Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1."

Transkrypt

1 Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja produktu: Wersja dokumentacji: 1 Informacje prawne Copyright 2013 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec, logo znacznika wyboru oraz nazwy Altiris, LiveUpdate, Norton, Norton 360 i TruScan to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom

3 ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4

5 Uwagi o wersji Ten dokument obejmuje następujące zagadnienia: Niniejszy dokument informacje Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Znane problemy i ich rozwiązania Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac Wymagania systemowe programu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition lub Symantec Network Access Control Dodatkowe źródła informacji na temat programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Niniejszy dokument informacje Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące następujących wersji produktów firmy Symantec: Symantec Endpoint Protection, wersja Enterprise Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control

6 6 Uwagi o wersji Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Należy przyjąć, że o ile nie wskazano inaczej, cały materiał dotyczy wszystkich wersji. Przed zainstalowaniem tych produktów albo skontaktowaniem się z przedstawicielem pomocy technicznej należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Uwagi o wersji przedstawiają znane problemy oraz dodatkowe informacje, które nie znalazły się w standardowej dokumentacji ani w Pomocy kontekstowej. Nowości w wersji Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Ta wersja zawiera następujące nowe funkcje: Tabela 1-1 Nowe funkcje wersji Funkcja Obsługa programu Microsoft Outlook 2013 Obsługa programu Microsoft Exchange 2013 Server Korzyści Dodatek plug-in Automatyczna ochrona poczty Microsoft Outlook dodaje obsługę programu Microsoft Outlook Program Symantec Endpoint Protection wykrywa teraz domyślną instalację programu Microsoft Exchange 2013 Server i automatycznie wyklucza pliki i foldery programu Microsoft Exchange. Obsługa funkcji Zapobieganie zagrożeniom oraz Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi za pomocą narzędzia Intelligent Updater Dodano obsługę dostarczania składników oprogramowania funkcji Zapobieganie zagrożeniom oraz Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi za pomocą narzędzia Intelligent Updater Składniki te można pobrać dla programu Symantec Endpoint Protection z witryny internetowej centrum Symantec Security Response: definitions.jsp Certyfikacja FIPS Program Symantec Endpoint Protection można zainstalować przy użyciu konfiguracji zgodnej ze standardem FIPS w celu ochrony komunikacji serwer serwer i klient serwer. Znane problemy i ich rozwiązania Zagadnienia w tej sekcji dotyczą najnowszej wersji produktu.

7 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 7 Uwaga: Zagadnienia w tej sekcji dotyczące wersji dotyczą również wersji Znane problemy dotyczące wersji Enterprise, ale nie wersji Small Business Edition, są wskazane dopiskiem wersja Enterprise na końcu tytułu tematu. Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control są przedstawione w oddzielnej sekcji. Znane problemy dotyczące uaktualnień, migracji i instalacji. Patrz Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji na stronie 7 Znane problemy dotyczące serwera zarządzania. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 8 Znane problemy dotyczące dostosowywania zasad. Patrz Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager na stronie 9 Znane problemy dotyczące wirtualizacji. Patrz Zagadnienia dotyczące wirtualizacji na stronie 9 Znane problemy dotyczące klienta dla systemu WIndows. Patrz Zagadnienia dotyczące klienta na stronie 11 Znane problemy dotyczące tylko programu Symantec Network Access Control. Ta sekcja przedstawia zagadnienia dotyczące modułów Enforcer oraz zasad integralności hosta. Patrz Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta na stronie 11 Znane nieprawidłowe informacje znalezione jedynie w dokumentacji dowolnej wersji. Patrz Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy na stronie 12 Listę problemów rozwiązanych w tej wersji i udoskonaleń funkcji można sprawdzić w następującej lokalizacji: New fixes and enhancements in Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 3 (12.1 RU3) (Nowe poprawki i udoskonalenia w programie Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 3 [12.1 RU3]) Zagadnienia dotyczące instalacji, uaktualniania i migracji Ta sekcja zawiera informacje na temat instalacji, uaktualniania i migracji.

8 8 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go ( ) Program Symantec Endpoint Protection nie obsługuje funkcji Windows To Go, przeznaczonej dla przedsiębiorstw funkcji systemu Windows 8. Ten problem nie ma rozwiązania. Niezaznaczone ustawienie Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia... jest zaznaczone po uaktualnieniu (wersja Enterprise) ( ) Po uaktualnieniu do wersji ustawienie Usuń klientów, którzy nie nawiązali połączenia jest zaznaczone i ma ustawienie domyślne (30 dni), nawet jeśli nie było wcześniej zaznaczone. Zaznaczenie ustawienia można usunąć, klikając pozycję Administrator > Domeny > Edycja właściwości domeny > Ogólne. Zagadnienia dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące programu Symantec Endpoint Protection Manager. Przeglądarka Chrome jest niezgodna z Pomocą programu Symantec Endpoint Protection Manager w razie uruchomienia za pomocą menu Start ( ) Pomoc dotyczącą tej wersji można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Jeśli jednak zainstalowany jest program Google Chrome i jest on domyślną przeglądarką internetową, nie można otworzyć Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager za pomocą menu Start. Problem nie dotyczy dostępu do Pomocy kontekstowej otwieranej w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Aby rozwiązać problem, można otworzyć Pomoc ręcznie za pomocą programu Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Aby ręcznie otworzyć Pomoc w programie Internet Explorer lub Mozilla Firefox: 1 Przejdź do lokalizacji folder_instalacji\tomcat\webapps\root\help\. Domyślnie folder_instalacji znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager w systemach 32-bitowych lub C:\Program Files (x86)\symantec\symantec Endpoint Protection Manager w systemach 64-bitowych. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Spe.htm, kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer lub Mozilla Firefox.

9 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 9 Komunikat Nie można sprawdzić poprawności certyfikatu wyświetlany jest podczas logowania się do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Podczas logowania do konsoli internetowej programu Symantec Endpoint Protection Manager wyświetlany jest komunikat nie można sprawdzić poprawności certyfikatu. Program Symantec Endpoint Protection Manager używa wersji środowiska Java, która nie zaznacza już domyślnie opcji Zawsze ufaj zawartościodtegowydawcy. Aby zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu, należy ręcznie zaznaczyć tę opcję podczas logowania. Interfejs użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) w konsoli programu Symantec Endpoint Protection Manager pomija odniesienie ( ) Tekst w interfejsie użytkownika funkcji ELAM w konsoli Symantec Endpoint Protection Manager wskazuje jedynie system Windows 8. Tekst w interfejsie użytkownika powinien brzmieć Windows 8 i Windows Server Zagadnienia dotyczące zasad programu Symantec Endpoint Protection Manager Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy z zasadami w programie Symantec Endpoint Protection Manager. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Program Symantec Endpoint Protection Manager dodał możliwość podania wyjątków ścieżek plików określonych aplikacji dla funkcji SONAR. Starsi klienci nie przestrzegają wyjątków plików funkcji SONAR ustawionych przez program Symantec Endpoint Protection Manager Klientów tych należy uaktualnić do wersji Podobnie, starszy serwer Symantec Endpoint Protection Manager nie może podać wyjątków funkcji SONAR klientom Symantec Endpoint Protection Zagadnienia dotyczące wirtualizacji Ta sekcja zawiera informacje na temat wirtualizacji.

10 10 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Funkcje wirtualizacji obsługują oprogramowanie vsphere 5.1 (wersja Enterprise) Funkcje wirtualizacji w programie Symantec Endpoint Protection obsługują oprogramowanie vsphere 5.1. Maszyny GVM z systemem Windows 8 obsługujące vsic nie są obsługiwane (wersja Enterprise) ( ) Program Symantec Endpoint Protection w pełni obsługuje maszyny wirtualne z systemem Windows 8. Niemniej jednak, używanie usługi Shared Insight Cache obsługującej interfejs vshield (vsic) nie jest obsługiwane w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Windows 8. Stan ochrony klienta GVM w programie Symantec Endpoint Protection Manager może zmieniać się między nieznanym a chronionym (wersja Enterprise) Program Symantec Endpoint Protection Manager może tymczasowo zgłaszać stan maszyny Security Virtual Appliance jako nieznany. Problem ten występuje, gdy chronione maszyny GVM przechodzą z trybu wstrzymania. Liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze vshield Manager (wersja Enteprise) ( ) Ze względu na różnice w obsłudze raportów, liczba klientów zgłaszanych jako chronione na serwerze vshield Manager może różnić się od liczby zgłaszanej na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager. Ten problem nie ma rozwiązania. Jako sprawdzoną metodę, firma Symantec zaleca monitorowanie stanu ochrony klientów na serwerze Symantec Endpoint Protection Manager, a nie na serwerze vshield Manager. Klient Symantec Endpoint Protection musi mieć tę samą wersję, co narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego (wersja Enterprise) ( ) Program VIETool.exe ulega awarii, jeśli ma inną wersję niż zainstalowany klient. Klient musi mieć tę samą wersję, co narzędzie Wyjątek obrazu wirtualnego.

11 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 11 Zagadnienia dotyczące klienta Ta sekcja zawiera informacje na temat klienta Symantec Endpoint Protection na platformie Windows. Skonfigurowanie serwera proxy obsługującego protokół NTLM do używania podstawowego uwierzytelniania protokołu HTTP powoduje, że usługa LiveUpdate zwraca błąd na klientach z systemem Windows XP/Vista ( ) System Windows XP/Vista usuwa poświadczenia uwierzytelniania podane podczas konfigurowania programu Symantec Endpoint Protection do używania serwera proxy obsługującego protokół NTLM za pomocą podstawowego uwierzytelniania na hoście HTTP(S). To usunięcie powoduje, ze usługa LiveUpdate zwraca komunikat o błędzie. Ten problem nie ma rozwiązania. Interfejs użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) w kliencie Symantec Endpoint Protection pomija odniesienie ( ) Tekst w interfejsie użytkownika funkcji ELAM w kliencie Symantec Endpoint Protection wskazuje jedynie system Windows 8. Tekst w interfejsie użytkownika powinien brzmieć Windows 8 i Windows Server Zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta Następująca funkcja przedstawia zagadnienia dotyczące programu Symantec Network Access Control, modułów Enforcer oraz funkcji Integralność hosta. Moduły LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie mogą stosować profili modułów Enforcer większych niż 32 MB ( ) Rozmiar profili modułów LAN Enforcer i Gateway Enforcer nie może przekraczać 32 MB. Ten problem nie ma rozwiązania.

12 12 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec nie działa w wersjach programu Symantec Network Access Control starszych niż ( ) Wymaganie niestandardowe zasady integralności hosta dotyczące sprawdzania uruchomionego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec jest nowe w programie Symantec Network Access Control i nie działa we wcześniejszych wersjach programu Symantec Network Access Control. Zagadnienia dotyczące dokumentacji i Pomocy Ta sekcja przedstawia zagadnienia dotyczące dokumentacji w plikach PDF i Pomocy online. Jeśli nie podano inaczej, problem występuje w Podręczniku instalacji i podręczniku administratora programów Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, Podręczniku instalacji i podręczniku administratora programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oraz Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager. Do chwili wydania następnej wersji głównej firma Symantec poprawia te błędy na stronie pomocy technicznej, ale nie w plikach PDF ani Pomocy online. Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia ( ) Sekcja Typy powiadomień i sytuacje, w których są wysyłane zawiera niepoprawne informacje. Zmiana w grupie klientów nie powoduje już wygenerowania powiadomienia. Pomoc klienta Symantec Endpoint Protection nieprawidłowo określa kolumny umożliwiające rozwiązanie problemów z wersją definicji ( ) W razie kliknięcia pozycji Pomoc > Rozwiązywanie problemów > Wersje > Pomoc na kliencie dokumentacja błędnie wskazuje, że numer wersji i moniker zawiera opis kolumny Definicje. W kolumnie wyświetlane są informacje o typie, numerze kolejnym i dacie ostatniego sprawdzenia aktualnie zainstalowanych plików definicji wirusów i innych plików definicji.

13 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 13 Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control informuje o obsłudze nieobsługiwanego przełącznika Sekcja Nowości w programie Symantec Network Access Control w Podręczniku wprowadzającym programu Symantec Network Access Control zawiera błędną informację o obsłudze przełącznika Dell Force 10. Dokumentacja rozwiązań egzekwowania kontroli dostępu do sieci innych firm niepoprawnie wskazuje program Cisco NAC (Network Access Control) ( ) Sekcja Jak są egzekwowane zasady w przypadku komputerów bez klientów? niepoprawnie wskazuje program Cisco NAC jako obsługiwane przez program Symantec Network Access Control rozwiązanie egzekwowania innej firmy. W celu ponownego dodania istniejącego partnera replikacji (dotyczy tylko wersji Enteprise) konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu ( ) Sekcja Ponowne dodawanie wcześniej usuniętego partnera replikacji nie informuje, że konieczne jest użycie poświadczeń administratora systemu. Nie można użyć poświadczeń administratora domeny lub administratora z ograniczeniami. Pomoc dotycząca wyjątku skanowania funkcji Kontrola aplikacji nie przedstawia możliwości wykluczenia procesów podrzędnych (wersja Enterprise) ( ) Za pomocą zasady wyjątków można już wykluczyć procesy podrzędne w razie wykluczenia pliku systemu Windows ze skanowania funkcji Kontrola aplikacji. Ta funkcja to nowe udoskonalenie programu Symantec Endpoint Protection Ekran Pomocy dotyczący okna Dodawanie wyjątku pliku nie zawiera opisu tego nowego udoskonalenia. Ustawienie Automatycznie blokuj adres IP atakującego znajduje się w obszarze Ochrona i tryb ukrywania (dotyczy tylko wersji Enterprise) ( ) Sekcja pod tytułem Automatyczne blokowanie połączeń z atakującym komputerem przedstawia błędną lokalizację ustawienia umożliwiającego blokowanie adresu IP atakującego komputera. Prawidłowa lokalizacja w zasadzie zapory to obszar Ochrona i tryb ukrywania w sekcji Ustawienia ochrony.

14 14 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania Pomoc dotycząca uwierzytelniania konta administratora na serwerze katalogowym błędnie stwierdza, że można pozostawić puste pole Nazwa konta (dotyczy tylko wersji Enterprise) ( ) Pomoc online dotycząca dodawania konta administratora za pomocą karty Uwierzytelnianie zawiera następujące niepoprawne informacje: Pole Nazwa konta można pozostawić puste, aby administratorzy serwera zarządzania nie byli nigdy blokowani z powodu zmiany hasła na serwerze katalogowym. Można użyć tego anonimowego uwierzytelniania na serwerze katalogowym, aby administratorzy mogli zawsze logować się do programu Symantec Endpoint Protection Manager. Pomoc powinna zawierać następujący tekst: Aby administratorzy nie byli nigdy blokowani z powodu zmiany hasła na serwerze katalogowym, należy utworzyć na serwerze katalogowym wpis umożliwiający anonimowy dostęp. Dokumentacja użytkownika funkcji wczesnego włączania ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem (ELAM) pomija odniesienie ( ) Odniesienia do funkcji ELAM w dokumentacji wskazują jedynie system Windows 8. Wskazane powinny być systemy Windows 8 oraz Windows Server Odniesienia te zawiera również Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control, Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oraz Pomoc kontekstowa klienta Symantec Endpoint Protection. Pomoc nie dokumentuje opcji Uruchamiaj polecenia w grupach tylko do odczytu podczas tworzenia administratora z ograniczeniami ( ) Pomoc online nie dokumentuje nowej funkcji programu Symantec Endpoint Protection , zapewniającej administratorom z ograniczeniami możliwość zdalnego uruchamiania poleceń w grupach tylko do odczytu. Stronę Pomocy programu Symantec Endpoint Protection Manager Właściwości administratora: Prawa dostępu można otworzyć z okna dialogowego Dodawanie administratora. Wyjątki zaufanej domeny internetowej nie obsługują adresów IP protokołu HTTPS ( ) Sekcja Wykluczanie zaufanej domeny internetowej ze skanowań zawiera błędne stwierdzenie Aby określić wyjątek zaufanej domeny internetowej, należy podać adres URL protokołu HTTP lub HTTPS albo adres IP. Zdanie to powinno mieć

15 Uwagi o wersji Znane problemy i ich rozwiązania 15 brzmienie: Aby określić wyjątek zaufanej domeny internetowej, należy podać adres URL protokołu HTTP, adres IP protokołu HTTP lub adres URL protokołu HTTPS. Nie można podać adresu IP protokołu HTTPS. Dokumentacja Pomocy zawiera nieprawidłowe stwierdzenie, że nadal istnieje pole wyboru warunku powiadomienia W programie Symantec Endpoint Protection 11 RU7 i nowszych wersjach następująca opcja powiadomienia jest zbędna i została usunięta: Uwzględnij tylko klientów, którzy są aktualnie online. Pomoc zawiera błędne stwierdzenie, że to pole wyboru nadal istnieje. Aby wyświetlić tę opcję w starszych wersjach produktu, należy kliknąć pozycję Monitory > Dodaj powiadomienie > Definicje wirusów nieaktualne. Dokumentacja zawiera nieprawidłowe stwierdzenie, że można przenieść klienta między domenami programu Symantec Endpoint Protection, zamieniając plik Sylink.xml (wersja Enterprise) ( ) Sekcja Domeny informacje zawiera błędne stwierdzenie, że można kopiować klientów między domenami programu Symantec Endpoint Protection za pomocą narzędzia SylinkDrop. Ustawienie domeny klienta w programie Symantec Endpoint Protection Manager zastępuje ustawienie domeny po stronie klienta. Ta zmiana w oczekiwanym sposobie działania została wprowadzona w programie Symantec Endpoint Protection Aby przenieść klienta między domenami, administrator starej domeny musi najpierw usunąć klienta z jego grupy. Następnie można zamienić plik ustawień komunikacji na kliencie. Klient powinien prawidłowo zarejestrować się w grupie klientów w nowej domenie. Ilustracje przedstawiające ekrany urządzenia Enforcer pokazują starszy model ( ) Dwie ilustracje w sekcji Wskaźniki i elementy sterujące urządzenia Enforcer nie przedstawiają wiernie aktualnego sprzętu urządzeń Enforcer. Ilustracje te zawiera również Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

16 16 Uwagi o wersji Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Dokumentacja zawiera nieprawidłowe stwierdzenie, że wyeksportowany plik właściwości serwera zawiera informacje o zasadach, strukturze grup i lokalizacjach (wersja Enterprise) ( ) Dokumentacja zawiera nieprawidłowe informacje o zasadach w następujących tematach: Sekcja Eksportowanie i importowanie ustawień serwera nie powinna zawierać następujących stwierdzeń: Serwer zarządzania jest uaktualniany ze starszej wersji do nowszej wersji i konieczne jest zaimportowanie wszystkich zasad i lokalizacji. Konieczne jest wyeksportowanie wszystkich zasad naraz, a nie pojedynczo, z jednego serwera zarządzania do drugiego. Plik właściwości serwera zawiera wszystkie zasady, lokalizacje i ustawienia serwera. Sekcja Eksportowanie i importowanie pojedynczych zasad nie powinna zawierać stwierdzeń: Wszystkie zasady można wyeksportować i zaimportować za pomocą pliku właściwości serwera. Plik właściwości serwera zawiera wszystkie zasady, lokalizacje i ustawienia serwera. Firma Symantec zaleca stosowanie tej metody w razie uaktualniania starszej wersji serwera zarządzania do wersji bieżącej. Sekcja Co nowego w programie Symantec Endpoint Protection nie powinna zawierać stwierdzeń: Można wyeksportować wszystkie zasady, lokalizacje i ustawienia serwera dotyczące domeny. W razie zaimportowania tych zasad i ustawień do nowej domeny nie trzeba tworzyć ich ponownie. Sekcja Wykonywanie zadań identycznych dla wszystkich zasad nie powinna zawierać stwierdzeń: Można również eksportować i importować wszystkie zasady naraz, zamiast pojedynczo. Jeśli serwer zarządzania jest uaktualniany ze starszej wersji do nowszej wersji, należy wyeksportować i zaimportować wszystkie zasady. Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Do wersji można uaktualnić bezpośrednio następujące wersje klienta Symantec Endpoint Protection Manager i Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows: Z wersji 11.x do (wersja Enterprise)

17 Uwagi o wersji Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Small Business Edition Release Update 1 (RU1) Release Update 1 (RU1), z poprawkami konserwacyjnymi (MP) lub bez Release Update 2 (RU2), z poprawkami konserwacyjnymi (MP) lub bez Szczegóły dotyczące uaktualniania poszczególnych wersji programu Symantec Endpoint Protection 11.x do wersji 12.1 zawiera następujący artykuł bazy wiedzy: Supported upgrade paths to Symantec Endpoint Protection Manager 12.1 from Symantec Endpoint Protection Manager 11.x (Obsługiwane ścieżki migracji z programu Symantec Endpoint Protection Manager 11.x do programu Symantec Endpoint Protection Manager 12.1) Nie są obsługiwane następujące ścieżki zmiany wersji klientów Symantec Endpoint Protection Manager i Symantec Endpoint Protection dla systemu Windows: Symantec Endpoint Protection 11.x do Small Business Edition 12.1.x (wersja Enterprise) do Small Business Edition Uwaga: Ta wersja nie aktualizuje klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac (pozostaje w wersji ). Ta wersja nie aktualizuje również klienta Symantec AntiVirus dla systemu Linux (pozostaje w wersji ). Migracja z programu Symantec AntiVirus 10.x do wersji 12.1 jest obsługiwana. Migracja z programu Symantec AntiVirus 9.x i Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x nie jest obsługiwana. Szczegóły dotyczące migracji ze starszych produktów zawiera artykuł: Migracja z programu Symantec AntiVirus lub Symantec Client Security do programu Symantec Endpoint Protection 12.1 lub nowszego Patrz Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection na stronie 18 Patrz Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac na stronie 19

18 18 Uwagi o wersji Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji do programu Symantec Endpoint Protection Program Symantec Endpoint Protection wykrywa starsze oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec i migruje je. Tabela 1-2 Produkt Obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki migracji Opis Starsze oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec Można przeprowadzić migrację starszego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec do programu Symantec Endpoint Protection. Wykrywane są i migrowane instalacje następującego starszego oprogramowania antywirusowego firmy Symantec: Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.x Symantec Client Security 3.x Symantec AntiVirus for Mac (tylko klient) Nie jest obsługiwana migracja z następujących starszych produktów: Symantec AntiVirus 9.x lub starszy Symantec Client Security 2.x Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x Migrację można pominąć w następujący sposób: Odinstalować starsze oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec z serwerów i komputerów klienckich. Podczas instalacji programu Symantec Endpoint Protection Manager nie należy wybierać opcji migracji. Po początkowej instalacji produktu użyć programu Symantec Endpoint Protection Manager w celu dostosowania ustawień grup i ustawień zasad. Zainstalować klienta Symantec Endpoint Protection na niechronionych starszych komputerach. Patrz Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac na stronie 19

19 Uwagi o wersji Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac 19 Produkt Symantec Endpoint Protection Opis Do programu Symantec Endpoint Protection można uaktualnić programy Symantec Endpoint Protection 11.x lub Small Business Edition Do programu Symantec Endpoint Protection można uaktualnić program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Patrz Obsługiwane ścieżki uaktualnienia programu Symantec Endpoint Protection na stronie 16 Obsługiwane ścieżki migracji klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac Tabela 1-3 przedstawia produkty, które można migrować do klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac. Tabela 1-3 Ścieżki migracji z programu Symantec AntiVirus for Mac do klienta Symantec Endpoint Protection dla systemu Mac Migracja z Klient zarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient niezarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient niezarządzany Symantec AntiVirus for Mac Klient zarządzany Symantec AntiVirus for Mac Migracja do Klient zarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient zarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Klient niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Obsługiwana? Tak Tak Tak Tak, ale zachowywane są ustawienia klienta zarządzanego. Norton AntiVirus for Mac Klient zarządzany lub niezarządzany Symantec Endpoint Protection for Mac Nie. Klient musi odinstalować produkty marki Norton przed zainstalowaniem programu Symantec Endpoint Protection.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo