Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2 Agenda I. Polski rynek consumer finance na tle innych rynków emerging markets i rynków rozwiniętych w UE II. III. IV. Co oznacza integracja rynku kredytów konsumpcyjnych w UE dla polskiego rynku consumer finance? Kluczowe trendy na polskim rynku consumer finance w latach Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w okresie zawirowań na rynkach finansowych

3 Polski rynek consumer finance na tle rynków UE Etap 1. Budowa rynku Etap 2. Rozwój rynku Etap 3. Rynek dojrzały Bułgaria Rumunia Polska kraje Europy Środkowo-Wschodniej Wielka Brytania Niemcy Francja ZadłuŜenie kredyt konsumpcyjny per capita < 600 EUR EUR > 1000 EUR Wzrost rynku pow. 40% 20-40% < 20% Oprocentowanie (ryzyko) 20-30% 15-20% ok % Produkty kredyty ratalne kredyty gotówkowe karty kredytowe kredyty gotówkowe karty kredytowe Źródło: European Central Bank, Eu Banking structures, Październik 2008

4 Polski rynek consumer finance największy rynek kredytów konsumpcyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wysoka dynamika wzrostu wolumenu kredytów konsumpcyjnych (charakterystyczna dla wszystkich krajów EU-10) Tempo wzrostu rynku kredytów konsumpcyjnych w latach % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% SK BE LT CZ IT SE NL EE LV MT FI PL MU13 PT SI DK ES EU27 DE FR HU AT UK BG IE GR -20% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kredyty konsumpcyjne/pkb pozycja polskiego rynku consumer finance będzie wzrastać, z uwagi na wyŝszą dynamikę rozwoju rynku

5 Jaki jest potencjał wzrostu rynku consumer finance w Polsce? potencjał rozwoju polskiego rynku consumer finance jest nadal bardzo wysoki, ale... obciąŝenie kredytem konsumpcyjnym w stosunku do wynagrodzeń jest relatywnie wysokie w Polsce Kredyt konsumpcyjny per capita BE SK SE FI NL IT CZ EE MT LT LV MU13 PL SI FR DK DE EU27 AT ES PT HU UK GR 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kredyty konsumpcyjne/pkb BG RO Kredyt konsumpcyjny / wynagrodzenia 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% SK BE SE EE EE CZ IT FI PL PT FR FR DE DK ES ATUK UK IE RO 4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Kredyty konsumpcyjne/pkb IE

6 Co oznacza integracja rynku kredytów konsumpcyjnych dla sektora bankowego i konsumentów w Polsce? wzrost KONKURENCJI na rynku kredytowym w Polsce zasada jednolitego paszportu zaostrza konkurencję na rynku nowi gracze na rynku zwiększają udział w rynku implementacja dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki poprawa (wzrost) standardów ochrony konsumenta koszty wdroŝenia nowych przepisów Jakie będą koszty i korzyści dla krajowego sektora bankowego z tytułu integracji? Czy konsumenci będą potrafili skorzystać z przysługujących im wyŝszych praw? Czy nowa dyrektywa przyspieszy czy ograniczy rozwój rynku consumer finance w Polsce?

7 Kluczowe tendencje rozwojowe na rynku consumer finance w latach Imponująca dynamika wzrostu Wzrost poziomu konkurencji Nowe wejścia na rynek Zaostrzenie rywalizacji pomiędzy dotychczasowymi konkurentami Social lending przejaw dezintermediacji 0 m a r 0 1 g ru 0 0 c z e 0 1 w rz 0 1 g ru 0 1 c z e 0 2 m a r 0 2 w rz 0 2 m a r 0 3 g ru 0 2 c z e 0 3 w rz 0 3 m a r 0 4 g ru 0 3 c z e 0 4 g ru 0 4 w rz 0 4 c z e 0 5 m a r 0 5 w rz 0 5 m a r 0 6 g ru 0 5 w rz 0 6 c z e 0 6 g ru 0 6 c z e 0 7 m a r 0 7 g ru 0 7 w rz 0 7 Zmiany w dystrybucji kredytów konsumpcyjnych m a r 0 8 w rz 0 8 c z e 0 8 g ru 0 8 Automatyzacja consumer finance (fabryki kredytowe) Automatyzacja procesów biznesowych Centralizacja Wzrost znaczenia pośrednictwa kredytowego Wzrost roli zdalnych kanałów dystrybucji Alianse z sieciami handlowymi Placówki franczyzowe Lekkie, elastyczne struktury typu low cost Skoring Przemiany w strukturze kredytów konsumpcyjnych, nowe produkty Spadek znaczenia kredytów ratalnych i w rachunku bieŝącym Wzrost znaczenia kredytów gotówkowych i zadłuŝenia z tytułu kart kredytowych

8 W najbliŝszych dwóch latach czeka nas spowolnienie rozwoju rynku consumer finance Kryzys REAKCJA KONSUMENTÓW OSŁABIENIE KONSUMPCJI PRIORYTET BEZPIECZEŃSTWO POSTAWA WYCZEKUJĄCA KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI MOśLIWA RECESJA SPADEK TEMPA WZROSTU PŁAC ZWOLNIENIA, WZROST POZIOMU BEZROBOCIA CONSUMER FINANCE REAKCJA BANKÓW ZAOSTRZENIE POLITYKI KREDYTOWEJ PRIORYTET BEZPIECZEŃSTWO KŁOPOTY Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW NA AKCJĘ KREDYTOWĄ REAKCJA NADZORU OSTRZEJSZE NORMY NADZORCZE - - WZROSTU - SPOWOLNIENIA TEMPA ROZWOJU RYNKU POZIOMU RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI CONSUMER FINANCE SPADKU DOCHODOWOŚCI BIZNESOWEJ MOśEMY SIĘ SPODZIEWAĆ DO KOŃCA 2010 ROKU OD ROKU 2011 POPRAWA KONIUNKTURY NA RYNKU CONSUMER FINANCE + LEPSZEJ WYCENA RYZYKA + WIĘKSZEJ ROZTROPNOŚCI NA RYNKU CONSUMER FINANCE

9 Prognoza wielkości zadłuŝenia osób prywatnych z tytułu kredytów konsumpcyjnych Obecnie czynniki psychologiczne odgrywają duŝą rolę Prognozy obarczone są duŝym błędem. Trudno określić, jak zachowa się rynek IBnGR zakłada i tak w miarę optymistyczny wariant rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Wartość zadłuŝenia konsumentów z tytułu kredytów konsumpcyjnych osiągnie w 2012 roku poziom ok. 173 mld zł (+-10%)

10 Jakie segmenty rynku consumer finance będą najbardziej atrakcyjne dla banków i pośredników w perspektywie kilku najbliŝszych lat? Jakie najbardziej odczują kryzys? PRZYROST WOLUMENU PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DO 2012 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA KREDYTÓW (STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O RYZYKO OCZEKIWANY NAJWIĘKSZY PRZYROST: 1. KREDYTY HIPOTECZNE 2. KREDYTY GOTÓWKOWE 3. KARTY KREDYTOWE OCZEKIWANIA CO DO STOPY ZWROTU: 1. KREDYTY GOTÓWKOWE 2. KARTY KREDYTOWE 3. KREDYTY HIPOTECZNE NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE DOCHODOWO PRODUKTY KREDYTOWE W PERSPEKTYWIE 2012 ROKU (PRZYROST WOLUMENU x ATRAKCYJNOŚĆ) BARDZO DUśA DUśA PRZECIĘTNA MAŁA A BARDZO MAŁA GOTÓWKOWE KARTY KREDYTOWE KREDYT W RACHUNKU RATALNE R MIESZKANIOWE

11 Czy pośrednicy kredytowi odczują kryzys? REAKCJE BANKÓW NA KRYZYS KONSEKWENCJE DLA POŚREDNIKÓW Ograniczenie podaŝy kredytów Skupienie się na własnych problemach i mniejsze zaufanie do partnerów Mniejsza rola pośrednich kanałów dystrybucji, koncentracja na rentowności własnej sieci Mniejsza sprzedaŝ zwłaszcza na kredytach hipotecznych Osłabienie współpracy z bankami NiŜsze marŝe na produktach W EFEKCIE Konsolidacja branŝy, moŝliwe przejęcia i bankructwa Priorytet utrzymanie rentowności własnej marki, sieci Dywersyfikacja oferty produktów (wzrost roli ubezpieczeń)

12 Kontakt dr BłaŜej Lepczyński Szef Obszaru Badawczego Bankowość i rynki finansowe w IBnGR tel blazej.lepczynski ibngr.pl Marta Penczar Kierownik Projektu Biznes i ryzyko na rynku consumer finance tel marta.penczar ibngr.pl

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar

1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar 1.1 Wpływ integracji rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej na strategie biznesowe banków krajowych, Marta Penczar Założenia ogólne i stan postępu integracji rynków kredytu konsumpcyjnego w UE

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową WPŁYW STRATEGII LIZBOŃSKIEJ NA STRATEGIE BIZNESOWE BANKÓW W ZAKRESIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GDAŃSK, KWIECIEŃ 2008 SPIS TREŚCI Synteza. Wpływ Strategii Lizbońskiej na strategie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków

Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków Monika Sidor Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków Wstęp W wyniku pogłębienia się procesu integracji europejskiej, szczególnie po utworzeniu

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Praktyczna teoria Bogdan Włodarczyk Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów 5 W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2015 roku Spis Treści Podsumowanie I półrocza 2015 roku... 5 1. Istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ kryzysu w USA na sytuację w Polsce: na polską gospodarkę, sektor finansowy, konsumenta

Wpływ kryzysu w USA na sytuację w Polsce: na polską gospodarkę, sektor finansowy, konsumenta Wpływ kryzysu w USA na sytuację w Polsce: na polską gospodarkę, sektor finansowy, konsumenta Kryzys sektora finansowego przestał ograniczać się do Stanów Zjednoczonych i stopniowo zatacza coraz szerszy

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Opracowali: Mirosław Fereniec Wojciech Hałka Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI 11 IV. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI IV.1. Sytuacja makroekonomiczna Po spowolnieniu na przełomie 2012r. i 2013r. polska gospodarka powróciła na ścieżkę solidnego wzrostu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych.

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Tomasz Kubiak, PRM, CFA Dyrektor Zarządzający Departament Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Orange Polska Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce Październik 2012 Podsumowanie Scenariusze rozwoju rynku zostały zdefiniowane w oparciu o wyniki analizy trzech obszarów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo