Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny"

Transkrypt

1 Klucz kodowy Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Sprawdziany są materiałem, który nauczyciel może wykorzystać do sprawdzenia umiejętności, które powinni uzyskać uczniowie kl. III z zakresu edukacji polonistycznej (są to podstawowe umiejętności skoncentrowane wokół czytania oraz analizy tekstu oraz poprawnego pisania i redagowania wypowiedzi pisemnej, które są niezbędne w dalszej edukacji). Należy jednak pamiętać, że taki test nie pozwoli na dokładne sprawdzenie, z jakimi trudnościami boryka się dziecko (w tym celu należy dokładnie przeanalizować prace dziecka i obserwować je w określonym działaniu). Równie ważne jest dokładne sprawdzenie kompetencji podczas indywidualnych ćwiczeń, np. umiejętności czytania podczas ćwiczeń w głośnym czytaniu (które pozwoli ocenić, czy dziecko czyta biegle, płynnie, wyraziście). Dlatego też liczba uzyskanych punktów w poszczególnych obszarach w części humanistycznej jest różna. Sprawdziany mogą pełnić funkcje: ogólnej diagnozy o charakterze przesiewowym (dzięki uzyskanym wynikom nauczyciel ma orientację, w jakim stopniu uczniowie z jego klasy opanowali określone umiejętności w poszczególnych obszarach) diagnozy, która będzie podstawą do szczegółowego badania trudności dziecka i zaplanowania działań naprawczych sprawdzenia, jak dzieci emocjonalnie radzą sobie podczas tego rodzaju testów informacji dla rodzica i zaplanowania działań naprawczych we współpracy z rodzicami. ZADANIE 1. a) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie b) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie Grupa MAC SA

2 c) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie d) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie e) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie f) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie 2 Grupa MAC SA 2016

3 ZADANIE 2. a) Pytanie precyzyjne i czytelne Pytanie precyzyjne Pytanie nieprecyzyjne Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie precyzyjnie odnoszące się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie precyzyjnie odnoszące się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie nieodnoszące się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał pytania. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie poprawne pod względem ortograficznym (rozpoczęte wielką literą, zakończone pytajnikiem, bez błędów ortograficznych). Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie z błędami ortograficznymi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie poprawne pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie z błędami gramatycznymi. b) Odpowiedź precyzyjna i czytelna Odpowiedź precyzyjna Odpowiedź nieprecyzyjna Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał precyzyjnie odnoszącej się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał. Grupa MAC SA

4 Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem ortograficznym (rozpoczętą wielką literą, zakończoną kropką, bez błędów ortograficznych). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami ortograficznymi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami gramatycznymi. c) Odpowiedź precyzyjna i czytelna Odpowiedź precyzyjna Odpowiedź nieprecyzyjna Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał precyzyjnie odnoszącej się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem ortograficznym (rozpoczętą wielką literą, zakończoną kropką, bez błędów ortograficznych). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami ortograficznymi. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem gramatycznym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami gramatycznymi. 4 Grupa MAC SA 2016

5 ZADANIE 3. 9 wyrazów 6 wyrazów 3 wyrazy Mniej niż 3 wyrazy Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie podkreślił w tekście i wpisał w odpowiednim miejscu w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał: trzy przymiotniki, trzy czasowniki i trzy rzeczowniki. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał co najmniej sześć wyrazów. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał co najmniej trzy wyrazy. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił mniej niż trzy wyrazy. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli wyrazy w tabeli są wpisane estetycznie i czytelnie. Zapis nieestetyczny Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy do tabeli nieczytelnie i nieestetycznie. ort. Zatwierdzamy, jeśli wyrazy w tabeli są wpisane bezbłędnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał do tabeli wyrazy z błędami ortograficznymi. Grupa MAC SA

6 ZADANIE 4. Bezbłędnie wykonane zadanie Do 3 błędów Do 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie liczba głosek, liter i sylab we wszystkich wyrazach została wpisana prawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy nie więcej niż trzy razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż pięć błędów nie więcej niż pięć razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. 3 p. Ponad 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż pięć błędów więcej niż pięć razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 5. Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie wyrazy zostały uzupełnione poprawnie. 3 p. Do 3 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy. Do 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż pięć błędów. Ponad 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż pięć błędów. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 6 Grupa MAC SA 2016

7 ZADANIE 6. Bezbłędnie wykonane zadanie 1 błąd Ponad 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie otoczył pętlą wszystkie wyrazy z rodziny wyrazu góra i nie otoczył pętlą żadnego innego wyrazu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd nie otoczył pętlą jednego wyrazu z rodziny wyrazu góra lub otoczył pętlą jeden wyraz niepasujący do rodziny wyrazu góra. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd nie otoczył pętlą co najmniej dwóch wyrazów z rodziny wyrazu góra lub otoczył pętlą więcej niż jeden wyraz niepasujący do rodziny wyrazu góra. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 7. 7 wyrazów w prawidłowej formie 6 wyrazów w prawidłowej formie 5 wyrazów w prawidłowej formie Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania siedmioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania sześcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania pięcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. 3 p. Do 5 wyrazów w prawidłowej formie Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania mniej niż pięcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Grupa MAC SA

8 Zatwierdzamy, jeśli wyrazy są wpisane bezbłędnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. ZADANIE 8. a) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. b) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. 8 Grupa MAC SA 2016

9 Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. c) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. Grupa MAC SA

10 ZADANIE 9. 1 błąd ort. Do 3 błędów ort. Ponad 3 błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie zdania są uzupełnione prawidłowo odpowiednio wielkimi lub małymi literami. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił tylko jeden błąd jeden wyraz został wpisany nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy nie więcej niż trzy wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż trzy błędy więcej niż trzy wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 10. Tytuł obrazka Tytuł prawidłowy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł prawidłowy zgodnie z treścią obrazka. Tytuł nieprawidłowy Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał tytułu prawidłowo zgodnie z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Tytuł obrazka Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł z błędami ortograficznymi. 10 Grupa MAC SA 2016

11 Tytuł obrazka Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł z błędami gramatycznymi. Zdanie oznajmujące Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zdanie oznajmujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie oznajmujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Grupa MAC SA

12 Zdanie rozkazujące Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zdanie rozkazujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie rozkazujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Zdanie pytające Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 12 Grupa MAC SA 2016

13 Zdanie pytające Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie pytające Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawne pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Grupa MAC SA

14 ZADANIE 11. Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie zdania są uzupełnione prawidłowo. 4 p. 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd jeden wyraz nie został wpisany lub został wpisany nieprawidłowo. 3 p. 2 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił dwa błędy dwa wyrazy nie zostały wpisane lub zostały wpisane nieprawidłowo. 3 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił trzy błędy trzy wyrazy nie zostały wpisane lub zostały wpisane nieprawidłowo. 4 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił cztery błędy cztery wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 14 Grupa MAC SA 2016

15 ZADANIE 12. a) Zagadka prawidłowo ułożona Zagadka nieprawidłowo ułożona Zatwierdzamy, jeśli uczeń ułożył zagadkę zgodnie ze wzorem: Może to zwierzę jest piękną królewną. Jak je pocałujesz, dowiesz się na pewno. A na razie skacze po zielonej trawie, wesoło rechocze albo pływa w stawie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń ułożył zagadkę niezgodnie ze wzorem, np.: Może to zwierzę jest piękną królewną. Jak je pocałujesz, dowiesz się na pewno. wesoło rechocze albo pływa w stawie. A na razie skacze po zielonej trawie, Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie ułożył zagadki. Punktacja w obszarze Czytanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń przepisał zagadkę poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń przepisał zagadkę z błędami ortograficznymi. Zagadka prawidłowo ułożona, zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest zapisana estetycznie, czytelnie i zgodnie ze wzorem. Zagadka prawidłowo ułożona Zagadka nieprawidłowo ułożona Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest ułożona zgodnie ze wzorem. Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest ułożona niezgodnie ze wzorem. Grupa MAC SA

16 4) Prawidłowe rozwiązanie zagadki Nieprawidłowe rozwiązanie zagadki Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyraz żaba (lub podobny gatunek płaza np. ropucha, rzekotka). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyraz niezgodny z rozwiązaniem zagadki. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał rozwiązania zagadki. Punktacja w obszarze Czytanie 5) Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał rozwiązanie zagadki poprawnie ortograficznie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał rozwiązanie zagadki niepoprawnie ortograficznie. b) Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie wyrazy są wpisane w odpowiedniej formie. Nie więcej niż dwa błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż dwa błędy nie więcej niż dwa wyrazy zostały wpisane w nieprawidłowej formie. Więcej niż dwa błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż dwa błędy więcej niż dwa wyrazy zostały wpisane w nieprawidłowej formie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał wszystkich wyrazów. 16 Grupa MAC SA 2016

17 Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wszystkie wyrazy poprawnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. Bezbłędnie wykonane zadanie Wszystkie wyrazy zostały właściwie podkreślone. podkreśleń lub błędnie wykonane zadanie podkreśleń wyrazów lub co najmniej jeden wyraz jest podkreślony nieprawidłowo. Grupa MAC SA

18 ZADANIE 13. Bezbłędnie wykonane zadanie 1 błąd 2 błędy 3 i więcej błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie do wszystkich wyrazów zostały dopisane wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd tylko do jednego wyrazu nie dopisał wyrazu przeciwstawnego lub zapisał wyraz, który nie jest wyrazem o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż dwa błędy do dwóch wyrazów nie dopisał wyrazów przeciwstawnych lub zapisał wyrazy, które nie są wyrazami o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił trzy lub więcej błędów do trzech lub więcej wyrazów nie dopisał wyrazów przeciwstawnych lub zapisał wyrazy, które nie są wyrazami o znaczeniu przeciwnym. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Wszystkie wyrazy poprawnie ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał poprawnie ortograficznie wszystkie wyrazy. 1 błąd ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd ortograficzny. Ponad 1 błąd ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd ortograficzny. 18 Grupa MAC SA 2016

19 ZADANIE 14. Prawidłowo zredagowany tekst List zredagowany częściowo dobrze List nieprawidłowo zredagowany Zatwierdzamy, jeśli uczeń zredagował list poprawnie pod względem kompozycyjnym (uwzględnił charakterystyczne dla tej wypowiedzi elementy i zwroty). Zatwierdzamy, jeśli uczeń zredagował list częściowo poprawnie pod względem kompozycyjnym (np. nie uwzględnił wszystkich charakterystycznych dla tej wypowiedzi elementów i zwrotów). Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zredagował listu poprawnie pod względem kompozycyjnym (nie uwzględnił żadnych charakterystycznych dla tej wypowiedzi elementów i zwrotów). Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Treść prawidłowa Zatwierdzamy, jeśli uczeń opisał w liście to, co wydarzyło się w szkole podczas nieobecności chorego kolegi. Treść nieprawidłowa Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie opisał w liście tego, co wydarzyło się w szkole podczas nieobecności chorego kolegi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń napisał list bez błędów ortograficznych. Do 3 błędów ort. Ponad 3 błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił w liście jeden błąd ortograficzny pierwszorzędny i nie więcej niż dwa błędy ortograficzne drugorzędne. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił w liście więcej niż jeden błąd ortograficzny pierwszorzędny i więcej niż dwa błędy ortograficzne drugorzędne. Grupa MAC SA

20 4) Zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli list jest zapisany estetycznie i czytelnie. Zapis nieestetyczny Zatwierdzamy, jeśli list jest zapisany nieestetycznie i nieczytelnie. 5) Zatwierdzamy, jeśli uczeń napisał list bez błędów gramatycznych. Do 1 błędu Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd gramatyczny. Więcej niż 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd gramatyczny. 20 Grupa MAC SA 2016

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów.

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów. Imię i nazwisko, numer z dziennika WRZESIEŃ Grupa A 1. Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Chętnie pomagamy innym. Odrabiamy zadania domowe na czas. Nigdy nie przyznajemy się do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII Zespół humanistyczny SP nr 5 w Piasecznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII KATEGORIE OCEN BIEŻĄCYCH 1. Test kompetencyjny przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU Mirosławy Kasprzyk i Anny Zalewskiej DKW4014-151/99 Drogi Uczniu! Już niedługo ukończysz czwartą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Cele konkursu 1. Poznawanie i zrozumienie przez wychowanków podstawowych zasad funkcjonowania języka. 2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Imię i nazwisko... Klasa III....Numer w dzienniku... (wypełnia nauczyciel) Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Instrukcja dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian ma 8

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI Opracował zespół nauczycieli języka polskiego 1 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści!

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści! Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę do udziału w I Gminnym Konkursie Ortograficznym, którego etap finałowy odbędzie się w maju 2012 r. w Gimnazjum im. Anny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty. Język polski i matematyka Klucz punktowania. Nr zadania

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty. Język polski i matematyka Klucz punktowania. Nr zadania Język polski i matematyka Klucz punktowania Sprawdzian Szóstoklasisty ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO 2. 3. 5. 9. 10. 11. 14. 18. 19. 21. 22. Poprawna odpowiedź C D A C B D C C D C B 1 pkt poprawna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) SPRAWDZIAN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) KWIECIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu)

Bardziej szczegółowo

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania Język polski i matematyka Klucz punktowania ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO 1. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 15. 19. 2. Poprawna odpowiedź C B D A C B A D C C A B 1 pkt poprawna odpowiedź 0 pkt niepoprawna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest.

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest. Sprawdzian na rozpoczęcie klasy drugiej ODKR YWAM SEBE Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej. mię i nazwisko i swiat 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

2 punkty otrzymuje uczeń, który: 2 punkty otrzymuje uczeń, który: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, Czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty, Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych tekstów, Sięga po obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test

Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test Dobry Sprawdzian Wiedzy SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W TRZECIEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 200 Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W nauczaniu początkowym obowiązuje opisowa końcoworoczna. Jest ona informacją

Bardziej szczegółowo

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III Załącznik nr 1 do statutu szkoły Warunki niepromowania uczniów w klasach I III WARUNKI NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III czyli szczegółowy opis szczególnego przypadku wspomnianego w rozporządzeniu MEN z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Program nauczania języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem ; Program nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz 1. Cele oceniania na lekcjach języka angielskiego 1.1. Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: osiąga sprawności o charakterze polonistycznym, samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, czyta biegle,

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej I TY możesz zostać mistrzem ortografii ROK SZKOLNY 2016/2017 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie 1 REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr Małgorzata Lamprycht KLASA I obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Spełnienie przez ucznia wymagań koniecznych, podstawowych, średnich, wysokich

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:...

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:... Kiedy w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty zaczęto też stosować sprawdziany czy testy kompetencji na zakończenie każdego etapu edukacji. W związku z tym opracowałam sprawdzian kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I - III 1.Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniania: - prace klasowe, sprawdziany - testy kontrolne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego wynika z wewnątrzszkolnego systemu oceniania zatwierdzonego decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08.12.1999 r. z

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, Sposób oceniania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kartoteka zestawu zadań Wisła

Kartoteka zestawu zadań Wisła Kartoteka zestawu zadań Wisła Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność Forma 1. 1. Czytanie odczytuje tekst poetycki (1.1)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane Cele ogólne: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE maja 2016

PRACE DOMOWE maja 2016 PRACE DOMOWE 14-15 maja 2016 Klasa I a Przedmiot 1) ćwiczenia str. 41/ćw. 6, str. 43/ćw. 5, 6 i 7, str. 45/ ćw. 5; 2) Proszę nauczyć się na pamięć wierszyka - wklejony do zeszytu. Zapraszamy rodziców na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VII KRYTERIA OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VII KRYTERIA OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VII Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik ( Język polski. Między nami GWO). W czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE SZCZEGÓŁOWE CELE OCENIANIA: - Uświadomienie uczniom braków w procesie uczenia się

Bardziej szczegółowo

Ocena końcowa na każdy semestr wystawiana jest w oparciu o co najmniej 10 ocen cząstkowych z różnych form aktywności ucznia.

Ocena końcowa na każdy semestr wystawiana jest w oparciu o co najmniej 10 ocen cząstkowych z różnych form aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO rok szkolny 2015/2016 Formy pracy podlegające ocenie Ocenie podlegają następujące formy pracy i dokonania ucznia: wypracowanie, kartkówka, praca klasowa, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 (nauczyciel: Joanna Małkowska) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Dnia 25 i 26 kwietnia 2017r. przeprowadzono Diagnozę ucznia

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo