SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART Ink. Systemy operacyjne Windows. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika"

Transkrypt

1 SMART Ink Systemy operacyjne Windows Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste

2 Informacja o znakach towarowych SMART Response, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART oraz wszystkie sloany produktów SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technoloies w USA i/lub innych krajach. Microsoft, Windows, Windows Vista oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecich moą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Informacja o prawach autorskich 2012 SMART Technoloies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, transmitowana, przechowywana w systemach wyszukiwania informacji lub tłumaczona na dowolny język, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zody udzielonej przez firmę SMART Technoloies ULC. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moą ulec zmianie bez wcześniejszeo powiadomienia i nie stanowią zobowiązania firmy SMART. Produkt i/lub jeo wykorzystanie są objęte jednym lub większą liczbą następujących patentów amerykańskich. 09/2012

3 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy 1 Informacje o SMART Ink 1 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Zmiana ustawień SMART Ink 5 Rozdział 2: Praca ze SMART Ink 7 Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 7 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 12 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 13 Używanie SMART Ink z Microsoft Office 13 Pisanie w przelądarkach internetowych 16 Rozdział 3: Praca z notatkami SMART Ink 17 Informacje o notatkach SMART Ink 17 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 18 Zapisywanie notatek SMART Ink 19 Usuwanie notatek SMART Ink 20 Rozdział 4: Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink 21 Informacje o SMART Ink Document Viewer 21 Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer 22 i

4

5 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o SMART Ink 1 Informacje o notatkach SMART Ink 2 Informacje o SMART Ink Document Viewer 2 Informacje o oproramowaniu SMART 2 Sterowniki produktów SMART 2 Oproramowanie SMART Notebook 2 Oproramowanie SMART Meetin Pro 2 Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink 3 Włączanie i wyłączanie SMART Ink 3 Dostęp do narzędzi SMART Ink 4 Zmiana ustawień SMART Ink 5 Karta Ustawienia oólne 5 Karta Ustawienia Microsoft Office 6 Niniejszy przewodnik wyjaśnia, w jaki sposób używać aplikacji SMART Ink z produktem interaktywnym SMART. Informacje o SMART Ink Kiedy podłączasz komputer do produktu interaktywneo SMART, możesz używać aplikacji SMART Ink do pisania i rysowania za pomocą atramentu cyfroweo na aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i wszystkich otwartych oknach na swoim komputerze. Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Można pisać na filmie bez zatrzymywania odtwarzania i bez wpływu na możliwość olądania filmu. Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Gdy przesuwasz, zmieniasz rozmiar lub minimalizujesz okno, atrament pozostaje w obrębie okna. Można przekształcić notatki zapisane atramentem cyfrowym w tekst. Możesz przesuwać, kopiować, wklejać i wymazywać swoje notatki zapisane atramentem cyfrowym. Możesz również przechwycić notatki jako obraz i zapisać o w oproramowaniu SMART. Gdy otwierasz aplikację, która ma własne narzędzia atramentu, możesz wyłączyć SMART Ink, a następnie używać narzędzi atramentu tej aplikacji, by zapisywać treści. 1

6 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Informacje o notatkach SMART Ink Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie atramentem cyfrowym w dowolnym miejscu na pulpicie. Gdy piszesz poza otwartym oknem na komputerze, notatka SMART Ink zostaje wyświetlona i możesz pisać wewnątrz niej. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z notatkami SMART Ink na stronie 17. Informacje o SMART Ink Document Viewer SMART Ink Document Viewer umożliwia przelądanie plików PDF i pisanie w nich cyfrowym atramentem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink na stronie 21. Informacje o oproramowaniu SMART Oproramowanie SMART Ink oraz sterowniki produktów SMART są zawarte w oproramowaniu do nauczania przez współpracę SMART Notebook oraz oproramowaniu SMART Meetin Pro. U W A GA W większości przypadków sterowniki produktów SMART są instalowane automatycznie podczas instalacji oproramowania SMART. Sterowniki produktów SMART Sterowniki produktów SMART umożliwiają komputerowi rozpoznanie danych wprowadzanych z użyciem produktu interaktywneo SMART. SMART Ink współdziała ze sterownikami produktów SMART, dzięki czemu można pisać na ekranie za pomocą atramentu cyfroweo, posłuując się piórami produktu interaktywneo, palcem lub myszką i wykorzystując narzędzia do rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Oproramowanie SMART Notebook Można pisać w oproramowaniu SMART Notebook, posłuując się piórami produktu interaktywneo, palcem lub myszką i wykorzystując narzędzia do rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Atrament cyfrowy staje się częścią pliku.notebook. Oproramowanie SMART Meetin Pro Można pisać na tablicy oproramowania SMART Meetin Pro w trakcie roboczych sesji współpracy, korzystając z pióra produktu interaktywneo SMART lub własnych palców. Atrament SMART staje się częścią pliku.notebook. 2

7 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink Jeżeli Twój komputer jest połączony z produktem interaktywnym SMART, SMART Ink uruchamia się automatycznie, dy uruchamiasz komputer, zaś pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. U W A GI Możesz zmienić ustawienia, aby SMART Ink nie uruchamiał się automatycznie. Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Jeśli pasek narzędzi nie jest wyświetlany, upewnij się, że produkt interaktywny jest podłączony do komputera. Jeśli pasek narzędzi nadal nie jest wyświetlany, ręcznie uruchom SMART Ink. Aby ręcznie uruchomić SMART Ink 1. Wybierz Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies. 2. Wybierz SMART Ink. SMART Ink uruchamia się, a pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułu każdeo otwarteo okna. Włączanie i wyłączanie SMART Ink Gdy uruchamiasz komputer i produkt interaktywny, SMART Ink jest włączony domyślnie dla wszystkich otwartych okien. W każdej chwili możesz wyłączyć lub włączyć SMART Ink dla dowolneo okna. Obiekty i notatki w oknie znikają, dy wyłączysz SMART Ink i są przywracane, dy o ponownie włączysz. Aby wyłączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi SMART Ink w oknie. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Wybierz Wyłącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się szary. 3

8 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Aby włączyć SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi SMART Ink w oknie. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. 2. Wybierz Włącz SMART Ink. Pasek narzędzi staje się zielony. Dostęp do narzędzi SMART Ink Pasek narzędzi SMART Ink jest wyświetlany na pasku tytułowym każdeo otwarteo okna na komputerze. Użyj teo paska, aby wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Pasek narzędzi SMART Ink zawiera następujące narzędzia: Wybierz Kolor pióra Grubość linii Atrament kaliraficzny Podświetlenie Gumka Przechwyć Wyczyść atrament Kiedy weźmiesz do ręki pióro produktu interaktywneo lub wybierzesz narzędzie pióra SMART Ink za pomocą palca lub myszki, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu i narzędzie. Kiedy użyjesz inneo narzędzia, wysuwana wskazówka pokaże kolor atramentu aktywneo narzędzia. Aby uzyskać dostęp do narzędzi SMART Ink Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostaną wyświetlone narzędzia SMART Ink. Pasek narzędzi można dowolnie przesuwać wzdłuż krawędzi okna. 4

9 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę ręki. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji na krawędzi otwarteo okna. Zmiana ustawień SMART Ink W dowolnej chwili można zmienić ustawienia SMART Ink. Aby zmienić ustawienia 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz pozycję Ustawienia. Zostaną wyświetlone Ustawienia SMART Ink. 3. Postępuj zodnie ze wskazówkami. Karta Ustawienia oólne Możesz określić, czy SMART Ink ma się uruchamiać podczas loowania. Jeśli wyczyścisz pole wyboru, SMART Ink nie uruchomi się przy następnym loowaniu. Możesz rysować tylko w oproramowaniu SMART Notebook i SMART Meetin Pro. Nie możesz jednak rysować w innych aplikacjach lub tworzyć notatek SMART Ink. Możesz włączyć SMART Ink w dowolnej chwili za pomocą menu Start. Możesz ukryć wszystkie paski narzędzi SMART Ink, ale umożliwić rysowanie w oknach. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, wszystkie paski narzędzi zostaną ukryte. Pasek narzędzi zostanie wyświetlony na pasku tytułu, dy weźmiesz do ręki pióro, a następnie zaczniesz pisać lub rysować w oknie, aby tworzyć cyfrowe notatki atramentowe. Kiedy usuniesz notatki atramentowe, pasek narzędzi zniknie. Możesz ustawić Nieprzezroczystość tła w swoich notatkach SMART Ink. Im niższa nieprzezroczystość, tym bardziej przezroczysta notatka. Możesz określić, czy mają być wyświetlane cienie dla Twoich notatek atramentowych. To ustawienie nadaje Twoim notatkom wyląd trójwymiarowy. U W A GA Jeśli wybierzesz to ustawienie, możesz tym obniżyć wydajność wolniejszych komputerów. 5

10 R O Z D Z I A Ł 1 Rozpoczęcie pracy Możesz określić, czy notatki atramentowe mają zniknąć po ich przekształceniu w tekst. To ustawienie automatycznie usuwa notatki atramentowe po ich wstawieniu jako tekstu do aplikacji. Karta Ustawienia Microsoft Office Możesz określić, czy pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint ma się wyświetlać przy rozpoczynaniu prezentacji. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint nie pojawi się w Trybie prezentacji, ale możesz rysować na slajdach i używać estów do nawiacji między slajdami. Możesz ustawić domyślną orientację paska narzędzi SMART Ink dla PowerPoint jako poziomą lub pionową. Możesz określić, czy SMART Ink ma być włączony domyślnie przy uruchamianiu Microsoft Office. Jeśli wybierzesz to pole wyboru, możesz pisać za pomocą aplikacji SMART Ink zamiast narzędzi atramentowych aplikacji podczas korzystania z proramu Word, Excel lub PowerPoint w Trybie edycji. Nie ma to wpływu na sposób korzystania z atramentu w Trybie prezentacji w proramie PowerPoint. To ustawienie zostaje zastosowane przy następnym uruchomieniu aplikacji Microsoft Office. 6

11 Rozdział 2 Praca ze SMART Ink Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink 7 Podświetlanie treści 8 Manipulowanie atramentem 9 Przekształcanie pisma ręczneo w tekst 10 Zapisywanie atramentu 11 Wymazywanie i czyszczenie atramentu 11 Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo 12 Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach 13 Używanie SMART Ink z Microsoft Office 13 Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint 14 Używanie wskaźnika 15 Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu 16 Zakończenie prezentacji 16 Pisanie w przelądarkach internetowych 16 Ta sekcja wyjaśnia podstawy używania SMART Ink, czyli pisania atramentem cyfrowym na ekranie. Pisanie lub rysowanie ze SMART Ink SMART Ink umożliwia pisanie i rysowanie w otwartych aplikacjach, plikach, folderach, stronach internetowych i innych otwartych oknach na ekranie. Można pisać za pomocą piór produktów interaktywnych lub za pomocą palca bądź myszki, wykorzystując narzędzia rysowania w pasku narzędzi SMART Ink. Aplikacje SMART, takie jak oproramowanie SMART Notebook, SMART Meetin Pro i SMART Ink Document Viewer nie wyświetlają paska narzędzi SMART Ink, ponieważ zawierają one własne narzędzia do atramentu, których można używać do pisania bezpośrednio w pliku. Wszystkie inne aplikacje wyświetlają pasek narzędzi SMART Ink. U W A GA Aplikacja SMART Ink jest wyłączona, dy oproramowanie SMART Notebook jest w Trybie przezroczystości. 7

12 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink W S K A Z ÓW K A Jeśli produkt interaktywny obsłuuje wielodotyk, dwie osoby moą razem i jednocześnie pisać, wymazywać lub wchodzić w interakcje z treścią w dowolnym miejscu na powierzchni interaktywnej. Podczas pisania atramentem cyfrowym w otwartej aplikacji lub w oproramowaniu SMART, atrament staje się obiektem i można o przesuwać oraz manipulować nim. Aby pisać za pomocą narzędzi produktu interaktywneo 1. Podnieś pióro z półki na pióra na produkcie interaktywnym lub naciśnij przycisk koloru atramentu na interactive pen display. 2. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na stronie internetowej produktu interaktywneo. Aby pisać za pomocą narzędzi atramentu SMART Ink 1. Za pomocą narzędzi pióra na produkcie interaktywnym lub za pomocą palca bądź myszki, wybierz kolor pióra oraz rubość linii z paska narzędzi SMART Ink. 2. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na produkcie interaktywnym. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Aby pisać atramentem kaliraficznym 1. Za pomocą narzędzi pióra na produkcie interaktywnym, palca lub myszki, wybierz kolor pióra oraz rubość linii z paska narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz pole wyboru Atrament kaliraficzny. 3. Pisz w otwartym pliku, folderze lub na produkcie interaktywnym. 4. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako pociąnięcia piórem. Podświetlanie treści Można podświetlić dowolną treść na ekranie. Aby podświetlić treść na ekranie 1. Wybierz podświetlacz na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Przeciąnij na otwarty plik, folder lub stronę internetową na ekranie. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako podświetlanie. 8

13 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Manipulowanie atramentem Używając narzędzi na obramowaniu SMART Ink, możesz manipulować obiektami utworzonymi za pomocą SMART Ink. Możesz zaznaczać obiekty i przemieszczać je w oknie; możesz też usuwać obiekty. Aby zaznaczyć obiekt Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. U W A GA Naciśnij inny obiekt, aby wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przenieść obiekt 1. Wybierz obiekt. 2. Przeciąnij obiekt w inne miejsce na stronie. W S K A Z ÓW K A Możesz również zaznaczyć, a następnie przerzucić notatki pstryknięciem, aby przenieść je szybko w nowe miejsce. Aby usunąć obiekt 1. Wybierz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. 9

14 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Przekształcanie pisma ręczneo w tekst Możesz pisać za pomocą SMART Ink, a następnie przekształcać swoje pismo w tekst. Dla przykładu, możesz pisać w przelądarce internetowej, a następnie wstawić atrament jako tekst do pola wyszukiwania przelądarki. Aby przekształcić pismo odręczne w tekst 1. Wybierz notatki atramentowe, które chcesz przekształcić. Wokół notatek pojawi się obramowanie. U W A GA Możesz wybrać wiele notatek atramentowych. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane notatki. 2. Naciśnij Przekształć w tekst na obramowaniu. Zostanie wyświetlony komunikat zawierający prośbę o dotknięcie miejsca, do któreo chcesz wstawić tekst i pojawi się interpretacja Twoich notatek. 3. Naciśnij lokalizację w aplikacji, do której chcesz wstawić tekst. Twoje notatki zostaną skopiowane do aplikacji jako tekst. 10

15 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Zapisywanie atramentu W każdej chwili możesz zapisać to, co piszesz za pomocą SMART Ink na ekranie produktu interaktywneo, przechwytując zrzut ekranu. Możesz również kopiować i zapisywać notatki jako obiekt w innej aplikacji. Aby przechwycić i zapisać notatki 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART Ink. Zrzut ekranu jest wyświetlany na obszarze strony oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. U W A GA Jeśli chcesz zapisać notatki, ale nie chcesz przechwytywać całeo ekranu, możesz przechwycić obszar ekranu lub okno za pomocą paska narzędzi przechwytywania ekranu (patrz Pomoc elektroniczna oproramowania SMART, aby uzyskać więcej informacji). Aby zapisać notatki atramentowe jako obiekt w innej aplikacji 1. Wybierz notatki atramentowe. Wokół notatek atramentowych pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij strzałkę na obramowaniu. Zostanie wyświetlone menu Kopiowanie, Wycinanie i Usuwanie. 3. Naciśnij Kopiowanie. 4. Przejdź do aplikacji, do której chcesz wstawić swoje notatki atramentowe, a następnie wklej do niej notatki. Twoje notatki atramentowe zostaną wyświetlone jako obiekt. Wymazywanie i czyszczenie atramentu W każdej chwili można wymazać lub wyczyścić okno z atramentu. Aby wymazać atrament z okna 1. Wybierz Gumka na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Wymaż atrament za pomocą umki produktu interaktywneo. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. 11

16 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Aby wymazać atrament na dużym obszarze z okna 1. Wybierz Gumka na pasku narzędzi SMART Ink. 2. Zaznacz okrą wokół obszaru, który chcesz wymazać i naciśnij ekran po środku okręu. 3. Naciśnij Wybierz na pasku narzędzi, dy już skończysz. W przeciwnym razie produkt interaktywny będzie nadal interpretował dotknięcia ekranu jako wymazywanie. Aby wyczyścić cały atrament z okna Wybierz Wyczyść atrament na pasku narzędzi SMART Ink. Używanie SMART Ink po odłączeniu produktu interaktywneo Gdy odłączysz produkt interaktywny, pasek narzędzi SMART Ink zmienia kolor na żółty. Możesz nadal używać SMART Ink w Trybie myszy lub możesz ukryć paski narzędzi i wymazać atrament, który był na ekranie, dy produkt interaktywny został odłączony. Aby kontynuować używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Kontynuuj. Aby zakończyć używanie SMART Ink 1. Naciśnij SMART Ink na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Wymaż i ukryj. U W A GA Aby rozpocząć używanie SMART Ink po wybraniu Wymaż i ukryj, musisz podłączyć produkt interaktywny SMART. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozpoczęcie pracy ze SMART Ink na stronie 3. 12

17 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie narzędzi atramentu w aplikacjach Wiele aplikacji ma swoje własne narzędzia atramentu, których można używać do pisania w treściach aplikacji. Gdy otwierasz aplikację, która ma swoje własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie włączony i można pisać w aplikacji. U W A GA Kiedy uruchamiasz aplikacje Microsoft Office 2007 lub 2010, które są wyposażone we własne narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie wyłączony. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie SMART Ink z Microsoft Office poniżej. Jeśli chcesz pisać w treści aplikacji, możesz wyłączyć SMART Ink i użyć narzędzi aplikacji. Obiekty i notatki w oknie znikną, dy wyłączysz SMART Ink i zostaną przywrócone, dy o ponownie włączysz. Używanie SMART Ink z Microsoft Office Późniejsze wersje proramów Microsoft Word, Excel i PowerPoint są wyposażone we własne narzędzia atramentu. Kiedy otworzysz dokument proramu Word, arkusz kalkulacyjny proramu Excel lub prezentację proramu PowerPoint, pasek narzędzi SMART Ink zostanie wyświetlony na pasku tytułu. Jeśli Twoja wersja oproramowania Office obsłuuje narzędzia atramentu, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a komunikat potwierdza, że korzystasz z narzędzi pióra Microsoft Office, aby pisać w aplikacji. U W A GI Systemy operacyjne Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista obsłuują narzędzia atramentu dla Microsoft Office 2007 i System operacyjny Windows XP nie obsłuuje narzędzi atramentu dla Microsoft Office. Microsoft Office 2004 i wcześniejsze wersje nie zawierają narzędzi atramentu. SMART Ink nie obsłuuje oproramowania Microsoft Office 2003 lub wcześniejszych. Możesz skorzystać z paska narzędzi SMART Ink, aby włączyć atrament w dowolnej chwili, a następnie możesz pisać i rysować w aplikacji. U W A GA Kiedy używasz aplikacji SMART Ink do pisania w pliku Microsoft Office, który został oznaczony jako wersja ostateczna tylko do odczytu, pojawia się komunikat i nie możesz pisać lub rysować w pliku. 13

18 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Używanie SMART Ink w prezentacjach PowerPoint Kiedy uruchamiasz prezentację PowerPoint, SMART Ink jest domyślnie wyłączony, a zamiast teo wyświetlany jest pasek narzędzi atramentu PowerPoint. Pasek narzędzi umożliwia wybór poprzednieo lub następneo slajdu prezentacji lub określoneo slajdu, a także wyświetlenie wskaźnika. Umożliwia też dostęp do menu PowerPoint i do narzędzi atramentu oraz zakończenie prezentacji. Można wyświetlić pasek narzędzi SMART Ink dla PowerPoint w przekroju poziomym lub pionowym. Możesz również przesunąć pasek narzędzi w dowolne miejsce na ekranie i ustawić jeo przezroczystość. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij ikonę ręki. 2. Przeciąnij pasek narzędzi do nowej lokalizacji. Aby włączyć przezroczystość paska narzędzi 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Wybierz Przezroczysty pasek narzędzi. Aby wyświetlić poprzedni slajd Naciśnij Poprzedni. Aby wyświetlić następny slajd Naciśnij przycisk Następny. 14

19 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Aby wyświetlić określony slajd 1. Naciśnij ikonę listy slajdów na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone menu. 2. Wybierz slajd z listy rozwijanej. Używanie wskaźnika Podczas prezentacji możesz wyświetlić wskaźnik, aby zwrócić uwaę na jakiś obszar. Jest to szczeólnie przydatne w odniesieniu do widzów zdalnych, którzy używają oproramowania konferencyjneo SMART Bridit. Aby wyświetlić wskaźnik 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Wskaźnik. Zostanie wyświetlony wskaźnik. W S K A Z ÓW K I o o Jeśli chcesz, aby wskaźnik podążał za Twoim palcem na ekranie, naciśnij czubek wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Jeśli chcesz, by wskaźnik podążał za Twoim palcem bez zmiany orientacji, naciśnij koniec wskaźnika i przeciąnij o w żądanym kierunku. Aby usunąć wskaźnik Naciśnij Zamknij na wskaźniku. 15

20 R O Z D Z I A Ł 2 Praca ze SMART Ink Dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu Użyj paska narzędzi Smart Ink w PowerPoint, aby uzyskać dostęp do menu PowerPoint i narzędzi atramentu podczas prezentacji. Aby uzyskać dostęp do menu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Menu PowerPoint. Aby uzyskać dostęp do narzędzi atramentu PowerPoint 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Narzędzia atramentu PowerPoint. Zakończenie prezentacji Użyj paska narzędzi SMART Ink w PowerPoint, aby zakończyć prezentację. Aby zakończyć prezentację 1. Naciśnij SMART Ink lub SMART Ink. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi SMART Ink dla Power Point. 2. Naciśnij Zakończ pokaz. Pisanie w przelądarkach internetowych Można pisać na dowolnej karcie w przelądarce internetowej. Kiedy korzystasz z przelądarki Internet Explorer, Twoje notatki wraz z zawartością pozostają na karcie podczas przewijania. Podczas przeciąania i upuszczania karty w przelądarce Goole Chrome 1.4, w jej późniejszej wersji lub w przelądarce Internet Explorer 9 Twoje notatki wraz z zawartością pozostają na karcie. 16

21 Rozdział 3 Praca z notatkami SMART Ink Informacje o notatkach SMART Ink 17 Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink 18 Zapisywanie notatek SMART Ink 19 Usuwanie notatek SMART Ink 20 Notatki SMART Ink umożliwiają pisanie atramentem cyfrowym w dowolnym miejscu na pulpicie, a następnie zapisywanie notatek. Informacje o notatkach SMART Ink Kiedy piszesz poza otwartymi oknami, zostaje wyświetlona notatka SMART Ink. Można pisać w obrębie notatki i notatka będzie się powiększać w miarę pisania w kierunku, w którym piszesz. Można przemieszczać notatkę i zmieniać jej rozmiar. Można zmienić przejrzystość tła notatki. Można ją także przechwycić jako obraz i zapisać w oproramowaniu SMART. Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Pasek narzędzi SMART Ink jest widoczny na pasku tytułu każdej notatki. Użyj teo paska, by wybrać właściwości atramentu dla teo okna i wykonać takie czynności, jak przechwycenie notatek. Aby utworzyć notatkę SMART Ink 1. Weź do ręki pióro produktu interaktywneo lub wybierz narzędzie pióra SMART Ink. 2. Pisz na pulpicie. Zostanie wyświetlona notatka SMART Ink. Aby przemieścić notatkę SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj mały pasek, a następnie przeciąnij notatkę do nowej lokalizacji. Aby zmienić rozmiar notatki SMART Ink Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny ró notatki, a następnie przeciąnij o. 17

22 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Aby zmienić przejrzystość tła notatki SMART Ink Wybierz tło w pasku narzędzi notatki SMART Ink. U W A GA Możesz skorzystać z Ustawień SMART Ink, aby ustawić przezroczystość tła wszystkich notatek SMART Ink. Manipulowanie obiektami w notatkach SMART Ink Możesz zaznaczać, przemieszczać i usuwać obiekty utworzone w notatkach SMART Ink. Aby zaznaczyć obiekt w notatkach SMART Ink Naciśnij obiekt jeden raz. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. U W A GA Naciśnij inny obiekt, aby wybrać więcej niż jeden. Obramowanie rozszerza się, aby objąć wszystkie wybrane obiekty. Aby przemieścić obiekt w notatkach SMART Ink 1. Wybierz obiekt. 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę przemieszczenia na obramowaniu, a następnie przeciąnij obiekt do nowej lokalizacji w notatce. 18

23 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Aby usunąć obiekt w notatkach SMART Ink 1. Wybierz obiekt. Wokół obiektu pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij Usuń na obramowaniu. W S K A Z ÓW K A Możesz użyć umki produktu interaktywneo lub umki SMART Ink w celu usunięcia obiektów. Zapisywanie notatek SMART Ink Możesz zapisać notatki SMART Ink, wykonując zrzut ekranu lub kopiując i zapisując notatki atramentowe jako obiekt. Możesz również przekształcić notatki atramentowe w tekst i wstawić tekst do innej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Manipulowanie atramentem na stronie 9. Aby przechwycić i zapisać notatkę SMART Ink 1. Naciśnij Przechwyć na pasku narzędzi SMART Ink. Zrzut ekranu jest wyświetlany na obszarze strony oproramowania SMART. 2. Zapisz plik oproramowania SMART. Aby zapisać notatki atramentowe jako obiekt w innej aplikacji 1. Wybierz notatki atramentowe. Wokół notatek atramentowych pojawi się obramowanie. 2. Naciśnij strzałkę na obramowaniu. Zostanie wyświetlone menu Kopiowanie, Wycinanie i Usuwanie. 3. Naciśnij Kopiowanie. 4. Przejdź do aplikacji, do której chcesz wstawić swoje notatki atramentowe, a następnie wklej do niej notatki. Twoje notatki atramentowe zostaną wyświetlone jako obiekt. 19

24 R O Z D Z I A Ł 3 Praca z notatkami SMART Ink Usuwanie notatek SMART Ink W każdej chwili można usunąć z ekranu notatki SMART Ink. W A Ż N E Ta procedura jest nieodwracalna. U W A GA Gdy wyloowujesz się z komputera, notatki SMART Ink znikają. Aby usunąć notatkę SMART Ink Naciśnij Usuń na pasku narzędzi SMART Ink. 20

25 Rozdział 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Informacje o SMART Ink Document Viewer 21 Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer 22 Oproramowanie edukacyjne lub biznesowe SMART zawiera przelądarkę dokumentów SMART Ink (SMART Ink Document Viewer). Informacje o SMART Ink Document Viewer Z przelądarki dokumentów SMART Ink można korzystać do przelądania plików PDF i do pisania lub rysowania w plikach. Można także nawiować w pliku i powiększać strony. Można też zapisywać i drukować pliki, łącznie z notatkami atramentowymi. W S K A Z ÓW K A Gdy instalujesz oproramowanie SMART, przelądarka dokumentów SMART Ink staje się domyślną przelądarką dokumentów PDF. Jeśli chcesz użyć innej przelądarki, kliknij plik PDF prawym przyciskiem i wybierz Otwórz za pomocą. Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Wybierz Start > Wszystkie proramy > SMART Technoloies > Przelądarka dokumentów SMART Ink. Aby otworzyć plik 1. Naciśnij przycisk Otwórz plik. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Otwórz. 2. Przejdź do pliku, który chcesz otworzyć i wybierz o. 3. Naciśnij przycisk Otwórz. 21

26 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby pisać za pomocą narzędzi pióra 1. Podnieś pióro z półki na pióra na produkcie interaktywnym lub naciśnij przycisk koloru atramentu na interactive pen display. 2. Pisz w otwartym pliku. W S K A Z ÓW K A Możesz używać pływająceo paska narzędzi oproramowania SMART do zmiany właściwości atramentu. Informacje o pasku narzędzi SMART Ink Document Viewer Pasek narzędzi przelądarki dokumentów SMART Ink zawiera wszystkie narzędzia do przelądania plików PDF. Aby przesunąć pasek narzędzi 1. Naciśnij Przesuń. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Góra, Dół, Lewo lub Prawo. Aby zmniejszyć lub powiększyć Naciśnij Zmniejsz lub Powiększ. Aby dopasować powiększenie i ustawienia widoku strony 1. Naciśnij strzałkę powiększenia. Zostanie wyświetlone menu rozwijane. 2. Wybierz Dopasuj stronę, Dopasuj szerokość, Widok dwóch stron lub procent powiększenia. Aby wyświetlić poprzednią stronę Naciśnij przycisk Poprzednia strona. Aby wyświetlić następną stronę Naciśnij przycisk Następna strona. 22

27 R O Z D Z I A Ł 4 Praca z przelądarką dokumentów SMART Ink Aby zapisać plik 1. Naciśnij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Zapisz jako. 2. Wskaż lokalizację do zapisania pliku. 3. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. 4. Naciśnij przycisk Zapisz. U W A GA Jeśli piszesz w pliku, atrament cyfrowy jest zapisywany jako stała część pliku. Gdy później ponownie otworzysz plik, nie będzie można zmodyfikować atramentu. Aby wydrukować plik 1. Naciśnij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialoowe Drukuj. 2. Wybierz drukarkę z menu rozwijaneo Drukarka. 3. Opcjonalnie dopasuj ustawienia Zakres stron, Skalowanie strony i Opcje druku. 4. Naciśnij przycisk Drukuj. 23

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

ZoomText 10.1. Dodatek do Podręcznika Użytkownika

ZoomText 10.1. Dodatek do Podręcznika Użytkownika ZoomText 10.1 Dodatek do Podręcznika Użytkownika Prawa autorskie ZoomText Magnifier Copyright 2014, Algorithmic Implementations, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2014,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 1

Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: 1.5.0.2 Data: Date: kwiecień April 2010 2010 r. Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Nero BackItUp

Instrukcja. Nero BackItUp Instrukcja Nero BackItUp Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo