Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/106/1106/2014 Warszawa, dn. 18 lutego 2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej PT WYKONAWCY SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 07 / 2014 W związku z otrzymaniem zapytania do ww. postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ( zgodnie z pkt F. 2 SIWZ). Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę do 4 tygodni. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi specjalistyczny sprzęt medyczny oraz dedykowany sprzęt komputerowy, którego czas dostawy przez producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu komputerowego przez producenta należy wykonać instalację systemów operacyjnych, bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym procesie system może być dostarczony do Zamawiającego oraz może rozpocząć się właściwa instalacja i uruchomienie systemu. Końcowym elementem zajmującym również bardzo dużo czasu są kilkuetapowe szkolenia użytkowników końcowych. Tym samym określony obecnie termin jest absolutnie niemożliwe do spełnienia przy założeniu, że Wykonawca pragnie zaoferować sprzęt nowy, a nie zalegający na magazynie. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuję treść SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu oraz zamieszcza równolegle na stronie internetowej. 1/9

2 Pytanie nr 2 Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie wymagań pkt 29 Załącznika nr 2 jeśli oferowana stacja technika będzie obejmowała licencję umożliwiającą import listy roboczej wysyłanej z systemu RIS Zamawiającego oraz Wykonawca przeprowadzi konfigurację oferowanego oprogramowania stacji technika do współpracy z systemem RIS Zamawiającego w zakresie odbierania listy roboczej? Odp.: Tak. Pytanie nr 3 Z uwagi na fakt, że nie istnieje bezpośrednia integracja między systemami CR a systemami typu HIS prosimy o rezygnacje z wymagań pkt 33 Załącznika nr 2 lub potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten wymóg za spełniony jeśli oferowana stacja technika będzie obejmowała licencję umożliwiającą import listy roboczej wysyłanej z systemu RIS Zamawiającego, licencję umożliwiającą przesyłanie wykonanych badań do systemu PACS oraz Wykonawca przeprowadzi konfigurację oferowanego oprogramowania stacji technika do współpracy z systemem RIS Zamawiającego w zakresie odbierania listy roboczej oraz do współpracy z systemem PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania wykonanych badań obrazowych. Odp.: Tak. Pytanie nr 4 W związku z zakupem automatycznego jednokasetowego skanera (czytnik) do płyt obrazowych oraz stanowiska przypisywania danych pacjenta w skład którego wchodzi m.in. stacja i komputer, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzeń i integracji (podłączenia) oferowanego urządzenia z systemem informatycznym Zamawiającego na koszt Wykonawcy? Odp.: Tak. Pytanie nr 5 Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych punkt 3 Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów. Prosimy o dopuszczenie skanera generującego obrazy ze skalą szarości 12bit/piksel oraz zapewniającego bezstratne przesyłanie do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowe, ze skalą szarości 12 bit/piksel. 2/9

3 Pragniemy wyjaśnić, że oko doświadczonego radiologa, nie jest w stanie rozróżnić więcej niż 1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit. 10 bit to również maksymalna wartość z jaką obrazy mogą być wyświetlane na monitorach diagnostycznych. Generowanie obrazów ze skalą wyższą niż 12 bit powoduje jedynie niepotrzebne spowolnienie przesyłania danych i konieczność zwiększenia przestrzeni do archaizacji. Pytanie nr 6 Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych punkt 6 Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 60 płyt/godz. Cz Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie skanera o przepustowości 45 płyt/godz. Dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm. Pytanie nr 7 Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych punkt 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera o maksymalnej wadze 100 kg? Różnica 25 kg w żaden sposób nie wpływa na sposób obsługi skanera. Skanery CR nie są urządzeniami mobilnymi więc ich waga nie powinna być istotna. Oferowane przez nas skanery zawsze dostarczone są z dedykowanym statywem i półkami oraz posiadają możliwość przemieszczania przy pomocy zainstalowanych w podstawie kółkach z hamulcem. Pytanie nr 8 Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych punkt 9 Moc pobierania max. 200W. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poborze mocy 290 W? Pytanie nr 9 Kasety z płytami obrazowymi (1kpl) punkt 19 Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej Iia lub posiadające certyfikat CE właściwy dla 3/9

4 urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Iia stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC Prosimy o dopuszczenie kaset zarejestrowanych w klasie I. Diagnostyczny obraz rentgenowski rejestrowany jest na płycie obrazowej a nie na kasecie, tak więc zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych kasety nie muszą być zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie Iia lub wyższej ani posiadać certyfikatu dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej Iia stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Pytanie nr 10 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 32 Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. Badania urograficzne. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Stanowisko przypisywania danych do obrazu nie służy do diagnozowania ani monitorowania procesów życiowych. Pytanie nr 11 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 33 Integracja ze szpitalnym systemem informatycznym. Zamawiający wymaga integracji ze szpitalnym systemem informatycznym. Prosimy o udzielenie informacji na temat istniejącego systemu: 1. Producent, nazwa, firma Compu Group Medical Polska Sp. z o. o. - Clininet, Netraad. 2. Jaki jest to system (RIS/PACS/HIS)? - RIS/PACS/HIS 3. Kto jest producentem systemu? - CGM 4. Czy Zamawiający pokryje koszt integracji? NIE 5. Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie kolejnych urządzeń do systemu? NIE Pytanie nr 12 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 45 Generowanie histogramu 4/9

5 Proszę o rezygnację z tego wymogu. Wymagany parametr w żaden sposób nie wpływa na przebieg wykonywanych badań ani ich jakość a jedynie blokuje konkurencję przed złożeniem ważnej konkurencyjnej oferty? Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 13 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 46 Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych. Stacja technika/stanowisko przypisywanych danych pacjentów do obrazów jest narzędziem, konsolą operatorską umożliwiającą wykonanie badania a nie stacją diagnostyczną zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. Tak więc na stacji technika nie powinno się wykonywać jakichkolwiek pomiarów czy przy jej użyciu stawiać jakichkolwiek diagnoz. Wymagany przez Zamawiającego parametr nie am żadnego medycznego uzasadnienia a jedynie skutecznie blokuje inne firmy przed złożeniem konkurencyjnej oferty. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 14 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 47 Wykonywanie pomiarów pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiar skoliozy, automatyczne wyznaczenie połowy oznaczonej długości. Stacja technika/stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów jest narzędziem, konsolą operatorską umożliwiającą wykonanie badania a nie stacją diagnostyczną zgodną z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. Tak więc na stacji technika nie powinno się wykonywać jakichkolwiek pomiarów czy przy jej użyciu stawiać jakichkolwiek diagnoz. Wymagany przez Zamawiającego parametr nie ma żadnego medycznego uzasadnienia a jedynie skutecznie blokuje inne firmy przez złożeniem konkurencyjnej oferty. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 15 Stanowisko przypisywania danych do obrazów 1 kpl punkt 59 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. Funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlenie pełnoekranowe 5/9

6 obrazu, zamiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań. Opisane powyżej parametry to podstawowe funkcje Stacji lekarskiej/stacji opisowej. Lekarz Radiolog powinien posiadać te funkcje diagnostycznej. Stacja technika/stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów jest narzędziem, konsolą operatorską umożliwiającą wykonanie badania a nie stacją diagnostyczną zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. Tak więc na stacji technika nie powinno się wykonywać jakichkolwiek pomiarów czy przy jej użyciu stawiać jakichkolwiek diagnoz. Wymagany przez Zamawiającego parametr nie ma żadnego medycznego uzasadnienia a jedynie skutecznie blokuje inne firmy przed złożeniem konkurencyjnej oferty. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 16 Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia kosztu finansowania w formularzu ofertowym i formularzu cenowym, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję zmienionego formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) prezentuję poniżej. Wartość za całość zamówienia (24 raty): netto... (słownie...) VAT... (słownie...) brutto... (słownie...) W tym koszt finansowania płatności ratalnej: netto: (słownie...) Podatek VAT zw.% = zw. zł brutto:. (słownie:...) Wartość jednej raty: netto... (słownie...) VAT... 6/9

7 (słownie...) brutto... (słownie...) Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SIWZ. PYTANIE 17 W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu 4 ust. 3 wzoru umowy na: Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień, w którym Bank uzna rachunek wskazany na fakturze. PYTANIE 18 Prosimy Zamawiającego o dodanie do 4 ust. 4 wzoru umowy następującą treść: Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne ( ). PYTANIE 19 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów 13 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. PYTANIE 20 Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy lub instytucji finansującej? PYTANIE 21 Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastaw rejestrowy. PYTANIE 22 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 7/9

8 PYTANIE 23 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego. PYTANIE 24 Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia? PYTANIE 25 W związku z zapisami 9 ust.1b),prosimy o zmianę zapisu 9 ust.2 i nadanie mu brzmienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego. PYTANIE 26 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. Odp.: Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia rzeczowego. PYTANIE 27 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dodanie do 10 ust. 1 wzoru umowy zapisu: a) gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty rat i zwleka z zapłatą co najmniej trzech kolejnych rat to skutkować to będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny. PYTANIE 28 Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej? PYTANIE 29 Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. PYTANIE 30 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją. 8/9

9 PYTANIE 31 Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. ODP. Tak, zgodnie ze zmienion ym załącznikiem nr 6 do S IWZ. PYTANIE 32 Z godnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do 5 wzoru umowy zapisy o następującym brzmieniu: 1. Przewiduje się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: do g) ( ) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; NIE zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; NIE zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; TAK zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; TAK obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. TAK ODP. Zamawiający dopuszcza punkty oznaczone jako TAK zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do SIWZ. 9/9

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo