Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blokada centralna się powikłała. Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice"

Transkrypt

1 Blokada centralna się powikłała Hanna Misiołek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM Katowice Sopot

2 Powikłania były W 1899 roku, czyli 14 lat po pierwszym zastosowaniu znieczulenia rdzeniowego, słynny niemiecki chirurg, pionier tego znieczulenia, August Bier, opisuje pierwszy raz powikłania. U sześciu pacjentów, u których zastosował kokainę, wystąpiły pooperacyjne bóle głowy, nudności i wymioty.

3 powikłania są Trwałe-na szczęście rzadkie! % na blokad centralnych (Kane et.al Anesth Analg1981) NZK-10, ciężkie neurologiczne-14 na pp i zo??? (Auroy et al. Anesthesiology 1997) Odszkodowania po blokadach centralnych USA ( 51% położnicze, 41% niepołożnicze) (Lee et al. Anesthesiology 2004)

4 Ocena chorego przed blokadą Wywiad( dokumentacja!) : leki, poprzednie blokady, bóle korzonkowe, głowy, dolegliwości neurologiczne Badanie stan psychiczny: przytomność, orientacja, stan fizyczny: objawy piramidowe, móżdżkowe, chodzenie na palcach, na piętach, badanie czucia, odruchów, funkcji motorycznych Czucie: powierzchniowe, głębokie, wibracji( dotyk, ucisk, kłucie, temperatura)

5 Powikłania lekkie Bóle pleców wiele przyczyn, nie zawsze związane ze znieczuleniem( ciąża, poród, lordoza, osteoporoza, wcześniejsze urazy, stany zapalne stawów etc) Bóle pleców- związane ze znieczuleniem(krwiak, ropniak przestrzeni, uszkodzenie rdzenia, korzenia, nerwu, infekcja skóry, chemiczne zapalenie związane z LZM lub rozpuszczalnikiem)

6 Bradykardia Czynniki ryzyka: rytm podstawowy<60, płeć męska, wiek <37 lat, beta blokery, Im wyższa blokada tym spadek HR większy HR < 50/min % wszystkich blokad PP

7 Mechanizmy bradykardii w znieczuleniu PP 1. baroreceptory żyły głównej górnej i prawego przedsionka 2. paradoksalny odruch Bezolda-Jarischa 3. bradykardia jako mechanizm kompensacyjny

8 Utrata słuchu-dotyczy PP % - niedosłuch 25% nierozpoznawalne Czas trwania przejściowych incydentów- 1 tydzień Młodzi częściej Utrata płynu m-rdz, spadek ciśnienia endolimfy, uszkodzenie komórek narządu Cortiego, saturacja?? Grubość igły wpływ proporcjonalny

9 Hipotensja Występowanie:30-90 % Czynniki ryzyka: -wysokie piersiowe PP -wiek>40 lat -otyłość -w łączonym znieczuleniu( z ogólnym) -beta blokery w terapii -hipowolemia Objawy: nudności, wymioty, ból głowy, arytmia, zaburzenia oddychania, objawy wieńcowe, zawał, NZK

10 SVR Mechanizmy CO jako konsekwencja spadku powrotu żylnego i obciążenia wstępnego odruch z baroreceptorów łuku aorty i zatok szyjnych ( upośledzony w PP) kompensacyjne wzmożenie aktywności układu współczulnego dotyczy tylko segmentów rdzeniowych nieobjętych działaniem znieczulenia.

11 Popunkcyjne bóle głowy Przyczyny: wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z PP do ZO dzięki różnicy ciśnień : ciśnienie płynu w pozycji leżącej : 5-15 cm H2O w pozycji stojącej : 40 cm H2O ciśnienie w przestrzeni ZO bliskie ciśnieniu atm. różnica ciśnień w pozycji pionowej : cm H2O

12 Mechanizmy mniejsza objętość i ciśnienie płynu m-r powoduje pociąganie naczyń, zatok, nerwów i namiotu mózgu. Ból - w okolicy czołowej (przez n. trójdzielny) - w okolicy potylicznej (przez n. błędny i n. językowo-gardłowy) - w górnej części szyi i barku ( przez nn. szyjne).

13 Czynniki sprzyjające występowaniu PDPH : - młody wiek (naczynia mózgowe bardziej reaktywne na zmiany objętości) - kobiety - połóg ( zmiany objętości splotów żylnych w przestrzeni zewnątrzoponowej) - ograniczenie doustnej podaży płynów - zwiększone ciśnienie p.m.-r. podczas parcia, wymiotów

14 Postępowanie przy umiarkowanych popunkcyjnych bólach głowy Leczenie zachowawcze 1. Leżenie 2. Doustna podaż płynów ew. przetaczanie krystaloidów 3. Analgetyki doustne lub pozajelitowe

15 Postępowanie przy silnych popunkcyjnych bólach głowy I. Leczenie zachowawcze przez godz., jeśli nieskuteczne II. Leczenie inwazyjne - blood patch - łata z krwi własnej

16 Mity mówią leżenie na płasko po PP zapobiega bólom głowy

17 Fakty: K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

18 Fakty: K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

19 Mit: opona twarda jest zbudowana z włókien równoległych do osi długiej kręgosłupa ścięcie igły równoległe do włókien mniej włókien przeciętych igły pencil-point rozdzielają włókna nie pozostaje otwór K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

20 Fakt: ultrastruktura opony twardej 3000x 16000x 6500x 8000x K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

21 Fakt: igły typu pencil-point są traumatyczne igły pencil-point rozdzie(l)rają włókna uraz wywołuje stan zapalny i obrzęk edematous plug Reina MA. et al.: An in vitro study of dural lesions produced by 25-gauge Quincke and Whitacre needles evaluated by scanning electron microscopy. Reg Anesth Pain Med. 2000; 25: K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

22 25G Quincke 25G Whitacre widok od strony zewnętrznej opony twardej K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

23 25G Quincke 25G Whitacre widok od strony wewnętrznej opony pajęczej K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I Ś U M W Z A B R Z U

24 Powikłania poważne, ciężkie!

25 Blokady centralne Alergia i reakcja toksyczna na LZM Stop Injection Airway control Ventilation Evaluation of the circulation Drugs

26 Przedłużona resuscytacja Guidelines and the adoption of 'lipid rescue' therapy for LA toxicity. Picard J, Ward SC, Zumpe R, Meek T, Barlow J, Harrop-Griffiths W. Anaesthesia Feb;64(2): Stop injection & Call for HELP & Start ABC & 100% oxygen 2. Manage arrhythmias 3. Consider using cardiopulmonary bypass 4. Consider treatment with lipid emulsion: INTRALIPID 20% IV pump 1.5 ml.kg-1 over 1 min: 100 ml bolus IV pump 0.25 ml.kg-1.min-1: give 400 ml over 20 min IV boluses: 100 ml at 5 min intervals IV pump: 0.5 ml.kg-1.min-1: give 400 ml over 10 min

27 The Royal College of Anaesthetists 3rd National Audit of the RCoA Major complications of central neuraxial block in the UK Materiały żródłowe

28 Raport-wyniki ogólne 84 poważne powikłania w roku 52 spotkania zespołu audytowego, kwalifikującego ostatecznie zasadność i kryteria uznania powikłania Ostatecznie uznano 30 przetrwałych uszkodzeń jako ciężkie powikłania po blokadzie centralnej 1 na

29 Śmierć jako powikłanie 13 zgonów Czyli 1,8 na % po ZO 23% po PP 13% po CSE. Ponad 80% tych pacjentów miało cewnik ZO na okres pooperacyjny.

30 Przypadki poważnych powikłań u dzieci i chorych przewlekłych, oraz położniczych występowały rzadko.

31 ZO ciągłe najgorsze notowania Co 7 blokada centralna to ZO, ale aż połowa powikłań po ZO prowadzi do poważnych uszkodzeń Dlaczego? - ZO samo w sobie jest bardziej inwazyjne( unsafe) oraz stosujemy je w grupie pacjentów wyższego ryzyka

32 CSE-pozornie bezpieczniejsze Biorąc pod uwagę relatywnie małą liczbę CSE (<6% wszystkich bloków centralnych).liczba raportów o ciężkich powikłaniach po CSE jest stosunkowo wysoka(>13%)

33 Siła zaleceń- wg członków audytu Niestosowanie się do publikowanych zaleceń to nawracający problem większości zgłoszonych powikłań.

34 Prosty przykład Wiele raportów pokazało przypadki braku zrozumienia dla objawu osłabienia siły mięśniowej kk dolnych w trakcie lub po zakończeniu ciągłej blokady ZO.

35 Inni poszli dalej, ale celu nie osiągneli.czasu było za mało!!!!! Problemy organizacyjne, opóźniające diagnostykę obrazową kanału kręgowego i szybką interwencję neurochirurgiczną, błędy organizacyjne i brak przepływu informacji między oddziałami, nie zawsze pełna dostępność do ośrodka wysoce referencyjnego

36 Trendy w stosowaniu bloków centralnych 1. Powszechnie znane zalety 2. Pozornie powszechne stosowanie 3. a fakty mówią, że o 50 % mniej robimy blokad centralnych ( ankiety: warszawska, ESRA, The Royal College of Anaesthetists)

37 złoty standard pozostanie dla Rekonstrukcje kolana i biodra Chirurgia naczyń Chirurgia kolorektalna Torakochirurgia ( torakotomia) CABG?MIDCAB Cięcie cesarskie ( CSE)

38 Ciężkie ( poważne )powikłania blokad centralnych Powikłanie Infekcje kanału kręgowego Krwawienie w kanale kręgowym Uszkodzenia neurologiczne Nieprawidłowa droga podania leków Śmierć w wyniku podania leku i/lub wykonanej procedury Przykład Zapalenie opon m-rdz, ropniak kanału kręgowego Krwiak kanału kręgowego Uszkodzenie rdzenia, zawał rdzenia, paraplegia, neuropatia znacznego stopnia Podanie leków znieczulenia miejscowego IV, czy vice versa Zatrzymanie krążenia

39 Tab Kategoria ze str 33 z podpisami Suma Powrót funkcji neurologicznych Ropień ZO 20 7 Zapalenie opon m-rdz 6 3 Krwiak kanału 8 1 Uszkodzenie nerwów 18 7 Niedokrwienie rdzenia 6 0 Błędna droga podania leku 11 8 Zapaść krążeniowa 6 3 Inne 9 1 Suma 84 30

40 Powikłania związane z typem blokady i wskazaniami klinicznymi Liczba przypadków ZO / PP/ CSE / krzyżowe okołooperacyjne/ połoznictwo / ból przewlekły / pediatria / Wskazania nie anestezjologiczne Ropniak przestrzeni ZO 8 5 / 2 / 0 / 1 6 / 1 / 1 / 0 / 0 Zapalenie opon m-rdz 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 / 0 Krwiak kanału kręgowego 7 5 / 0 / 0 / 0 5 / 0 / 0 / 0 / 0 Uszkodzenie korzeni i nerwów 5 3 / 3 / 1 / 0 5 / 2 / 0 / 0 / 0 Zawał rdzenia kręgowego 4 4 / 0 / 0 / 0 4 / 0 / 0 / 0 / 0 Błędne podanie leku 1 0 / 0 / 1 / 0 1 / 0 / 0 / 0 / 0 Zapaść sercowo-naczyniowa 3 0 / 2 / 1 / 0 3 / 0 / 0 / 0 / 0 Różne 2 1 / 0 / 1 / 0 1 / 1 / 0 / 0 / 0 Suma / 7 / 4 / 1 25 / 4 / 1 / 0 /0

41

42 Rokowanie 6 miesięczne wczesnych powikłań po CNB. Niedokrwienie rdzenia Przypadki wczesnych powikłań uszkodzeń neurologicznych Znaczna poprawa Ilość/% Brak lub minimalna poprawa Ilość/% 5 0 (0) 5 (100) Ropniak 12 7 (58) 5 (42) Uszkodzenie nerwów 13 9 (69) 4 (31) Zapalenie opon 3 3 (100) 0 (0) Krwiak kanału 8 6 (75) 2 (25) Suma (61) 16 (39)

43 Niezamierzone podanie LZM do. IV lub PP zamiast do ZO ZO lepiej miareczkować, małe dawki LZM, pompy Ratunkiem jest dobre monitorowanie i nadzór Resuscytacja do skutku!!! NZK: wszystkie LZM ropiwakaina też!!! Huet Anesthesiology 2003;99: (Posterior Lumbar Plexus block) Chazalon Anesthesiology 2003;99: (PNB Tibial Nerve)

44 Ryc ze str 43

45 Two designs considered for reducing the risk of wrong route errors during CNB (Photographs courtesy of the Centre for Evidence Based Purchasing, from: Non-luer connections for the use in administration of spinal injections, CEP 07013, October 2007)

46 Traumatyczne uszkodzenie rdzeniaprzedłużone objawy ubytku neurologicznego (25 gauge Whitacre spinal needle) 6 h po op: Utrzymuje się blok czuciowy i motoryczny Brak odruchów ścięgnistych Brak czucia zimna i kłucia < L1 Pęcherz moczowy nie opróżnia się, trzeba cewnikować MRI: Nasilony sygnał dalszego końca rdzenia kręgowego Obrzęk rdzenia Neurolog: 4x 4 mg dexamethasone przez 5 dni

47 po 6 miesiącach rehabilitacji Spacer przy pomocy osoby towarzyszącej Opadanie stóp, bardziej lewa Parestezja L5-S1 Rdzeń czasem kończy się na L1-L2!!! Nie wsuwaj igły zbyt głęboko!!!

48 Zawał rdzenia kręgowego Dewastacja neurologiczna Po zabiegach torako, brzusznych i w obrębie miednicy Trudno rozstrzygnąć, kto zawinił : technika anestetyczna czy operacyjna Niestety!!! Przetrwały blok motoryczny i czuciowy, w obrębie obszaru uszkodzenia Na szczęście rzadko!!!

49 Tętnica Adamkiewicza!!!, uwaga chirurgia aorty!!! odchodzi na wysokości Th 9 -Th 10 ma średnicę około 1 mm, wnika do kanału kręgowego na wysokości między Th 10 a L 2 przez otwory międzykręgowe dzieli się na część wstępującą zaopatrującą rdzeń aż do dolnego odcinka piersiowego i część zstępującą, biegnącą do nici końcowej; unaczynnia najczęściej stożek rdzeniowy (od Th 9 do L 2 ).

50 Objawy i czynniki sprzyjające Blok siodłowy" Porażenie zwieraczy Spadek perfuzji, szczególnie niebezpieczny u chorych z miażdzycą, Klemowanie aorty! Pozaotrzewnowa i przykręgowa przestrzeń- manipulacje chirurgów(uszkodzenie tętnic korzeniowych) Operacje rdzenia, Cukrzyca, Palenie tytoniu, kokaina,

51 Ułożenie pacjenta podczas operacji Ułożenie długotrwałe z nadmierna lordozą do operacji w obrębie miednicy tzw. pozycja scyzorykowa

52 Środki ostrożności Zapobiegać i leczyć przedłużającą się hipotensję ( hipoperfuzja rdzenia) podczas ZO Uwaga na starych pacjentów Z chorobami naczyniowymi Z nadciśnieniem Do operacji miednicy Z nadmiernym wygięciem ( lordozą) Rozważ z chirurgiem minimalizację czynników ryzyka

53 Paraplegia przypadek 1

54 Paraplegia przypadek 2

55 Paraplegia po ZO ciągłym Przesłanie: 1. TEA powinno być wykonywane u przytomnych, nie znieczulonych pacjentów, przez doświadczonego anestezjologa 1. Nie ma gwarancji zupełnego uniknięcia uszkodzenia, ale wcześniejszej identyfikacji

56 MNR do opisu przypadku

57 Pamiętaj!!! Lepiej zapobiegać niż leczyć! Jeśli ból lub parestezje podczas blokady- nie podawaj leku!!!

58 Krwiak kanału kręgowego Paraplegia w wyniku krwiaka jest skutkiem braku diagnozy i leczenia w czasie do 12 h od blokady!!! Nie jest błędem zrobić powikłanie! Błędem jest nie rozpoznanie tegoż powikłania w odpowiednim czasie!!!!

59 Zaburzenia krzepnięcia Chirurgia ~ Zatorowość i zakrzepica Antykoagulanty-redukcja śmiertelności o 70% Heparine LMWH Warfaryna Ryzyko: krwiak (1 : < pts) Leki: Antypłytkowe (aspirine): Nie wzrasta ryzyko krwiaka Unikaj łączenia: NSAIDS + heparine + blokady centralne Heparyna: Odczekaj 4 h po małej dawce heparyny Zastosuj Heparyne po 1 h od założenia CNB LMWH Odczekaj 8h od podania do wykonania bloku ZO cewnik usuń po 12 h od heparyny

60 Krwiak-przypadek 1

61 Krwiak przypadek 2

62 Ewakuacja krwiaka rdzeniowego

63 Każde traumatyczne, krwawe wykonanie blokady centralnej stanowi czynnik ryzyka

64 Ropień kanału jako powikłanie CNB Pojawia się spontanicznie, raczej po ZO (1 : ) Dni Tygodnie Miesiące Czasami pojawia się długo po usunięciu cewnika Każdy wiek każda operacja Bakterie skórne! Zasady aseptyki! Diagnostyka: czuciowy/motoryczny deficyt (pareza porażenie) wczesne MRI Leczenie (8 h okno terapeutyczne) Ewakuacja chirurgiczna Antybiotyki (tygodnie)

65 Wielokrotne próby ZO, bałagan, ryzyko utraty sterylności

66 Ropień - przypadek 1, 2

67 Staphylococcus aureusnajczęstsza przyczyna zakażeń kanału kręgowego Lumbar vertebral canal abscess (CT scan) with skin marker at the level the epidural was placed

68 Zapalenie opon-czynniki ryzyka cukrzyca, terapia steroidami, nowotwór złośliwy, alkoholizm, HIV, narkomania, ciąża, sepsa, przedłużony czas utrzymania cewnika ZO, znane źródło egzogenne infekcji nie zachowane zasady aseptyki

69 Czynniki ryzyka cd Infekcje endogenne, bakteriemie Igła, cewnik uszkadzający naczynie, otwarta droga bakterii do OUN The American Society of Regional Anesthesia rekomenduje antybiotykoterapię przed blokadą u chorych z infekcją Jest ścisły związek między czasem utrzymywania cewnika ZO, a ryzykiem ropnia

70 Znieczulenie międzyoponowe jako powikłanie znieczulenia zewnątrzooponowego

71 Znieczulenie międzyoponowe to powikłanie znieczulenia zewnątrzooponowego Prawdopodobny mechanizm naruszenie ciągłości opony twardej bez przebicia opony pajeczej!! przestrzeń miedzyoponowa - ograniczona przestrzeń rozwarstwiająca się nierównomiernie pod wpływem ciśnienia / objętości podawanago środka

72 kryteria Colliera 1. powolne i niepełne ne występowanie objawów blokady 2. umiarkowany spadek ciśnienia 3. narastająca niewydolność oddechowa 4. całkowite cofnięcie cie się objawów w w przeciągu 2 godzin od ich wystąpienia!!!

73 Injuries associated with RA 1980s-1990s A Closed Claims Analysis Lee et al. Anesthesiology 2004; 1001:

74 Powikłania neurologiczne w przebiegu blokad centralnych Anestezjolog nie może być widzem! Aktywne zaangażowanie i nadzór Natychmiastowa reakcja, liczą się godziny!!! (ropień krwiak) Miej kontakt z pacjentem Włącz się we wczesną diagnostykę (MRI)

75 Piśmiennictwo Block BM et al: J Am M Ass 2003;290: Cheney FW, Domino LB, Caplan RA et al: Anesthesiology 1999;90:1062 Kane RE: Anesth Analg 1981;60:150 Philips OC, Ebner H, Nelson AT et al: Anesthesiology 1969;30:284 Ross BK: Anesthesiol Clin North America 2003;21:183. Usubiaga JE: Int Anesthesiol Clin 1975;13:1 Van Zundert A, Goering M: Anesth Pain Med. 2000;25:26 Grewal S, Hocking G, Wildsmith JAW: Br J Anaesth 2006;96: Christie IW, McCabe S :Anaesthesia 2007;62: McLeod GA et al. Br J Anaesth 2006;96: Phillips JMG, et al. Br J Anaesth 2002;89:

76 Dziekuję

Słowa kluczowe: cukrzyca, leczenie, nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego, rozpoznanie

Słowa kluczowe: cukrzyca, leczenie, nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego, rozpoznanie Nadtwardówkowy ropień rdzenia kręgowego penetrujący do przestrzeni zaotrzewnowej u chorej z cukrzycą typu 2 konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia Radosław Grabysa, Beata Moczulska Oddział Chorób

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN

1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1(13)2006 MAGAZYN BEZP ATNY ROK IV ISSN 1731-5824 Neurologia SPIS TREŚCI T W O JE ZDRO WIE Przyczyny i objawy udaru mózgu choroby XXI wieku 1 lek. Jacek Staszewski, płk prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy

Bóle głowy Peter J. Goadsby, Neil H. Raskin. ROZDZIAŁ 15 Bóle głowy TABELA 14-2 Prawy górny kwadrant Zapalenie pęcherzyka żółciowego Zapalenie dróg żółciowych Zapalenie płuc/ ropniak Zapalenie opłucnej/ pleurodynia Ropień podprzeponowy Zapalenie wątroby Zespół Budda-Chiariego

Bardziej szczegółowo

International Scientific Board

International Scientific Board Editorial Board Editor in Chief Prof. Anetta Undas, MD, PhD vice Editor in Chief Grzegorz Gajos, MD, PhD Managing Editor Małgorzata Wiesner Manuscript editing Małgorzata Bała, MD, PhD Małgorzata Biernacka

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki

Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 8, 2014 Borgis *Anna Rupniewska-Ładyko, Urszula Zielińska-Borkowska Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki Clinical management decisions in severe acute

Bardziej szczegółowo

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i

Cardiac Anaesthesia and Critical Care, Southampton University Hospital NHS Trust, Southampton, UK i Zatrzymanie krążenia postępowanie w sytuacjach szczególnych: zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Медичні науки Scientific Journal «ScienceRise» 4/4(9)2015 МЕДИЧНІ НАУКИ

Медичні науки Scientific Journal «ScienceRise» 4/4(9)2015 МЕДИЧНІ НАУКИ МЕДИЧНІ НАУКИ UDC 616-005 DOI: 10.15587/2313-8416.2015.42078 AKTUALNE SPOJRZENIE NA MASYWNY KRWOTOK ACTUAL VIEW-POINT FOR MASSIVE HEMORRHAGE Zbigniew Rybicki Masywna utrata krwi związana z urazami wojennymi,

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM KARKONOSKIE

KOLEGIUM KARKONOSKIE KOLEGIUM KARKONOSKIE w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Chirurgia Repetytorium dla studentów Kolegium Karkonoskiego Oskar Pelzer Jelenia Góra 2008 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia

pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Miniencyklopedia profilaktyki chorób układu krążenia pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca dr. med. Grzegorza Kopcia Zalecenia przedstawione w opracowaniu oparto

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI Członkowie PFP Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 Cukrzyca i stany przedcukrzycowe a choroby sercowo-naczyniowe Dr n. med. Elżbieta Kozek Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Avicenna Klinik. Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego. Dla przyszłości bez bólu

Avicenna Klinik. Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego. Dla przyszłości bez bólu Avicenna Klinik Międzynarodowa klinika chirurgii kręgosłupa, stawów i układu nerwowego Dla przyszłości bez bólu Medycyna powinna poznawać przyczyny chorób i zdrowia. Avicenna (980-1037) Wprowadzenie Szanowni

Bardziej szczegółowo