Czym jest analiza skupień?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest analiza skupień?"

Transkrypt

1 Statystyczna analiza danych z pakietem SAS Analiza skupień metody hierarchiczne Czym jest analiza skupień? wielowymiarowa technika pozwalająca wykrywać współzależności między obiektami; ściśle związana z zagadnieniami klasyfikowania i porządkowania otaczającej rzeczywistości; Definicja ANALIZA SKUPIEŃ to grupa metod służących do utworzenia (oby) sensownej i interpretowalnej klasyfikacji początkowo niesklasyfikowanego zbioru danych z wykorzystaniem wartości zmiennych obserwowanych na poziomie każdego indywidualnego obiektu. B. S. Everitt (1998), The Cambridge Dictionary of Statistics

2 Jak działa analiza skupień? nie zakładamy a priori żadnej informacji o właściwościach grup ani o ich liczbie; podział w oparciu o informację zawartą w samych obiektach; dzielimy obiekty tak, aby podobne do się siebie znalazły się w tej samej grupie, a znacznie różniące się znalazły się w innych grupach; Cele analizy skupień eksploracja danych grupowanie obiektów lub ustalenie określonej struktury hierarchicznej z zbiorze obiektów w postaci drzewa binarnego; porównanie istniejącej typologii obiektów (opartej na podstawach teoretycznych) z wynikami grupowania empirycznego; dokonanie agregacji danych w jednorodne grupy również do dalszej analizy (zastąpienie obiektów przez obiekty uśrednione dla poszczególnych grup); Podstawowy podział metody hierarchiczne; metody niehierarchiczne (dzielące);

3 Rodzaje metod hierarchicznych Iteracja Aglomeracyjne Podziałowe Grupowanie hierarchiczne w praktyce metody hierarchiczne są kręgosłupem analizy skupień najpowszechniej stosowane; niedoskonałości: trudno wskazać jednoznacznie najlepszą metodę hierarchiczną; przenoszenie / nawarstwianie błędów; Czaso- i zasobochłonne przy dużych zbiorach danych; Alternatywa = metody dzielące Metody dzielące (nazywane również grupowaniem optymalizacyjnym) dzielą zbiór obserwacji na określoną liczbę skupień minimalizując pewne kryterium (funkcję celu); Dwa popularne kryteria to: podobieństwo wewnątrz skupień; oddzielenie/separacja skupień;

4 Problemy z metodami dzielącymi narzucają pewne założenia dotyczące kształtu skupień; wymagają założenia liczby skupień przed rozpoczęciem analizy; wyniki mogą być uzależnione od: wyboru początkowych środków ciężkości, obecności obserwacji nietypowych; kolejności obserwacji w zbiorze; Wsadowe struktury danych - przykłady Macierz danych Macierz odległości (niepodobieństwa) lub macierz korelacji Własności dobrej miary podobieństwa 1. Symetria: d(x,y) = d(y,x). Nierówność trójkątna: d(x,y) d(x,z) + d(y,z) 3. Rozróżnialność innych: jeśli d(x,y) 0 to x y 4. Nierozróżnialność identycznych: jeśli x = y, to d(x,y) = 0. Czasem najprostsze stosowane miary podobieństwa, (np. współczynnik korelacji liniowej Pearsona) nie spełniają jednego lub więcej z powyższych kryteriów.

5 Odległość euklidesowa Przypomnijmy twierdzenie Pitagorasa: (x 1, x ) (0, 0) h = x 1 + x x 1 Odległość euklidesowa między punktami x i w w przestrzeni p-wymiarowej dana jest wzorem: x h= p E = k w k ) k= 1 d (x i= 1 ( x i = x 0) i= 1 i Miary oparte na odległości euklidesowej d kwadrat odległości euklidesowej; standaryzowana odległość euklidesowa; = x w ( ) x ( w ) p x w = ( 1 1 p p k k SE ) s1 sp k= 1 sk Odległość miejska (w 1,w ) (x 1,x ) = x Odległość miejska (Manhattan) między dwoma punktami jest mierzona wzdłuż prostopadłych osi. d M p k= 1 k w k

6 Miary podobieństwa dla zmiennych nominalnych Pary obserwacji mogą być porównywane przez występowanie lub brak pewnych charakterystyk. Wtedy podobne elementy będą miały więcej wspólnych charakterystyk niż elementy niepodobne. Przykłady miar dla zmiennych nominalnych: Odległość Hamminga; Odległość Levenshteina (tzw. odległość edycyjna); Efekt kolejności W niektórych przypadkach kolejność obserwacji może mieć wpływ na wyniki; Ta sama analiza zastosowana na tym samym zbiorze danych jedynie o zmienionej kolejności obserwacji może dać całkowicie różne skupienia!; Aglomeracyjna metoda hierarchiczna 1. Zacznij od liczby skupień równej liczbie obserwacji (N) oraz symetrycznej macierzy odległości (albo podobieństw) - N N.. Znajdź w macierzy odległości parę skupień będących najbliżej siebie. 3. Połącz skupienia z punktu (.) w jedno nowe skupienie. Uaktualnij macierz odległości dla liczby skupień zmniejszonej o Powtórz kroki (.) i (3.) N-1 razy.

7 Dendrogram grupowania hierarchicznego Cel praktyczny W praktyce większość badaczy stosujących analizę skupień jest zainteresowanych podziałem analizowanej grupy obserwacji na określoną jako optymalną liczbę grup. Sprowadza się to do obcięcia dendrogramu na jakimś określonym poziomie. Rodzaje analizy hierarchicznej Wielość technik hierarchicznej analizy skupień bierze się z wielu istniejących metod mierzenia odległości między skupieniem jednoelementowym (pojedynczą obserwacją) a skupieniem zawierającym kilka obserwacji, lub między dwoma grupami wieloelementowymi.

8 Metoda najbliższego sąsiedztwa (single linkage) Odległość między skupieniami to odległość między dwoma najbliższymi obiektami. Cluster K Cluster L D KL D KL = min i CK min j CL d( xi, x j ) (METHOD=SINGLE) Metoda najbliższego sąsiedztwa Ma wiele teoretycznie pożądanych własności, ale wypada słabo w symulacjach Monte Carlo; Nie narzucając żadnych ograniczeń na kształt skupień jest w stanie odkryć zwarte grupy o kształcie rozciągniętym i nieregularnym; Metoda najdalszego sąsiedztwa (complete linkage) Odległość między skupieniami to odległość między dwoma najdalszymi obiektami. Cluster K D KL (METHOD=COMPLETE) DKL = max i CKmax j CL d( xi, xj) Cluster L

9 Metoda najdalszego sąsiedztwa Mocno obciążona w stronę uzyskiwania zwartych grup o w przybliżeniu równych średnicach; Nawet nieskrajne obserwacje odstające mogą w dużym stopniu zaburzać wynik; Metoda średniej grupowej (average linkage) Odległość między skupieniami to średnia arytmetyczna odległości między wszystkimi parami obiektów należącymi do różnych skupień. Cluster K d(x i,x j ) (METHOD=AVERAGE) d( xi x j ) D 1 KL = n n, K L i C K j C L Cluster L Metoda średniej grupowej Ma tendencję do łączenia grup z małą wariancją i jest nieznacznie obciążona w kierunku uzyskiwania skupień o równej wariancji; Ponieważ bierze ona pod uwagę wszystkie elementy skupienia, a nie pojedyncze obserwacje, jest bardziej od innych metod odporna na występowanie obserwacji nietypowych;

10 Metoda środka ciężkości (centroid linkage) Odległość między skupieniami jest zdefiniowana jako kwadrat odległości euklidesowej między środkami ciężkości obu skupień ( x i x ). Cluster K X D KL K L (METHOD=CENTROID) D KL K L = x x Cluster L X Metoda środka ciężkości Ponieważ porównuje środki ciężkości jest również dość odporna na występowanie obserwacji nietypowych; W innych aspektach może nie dawać tak dobrych wyników jak metoda Warda lub średniej grupowej; Przy łączeniu dwóch grup nierównej wielkości mniejsza z nich staje się w znacznym stopniu zdominowana przez większą; Metoda mediany (median method) Odległość między skupieniami to odległość środkowa (w sensie mediany) między obiektami z różnych skupień. Cluster K D KL Cluster L Cluster M D JK Cluster J D JL D JM (METHOD=MEDIAN) D = JK + D JL D 4 KL

11 Metoda mediany Wypada słabo w symulacjach Monte Carlo; Ma mało (jeśli w ogóle) zalet w porównaniu z pozostałymi metodami; Grupa powstała z połączenia dwóch innych może być interpretowana jako pośrednia pozycja między połączonymi skupieniami; Metoda Warda (minimalnej wariancji) Znajdowane są środki ciężkości skupień i odległości od nich, które następnie są sumowane (jako miarę należy w tej metodzie wybrać kwadrat odległości euklidesowej wtedy interpretacją metody Warda jest minimalizacja wewnątrzgrupowej wariancji) ANOVA ANOVA D (METHOD=WARD) KL x K x L = n K n L Metoda Warda ma tendencję do łączenia grup o małej liczbie obserwacji i jest mocno obciążona w kierunku uzyskiwania skupień o zbliżonym kształcie i mniej więcej równej liczbie obserwacji; Jest również bardzo wrażliwa na obserwacje nietypowe;

12 Problemy z metodami hierarchicznymi Nie ma metody zawsze dającej lepsze rezultaty niż inne metody Symulacje: najlepsze Warda, średniej grupowej, najdalszego sąsiedztwa; Efektywność i czytelność metod hierarchicznych maleje wraz ze wzrostem liczby obserwacji; Nie umożliwiają korekty już utworzonych skupień, w związku z tym błędne przypisanie do skupienia nie może zostać skorygowane w kolejnym kroku; Określenie liczby skupień Odpowiedzi na pytanie Ile mamy segmentów? można szukać stosując różne kryteria: dendrogram; cubic clustering criterium Sarle a; statystyka pseudo-f; test pseudo-t ; Interpretowanie dendrogramu

13 Cubic Clustering Criterion Sarla Cubic clustering criterion Sarla (CCC) testuje następującą hipotezę: H 0 = dane pochodzą z rozkładu jednostajnego; H 1 = dane pochodzą z mieszanych wielowymiarowych rozkładów normalnych o równych wariancjach i prawdopodobieństwie wylosowania. Dodatnie wartości CCC oznaczają, że uzyskana wartość R jest większa niż oczekiwana w przypadku rozkładu jednostajnego (wtedy odrzucamy H 0 ). Graficzna interpretacja CCC Sarla Statystyka Pseudo-F Statystyka pseudo-f statistic (lub PSF) mierzy rozdzielenie między grupami na bieżącym poziomie hierarchii; Wysokie wartości wskazują, że średnie wartości rozpatrywanych zmiennych różnią istotnie się między grupami; Nie ma rozkładu F Snedecora;

14 Kryterium Pseudo-F Potencjalne rozwiązania Statystyka Pseudo-T Statystyka pseudo-t jest wariantem testu T Hotellinga. jeśli wartość statystyki pseudo-t jest duża, rozpatrywane w danym kroku dwa skupienia nie powinny być połączone, ponieważ średnie wartości rozpatrywanych zmiennych różnią się istotnie między nimi; jeśli wartość statystyki jest mała, rozpatrywane w danym kroku dwa skupienia mogą być bezpiecznie połączone; Kryterium Pseudo-T Potencjalne rozwiązania

15 Dziękuję za uwagę

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5

Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5 Agnieszka Nowak Brzezińska Wykład 2 z 5 metoda typ Zmienna niezależna Regresja liniowa Regresja Wszystkie ilościowe Zakłada liniową zależność, prosta w implementacji Analiza dyskryminacyjna klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH...

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... 6 4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU KLAS UKRYTYCH.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Modelowanie strukturalne z programem AMOS

Modelowanie strukturalne z programem AMOS ZIMOWE WARSZTATY ANALITYCZNE SWPS SPSS POLSKA WARSZAWA, 1-2 LUTEGO 2012 Modelowanie strukturalne z programem AMOS wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii dr Karol Karasiewicz,

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza danych

Przykładowa analiza danych Przykładowa analiza danych W analizie wykorzystano dane pochodzące z publicznego repozytorium ArrayExpress udostępnionego na stronach Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (http://www.ebi.ac.uk/). Zbiór

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1.

Weryfikacja hipotez. Etap I. Formułowanie hipotezy zerowej H 0 oraz związanej z nią hipotezy alternatywnej H 1. Weryfikacja hipotez Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego oraz najbardziej prawdopodobnego (na gruncie wiedzy badającego) ogólnego rozwiązania, czyli hipotezy badawczej.

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowe pojęcia STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów)

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Regresja prosta. Sylwia Bedyńska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Monika Książek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Regresja prosta. Sylwia Bedyńska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Monika Książek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ROZDZIAŁ 1 Regresja prosta 15 Sylwia Bedyńska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Monika Książek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Regresja prosta część i modele regresji rozdział 1 W tym

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej

Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej Kamila Migdał-Najman * Krzysztof Najman ** Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej Wstęp Analiza skupień jest jednym z ważnych elementów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH Robert Lisowski Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych Michał Grabowski Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja

Bardziej szczegółowo