Pokłady możliwości. Ciężki przemysł, duże portfele i skomplikowane projekty Doświadczenia KGHM Polska Miedź SA w Portfolio & Project Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokłady możliwości. Ciężki przemysł, duże portfele i skomplikowane projekty Doświadczenia KGHM Polska Miedź SA w Portfolio & Project Management"

Transkrypt

1 Pokłady możliwości Ciężki przemysł, duże portfele i skomplikowane projekty Doświadczenia KGHM Polska Miedź SA w Portfolio & Project Management Andrzej Krzyszczak Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Rozwojem

2 Agenda Skala zarządzania projektami i portfelami w KGHM Kluczowe wyzwania związane z realizacją dużych projektów w KGHM Projekt PMP Projekt GGP Systemowa organizacja zarządzania portfelami i projektami w KGHM 2

3 KGHM w skrócie LIDER BRANŻY GÓRNICZEJ W POLCE Zdywersyfikowana produkcja Cu Au Ni Re REE 1 Ag Pb Mo Pt Wpływ KGHM na gospodarkę polską Zaufany partner biznesowy Firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju Najbardziej zyskowna spółka i największy płatnik podatków w Polsce 3 KONTYNETY Nasze Projekty Kanada (Ontario) McCreedy West (Cu, Ni, TPM) Morrison (Cu, Ni, TPMa) Victoria (Cu, Ni, TPM) Kanada (B.C.) Ajax (Cu, Au) USA Robinson (Cu, Au, Mo) Carlota (Cu) Grenlandia Malmbjerg (Mo) Niemcy Weisswasser (Cu, Ag) Polska Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag) Lubin (Cu, Ag) Rudna (Cu, Ag) Głogów Głęboki Przemysłowy Eksploracja w regionie Huta Głogów I, Głogów II Huta Legnica Huta Cedynia (walcownia) Eksploracja Rozwój Aktywa produkcyjne mln PLN KGHM Polska Chile Franke (Cu) Sierra Gorda (Cu, Mo, Au) ,5 mln Mg Zasobów Rud Miedzi 700 tys. Mg Roczna produkcja Cu Zatrudnionych osób Przychody ze sprzedaży KGHM Podatek od niektórych kopalin ZUS Podatek Podatek Dochody dochodowy dochodowy państwa od osób prawnych 3 1 Metale ziem rzadkich (pierwiastki ziem rzadkich, REE z ang. rare earth elements

4 Skala zarządzania portfelowego w KGHM Ilość realizowanych projektów obszarze krajowych aktywów Roczna wartość alokowanego kapitału w całej Grupie Kapitałowej KGHM w 2015 r. mld PLN Liczba projektów ,9 Budżety projektów na podstawie portfela inwestycji na lata Największa liczba projektów o budżecie między tys. PLN Grupa Kapitałowa 2,5 Inwestycje rzeczowe w kraju (aktywa produkcyjne) od do Projekty z budżetem powyżej tys. PLN 3 4

5 Inwestowanie mówiąc szerzej realizacja projektów to jedna z sił napędowych rozwoju naszej firmy Filary Strategii do roku 2020 Główne zadania Strategii Rozwoju Aktywów Rozwój Bazy Zasobowej Współczynnik zastąpienia 3:1 Rozwój Aktywów Na czas, w budżecie Efektywność i innowacje Zarządzanie projektami i portfelami w całym łańcuchu wartości Produkcja Stabilne wyniki produkcyjne Budowanie stabilnego portfela projektów umożliwiającego realizację celów biznesowych. Zapewnienie najwyższego prawdopodobieństwa realizacji projektów na czas i w budżecie. Budowa centralnych procesów, systemów, narzędzi i kompetencji podnoszących długoterminową efektywność inwestycyjną w Grupie KGHM. Dążenie do uzyskania doskonałości projektowej w wymiarach standardów zarządczych, kompetencji oraz jakości i efektywności w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. 5

6 Agenda Skala zarządzania projektami i portfelami w KGHM Kluczowe wyzwania związane z realizacją dużych projektów w KGHM Projekt PMP Projekt GGP Systemowa organizacja zarządzania portfelami i projektami w KGHM 6

7 Czym się różni prosty projekt od dużego projektu lub programu Typowe wyzwania związane z planowaniem i realizacją projektów PORTFEL Zbiór projektów, programów i pod-portfeli oraz innych inicjatyw zebranych w celu ułatwienia skutecznego kierowania tymi pracami, pozwalającego realizować strategiczne cele biznesowe organizacji. Projekty w portfelu nie musza od siebie zależeć lub być powiązane. Mega Projekt/ Program Dłuższy okres realizacji Wieloletnie finansowanie Mniejsza przewidywalność Duża ilość powiązań projektowych Zdywersyfikowani interesariusze projektu Złożone struktury realizacyjne Złożoność przedmiotów dostaw PROGRAM Tymczasowa organizacja powiązanych ze sobą projektów i zadań operacyjnych zarządzanych w skoordynowany sposób w celu umożliwienia osiągnięcia określonych korzyści biznesowych, które z poziomu pojedynczego projektu nie są możliwe do uzyskania. PROJEKT + Większe ryzyko wpływu zmian wew/zew na projekt Przygotowanie i realizacja wymaga pogodzenia i synchronizacji działalności bieżącej produkcji i działalności projektowej (programu) Duża liczba wykonawców Przedsięwzięcie inwestycyjne charakteryzujące się tymczasowością, unikalnością, zakresem, określonym budżetem oraz opisem prac do wykonania. Mały Projekt/ Zadanie Zakres, rosnące wyzwania, wymagany stopień koordynacji 7

8 Program Modernizacji Pirometalurgii polega na zmianie technologii przetopu koncentratów miedzi w piecach szybowych na proces przetopu w piecu zawiesinowym w HM Głogów I Inwestycja realizowana na czynnym ciągu produkcji HM Głogów Budżet 2,1 mld PLN Budżet projektów stowarzyszonych 0,9 mld PLN Lata realizacji Pomimo prowadzenia prac inwestycyjnych na czynnym zakładzie HM Głogów I, w 2015 r. zrealizowano najwyższą w historii HM Głogów produkcję miedzi anodowej na poziomie Mg, przygotowując tym samym zapas anod niezbędnych na czas przełączenia nowej technologii w roku 2016 r. W celu zniwelowania wpływu planowanego na II półrocze 2016 postoju w HM Głogów I (związanego ze zmianą technologii,) na przychody Spółki planuje się sprzedaż koncentratu. 8

9 Program PMP w Hucie Miedzi Głogów I pozwoli na stworzenie przyjaznej środowisku infrastruktury produkcji hutniczej KGHM CEL PROJEKTU KONTEKST BIZNESOWY Kluczowe dane projektu Zmniejszająca się podaż własnych koncentratów miedzi oraz malejąca zawartość miedzi w tych koncentratach Ograniczone możliwości przerobu koncentratów importowanych z uwagi na charakterystycznie niskie premie przerobowe TC/RC niższe od całkowitych kosztów przerobu hutniczego Wzrastające koszty pracy przekładające się na wzrost kosztów przerobu Konieczność ponoszenia dalszych nakładów inwestycyjnych na dodatkowe modernizacje technologii pieców szybowych by spełniała ona wymagania zaostrzających się przepisów ochrony środowiska naturalnego Eliminacja ryzyk środowiskowych i kosztowych dla ok. 40% produkcji pirometalurgicznej (zmniejszenie emisji pyłowej o 55%, gazowej o 58% oraz ilości składowanych odpadów). Możliwość intensyfikacji przetopu koncentratów importowanych chalkopirytowych Analizy biznesowe Przygotowanie terenu budowy 2 kw Biznesplan inwestycji i decyzja realizacyjna Wybór kluczowych uczestników projektu projektant, IK, Wybór kluczowych wykonawców robót budowlanomontażowych 3GR Realizacja ok. 80% produkcji miedzi w KGHM wg najlepszych i optymalnych kosztowo dostępnych technologii. Poprawa bezpieczeństwa pracy, realizacja nakazów PIP i SANEPID. 9 Przebieg inwestycji Zakończenie wszystkich robót inwest. Zakończenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku energetycznego Zakończenia konstrukcji i obudowy hali pieców PZ i PE 4 kw Uruchomienie instalacji Pieca Zawiesinowego Projektowanie Przygotowanie projektu 2017 Kontraktowanie, dostawy Roboty budowlano i montażowe Rozruch

10 Realizacja inwestycji PMP przy jednoczesnej pracy ciągu technologicznego produkcji miedzi w HMG I skłoniły do wdrożenia rozwiązań systemowych Wyzwania realizacyjne Programu PMP Wdrożone rozwiązania systemowe Otoczenie zewnętrzne Ryzyko zmienności założeń w czasie (sytuacja na rynku surowców, koszty pracy, wysokość premii przerobowych w hutnictwie) A WYBÓR GŁÓWNEGO PROJEKTANTA Warunki geologiczne Technologia Ryzyko zmiany parametrów geologicznych złoża przekładających się na jakość koncentratu, a tym samym na wydajność budowanej technologii Unikatowe rozwiązania technologicznie dostosowane do koncentratów pochodzących z kopalń KGHM oraz istniejących rozwiązań technologicznych w HMG B WPROWADZENIE WŁASNYCH GENERALNYCH WYKONAWCÓW Ograniczenia infrastruktury duża intensyfikacja prac na ograniczonym obszarze terytorialnym ryzyko błędów i nieścisłości dokumentacji projektowej z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji infrastruktury kolizje na placu budowy związane z sieciami podziemnymi oraz pracą na czynnych obiektach C KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Konieczność koordynacji prac Wielość wykonawców oraz wielobranżowość wykonywanych robót (budowlane, mechaniczne, elektryczne) D WZMOCNIONA UWAGA INTERESARIUSZY 10

11 Program Udostępnienia Złoża polega na udostępnieniu Obszaru Górniczego Głogów Głęboki-Przemysłowy, co pozwoli na utrzymanie produkcji górniczej w długiej perspektywie Inwestycja realizowana w obszarze istniejącej infrastruktury dwóch kopalń Budżet 4 mld PLN 250 mln PLN/rocznie Lata realizacji Radwanice - Gaworzyce Koncesje eksploatacyjne Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi Obszary wnioskowane Bytom Odrzański Kulów-Luboszyce Kulów-Luboszyce Głogów Polska, Woj. Dolnośląskie Retków- Ścinawa OG GŁOGÓW GŁĘBOKI 56 km 2 - Powierzchnia obszaru GG-P m - Głębokość złoża o C - Temperatura pierwotna skał Od początku projektu w obszarze górniczym GGP wykonano 93,4 tys. mb wyrobisk chodnikowych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej Trwa głębienie szybu wentylacyjnego GG-1, do końca grudnia 2015 zgłębiono 687 m szybu. Zakończenie głębienia planowane w 2019 r. W czerwcu 2015 r. zakończono I Etap budowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI. W czerwcu 2015 r. rozpoczęto dostarczanie chłodu do wyrobisk kopalni. Trwają prace w zakresie II Etapu co umożliwi zwiększenie produkcji chłodu do wyrobisk poniżej poziomu 1200 m z 15 do 25 MW. 11

12 Program Udostępnienia Złoża LGOM w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy zapewni utrzymanie poziomu produkcji KGHM w wieloletniej perspektywie Kluczowe dane projektu Przebieg inwestycji KONTEKST BIZNESOWY CEL PROJEKTU Strategia Zasoby i Technologia Zapewnienie przedłużenia eksploatacji KGHM na terenie LGOM poprzez udostępnienie nowego obszaru złoża Utrzymanie poziomu produkcji w wieloletniej perspektywie Uruchomienie eksploatacji złoża zalegającego poniżej poziomu 1200 m Opanowanie zagrożeń skojarzonych (tąpaniowe, termiczne, gazogeodynamiczne) występujących w najniżej położonych partiach złoża Rozpoznanie technicznych i technologicznych możliwości prowadzenia udostępnienia i eksploatacji złoża na dużych głębokościach Stworzenie warunków do zapewnienia utrzymania do roku 2020 rentownej produkcji górniczej na poziomie określonym w Planie Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. oraz po roku 2020 stworzenia warunków do optymalizacji produkcji surowcowej dla zapewnienia rentowności Spółki poprzez udostępnienie Obszaru Górniczego Głogów Głęboki- Przemysłowy, o zasobach bilansowych wg stanu na r. w wysokości 7011 tys. Mg Cu Koncesja eksploatacyjna 1 kw Zakończenie prac niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji z obszaru GGP Uruchomienie produkcji z pierwszego obszaru eksploatacyjnego GGP Zakończenie prac związanych z rozpoczęciem eksploatacji z GG-P Wyrobisko Budowa PSK przy RIX Budowa Szybu GG-1 Zamknięcie oczka wentylacyjnego T,W-169 z wiązką upadowych H- 13 H-16 Dojście wyrobiskami pod szyb GG-1 i zbicie szybu 2 kw Wybudowanie PSK przy szybie RXI Plac budowy Szybu GG-1 Dojście wyrobiskami pod szyb GG-1 i zbicie z szybem Budowa PSK przy GG-1 Wybudowanie PSK przy szybie GG-1 PSK przy szybie R XI 12 1 Zasoby wg stanu na dzień

13 Realizacja Program UZ pozwala na lepszą koordynację prac inwestycyjnych związanych z przygotowaniem infrastruktury pod przyszłą eksploatację złoża LGOM w kierunku północno-zachodnim Wyzwania realizacyjne Programu UZ Korzyści z powołania Programu Otoczenie zewnętrzne Ryzyko zmienności założeń w czasie (sytuacja na rynku surowców, koszty pracy,) A SCENTRALIZOWANE DZIAŁANIA mające na celu realizację strategii rozwoju ciągu technologicznego KGHM Warunki geologicznogórnicze Duże głębokości oraz zagrożenia naturalne ograniczające warunki pracy i wymagające poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologii eksploatacji B KOORDYNACJA PRAC INWESTYCYJNYCH Organizacja pracy oraz ograniczenie dostępu do zasobów Realizacja w warunkach istniejącej infrastruktury dwóch kopalń o/zg Rudna i o/zg Polkowice-Sieroszowice Konieczność dostosowania terminów realizacji przedmiotów dostaw projektu do bieżących potrzeb eksploatacyjnych kopalń Roboty górnicze powierzchniowe i dołowe C ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Koordynacja Wielość wykonawców oraz wielobranżowość wykonywanych robót (budowlane, mechaniczne, elektryczne) Wykonawstwo robót z udziałem sil własnych Oddziałów oraz wykonawców zewnętrznych Zarządzanie projektem w otoczeniu prawa budowlanego oraz górniczego i geologicznego D WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH DLA GÓRNICTWA 13

14 Program UZ dobre praktyki organizacji projektu Zakres projektu Budowa kompleksu szybu GG-1 Struktura realizacyjna 23 osobowy Zespół Projektowy Udostępnienie złoża GGP Budowa powierzchniowych stacji klimatyzacji centralnej Wykonanie sieci wyrobisk udostępniających dzielących złoże na bloki eksploatacyjne Rada Programu Sponsor Zabudowa infrastruktury technicznej w wykonywanych wyrobiskach udostępniających Grupa Klientów Strategicznych DT, DR o/zg R, ZG PS Dyrektor Programu Biuro Programu Wyrobiska udostępniające i przygotowawcze 33 kontraktorów 80 umów osób zaangażowanych bezpośrednia i pośrednio Wykonanie wiązek wyrobisk chodnikowych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych do uruchomienia kolejnych pól eksploatacyjnych Oddziałów ZG Rudna i Polkowice Sieroszowice. Grupa Klientów Branżowych Gł. Inż. o/zg R, ZG PS Grupa projektów eksploatacyjnych nadzorowanych przez Zespół GGP Koordynatorzy Projektów Kierownik Grupy Projektów Górniczych Kierownik Grupy Projektów Szybowych Kierownik Grupy Projektów Klimatyzacyjnych Sekcja Projektów Górniczych Sekcja Planowania i Rozliczeń Zespół projektowy Zespół projektowy Zespól projektowy 14

15 Model GCT umożliwia dokonanie finansowej kwantyfikacji i oceny ekonomicznej wariantów koncepcji rozwoju ciągu technologicznego w obszarze aktywów krajowych LGOM Założenia Analiza ekonomiczna ZTE obejmuje zbiór założeń produkcyjnych oraz kierunki rozwoju kopalń w obszarze LGOM w perspektywie wieloletniej: Rozbudowa infrastruktury szybów wydobywczych Zakłady Wzbogacania Rud Plany robót górniczych w obszarach koncesyjnych Program wydobycia urobku/cu oddziałów górniczych Zabudowa infrastruktury wyrobisk sieci wentylacyjne kopalń, System transportu poziomego Transport rudy do ZWR Zasilanie wodą technologiczną i odwadnianie kopalń Zasilanie w energie elektryczną ZTE Program sczerpania złoża w obszarach koncesyjnych Założenia makroekonomiczne Nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Plan Produkcji Przychody Model finansowy oceny GCT Struktura Panel sterowania Moduły Wejściowe (założenia) Arkusze techniczne Funkcjonalności Silniki przeliczeniowe dla wariantów Arkusze wynikowe Ocena ekonomiczna wariantów rozwoju ciągu technologicznego wraz z ich analizą wrażliwości przy zadanych założeniach lub ograniczeniach Porównanie wariantów rozwoju oraz wybór najbardziej optymalnego Możliwość oceny efektywności dowolnych elementów ciągu technologicznego (np. górnictwo, przeróbka, hutnictwo) 15

16 Doświadczenia i wnioski 1 Głównym beneficjentem ryzyka projektu jest inwestor To inwestor zarządza kontraktem a nie wykonawcy. Zapewnienie sukcesu projektu poprzez efektywną organizację zarządzania oraz systemowe mechanizmy raportowania Kształtowanie i rozwój własnych kompetencji 2 Dużej skali inwestycje angażują wielu interesariuszy mających czasem rozbieżne cele biznesowe Zaangażowanie sponsora i grona nadzorujących realizację inwestycji w procesie budowy wspólnej wizji przedsięwzięcia a także kształtowaniu dobrych relacji biznesowych Pozyskanie wsparcia i zainteresowania najwyższej kadry zarządzającej 3 Precyzyjne planowanie = precyzja realizacji i wdrożenia Im dłuższy okres przygotowania projektu tym bardziej precyzyjne określenie zakresu i innych niezbędnych działań wspierających realizację projektu oraz utrzymanie uzasadnienia biznesowego 4 Korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań w projektach powtarzalnych Wypracowanie standardowych rozwiązań (wzorcowe) technicznych dla realizatorów przyszłych podobnych projektów górniczych. 5 Zmiana warunków geologicznogórniczych wpływa na parametry dalszych etapów technologii produkcji Dobór optymalnych technologii oraz rozwiązań technologicznych inwestycji poprzez prowadzenie stałych konsultacji z poszczególnymi klientami i interesariuszami każdego etapu ciągu technologicznego 16

17 Agenda Skala zarządzania projektami i portfelami w KGHM Kluczowe wyzwania związane z realizacją dużych projektów w KGHM Projekt PMP Projekt GGP Systemowa organizacja zarządzania portfelami i projektami w KGHM 17

18 Zarządzanie projektami i portfelami w KGHM jest uregulowane systemowo. Spółka posiada jednolitą, spójną metodykę zarządzania projektami dla wszystkich typów prowadzonych projektów w Polsce Komponenty systemu zarządzania projektami w KGHM W latach zrealizowano w KGHM projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami i Portfelami w oparciu o metodykę referencyjną TenStep, która bazuje na standardzie PMBOK Guide opracowanym przez międzynarodową organizację PMI Akty normatywne Modele procesów i standardy pracy Struktury Regulamin zarządzania portfelami, programami i projektami w KGHM Polska Miedź SA Metodyka Zarządzania Portfelami Komitet Inwestycyjny Metodyka Zarządzania Projektami CPMO w Centrali LPMO w Oddziałach Metodyka PMO (katalog usług) Polityka innowacyjności, Regulamin działalności B+R Role portfelowe i projektowe Narzędzia Informatyczny System Zarządzania Projektami MS PROJECT 18

19 Podstawowym elementem systemowego zarządzania portfelami i projektami jest proces alokacji kapitału koordynowany przez Komitet Inwestycyjny System tworzenia portfeli Ocena projektów pod kątem zgodności ze strategią dokonywana w uzgodnieniu z Właścicielami Strategii Wykonawczych i Wspierających Proces zarządzania strategicznego Proces planowania finansowego Założenia makroekonomiczne Proces Alokacji Kapitału Portfele projektów wg kategorii Zarządzanie inwestycjami w aktywa rzeczowe Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi w aktywa produkcyjne Zarządzanie innowacjami Eksploracja i M&A Inwestycje Innowacje (prace B+R) Doskonalenie organizacji Globalny Portfel Projektów Kryteria oceny/wyboru projektów do poszczególnych portfeli są w Zasadach Portfela Proces zarządzania portfelowego (Etap 1 Przygotowanie Zasad Portfela) Komitet Inwestycyjny/DN ds. Zarządzania Rozwojem 19

20 Podział odpowiedzialności i uprawnień w ramach systemu zarządzania portfelami i projektami Struktura zarządcza dla portfeli i projektów Role portfelowe Role projektowe KOMITET INWESTYCYJNY Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Rozwojem Departament Inwestycji Rzeczowych WŁAŚCICIEL PORTFELA W CENTRALI CPMO Sponsor Wykonawczy KIEROWNIK PROJEKTU WŁAŚCICIEL PORTFELA W ODDZIALE LPMO SPONSOR Zespól Projektowy Grupa głównych interesariuszy Portfela, która podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące Portfela, składająca się z Przedstawicieli Zarządu, zatwierdza Zasady Ramowe dla Portfela zatwierdza propozycję Portfela skonsolidowanego ustala główne punkty równowagi dla Portfeli ustala limity na kolejne lata dla Portfeli Odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem w sposób który pozwoli zrealizować cele Portfela wdraża ustalone Zasady Portfela, wspiera ich stosowanie i sprawdza, czy procesy zarządzania Portfelem są w jego Portfelu skutecznie przeprowadzane ponosi odpowiedzialność za efekty realizowane przez Portfel Jednostki organizacyjne standaryzujące (centralne CPMO), wspierające i kontrolujące (centralne i lokalne LPMO) funkcjonowanie mechanizmów portfeli oraz obszaru projektów. Menadżer w randze Dyrektora Pionu lub Dyrektora Oddziału odpowiedzialnego za dany obszar działalności podejmuje kluczowe decyzje w projekcie: odpowiada za określenie wytycznych dla projektu, zatwierdzenie ostatecznej Definicji Projektu może powołać Sponsora Wykonawczego Osoba powoływana przez Sponsora do prowadzenia projektu, odpowiedzialna za proaktywne zarządzanie projektem w sposób gwarantujący osiągnięcie sukcesu 20 CPMO Centralne Project Management Office biuro zarządzania projektami w Centrali KGHM LPMO Lokalne PMO lokalne biura zarządzania projektami w Oddziałach KGHM 20

21 Aktualna struktura portfeli KGHM Globalny portfel projektów GK KGHM Kategorie analityczne Portfele oddziałów produkcyjnych O U R RX PO B+R 21 PPO PIR Centrala Spółki GK KGHM Kopalnie KGHM International Kopalnia Sierra Gorda (KGHMI) Aktualny zasięg zarządzania portfelami Portfele oddziałów nie produkcyjnych O odtworzeniowe U utrzymaniowe R rozwojowe RX - eksploracyjne PIR Portfel Inwestycji Rzeczowych PPO- Portfel Projektów Organizacyjnych PBI Portfel projektów B+R Portfele w spółkach GK KGHM Docelowy zasięg zarządzania portfelami PBI ZG Lubin ZG Rudna ZG Polkowice-Sieroszowice Zakład Hydrotechniczny Zakłady Wzbogacania Rudy HM Cedynia Portfele HM Głogów HM Legnica Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego COPI 21

22 5 czynników efektywnego zarządzania portfelowego (PMI s Pulse of the Profession in Depth Report) Badania PMI Stan obecny w KGHM Polska Miedź SA 78% Otwartość zarządu Zarząd podejmuje decyzje w sprawie portfeli Komitet Inwestycyjny składający się z kluczowych dyrektorów naczelnych jako ciało rekomendujące Zarządu 66% Kompetentne zarządzanie portfelem Proces zarzadzania portfelami to kluczowy element procesu alokacji kapitału, proces jest kompletny i ciągły 62% 59% 58% Ustandaryzowane miary i kryteria Logicznie określone cele strategiczne organizacji Dojrzałe PMO Projekty w portfelach dobierane są w oparciu o zdefiniowane zasady i limity portfeli oraz wg określonych kryteriów oceny dla każdego typu projektu Istnieje ścisłe powiązanie z procesem zarządzania strategicznego Rozwijające się jednostki CPMO i LPMO 22

23 Dziękuję za uwagę Doświadczenia KGHM Polska Miedź SA w Portfolio & Project Management.

24 Abstrakt KGHM Polska Miedź SA to firma o zasięgu globalnym posiadająca zdywersyfikowane geograficznie oraz pod względem etapu rozwoju portfolio projektów górniczych (projekty eksploracyjne, kopalnie w budowie, czynne aktywa produkcyjne). Łączy wiele branż począwszy od górnictwa przez wzbogacanie rud po hutnictwo, a także produkcję i usługi dla górnictwa i hutnictwa realizowane przez zaplecze spółek zależnych ściśle powiązanych z ciągiem technologicznym w Grupie Kapitałowej KGHM. KGHM zawsze realizował duże i trudne inwestycje. Wynika to ze specyfiki branży górniczo-hutniczej, której towarzyszą cykliczne zmiany koniunkturalne oraz zaostrzająca się wśród firm wydobywczych konkurencja o dostęp do zasobów. Dodatkowymi czynnikami podnoszącymi poziom komplikacji realizowanych przez Spółkę inwestycji są: coraz większe wyzwania technologiczne wynikające z realizacji wydobycia z trudniej dostępnych złóż i rosnących wymagań w zakresie bhp oraz ochrony środowiska. Rozwój zaawansowanych technologii przetwarzania danych, a także związane z tym zmiany w światowych standardach organizacji i automatyzacji również wpływają na złożoność realizowanych projektów. Inwestując około 2,5 mld zł rocznie w krajowe aktywa produkcyjne, z których ponad połowę stanowią nakłady na projekty rozwojowe, KGHM zaliczany jest do grona podmiotów prowadzących największe i najbardziej złożone projekty w Polsce. Na podstawie zebranych przez Spółkę doświadczeń na gruncie zarządzania dużymi projektami w obszarze górnictwa i hutnictwa zaprezentowane zostaną przyjęte w KGHM rozwiązania w odniesieniu do organizacji systemu zarządzania portfelami, programami i projektami. Na przykładzie konkretnych projektów omówione zostaną metody i techniki zarządzania inwestycjami o dużej skali. Szczególne miejsce poświęcone zostanie podejściu do zagadnień godzenia doskonałości technicznej i zarządczej wieloletnich projektów inwestycyjnych z potrzebami bieżącej działalności produkcyjnej oraz racjonalną, długookresową oceną ekonomiczną.

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata Pokłady możliwości Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 Kraków, 23 maj 2017 Przesłanki zewnętrzne wymuszające konieczność aktualizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A.

Pokłady możliwości. Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Piotr Spaliński Departament Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A. Pokłady możliwości Innowacje jako Strategia Wspierająca KGHM Polska Miedź S.A. Strategia Innowacji w KGHM Polska Miedź S.A. Wyodrębnienie Strategii Innowacji W związku z systematycznym zwiększaniem działalności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA 19 listopada 2014 r. KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Innowacjami w KGHM

Zarządzanie Innowacjami w KGHM Zarządzanie Innowacjami w KGHM Konferencja Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Innowacje to przymus Projekty innowacyjne podstawą rozwoju i stabilizacji globalnej firmy górniczej

Pokłady możliwości. Innowacje to przymus Projekty innowacyjne podstawą rozwoju i stabilizacji globalnej firmy górniczej Pokłady możliwości Innowacje to przymus Projekty innowacyjne podstawą rozwoju i stabilizacji globalnej firmy górniczej Andrzej Krzyszczak Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Rozwojem XVIII Konferencja IPMA

Bardziej szczegółowo

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Senat RP, Warszawa, 29.10.2014 1 Produkcja stali surowej na Świecie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze badań i innowacji

Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze badań i innowacji Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze badań i innowacji Możliwości współpracy Leszek Zaremba Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Gorzów Wielkopolski, 05.02.2016r. KGHM w skrócie LIDER BRANŻY

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Go Global Internships. Lubin, 6 luty 2014 r.

Go Global Internships. Lubin, 6 luty 2014 r. Go Global Internships Lubin, 6 luty 2014 r. O czym będziemy dziś mówić KGHM firma globalna Podsumowanie edycji 2013 Rekrutacja do edycji 2014 Profile idealnych kandydatów Promocja Programu na uczelniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt

Zarządzanie projektami. Wykład 1 - Projekt Zarządzanie projektami Wykład 1 - Projekt Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu Projekt/Program/Portfel

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie MSSF w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. doświadczenia i wyzwania. 4 grudnia 2013 roku Barbórka

Wdrażanie MSSF w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. doświadczenia i wyzwania. 4 grudnia 2013 roku Barbórka Wdrażanie MSSF w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. doświadczenia i wyzwania 4 grudnia 2013 roku Barbórka 1 Agenda Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Rok 2004/2005 -

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r.

Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku. Listopad 2013 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku Listopad 2013 r. Agenda Priorytety strategiczne KGHM Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki ekonomiczne KGHM International 1/22 Priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO KGHM Polska Miedź S.A. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO KGHM Polska Miedź S.A. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO KGHM Polska Miedź S.A. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 PODSTAWOWE DANE ENERGETYCZNE KGHM Polska Miedź S.A.: Zużycie roczne energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Barbara Tora Polityka surowcowa w perspektywie nowych inicjatyw i programów KGHM Cuprum, Wrocław, 29.10.2015 r. PROGRAM GEKON GENERATOR KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A.

Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A. Uwarunkowania rozwoju polskiej bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. Development constraints of polish resource & reserve base of KGHM Polska Miedź S.A. Science for Industry: Necessity is the mother of

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej

Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Współpraca międzyinstytucjonalna - PPTSM w kreowaniu polityki surowcowej Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. Warszawa, 26.05.2014 r. Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych Polska Platforma

Bardziej szczegółowo

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata 2017-2023 18.05.2017 Wizja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w perspektywie roku 2023 Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

KGHM Kopalnia innowacyjnych rozwiązań motorem przyszłości polskiej gospodarki

KGHM Kopalnia innowacyjnych rozwiązań motorem przyszłości polskiej gospodarki KGHM Kopalnia innowacyjnych rozwiązań motorem przyszłości polskiej gospodarki Techniczy Uniwersytet Otwarty AGH dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Działalność KGHM opiera

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku. Maj 2013 r.

Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku. Maj 2013 r. Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku Maj 2013 r. Agenda KGHM Polska Miedź w I kwartale 2013 roku Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy Potwierdzenie wartości aktywów KGHM International, w tym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA

B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą. Paweł PONETA B+R w przemyśle a budowanie marki w kraju i zagranicą Paweł PONETA Grupa TAURON TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości 2017-02-14 17:06 KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości Raport bieżący 4/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji Zwięzła ocena sytuacji Spółki KGHM Polska Miedź S.A przedkładana Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 25 kwietnia 2005 r./

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 29 czerwca 2016 1 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Udokumentowane złoża (w mln ton, 2010)

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCH

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCH Dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. nadzw. POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCH Wrocław, 29.10.2015 PPTSM b 2 MISJA PPTSM Misją PPTSM jest długotrwała i aktywna współpraca na rzecz efektywnego

Bardziej szczegółowo

PGE Ventures inauguracja działalności. 22/06/2017 Warszawa

PGE Ventures inauguracja działalności. 22/06/2017 Warszawa PGE Ventures inauguracja działalności 22/06/2017 Warszawa Tworzenie PGE Ventures rozpoczęliśmy od spotkań z branżą VC oraz ze start-upami, których celem było zrozumienie potrzeb młodych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 17 marca 2017 r.

Pokłady możliwości. Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok. 17 marca 2017 r. Pokłady możliwości Wyniki Grupy Kapitałowej za 2016 rok 17 marca 2017 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została opracowana przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja ma charakter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 12/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 r.... 2 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2016 r.

Warszawa, grudzień 2016 r. 2016 Warszawa, grudzień 2016 r. PSG 2016 w liczbach 97 % udziału w krajowej sieci dystrybucyjnej Największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie 14, mld zł 5 wartości aktywów 179 tys.km sieci

Bardziej szczegółowo

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 26 stycznia 2015 r. 0 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została sporządzona przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG

SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG Wrocław, 29 października 2015 SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 2 Surowce mineralne w działaniach MG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ

POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ Konferencja: Górnictwo jak branża strategiczna bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ dr H. Jacek Jezierski Warszawa, 19 listopad

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Grupa LINTER - Spółki partnerskie

Grupa LINTER - Spółki partnerskie 1 Grupa LINTER - Spółki partnerskie systemy transportowe, urządzenia do przeróbki minerałów elementy systemów transportowych usługi górnicze Mining usługi górnicze projektowanie handel międzynarodowy BPL

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE

Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE Wdrożenie nowego modelu zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej PSE Autor: Dr inż. Henryk Majchrzak, mgr inż. Barbara Puto - Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci ( Energetyka luty 2014) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Grupa Posłów KP SLD Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo