KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. SPIS TREŚCI KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE SŁUCHANIE LICZENIE, PRZELICZANIE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH ROZUMIENIE ZJAWISK (GEOMETRIA) ROZUMIENIE ZJAWISK (PRZYRODA) UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

2 KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 1 Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu dodatkowych ćwiczeń utrwalających, a nawet specjalistycznych zajęć reedukacyjnych. 2 Uczeń bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy. 3 Uczeń wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi czasami ma problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności. 4 Uczeń samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych zadań. W takich sytuacjach rzadko potrzebuje wsparcia i pomocy nauczyciela. 5 Wiedza ucznia wykracza w niewielkim stopniu poza materiał podstawowy. Sprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia na tym poziomie. 6 Uczeń opanował materiał podstawowy w stopniu dobrym. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela. 7 Uczeń posiada taką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu sprawnie i samodzielnie rozwiązać trudniejsze zadania. Potrzebuje niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela. 8 Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował większość umiejętności. Pracuje samodzielnie, czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych. Czasami podejmuje się rozwiązywania bardziej złożonych zadań i problemów Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany zakres wiadomości i umiejętności. Często samodzielnie rozwiązuje złożone zadania i problemy. Czasami wykonuje zadania dodatkowe. Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program. Swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych. Wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć jego zdolności. 1

3 1. CZYTANIE Rozpoznaje litery drukowane i pisane. Czyta głoskami w wolnym tempie Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, często sylabizując. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Potrafi ułożyć zdania z rozsypani wyrazowej. Potrafi przeczytać proste zdania. Układa z rozsypanki wyrazowej zdania, a nawet krótkie opowiadania z rozsypanki zdaniowej. Potrafi rozpoznać poznane liczby zapisane cyframi. Płynnie czyta proste zdania z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Bez kłopotu układa krótkie opowiadania z rozsypanki zdaniowej. Rozpoznaje litery w różnorodnych tekstach. Czyta głoskami wyrazy i proste zdania drukowane i pisane. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania drukowane i pisane na tablicy często sylabizując. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Czyta proste teksty, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Sprawnie czyta proste teksty. Czyta po cichu zdania ze zrozumieniem. Czyta liczby jedno- i dwucyfrowe zapisane cyframi i pełne godziny na zegarze. Płynnie, ze zrozumieniem czyta teksty z naturalną intonacją. Czyta liczby jedno- i dwucyfrowe zapisane cyframi i pełne godziny na zegarze. Rozpoznaje wszystkie litery. Czyta głoskami wyrazy i proste zdania. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, często sylabizując. Czyta proste teksty, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Sprawnie czyta proste teksty. Płynnie, ze zrozumieniem czyta teksty z naturalną intonacją. 2

4 2. MÓWIENIE Potrafi budować proste zdania. Buduje proste zdania pytające i oznajmujące. Sporadycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Potrafi wypowiedzieć się na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące oraz wypowiada je z właściwą intonacją. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, a także na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje proste zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. W wypowiedziach używa krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów. Buduje proste zdania pytające i oznajmujące. Sporadycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Potrafi wypowiedzieć się na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące oraz wypowiada je z właściwą intonacją. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, a także na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje proste zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Używa krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów. Buduje poprawne zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć, ilustracji oraz słuchanych tekstów. Buduje poprawne zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć i na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Płynnie i z własnej inicjatywy wypowiada się na temat przeżyć, ilustracji i oglądanych audycji. 3

5 3. PISANIE Zapisuje poznane litery i cyfry, ma problemy z ich prawidłowym odwzorowaniem i łączeniem. Przepisuje wyrazy i zdania z poznanymi literami. Pisze wolno, niezbyt starannie. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania. Pisze czytelnie, prawidłowo łącząc litery. Zapisuje krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze płynnie i starannie. Zapisuje z pamięci krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze bardzo starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze niezbyt czytelnie. Przepisując często popełnia błędy. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach. Pisze wolno, niezbyt starannie. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania. Pisze płynnie. Zapisuje z pamięci i ze słuchu krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i niektórych nazwach geograficznych. Pisze starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i niektórych nazwach geograficznych. Pisze bardzo starannie i płynnie, uwzględniając równomierne położenie i pochylenie tekstu. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i nazwach geograficznych. Pisze niezbyt czytelnie. Przepisując często popełnia błędy. Pisze czytelnie. Zapisuje z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze płynnie. Zapisuje z pamięci i ze słuchu krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Pisze bardzo starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi. 4

6 4. SŁUCHANIE Nie zawsze słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Niezbyt uważnie słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha uważnie i ze zrozumieniem długich tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Nie zawsze słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Niezbyt uważnie słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha uważnie, rozumie teksty czytane przez innych, polecenia, krótkie instrukcje i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha uważnie, rozumie długie teksty czytane przez innych, polecenia, krótkie instrukcje i wypowiedzi innych. Słuchając stawia pytania i dopomina się wyjaśnień. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Nie zawsze słucha poleceń i krótkich instrukcji. Niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych, poleceń i krótkich instrukcji. Słucha uważnie wypowiedzi innych, poleceń i krótkich instrukcji. Słucha uważnie, rozumie wypowiedzi innych, polecenia i krótkie instrukcje. Słucha bardzo uważnie, rozumie wypowiedzi innych, polecenia i krótkie instrukcje. 5

7 5. LICZENIE, PRZELICZANIE Przelicza i klasyfikuje przedmioty przy pomocy nauczyciela. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Przelicza i klasyfikuje przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie - zwykle na konkretach. Liczy kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie - często na konkretach Sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Przelicza przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Klasyfikuje przedmioty przy pomocy nauczyciela. Przelicza i klasyfikuje przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Porównuje ze sobą liczby. Przelicza kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Porównuje ze sobą liczby. Sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawnie dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Bardzo sprawnie dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. 6

8 OCENA OŃCOWOROCZNA 6. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Bez problemów rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. 7

9 OCENA OŃCOWOROCZNA 7. ROZUMIENIE ZJAWISK (GEOMETRIA) Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić podstawowe figury geometryczne. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Zna nazwy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi z pomocą nauczyciela wykreślić i dokonać pomiarów figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić figury geometryczne. Potrafi, często z pomocą nauczyciela, wykreślić i dokonać pomiarów figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Potrafi czasami z pomocą nauczyciela obliczyć obwody figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Potrafi obliczyć obwody figur geometrycznych. Zna jednostki długości. Zna nazwy i cechy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Oblicza obwody figur geometrycznych. Zna jednostki długości. Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić figury geometryczne. Zna nazwy niektórych figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Zna nazwy i cechy figur geometrycznych. 8

10 8. ROZUMIENIE ZJAWISK (PRZYRODA) Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku, wykraczający poza opracowany materiał. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Wymienia cechy charakterystyczne pór roku. Wykazuje zachowania proekologiczne. Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Potrafi dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku wykraczający poza opracowany materiał. Obserwuje i nazywa cykle i regularności występujące w otoczeniu. Wykazuje zachowania proekologiczne. Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku wykraczający poza opracowany materiał. 9

11 9. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE: MUZYCZNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań głównie z pomocą nauczyciela. Wyklaskuje rytm w grupie. Posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań zwykle z pomocą nauczyciela. Stara się samodzielnie wyklaskać rytm. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie wyklaskuje rytm. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie i sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Potrafi samodzielnie zaśpiewać piosenkę i wyklaskać podany rytm. Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - głównie z pomocą nauczyciela. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje prostych pomiarów. Wyklaskuje rytm poznanej melodii. Posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - zwykle z pomocą nauczyciela. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości i czasu, objętości i ciężaru. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Projektuje i wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości, czasu i temperatury. Sprawdza efekty własnych działań. Samodzielnie śpiewa piosenki. Samodzielnie i sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Projektuje i wykonuje formy płaskie i przestrzenne. Bezbłędnie dokonuje pomiarów długości, czasu i temperatury. Sprawdza i ocenia efekty własnych działań. Samodzielnie śpiewa piosenkę i wyklaskuje podany rytm. Potrafi posługiwać się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - głównie z pomocą nauczyciela. Wyklaskuje rytm poznanej melodii. Posługuje się narzędziami (w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - zwykle z pomocą nauczyciela. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie śpiewa piosenki. 10

12 Samodzielnie i sprawnie posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie śpiewa piosenkę i wyklaskuje podany rytm. 10. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA Przy pomocy nauczyciela ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu często przy pomocy nauczyciela. Zazwyczaj samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Rozumie zasady gier zespołowych Zawsze samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Przestrzega zasad gier zespołowych. Przy pomocy nauczyciela ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu często przy pomocy nauczyciela. Bierze udział w zabawach ruchowych. Zazwyczaj samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Bierze udział w zabawach ruchowych. Samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Zawsze samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Zawsze bierze udział w zabawach ruchowych i przestrzega ich zasad. Niechętnie bierze udział w zajęciach ruchowych. Bierze udział w zajęciach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia ruchowe na miarę swoich możliwości. Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. 11

13 Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe i przestrzega zasad gier zespołowych. 12

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem.

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem. KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: 1-2 Odczytuje poznane litery drukowane i pisane. 3-4 Czyta pojedyncze wyrazy i krótkie zdania głosując. 5-6 Czyta proste zdania sylabizując, niektóre wyrazy rozpoznając

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1.Każdy uczeń jest oceniany systematycznie w ciągu roku szkolnego za następujące formy aktywności: praca w grupach praca indywidualna formy ustne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Ocenianie cząstkowe: 6 p. - wymagania wykraczające, 5 p. wymagania dopełniające, 4 p. wymagania rozszerzające, 3 p. wymagania podstawowe, 2 p. wymagania

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. Statut

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Edukacja polonistyczna : 6 punktów otrzymuje uczeń, który : Samodzielnie układa kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, buduje zdania, wyrażające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III:

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym w Szkole Podstawowej w Warcinie. CELE PSO KLAS I-III: - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas I program nauczania Autor Tytuł Nr dopuszczenia Dorota Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.. III. imię i nazwisko ucznia klasa data EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie -czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: wspaniale brawo dobrze postaraj się słabo II. Za co? Ile razy?

Bardziej szczegółowo

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur.

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur. KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE 6 (wspaniale) - Zawsze poprawnie dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej wyrazów. Czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

SKALA SYSTEMU OCENIANIA W KLASACH 1 3. Zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole i w życiu.

SKALA SYSTEMU OCENIANIA W KLASACH 1 3. Zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w szkole i w życiu. SKALA SYSTEMU OCENIANIA W KLASACH 1 3 Poziom poniżej oczekiwań (1): Uczeń nie podejmuje działań lub brak poprawności wykonania zadania pomimo podjęcia próby i włożonego wysiłku. Poziom konieczny (K), poniżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr Małgorzata Lamprycht KLASA I obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Spełnienie przez ucznia wymagań koniecznych, podstawowych, średnich, wysokich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 2 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY EDUKACJI: 1. CZYTANIE GŁOŚNE 2. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 3. KALIGRAFIA 4. ORTOGRAFIA 5. PISANIE TWÓRCZE 6. GRAMATYKA 7. RECYTACJA 8.

OBSZARY EDUKACJI: 1. CZYTANIE GŁOŚNE 2. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 3. KALIGRAFIA 4. ORTOGRAFIA 5. PISANIE TWÓRCZE 6. GRAMATYKA 7. RECYTACJA 8. OBSZARY EDUKACJI: 1. CZYTANIE GŁOŚNE 2. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 3. KALIGRAFIA 4. ORTOGRAFIA 5. PISANIE TWÓRCZE 6. GRAMATYKA 7. RECYTACJA 8. MÓWIENIE 9. JĘZYK ANGIELSKI 10. RELIGIA 11. LICZENIE, PRZELICZANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II Ocena - 6 Edukacja polonistyczna Czytanie Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 Umiejętność czytania Umiejętność mówienia/ słuchania Umiejętność pisania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 konieczne Podstawowe 2 punkty 3 punkty Minimalne 1 punkt zakresie języka ojczystego,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną.

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I a wych. Grażyna Opoczka Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Program nauczania zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Jako ocenianie pomocnicze w czasie zajęć stosowana jest punktacja, która przedstawia się następująco:

Jako ocenianie pomocnicze w czasie zajęć stosowana jest punktacja, która przedstawia się następująco: Kryteria oceniania w klasie II Ocena ciągła (bieżąca) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach. Jest to słowna ocena motywująca

Bardziej szczegółowo

str. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I- III Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III 1.Prace domowe 2. Kartkówki 3.

str. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I- III Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III 1.Prace domowe 2. Kartkówki 3. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I- III Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III 1.Prace domowe 2. Kartkówki 3. Sprawdziany 4. Aktywność na zajęciach 5. Zeszyty 6. Sposoby zapoznawania rodziców

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH Ś R Ó D R O C Z N Y C H OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ 1) czytanie I. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Poziom niższy niż konieczny 1p. - otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane Ocenianiu podlegają: KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Wypowiedź ustna Wypowiedź pisemna Aktywność w czasie lekcji Przygotowanie do lekcji Wykonywane zadania domowe Dodatkowe ponadprogramowe zadania,,ustalenie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III Oceny uczniów uwzględniają nie tylko wiadomości i umiejętności dzieci, ale również nich możliwości oraz wkład pracy. EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa I Wspaniale A Bardzo

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I. Założenia ogólne. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces sprawdzania i orzekania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA I ETAPU- EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WYDAWNICTWA NOWA ERA GŁÓWNYM KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA BĘDZIE: INDYWIDUALNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACJI - NAUCZANIE ZINTEGROWANE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACJI - NAUCZANIE ZINTEGROWANE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACJI - NAUCZANIE ZINTEGROWANE I. ZASADY OCENIANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I ZACHOWANIA UCZNIÓW W PIERWSZYM ETAPIE EDUKACJI 1. W całym,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Podstawowej nr 43 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni Pierwszy etap edukacyjny.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Podstawowej nr 43 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni Pierwszy etap edukacyjny. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Podstawowej nr 43 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni Pierwszy etap edukacyjny Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Samorządowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 2 Przewidywane umiejętności ucznia po klasie 2 1. Mówienie: /uczeń/ - Wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, czytanych lub wysłuchanych utworów literackich,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: testy, sprawdziany, kartkówki,

Bardziej szczegółowo