Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2."

Transkrypt

1 Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja produktu: Wersja dokumentacji: 1 Informacje prawne Copyright 2013 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec, logo znacznika wyboru oraz nazwy Altiris, LiveUpdate, Norton, Norton 360 i TruScan to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom

3 ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4

5 Uwagi o wersji Ten dokument obejmuje następujące zagadnienia: Niniejszy dokument informacje Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) Znane problemy i ich rozwiązania Obsługiwane ścieżki migracji i uaktualnienia do programu Symantec Endpoint Protection Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Dodatkowe źródła informacji na temat programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Niniejszy dokument informacje Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące następujących wersji produktów firmy Symantec: Symantec Endpoint Protection, wersja Enterprise Symantec Network Access Control Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Należy przyjąć, że o ile nie wskazano inaczej, cały materiał dotyczy wszystkich wersji. Przed zainstalowaniem tych produktów albo skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej należy zapoznać się z niniejszym

6 6 Uwagi o wersji Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) dokumentem. Uwagi o wersji przedstawiają znane problemy oraz dodatkowe informacje, które nie znalazły się w standardowej dokumentacji ani w Pomocy kontekstowej. Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) Ta wersja zawiera wszystkie funkcje wersji (12.1 RU2) oraz następującą nową funkcję: Tabela 1-1 Nowe funkcje w wersji Funkcja Środowisko JRE 1.7 Update 15 umożliwiające dostęp za pomocą konsoli zdalnej Korzyści Funkcja dostępu za pomocą konsoli zdalnej używa teraz środowiska JRE 1.7 Update 15. Ta aktualizacja środowiska Java eliminuje luki w zabezpieczeniach przedstawione w alercie firmy Oracle CVE Zagrożenie może wykorzystać wiele luk w zabezpieczeniach zdalnego wykonywania kodu starszej wersji środowiska Oracle JRE Pełny tekst alertu zabezpieczeń firmy Oracle jest dostępny przy użyciu następującego łącza: Oracle Security Alert for CVE Więcej informacji o funkcjach w wersji (12.1 RU2) zawierają uwagi o wersji w następującej lokalizacji: Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Znane problemy i ich rozwiązania Problemy przedstawione w tej sekcji dotyczą programu Symantec Endpoint Protection w wersji oraz Znane problemy dotyczące wersji Enterprise, ale nie wersji Small Business Edition, są wskazane dopiskiem wersja Enterprise na końcu tytułu. Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control są przedstawione w oddzielnej sekcji. Znane problemy dotyczące uaktualnień, migracji i instalacji. Patrz Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji na stronie 7

7 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 7 Znane problemy dotyczące serwera zarządzania. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 8 Znane problemy dotyczące dostosowywania zasad. Patrz Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 10 Znane problemy dotyczące wirtualizacji. Patrz Zagadnienia dotyczące wirtualizacji na stronie 10 Znane problemy dotyczące klienta dla systemu WIndows. Patrz Zagadnienia dotyczące klienta na stronie 11 Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control. Ta sekcja przedstawia zagadnienia dotyczące modułów Enforcer oraz zasad integralności hosta. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta na stronie 12 Znane nieprawidłowe informacje znalezione jedynie w dokumentacji dowolnej wersji. Patrz Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy na stronie 12 Listę problemów rozwiązanych w tej wersji i udoskonaleń funkcji można sprawdzić w następującej lokalizacji: New fixes and enhancements in Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 2 Maintenance Patch 1 (12.1 RU2 MP1) (Nowe poprawki i udoskonalenia w programie Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 2 Maintenance Patch 1 [12.1 RU2 MP1]) Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji Ta sekcja zawiera informacje na temat instalacji, uaktualniania i migracji. Program Symantec Endpoint Protection nie ma certyfikatu zgodności ze standardem FIPS ( ) Program Symantec Endpoint Protection używa środowiska JRE 1.7, a nie JRE 1.6, ponieważ firma Oracle ogłosiła, że w w listopadzie 2012 r. nastąpi zakończenie publicznej obsługi wersji JRE 1.6. Certyfikowane biblioteki Crypto-J 6.0 i SSL-L J 6.0, obsługujące środowisko JRE 1.7, nie są aktualnie dostępne w firmie RSA. W chwili publikacji niniejszych uwag o wersji firma RSA nie podała jeszcze oficjalnej daty certyfikacji tych bibliotek. W związku z tym, firma Symantec nie może certyfikować instalacji programu Symantec Endpoint Protection w konfiguracji zgodnej ze standardem FIPS.

8 8 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Nie można przeprowadzić uaktualnienia ani migracji do wersji z wersji programu Symantec Endpoint Protection, w której włączono tryb FIPS. Przed uaktualnieniem lub migracją należy wyłączyć tryb FIPS i przywrócić serwery i klientów do stanu bez obsługi FIPS. Tryb FIPS nie istnieje w wersji Aby zachować ochronę zgodną ze standardem FIPS, należy kontynuować używanie dotychczasowej wersji programu Symantec Endpoint Protection. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go ( ) Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go, przeznaczonej dla przedsiębiorstw funkcji systemu Windows 8. Ten problem nie ma rozwiązania. Kreator konfiguracji serwera zarządzania nieprawidłowo wskazuje ścieżkę migracji z programu Symantec Administration Console for Mac ( ) Kreator konfiguracji serwera zarządzania błędnie wyświetla tekst wskazujący, że można zaimportować dane zasad i konfiguracji klienta z programu Symantec Administration Console for Mac. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje takiej migracji. Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager. Przeglądarka Chrome jest niezgodna z Pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager w razie uruchomienia za pomocą menu Start ( ) Pomoc dotyczącą wszystkich części tej wersji można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Jeśli jednak zainstalowany jest program Google Chrome i jest on domyślną przeglądarką internetową, nie można otworzyć Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą menu Start. Nie dotyczy to Pomocy kontekstowej otwieranej w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Problem dotyczy Pomocy wszystkich wersji Podręcznika instalacji i podręcznika administratora programów Symantec Endpoint Protection oraz Symantec Network Access Control, a także dokumentu Integration Guide for Remote Monitoring and

9 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 9 Management with Symantec Endpoint Protection (Podręcznik integracji funkcji zdalnego monitorowania z programem Symantec Endpoint Protection). Aby rozwiązać problem, można otworzyć Pomoc ręcznie za pomocą programu Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Aby ręcznie otworzyć Pomoc w programie Internet Explorer lub Mozilla Firefox: 1. Przejdź do lokalizacji folder_instalacji\tomcat\webapps\root\help\. Domyślnie folder_instalacji znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager w systemach 32-bitowych lub C:\Program Files (x86)\symantec\symantec Endpoint Protection Manager w systemach 64-bitowych. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Spe.htm, kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Komunikat Nie można sprawdzić poprawności certyfikatu podczas logowania się do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Podczas logowania do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager wyświetlany jest komunikat nie można sprawdzić poprawności certyfikatu. Program Symantec Endpoint Protection Manager używa wersji środowiska Java, która nie zaznacza już domyślnie opcji Zawsze ufaj zawartościodtegowydawcy. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu, należy ręcznie zaznaczyć tę opcję podczas logowania. W dziennikach serwera widnieje wiele komunikatów o wyjątku SQL SecurityAlertNotifyTask ( ) Komunikat java.sql.sqlexception: połączenie jest zamknięte, dotyczący zadania SecurityAlertNotifyTask, jest wyświetlany wielokrotnie w dzienniku scm.server.log na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager. Komunikat ten jest generowany, ponieważ połączenie jest już zamknięte i nie można go znowu zamknąć. Te komunikaty dotyczące zadania SecurityAlertNotifyTask można zignorować. W celu dodania nowego partnera replikacji (dotyczy tylko wersji dla przedsiębiorstw) konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu ( ) W celu dodania partnera replikacji za pomocą Kreatora konfiguracji serwera zarządzania konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu. Nie

10 10 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania można użyć poświadczeń administratora domeny lub administratora z ograniczeniami. Interfejs użytkownika nie określa tego wymagania. Interfejs użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) w konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager pomija odniesienie ( ) Tekst w interfejsie użytkownika funkcji ELAM w konsoli Symantec Endpoint Protection Manager wskazuje jedynie system Windows 8. Tekst w interfejsie użytkownika powinien brzmieć Windows 8 i Windows Server Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy z zasadami w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Program Symantec Endpoint Protection Manager dodał możliwość podania wyjątków ścieżek plików określonych aplikacji dla funkcji SONAR. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager Klientów tych należy uaktualnić do wersji Podobnie, starszy serwer Symantec Endpoint Protection Manager nie może podać wyjątków funkcji SONAR klientom Symantec Endpoint Protection Zagadnienia dotyczące wirtualizacji Ta sekcja zawiera informacje dotyczące wirtualizacji. Funkcje wirtualizacji obsługują oprogramowanie vsphere 5.1 Funkcje wirtualizacji w programie Symantec Endpoint Protection (tylko w wersji Enterprise) obsługują używanie oprogramowania vsphere 5.1.

11 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 11 Maszyny GVM z systemem Windows 8 obsługujące vsic nie są obsługiwane (tylko wersja Enterprise) ( ) Program Symantec Endpoint Protection w pełni obsługuje maszyny wirtualne z systemem Windows 8. Niemniej jednak, używanie usługi Shared Insight Cache obsługującej interfejs vshield (vsic) nie jest obsługiwane w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Windows 8. Stan ochrony klienta GVM w programie Symantec Endpoint Protection Manager może zmieniać się między nieznanym a chronionym (tylko wersja Enterprise) Program Symantec Endpoint Protection Manager może tymczasowo zgłaszać stan maszyny Security Virtual Appliance jako nieznany. Problem ten występuje, gdy chronione maszyny GVM przechodzą z trybu wstrzymania. Liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze vshield Manager (tylko wersja Enteprise) ( ) Ze względu na różnice w obsłudze raportów, liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze vshield Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager. Ten problem nie ma rozwiązania. Jako sprawdzoną metodę, firma Symantec zaleca monitorowanie stanu ochrony klientów na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager, a nie na serwerze vshield Manager. Zagadnienia dotyczące klienta Ta sekcja zawiera informacje na temat zagadnień dotyczących klientów Symantec Endpoint Protection na platformie Windows. Skonfigurowanie serwera proxy obsługującego protokół NTLM do używania podstawowego uwierzytelniania protokołu HTTP powoduje, że usługa LiveUpdate zwraca błąd na klientach z systemem Windows XP/Vista ( ) System Windows XP/Vista usuwa poświadczenia uwierzytelniania podane podczas konfigurowania programu Symantec Endpoint Protection do używania serwera proxy obsługującego protokół NTLM za pomocą podstawowego uwierzytelniania na hoście HTTP(S). To usunięcie powoduje, ze usługa LiveUpdate na kliencie zwraca komunikat o błędzie.

12 12 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Ten problem nie ma rozwiązania. Interfejs użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) w kliencie Symantec Endpoint Protection pomija odniesienie ( ) Tekst w interfejsie użytkownika funkcji ELAM w kliencie Symantec Endpoint Protection wskazuje jedynie system Windows 8. Tekst w interfejsie użytkownika powinien brzmieć Windows 8 i Windows Server Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta Następująca funkcja przedstawia zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta. Moduły LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie mogą stosować profili modułów Enforcer większych niż 32 MB ( ) Rozmiar profili modułów LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie może przekraczać 32 MB. Ten problem nie ma rozwiązania. Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec nie działa w wersjach programu Symantec Network Access Control starszych niż ( ) Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec jest nowe w programie Symantec Network Access Control i nie działa w starszych wersjach programu Symantec Network Access Control. Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy Ta sekcja przedstawia zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy kontekstowej.

13 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 13 Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia ( ) Sekcja Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane zawiera niepoprawne informacje. Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia. Sekcję tę zawiera Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oraz Pomoc programu Symantec Endpoint Protection Manager. Dokumentacja Pomocy klienta Symantec Endpoint Protection nieprawidłowo określa kolumny umożliwiające rozwiązanie problemów z wersją definicji ( ) W razie kliknięcia pozycji Pomoc > Rozwiązywanie problemów > Wersje > Pomoc na kliencie dokumentacja błędnie wskazuje, że numer wersji i moniker zawiera opis kolumny Definicje. W kolumnie wyświetlane są informacje o typie, numerze kolejnym i dacie ostatniego sprawdzenia aktualnie zainstalowanych plików definicji wirusów i innych plików definicji. Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control informuje o obsłudze nieobsługiwanego przełącznika Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control w Podręczniku wprowadzającym programu Symantec Network Access Control zawiera błędną informację o obsłudze przełącznika Dell Force 10. Dokumentacja rozwiązań egzekwowania kontroli dostępu do sieci innych firm niepoprawnie wskazuje program Cisco NAC (Network Access Control) ( ) Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control w sekcji Jak są egzekwowane zasady w przypadku komputerów bez klientów niepoprawnie wskazuje program Cisco NAC jako obsługiwane rozwiązanie egzekwowania innej firmy.

14 14 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania W celu ponownego dodania istniejącego partnera replikacji (dotyczy tylko wersji dla przedsiębiorstw) konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu ( ) Sekcja Ponowne dodawanie wcześniej usuniętego partnera replikacji nie informuje, że konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu. Nie można użyć poświadczeń administratora domeny lub administratora z ograniczeniami. Sekcję tę zawiera Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Ustawienie Automatycznie blokuj adres IP atakującego znajduje się w obszarze Ochrona i tryb ukrywania (dotyczy tylko wersji dla przedsiębiorstw) ( ) Sekcja pod tytułem Automatyczne blokowanie połączeń z atakującym komputerem przedstawia błędną lokalizację ustawienia umożliwiającego blokowanie adresu IP atakującego komputera. Prawidłowa lokalizacja w zasadzie zapory to obszar Ochrona i tryb ukrywania w sekcji Ustawienia ochrony. Sekcję tę zawiera Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Pomoc dotycząca uwierzytelniania konta administratora na serwerze katalogowym błędnie stwierdza, że można pozostawić puste pole Nazwa konta (dotyczy tylko wersji dla przedsiębiorstw) ( ) Pomoc online dotycząca dodawania konta administratora za pomocą karty Uwierzytelnianie zawiera następujące niepoprawne informacje: Pole Nazwa konta można pozostawić puste, aby administratorzy serwera zarządzania nie byli nigdy blokowani z powodu zmiany hasła na serwerze katalogowym. Można użyć tego anonimowego uwierzytelniania na serwerze katalogowym, aby administratorzy mogli zawsze logować się do programu Symantec Endpoint Protection Manager. Pomoc powinna zawierać następujący tekst: Aby administratorzy nie byli nigdy blokowani z powodu zmiany hasła na serwerze katalogowym, należy utworzyć na serwerze katalogowym wpis umożliwiający anonimowy dostęp. Dokumentacja użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) pomija odniesienie ( ) Odniesienia dotyczące funkcji ELAM w Podręczniku instalacji i podręczniku administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network

15 Uwagi o wersji Obsługiwane ścieżki migracji i uaktualnienia do programu Symantec Endpoint Protection Access Control, Podręczniku instalacji i podręczniku administratora programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, Podręczniku klienta programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, Podręczniku klienta programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oraz Pomocy kontekstowej klienta Symantec Endpoint Protection i konsoli Symantec Endpoint Protection Manager wskazują jedynie system Windows 8. Wskazane powinny być systemy Windows 8 oraz Windows Server Obsługiwane ścieżki migracji i uaktualnienia do programu Symantec Endpoint Protection Program Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) można bez problemów zainstalować z zastąpieniem następującej kompilacji: Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2) Ponadto: Wszystkie obsługiwane starsze produkty należy migrować do wersji Symantec Endpoint Protection przed uaktualnieniem do wersji Symantec Endpoint Protection Obsługiwane starsze produkty to program Symantec AntiVirus 10.x. Wersje programu Symantec Endpoint Protection starsze niż należy uaktualnić do wersji Symantec Endpoint Protection przed uaktualnieniem do wersji Symantec Endpoint Protection Starsze wersje to program Symantec Endpoint Protection 11.x, który można uaktualnić jedynie do wersji programu Symantec Endpoint Protection dla przedsiębiorstw. Nie można przejść z wersji Symantec Endpoint Protection (dla przedsiębiorstw) do wersji Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Szczegółowe informacje o obsługiwanych i nieobsługiwanych ścieżkach migracji lub uaktualnienia do wersji Symantec Endpoint Protection , przedstawia podręcznik dokumentujący używaną wersję programu Symantec Endpoint Protection. Podręczniki są dostępne przy użyciu następujących łączy: Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

16 16 Uwagi o wersji Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Zasadnicze wymagania systemowe serwera Symantec Endpoint Protection Manager i klientów są takie same, jak obsługiwanych systemów operacyjnych. Tabela 1-2 przedstawia wymagania minimalne programu Symantec Endpoint Protection Manager. Tabela 1-3 przedstawia wymagania minimalne klienta Symantec Endpoint Protection. Tabela 1-4 przedstawia wymagania minimalne klienta Symantec Network Access Control. Tabela 1-5 przedstawia wymagania minimalne klienta Symantec Network Access Control On-Demand. Tabela 1-2 Składnik Procesor Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection Manager Wymagania Procesor 32-bitowy: co najmniej Intel Pentium III o szybkości 1 GHz lub równoważny (zalecany Intel Pentium 4 lub równoważny) Procesor 64-bitowy: co najmniej Pentium 4 o szybkości 2 GHz z obsługą architektury x86-64 lub równoważny Uwaga: Procesory Intel Itanium IA-64 nie są obsługiwane. Fizyczna pamięć RAM Dysk twardy Minimum 2 GB dostępnej pamięci RAM, zalecane 4 GB lub więcej. Uwaga: Program Symantec Endpoint Protection Manager może wymagać dodatkowej pamięci RAM w zależności od wymogów innych, już zainstalowanych aplikacji. Small Business Edition: minimum 16 GB dostępnego miejsca, zalecane 100 GB. Wersja dla przedsiębiorstw: 16 GB dostępnego miejsca (zalecane 100 GB) dla serwera zarządzania; minimum 40 GB dostępnego miejsca (zalecane 200 GB) dla serwera zarządzania i lokalnie instalowanej bazy danych. Wyświetlacz 1024 x 768

17 Uwagi o wersji Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control 17 Składnik System operacyjny Przeglądarka internetowa Wymagania Windows XP (32-bitowy, SP2 lub nowszy; 64-bitowy, wszystkie dodatki SP, wszystkie wersje oprócz wersji Home) Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy, RTM i SP1, wszystkie wersje oprócz Home) Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy, funkcja Windows To Go nie jest obsługiwana) Windows Server 2003 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, SP1 lub nowszy) Windows Server 2008 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, RTM, SP1 i SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32-bitowy) Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy) Windows Small Business Server 2011 (64-bitowy) Windows Essential Business Server 2008 (64-bitowy) Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10 Mozilla Firefox 3.6 do Google Chrome do wersji Uwaga: Klientami starszymi niż wersja 12.1 można zarządzać za pomocą tej wersji programu Symantec Endpoint Protection Manager, bez względu na system operacyjny klienta. Program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera wbudowaną bazę danych. Można również używać jednej z następujących wersji programu Microsoft SQL Server (tylko w wersji Enteprise): SQL Server 2005, SP4 SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2012

18 18 Uwagi o wersji Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Tabela 1-3 Składnik Wymagania systemowe klientów Symantec Endpoint Protection dla systemów Windows i Mac Wymagania Procesor Procesor 32-bitowy dla systemu Windows: co najmniej Intel Pentium III o szybkości 1 GHz lub równoważny (zalecany Intel Pentium 4 lub równoważny) Procesor 32-bitowy dla systemu Mac: Intel Core Solo, Intel Core Duo. Procesory PowerPC nie są obsługiwane. Procesor 64-bitowy dla systemu Windows: co najmniej Pentium 4 o szybkości 2 GHz z obsługą architektury x86-64 lub równoważny. Procesory Itanium nie są obsługiwane. Procesor 64-bitowy dla systemu Mac: Intel Core 2 Duo, Intel Quad Core Xeon Fizyczna pamięć RAM System Windows: 512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB) lub więcej, jeśli wymaga tego system operacyjny System Mac: 1 GB pamięci RAM w systemie OS X 10.6, 2 GB w systemie OS X 10.7 i 10.8 Dysk twardy System Windows: 850 MB dostępnego miejsca na dysku twardym na instalację; na składniki oprogramowania i dzienniki wymagane jest dodatkowe miejsce Uwaga: Wymagania dotyczące miejsca dotyczą systemu plików NTFS. System Mac: 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym na instalację Wyświetlacz 800 x 600

19 Uwagi o wersji Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control 19 Składnik System operacyjny Wymagania Windows XP Home lub Professional (32-bitowy, SP2 lub nowszy; 64-bitowy, wszystkie dodatki SP) Windows XP Embedded (SP2 lub nowszy) Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy) Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy, RTM i SP1) Windows Embedded Standard 7 Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy, funkcja Windows To Go nie jest obsługiwana) Windows Server 2003 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, SP1 lub nowszy) Windows Server 2008 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, SP1 i SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32-bitowy) Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy) Windows Small Business Server 2011 (64-bitowy) Windows Essential Business Server 2008 (64-bitowy) Mac OS X , 10.7 (32-bitowy, 64-bitowy); 10.8 (64-bitowy) Mac OS X Server , 10.7 (32-bitowy, 64-bitowy); 10.8 (64-bitowy) Informacje na temat wymagań systemowych klienta Symantec AntiVirus w systemie Linux zawiera podręcznik Symantec AntiVirus for Linux Implementation Guide. Tabela 1-4 Składnik Wymagania systemowe klienta Symantec Network Access Control Wymaganie Procesor Procesor 32-bitowy dla systemu Windows: co najmniej Intel Pentium III o szybkości 1 GHz lub równoważny (zalecany Intel Pentium 4 lub równoważny) Procesor 64-bitowy dla systemu Windows: co najmniej Pentium 4 o szybkości 2 GHz z obsługą architektury x86-64 lub równoważny. Procesory Itanium nie są obsługiwane.

20 20 Uwagi o wersji Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Składnik System operacyjny Wymaganie Windows XP (32-bitowy, SP2 lub nowszy; 64-bitowy, wszystkie dodatki SP) Windows XP Embedded Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy) Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy) Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy) Windows Server 2003 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, SP1 lub nowszy) Windows Server 2008 (32-bitowy, 64-bitowy) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy) Windows Essential Business Server 2008 (64-bitowy) Fizyczna pamięć RAM Dysk twardy Wyświetlacz 512 MB pamięci RAM lub więcej, jeśli wymaga tego system operacyjny 32-bitowy: 300 MB; 64-bitowy: 400 MB 800 x 600 Tabela 1-5 Składnik Wymagania systemowe klienta Symantec Network Access Control On-Demand Wymaganie Procesor System Windows: Intel Pentium II 550 MHz(1 GHz w systemie Windows Vista) lub szybszy System Mac: tylko procesory firmy Intel System operacyjny Windows XP Home lub Professional (32-bitowy, z dodatkiem SP 2 i SP3) Windows Vista (32-bitowy, 64-bitowy) Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy) Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy) Windows Server 2003 (32-bitowy, 64-bitowy, R2, SP1 lub nowszy) Windows Server 2008 (32-bitowy, 64-bitowy, R2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy) Windows Essential Business Server 2008 (64-bitowy) Mac OS X 10.5, 10.6 lub 10.7

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel Identyfikator dokumentu: 33429-01-1250-01 Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright 1989-2001 by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo