ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków 02.07.2013"

Transkrypt

1 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru Wykonawcy prac badawczych w projekcie BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku MoviTech Ł. Marzec, R. Pityński spółka jawna, działając zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przepisami prawa w sprawie udzielania zamówień dla projektów, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac badawczych, projektowych i obliczeniowych dla projektu BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku prowadzonego w trybie konkursu ofert. Zamawiający: Nazwa: Movitech Ł. Marzec, R. Pityński sp.j. Adres: Flisaków 21, Ulanów Tel.: Fax: Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmować będzie realizację zadań (wyszczególnionych w tabeli poniżej), służących opracowaniu i wdrożeniu do działalności gospodarczej innowacyjnego przewodnika z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zamówienie obejmować będzie realizację następujących zadań: Movitech sp. j. Tel Fax Ul. Flisaków Ulanów

2 lp Zadanie (usługa) Termin realizacji zadania początek koniec 1. Opracowanie założeń funkcjonalnych odbiornika pod kątem wymagań i potrzeb niewidomych W ramach zadania opracować należy założenia funkcjonalne odbiornika NaviGuide, którego zadaniem będzie wsparcie osób niewidomych lub słabowidzących w życiu codziennym, w przemieszczaniu się oraz lokalizowaniu przedmiotów w pomieszczeniach. W szczególności opracować należy założenia w zakresie: - intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz menu (klawiatura i komunikaty głosowe), - sposobu przekazywania informacji o lokalizacji i odległości do przedmiotów (funkcjonalność ma być zupełnie nowa na rynku), - sposobu wprowadzania nowych informacji do bazy wiedzy (metodologia systematyzacji przechowywanych danych), - wydzieleniu modelu komunikacji i informowania dla stref prywatnych (przestrzenie znane dla użytkownika) oraz stref publicznych (np. miasto, zakład pracy), - zapewnieniu ergonomii korzystania przez osobę niewidomą (specjalne znakowanie przycisków, odpowiedni kształt obudowy), - określeniu warunków technicznych dla infrastruktury dodatkowej (nadajnik UBM i czytnik etykiet RFiD). Opracowane założenia muszą być poparte szeregiem analiz dot. wymagań i codziennych aktywności osób niewidomych i niedowidzących, w szczególności na następujących płaszczyznach: 1)zróżnicowanie potrzeb osób niewidomych, 2) mobilność osób niewidomych, 3) środowisko pracy i przestrzeń domowa. Należy również przygotować odniesienie zakładanych funkcjonalności do już istniejących rozwiązań na rynku. 2. Wykonanie modułu odbiorczego etykiet RFiD dla systemu BlindGuide W ramach zadania wykonać należy moduł odbiorczy etykiet RFiD dla

3 systemu BlindGuide. Opracowany czytnik musi spełniać następujące wymagania ogólne: - zasilanie sieciowe lub bateryjne z minimalizacją poboru mocy, - możliwość podłączenia i dopasowania różnych typów anten (PCB lub zewnętrzne), - zapewnienie możliwości komunikacji RF w oparciu o układ NRF24L01. - zapewnienie częstości odczytu nie gorszego niż 1 sek. Należy opracować dwa moduły pod kątem dwojakiego zastosowania: a) Jako samodzielny moduł zewnętrznego czytnika stacjonarnego o zwiększonym zasięgu. Wymagany zasięg powyżej 40 cm. - minimalizacja wymiarów (grubości) pod kątem przymocowania do blatów, szuflad, półek itp.) - sygnalizacja dźwiękowa dokonania odczytu. b) Do umieszczenia w docelowym obwodzie PCB odbiornika NaviGuide z anteną zewnętrzną lub wewnętrzną umieszczaną w obudowie urządzenia. Zasięg odczytu powyżej 4 cm dla standardowych etykiet. - warunki zasilania zgodne z zasilaniem dostępnym w urządzeniu Blind Guide. 3. Wykonanie prototypu odbiornika NaviGuide nieprzydatnego komercyjnie (wraz z obudową) wraz ze wstępnymi badaniami stanowiskowymi (w szczególności synchronizacja z modułem ultradźwiękowym UBM), ergonomia, intuicyjność dla osoby niewidomej W ramach zadania wykonać należy prototyp odbiornika NaviGuide oraz przeprowadzić wstępne badania stanowiskowe pod kątem synchronizacji z modułem ultradźwiękowym UBM, ergonomii, intuicyjności obsługi dla osoby niewidomej. Celem urządzenia będzie odbiór sygnałów od urządzeń peryferyjnych (nadajnika ultradźwięków UBM oraz stacjonarnego czytnika RFiD), a także GPS. Opracowany w ramach zadania odbiornik ma pozwolić na uzyskanie możliwości lokalizowania przedmiotów codziennego użytku, zapamiętywania lokalizacji przedmiotów nie znakowanych etykietami (za pozycję przedmiotu będzie uznana w tym wypadku lokalizacja odbiornika NaviGuide w chwili programowania położenia) oraz

4 informowanie o możliwościach nawigacji w terenie otwartym (GPS). Dodatkowo zaprojektować należy i wykonać formę wtryskową obudowy, a także przeprowadzić wstępne badania stanowiskowe, obejmujące m.in.: - badania synchronizacji z modułem ultradźwiękowym UBM, - badania dot. ergonomii urządzenia, - badania pod kątem intuicyjności wykorzystania odbiornika przez osoby niewidome. 4. Wykonanie prototypu czytnika RFiD nieprzydatnego komercyjnie wraz ze wstępnymi badaniami stanowiskowymi (zasięgi, dokładność, pobór mocy) W ramach zadania wykonać należy prototyp czytnika RFiD oraz przeprowadzić wstępne badania stanowiskowe pod kątem zasięgu, dokładności, poboru mocy. Przewiduje się, że czytniki będą instalowane w miejscach, gdzie osoby niewidome najczęściej przechowują swoje przedmioty (stoły, szafki, blaty itp.). Moduł czytnika należy wyposażyć w nadajnik RF, w celu umożliwienia komunikacji z urządzeniem NaviGuide (urządzenie będzie posiadało bazę informacji o lokalizacjach przedmiotów) oraz w odpowiednie oprogramowanie do odczytu etykiet i komunikacji. Dodatkowo zaprojektować należy i wykonać formę wtryskową obudowy, a także przeprowadzić wstępne badania stanowiskowe, obejmujące m.in. zasięg, dokładność, pobór mocy. 5. Przeprowadzenie testów systemu BlindGuide w warunkach rzeczywistych W ramach zadania przeprowadzić należy testy systemu BlindGuide w warunkach rzeczywistych. Wytworzone w ramach projektu urządzenia systemu BlindGuide zainstalować należy na wskazanych przez Wnioskodawcę obiektach (mieszkania, domy, zakłady pracy). W każdym obiekcie zainstalować należy strukturę urządzeń UBM oraz stacjonarnych czytników RFiD. Testy należy przeprowadzić we współpracy z osobami niewidomymi.

5 Przez okres jednego miesiąca w cyklu codziennym należy opracować raporty z poprawności działania systemu, na bazie których należy sporządzić raport końcowy, stanowiący rekomendacje do modyfikacji końcowego systemu. Jednocześnie należy przeprowadzić badania niezawodności zaprojektowanych modułów metodą HALT (Highly Accelerated Life Test) w komorze szokowej, która symuluje warunki zewnętrzne, jakim może być poddane projektowane urządzenie. 2. Kryteria oceny cena 100%. 3. Sposób przygotowania oferty: - w ofercie należy podać cenę netto i brutto (VAT 23,0%) wykonania wymienionych w pkt. 1 zadań. 4. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem 5. Oferta może zostać złożona w formie pisemnej do dnia w siedzibie Zamawiającego tj. Movitech sp. j., Flisaków 21, Ulanów lub drogą elektroniczną na adres 6. Osobą do kontaktu jest P. Łukasz Marzec, tel Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 8. O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. 9. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania n.n. ofertowego

6 Załącznik nr 1 Wzór oferty... (dane Wykonawcy)... dn.... Przedstawiamy ofertę na: Wykonanie prac badawczych w projekcie BlindGuide - Innowacyjny przewodnik z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku Dla: Movitech Ł. Marzec, R. Pityński sp.j. Flisaków Ulanów Zakres prac: lp Zadanie (usługa) Termin realizacji zadania Wynagrodzeni e Zleceniobiorcy (netto) Wynagrodzeni e Zleceniobiorcy (brutto) początek koniec Opracowanie założeń funkcjonalnych odbiornika pod kątem wymagań i potrzeb niewidomych Wykonanie modułu odbiorczego etykiet RFiD dla systemu BlindGuide Wykonanie protypu odbiornika NaviGuide nieprzydatnego komercyjnie (wraz z obudową) wraz ze wstępnymi badaniami stanowiskowymi (w szczególności synchronizacja z modułem ultradźwiękowym UBM), ergonomia, intuicyjność dla osoby niewidomej Wykonanie prototypu czytnika RFiD nieprzydatnego komercyjnie wraz ze wstępnymi badaniami stanowiskowymi (zasięgi,

7 5 dokładność, pobór mocy) Przeprowadzenie testów systemu BlindGuide w warunkach rzeczywistych Łącznie: słownie:... złotych +VAT (23,0%) Termin wykonania: zgodnie z terminami zawartymi w pkt. I Przedmiot oraz Koszt prac Termin ważności oferty:... (min 12 miesięcy) Termin płatności:... Ofertę sporządził:..... Podpis Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ, Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług.

Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. 1/24 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo