Warstwy ściany gałki ocznej: nerw wzrokowy. Warstwy: błona Descemeta (kolagen VIII i błona podstawna) nabłonek jednowarstwowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warstwy ściany gałki ocznej: nerw wzrokowy. Warstwy: błona Descemeta (kolagen VIII i błona podstawna) nabłonek jednowarstwowy"

Transkrypt

1 NARZĄD WZROKU Oko można porównać do kamery cyfrowej, wyposażonej w: system soczewek (rogówka, soczewka, ciało szkliste) automatyczną regulację ostrości obrazu (akomodacja) automatyczną regulację przesłony (adaptacja) matrycę z czujnikami fotoelektrycznymi ( z pręcikami i czopkami) Sygnały generowane przez fotoreceptory są najpierw przetwarzane przez inne komórki siatkówki, a następnie przesyłane kablem (nerw wzrokowy) do głównego procesora (obszar wzrokowy kory mózgu). Ogólna topografia oka mięśnie okoruchowe twardówka naczyniówka Warstwy ściany gałki ocznej: warstwa włóknista: twardówka i rogówka warstwa naczyniowa: naczyniówka właściwa, ciałko rzęskowe i tęczówka warstwa nerwowa: (część optyczna i ślepa ) rogówka soczewka nerw wzrokowy rogówka twardówka ciałko rzęskowe (cz.ślepa) naczyniówka właściwa (cz.optyczna) tęczówka tęczówka ciałko rzęskowe dno oka Twardówka Tkanka łączna zbita: włókna kolagenowe włókna sprężyste fibrocyty melanocyty słabe unaczynienie Funkcje: nadaje ścianie gałki ocznej wytrzymałość mechaniczną i elastyczność jest miejscem przyczepu mięśni poruszających gałką oczną Warstwy: nabłonek wielowarstwowy płaski błona Bowmana (blaszka podstawna i fibryle kolagenowe) zrąb nieunaczyniony fibryle kolagenowe fibrocyty słabiej uwodniona istota podstawowa błona Descemeta (kolagen VIII i błona podstawna) nabłonek jednowarstwowy płaski Funkcja: działa jak soczewka (42 D) Rogówka 1

2 Regularny (warstwowy i równoległy) układ fibryli kolagenowych w zrębie, słabe uwodnienie i brak naczyń powodują przejrzystość rogówki. Naczyniówka właściwa wiotka tkanka łączna liczne melanocyty liczne naczynia krwionośne twardówka Sclera Warstwy: w. nadnaczyniowa w. naczyniowa w. naczyń włosowatych (o ścianie okienkowej) błona Brucha (kolagen elastyna kolagen) fibrocyt Retina fibryle kolagenowe Ciałko rzęskowe zrąb z naczyniami i mięśniami gładkimi wyrostki pokryte nabłonkiem więzadełka Zinna (fibrylina) Funkcje: akomodacja produkcja płynu wodnistego Akomodacja: - przy rozluźnionych mięśniach ściana gałki ocznej napina więzadełka Zinna, soczewka ma kształt bardziej płaski (ostre widzenie dalekich obiektów) - przy obkurczonych mięśniach więzadełka Zinna zostają poluźnione, a elastyczność soczewki nadaje jej kształt bardziej wypukły (ostre widzenie bliskich obiektów) Tęczówka zrąb łącznotkankowy z licznymi melanocytami (barwa oczu: niebieska niebieskozielona szara brązowa) i naczyniami przednia powierzchnia: nieciągły nabłonek płaski tylna powierzchnia pokryta nabłonkiem dwuwarstwowym sześciennym (pigmentowanym) zwieracz źrenicy: kom. mięśniowe gładkie rozwieracz źrenicy: kurczliwe wypustki kom. nabłonkowych Funkcja: adaptacja Funkcja: odżywianie fotoreceptorów siatkówki Nabłonek ciałka rzęskowego dwuwarstwowy sześcienny, jest przedłużeniem siatkówki (część ślepa ) warstwa powierzchniowa - komórki jasne (wpuklenia błony kom., liczne mitochondria) - transportują jony (produkcja płynu wodnistego) warstwa głęboka komórki z ziarnami melaniny (przedłużenie nabłonka barwnikowego siatkówki) ten nabłonek to de facto dwa nabłonki jednowarstwowe przylegające do siebie powierzchniami szczytowymi stąd po jego obu stronach jest blaszka podstawna Sieć beleczkowa (kąt przesączu, przestrzenie Fontany) beleczki łącznotkankowe wyścielone komórkami śródbłonka przestrzenie międzybeleczkowe łączą się z kanałem Schlemma Funkcja: odprowadzanie płynu wodnistego 2

3 Soczewka (twór nabłonkowy) torebka (b. gruba blaszka podstawna) nabłonek sześcienny (tylko na przedniej powierzchni) włókna soczewkowe W obszarze równikowym komórki nabłonka przekształcają się w włókna soczewkowe Upośledzony odpływ płynu wodnistego powoduje wzrost jego wewnątrzgałkowego ciśnienia, co prowadzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Choroba ta - jaskra - jest jedną z głównych przyczyn ślepoty w krajach o niskim poziomie rozwoju Włókna soczewkowe (zmodyfikowane komórki nabłonkowe) brak jądra niewiele organelli koralikowe filamenty pośrednie w cytoplazmie białka krystaliny (zapewniają przejrzystość i zdolność załamywania światła) polączenia boczne główka i panewka neksusy dojrzałe niedojrzałe Funkcja: element układu optycznego (ok. 14 D) Zaćma jest najczęstszą patologią oka u osób starszych. Dochodzi w niej do stopniowej utraty przejrzystości włókien soczewkowych (zaburzenie dotyczy krystalin). Ciało szkliste woda jony kwas hialuronowy fibryle kolagenowe (nieliczne) komórki (nieliczne): - hialocyty (fibroblasty) - makrofagi ciało szkliste Siatkówka jest warstwowym układem komórek nerwowych i zawiera 3 pierwsze neurony drogi wzrokowej ułożone w odrębnych warstwach komórki fotoreceptoryczne Funkcja: element układu optycznego (kilka D) komórki dwubiegunowe komórki zwojowe 3

4 1. Nabłonek barwnikowy 2. Warstwa fotoreceptorów 3. Błona graniczna zewn. (połączenia międzykom.) 4. Warstwa ziarnista zewn. (perykariony komórek fotoreceptorycznych) 5. Warstwa siatkowata zewn. (wł. nerwowe i synapsy) 6. Warstwa ziarnista wewn. (perykariony komórek) 7. Warstwa siatkowata wewn. (wł. nerwowe i synapsy) 8. Warstwa kom. zwojowych 9. Warstwa wł. nerwowych 10. Błona graniczna wewn. (blaszka podstawna) Komórki fotoreceptoryczne (komórki pręcikowe i czopkowe) to dwubiegunowe komórki nerwowe, których dendryty zostały przekształcone w fotoreceptory (pręciki i czopki) segment zewnętrzny (dyski błoniaste zawierające barwniki wzrokowe) szczątkowa migawka segment wewnętrzny: - elipsoid (mitochondria) - mioid (szorstka siateczka, aparat Golgiego - produkcja białek dysków błoniastych) perykarion akson 10 warstw siatkówki światło (!) synapsa Działanie fotoreceptorów CIEMNOŚĆ Pręcik wąski, pałeczkowaty szerszy, stożkowaty Czopek komórka przesyła sygnały (synapsa hamująca!) ŚWIATŁO stała depolaryzacja błony komórkowej (!) fotony aktywacja aktywacja efekt rodopsyna opsyna białko G fosfodiesteraza hydroliza cgmp jodopsyna cgmp komórka nie przesyła sygnałów hiperpolaryzacja błony komórkowej 1. Fotony aktywują rodopsynę/jodopsynę, uwolnienie opsyny 2. Opsyna aktywuje białko G (transducynę) 3. Transducyna aktywuje fosfodiesterazę cgmp 4. Obniża się poziom cgmp w cytoplazmie 5. Zamknięcie kanałów sodowych, hiperpolaryzacja błony kom. 6. Zahamowanie wydzielania neuroprzekaźników w synapsie hamującej drugi neuron zostaje odblokowany i wysyła sygnały dyski błoniaste otoczone błoną komórkową szypuła łącząca segment wewn. z perykarionem (wypustka pręcikonośna) rodopsyna wymiana dysków błoniastych przy udziale komórek nabłonka barwnikowego wysoka czułość na światło niewrażliwy na barwy dyski błoniaste są częściowo wpukleniami błony komórkowej brak jodopsyny (czopki S, M, L) nie niższa czułość wrażliwy na barwy Nabłonek barwnikowy Funkcje: pochłanianie światła fagocytoza dysków błoniastych pręcików udział w resyntezie barwników wzrokowych Pręcik Czopek 4

5 Inne warstwy siatkówki - komentarze warstwy ziarniste zawierają perykariony komórek, a warstwy splotowate ich wypustki i synapsy błona graniczna zewn.: strefy przylegania pomiędzy komórkami glejowymi (Mullera) a fotoreceptorami w. siatkowata zewn.: synapsy wstążkowe warstwa ziarnista wewn. zawiera perykariony: - kom. dwubiegunowych - kom. poziomych (modulują aktywność synaptyczną) - kom. amakrynowych (sygnalizacja zwrotna) - kom. Mullera (odmiana astrocytów) - pełnią funkcję światłowodów w. siatkowata wewn.: synapsy elektryczne Pomiędzy nabłonkiem barwnikowym a fotoreceptorami nie ma połączeń międzykomórkowych stąd w pewnych warunkach (uderzenie, gwałtowny wysiłek, obkurczenie ciała szklistego) fotoreceptory mogą oddzielić się od nabłonka. Jest to odwarstwienie siatkówki grożące utratą wzroku, gdyż czopki i pręciki tracą pośredni kontakt z naczyniówką dostarczająca im tlenu i substancji odżywczych. warstwa włókien nerwowych zawiera niezmielinizowane aksony komórek zwojowych Szczególne obszary siatkówki plamka żółta (macula lutea) plamka ślepa (tarcza n. wzrokowego) Naczynia odżywiające siatkówkę fovea centralis wyeksponowane fotoreceptory (inne warstwy odsunięte) tylko czopki brak sumowania sygnałów (neurony jednosynaptyczne) największa ostrość widzenia brak fotoreceptorów włókna nerwowe zbierają się tworząc nerw wzrokowy po wyjściu z gałki ocznej ulegają mielinizacji miejsce wejścia tętnicy centralnej i wyjścia żył naczynia dna oka naczynia włosowate naczyniówki właściwej kapilary odchodzące od naczyń dna oka Bariera krew-: strefy zamykające między komórkami nabłonka barwnikowego strefy zamykające miedzy komórkami śródbłonka kapilarów na terenie siatkówki Komórki macierzyste siatkówki Nisza: warstwa pigmentowanych komórek w rejonie przejścia nabłonka ciałka rzęskowego w siatkówkę (ora serrata) Komórki macierzyste: Oglądanie przez wziernik dna oka (oftalmoskopia) daje informację o stopniu zaawansowania nie tylko chorób narządu wzroku, ale także niektórych chorób układowych (cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca) w hodowli różnicują się we wszystkie typy komórek siatkówki (kom. fotoreceptoryczne, dwubiegunowe, poziome, amakrynowe, kom. Müllera) transplantacja in vivo (zwierzęta) prowadzi niekiedy do wytworzenia kilkuwarstwowego prototypu siatkówki z komórkami zawierającymi białka typowe dla fotoreceptorów, ale nie udało się dotychczas uzyskać odtworzenia funkcjonującej siatkówki 5

6 Powieka Paradoksy oka: w układzie optycznym największą siłę załamywania światła ma rogówka (a nie soczewka) skurcz mięśni ciałka rzęskowego powoduje rozluźnienie więzadełek Zinna fotoreceptory są umieszczone po złej stronie siatkówki (światło musi przejść przez prawie wszystkie warstwy, zanim dotrze do pręcików i czopków) światło powoduje zahamowanie aktywności fotoreceptorów spojówka tarczka z gruczołami Meiboma skóra Spojówka: nabł. wielowarstwowy walcowaty z kom. kubkowymi blaszka właściwa Tarczka: tkanka łączna zbita z dużymi gruczołami łojowymi (gruczoły tarczkowe, Meiboma) gruczoły Molla (apokrynowe) Gruczoł łzowy Typowy gruczoł surowiczy o budowie zrazikowej pęcherzyki surowicze otoczone komórkami mioepitelialnymi i blaszka podstawną przewody wyprowadzające (nabł. jednowarstwowy sześcienny/walcowaty) Łzy: woda, jony, lizozym, laktoferyna, IgA Drogi odpływu łez: - kanaliki łzowe: nabłonek wielowarstwowy płaski - woreczek łzowy i przewód nosowo-łzowy: nabłonek wieloszeregowy z migawkami i komórkami kubkowymi 6

TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO.

TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO. AUTOR: Arkadiusz Kamiński KL. I, SEMESTR I TECHNIKUM ROLNICTWA SZKOŁA: NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W STASZOWIE (uprawnienia szkoły publicznej) TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO. Staszów,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Agnieszka Majchrzak M-3 BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne ulega ciągłym zmianom. Aby organizm mógł sprawnie funkcjonowad w zmieniającym się otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przednia i tylna komora oka

Przednia i tylna komora oka Rozdział 8 Przednia i tylna komora oka Carolyn Shea, COMT Sheila Coyne Nemeth, COMT Mark DiSclafani, MD R. Rand Allingham, MD G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Odcinek przedni jest małą, asymetryczną przestrzenią gałki

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego Układ nerwowy 1. Główne funkcje: Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego integracja poszczególnych części ciała wraz z układem hormonalnym zachowanie homeostazy (kontrola

Bardziej szczegółowo

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Temat 3 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Budowa oka oko + narządy dodatkowe Oko = gałka oczna + nerw wzrokowy Narządy dodatkowe = Aparat

Bardziej szczegółowo

TKANKA NERWOWA 20 20.1. NEURONY

TKANKA NERWOWA 20 20.1. NEURONY TKANKA NERWOWA 20 Zasadniczym składnikiem tkanki nerwowej są wysoko wyspecjalizowane komórki neurocyty, które łącząc się ze sobą nieraz bardzo długimi wypustkami tworzą zintegrowaną sieć obejmującą swoim

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU Szkolenie przygotowane i merytorycznie nadzorowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU 1. Biofarmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

SOCZEWKA EMBRIOLOGIA, ANATOMIA I FIZJOLOGIA- część I. KEYWORDS: lens, lens capsule, lens cortex, lens nucleus, lens proteins.

SOCZEWKA EMBRIOLOGIA, ANATOMIA I FIZJOLOGIA- część I. KEYWORDS: lens, lens capsule, lens cortex, lens nucleus, lens proteins. Dr n. wet. Przemysław K. Bryła Przychodnia Weterynaryjna w Warszawie brylapik@wp.pl LENS Part I The lens originates from surface ectoderm covering the embryo s head. The lens is composed of an acellular

Bardziej szczegółowo

Modelowanie początkowych etapów przetwarzania. informacji wzrokowej.

Modelowanie początkowych etapów przetwarzania. informacji wzrokowej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Modelowanie początkowych etapów przetwarzania informacji wzrokowej. Autor Leszek

Bardziej szczegółowo

Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze

Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze 442 Hygeia Public Health 2011, 46(4): 442-447 Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze Degenerative changes in the organ

Bardziej szczegółowo

Badanie w lampie szczelinowej

Badanie w lampie szczelinowej Rozdział 8 Badanie w lampie szczelinowej G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Upewnij się, że pacjent siedzi wygodnie i jest przygotowany do badania. Rozjaśnij światło tylko na tyle, na ile wymaga tego badanie. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 514[03].Z1.06

Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 514[03].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Izabela Suligowska Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 514[03].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006,,Projekt

Bardziej szczegółowo

Światło i jego właściwości

Światło i jego właściwości Zeszyty Koła Naukowego Młodych sekcja matematyczno naukowo techniczna Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 w Gliwicach Światło i jego właściwości Zeszyt V 2011/2012 1 Spis treści: 1. Zjawiska świetlne

Bardziej szczegółowo

17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO

17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO 17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO 17.1. Powstawanie i rozwój zawiązka zęba Zęby rozwijają się z dwóch współdziałających ze sobą tkanek: mezenchymy oraz pokrywającego ją nabłonka ektodermalnego wyściełającego

Bardziej szczegółowo

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania.

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania. Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt.) Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który wraz z insuliną, obniżającą poziom

Bardziej szczegółowo

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu

UKŁAD DOKREWNY. Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony. parakrynowa. autokrynowa. endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu Typy sygnalizacji międzykomórkowej wykorzystującej hormony komórki posiadające hormon naczynie receptory dla hormonu UKŁAD DOKREWNY endokrynowa (dokrewna) dalekiego zasięgu parakrynowa lokalna autokrynowa

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyñski SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyński SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNEJ - SUPLEMENT SPIS TREŚCI OD AUTORA...3 CZĘŚĆ I: IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU...4

Bardziej szczegółowo

Gruczoły wydzielania wewnętrznego

Gruczoły wydzielania wewnętrznego Gruczoły wydzielania wewnętrznego Przysadka mózgowa Wyspy trzustkowe Jądro Tarczyca przytarczyce n Jajnik Nadmercza Komórki gruczołowe pochodzenie nabłonkowe. Kształt wieloboczny, przynajmniej jedna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka Co farmaceuta powinien wiedzieć o zaćmie? Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2 1 Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Europejski Dyplom Optometrii

Europejski Dyplom Optometrii Europejski Dyplom Optometrii Nowy program nauczania (Styczeń 2007) Część A: Optyka i przyrządy optyczne Przedmiot 1: Przedmiot 2: Przedmiot 3: Przedmiot 4: Przedmiot 5: Przedmiot 6: Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia Mgr Joanna Bulak Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek Rozprawa doktorska Zakład Patomorfologii Klinicznej Katedra Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Kosmetyki - chemia dla ciała

Kosmetyki - chemia dla ciała Kosmetyki - chemia dla ciała Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Kosmetyki - chemia dla ciała Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2011 Recenzenci Prof. dr hab. Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH OD WYDAWCY Wobecnym numerze, artykuł przewodni poświęcony jest jednemu z głównych problemów

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo