Popunkcyjne bóle głowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Popunkcyjne bóle głowy"

Transkrypt

1 Popunkcyjne bóle głowy Andrzej Marciniak Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Popunkcyjne bóle głowy Historia Toward the evening I was forced to take to bed and remained there for nine days, because all the manifestations recurred as soon as I got up. At midnight a violent headache set in that quickly became insupportable. August Bier 1898 a personal experience of post-dural puncture headache.

3 Popunkcyjne bóle głowy Objawy Ortostatyczny ból głowy początek i ustąpienie w ciągu kilkudziesięciu sekund po zmianie pozycji ból piekący, tępy lub/i pulsujący silny, średni lub lekki okolica czoła lub potylicy z promieniowaniem do szyi lub ramion kaszel, kichanie, manewr Valsalvy, ucisk na gałki oczne nasilają ból

4 Popunkcyjne bóle głowy Objawy Ortostatyczny ból głowy może mu towarzyszyć ból dolnej okolicy pleców, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, podwójne widzenie, ślepota, światłowstręt, nudności może pojawić się od kilku godzin do kilku miesięcy po nakłuciu 90% - 72 godz. 66% - 48 godz. Rzadko 5-14 dzień

5 Diagnostyka ICHD II (The International Classification of Headache Disorders) A. ból głowy nasilający się w ciągu 15 min po przyjęciu pozycji siedzącej lub stojącej i zmniejszający się w ciągu 15 min po położeniu się, z przynajmniej jednym objawem towarzyszącym (nudności, sztywność karku, niedosłuch, szum w uszach lub światłowstręt). B. dane z wywiadu informują o nakłuciu lędźwiowym C. ból pojawia się do 5 dni po wykonaniu nakłucia lędźwiowego D. ból ustępuje samoistnie w ciągu tygodnia lub też w ciągu 48 godz. po odpowiednim leczeniu przyczynowym (zazwyczaj po łacie z krwi )

6 Diagnostyka różnicowa Ból ortostatyczny 1. Samoistne niskie ciśnienie płynu m-r 2. Samoistny wyciek płynu m-r (idiopatyczny, uraz) 3. Nadmierny drenaż płynu m-r 4. Hypowolemia

7 Diagnostyka różnicowa Ból popunkcjny 1. Ból niespecyficzny 2. Zakrzepica zatok i żył mózgu 3. Krwiak podtwardówkowy lub podpajęczynówkowy 4. Zapalenie opon m-r 5. Migrena 6. Odstawienie kofeiny 7. PIH 8. Ból głowy indukowany laktacją 9. Połóg 10. Guz mózgu 11. Odma wewnątrzczaszkowa

8 Patofizjologia

9 ml/min , , , ,3 2,5 2 0,3 0 22G Quincke 90 22G Quincke 90 22G Whitecare 25G Quincke 90 25G Quincke 60 25G Quincke 30

10 SA/ADP Wypływ CSF Artemin Ciśnienie CSF NOS camp GFRα3 Gęstość CSF Ucisk i pociąganie struktur wrażliwych na ból NO Receptorów adenozynowych TH/CGRP Sympathetic/ Catecholaminergic Transmission Pobudzenia nocyceptywnego Rozszerzenie naczyń Rozszrzenie naczyń TH hydroksylaza tyrozyny CGRP peptyd zależny od genu kalcytoniny PDPH SA- spinal anesthesia ADP accidental dural puncture

11 Epidemiologia i czynniki ryzyka Czynniki zależne od pacjenta 1. Wiek (10-19(10%), 20-29(16%), 40-49(8%), 50-59(4%)) 2. Płeć (2-3 krotnie rzadziej u mężczyzn) 3. Niskie BMI 4. PDPH w wywiadzie 5. Chroniczny ból głowy w wywiadzie 6. Inne: wysoki wzrost, niskie SBP, zredukowana płynoterapia przed zabiegiem, niepalenie papierosów.

12 Epidemiologia i czynniki ryzyka Czynniki niezależne od pacjenta 1. Rozmiar igły 2. Kształt igły 3. Orientacja ścięcia igły 4. Kąt wkłucia 5. Liczba punkcji 6. Powtórne włożenie mandrynu 7. Doświadczenie anestezjologa

13 Typ igły Rozmiar PDPH Spinocan 22 G 39% 22 G 36% Quincke 25 G 25% 26 G 2 12% > 26 G < 2% 22 G 2% Whitacre 25 G 1,2% 27 G 0,37% Atraucan 26 G 5% Gertie Marx 24 G 0-4% Sprotte 24 G 1,5-2,8% Eldor 26 G 0% Touhy G 50-70%

14 Historia igieł podpajęczynówkowych Igła Bier a (1898) Igła Barkera (1907) Igła Quincke_Babcok a(1914) Igła Labata(1921)

15 Historia igieł podpajęczynówkowych Herbert Green 1926 Barnett Green 1950 Igła Whitacre 1951

16 Historia igieł podpajęczynówkowych Igła Sprotta 1987 Atraucan 1993 Igła Eldora 1996 Igła Ballpen 2000

17 Orientacja ścięcia igły

18 Orientacja ścięcia igły Rozdzielanie Rozdzieranie

19 Powtórne włożenie mandrynu Strupp M. J Neurol., 1998 Sep;245(9)

20 Czynniki ryzyka 1. Młody wiek 2. Płeć żeńska 3. Niskie BMI 4. Wysoki wzrost 5. Niepalenie 6. Depresja w wywiadzie 7. Migrena w wywiadzie 8. Ciąża 9. Doświadczenie anestezjologa 10.Zmęczenie, brak snu, praca nocna Wang F.:Pain and Treatment 2014 Edited by Gabor B.

21 Czynniki ryzyka Wang F.:Pain and Treatment 2014 Edited by Gabor B.

22 Popunkcyjne bóle głowy Leczenie Cele: 1. Zmniejszenie utraty płynu m-r 2. Zamknięcie otworu w oponie twardej 3. Opanowanie rozszerzenia naczyń mózgowych

23 Popunkcyjne bóle głowy Leczenie 1. Leczenie zachowawcze 2. Leczenie agresywne 3. Konwencjonalne leczenie inwazyjne 4. Agresywne leczenie inwazyjne

24 Leczenie zachowawcze Leżenie Bandażowanie brzucha Nawadnianie Leki przeciwbólowe Paracetamol NSAID Leki przeciwwymiotne

25 Leczenie agresywne Metyloksantyny Kofeina Coffecorn forte tabl (1 mg ergotaminy mg kofeiny) 1 dzień 1 tabl. co 4 godz. 2 dzień 1 tabl. co 6 godz. 3 dzień 1 tabl. co 8 godz. 4 dzień 1 tabl. co 12 godz. Teofilina 5mg/kg m.c., a następnie 0,4-1mg/kg m.c. co 12h mg ACTH (Synacthen) 1. Stymulacja kory nadnerczy 2. Aktywacja cyklazy adenylowej camp produkcji CSF 3. Wzrost β-endorfin w OUN 0,25-0,5 mg co 4-6h s.c., i.m., i.v lub ciągły wlew dożylny 1-2mg/d

26 Leczenie agresywne Gabapentyna i pregabalina Sumatryptan Mitrazepina Hydrokortyzon 3 x 100 mg iv przez 2 dni Blokada nerwów potylicznych

27 Konwencjonalne leczenie inwazyjne EBP Epidural blood patch 1960 Gormley 2 3 ml krwi

28 EBP Mechanizm działania Efekt masy Skrzep na dziurze

29 EBP Objętość krwi 58 ml 20 ml 5-10 ml 2-3 ml Gormley 1960 DiGiovanni 1970 Crawford 1980 Riley 2009

30 Objętość krwi 7,5 ml vs 15 ml Bez istotnej różnicy w ustąpieniu objawów Częstszy ból podczas podawania krwi w grupie 15 ml

31 Objętość krwi Anesth Analg 2011;113:126 33) n= 121 (pacjentki z PDPH po ADP) 3 grupy: 15 ml, 20 ml, 30 ml Bez różnic w częstości : Całkowite ustąpienie bólu Częściowe ustąpienie bólu Poważne powikłania żadnych we wszystkich grupach

32 EBP Czas wykonania Time vs. success rate for epidural blood patch. 24 pacjentki z PDPH po ADP Anesthesiology Aug;49(2):147-8 Grupa wczesna - EBP < 24 godz. od ADP Grupa późna EBP > 24 godz. od ADP Sukces Grupa wczesna 29% Grupa późna 96%

33 The influence of timing on the effectiveness of epidural blood patches in parturients. Int J Obstet Anesth Nov;22(4): pacjentki z PDPH Grupa I - EBP < 24 godz. Grupa II EBP godz. Grupa III EBP > 48 godz. EBP Czas wykonania 50% 65% 86% Gr I Gr II Gr III

34 Powikłania EBP przejściowa sztywność i ból pleców parestezje podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu krwiak zewnątrzoponowy (z objawami neurologicznymi) zespół ogona końskiego szum w uszach zawroty głowy gorączka

35 Alternatywa EBP 0,95% NaCl ml bolus 35 ml/godz. przez godz. Dekstran HES Morfina 3 mg (zewnątrzoponowo)

36 Agresywne leczenie inwazyjne Klej fibrynowy Operacja

37 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka Po każdym nakłuciu lędźwiowym Tylko po niezamierzonym nakłuciu opony twardej (ADP accidental dural puncture)

38 Profilaktyka popunkcyjnych bólów głowy Leżenie i picie

39 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka po ADP cewnik w przestrzeni pp < 24 godz > 24 godz profilaktyczna łata z krwi morfina zewnątrzoponowo lub pp fentanyl pp kofeina ACTH iv deksametazon iv aminofilina iv 0,9% NaCl zewnątrzoponowo 0,9% NaCl podpajęczynówkowo

40 Profilaktyka popunkcyjnych bólów głowy

41

42 Czy profilaktyczna łata z krwi (PEBP) redukuje PDPH? Zakwalifikowano 3 RCT 1 streszczenie nieopublikowanego badania Wniosek: PEBP istotnie statystycznie redukuje częstość występowania PDPH Jeżeli usuniemy streszczenie bez istotnej statystycznie różnicy

43 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka Interwencja Rodzaj badania Punkt końcowy RR(%) (95 CI) Cewnik w pp > 24 godz Bez randomizacji PDPH 0,21 (0,02-2,65) Morfina zewnątrzoponowo Randomizowane PDPH 0,25 (0,08-0,78) Profilaktyczna EBP Randomizowane PDPH 0,32 (0,10-1,03) Profilaktyczna EBP Bez randomizacji PDPH 0,48 (0,23-0,99) 0.95% NaCl pp Bez randomizacji PDPH 0,51 (0,26-1,03) 0,95% NaCl epidural Bez randomizacji PDPH 0,65 (0,40-1,09) Cewnik w pp < 24 godz Bez randomizacji PDPH 0,88 (0,68-1,14) Razem 0,41 (0,24-0,71)

44 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka Morfina zewnątrzoponowo ACTH dożylnie Aminofilina dożylnie Leki pierwszego rzutu w profilaktyce PDPH po niezamierzonym nakłuciu opony twardej

45 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka Bez wpływu na częstość ADP Mniej PDPH po ADP Can J Anaesth Jun;53(6):572-8.

46 Popunkcyjne bóle głowy Profilaktyka

Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice

Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice Blokada centralna się powikłała Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice Sopot 12-13.04.2013 Powikłania były W 1899 roku, czyli 14 lat po pierwszym zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NEUROLOGICZNE

ZAGROŻENIA NEUROLOGICZNE ZAGROŻENIA NEUROLOGICZNE Zaburzenia świadomości, śpiączka Drgawki Zawroty głowy Bóle głowy Bóle grzbietu Zakażenia Zaburzenia naczyniowe ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI 1. Obustronne uszkodzenia półkul mózgowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y Wpłynęło: 19.11.2007 Poprawiono: 23.11.2007 Zaakceptowano: 26.11.2007 Bóle głowy The headaches Iwona Filipczak-Bryniarska 1, Jarosław Woroń 2, Jerzy Wordliczek 1 1 Klinika

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Idiopatyczne bóle głowy u kobiet w ciąży i karmiących piersią: patogeneza, epidemiologia i postępowanie terapeutyczne

Idiopatyczne bóle głowy u kobiet w ciąży i karmiących piersią: patogeneza, epidemiologia i postępowanie terapeutyczne Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 7, zeszyt 2, 88-101, 2014 Idiopatyczne bóle głowy u kobiet w ciąży i karmiących piersią: patogeneza, epidemiologia i postępowanie terapeutyczne WIESŁAW MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Postępy farmakoterapii i rozwiązywanie wybranych problemów farmakoterapeutycznych. Przypadek 1: Farmakoterapia bólu w okresie ciąży.

Postępy farmakoterapii i rozwiązywanie wybranych problemów farmakoterapeutycznych. Przypadek 1: Farmakoterapia bólu w okresie ciąży. Postępy farmakoterapii i rozwiązywanie wybranych problemów farmakoterapeutycznych Przypadek 1: Farmakoterapia bólu w okresie ciąży Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja samoistnych bólów głowy

Klasyfikacja samoistnych bólów głowy Klasyfikacja samoistnych bólów głowy R.B. Lipton, MD; M.E. Bigal, MD, PhD; T.J. Steiner, MB, PhD, LLM; S.D. Silberstein, MD; J. Olesen, MD, PhD Streszczenie Chorób mogących powodować ból głowy jest wiele;

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 99 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 99 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 99 SECTIO D 2005 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii w Lublinie Wydział Lekarski Akademii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinie 50, 50 mg, tabletki Cinie 100, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Cinie 50: Jedna tabletka zawiera bursztynian sumatryptanu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZASADY FARMAKOTERAPII MIGRENY PRESENT VIEWS ON MIGRAINE TREATMENT

WSPÓŁCZESNE ZASADY FARMAKOTERAPII MIGRENY PRESENT VIEWS ON MIGRAINE TREATMENT Nowiny Lekarskie 2011, 80, 2, 116 125 MICHAŁ K. OWECKI, MARIA ŁUKASIK, WOJCIECH KOZUBSKI WSPÓŁCZESNE ZASADY FARMAKOTERAPII MIGRENY PRESENT VIEWS ON MIGRAINE TREATMENT Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Benalapril 20, 20 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 20 mg enalaprylu maleinianu (Enalaprili maleas)

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Grepid 75 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VELCADE 3,5 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

Migrena i jej najczęstsze postacie kliniczne Migraine variants

Migrena i jej najczęstsze postacie kliniczne Migraine variants Aktualn Neurol 2008, 8 (2), p. 95-100 Adam Stępień Received: 07.11.2008 Accepted: 14.11.2008 Published: 30.11.2008 Migrena i jej najczęstsze postacie kliniczne Migraine variants Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Leczenie migreny. Tadeusz Mendel, Anna Członkowska

Leczenie migreny. Tadeusz Mendel, Anna Członkowska FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII 97, 4, 55-63 Tadeusz Mendel, Anna Członkowska Leczenie migreny II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Streszczenie Autorzy podjęli

Bardziej szczegółowo

POKONAJ MIGRENĘ ODPOWIEDZIALNIE!

POKONAJ MIGRENĘ ODPOWIEDZIALNIE! RAPORT POKONAJ MIGRENĘ ODPOWIEDZIALNIE! DOWIEDZ SIĘ JAK WALCZYĆ Z BÓLEM. 1. SPIS TREŚCI 3 Migrena to nie fanaberia I Czym zatem jest migrena? 4 Czaty w liczbach I O czym najczęściej rozmawiamy? 5 Najczęściej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: cukrzyca, leczenie, nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego, rozpoznanie

Słowa kluczowe: cukrzyca, leczenie, nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego, rozpoznanie Nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego penetrujący do przestrzeni zaotrzewnowej u chorej z cukrzycą typu 2 konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia Radosław Grabysa, Beata Moczulska Oddział Chorób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victoza 6 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu

Bardziej szczegółowo

Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej

Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej Ocena odległa chorych po przebytym krwawieniu podpajęczynówkowym z powodu pękniętego tętniaka, leczonych za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej Rozprawa doktorska lekarz Anna Zarzecka Promotor: profesor

Bardziej szczegółowo

Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny Role of melatonin in pathophysiology and therapy of migraine

Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny Role of melatonin in pathophysiology and therapy of migraine bóle głowy Aktualn Neurol 2012, 12 (1), p. 50-56 Anna Zduńska, Jan Kochanowski Received: 06.03.2012 Accepted: 23.03.2012 Published: 30.04.2012 Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny Role of

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia.

Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia. Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia. dr n. med. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby

nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby wypełnia lekarz Przed wypełnieniem ankiety anestezjologicznej prosimy o zapoznanie się z informacjami o znieczuleniu

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Ból głowy w praktyce lekarza okulisty

Ból głowy w praktyce lekarza okulisty Ból głowy w praktyce lekarza okulisty Katarzyna Skonieczna, Anna Krystek-Sarnowska, Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala, Iwona Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP, Warszawa Kierownik Kliniki: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego. Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego mogą przypominać bóle zębopochodne do tego

Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego. Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego mogą przypominać bóle zębopochodne do tego Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego Wstęp Bóle twarzy pochodzenia neuronaczyniowego mogą przypominać bóle zębopochodne do tego stopnia, że duża populacja pacjentów z migreną i trójdzielno-autonomicznymi

Bardziej szczegółowo