Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1."

Transkrypt

1 Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja produktu: Wersja dokumentacji: 1 Informacje prawne Copyright 2012 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Symantec oraz nazwy Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System,LiveUpdate, Norton, Sygate, i TruScan to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów w USA oraz innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom

3 ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4

5 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Ten dokument obejmuje następujące zagadnienia: Niniejszy dokument informacje Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Co nowego w programie Symantec Network Access Control Znane problemy i ich rozwiązania Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Manager Obsługiwane ścieżki migracji klientów Symantec Endpoint Protection Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Dodatkowe źródła informacji na temat programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

6 6 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Niniejszy dokument informacje Niniejszy dokument informacje Przed zainstalowaniem albo uaktualnieniem programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Network Access Control lub Symantec Endpoint Protection Small Business Edition albo skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Uwagi o wersji przedstawiają znane problemy oraz dodatkowe informacje, które nie znalazły się w standardowej dokumentacji ani w Pomocy kontekstowej. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące następujących wersji produktów firmy Symantec: Symantec Endpoint Protection, wersja Enterprise Symantec Network Access Control Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Należy przyjąć, że o ile nie wskazano inaczej, cały materiał dotyczy wszystkich wersji. Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Tabela 1-1 przedstawia nowe funkcje w najnowszej wersji programu Symantec Endpoint Protection (wersji Enterprise) i Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Tabela 1-2 przedstawia dodatkowe nowe funkcje programu Symantec Endpoint Protection (tylko wersji Enterprise).

7 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Tabela 1-1 Nowe funkcje programu Symantec Endpoint Protection i Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Funkcja Wymagania systemowe Opis Program Symantec Endpoint Protection obsługuje dodatkowe nowe platformy i konfiguracje. Program Symantec Endpoint Protection Manager można zainstalować w następujących systemach operacyjnych: Windows 8 Windows Server 2012 Klienta Symantec Endpoint Protection można zainstalować w następujących systemach operacyjnych: Windows 8 oraz Windows Server 2012 Mac OS X 10.8, Mountain Lion Na woluminach sformatowanych z rozpoznawaniem wielkości znaków w systemie Mac OS X Programu Symantec Endpoint Protection Manager można używać w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 10 Google Chrome do wersji Pełna lista wymagań systemowych: Patrz Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control na stronie 24 Szczegółowe informacje zawiera artykuł bazy wiedzy: Uwagi o wersji i wymagania systemowe wszystkich wersji programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

8 8 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Funkcja Instalacja Opis W Kreatorze instalacji klienta wprowadzono następujące zmiany: Kreator instalacji klienta zawiera opcję Instalowanie pakietu aktualizacji komunikacji, umożliwiającą przekazywanie pliku komunikacji (Sylink.xml) do klienta w pakiecie instalacji klienta. Plik Sylink.xml umożliwia przekonwertowanie klienta niezarządzanego na klienta zarządzanego lub zarządzanie wcześniej oddzielonym klientem. W poprzednich wersjach konieczne było wyeksportowanie pliku Sylink.xml z serwera zarządzania i zaimportowanie pliku Sylink.xml do każdego klienta. Kreator instalacji klienta szybciej przeszukuje sieć w celu znalezienia komputerów bez zainstalowanego oprogramowania klienckiego. Kreator instalacji klienta oferuje opcję Automatycznie odinstaluj istniejące oprogramowanie zabezpieczające umożliwiającą odinstalowanie za pomocą funkcji usuwania oprogramowania zabezpieczającego produktów zabezpieczających innych firm z komputera klienckiego. Funkcja usuwa oprogramowanie zabezpieczające, zanim pakiet instalacji klienta zainstaluje oprogramowanie klienckie. W wersji funkcja usuwa ponad 40 dodatkowych produktów innych firm. Listę produktów odinstalowywanych przez funkcję dezinstalacji oprogramowania zabezpieczającego innych firm zawiera artykuł bazy wiedzy: Funkcja usuwania oprogramowania zabezpieczającego innych firm w programie Symantec Endpoint Protection 12.1 informacje W celu zdiagnozowania typowych problemów przed i po instalacji można pobrać i uruchomić nowe narzędzie diagnostyczne na serwerze zarządzania. Narzędzie Pomocy firmy Symantec umożliwia samodzielne rozwiązanie problemów z produktem bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną. Informacje można znaleźć w artykule bazy wiedzy pod adresem: Symantec Help Zdalne zarządzanie Program Symantec Endpoint Protection zapewnia publiczną obsługę zdalnego zarządzania i monitorowania klienta oraz serwera zarządzania. Nowe usługi internetowe umożliwiają napisanie własnych narzędzi zdalnego wykonywania zadań, aby: Uruchamiać polecenia na kliencie w celu rozwiązania sytuacji zagrożenia. Wyeksportować zasady z serwera. Zastosować zasady do klientów z różnych serwerów. Monitorować stan licencji i stan składników oprogramowania na serwerze zarządzania. Dokumentacja i inne narzędzia zdalnego monitorowania oraz obsługi zarządzania znajdują się w zestawie SDK usług internetowych, na dysku instalacyjnym w folderze: /Tools/Integration/ SEPM_WebService_SDK

9 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Funkcja Funkcje systemu Windows 8 Funkcje ochrony Opis Obsługa interfejsu użytkownika w stylu systemu Microsoft Windows 8, w tym powiadomień wyskakujących o zdarzeniach krytycznych. Obsługa systemów Windows 8 i Windows Server Obsługa funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) systemu Windows 8 zapewnia obsługiwaną przez firmę Microsoft metodę uruchamiania oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym oprogramowaniem przed wszystkimi innymi składnikami innych firm. Ponadto dostawcy mogą teraz kontrolować uruchamianie sterowników innych firm w zależności od poziomów zaufania. Jeśli sterownik nie jest zaufany, można go uruchomić z sekwencji rozruchu. Obsługa funkcji ELAM umożliwia sprawniejsze wykrywanie narzędzi typu rootkit. Ochrona przed wirusami i programami typu spyware: Pełna obsługa interfejsu użytkownika w stylu systemu Microsoft Windows 8. Wyjątki: Dodano obsługę protokołu HTTPS w wyjątkach zaufanych domen internetowych. Wspólne zmienne w wyjątkach dotyczą teraz aplikacji 64-bitowych i 32-bitowych. Usługa LiveUpdate Łącze na stronie Stan klienta umożliwia teraz użytkownikom końcowym szybkie i proste sprawdzanie, czy klient ma najnowsze składniki oprogramowania. Łącze wyświetla okno dialogowe wersji składników oprogramowania, w którym w nowej kolumnie widnieje czas ostatniego sprawdzenia przez klienta dostępności aktualizacji poszczególnych typów składników oprogramowania. Użytkownicy mogą mieć większą pewność, że ich klient jest aktualizowany prawidłowo i ma najnowszy system ochrony.

10 10 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Nowości w programie Symantec Endpoint Protection Tabela 1-2 Dodatkowe nowe funkcje w programie Symantec Endpoint Protection (wersja Enterprise) Funkcja Wirtualizacja Opis Program Symantec Endpoint Protection zawiera następujące usprawnienia wirtualizacji: Usługę Shared Insight Cache obsługującą interfejs vshield. Dostarczaną w maszynie Security Virtual Appliance usługę Shared Insight Cache obsługującą interfejs vshield można zainstalować w infrastrukturze VMware na każdym hoście. Obsługująca interfejs vshield usługa Shared Insight Cache zwiększa wydajność skanowania plików. Użytkownik może monitorować maszynę Security Virtual Appliance i stan klienta w programie Symantec Endpoint Protection Manager. W celu zarządzania wirtualnymi maszynami-gośćmi (GVM) w nietrwałych infrastrukturach VDI: Program Symantec Endpoint Protection Manager zawiera nową opcję konfigurowania okresu starzenia nietrwałych maszyn GVM pracujących w trybie offline. Program Symantec Endpoint Protection Manager usuwa nietrwałych klientów GVM, którzy nie nawiązali połączenia przez określony czas. Klienci Symantec Endpoint Protection mają teraz ustawienie konfiguracji wskazujące, że są nietrwałymi maszynami GVM. Nietrwałe maszyny GVM pracujące w trybie offline można teraz odfiltrować w widoku karty Klienci w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Funkcje ochrony Zapobieganie zagrożeniom: Kontrola urządzeń wysyła teraz powiadomienie i tworzy zdarzenie dziennika za każdym razem, gdy zablokuje wcześniej wyłączone urządzenie. Poprzednio kontrola urządzeń wysyłała powiadomienie i rejestrowała zdarzenie tylko przy pierwszym wyłączeniu urządzenia. Blokada systemu może teraz działać w trybie listy niedozwolonych. Funkcję blokady systemu należy skonfigurować do wyświetlania trybu listy dozwolonych jak i domyślnego trybu listy dozwolonych. W trybie listy niedozwolonych blokowane są jedynie aplikacje z określonej listy. Program Symantec Endpoint Protection Manager może automatycznie aktualizować istniejące listy niepowtarzalnych identyfikatorów plików i listy nazw aplikacji używane przez funkcję blokady systemu w trybie listy dozwolonych lub listy niedozwolonych. Zasady: Można wyeksportować wszystkie zasady, lokalizacje i ustawienia serwera dotyczące domeny. W razie zaimportowania tych zasad i ustawień do nowej domeny nie trzeba tworzyć ich ponownie. Usługa LiveUpdate Zasad ustawień usługi LiveUpdate zawiera dodatkowy typ dostawcy aktualizacji grupy (GUP, Group Update Provider), umożliwiający klientom łączenie się z dostawcami aktualizacji grupy w innej podsieci. Ten nowy typ dostawcy aktualizacji grupy umożliwia jawne zdefiniowanie sieci, a z którymi może się łączyć każdy klient. Można skonfigurować jedną zasadę usługi LiveUpdate, aby spełnić wszystkie wymagania.

11 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Co nowego w programie Symantec Network Access Control Patrz Co nowego w programie Symantec Network Access Control na stronie 11 Co nowego w programie Symantec Network Access Control Program Symantec Network Access Control obejmuje nowe funkcje programu Symantec Endpoint Protection Manager, zasad integralności hosta i modułów Enforcer. Tabela 1-3 przedstawia nowe funkcje dotyczące zasad integralności hosta i modułów Enforcer.

12 12 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Co nowego w programie Symantec Network Access Control Tabela 1-3 Nowe funkcje dotyczące zasad integralności hosta i modułów Enforcer Funkcja Zasady integralności hosta Opis Zasada integralności hosta programu Symantec Endpoint Protection Manager zawiera następujące nowe szablony, które można zaimportować do wymagania integralności hosta. Klient Symantec Network Access Control sprawdza, czy komputer kliencki spełnia wymagania zasady integralności hosta. Aby oszczędzić czas, można utworzyć wymaganie integralności hosta oparte na istniejącym szablonie, zamiast tworzyć wymaganie niestandardowe. Skanowanie dysków wymiennych Klient skanuje dyski USB po ich podłączeniu. Następnie klient automatycznie skanuje plik autorun.inf i każdy plik, do którego odwołuje się plik autorun.inf. Wykrywanie podwójnej karty NIC Klient sprawdza, czy komputer ma podwójną kartę NIC. Jeśli komputer ma dwie karty NIC, klient ustawia jest klucz rejestru, którego można użyć jako kryterium przełączania lokalizacji. Klient może zmienić lokalizację, aby zablokować ruch, zarejestrować zdarzenie i wyświetlić monit użytkownikowi. Wykrywanie stanu lokalnego dostawy aktualizacji grupy Klient wykrywa, czy klient lokalny jest dostawcą aktualizacji grupy i czy działa prawidłowo jako dostawca aktualizacji grupy. Sprawdź logowanie w domenie Klient sprawdza, czy użytkownik końcowy jest zalogowany w prawidłowej domenie lub grupie roboczej. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do prawidłowej domeny, klient przełącza użytkownika końcowego na inną zasadę. Sprawdź SSID sieci bezprzewodowej Klient sprawdza identyfikator SSID komputera klienckiego w celu upewnienia się, że komputer łączy się z siecią firmy. Wyłącz drukowanie ekranu Klient wyłącza funkcję drukowania ekranu systemu Windows. Jako że dane w grafice jest trudniej wykryć niż dane w tekście, przechwytywanie ekranu za pomocą funkcji drukowania ekranu stwarza większe zagrożenie. Stan stan Centrum zabezpieczeń Klient sprawdza stan różnych produktów zabezpieczających skonfigurowanych za pomocą Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Klient może na przykład sprawdzić, czy produkt antywirusowy jest uruchomiony i włączony lub Zapora systemu Windows jest uruchomiona i włączona.

13 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania 13 Funkcja Moduły Enforcer Opis Program Symantec Network Access Control może teraz poddać kwarantannie zainfekowanego klienta. Moduły Enforcer działają teraz w systemie Red Hat Enterprise Linux 6.1. Moduły Enforcer obsługują zdarzenia Syslog modułów Enforcer, co zapewnia lepsze monitorowanie. Można przypisać listę serwerów zarządzania do modułu Enforcer, aby moduł Enforcer komunikował się z wieloma serwerami zarządzania. Moduły Enforcer mogą teraz uwierzytelniać się na serwerach z jednej listy serwerów zarządzania, ale nadal mieć autoryzację do łączenia się z serwerami na innej liście serwerów zarządzania. Znane problemy i ich rozwiązania Problemy przedstawione w tej sekcji są nowymi problemami dotyczącymi programu Symantec Endpoint Protection w wersji Przed instalowaniem programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Network Access Control lub Symantec Endpoint Protection Small Business Edition albo skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej należy zapoznać się z całym niniejszym dokumentem. Uwagi o wersji przedstawiają znane problemy oraz dodatkowe informacje, które nie znalazły się w standardowej dokumentacji ani w Pomocy kontekstowej. Znane problemy dotyczące wersji Enterprise, ale nie wersji Small Business Edition, są wskazane dopiskiem wersja Enterprise na końcu tytułu. Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control są przedstawione w oddzielnej sekcji. Znane problemy dotyczące uaktualnień, migracji i instalacji. Patrz Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji na stronie 14 Znane problemy dotyczące serwera zarządzania. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 15 Znane problemy dotyczące dostosowywania zasad. Patrz Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 17 Znane problemy dotyczące wirtualizacji. Patrz Zagadnienia dotyczące wirtualizacji na stronie 17 Znane problemy dotyczące klienta dla systemu Windows. Patrz Zagadnienia dotyczące klienta na stronie 18

14 14 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control. Problemy te dotyczą również zagadnień związanych z modułami Enforcer oraz zasadami integralności hosta. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta na stronie 19 Znane nieprawidłowe informacje znalezione jedynie w dokumentacji dowolnej wersji. Patrz Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy na stronie 19 Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji Ta sekcja zawiera informacje na temat instalacji, uaktualniania i migracji. Program Symantec Endpoint Protection nie ma certyfikatu zgodności ze standardem FIPS ( ) Program Symantec Endpoint Protection używa środowiska JRE 1.7, a nie JRE 1.6, ponieważ firma Oracle ogłosiła, że w w listopadzie 2012 r. nastąpi zakończenie publicznej obsługi wersji JRE 1.6. Certyfikowane biblioteki Crypto-J 6.0 i SSL-L J 6.0, obsługujące środowisko JRE 1.7, nie są aktualnie dostępne w firmie RSA. W chwili publikacji niniejszych uwag o wersji firma RSA nie podała jeszcze oficjalnej daty certyfikacji tych bibliotek. W związku z tym, firma Symantec nie może certyfikować instalacji programu Symantec Endpoint Protection w konfiguracji zgodnej ze standardem FIPS. Nie można przeprowadzić uaktualnienia ani migracji do wersji z wersji programu Symantec Endpoint Protection, w której włączono tryb FIPS. Przed uaktualnieniem lub migracją należy wyłączyć tryb FIPS i przywrócić serwery i klientów do stanu bez obsługi FIPS. Tryb FIPS nie istnieje w wersji Aby zachować ochronę zgodną ze standardem FIPS, należy kontynuować używanie dotychczasowej wersji programu Symantec Endpoint Protection. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go ( ) Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go, przeznaczonej dla przedsiębiorstw funkcji systemu Windows 8. Ten problem nie ma rozwiązania.

15 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania 15 Kreator konfiguracji serwera zarządzania nieprawidłowo wskazuje ścieżkę migracji z programu Symantec Administration Console for Mac ( ) Kreator konfiguracji serwera zarządzania błędnie wyświetla tekst wskazujący, że można zaimportować dane zasad i konfiguracji klienta z programu Symantec Administration Console for Mac. Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje takiej migracji. Niezaznaczone ustawienie Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia... jest zaznaczone po uaktualnieniu (tylko wersja Enterprise) ( ) Po uaktualnieniu do wersji ustawienie Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia... jest zaznaczone i ma ustawienie domyślne (30 dni), nawet jeśli nie było wcześniej zaznaczone. Zaznaczenie ustawienia można usunąć w obszarze Administrator > Domeny > Edycja właściwości domeny > Ogólnel. Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager. Program Symantec Endpoint Protection Manager używa teraz silniejszego szyfrowania do zapamiętywania haseł i wymaga ponownego zapisania starszych haseł ( ) Program Symantec Endpoint Protection Manager używa algorytmu AES do przechowywania poświadczeń hasła logowania. Starszy program Symantec Endpoint Protection Manager używa do przechowywania haseł algorytmu DES. Ze względów bezpieczeństwa program Symantec Endpoint Protection Manager nie odszyfrowuje hasła DES. Zapamiętane hasło nie jest zgodne wstecz. W razie stosowania opcji zapamiętywania starsze hasło DES celowo przestaje być zapamiętane po uaktualnieniu programu Symantec Endpoint Protection do wersji Po uaktualnieniu pola poświadczeń hasła są puste na ekranie logowania programu Symantec Endpoint Protection Manager. Konieczne jest ponowne wpisanie poświadczeń hasła w celu zapisania hasła przy użyciu szyfrowania AES.

16 16 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania Przeglądarka Chrome jest niezgodna z Pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager w razie uruchomienia za pomocą menu Start ( ) Pomoc dotyczącą wszystkich części tej wersji można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Jeśli jednak zainstalowany jest program Google Chrome i jest on domyślną przeglądarką internetową, nie można otworzyć Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą menu Start. Nie dotyczy to Pomocy kontekstowej otwieranej w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Problem dotyczy Pomocy wszystkich wersji Podręcznika instalacji i podręcznika administratora programów Symantec Endpoint Protection oraz Symantec Network Access Control, a także dokumentu Integration Guide for Remote Monitoring and Management with Symantec Endpoint Protection (Podręcznik integracji funkcji zdalnego monitorowania z programem Symantec Endpoint Protection). Aby rozwiązać problem, można otworzyć Pomoc ręcznie za pomocą programu Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Aby ręcznie otworzyć Pomoc w programie Internet Explorer lub Mozilla Firefox: 1. Przejdź do lokalizacji folder_instalacji\tomcat\webapps\root\help\. Domyślnie folder_instalacji znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager w systemach 32-bitowych lub C:\Program Files (x86)\symantec\symantec Endpoint Protection Manager w systemach 64-bitowych. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Spe.htm, kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Komunikat Nie można sprawdzić poprawności certyfikatu podczas logowania się do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Podczas logowania do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager wyświetlany jest komunikat nie można sprawdzić poprawności certyfikatu. Program Symantec Endpoint Protection Manager używa wersji środowiska Java, która nie zaznacza już domyślnie opcji Zawsze ufaj zawartościodtegowydawcy. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu, należy ręcznie zaznaczyć tę opcję podczas logowania.

17 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania 17 W dziennikach serwera widnieje wiele komunikatów o wyjątku SQL SecurityAlertNotifyTask ( ) Komunikat java.sql.sqlexception: połączenie jest zamknięte, dotyczący zadania SecurityAlertNotifyTask, jest wyświetlany wielokrotnie w dzienniku scm.server.log na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager. Komunikat ten jest generowany, ponieważ połączenie jest już zamknięte i nie można go znowu zamknąć. Te komunikaty dotyczące zadania SecurityAlertNotifyTask można zignorować. Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy z zasadami w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Program Symantec Endpoint Protection Manager dodał możliwość podania wyjątków ścieżek plików określonych aplikacji dla funkcji SONAR. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager Klientów tych należy uaktualnić do wersji Podobnie, starszy serwer Symantec Endpoint Protection Manager nie może podać wyjątków funkcji SONAR klientom Symantec Endpoint Protection Zagadnienia dotyczące wirtualizacji Ta sekcja zawiera informacje dotyczące wirtualizacji. Funkcje wirtualizacji obsługują oprogramowanie vsphere 5.1 Funkcje wirtualizacji w programie Symantec Endpoint Protection (tylko w wersji Enterprise) obsługują używanie oprogramowania vsphere 5.1. Maszyny GVM z systemem Windows 8 obsługujące vsic nie są obsługiwane (tylko wersja Enterprise) ( ) Program Symantec Endpoint Protection w pełni obsługuje maszyny wirtualne z systemem Windows 8. Niemniej jednak, używanie usługi Shared Insight Cache obsługującej interfejs vshield (vsic) nie jest obsługiwane w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Windows 8.

18 18 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania Stan ochrony klienta GVM w programie Symantec Endpoint Protection Manager może zmieniać się między nieznanym a chronionym (tylko wersja Enterprise) Program Symantec Endpoint Protection Manager może tymczasowo zgłaszać stan maszyny Security Virtual Appliance jako nieznany. Problem ten występuje, gdy chronione maszyny GVM przechodzą z trybu wstrzymania. Liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze vshield Manager (tylko wersja Enteprise) ( ) Ze względu na różnice w obsłudze raportów, liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze vshield Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager. Ten problem nie ma rozwiązania. Jako sprawdzoną metodę, firma Symantec zaleca monitorowanie stanu ochrony klientów na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager, a nie na serwerze vshield Manager. Zagadnienia dotyczące klienta Ta sekcja zawiera informacje na temat zagadnień dotyczących klientów Symantec Endpoint Protection na platformie Windows. Domyślne ustawienia ochrony przed naruszeniem integralności zostały zmienione na Blokuj i nie rejestruj ( ) Domyślnie ochrona przed naruszeniem integralności ma teraz ustawienie Blokuj inierejestruj. Nowe ustawienie domyślne dotyczy nowych instalacji. Uaktualnienia istniejących instalacji zachowują bieżące ustawienia. Nowe ustawienie domyślne zapobiega generowaniu dużej liczby zdarzeń dziennika przez funkcję Ochrona przed naruszeniem integralności. Nie można już także skonfigurować powiadomień funkcji Ochrona przed naruszeniem integralności. Skonfigurowanie serwera proxy obsługującego protokół NTLM do używania podstawowego uwierzytelniania protokołu HTTP powoduje, że usługa LiveUpdate zwraca błąd na klientach z systemem Windows XP/Vista ( ) System Windows XP/Vista usuwa poświadczenia uwierzytelniania podane podczas konfigurowania programu Symantec Endpoint Protection do używania serwera

19 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Znane problemy i ich rozwiązania 19 proxy obsługującego protokół NTLM za pomocą podstawowego uwierzytelniania na hoście HTTP(S). To usunięcie powoduje, ze usługa LiveUpdate na kliencie zwraca komunikat o błędzie. Ten problem nie ma rozwiązania. Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta Następująca funkcja przedstawia zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta. Moduły LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie mogą stosować profili modułów Enforcer większych niż 32 MB ( ) Rozmiar profili modułów LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie może przekraczać 32 MB. Ten problem nie ma rozwiązania. Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec nie działa w wersjach programu Symantec Network Access Control starszych niż ( ) Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec jest nowe w programie Symantec Network Access Control i nie działa w starszych wersjach programu Symantec Network Access Control. Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy Ta sekcja przedstawia zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy kontekstowej. Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia ( ) Opis w części Lista klientów zmieniła się, w sekcji Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane, zawiera błędne informacje. Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia. Sekcję tę zawiera Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, Podręcznik instalacji i podręcznik administratora programu Symantec Endpoint Protection

20 20 Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oraz Pomoc programu Symantec Endpoint Protection Manager. Narzędzie diagnostyczne i doradcze w sprawach produktów firmy Symantec ma teraz nazwę Symantec Help Zlokalizowana dokumentacja programu Symantec Endpoint Protection zawiera informacje o nowym narzędziu rozwiązywania problemów, zwanym narzędziem diagnostycznym i doradczym w sprawach produktów firmy Symantec. Firma Symantec zmieniła nazwę tego narzędzia na Symantec Help lub SymHelp. Dokumentacja Pomocy klienta Symantec Endpoint Protection nieprawidłowo określa kolumny umożliwiające rozwiązanie problemów z wersją definicji ( ) W razie kliknięcia pozycji Pomoc > Rozwiązywanie problemów > Wersje > Pomoc na kliencie dokumentacja błędnie wskazuje, że numer wersji i moniker zawiera opis kolumny Definicje. W kolumnie wyświetlane są informacje o typie, numerze kolejnym i dacie ostatniego sprawdzenia aktualnie zainstalowanych plików definicji wirusów i innych plików definicji. Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control informuje o obsłudze nieobsługiwanego przełącznika Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control w Podręczniku wprowadzającym programu Symantec Network Access Control zawiera błędną informację o obsłudze przełącznika Dell Force 10. Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Program Symantec Endpoint Protection wykrywa starsze oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec i migruje je.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4.1 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1

Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1 Uwagi o wersjach programu Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1a i 12.1.6 MP1 programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.6 MP1a / 12.1.6 MP1 Wersja dokumentacji: 4 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.5 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aplikacji R-Quick

Instrukcja aplikacji R-Quick Instrukcja aplikacji R-Quick Spis treści WYMAGANIA INSTALACYJNE ŚRODOWISKA ADOBE AIR I APLIKACJI R-QUICK... 2 INSTALACJA RĘCZNA ŚRODOWISKA AIR WINDOWS... 3 INSTALACJA RĘCZNA APLIKACJI R-Quick... 6 AUTOMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo