Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition"

Transkrypt

1 Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

2 Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji Informacje prawne Copyright 2011 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Symantec oraz nazwy Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System,LiveUpdate, Norton, Sygate, i TruScan to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów w USA oraz innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). które z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE W CHWILI UDOSTĘPNIENIA. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ UZNAWANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek

3 wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4 Pomoc techniczna Kontakt z pomocą techniczną Pomoc techniczna firmy Symantec prowadzi centra obsługi na całym świecie. Podstawowym zadaniem pomocy technicznej jest odpowiadanie na określone pytania dotyczące funkcji produktu oraz jego działania. Grupa pomocy technicznej opracowuje również zawartość naszej internetowej bazy informacyjnej. Grupa pomocy technicznej współpracuje z innymi działami firmy Symantec, aby w możliwie krótkim czasie odpowiadać na pytania użytkowników. Grupa pomocy technicznej współpracuje na przykład z projektantami produktów oraz z centrum Symantec Security Response, aby udostępniać obsługę alertów i aktualizacje definicji wirusów. Oferta firmy Symantec w zakresie pomocy technicznej obejmuje: Zróżnicowany zakres opcji pomocy technicznej umożliwiających dobranie poziomu usług do rozmiaru organizacji. Telefoniczną i internetową pomoc techniczną zapewniającą szybką reakcję i dostęp do najnowszych informacji. Ubezpieczenie aktualizacyjne, zapewniające uaktualnienia oprogramowania. Płatną globalną pomoc techniczną dostępną w godzinach pracy w regionie lub 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferty usług typu Premium obejmujące usługi zarządzania kontami. Informacje na temat oferowanej przez firmę Symantec pomocy technicznej można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod następującym adresem URL: Wszystkie usługi pomocy technicznej będą świadczone zgodnie z odpowiednią umową o pomocy technicznej i aktualnymi zasadami pomocy technicznej dla przedsiębiorstw. Klienci posiadający aktualną umowę pomocy technicznej mogą uzyskać dostęp do informacji pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy się upewnić, że spełnione są wymagania systemowe podane w dokumentacji produktu. Ponadto komputer, na którym wystąpił problem powinien być włączony, aby w razie potrzeby można było odtworzyć problem. Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:

5 Licencja i rejestracja numer wersji produktu, informacje o sprzęcie, ilość dostępnej pamięci i miejsca na dysku oraz informacje o karcie sieciowej, system operacyjny, numer wersji i poprawki do programu, topologia sieci, informacje o routerze, bramie i adresie IP. Opis problemu: Centrum obsługi klientów komunikaty o błędach i pliki dziennika, próby rozwiązania problemu podjęte przed skontaktowaniem się z firmą Symantec, ostatnie zmiany w konfiguracji oprogramowania i sieci. Jeśli produkt firmy Symantec wymaga rejestracji lub klucza licencji, należy odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Informacje na temat centrum obsługi klientów są dostępne pod następującym adresem URL: Centrum obsługi klientów służy pomocą w następujących kwestiach nietechnicznych, takich jak: pytania dotyczące licencji lub numerów seryjnych produktów, aktualizacje rejestracji produktów, takie jak zmiana adresu lub nazwy, ogólne informacje o produkcie (funkcje, dostępne wersje językowe, miejscowi dostawcy), najnowsze informacje o aktualizacjach i uaktualnieniach produktów, informacje dotyczące umów o zabezpieczeniu aktualizacji i pomocy technicznej, informacje o programach Symantec Buying Programs, porady dotyczące opcji pomocy technicznej firmy Symantec,

6 pytania inne niż techniczne, dotyczące sprzedaży produktów, kwestie związane z dyskami CD-ROM, dyskami DVD lub podręcznikami. Informacje na temat umowy dotyczącej pomocy technicznej W celu uzyskania informacji o istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej należy kontaktować się z firmą Symantec przy użyciu następujących adresów regionalnych zespołów administrujących tą umową: Azja Pacyficzna i Japonia Europa, Bliski Wschód i Afryka Ameryka Północna i Ameryka Łacińska

7 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Ten dokument obejmuje następujące zagadnienia: Źródła informacji na temat uaktualniania i migracji Obsługiwane ścieżki uaktualnienia serwera Obsługiwane ścieżki uaktualniania klientów Obsługiwane i nieobsługiwane migracje klienta dla systemu Mac Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i 12.1 Funkcje ochrony klientów według platform Funkcje zarządzania według platform Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac Zwiększanie ilości miejsca na dysku serwera Symantec Endpoint Protection Manager przed uaktualnieniem do wersji 12.1 Źródła informacji na temat uaktualniania i migracji Tabela 1-1 przedstawia listę najważniejszych tematów dotyczących uaktualniania i migrowania klientów Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

8 8 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Źródła informacji na temat uaktualniania i migracji Informacje o lokalizacji tych tematów zawiera Podręcznik wdrażania programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Tabela 1-1 Zadanie Zasoby dotyczące uaktualniania i migracji produktu Temat Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualniania W nowych instalacjach oprogramowanie klienckie należy zainstalować na komputerach po zainstalowaniu programu Symantec Endpoint Protection Manager. W istniejących instalacjach należy uaktualnić istniejących klientów do nowej wersji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition po uaktualnieniu programu Symantec Endpoint Protection Manager. Patrz Obsługiwane ścieżki uaktualniania klientów na stronie 9 Patrz Obsługiwane ścieżki uaktualnienia serwera na stronie 9 Patrz Obsługiwane i nieobsługiwane migracje klienta dla systemu Mac na stronie 10 Przygotowanie komputerów do odbierania pakietów instalacji oprogramowania klienckiego Tworzenie zasad zabezpieczeń dla klientów Konfigurowanie zestawów funkcji dla klientów Instalowanie klientów na komputerach klienckich Migrowanie klientów do nowszej wersji Przygotowania do instalacji klienta Typy zasad zabezpieczeń Dodawanie zasady Metody instalowania klientów informacje Metody instalowania klientów informacje Migrowanie do programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition informacje Odpowiedniki technologii ochrony oraz funkcji starszych klientów na nowych klientach Patrz Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i 12.1 na stronie 10 Opisy funkcji i zasad Typy ochrony przed zagrożeniami zapewniane przez program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition informacje Typy zasad zabezpieczeń

9 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane ścieżki uaktualnienia serwera 9 Zadanie Zależności funkcji Dostępność funkcji według platform Licencje na uaktualnienia Procedury migracji i ogólne informacje Temat Współdziałanie funkcji ochrony programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Patrz Funkcje ochrony klientów według platform na stronie 15 Uaktualnienia produktu i licencje informacje Migrowanie do programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition informacje Szczegółowe informacje na temat migracji zawiera artykuł bazy wiedzy Endpoint Security Migration & Installation (Migracja i instalacja zabezpieczeń systemów końcowych). Obsługiwane ścieżki uaktualnienia serwera Obsługiwane są następujące ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Manager: Z wersji Small Business Edition 12.0 do wersji Small Business Edition 12.1 Z wersji Small Business Edition 12.1 do wersji 12.1 (pełna wersja) Uwaga: Informacje o serwerze Symantec AntiVirus 9.x i 10.x można zaimportować podczas instalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager są obsługiwane następujące ścieżki zmiany wersji: Z wersji 12.1 (pełna wersja) do wersji Small Business Edition 12.1 Z wersji 11.x do wersji Small Business Edition 12.1 Obsługiwane ścieżki uaktualniania klientów Do wersji 12.1 można uaktualnić bezpośrednio następujące wersje klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Small Business Edition Small Business Edition RU1

10 10 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane i nieobsługiwane migracje klienta dla systemu Mac Uaktualnianie klientów Symantec Endpoint Protection 11.x lub Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x do wersji Small Business Edition 12.1 nie jest obsługiwane. Obsługiwane i nieobsługiwane migracje klienta dla systemu Mac Tabela 1-2 przedstawia produkty, które można migrować do programu Symantec Endpoint Protection w przypadku klienta z systemem Mac. Tabela 1-2 Ścieżki migracji z programu Symantec AntiVirus for Mac do klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac Migracja z Klient zarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient niezarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient niezarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient zarządzany Symantec AntiVirus for Mac Migracja do Klient zarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient zarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Obsługiwana?, ale zachowywane są ustawienia klienta zarządzanego. Norton AntiVirus for Mac Klient zarządzany lub niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac. Klient musi odinstalować produkty marki Norton przed zainstalowaniem programu Symantec Endpoint Protection. Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i 12.1 W przypadku uaktualniania klientów za pomocą funkcji automatycznego uaktualniania i zaznaczenia opcji Zachowaj istniejące funkcje funkcje skonfigurowane na starszych klientach są mapowane na nową wersję.

11 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i Tabele w tej sekcji przedstawiają mapowanie funkcji między poprzednimi wersjami i nową wersją programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition w typowych scenariuszach aktualizacji. Tabela 1-3 Z wersji Small Business Edition 12.0 do wersji Small Business Edition 12.1, wszystkie funkcje systemu ochrony Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu Skaner POP3/SMTP Skaner programu Microsoft Outlook Zapobieganie zagrożeniom Prewencyjne skanowanie TruScan Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi Funkcje Small Business Edition 12.1 zainstalowane po automatycznym uaktualnieniu Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Skaner poczty Zapobieganie zagrożeniom SONAR Bez zmian. Zapora i funkcja Zapobieganie włamaniom Tabela 1-4 Z wersji Small Business Edition 12.0 do wersji Small Business Edition 12.1, bez zapory Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu Funkcje Small Business Edition 12.1 zainstalowane po automatycznym uaktualnieniu Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Ochrona standardowa

12 12 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i 12.1 Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Skaner POP3/SMTP Skaner programu Microsoft Outlook Zapobieganie zagrożeniom Prewencyjne skanowanie TruScan Funkcje Small Business Edition 12.1 zainstalowane po automatycznym uaktualnieniu Skaner poczty Zapobieganie zagrożeniom SONAR Tabela 1-5 Z wersji Small Business Edition 12.0 do wersji Small Business Edition 12.1, bez funkcji TruScan (tylko klienci niezarządzani) Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu Skaner POP3/SMTP Skaner programu Microsoft Outlook Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi Funkcje Small Business Edition 12.1 zainstalowane po automatycznym uaktualnieniu Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Ochrona standardowa Skaner poczty n/d Zapora i funkcja Zapobieganie włamaniom Poniższe tabele przedstawiają mapowanie ustawień poczty między wersjami produktu Small Business Edition. W wersji 12.1 klienta funkcja Skaner poczty zastępuje funkcje Skaner POP3/SMTP i Skaner programu Microsoft Outlook.

13 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i Tabela 1-6 Z 12.0 Small Business Edition do 12.1 Small Business Edition, bez skanowania poczty zainstalowanego na starszym kliencie Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu instalowana Zainstalowane funkcje Small Business Edition 12.1 Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Ochrona standardowa instalowana Tabela 1-7 Z 12.0 Small Business Edition do 12.1 Small Business Edition, na starszym kliencie zainstalowana funkcja Skaner POP3/SMTP Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu Zainstalowane funkcje Small Business Edition 12.1 Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Ochrona standardowa

14 14 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Mapowanie funkcji między klientami 12.0 i 12.1 Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Tylko Skaner POP3/SMTP Zainstalowane funkcje Small Business Edition 12.1 instalowana Uwaga: Oba skanery na starszym kliencie muszą być włączone, aby skaner poczty klienta Small Business Edition 12.1 został włączony automatycznie podczas automatycznego uaktualnienia. Starszy klient 64-bitowy 12.0 nie ma funkcji Skaner POP3/SMTP. Skanowanie poczty nie jest w związku z tym włączane automatycznie na 64 bitowym kliencie Funkcję tę można włączyć, wysyłając nową zasadę włączającą skanowanie poczty na klientach 64-bitowych. Tabela 1-8 Z 12.0 Small Business Edition do 12.1 Small Business Edition, na starszym kliencie zainstalowany skaner programu Microsoft Outlook Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Ochrona przed wirusami i programami typu Zainstalowane funkcje Small Business Edition 12.1 Podstawowa ochrona przed wirusami i programami typu Ochrona standardowa

15 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Funkcje ochrony klientów według platform 15 Zainstalowane istniejące funkcje Small Business Edition 12.0 Skaner programu Microsoft Outlook Zainstalowane funkcje Small Business Edition 12.1 instalowana Uwaga: Oba skanery poczty muszą być włączone na starszym kliencie, aby skaner poczty klienta 12.1 został włączony automatycznie podczas automatycznego uaktualnienia. Starszy klient 64-bitowy 12.0 nie ma funkcji Skaner POP3/SMTP. Skanowanie poczty nie jest w związku z tym włączane automatycznie na 64 bitowym kliencie Funkcję tę można włączyć, wysyłając nową zasadę włączającą skanowanie poczty na klientach 64-bitowych. Funkcje ochrony klientów według platform Tabela 1-9 przedstawia różnice w funkcjach ochrony dostępnych na różnych platformach komputerów klienckich. Tabela 1-9 Ochrona klientów Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Funkcja klienta XP (SP2), Vista, 7, 32-bitowy XP (SP2), Vista, 7, 64-bitowy Server 2003, Server 2008, 32-bitowy Server 2003, Server 2008, 64-bitowy Mac Linux Skanowania zaplanowane Skanowania na żądanie Automatyczna ochrona systemu plików Automatyczna ochrona poczty internetowej

16 16 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Funkcje zarządzania według platform Funkcja klienta XP (SP2), Vista, 7, 32-bitowy XP (SP2), Vista, 7, 64-bitowy Server 2003, Server 2008, 32-bitowy Server 2003, Server 2008, 64-bitowy Mac Linux Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook SONAR Zapora Zapobieganie włamaniom Ochrona przed naruszeniem integralności, z ograniczeniami, z ograniczeniami Patrz Funkcje zarządzania według platform na stronie 16 Patrz Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac na stronie 18 Patrz Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac na stronie 19 Funkcje zarządzania według platform Tabela 1-10 przedstawia funkcje zarządzania dostępne dla platform klienckich i Mac. Składnik Tabela 1-10 Porównanie funkcji programu Symantec Endpoint Protection Manager w systemie i Mac Mac Zdalna instalacja klienta z serwera Symantec Endpoint Protection Manager Zarządzanie klientami za pomocą serwera Symantec Endpoint Protection Manager Aktualizowanie definicji wirusów i produktów za pomocą serwera zarządzania

17 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Funkcje zarządzania według platform 17 Składnik Uruchamianie poleceń za pomocą serwera zarządzania Dostarczanie aktualizacji przy użyciu dostawców aktualizacji grup Uruchom narzędzie Intelligent Updater Aktualizacje pakietów narzędzi zarządzania innych firm na serwerze zarządzania Ustaw skanowania w terminach losowych Ustaw aktualizacje w terminach losowych Skanuj Aktualizuj treść Aktualizacja treści i skanowanie Ponownie uruchom komputery klienckie Włącz funkcję Automatyczna ochrona Ponownie uruchom komputery klienckie Włącz funkcję Automatyczna ochrona Włącz funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi Wyłącz funkcję Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi Mac Skanuj Aktualizuj treść Aktualizacja treści i skanowanie Ponownie uruchom komputery klienckie Włącz funkcję Automatyczna ochrona Ponownie uruchom komputery klienckie Włącz funkcję Automatyczna ochrona * *Można uruchomić narzędzie Intelligent Updater w celu pobrania aktualizacji składników oprogramowania dla systemu Mac. Następnie można wypychać aktualizacje do klientów z systemem Mac za pomocą narzędzia innej firmy, takiego jak Apple Remote Desktop. Patrz Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac na stronie 18 Patrz Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac na stronie 19 Patrz Funkcje ochrony klientów według platform na stronie 15

18 18 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac Tabela 1-11 przedstawia różnice w ustawieniach zasady dostępnych dla klientów z systemem i klientów z systemem Mac. Ustawienie zasady Tabela 1-11 Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu (tylko w systemach i Mac) Mac Określ działania dla skanowań Można określić pierwsze i drugie działania podejmowane w razie znalezienia różnych typów wirusów lub zagrożeń. Można określić następujące działania: Wyczyść Poddaj kwarantannie Usuń Pozostaw bez zmian Można określić jedno z następujących działań: Automatycznie napraw zainfekowane pliki Poddaj kwarantannie pliki, których nie można naprawić Określ działanie naprawcze po znalezieniu wirusa lub zagrożenia bezpieczeństwa Ustaw typ skanowania Ponawiaj skanowania zaplanowane Skonfiguruj skanowania do sprawdzania dodatkowych lokalizacji (przyśpieszanie skanowania) Skonfiguruj skanowania migracji pamięci masowej. Skonfiguruj wyjątki skanowania Można określić następujące działania naprawcze: Utwórz kopie zapasowe plików przed naprawą Zakończ procesy Zatrzymaj usługi Aktywne, Pełne, standardowe Naprawa jest automatycznie kojarzona z działaniami. Tylko niestandardowe Patrz Funkcje zarządzania według platform na stronie 16

19 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac 19 Patrz Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac na stronie 19 Patrz Funkcje ochrony klientów według platform na stronie 15 Ustawienia zasady usługi LiveUpdate dostępne w systemach i Mac Tabela 1-12 przedstawia opcje zasady usługi LiveUpdate obsługiwane przez klientów dla systemu i klientów dla systemu Mac. Tabela 1-12 Ustawienia zasady usługi LiveUpdate (tylko w systemach i Mac) Ustawienie zasady Harmonogram usługi LiveUpdate Ustawienia aktualizacji produktu Mac w przypadku opcji Częstotliwość; nie w przypadku opcji Okno ponawiania prób Patrz Funkcje zarządzania według platform na stronie 16 Patrz Ustawienia zasady ochrony przed wirusami i programami typu dostępne w systemach i Mac na stronie 18 Patrz Funkcje ochrony klientów według platform na stronie 15 Zwiększanie ilości miejsca na dysku serwera Symantec Endpoint Protection Manager przed uaktualnieniem do wersji 12.1 Program Symantec Endpoint Protection Manager 12.1 wymaga co najmniej 5 GB dostępnego miejsca na dysku. Należy się upewnić, że wszelkie starsze serwery lub nowy sprzęt spełniają minimalne wymagania systemowe. Uwaga: Przed dokonaniem zmian konfiguracji należy utworzyć kopię zapasową bazy danych. Tabela 1-13 przedstawia sposoby zwiększania ilości miejsca na dysku dostępnej dla uaktualnienia.

20 20 Uaktualnianie lub migracja do programu Symantec Endpoint Protection Zwiększanie ilości miejsca na dysku serwera Symantec Endpoint Protection Manager przed uaktualnieniem do wersji 12.1 Tabela 1-13 Zadanie Zadania zwiększania ilości miejsca na dysku na serwerze zarządzania Opis Zmiana lokalizacji lub usunięcie innych programów i plików Jeśli na komputerze z programem Symantec Endpoint Protection Manager zainstalowane są inne programy, można jej przenieść na inny serwer. używane programy można usunąć. Jeśli program Symantec Endpoint Protection Manager używa komputera wspólnie z innymi aplikacjami wymagającymi dużych ilości miejsca na dysku, warto przenieść go na wydzielony komputer serwera Symantec Endpoint Protection Manager. Należy usunąć pliki tymczasowe programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Listę plików tymczasowych, które można usunąć, przedstawia artykuł bazy wiedzy Symantec Endpoint Protection Manager directories contain many.tmp folders consuming large amounts of disk space (Katalogi programu Symantec Endpoint Protection Manager zawierają wiele folderów.tmp zajmujących dużo miejsca na dysku). Uwaga: Po usunięciu programów i plików należy zdefragmentować dysk twardy. Uwaga: Przed uaktualnieniem należy również się upewnić, że na komputerach klienckich dostępna jest wystarczająca ilość miejsca. Należy sprawdzić wymagania systemowe i w razie potrzeby usunąć zbędne programy oraz pliki, a następnie zdefragmentować dysk twardy komputera klienckiego.

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.1 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center 2.1

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center 2.1 Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache

Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. TM Norton AntiVirus Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1

Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1 Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1 programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.6 MP1a / 12.1.6 MP1 Wersja dokumentacji: 4 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania programu Symantec Central Quarantine

Podręcznik wdrażania programu Symantec Central Quarantine Podręcznik wdrażania programu Symantec Central Quarantine Podręcznik wdrażania programu Symantec Central Quarantine Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr wrzesień 2014 Novell 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.5 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo