Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control"

Transkrypt

1 Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

2 Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji Informacje prawne Copyright 2011 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Symantec oraz nazwy Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System,LiveUpdate, Norton, Sygate, i TruScan to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów w USA oraz innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE W CHWILI UDOSTĘPNIENIA. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ UZNAWANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek

3 wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4 Pomoc techniczna Kontakt z pomocą techniczną Pomoc techniczna firmy Symantec prowadzi centra obsługi na całym świecie. Podstawowym zadaniem pomocy technicznej jest odpowiadanie na określone pytania dotyczące funkcji produktu oraz jego działania. Grupa pomocy technicznej opracowuje również zawartość naszej internetowej bazy informacyjnej. Grupa pomocy technicznej współpracuje z innymi działami firmy Symantec, aby w możliwie krótkim czasie odpowiadać na pytania użytkowników. Grupa pomocy technicznej współpracuje na przykład z projektantami produktów oraz z centrum Symantec Security Response, aby udostępniać obsługę alertów i aktualizacje definicji wirusów. Oferta firmy Symantec w zakresie pomocy technicznej obejmuje: Zróżnicowany zakres opcji pomocy technicznej umożliwiających dobranie poziomu usług do rozmiaru organizacji. Telefoniczną i internetową pomoc techniczną zapewniającą szybką reakcję i dostęp do najnowszych informacji. Ubezpieczenie aktualizacyjne, zapewniające uaktualnienia oprogramowania. Płatną globalną pomoc techniczną dostępną w godzinach pracy w regionie lub 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferty usług typu Premium obejmujące usługi zarządzania kontami. Informacje na temat oferowanej przez firmę Symantec pomocy technicznej można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod następującym adresem URL: Wszystkie usługi pomocy technicznej będą świadczone zgodnie z odpowiednią umową o pomocy technicznej i aktualnymi zasadami pomocy technicznej dla przedsiębiorstw. Klienci posiadający aktualną umowę pomocy technicznej mogą uzyskać dostęp do informacji pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy się upewnić, że spełnione są wymagania systemowe podane w dokumentacji produktu. Ponadto komputer, na którym wystąpił problem powinien być włączony, aby w razie potrzeby można było odtworzyć problem. Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:

5 numer wersji produktu, informacje o sprzęcie, ilość dostępnej pamięci i miejsca na dysku oraz informacje o karcie sieciowej, system operacyjny, numer wersji i poprawki do programu, topologia sieci, informacje o routerze, bramie i adresie IP. Opis problemu: komunikaty o błędach i pliki dziennika, próby rozwiązania problemu podjęte przed skontaktowaniem się z firmą Symantec, ostatnie zmiany w konfiguracji oprogramowania i sieci. Licencja i rejestracja Centrum obsługi klientów Jeśli produkt firmy Symantec wymaga rejestracji lub klucza licencji, należy odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Informacje na temat centrum obsługi klientów są dostępne pod następującym adresem URL: Centrum obsługi klientów służy pomocą w następujących kwestiach nietechnicznych, takich jak: pytania dotyczące licencji lub numerów seryjnych produktów, aktualizacje rejestracji produktów, takie jak zmiana adresu lub nazwy, ogólne informacje o produkcie (funkcje, dostępne wersje językowe, miejscowi dostawcy), najnowsze informacje o aktualizacjach i uaktualnieniach produktów, informacje dotyczące umów o zabezpieczeniu aktualizacji i pomocy technicznej, informacje o programach Symantec Buying Programs, porady dotyczące opcji pomocy technicznej firmy Symantec,

6 pytania inne niż techniczne, dotyczące sprzedaży produktów, kwestie związane z dyskami CD-ROM, dyskami DVD lub podręcznikami. Informacje na temat umowy dotyczącej pomocy technicznej W celu uzyskania informacji o istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej należy kontaktować się z firmą Symantec przy użyciu następujących adresów regionalnych zespołów administrujących tą umową: Azja Pacyficzna i Japonia Europa, Bliski Wschód i Afryka Ameryka Północna i Ameryka Łacińska Dodatkowe usługi dla przedsiębiorstw Firma Symantec oferuje pełen zestaw usług umożliwiających zmaksymalizowanie korzyści z inwestycji w produkty firmy Symantec oraz poszerzanie wiedzy, umiejętności i ogólnego zrozumienia odpowiednich zagadnień w celu aktywnego zarządzania zabezpieczeniami firmy przed zagrożeniami. Dostępne usługi dla przedsiębiorstw obejmują: Usługi Managed Services Usługi doradcze Usługi szkoleniowe Usługi Managed Services eliminują konieczność zarządzania urządzeniami zabezpieczającymi i zdarzeniami dotyczącymi zabezpieczeń oraz ich monitorowania, zapewniając szybką odpowiedź na rzeczywiste zagrożenia. Usługi doradcze firmy Symantec obejmują analizy techniczne firmy Symantec i jej zaufanych partnerów na miejscu u klienta. W ramach usług doradczych firmy Symantec oferowane są różne skonfigurowane fabrycznie i niestandardowe opcje umożliwiające ocenianie, projektowanie, wdrażanie, monitorowanie i zarządzanie, pozwalające na uzyskanie i utrzymywanie integralności i dostępności zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Usługi szkoleniowe to pełen zestaw szkoleń technicznych i dotyczących bezpieczeństwa, certyfikowanie w dziedzinie zabezpieczeń i programy komunikacyjne budujące świadomość zagrożeń. Więcej informacji na temat usług dla przedsiębiorstw można uzyskać w naszej witrynie internetowej pod następującym adresem URL: Z indeksu w witrynie należy wybrać kraj lub język.

7 Spis treści Pomoc techniczna... 4 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z klientem Klient Symantec Endpoint Protection informacje Klient Symantec Network Access Control informacje Rozpoczęcie pracy na stronie Stan Ikony alertów na stronie Stan informacje Natychmiastowe skanowanie komputera Wstrzymywanie i odraczanie skanowań Dodatkowe źródła informacji Rozdział 2 Reagowanie na alerty i powiadomienia Typy alertów i powiadomień Wyniki skanowania informacje Reagowanie na wykrycie wirusa lub zagrożenia Usuwanie wirusa lub zagrożenia z zainfekowanego pliku informacje Reagowanie na komunikaty funkcji Download Insight z monitem o zezwolenie lub zablokowanie pliku, który próbuje pobrać użytkownik Reagowanie na komunikaty z monitem o zezwolenie na aplikację lub jej zablokowanie Komunikaty o wygaśnięciu ważności licencji informacje Reagowanie na komunikaty dotyczące aktualizowania oprogramowania klienckiego Rozdział 3 Zapewnianie ochrony komputerowi Zarządzanie systemem ochrony komputera Aktualizowanie systemu ochrony komputera Natychmiastowa aktualizacja składników oprogramowania Aktualizacja składników oprogramowania według harmonogramu Sposób określania, czy klient jest połączony i chroniony Ukrywanie i wyświetlanie ikony obszaru powiadomień... 40

8 8 Spis treści Klienci zarządzani i klienci niezarządzani informacje Sprawdzanie, czy klient jest zarządzany, czy niezarządzany Włączanie i wyłączanie systemu ochrony informacje Włączanie lub wyłączanie ochrony na komputerze klienckim Włączanie lub wyłączanie funkcji Automatyczna ochrona Włączanie, wyłączanie i konfigurowanie funkcji Ochrona przed naruszeniem integralności Dzienniki informacje Wyświetlanie dzienników Włączanie dziennika pakietów Śledzenie wsteczne zarejestrowanych zdarzeń do ich źródła Eksportowanie danych dziennika Rozdział 4 Zarządzanie skanowaniami Zarządzanie skanowaniami na komputerze Sposób działania skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware Typy skanowań informacje Typy funkcji Automatyczna ochrona informacje Wirusy i zagrożenia bezpieczeństwa informacje Sposób reakcji skanowań na wykrycie wirusa lub zagrożenia Sposób stosowania danych o reputacji w celu podejmowania decyzji dotyczących plików przez program Symantec Endpoint Protection Planowanie skanowania zdefiniowanego przez użytkownika Planowanie uruchamiania skanowania na żądanie lub przy uruchomieniu komputera Zarządzanie wykryciami funkcji Download Insight na komputerze Dostosowanie ustawień funkcji Download Insight Dostosowywanie ustawień skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware Konfigurowanie działań podejmowanych w przypadku wykryć destrukcyjnego oprogramowania i zagrożeń bezpieczeństwa Wykluczanie elementów ze skanowań informacje Wykluczanie elementów ze skanowań Zarządzanie plikami poddanymi kwarantannie na komputerze klienckim Poddawanie plików kwarantannie informacje... 95

9 Spis treści 9 Przenoszenie pliku do obszaru kwarantanny za pomocą dziennika zagrożeń lub dziennika skanowania Ręczne przesyłanie potencjalnie zainfekowanych plików do centrum Symantec Security Response w celu poddania ich analizie Automatyczne usuwanie plików z obszaru kwarantanny Przesyłanie informacji o wykryciach do centrum Symantec Security Response informacje Przesyłanie informacji o wykryciach do centrum Symantec Security Response Klient i Centrum zabezpieczeń systemu Windows informacje Zarządzanie funkcją SONAR na komputerze klienckim Funkcja SONAR informacje Pliki i aplikacje wykrywane przez funkcję SONAR informacje Zmiana ustawień funkcji SONAR Rozdział 5 Zarządzanie zaporą i zapobieganiem włamaniom Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi informacje Zarządzanie zaporą Sposób działania zapory Konfigurowanie ustawień zapory Włączanie ustawień dotyczących ruchu i trybu ukrywania przeglądania Internetu Automatyczne zezwalanie na komunikację niezbędnych usług sieciowych Włączanie udostępniania plików i drukarek Blokowanie i odblokowywanie atakującego komputera Blokowanie ruchu Zezwalanie na aplikacje lub ich blokowanie informacje Zezwalanie na dostęp lub blokowanie dostępu do sieci aplikacjom Konfigurowanie ustawień specyficznych dla aplikacji Usuwanie ograniczeń dotyczących aplikacji Wyświetlanie operacji sieciowych Reguły zapory klienckiej informacje Kolejność przetwarzania reguł zapory, ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania włamaniom informacje Zmiana kolejności reguł zapory Jak zapora stosuje stanową analizę pakietów Elementy reguły zapory

10 10 Spis treści Konfigurowanie reguł zapory Dodawanie reguły zapory Eksportowanie i importowanie reguł zapory Włączanie i wyłączanie reguł zapory Zarządzanie systemem zapobiegania włamaniom Sposób działania funkcji Zapobieganie włamaniom Włączanie lub wyłączanie funkcji zapobiegania włamaniom Konfigurowanie powiadomień funkcji zapobiegania włamaniom Rozdział 6 Zarządzanie programem Symantec Network Access Control Sposób działania programu Symantec Network Access Control Sposób współpracy klienta z modułem Enforcer Przeprowadzanie sprawdzania integralności hosta Przywracanie zgodności komputera Konfigurowanie klienta w celu używania uwierzytelniania 802.1x Ponowne uwierzytelnianie komputera Wyświetlanie dzienników programu Symantec Network Access Control Indeks

11 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z klientem Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Klient Symantec Endpoint Protection informacje Klient Symantec Network Access Control informacje Rozpoczęcie pracy na stronie Stan Ikony alertów na stronie Stan informacje Natychmiastowe skanowanie komputera Dodatkowe źródła informacji Klient Symantec Endpoint Protection informacje Klient Symantec Endpoint Protection łączy kilka warstw ochrony, aby aktywnie chronić komputer przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz atakami sieciowymi. Tabela 1-1 przedstawia poszczególne warstwy ochrony.

12 12 Rozpoczęcie pracy z klientem Klient Symantec Endpoint Protection informacje Tabela 1-1 Warstwa Typy ochrony Opis Ochrona przed wirusami i programami typu spyware Ta warstwa zwalcza przeróżne zagrożenia, w tym programy typu spyware, robaki, konie trojańskie, narzędzia typu rootkit i programy typu adware. Funkcja Automatyczna ochrona systemu plików stale sprawdza wszystkie pliki na komputerze w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa. Funkcja Automatyczna ochrona poczty internetowej skanuje przychodzące i wychodzące wiadomości , przesyłane za pomocą protokołów komunikacyjnych POP3 i SMTP poprzez protokół SSL. Funkcja Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook skanuje przychodzące i wychodzące wiadomości w programie Microsoft Outlook. Patrz Zarządzanie skanowaniami na komputerze na stronie 58 Zapobieganie zagrożeniom Technologia zapobiegania zagrożeniom obejmuje funkcję SONAR, która oferuje ochronę w czasie rzeczywistym przeciw nowym atakom. Funkcja SONAR może powstrzymać ataki, zanim tradycyjne metody oparte na definicjach i sygnaturach umożliwią wykrywanie zagrożenia. Funkcja SONAR stosuje również analizę heurystyczną oraz dane o reputacji w celu podejmowania decyzji dotyczących plików. Patrz Zarządzanie funkcją SONAR na komputerze klienckim na stronie 102 Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi Ta warstwa składa się z zapory i systemu zapobiegania włamaniom. Oparta na regułach zapora blokuje dostęp do komputera nieupoważnionym użytkownikom. System zapobiegania włamaniom automatycznie wykrywa i blokuje ataki sieciowe. Patrz Zarządzanie zaporą na stronie 108 Administrator zarządza typami ochrony, które serwer zarządzania powinien przekazywać do komputerów klienckich. Klient automatycznie pobiera definicje wirusów, definicje systemu zapobiegania włamaniom i aktualizacje produktów na komputer. Użytkownicy komputerów przenośnych mogą w podróży pobierać definicje wirusów i aktualizacje produktów bezpośrednio z serwera LiveUpdate. Patrz Aktualizowanie systemu ochrony komputera na stronie 36

13 Rozpoczęcie pracy z klientem Klient Symantec Network Access Control informacje 13 Klient Symantec Network Access Control informacje Klient Symantec Network Access Control sprawdza, czy komputer jest odpowiednio chroniony i zgodny z zasadą zabezpieczeń, zanim zezwoli mu na połączenie z siecią firmową. Program kliencki zapewnia zgodność komputera z zasadą zabezpieczeń skonfigurowaną przez administratora. Zasada zabezpieczeń powoduje sprawdzenie, czy na komputerze zainstalowane jest najnowsze oprogramowanie zabezpieczające, na przykład ochrona przed wirusami i zapora. Jeśli na komputerze nie jest zainstalowane wymagane oprogramowanie, oprogramowanie musi zostać zaktualizowane ręcznie przez użytkownika albo automatycznie przez klienta. Dopóki oprogramowanie zabezpieczające nie jest aktualne, dostęp komputera do sieci może być blokowany. Klient co pewien czas przeprowadza testy w celu sprawdzenia, czy komputer jest nadal zgodny z zasadą zabezpieczeń. Patrz Sposób działania programu Symantec Network Access Control na stronie 145 Rozpoczęcie pracy na stronie Stan Po otwarciu klienta wyświetlane jest okno główne i strona Stan. Tabela 1-2 przedstawia główne zadania, które można wykonać za pomocą paska menu klienta i opcji Pomoc.

14 14 Rozpoczęcie pracy z klientem Rozpoczęcie pracy na stronie Stan Tabela 1-2 Kliknij tę opcję Pomoc Okno główne klienta Aby wykonać te zadania Otwiera główną Pomoc online i umożliwia wykonanie następujących zadań na kliencie: Wyświetlenie informacji o komputerze, kliencie i systemie ochrony klienta. Wyświetlenie informacji o stanie połączenia klienta z serwerem zarządzania. W razie potrzeby można również spróbować nawiązać połączenie z serwerem. Zaimportowanie i wyeksportowanie zasad zabezpieczeń i ustawień komunikacji na kliencie niezarządzanym. Wyświetlenie i wyeksportowanie dzienników debugowania oraz pliku rozwiązywania problemów w celu ułatwienia administratorowi zdiagnozowania problemu z klientem lub systemem ochrony klienta. Pobranie narzędzia pomocy technicznej w celu zdiagnozowania typowych problemów z klientem. Stan Przedstawia stan ochrony komputera i licencji klienta. Kolory i ikony alertów na stronie Stan wskazują, które technologie są włączone i chronią klienta. Patrz Ikony alertów na stronie Stan informacje na stronie 16 Możliwe jest: Włączenie lub wyłączenie jednej lub wielu technologii ochrony. Patrz Włączanie i wyłączanie systemu ochrony informacje na stronie 43 Sprawdzenie, czy na komputerze znajdują się najnowsze pliki definicji funkcji Ochrona przed wirusami i programami typu spyware, Zapobieganie zagrożeniom oraz Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi. Uruchomienie skanowania aktywnego. Patrz Natychmiastowe skanowanie komputera na stronie 16 Wyświetlenie listy zagrożeń i sprawdzenie wyników ostatniego skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.

15 Rozpoczęcie pracy z klientem Rozpoczęcie pracy na stronie Stan 15 Kliknij tę opcję Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń Zmień ustawienia Aby wykonać te zadania Umożliwia otwarcie i wykonanie następujących zadań: Natychmiastowe uruchomienie skanowania aktywnego lub pełnego. Patrz Natychmiastowe skanowanie komputera na stronie 16 Utworzenie skanowania zaplanowanego, przy uruchomieniu lub na żądanie. Patrz Planowanie skanowania zdefiniowanego przez użytkownika na stronie 75 Patrz Planowanie uruchamiania skanowania na żądanie lub przy uruchomieniu komputera na stronie 79 Umożliwia skonfigurowanie ustawień następujących technologii ochrony i funkcji: Włączenie i skonfigurowanie ustawień funkcji Automatyczna ochrona. Patrz Dostosowywanie ustawień skanowań w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware na stronie 84 Skonfigurowanie ustawień zapory i ustawień systemu zapobiegania włamaniom. Patrz Zarządzanie zaporą na stronie 108 Wyświetlenie i dodanie wyjątków do skanowań. Patrz Wykluczanie elementów ze skanowań na stronie 91 Wyświetlenie ikony w obszarze powiadomień. Patrz Sposób określania, czy klient jest połączony i chroniony na stronie 38 Skonfigurowanie ustawień funkcji Ochrona przed naruszeniem integralności. Patrz Włączanie, wyłączanie i konfigurowanie funkcji Ochrona przed naruszeniem integralności na stronie 48 Utworzenie harmonogramu pobierania składników oprogramowania i aktualizacji produktu na klienta. Patrz Aktualizacja składników oprogramowania według harmonogramu na stronie 37 Wyświetl kwarantannę Patrz Zarządzanie systemem ochrony komputera na stronie 34 Umożliwia sprawdzenie wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych i poddanych kwarantannie przez klienta. W kwarantannie można przywrócić, usunąć, wyczyścić, wyeksportować i dodać pliki. Patrz Poddawanie plików kwarantannie informacje na stronie 95 Wyświetl dzienniki Umożliwia wyświetlenie dowolnego dziennika klienta. Patrz Wyświetlanie dzienników na stronie 51

16 16 Rozpoczęcie pracy z klientem Ikony alertów na stronie Stan informacje Kliknij tę opcję LiveUpdate Aby wykonać te zadania Umożliwia natychmiastowe uruchomienie usługi LiveUpdate. Usługa LiveUpdate pobiera najnowsze definicje składników oprogramowania i aktualizacje produktu z serwera zarządzania znajdującego się w sieci firmy. Patrz Natychmiastowa aktualizacja składników oprogramowania na stronie 37 Ikony alertów na stronie Stan informacje U góry strony Stan wyświetlane są różne ikony alertów, wskazujące stan ochrony komputera. Tabela 1-3 Ikony alertów na stronie Stan Ikona Opis Wskazuje, że wszystkie funkcje ochrony są włączone. Ostrzega, że definicje na komputerze klienckim są nieaktualne W celu otrzymania najnowszych definicji wirusów można natychmiast uruchomić usługę LiveUpdate. Na komputerze klienckim mogą również wystąpić następujące problemy: Komputer kliencki nie przeszedł pomyślnie sprawdzania zgodności z wymogami integralności hosta. Informacje o niespełnionych wymaganiach zawiera dziennik zabezpieczeń funkcji Zarządzanie klientami. Moduł sprawdzania integralności hosta nie jest podłączony. Patrz Aktualizowanie systemu ochrony komputera na stronie 36 Pokazuje, że co najmniej jedna funkcja ochrony jest wyłączona lub licencja na kliencie utraciła ważność. Aby włączyć ochronę, należy kliknąć przycisk Napraw lub Napraw wszystko. Patrz Włączanie i wyłączanie systemu ochrony informacje na stronie 43 Natychmiastowe skanowanie komputera Ręczne skanowanie pliku w poszukiwaniu wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa można rozpocząć w dowolnej chwili. Komputer należy przeskanować natychmiast po zainstalowaniu klienta lub otrzymaniu wirusa. Do skanowania można wybrać dowolny obiekt, począwszy od jednego pliku, poprzez dyskietkę, a na całym komputerze kończąc. Skanowanie na żądanie

17 Rozpoczęcie pracy z klientem Natychmiastowe skanowanie komputera 17 obejmuje skanowanie aktywne i skanowanie pełne. Można również utworzyć skanowanie niestandardowe uruchamiane na żądanie. Patrz Planowanie uruchamiania skanowania na żądanie lub przy uruchomieniu komputera na stronie 79 Patrz Aktualizowanie systemu ochrony komputera na stronie 36 Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych oknach dialogowych można uzyskać, klikając pozycję Pomoc. Aby natychmiast przeprowadzić skanowanie komputera: Wykonaj jedno z następujących działań: W kliencie, na stronie Stan, obok pozycji Ochrona przed wirusami i programamitypuspyware kliknij pozycję Opcje>Uruchomskanowanie aktywne. W programie klienckim kliknij pozycję Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń na pasku bocznym. Wykonaj jedno z następujących działań: Kliknij pozycję Uruchom skanowanie aktywne. Kliknij pozycję Uruchom skanowanie pełne. Na liście typów skanowania kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne skanowanie, a następnie kliknij polecenie Skanuj teraz. Skanowanie zostanie uruchomione. Można wyświetlać postęp skanowania, o ile administrator nie wyłączył tej opcji. Aby wyświetlić postęp skanowania, kliknij łącze w komunikacie wyświetlanym dla bieżącego skanowania: skanowanie w toku. Patrz Wyniki skanowania informacje na stronie 23 Można także wstrzymać lub anulować skanowanie. Patrz Wstrzymywanie i odraczanie skanowań na stronie 18

18 18 Rozpoczęcie pracy z klientem Natychmiastowe skanowanie komputera Aby przeprowadzić skanowanie komputera za pomocą systemu Windows: W oknie Mój Komputer lub Eksplorator Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, folder lub dysk, a następnie kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu wirusów. Funkcja ta jest obsługiwana zarówno w 32-bitowych, jak i 64-bitowych systemach operacyjnych. Uwaga: Funkcja Wyszukiwanie Insight nie skanuje folderu ani dysku, gdy przeprowadzany jest ten typ skanowania. Funkcja Wyszukiwanie Insight jest uruchamiana, jeśli do skanowania wybrano plik lub grupę plików. Wstrzymywanie i odraczanie skanowań Funkcja wstrzymania umożliwia zatrzymanie skanowania w dowolnej chwili i wznowienie go w późniejszym czasie. Można wstrzymywać wszystkie skanowania zainicjowane przez użytkownika. Administrator określa, czy użytkownik może wstrzymywać skanowania inicjowane przez administratora. Jeśli opcja Wstrzymaj skanowanie jest niedostępna, to znaczy, że administrator wyłączył funkcję wstrzymywania. Jeśli administrator włączył funkcję odraczania, użytkownik może na określony czas odraczać wykonanie skanowań zaplanowanych przez administratora. Wznowione skanowanie rozpoczyna się od miejsca, w którym zostało przerwane. Uwaga: W przypadku wstrzymania skanowania w chwili, gdy klient skanuje plik skompresowany, klient może zareagować na żądanie wstrzymania dopiero po kilku minutach. Patrz Zarządzanie skanowaniami na komputerze na stronie 58 Aby wstrzymać skanowanie zainicjowane przez użytkownika: 1 W trakcie skanowania, w oknie dialogowym skanowania kliknij pozycję Wstrzymaj skanowanie. Skanowanie zostanie wstrzymane, a okno dialogowe pozostanie otwarte do chwili wznowienia skanowania. 2 W oknie dialogowym skanowania kliknij pozycję Wznów skanowanie, aby kontynuować skanowanie.

19 Rozpoczęcie pracy z klientem Dodatkowe źródła informacji 19 Aby wstrzymać lub odroczyć skanowanie inicjowane przez administratora: 1 Podczas skanowania inicjowanego przez administratora, w oknie dialogowym skanowania kliknij przycisk Wstrzymaj skanowanie. 2 W oknie dialogowym Wstrzymanie skanowania zaplanowanego wykonaj dowolną z poniższych czynności: Aby tymczasowo wstrzymać skanowanie, kliknij pozycję Wstrzymaj. Aby odroczyć skanowanie, kliknij przycisk Odłóż na 1 godzinę lub Odłóż na 3 godziny. Czas, na jaki można odraczać skanowanie, określa administrator. Skanowanie wznowione po upływie czasu wstrzymania rozpoczyna się od początku. Administrator określa również dopuszczalną liczbę odroczeń, po której osiągnięciu funkcja jest wyłączana. Aby kontynuować skanowanie bez wstrzymywania, kliknij przycisk Kontynuuj. Dodatkowe źródła informacji Produkt zawiera kilka źródeł informacji: Tabela 1-4 przedstawia witryny internetowe, w których można uzyskać dodatkowe informacje ułatwiające używanie produktu. Tabela 1-4 Witryny internetowe firmy Symantec Typy informacji Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection Ogólnodostępna baza wiedzy Wersje i aktualizacje Aktualizacje podręczników i dokumentacji Adres internetowy Symantec Endpoint Protection: Symantec Network Access Control: Opcje kontaktu Wirusy i inne zagrożenia informacje i aktualizacje Wiadomości i aktualizacje dotyczące produktów Bezpłatne szkolenie techniczne online

20 20 Rozpoczęcie pracy z klientem Dodatkowe źródła informacji Typy informacji Usługi edukacyjne firmy Symantec Fora Symantec Connect: Adres internetowy Symantec Endpoint Protection: endpoint-protection-antivirus Symantec Network Access Control: network-access-control

21 Rozdział 2 Reagowanie na alerty i powiadomienia Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Typy alertów i powiadomień Wyniki skanowania informacje Reagowanie na wykrycie wirusa lub zagrożenia Reagowanie na komunikaty funkcji Download Insight z monitem o zezwolenie lub zablokowanie pliku, który próbuje pobrać użytkownik Reagowanie na komunikaty z monitem o zezwolenie na aplikację lub jej zablokowanie Komunikaty o wygaśnięciu ważności licencji informacje Reagowanie na komunikaty dotyczące aktualizowania oprogramowania klienckiego Typy alertów i powiadomień Program kliencki działa w tle, chroniąc komputer przed destrukcyjnymi działaniami. Czasami klient musi powiadomić użytkownika o takim działaniu lub wyświetlić monit o podjęcie decyzji. Tabela 2-1 przedstawia typy komunikatów, które mogą wymagać reakcji użytkownika.

22 22 Reagowanie na alerty i powiadomienia Typy alertów i powiadomień Tabela 2-1 Alert Typy alertów i powiadomień Opis <nazwa skanowania> uruchomiono lub okno dialogowe Wyniki wykrywania programu Symantec Endpoint Protection Jeśli skanowanie wykryje wirusa lub zagrożenie bezpieczeństwa, pojawi się okno dialogowe Wyniki wykrywania lub Wyniki wykrywania programu Symantec Endpoint Protection, zawierające szczegółowe informacje na temat infekcji. W oknie tym wyświetlane jest również działanie podejmowane przez skanowanie wobec zagrożenia. Zazwyczaj nie ma potrzeby podejmowania żadnych dalszych działań innych niż sprawdzenie informacji i zamknięcie okna dialogowego. W razie potrzeby można jednak podjąć działanie. Patrz Wyniki skanowania informacje na stronie 23<nazwa skanowania>uruchomiono lub Wynikiwykrywaniaprogramu Symantec Endpoint Protection Inne okna dialogowe komunikatów Komunikaty wyskakujące mogą zostać wyświetlone w następujących sytuacjach: Klient automatycznie zaktualizował oprogramowanie klienckie. Patrz Reagowanie na komunikaty dotyczące aktualizowania oprogramowania klienckiego na stronie 31 Klient wyświetla pytanie, czy użytkownik chce zezwolić na aplikację, czy też ją zablokować. Patrz Reagowanie na komunikaty z monitem o zezwolenie na aplikację lub jej zablokowanie na stronie 29 Wygasła ważność licencji na wersję próbną. Patrz Komunikaty o wygaśnięciu ważności licencji informacje na stronie 30

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control 12.1.5 dla systemu Windows Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. TM Norton AntiVirus Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr wrzesień 2014 Novell 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie zapewniające ochronę przed zagrożeniami z Internetu. Zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie zapewniające

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania SecurityCenter...13

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.1 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache

Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Podręcznik użytkownika programu Symantec Endpoint Protection Shared Insight Cache Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience DU-05620-001_v02 11 lipca 2012 Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 NVIDIA GeForce Experience Podręcznik użytkownika... 1 Informacje o programie GeForce Experience... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Pełny dodatek dla programu Outlook Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft

Bardziej szczegółowo