CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI"

Transkrypt

1 Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci. Uczniowie poznają język i jego budowę, przekształcając konstrukcje, na przykład zmieniając zdania twierdzące na przeczące, formy liczby pojedynczej wyrazów na formy liczby mnogiej lub odwrotnie. W niniejszym artykule chciałabym porównawczo przedstawić umiejętności uczniów klas trzecich w zakresie formułowania pytań. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o dwa różne rodzaje zadań związane z formułowaniem pytań. Pierwszy typ to przekształcanie trzech niezwiązanych ze sobą zdań twierdzących na zdania pytające. Drugi typ tego zadania to pytania stawiane do gotowego tekstu narracyjnego o charakterze popularnonaukowym. W pierwszym wypadku uczniowie mieli mniejszy zakres swobody, a bardziej musieli powiązać stawiane pytania z elementami treściowymi zawartymi w podanych zdaniach. Trzy zdania twierdzące (a, b, c) nie były ze sobą powiązane treściowo. Jeśli można mówić o cechach wspólnych, to wspólna była tematyka szeroko ujęte środowisko przyrodnicze. 1

2 Podział zdań (albo szerzej ujmując wypowiedzeń) na trzy grupy: zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące jest podziałem dokonanym ze względu na znaczenie. Ważne jest to, co mówiący za pomocą danego zdania, jego treści chce osiągnąć, jaki cel zrealizować. Zdanie oznajmujące służy przekazaniu przez nadawcę odbiorcy określonych wiadomości. Wszystkie trzy zdania wyjściowe w pierwszym zadaniu zaliczamy do tej grupy; pod względem logicznym zdania a, b i c należą do zdań twierdzących W zdaniach pytających treść komunikuje, że nadawca czegoś nie wie i zwykle chce się tego właśnie dowiedzieć. Zdania pytające także dzielimy na dwie grupy pod względem logicznym: na pytania o rozstrzygnięcie, na które można odpowiedzieć tak lub nie oraz na pytania o uzupełnienie (inaczej zwane pytaniami dopełnienia), dotyczące szczegółowych informacji. Pytania o rozstrzygnięcie najczęściej formułowane są z użyciem partykuły pytajnej czy. Jeśli zaczynają się inaczej, wtedy ich sens jest sygnalizowany odpowiednią intonacją, właściwą pytaniom. W wersji pisanej i w ten sposób formułowane pytania kończą się pytajnikiem. Tak właśnie zrealizował to zadanie uczeń, którego praca jest zamieszczona poniżej: W obu zadaniach (z przekształcaniem zdań oraz z układaniem pytań do tekstu) trzecioklasiści formułowali pytania o rozstrzygnięcie oraz pytania o uzupełnienie, były wśród nich pytania poprawne pod względem gramatycznym i znaczeniowym oraz pytania niezgodne z zasadami gramatyki i/lub nielogiczne. Inny jeszcze typ pytań to pytania wprawdzie poprawne gramatycznie i sensowne, ale niemające odpowiedzi w tekście, formułowane na zasadzie swobodnych skojarzeń autorów. Za w pełni poprawne odpowiedzi uznano zdania pytające ze znakiem zapytania, na 2

3 równi traktując pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia. Spośród badanych w 2010 roku uczniów 56,7% poprawnie przekształciło zdanie pierwsze, 51,8% - zdanie drugie i jedynie 46,6% piszących to zadanie zdanie trzecie, które okazało się najtrudniejsze. Do odpowiedzi zawierających błędy należy zaliczyć zdania twierdzące, które nie zostały przekształcone do formy zdań pytających. Formułowano pytania bez pytajnika na końcu wypowiedzi, z zachowaniem zaimków pytających na początku zdania. Ponieważ pytania rozpoczynające się od partykuły pytajnej czy były łatwiejsze od innych form zdań pytających, stosowano je częściej niż pozostałe, co powodowało niejednokrotnie, że rozwiązania tego zadania były identyczne w pracach uczniów, a jedyną różnicą był charakter pisma autora/autorki. Pytania o uzupełnienie stanowiły: 21,6% zdań o grzybach; 26,9 % zdań o chmurach oraz jedynie 21,1% zdań o wypływaniu gorącej lawy. W przykładzie kolejnej pracy dziecka odnajdujemy zaimki pytające: co (dwukrotnie powtórzone) oraz jak, czyli bardzo charakterystyczne dla opisywanego typu zdań. 3

4 Ten sam sposób odpowiedzi widoczny jest w kolejnej pracy. Różnice są niewielkie, polegają na: dodaniu wyrażenia przyimkowego w lasach w pytaniu pierwszym, innym szyku drugiego pytania oraz na wymianie czasownika dokonanego zaobserwować na postać niedokonaną obserwować w pytaniu trzecim. Inne zadanie badające uczniowską umiejętność formułowania pytań polegało na redagowaniu zdań pytających do tekstu popularnonaukowego pt. Węże. W warunkach zadania określono ich wymaganą liczbę (cztery) oraz konieczność takiego sformułowania pytań, by odpowiedź znajdowała się w tekście. 4

5 Prezentowane rozwiązania mieszczą się we wszystkich możliwych typach odpowiedzi, zarówno poprawnych, jak i błędnych. Pytania bez znaku zapytania z pracy rozpoczynającej się wypowiedzeniem Dlaczego węże zabijają są wprawdzie motywowane treściowo tekstem, ale odpowiedzi już się w nim nie zawierają. Nie wszystkich skojarzeń możemy się domyślać, w zdaniach brakuje jakiejś części, np. w zdaniu Dlaczego u nas nie przebywają żmije. Czy u nas oznacza w domu? W kolejnym przykładzie rozpoczynającym się pytaniem Co lubią jeść węże? zostały połączone pytania obu typów. Pytania są ciekawe i ukazują proces rozumienia nie tylko tekstu jako całości, ale także poszczególnych sformułowań. Stwierdzenie, iż węże w Indiach to mile widziani lokatorzy wiejskich domów jest rozumiane przez ucznia w kategoriach bardziej emocjonalnych (Czy ludzie lubią mieć węże w domu?). 5

6 Ostatni przykład zaczerpnięty z prac uczniów klasy trzeciej zawiera rozwiązanie nadmiarowe, którego nie założono w poleceniu. Są to cztery pytania o 6

7 rozstrzygnięcie, połączone z odpowiedziami, które nie mają postaci tak lub nie. Uczeń udzielił na postawione przez siebie pytania wyczerpujących odpowiedzi, do których wykorzystał informacje znajdujące się we fragmencie cytowanej książki Gady i płazy. Stawianie przez uczniów pytań do tekstów literackich, informacyjnych, popularnonaukowych (w miejsce odpowiadania na gotowe pytania nauczyciela) pobudza ich myślenie o tekście i wokół tekstu, pozwala uczniom lepiej rozumieć same teksty i jest to rozumienie z różnych poziomów. Podobne zadania można łatwo przygotować i zrealizować w każdym zespole klasowym. 7

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się

Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji, jako podstawa uczenia się K. Sochacka Rozumienie i wykorzystywanie drukowanych informacji 95 Krystyna Sochacka zakład psychologii społecznej i rozwoju człowieka wydział pedagogiki i psychologii uniwersytet w białymstoku Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Michał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji 1. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo