 Pisanie w przelądarkach internetowych 16 Rozdział 3: Praca z notatkami SMART Ink 17 Informacje o notatkach SMART Ink 17 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 18 Zapisywanie notatek SMART Ink 19 Usuwanie notatek SMART Ink 20 Rozdział 4: Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink 21 Informacje o SMART Ink Document Viewer 21 Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer 22 i

4

5 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o SMART Ink 1 Informacje o notatkach SMART Ink 2 Informacje o SMART Ink Document Viewer 2 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Sterowniki produktów SMART 2 Oproramowanie SMART Notebook 2 Oproramowanie SMART Meetin Pro 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 3 Włączanie i wyłączanie SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Zmiana ustawień SMART Ink 5 Karta Ustawienia oólne 5 Karta Ustawienia Microsoft Office 6 Niniejszy przewodnik wyjaśnia, w jaki sposób używać aplikacji SMART Ink z produktem interaktywnym SMART. Informacje o SMART Ink Kiedy podłączasz komputer do produktu interaktywneo SMART, możesz używać aplikacji SMART Ink do pisania i rysowania za pomocą atramentu cyfroweo na aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i wszystkich otwartych oknach na swoim komputerze. Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Można pisać na filmie bez zatrzymywania odtwarzania i bez wpływu na możliwość olądania filmu. Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Gdy przesuwasz, zmieniasz rozmiar lub minimalizujesz okno, atrament pozostaje w obrębie okna. Można przekształcić notatki zapisane atramentem cyfrowym w tekst. Możesz przesuwać, kopiować, wklejać i wymazywać swoje notatki zapisane atramentem cyfrowym. Możesz również przechwycić notatki jako obraz i zapisać o w oproramowaniu SMART. Gdy otwierasz aplikację, która ma własne narzędzia atramentu, możesz wyłączyć SMART Ink, a następnie używać narzędzi atramentu tej aplikacji, by zapisywać treści. 1

6 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o notatkach SMART Ink Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie atramentem cyfrowym w dowolnym miejscu na pulpicie. Gdy piszesz poza otwartym oknem na komputerze, notatka SMART Ink zostaje wyświetlona i możesz pisać wewnątrz niej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z notatkami SMART Ink na stronie 17. Informacje o SMART Ink Document Viewer SMART Ink Document Viewer umożliwia przelądanie plików PDF i pisanie w nich cyfrowym atramentem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink na stronie 21. Informacje o oproramowaniu SMART Oproramowanie SMART Ink oraz sterowniki produktów SMART są zawarte w oproramowaniu do nauczania przez współpracę SMART Notebook oraz oproramowaniu SMART Meetin Pro. U W A GA W większości przypadków sterowniki produktów SMART są instalowane automatycznie podczas instalacji oproramowania SMART. Sterowniki produktów SMART Sterowniki produktów SMART umożliwiają komputerowi rozpoznanie danych wprowadzanych z użyciem produktu interaktywneo SMART. SMART Ink współdziała ze sterownikami produktów SMART, dzięki czemu można pisać na ekranie za pomocą atramentu cyfroweo, posłuując się piórami produktu interaktywneo, palcem lub myszką i wykorzystując narzędzia do rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Oproramowanie SMART Notebook Można pisać w oproramowaniu SMART Notebook, posłuując się piórami produktu interaktywneo, palcem lub myszką i wykorzystując narzędzia do rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Atrament cyfrowy staje się częścią pliku.notebook. Oproramowanie SMART Meetin Pro Można pisać na tablicy oproramowania SMART Meetin Pro w trakcie roboczych sesji współpracy, korzystając z pióra produktu interaktywneo SMART lub własnych palców. Atrament SMART staje się częścią pliku.notebook. 2

7 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink Jeżeli Twój komputer jest połączony z produktem interaktywnym SMART, SMART Ink uruchamia się automatycznie, dy uruchamiasz komputer, zaś pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. U W A GI Możesz zmienić ustawienia, aby SMART Ink nie uruchamiał się automatycznie. Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Jeśli pasek narzędzi nie jest wyświetlany, upewnij się, że produkt interaktywny jest podłączony do komputera. Jeśli pasek narzędzi nadal nie jest wyświetlany, ręcznie uruchom SMART Ink. Aby ręcznie uruchomić SMART Ink 1. Wybierz Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies. 2. Wybierz SMART Ink. SMART Ink uruchamia się, a pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. Włączanie i wyłączanie SMART Ink Gdy uruchamiasz komputer i produkt interaktywny, SMART Ink jest włączony domyślnie dla wszystkich otwartych okien. W każdej chwili możesz wyłączyć lub włączyć SMART Ink dla dowolneo okna. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy o ponownie włączysz. Aby wyłączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi SMART Ink w oknie. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Wybierz Wyłącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. 3

8 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Aby włączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi SMART Ink w oknie. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Wybierz Włącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się zielony. Dostęp do narzędzi SMART Ink Pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułowym każdeo otwarteo okna na komputerze. Użyj teo paska, aby wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Pasek narzędzi SMART Ink zawiera następujące narzędzia: Wybierz Kolor pióra Grubość linii Atrament kaliraficzny Podświetlenie Gumka Przechwyć Wyczyść atrament Kiedy weźmiesz do ręki pióro produktu interaktywneo lub wybierzesz narzędzie pióra SMART Ink za pomocą palca lub myszki, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu i narzędzie. Kiedy użyjesz inneo narzędzia, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu aktywneo narzędzia. Aby uzyskać dostęp do narzędzi SMART Ink Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. Pasek narzędzi można dowolnie przesuwać wzdłuż krawędzi okna. 4

9 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę ręki. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji na krawędzi otwarteo okna. Zmiana ustawień SMART Ink W dowolnej chwili można zmienić ustawienia SMART Ink. Aby zmienić ustawienia 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz pozycję Ustawienia. Zostaną wyświetlone Ustawienia SMART Ink. 3. Postępuj zodnie ze wskazówkami. Karta Ustawienia oólne Możesz określić, czy SMART Ink ma się uruchamiać podczas loowania. Jeśli wyczyścisz pole wyboru, SMART Ink nie uruchomi się przy następnym loowaniu. Możesz rysować tylko w oproramowaniu SMART Notebook i SMART Meetin Pro. Nie możesz jednak rysować w innych aplikacjach lub tworzyć notatek SMART Ink. Możesz włączyć SMART Ink w dowolnej chwili za pomocą menu Start. Możesz ukryć wszystkie paski narzędzi SMART Ink, ale umożliwić rysowanie w oknach. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, wszystkie paski narzędzi zostaną ukryte. Pasek narzędzi zostanie wyświetlony na pasku tytułu, dy weźmiesz do ręki pióro, a następnie zaczniesz pisać lub rysować w oknie, aby tworzyć cyfrowe notatki atramentowe. Kiedy usuniesz notatki atramentowe, pasek narzędzi zniknie. Możesz ustawić Nieprzezroczystość tła w swoich notatkach SMART Ink. Im niższa nieprzezroczystość, tym bardziej przezroczysta notatka. Możesz określić, czy mają być wyświetlane cienie dla Twoich notatek atramentowych. To ustawienie nadaje Twoim notatkom wyląd trójwymiarowy. U W A GA Jeśli wybierzesz to ustawienie, możesz tym obniżyć wydajność wolniejszych komputerów. 5

10 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Możesz określić, czy notatki atramentowe mają zniknąć po ich przekształceniu w tekst. To ustawienie automatycznie usuwa notatki atramentowe po ich wstawieniu jako tekstu do aplikacji. Karta Ustawienia Microsoft Office Możesz określić, czy pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint ma się wyświetlać przy rozpoczynaniu prezentacji. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint nie pojawi się w Trybie prezentacji, ale możesz rysować na slajdach i używać estów do nawiacji między slajdami. Możesz ustawić domyślną orientację paska narzędzi SMART Ink dla PowerPoint jako poziomą lub pionową. Możesz określić, czy SMART Ink ma być włączony domyślnie przy uruchamianiu Microsoft Office. Jeśli wybierzesz to pole wyboru, możesz pisać za pomocą aplikacji SMART Ink zamiast narzędzi atramentowych aplikacji podczas korzystania z proramu Word, Excel lub PowerPoint w Trybie edycji. Nie ma to wpływu na sposób korzystania z atramentu w Trybie prezentacji w proramie PowerPoint. To ustawienie zostaje zastosowane przy następnym uruchomieniu aplikacji Microsoft Office. 6

11 Rozdział 2 Praca ze SMART Ink Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 7 Podświetlanie treści 8 Manipulowanie atramentem 9 Przekształcanie pisma ręczneo w tekst 10 Zapisywanie atramentu 11 Wymazywanie i czyszczenie atramentu 11 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 12 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 13 Używanie SMART Ink z Microsoft Office 13 Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint 14 Używanie wskaźnika 15 Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu 16 Zakończenie prezentacji 16 Pisanie w przelądarkach internetowych 16 Ta sekcja wyjaśnia podstawy używania SMART Ink, czyli pisania atramentem cyfrowym na ekranie. Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink SMART Ink umożliwia pisanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać za pomocą piór produktów interaktywnych lub za pomocą palca bądź myszki, wykorzystując narzędzia rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia do atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Wszystkie inne aplikacje wyświetlają pasek narzędzi SMART Ink. U W A GA Aplikacja SMART Ink jest wyłączona, dy oproramowanie SMART Notebook jest w Trybie przezroczystości. 7

12 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink W S K A Z ÓW K A Jeśli produkt interaktywny obsłuuje wielodotyk, dwie osoby moą razem i jednocześnie pisać, wymazywać lub wchodzić w interakcje z treścią w dowolnym miejscu na powierzchni interaktywnej. Podczas pisania atramentem cyfrowym w otwartej aplikacji lub w oproramowaniu SMART, atrament staje się obiektem i można o przesuwać oraz manipulować nim. Aby pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo 1. Podnieś pióro z półki na pióra na produkcie interaktywnym lub naciśnij przycisk koloru atramentu na interactive pen display. 2. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na stronie internetowej produktu interaktywneo. Aby pisać za pomocą narzędzi atramentu SMART Ink 1. Za pomocą narzędzi pióra na produkcie interaktywnym lub za pomocą palca bądź myszki, wybierz kolor pióra oraz rubość linii z paska narzędzi SMART Ink. 2. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na produkcie interaktywnym. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Aby pisać atramentem kaliraficznym 1. Za pomocą narzędzi pióra na produkcie interaktywnym, palca lub myszki, wybierz kolor pióra oraz rubość linii z paska narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz pole wyboru Atrament kaliraficzny. 3. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na produkcie interaktywnym. 4. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Podświetlanie treści Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Aby podświetlić treść na ekranie 1. Wybierz podświetlacz na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Przeciąnij na otwarty plik, folder lub stronę internetową na ekranie. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako podświetlanie. 8

13 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Manipulowanie atramentem Używając narzędzi na obramowaniu SMART Ink, możesz manipulować obiektami utworzonymi za pomocą SMART Ink. Możesz zaznaczać obiekty i przemieszczać je w oknie; możesz też usuwać obiekty. Aby zaznaczyć obiekt Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. U W A GA Naciśnij inny obiekt, aby wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przenieść obiekt 1. Wybierz obiekt. 2. Przeciąnij obiekt w inne miejsce na stronie. W S K A Z ÓW K A Możesz również zaznaczyć, a następnie przerzucić notatki pstryknięciem, aby przenieść je szybko w nowe miejsce. Aby usunąć obiekt 1. Wybierz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. 9

14 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Przekształcanie pisma ręczneo w tekst Możesz pisać za pomocą SMART Ink, a następnie przekształcać swoje pismo w tekst. Dla przykładu, możesz pisać w przelądarce internetowej, a następnie wstawić atrament jako tekst do pola wyszukiwania przelądarki. Aby przekształcić pismo odręczne w tekst 1. Wybierz notatki atramentowe, które chcesz przekształcić. Wokół notatek pojawi się obramowanie. U W A GA Możesz wybrać wiele notatek atramentowych. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane notatki. 2. Naciśnij Przekształć w tekst na obramowaniu. Zostanie wyświetlony komunikat zawierający prośbę o dotknięcie miejsca, do któreo chcesz wstawić tekst i pojawi się interpretacja Twoich notatek. 3. Naciśnij lokalizację w aplikacji, do której chcesz wstawić tekst. Twoje notatki zostaną skopiowane do aplikacji jako tekst. 10

15 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Zapisywanie atramentu W każdej chwili możesz zapisać to, co piszesz za pomocą SMART Ink na ekranie produktu interaktywneo, przechwytując zrzut ekranu. Możesz również kopiować i zapisywać notatki jako obiekt w innej aplikacji. Aby przechwycić i zapisać notatki 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART Ink. Zrzut ekranu jest wyświetlany na obszarze strony oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. U W A GA Jeśli chcesz zapisać notatki, ale nie chcesz przechwytywać całeo ekranu, możesz przechwycić obszar ekranu lub okno za pomocą paska narzędzi przechwytywania ekranu (patrz Pomoc elektroniczna oproramowania SMART, aby uzyskać więcej informacji). Aby zapisać notatki atramentowe jako obiekt w innej aplikacji 1. Wybierz notatki atramentowe. Wokół notatek atramentowych pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij strzałkę na obramowaniu. Zostanie wyświetlone menu Kopiowanie, Wycinanie i Usuwanie. 3. Naciśnij Kopiowanie. 4. Przejdź do aplikacji, do której chcesz wstawić swoje notatki atramentowe, a następnie wklej do niej notatki. Twoje notatki atramentowe zostaną wyświetlone jako obiekt. Wymazywanie i czyszczenie atramentu W każdej chwili można wymazać lub wyczyścić okno z atramentu. Aby wymazać atrament z okna 1. Wybierz Gumka na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Wymaż atrament za pomocą umki produktu interaktywneo. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. 11

16 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Aby wymazać atrament na dużym obszarze z okna 1. Wybierz Gumka na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz okrą wokół obszaru, który chcesz wymazać i naciśnij ekran po środku okręu. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wyczyścić cały atrament z okna Wybierz Wyczyść atrament na pasku narzędzi SMART Ink. Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo Gdy odłączysz produkt interaktywny, pasek narzędzi SMART Ink zmienia kolor na żółty. Możesz nadal używać SMART Ink w Trybie myszy lub możesz ukryć paski narzędzi i wymazać atrament, który był na ekranie, dy produkt interaktywny został odłączony. Aby kontynuować używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Kontynuuj. Aby zakończyć używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Wymaż i ukryj. U W A GA Aby rozpocząć używanie SMART Ink po wybraniu Wymaż i ukryj, musisz podłączyć produkt interaktywny SMART. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink na stronie 3. 12

17 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach Wiele aplikacji ma swoje własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania w treściach aplikacji. Gdy otwierasz aplikację, która ma swoje własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie włączony i można pisać w aplikacji. U W A GA Kiedy uruchamiasz aplikacje Microsoft Office 2007 lub 2010, które są wyposażone we własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie wyłączony. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie SMART Ink z Microsoft Office poniżej. Jeśli chcesz pisać w treści aplikacji, możesz wyłączyć SMART Ink i użyć narzędzi aplikacji. Obiekty i notatki w oknie znikną, dy wyłączysz SMART Ink i zostaną przywrócone, dy o ponownie włączysz. Używanie SMART Ink z Microsoft Office Późniejsze wersje proramów Microsoft Word, Excel i PowerPoint są wyposażone we własne narzędzia atramentu. Kiedy otworzysz dokument proramu Word, arkusz kalkulacyjny proramu Excel lub prezentację proramu PowerPoint, pasek narzędzi SMART Ink zostanie wyświetlony na pasku tytułu. Jeśli Twoja wersja oproramowania Office obsłuuje narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a komunikat potwierdza, że korzystasz z narzędzi pióra Microsoft Office, aby pisać w aplikacji. U W A GI Systemy operacyjne Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista obsłuują narzędzia atramentu dla Microsoft Office 2007 i System operacyjny Windows XP nie obsłuuje narzędzi atramentu dla Microsoft Office. Microsoft Office 2004 i wcześniejsze wersje nie zawierają narzędzi atramentu. SMART Ink nie obsłuuje oproramowania Microsoft Office 2003 lub wcześniejszych. Możesz skorzystać z paska narzędzi SMART Ink, aby włączyć atrament w dowolnej chwili, a następnie możesz pisać i rysować w aplikacji. U W A GA Kiedy używasz aplikacji SMART Ink do pisania w pliku Microsoft Office, który został oznaczony jako wersja ostateczna tylko do odczytu, pojawia się komunikat i nie możesz pisać lub rysować w pliku. 13

18 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint Kiedy uruchamiasz prezentację PowerPoint, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a zamiast teo wyświetlany jest pasek narzędzi atramentu PowerPoint. Pasek narzędzi umożliwia wybór poprzednieo lub następneo slajdu prezentacji lub określoneo slajdu, a także wyświetlenie wskaźnika. Umożliwia też dostęp do menu PowerPoint i do narzędzi atramentu oraz zakończenie prezentacji. Można wyświetlić pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint w przekroju poziomym lub pionowym. Możesz również przesunąć pasek narzędzi w dowolne miejsce na ekranie i ustawić jeo przezroczystość. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę ręki. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji. Aby włączyć przezroczystość paska narzędzi 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Wybierz Przezroczysty pasek narzędzi. Aby wyświetlić poprzedni slajd Naciśnij Poprzedni. Aby wyświetlić następny slajd Naciśnij przycisk Następny. 14

19 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Aby wyświetlić określony slajd 1. Naciśnij ikonę listy slajdów na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu. 2. Wybierz slajd z listy rozwijanej. Używanie wskaźnika Podczas prezentacji możesz wyświetlić wskaźnik, aby zwrócić uwaę na jakiś obszar. Jest to szczeólnie przydatne w odniesieniu do widzów zdalnych, którzy używają oproramowania konferencyjneo SMART Bridit. Aby wyświetlić wskaźnik 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Wskaźnik. Zostanie wyświetlony wskaźnik. W S K A Z ÓW K I o o Jeśli chcesz, aby wskaźnik podążał za Twoim palcem na ekranie, naciśnij czubek wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Jeśli chcesz, by wskaźnik podążał za Twoim palcem bez zmiany orientacji, naciśnij koniec wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Aby usunąć wskaźnik Naciśnij Zamknij na wskaźniku. 15

20 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu Użyj paska narzędzi Smart Ink w PowerPoint, aby uzyskać dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu podczas prezentacji. Aby uzyskać dostęp do menu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Menu PowerPoint. Aby uzyskać dostęp do narzędzi atramentu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Narzędzia atramentu PowerPoint. Zakończenie prezentacji Użyj paska narzędzi SMART Ink w PowerPoint, aby zakończyć prezentację. Aby zakończyć prezentację 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Zakończ pokaz. Pisanie w przelądarkach internetowych Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Kiedy korzystasz z przelądarki Internet Explorer, Twoje notatki wraz z zawartością pozostają na karcie podczas przewijania. Podczas przeciąania i upuszczania karty w przelądarce Goole Chrome 1.4, w jej późniejszej wersji lub w przelądarce Internet Explorer 9 Twoje notatki wraz z zawartością pozostają na karcie. 16

21 Rozdział 3 Praca z notatkami SMART Ink Informacje o notatkach SMART Ink 17 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 18 Zapisywanie notatek SMART Ink 19 Usuwanie notatek SMART Ink 20 Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie atramentem cyfrowym w dowolnym miejscu na pulpicie, a następnie zapisywanie notatek. Informacje o notatkach SMART Ink Kiedy piszesz poza otwartymi oknami, zostaje wyświetlona notatka SMART Ink. Można pisać w obrębie notatki i notatka będzie się powiększać w miarę pisania w kierunku, w którym piszesz. Można przemieszczać notatkę i zmieniać jej rozmiar. Można zmienić przejrzystość tła notatki. Można ją także przechwycić jako obraz i zapisać w oproramowaniu SMART. Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Pasek narzędzi SMART Ink jest widoczny na pasku tytułu każdej notatki. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Aby utworzyć notatkę SMART Ink 1. Weź do ręki pióro produktu interaktywneo lub wybierz narzędzie pióra SMART Ink. 2. Pisz na pulpicie. Zostanie wyświetlona notatka SMART Ink. Aby przemieścić notatkę SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj mały pasek, a następnie przeciąnij notatkę do nowej lokalizacji. Aby zmienić rozmiar notatki SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny ró notatki, a następnie przeciąnij o. 17

22 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Aby zmienić przejrzystość tła notatki SMART Ink Wybierz tło w pasku narzędzi notatki SMART Ink. U W A GA Możesz skorzystać z Ustawień SMART Ink, aby ustawić przezroczystość tła wszystkich notatek SMART Ink. Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink Możesz zaznaczać, przemieszczać i usuwać obiekty utworzone w notatkach SMART Ink. Aby zaznaczyć obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. U W A GA Naciśnij inny obiekt, aby wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt w notatkach SMART Ink 1. Wybierz obiekt. 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę przemieszczenia na obramowaniu, a następnie przeciąnij obiekt do nowej lokalizacji w notatce. 18

23 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Aby usunąć obiekt w notatkach SMART Ink 1. Wybierz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. Zapisywanie notatek SMART Ink Możesz zapisać notatki SMART Ink, wykonując zrzut ekranu lub kopiując i zapisując notatki atramentowe jako obiekt. Możesz również przekształcić notatki atramentowe w tekst i wstawić tekst do innej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Manipulowanie atramentem na stronie 9. Aby przechwycić i zapisać notatkę SMART Ink 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART Ink. Zrzut ekranu jest wyświetlany na obszarze strony oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. Aby zapisać notatki atramentowe jako obiekt w innej aplikacji 1. Wybierz notatki atramentowe. Wokół notatek atramentowych pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij strzałkę na obramowaniu. Zostanie wyświetlone menu Kopiowanie, Wycinanie i Usuwanie. 3. Naciśnij Kopiowanie. 4. Przejdź do aplikacji, do której chcesz wstawić swoje notatki atramentowe, a następnie wklej do niej notatki. Twoje notatki atramentowe zostaną wyświetlone jako obiekt. 19

24 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Usuwanie notatek SMART Ink W każdej chwili można usunąć z ekranu notatki SMART Ink. W A Ż N E Ta procedura jest nieodwracalna. U W A GA Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Aby usunąć notatkę SMART Ink Naciśnij Usuń na pasku narzędzi SMART Ink. 20

25 Rozdział 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Informacje o SMART Ink Document Viewer 21 Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer 22 Oproramowanie edukacyjne lub biznesowe SMART zawiera przelądarkę dokumentów SMART Ink (SMART Ink Document Viewer). Informacje o SMART Ink Document Viewer Z przelądarki dokumentów SMART Ink można korzystać do przelądania plików PDF i do pisania lub rysowania w plikach. Można także nawiować w pliku i powiększać strony. Można też zapisywać i drukować pliki, łącznie z notatkami atramentowymi. W S K A Z ÓW K A Gdy instalujesz oproramowanie SMART, przelądarka dokumentów SMART Ink staje się domyślną przelądarką dokumentów PDF. Jeśli chcesz użyć innej przelądarki, kliknij plik PDF prawym przyciskiem i wybierz Otwórz za pomocą. Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Wybierz Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies > Przelądarka dokumentów SMART Ink. Aby otworzyć plik 1. Naciśnij przycisk Otwórz plik. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Otwórz. 2. Przejdź do pliku, który chcesz otworzyć i wybierz o. 3. Naciśnij przycisk Otwórz. 21

26 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby pisać za pomocą narzędzi pióra 1. Podnieś pióro z półki na pióra na produkcie interaktywnym lub naciśnij przycisk koloru atramentu na interactive pen display. 2. Pisz w otwartym pliku. W S K A Z ÓW K A Możesz używać pływająceo paska narzędzi oproramowania SMART do zmiany właściwości atramentu. Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer Pasek narzędzi przelądarki dokumentów SMART Ink zawiera wszystkie narzędzia do przelądania plików PDF. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij Przesuń. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Góra, Dół, Lewo lub Prawo. Aby zmniejszyć lub powiększyć Naciśnij Zmniejsz lub Powiększ. Aby dopasować powiększenie i ustawienia widoku strony 1. Naciśnij strzałkę powiększenia. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Dopasuj stronę, Dopasuj szerokość, Widok dwóch stron lub procent powiększenia. Aby wyświetlić poprzednią stronę Naciśnij przycisk Poprzednia strona. Aby wyświetlić następną stronę Naciśnij przycisk Następna strona. 22

27 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby zapisać plik 1. Naciśnij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Zapisz jako. 2. Wskaż lokalizację do zapisania pliku. 3. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. 4. Naciśnij przycisk Zapisz. U W A GA Jeśli piszesz w pliku, atrament cyfrowy jest zapisywany jako stała część pliku. Gdy później ponownie otworzysz plik, nie będzie można zmodyfikować atramentu. Aby wydrukować plik 1. Naciśnij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Drukuj. 2. Wybierz drukarkę z menu rozwijaneo Drukarka. 3. Opcjonalnie dopasuj ustawienia Zakres stron, Skalowanie strony i Opcje druku. 4. Naciśnij przycisk Drukuj. 23

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART i wszystkie

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablicą SMART Board informacje ogólne Korzystając z funkcji Ink Aware, możesz pisać albo rysować bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

SMART Notebook rodzina produktów

SMART Notebook rodzina produktów Porównanie produktów rodzina produktów Poniższa tabela porównuje cztery różne produkty z rodziny produktów : Platformy Basics Windows oraz komputerów Mac Windows oraz komputerów Mac Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste

Notebook 3D. Przewodnik użytkownika. Niezwykłe stało się proste Narzędzia SMART Notebook 3D Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i uaktualnieniach oproramowania.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Narzędzia 3D do. Notebook 11.1

Narzędzia 3D do. Notebook 11.1 Narzędzia 3D do oprogramowania SMART Notebook 11.1 Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię o nowych funkcjach i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo

Pytania do programu Power Point

Pytania do programu Power Point 1 Pytania do programu Power Point Polecenie 1 Pytania na które powinieneś udzielić odpowiedzi: Przeznaczenie programu Power Point? (1) Co to jest slajd i jak może być on wyświetlony? (2) Jakie elementy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM

WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM 1 WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Obsługa dotykowa umożliwia interakcję

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie prezentacji

I. Tworzenie prezentacji Najważniejsze funkcje programu - Power Point i sposób ich wykonania w Microsoft Office 2000 I. Tworzenie prezentacji Program PowerPoint proponuje kilka sposobów tworzenia prezentacji. Wybiera się je w

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo