TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO."

Transkrypt

1 AUTOR: Arkadiusz Kamiński KL. I, SEMESTR I TECHNIKUM ROLNICTWA SZKOŁA: NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W STASZOWIE (uprawnienia szkoły publicznej) TEMAT Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NARZĄDY ZMYSŁÓW: OKO. Staszów, dn r.

2 OKO JAKO NARZĄD WZROKU. BUDOWA, ROZWÓJ EWOLUCYJNY I NARZĄDY DODATKOWE OKA. CHOROBY OCZU. DEFINICJA WZROKU. WZROK, zmysł wzroku, zdolność odbierania przez organizm ludzki i zwierzęcy informacji o świecie otaczającym za pośrednictwem ukształtowanych bodźców świetlnych; na światło reagują niektóre pierwotniaki, u prostych tkankowców, np. u dżdżownicy, bodźce świetlne odbierają wyspecjalizowane fotoreceptory rozmieszczone na przednim odcinku ciała; jednak widzenie w postaci obrazów występuje wraz z pojawieniem się narządów umożliwiających ich powstawanie na światłoczułej powierzchni. U prymitywnych głowonogów, łodzików funkcję tę spełniają oczy bezsoczewkowe z małym otworkiem; doskonalszą formą narządu wzroku są oczy złożone, typowe m.in. dla stawonogów, zbud. z wielu setek lub tysięcy samodzielnie funkcjonujących tzw. omatidiów. Narządem wzroku kręgowców jest oko wyposażone w złożony aparat opt. umożliwiający powstawanie ostrego, odpowiednio oświetlonego, odwróconego obrazu na siatkówce; drobne różnice w umiejscowieniu i konfiguracji obrazu tego samego przedmiotu na siatkówkach obu oczu są gł. podstawą widzenia przestrzennego (stereoskopowego), umożliwiającego m.in. ocenę odległości; zakres przestrzeni obejmowanej przez wzrok przy nieruchomo ustawionej gałce ocznej nazywa się polem widzenia, w którym wyróżnia się część środk., odpowiadającą dołkowi środk. siatkówki, i część obwodową, z której światło pada na obszar peryferyjny siatkówki; światłoczułymi elementami siatkówki są komórki fotoreceptorowe, reagujące na słabe oświetlenie, lecz nie rozróżniające barw pręciki (obecne w części peryferyjnej siatkówki), oraz wrażliwe na barwy i na silne oświetlenie czopki (występujące gł. w dołku środk.). Światło powoduje reakcję fotochem. polegającą na powstawaniu związków pobudzających fotoreceptory; w pręcikach taką rolę pełni retinen, pochodzący z rozpadu rodopsyny. Przy dłuższym przebywaniu w warunkach słabego oświetlenia dochodzi do adaptacji wzroku do ciemności jest to związane z syntezą dużych ilości rodopsyny i uwrażliwieniem pręcików na słabe światło; przejściu do oświetlonego pomieszczenia towarzyszy rozpad części nagromadzonej rodopsyny, co jest podstawą adaptacji wzroku do światła. Pobudzenie fotoreceptorów przenosi się na komórki horyzontalne i potem na komórki zwojowe siatkówki, których aksony przewodzą impulsy do ośrodkowego układu nerwowego. W obrębie dołka środk. każda komórka zwojowa jest związana z 1 czopkiem, powoduje to, że jej pole recepcyjne jest za małe, a zatem zdolność rozdzielcza oka (rozróżnianie 2 blisko leżących punktów) największa. W części peryferyjnej natomiast 1 komórka zwojowa odbiera pobudzenie wielu pręcików, co obniża zdolność rozdzielczą, ale podnosi

3 wrażliwość tego obszaru siatkówki na słabe oświetlenie. Widzenie barw umożliwiają 3 rodzaje czopków o względnej wybiórczej wrażliwości na zakresy widma słonecznego odpowiadające barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej; jednakowe pobudzenie tych czopków daje wrażenie barwy białej. Impulsy nerwowe z komórek zwojowych siatkówki docierają z różną szybkością do okolicy wzrokowej w płacie potylicznym kory mózgowej; najszybciej dochodzą mało precyzyjne, w tonacji czarno-białej, obrazy przedmiotów nagle pojawiających się w polu widzenia; w dalszej kolejności dociera do kory informacja o szczegółach oglądanych przedmiotów i ich barwach; najwolniej są przekazywane impulsy z peryferyjnego obszaru siatkówki. W czynności widzenia ważną rolę odgrywa rozróżnianie kontrastów (granicy między jasnymi i ciemnymi elementami przedmiotów); fizjol. mechanizm tej zdolności występuje już w siatkówce w postaci tzw. hamowania obocznego; polega on na hamowaniu przez komórki horyzontalne znajdujących się w ich pobliżu komórek zwojowych; konsekwencją tego jest względnie słabe pobudzenie tych komórek w wyniku jednakowego oświetlenia ich sąsiadujących pól recepcyjnych, natomiast silne pobudzenie, gdy odpowiednie punkty siatkówki są oświetlone nierównomiernie. Złożone procesy umożliwiające kontrastowe widzenie zachodzą w korze mózgowej; są one związane z reagowaniem komórek nerwowych kory na szczegółowe, wzorcowe elementy obrazu, jak linie proste o określonym kierunku, krzywizny lub ruch. W częściach asocjacyjnych okolicy wzrokowej kory mózgowej zachodzi proces scalania (integracji) tej informacji, który jest podstawą percepcji wzrokowej. Natomiast kodowanie informacji, będące podstawą pamięci wzrokowej, zachodzi w tzw. okolicy dolnoskroniowej płata skroniowego kory. DEFINICJA OKA. OKO, narząd zmysłu przystosowany do odbierania bodźców świetlnych (wzrok). Oko kręgowców, funkcjonujące na zasadzie ciemni opt., składa się z gałki ocznej i narządów pomocniczych gł. zewn. mięśni gałki ocznej, aparatu łzowego, spojówki, powiek. U człowieka gałka oczna ma w przybliżeniu kształt kulisty, średnicę ok. 25 mm; jej ścianę tworzą 3 zasadnicze warstwy: zewn. błona włóknista, środk. błona naczyniowa oraz wewn. błona nerwowa, czyli siatkówka właściwy element światłoczuły oka; fotoreceptorami są pręciki i czopki, z których pobudzenie jest przekazywane z oka do ośr. wzrokowych mózgu za pośrednictwem nerwu wzrokowego. Zewnętrzna błona włóknista jest zróżnicowana na przezroczystą rogówkę; przednia część, i nieprzejrzystą twardówkę; większa część tylna. W środk. błonie naczyniowej rozróżnia się tęczówkę; i ciało rzęskowe oraz położoną w tyle naczyniówkę; tęczówkę przebija pośrodku otwór zw. źrenicą, o wielkości zmienianej przez mięśnie zwieracz i rozszerzacz źrenicy; spełnia ona funkcje

4 przesłony regulującej ilość światła wpadającego do oka; ciało rzęskowe, zgrubiały pierścień na granicy tęczówki i naczyniówki, zawiera mięsień rzęskowy, który reguluje za pośrednictwem więzadełek zmiany krzywizny soczewki oka (akomodacja). Przed soczewką znajdują się wewnątrz gałki ocznej komory oka wypełnione przezroczystym płynem, zw. cieczą wodnistą; za soczewką leży przezroczysty, galaretowaty twór ciało szkliste. Rogówka, ciecz wodnista, soczewka i ciało szkliste tworzą układ optyczny oka, który załamuje promienie świetlne i skierowuje je na siatkówkę, gdzie powstaje rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony obraz oglądanego obiektu. Podobną budowę jak oko kręgowców mają oczy niektórych bezkręgowców, zwł. głowonogów. Na zupełnie odmiennej zasadzie są zbudowane oczy stawonogów; składają się z licznych (od kilkunastu do ok. 30 tys.) oczek prostych (ommatidiów) stanowiących pojedyncze układy opt.; w oczach tego typu powstaje obraz mozaikowy (punktowy). CHOROBY OCZU. Do najczęściej spotykanych schorzeń oczu należą wady wrodzone i nabyte wzroku (zez, krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, daltonizm), stany zapalne spojówek, rogówki, twardówki, zaćma, jaskra, gradówka, owrzodzenie rogówki, zapalenie siatkówki i jej odwarstwienie, jaglica; zmiany w dnie oka świadczą o chorobach nerek, ośrodkowego układu nerwowego, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy; spośród nowotworów spotyka się gł. siatkówczak, czerniak; urazy mech., termiczne, chem. mogą doprowadzić do upośledzenia ostrości wzroku lub ślepoty. CZERNIAK ZWIERZĄT, nowotwór (zwykle łagodny); występuje w tkance łącznej podskórnej i narządach wewnętrznych, najczęściej u koni maści siwej.

5 Rysunek 1. Obrazy oczu u człowieka (ludzi). WADY WZROKU: KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, miopia, wada wzroku spowodowana wydłużeniem się gałki ocznej w osi przednio-tylnej, co powoduje powstawanie obrazu przed siatkówką zamiast na niej; obraz przedmiotów oddalonych jest zawsze nieostry; znaczne wydłużenie gałki ocznej (krótkowzroczność wysoka) prowadzi zwykle do zmian chorobowych w twardówce, naczyniówce i siatkówce oka (wylewy krwi, odwarstwienie siatkówki i in.); krótkowzroczność korygują okulary z soczewkami wklęsłymi, rozpraszającymi (tzw. szkła minusowe).

6 NADWZROCZNOŚĆ, dalekowzroczność, hipermetropia, wada wzroku powstająca wskutek skrócenia przednio-tylnej osi gałki ocznej, co powoduje przesunięcie ogniska skupienia promieni świetlnych poza gałkę oczną; dalekowidz widzi ostro przedmioty odległe, natomiast widzenie z bliska jest nieostre; wadę tę wyrównują szkła wypukłe (tzw. plusowe), które skupiają promienie światła na siatkówce; nadwzroczność jest zwykle chorobą osób w starszym wieku, związaną z zaburzeniami akomodacji oka. NIEZBORNOŚĆ, astygmatyzm, med. wada wzroku spowodowana niedokładnie kulistą powierzchnią rogówki lub soczewki oka; następstwo zmian wrodzonych lub nabytych (najczęściej pozapalnych lub pourazowych) powierzchni układu opt. oka; niezborność powoduje załamanie promieni świetlnych w różnych płaszczyznach pod różnym kątem, co prowadzi do zaburzeń ostrości widzenia; niezborność fizjologiczna (do 0,5 D) występuje prawie u każdego człowieka; niezborność korygują soczewki cylindryczne odpowiednio zorientowane. BUDOWA OKA. OKO zbudowane jest z gałki ocznej, aparatu ochronnego (rzęsy, brwi, powieki, gruczoły łzowe) i aparatu łzowego (mięśnie poruszające się gałkę oczną). Rysunek 2. Schemat budowy oka człowieka. SKŁAD I WARSTWY GAŁKI OCZNEJ. SKŁAD GAŁKI OCZNEJ: ROGÓWKA (okrywa 20% gałki ocznej z przodu); TWARDÓWKĘ (okrywa 80% gałki ocznej);

7 TĘCZÓWKA, zawierającą barwnik decydujący o kolorze oczu, przechodzący w naczyniówkę; ŹRENICĘ otwór w tęczówce o zmiennej średnicy (2 8 mm), zależnej od ilości docierającego światła; SOCZEWKA skupia promienie świetlne na siatkówce i warunkuje zdolność akomodacji; SIATKÓWKA zawierająca fotoreceptory, reagujące na bodźce świetlne; NERW WZROKOWY przekazuje impulsy z siatkówki do kory mózgowej. SKŁAD OKA: * GAŁKA OCZNA (LEŻY W OCZODOLE, CHRONIONA Z PRZODU PRZEZ DWIE POWIEKI GÓRNA I DOLNA. GAŁKA OCZNA PORUSZANA JEST PRZEZ CZĘŚĆ MIĘŚNI OCZNYCH: MIĘŚNIE OCZNE PROSTE, DWIE PARY ANTAGONISTYCZNYCH MIĘŚNI PROSTYCH ORAZ MIĘŚNIE OBRACAJĄCE GAŁKĄ OCZNĄ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI I PARY MIĘŚNI WSPOMAGAJĄCYCH RUCH. PODZIAŁ MIĘŚNI GAŁKI OCZNEJ: ZE WZGLĘDU NA ANTAGONISTYCZNOŚĆ TYCH MIĘŚNI. MIĘŚNIE: BOCZNE I SKOŚNE ZE WZGLĘDU NA OBRACANIE GAŁKI OCZNEJ MIĘŚNIE: GÓRNY I DOLNY

8 Skład gałki ocznej (w%) 20% rogówka twardówka 80% Wykres 1. Skład procentowy gałki ocznej. Rysunek 3. Przekrój przez siatkówkę oka.

9 WARSTWY OKA WARSTWA OKA ZEWNĘTRZNA ŚRODKOWA NAZWA WARSTWY TWARDÓWKA, BIAŁKÓWKA NACZYNIÓWKA DZIAŁANIE FIZJOLOGICZNE WARSTWY zewn., nieprzejrzysta, biaława błona gałki ocznej, ograniczająca jej tylną większą część; z przodu oka przechodzi w przezroczystą rogówkę, z tyłu w pochewkę nerwu ocznego; zbud. z tkanki łącznej włóknistej, b. mocna, utrzymuje stały, kulisty kształt gałki ocznej; przechodzi w przedniej części gałki ocznej w przezroczystą rogówkę, zbud. z tkanki łącznej włóknistej, b. mocna, utrzymuje stały, kulisty kształt gałki ocznej. jedna z błon wchodzących w skład ściany gałki ocznej (oko), zawierająca naczynia krwionośne; ma znaczenie odżywcze dla siatkówki; ku przodowi przechodzi w ciało rzęskowe i tęczówkę, określana łącznie z nimi jako błona naczyniowa lub środk. oka.jest bogato unaczyniona (zwiera liczne naczynia krwionośne); w przedniej części oka naczyniówka przechodzi w ciało rzęskowe (zbudowane z mięśni gładkich i tęczówka nadaje kolor naszym oczom. Ma znaczenie odżywcze dla siatkówki; ku przodowi przechodzi w ciało rzęskowe i tęczówkę, określana łącznie z nimi jako błona naczyniowa lub środkowa oka.

10 WEWNĘTRZNA SIATKÓWKA jest błoną wewn. gałki ocznej, której tylna część (dno oka) jest wrażliwa na światło; w komórkach siatkówki energia świetlna jest przekształcana w impulsy elektr. przekazywane do podkorowych ośr. wzroku; siatkówka składa się z 3 warstw neuronów: 1) komórek czopkowych i pręcikowych, których wypustki czopki i pręciki są fotoreceptorami, 2) komórek dwubiegunowych, 3) komórek zwojowych, których aksony opuszczają siatkówkę w miejscu zw. tarczą nerwu wzrokowego (obszar niewrażliwy na światło) i tworzą nerw wzrokowy; czopki (u człowieka i niektórych małp najgęściej skupione w tzw. plamce żółtej, a w jej obrębie we wgłębieniu zw. dołkiem środkowym) są fotoreceptorami widzenia dziennego (w warunkach dużego natężenia światła), wrażliwymi na barwę światła; pręciki są fotoreceptorami o większej czułości na światło, umożliwiającymi widzenie w złych warunkach oświetlenia. W siatkówce istnieją liczne neurony kojarzące, łączące wszystkie neurony; siatkówka jest uwypukleniem mózgowia; impulsy powstałe w komórkach czopkowych i pręcikowych zostają najpierw przetworzone w siatkówce, a następnie przekazywane nerwem wzrokowym do mózgowia; czułość siatkówki jest b. wysoka reaguje na kilka fotonów; istnieją modele cybernetyczne (biocybernetyka) działania siatkówki. Zawiera światłoczułe komórki wzrokowe czopkonośne i pręcikonośne. Zawierają one odpowiednio czopki i pręciki. ROZWÓJ EWOLUCYJNY OKA. GROMADA KRĘGOWCÓW RYBY ORAZ LARWY PŁAZY Soczewka kulista oko krótkowzroczne bez powiek, gruczołów łzowych. Akomodacja zachodzi przez przesuwanie się soczewki. Słabe widzenie, oczy po bokach głowy. Akomodacja przez przesuwanie soczewki. Soczewka

11 GADY PTAKI dwuwypukła, są gruczoły łzowe. Oko jest wypukłe, wysoko osadzone, dalekowzroczne, ruchome powieki. Wzrok najlepiej rozwinięty zmysł tej gromady. Soczewka dwuwypukła. Zachodzi podwójna akomodacja. Akomodacja przez przesuwanie soczewki i przez zmianę kąta nachylenia.. Trzy powieki migotka. Widzenie barwne. Oko bardzo dobrze rozwinięte. Soczewka dwuwypukła. Soczewka dwuwypukła, duże oko, podwójna akomodacja. Widzenie w nocy i w dzień, w siatkówce charakterystyczny grzebień pełniący funkcję lornetki oraz odżywcze, wiele plamek żółtych. Widzenie dalekowzroczne. Pojęcie akomodacji oka. AKOMODACJA [łac.], fizjol. nastawianie układu opt. oka (oko) do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w określonej odległości; promienie światła biegnące od przedmiotów leżących w odległości ponad 60 m od oka są prawie równol. i skupiają się w ognisku leżącym na siatkówce oka; obraz jest wtedy ostry; promienie biegnące od przedmiotów bliższych skupiają się poza siatkówką i obraz jest zamazany w celu nastawienia oka, czyli akomodacja, następuje odruchowy skurcz mięśni akomodacyjnych oka, w następstwie soczewka przyjmuje kształt bardziej kulisty, co zwiększa jej zdolność skupiającą promieni, które dają wtedy ostry obraz na siatkówce. *** ROZWÓJ EWOLUCYJNY OKA. GROMADA KRĘGOWCÓW RYBY ORAZ LARWY PŁAZY GADY PTAKI Oczy duże, dobrze rozwinięte. Ostrość widzenia reguluje znajdująca się w gałce ocznej soczewka mogąca się zbliżać lub oddalać się od siatkówki, stosownie do odległości obserwowanego przedmiotu (akomodacja oka). Powiek brak. Akomodacja przez przesuwanie soczewki. Soczewka dwuwypukła, są gruczoły łzowe. Oko jest wypukłe, wysoko osadzone, dalekowzroczne, ruchome powieki. Wzrok najlepiej rozwinięty zmysł tej gromady. Soczewka dwuwypukła. Zachodzi podwójna akomodacja. Akomodacja przez przesuwanie soczewki i przez zmianę kąta nachylenia.. Trzy powieki migotka. Widzenie barwne. Oko bardzo dobrze rozwinięte. Soczewka dwuwypukła. Soczewka dwuwypukła, duże oko, podwójna akomodacja.

12 Widzenie w nocy i w dzień, w siatkówce charakterystyczny grzebień pełniący funkcję lornetki oraz odżywcze, wiele plamek żółtych. Widzenie dalekowzroczne. Literatura: 1. Praca zbiorowa pod redakcją K. Spalika, Biologia cz. III, WSiP, Warszawa Opracowanie własne: A. Kamiński. 3. ROZWÓJ EWOLUCYJNY OKA opracowanie pani mgr A. Obcowskiej. Źródła: Encyklopedia PWN Biologia płyta CD Hasła: DEFINICJA WZROKU. WZROK, zmysł wzroku. DEFINICJA OKA. OKO. CHOROBY OCZU. CZERNIAK ZWIERZĄT. WADY WZROKU. KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, miopia. NIEZBORNOŚĆ, astygmatyzm. BUDOWA OKA. SKŁAD I WARSTWY GAŁKI OCZNEJ.

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Agnieszka Majchrzak M-3 BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne ulega ciągłym zmianom. Aby organizm mógł sprawnie funkcjonowad w zmieniającym się otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI OPTYKA CZĘŚĆ I Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU

FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU Szkolenie przygotowane i merytorycznie nadzorowane przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie FARMAKOTERAPIA W LECZENIU CHORÓB NARZĄDU WZROKU 1. Biofarmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania.

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania. Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt.) Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który wraz z insuliną, obniżającą poziom

Bardziej szczegółowo

Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze

Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze 442 Hygeia Public Health 2011, 46(4): 442-447 Zmiany zwyrodnieniowe w narządzie wzroku postępujące wraz z wiekiem i możliwości działań profilaktycznych w tym obszarze Degenerative changes in the organ

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

WZROK dobro najwyższe

WZROK dobro najwyższe WZROK dobro najwyższe Tytuł oryginału: "Gesunder Korper - Gesunde Augen" Przekład: Dariusz Łyżnik Projekt okładki: Oskar Głodowski by Waldthausen Verlag, 27718 Ritterhude Wydanie polskie : "Interspar"

Bardziej szczegółowo

Daltonizm. - wada wzroku spowodowana nieprawidłową budową siatkówki

Daltonizm. - wada wzroku spowodowana nieprawidłową budową siatkówki Daltonizm - wada wzroku spowodowana nieprawidłową budową siatkówki,,jesteśmz (tzlko) karłami, którzy wspęli się na barki olbrzymów. Wten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, żeby wzrok

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

Europejski Dyplom Optometrii

Europejski Dyplom Optometrii Europejski Dyplom Optometrii Nowy program nauczania (Styczeń 2007) Część A: Optyka i przyrządy optyczne Przedmiot 1: Przedmiot 2: Przedmiot 3: Przedmiot 4: Przedmiot 5: Przedmiot 6: Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Badanie w lampie szczelinowej

Badanie w lampie szczelinowej Rozdział 8 Badanie w lampie szczelinowej G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Upewnij się, że pacjent siedzi wygodnie i jest przygotowany do badania. Rozjaśnij światło tylko na tyle, na ile wymaga tego badanie. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne dla studentów

Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIADACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SENORYCZNYMI /WZROKU I SŁUCHU/ Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje.

Spis treści. Homo konsumens człowiek XXI wieku. Spis treści. TwójRynek.pl on-line. Temat miesiąca: W trosce o oczy. Prezentacje. Spis treści Spis treści TwójRynek.pl on-line Ekspert radzi 6 Najczęściej czytane 6 Homo konsumens człowiek XXI wieku Według opinii powszechnej wiek XXI to wiek narcyzów. W niektórych stanach USA można

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH OD WYDAWCY Wobecnym numerze, artykuł przewodni poświęcony jest jednemu z głównych problemów

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

TWOJE OCZY. Prof. Jerzy Szaflik o stanie wzroku polaków. Suche oko objawy, leczenie, leki. Zaćma i jaskra co warto o nich wiedzieć

TWOJE OCZY. Prof. Jerzy Szaflik o stanie wzroku polaków. Suche oko objawy, leczenie, leki. Zaćma i jaskra co warto o nich wiedzieć NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 22 MAJA 2009 Prof. Jerzy Szaflik o stanie wzroku polaków Suche oko objawy, leczenie, leki Zaćma i jaskra co warto o nich wiedzieć Twoje

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu

Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu UNIWERSYTET WARSZAWSKI Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Agnieszka Grabska-Barwińska Model zmian synchronizacji czynności EEG związanych z wykonywaniem ruchu Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy

Drodzy Pacjenci! Wydawca: WEWNĄTRZGAŁKOWA SOCZEWKA. Jesien 2013. do dali. do pośrednich odległości. do bliży. Wolność od okularów Po operacji zaćmy NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG Prywatny Szpital Weiss Klinik ul. Wiejska 4, 41-503 Chorzów rejestracja: tel.: +48 32 245 97 63 do 64 gsm: +48 606 690 188 oddział: tel.: +48 32 245 97 65 sekretariat: tel.: +48

Bardziej szczegółowo