Wykład I Znieczulenie przewodowe (miejscowe, regionalne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład I 01.10.2008. Znieczulenie przewodowe (miejscowe, regionalne)"

Transkrypt

1 A N E S T E Z J O L O G I A Wykład I Znieczulenie przewodowe (miejscowe, regionalne) 1. Ryzyko znieczulenia. Pacjentowi, który przystępuje do zabiegu w dobrym ogólnym stanie zdrowia, niesłychanie rzadko grożą niebezpieczne powikłania dzięki: stałej obecności w czasie zabiegu lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej właściwemu dawkowaniu i łączeniu różnych środków znieczulających oraz stosowaniu leków oraz urządzeń wspomagających i monitorujących funkcje życiowe 2. Zgoda na znieczulenie. przed każdym znieczuleniem pacjent powinien wyrazić i podpisać świadomą, dobrowolną zgodę na wykonanie znieczulenia w przypadku dzieci poniżej 16 r.ż. zgodę taką podpisuje 1 z rodziców (opiekun prawny); pacjent, który ukończył 16 r.ż. może podjąć samodzielną decyzję, jednak najlepiej gdy uczyni to wspólnie z rodzicami wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego nie jest jednoznaczne i tożsame z wyrażeniem zgody na wykonanie znieczulenia; pacjent musi zawsze wyrazić osobną, świadomą zgodę na wykonanie znieczulenia pacjent zawsze ma prawo zapytać lekarza anestezjologa o wszelkie korzystne i niekorzystne aspekty znieczulenia, powikłania oraz ryzyko towarzyszące konkretnemu rodzajowi znieczulenia 3. Wybór rodzaju znieczulenia. Anestezjolog wybiera rodzaj znieczulenia najbardziej odpowiedni do zabiegu przy wyborze kieruje się: bezpieczeństwem pacjenta, możliwością wystąpienia powikłań obecny stan zdrowia i współistniejące aktualne schorzenia pacjenta wielkość wykonywanego zabiegu i co się z tym bezpośrednio wiąże, możliwością zwalczania i opanowania bólu po zabiegu życzenia lekarza wykonującego zabieg, własne umiejętności i poziom wykształcenia 4. Dlaczego znieczulenie miejscowe jest lepsze od ogólnego? średnia śmiertelność okołoporodowa jest 30% mniejsza w grupie anestezji regionalnej (RA) powikłania zatorowo zakrzepowe 44% mniejsze w grupie RA zator tętnicy płucnej w RA mniejszy o 55% zapotrzebowanie na krew mniejsze o 55% przy RA zapalenie płuc 39% rzadsze przy RA depresja oddychania 59% rzadziej w grupie RA mniej toksyczne, prostsze, łatwiej kontrolowane i tańsze bardziej ekologiczne 1

2 5. Znieczulenie przewodowe polega na odwracalnej blokadzie przewodnictwa impulsów nerwowych w: zakończeniach nerwowych (znieczulenie nasiękowe) włóknach nerwowych lub korzeniach rdzeniowych wywołanej za pomocą środków chemicznych nazywanych środkami znieczulenia przewodowego. 6. Historia znieczuleń Carl Koller I znieczulenie miejscowe (znieczulił kokainą rogówkę oka operowanego) 1884 Halstedt i Hall I blokada nerwu (kokaina do znieczulenia nerwu żuchwowego) 1898 August Bier I planowe znieczulenie podpajęczynówkowe u człowieka 7. Ryzyko znieczulenia przewodowego: uczulenia toksyczność układowa środków znieczulenia miejscowego miejscowe uszkodzenie nerwów 8. Przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego: bezwględne brak zgody chorego zaburzenia krzepnięcia (stwierdzenie kliniczne) zakażenie lub krwiak w miejscu planowanego wkłucia 9. Sposób i miejsce działania leków znieczulających. Związek wartości ph i pk a (mocy kwasu) ilustruje równanie Hendersona Hasselbalcha: względne deficyty neurologiczne zespoły bólowe, np. kręgosłupa jeżeli ph i pk a leku znieczulaącego są równe, wówczas liczby cząsteczek kationu i zasady są też równe alkalizacja roztworu sprzyja penetracji substancji, zakwaszenie zmniejsza stężenie zasady, wskutek czego mniej leku dociera do tkanek nerwowych 10. Kolejność blokowania włókien nerwowych przez leki: blokada autonomicznych włókien przedzwojowych (rozszerzenie naczyń i RR) blokada cienkich bezmielinowych włókien przewodzących czucie i temp. blokada grubych włókien mielinowych przewodzących czucie dotyku, ucisku oraz czynności ruchowej 2

3 11. Podział środków znieczulających miejscowo: ze względu na budowę chemiczną: aminoestry = pochodne estrów (kokaina, prokaina, nowokaina / polokaida) zaobserwowano odczyny alergiczne u pacjentów do wstrząsów anafilaktycznych włącznie (odchodzi się od tego rodzaju leków) aminoamidy = pochodne amidów (np. lidokaina, bupiwakaina, mepiwakaina) występują rzadkie odczyny alergiczne; leki te ulegają metabolizmowi w wątrobie (stąd potrzebna jest bardzo ważna informacja o wydolności wątroby) ze względu na siłę działania: środki o małej sile i krótkim czasie działania prokaina i chloroprokaina środki o średniej sile i średnim czasie działania lidokaina (lignokaina), mepiwakaina, prilokaina środki o dużej sile i długim czasie działania bupiwakaina, etydokaina, tetrakaina 12. Toksyczność leków znieczulenia przewodowego. Stopień toksyczności leków zależy od: miejsca wstrzyknięcia właściwości fizykochemicznych dawki liczby i częstości kolejnych wstrzyknięć dodatku leku obkurczającego naczynia (przedłużenie działania i opóźnienie wchłaniania leku, zmniejszenie krwawienia), np. adrenaliny 13. Najważniejsze przyczyny wysokiego stężenia analgetyków w osoczu podczas znieczulenia miejscowego: przedawkowanie leku wstrzyknięcie leku do żyły lub tętnicy zbyt szybkie wchłonięcie z miejsca wstrzyknięcia 14. Najczęściej stosowane analgetyki: Lidokaina (Lignocainum) podstawowy środek znieczulenia nasiękowego szybki początek działania czas trwania znieczulenia ok. 1 h dodanie adrenaliny 1:200 tys. przedłuża działanie do 2 h niewielka toksyczność bardzo dobra penetracja tkanek w znieczuleniu zewnątrzoponowym używana w stężeniu 1,5 2% z adrenaliną (60 90 minut) w znieczuleniu podpajęczynówkowym roztwór 5% w 7,5% glukozie bez adrenaliny dawki bezpieczne: bez adrenaliny: 4 mg / kg m.c. z adrenaliną: 7 mg / kg m.c. 3

4 Bupiwakaina (Marcaine) działa 4 krotnie silniej i 4 krotnie dłużej od lidokainy roztwór 0,5% = 2% roztworu lidokainy stężenie w znieczuleniach nasiękowych: 0,125 0,25% Ropivacaine (Naropin) środek silny jak bupiwakaina małotoksyczny jak lidokaina ½ kardiotoskyczności bupiwakainy i ⅔ jej toksyczności oddziaływującej na OUN 15. PODZIAŁ ZNIECZULEŃ PRZEWODOWYCH: Powierzchniowe błony śluzowe, spojówka oka, skóra preparaty: lidokaina 2% w żelu lidokaina 10% i 2% w areozolu 4% roztwór wody lidokaidowej 5% krem Emla na skórę Nasiękowe (infiltracyjne) podanie dużej objętości leku o małym stężeniu (0,25 0,5% lidokainy) podawane śródskórnie, podskórnie lub domięśniowo blokada czuciowych zakończeń nerwowych Odcinkowe znieczulenie dożylne szczególna odmiana znieczulenia nasiękowego wstrzyknięcie leku do żyły kończyny, z której wcześniej przemieszczono krew poza obszar działania znieczulenia Doopłucnowe Blokada nerwów obwodowych blokada pojedynczych nerwów podanie leków o średnim stężeniu (1% lidokaina) do bezpośredniego otoczenia nerwu blokada pni nerwowych lub splotów wstrzyknięcie leku o dość dużym stężeniu (1,5 2% lidokainy) do anatomicznych punktów orientacyjnych, w których przebiegają nerwy Blokady centralne znieczulenie podpajęczynówkowe znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie CSE (podpajęczynówkowe + zewnątrzoponowe) 4

5 16. BLOKADY CENTRALNE Znieczulenie podpajęczynówkowe = rdzeniowe = podoponowe = podtwardówkowe podanie do przestrzeni podpajęczynówkowej leku o działaniu miejscowo znieczulającym lek znieczula rdzeń kręgowy od razu u 3% populacji rdzeń kręgowy kończy się na L 1 lub powyżej u 94% populacji rdzeń kręgowy kończy się na poziomie L 1 L 2 u 3% populacji rdzeń kręgowy kończy się na L 3 lub niżej (na wysokości kolca biodrowego przedniego górnego) przemieszczanie się roztworów leków w płynie mózgowo rdzeniowym: roztwory hiperbaryczne (SG > 1,009) cięższe od płynu m - r przemieszczają się zgodnie z siłą ciężkości ku dołowi roztwory hipobaryczne (SG < 1,003) lżejsze od płynu m - r unoszą się ku górze zalety znieczulenia podpajęczynówkowego: szybki początek działania, dobre zwiotczenie mięśniowe bezbolesność po zabiegu do 4 h ma korzystny wpływ na krzepnięcie krwi zapobiega ono zmianom zakrzepowym w okresie pooperacyjnym zachowany kontakt słowny z pacjentem podczas zabiegu pacjent oddycha w trakcie wykonywania zabiegu pacjent ma zachowane odruchy w górnych drogach oddechowych nie ma niebezpieczeństwa zachłyśnięcia się treścią pokarmową wskazania: operacje w obrębie kończyn dolnych, krocza, miednicy i podbrzusza (zwłaszcza u osób mocno zbudowanych i otyłych) można stosować u osób z chorobami wątroby, nerek i z cukrzycą (minimalny wpływ znieczulenia na metabolizm) przeciwwskazania: brak zgody pacjenta stany zapalne / zakrzepowe w miejscu znieczulenia poważne zaburzenia krzepnięcia krwi (morfologia z płytkami krwi zrobiona max dzień przed znieczuleniem!) ostry krwotok leczenie środkami przeciwzakrzepowymi znacznego stopnia niedokrwistość uczulenia na leki stosowane w znieczuleniach podpajęczynówkowych schorzenie połączone ze znacznym RR pacjenta (WSTRZĄS) schorzenia OUN stany po udarze mózgu częste bóle głowy, kręgosłupa znaczne odwodnienie 5

6 powikłania: RR zwolnienie akcji serca (należy wcześniej wypełnić łożysko naczyniowe ml roztworu elektrolitów lub 500 ml koloidów) nudności i wymioty (powód: gwałtowny RR lub Dolargan) całkowite znieczulenie podpajęczynówkowe (przedawkowanie, nieodpowiednie ułożenie pacjenta, przypadkowe podanie leku do przestrzeni podpajęczynówkowej, zamiast zewnątrzoponowo) zatrzymanie moczu blokada przywspółczulnych segmentów krzyżowych S 2 S 4 ; następuje atonia pęcherza moczowego, a ponieważ funkcja tych włókien wraca jako ostatnia to po znieczuleniu występują zaburzenia moczu we wczesnym okresie okołooperacyjnym popunkcyjne bóle głowy występują w kolejnej dobie po znieczuleniu im młodszy pacjent i im grubsza igła tym częściej występują bóle popunkcyjne głowy przyczyna: utrata płynu m r w wyniku nakłucia opony twardej spadek ciśnienia w przestrzeni podpajęczynówkowej pociąganie (napięcie) opon mózgu oraz poszerzenie żył ból głowy leczenie: - najbardziej boli gdy pacjent usiądzie, a jeszcze gorzej gdy wstanie dlatego należy się położyć i podkurczyć nogi (ból mija) - jeśli ból nie mija leczenie przez dobę farmakoterapią (nawodnienie, kofeina lub teofilina, niesteroidowe leki p/zapalne, paracetamol) - jeśli farmakoterapia nie pomaga podanie tzw. łaty, czyli krwi żylnej pacjenta lub dekstranu do przestrzeni zewnątrzopnowej powikłania neurologiczne najbardziej niebezpieczne, bardzo rzadkie zapalenie pajęczynówki zapalenie rdzenia ropień przestrzeni podpajęczynówkowej zespół ogona końskiego (zatrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, utrata czucia) anestetyczne zapalenie opon m r Znieczulenie zewnątrzoponowe = epiduralne = nadtwardówkowe = nadoponowe podanie do przestrzeni zewnątrzoponowej leku miejscowo znieczulającego opóźniony początek wystąpienia blokady głębokość cewnika: 2 3 cm przestrzeń zewnątrzoponowa to: tkanka łączna i tłuszczowa naczynia krwionośne i limfatyczne korzenie nerwów rdzeniowych 6

7 wskazania: poród cięcie cesarskie leczenie bólu pooperacyjnego i przewlekłego chorzy z pełnym żołądkiem, operowani ze wskazań nagłych pacjenci z uszkodzeniem nerek, wątroby, niewydolnością krążenia i chorobami płuc leczenie skąpomoczu i bezmoczu (spowodowanym niedokrwieniem nerek) oraz pooperacyjnej niedrożności jelit przeciwwskazania: takie same jak w przypadku do znieczulenia podpajęczynówkowego powikłania: znieczulenie w łaty obszary skóry mogą być znieczulone i nie jest to zależne od anestezjologa; znieczulenie nie złapało popunkcyjne bóle głowy ból pleców wymioty i nudności zatrzymanie moczu trudności z oddawaniem moczu niezamierzone pozostawienie końcówki cewnika w przestrzeni zewnątrzoponowej powikłania neurologiczne: przebicie opony twardej z następującymi bólami głowy powstanie krwiaku w przestrzeni zewnątrzopnowej z porażeniem neurologicznym niezamierzone, całkowite znieczulenie podpajęczynówkowe Znieczulenie łączone CSE (podpajęczynówkowe + zewnątrzoponowe) zalety znieczulenia CSE szybkie wystąpienie znieczulenia dobra dystrybucja blokady (unika się znieczulenia w łaty ) synergizm analgetyku przewodowego i opioidu w odniesieniu do bólu trzewnego i somatycznego (jednokierunkowe działanie leków, sumowane lub potęgowane) niezauważalna blokada motoryczna (80% rodzących może chodzić podczas I okresu porodu tzw. walking anesthesia) bardzo małe dawki leków minimalizujące objawy niepożądane 7

nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby

nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby nazwisko i imię pacjenta PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby wypełnia lekarz Przed wypełnieniem ankiety anestezjologicznej prosimy o zapoznanie się z informacjami o znieczuleniu

Bardziej szczegółowo

Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice

Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice Blokada centralna się powikłała Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice Sopot 12-13.04.2013 Powikłania były W 1899 roku, czyli 14 lat po pierwszym zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM -----Original Message----- From: AGA [mailto:...@op.pl] Sent: Tuesday, December 05, 2006 9:12 PM To: Departament Polityki Zdrowotnej Cc:...@wp.eu Subject: Ratownik Medyczny LEKI STOSOWANE W POGOTOWIU RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Farmakologia dla Ratowników Medycznych

Farmakologia dla Ratowników Medycznych Farmakologia dla Ratowników Medycznych dr Krzysztof Burak Opracowanie merytoryczne skryptu sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Poszerzanie, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta. Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta. Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta Polopiryna Complex, 500 mg + 15,58 mg + 2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego Acidum acetylsalicylicum + Phenylephrini bitartras + Chlorphenamini

Bardziej szczegółowo

OPARZENIA. oraz ODMROŻENIA

OPARZENIA. oraz ODMROŻENIA OPARZENIA oraz ODMROŻENIA Oparzeniem (combustio) nazywamy miejscowe uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem czynnika termicznego bądź chemicznego. Przyczyną oparzeń termicznych mogą być: otwarty płomień,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VELCADE 3,5 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04

Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Koczańska Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów322[15].o2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym 2014

Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym 2014 ARTYKUŁ SPECJALNY Anestezjologia Intensywna Terapia 2014, tom 46, numer 4, 235 260 ISSN 0209 1712 www.ait.viamedica.pl Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym 2014 The 2014 guidelines for post-operative

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIFADOL 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 5. Jedyna nowoczesna antykoncepcja w Polsce lecząca trądzik 1-4

REKOMENDACJA Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 5. Jedyna nowoczesna antykoncepcja w Polsce lecząca trądzik 1-4 Jedyna nowoczesna antykoncepcja w Polsce lecząca trądzik 1-4 WSKAZANIA 1 : Leczenie średnio nasilonych postaci trądziku u kobiet* Zapobieganie ciąży CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO REKOMENDACJA Polskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Choroby naczyniowe mózgu

Choroby naczyniowe mózgu Choroby naczyniowe mózgu Wstęp Choroby naczyniowe mózgu stanowią najobszerniejszy dział neurologii oraz jeden z głównych działów neurochirurgii. Były one znane już w starożytności, lecz ich związek ze

Bardziej szczegółowo

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Budowa i czynność serca. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Studenckie Koło Zakładu Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Budowa i czynność serca Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Pielęgniarstwo III Rok, Studia I stopnia, Paulina Krahel

Bardziej szczegółowo

12. Powikłania wad serca

12. Powikłania wad serca 12. Powikłania wad serca Małgorzata Procelewska, Adam Stebel Niewydolność krążenia W przypadku niewydolności krążenia serce nie jest w stanie dostarczyć życiowo ważnym narządom utlenowanej krwi w ilości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victoza 6 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dexamethasoni phosphas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo