Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl"

Transkrypt

1 Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik b.samojlik 1

2 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III. Recesja w sferze realnej /dynamiki PKB poniżej potencjalnych/ Zróżnicowane możliwości kompensacji regresu sektora prywatnego przez sektor publiczny ze względu na zakres przestrzeni fiskalnej i przez bank centralny niską ceną pieniądza i zwiększaniem jego podaży Znaczenie ilościowego luzowania /quantitive easing/polityki monetarnej: USA od grudnia 2008; ECB od grudnia 2011; NBP nigdy b.samojlik 2

3 Podstawowe funkcje systemu podatkowego Fiskalna / zapewnienie koniecznego poziomu dochodów/ Redystrybucyjna/ zmiana udziału jednostek i grup społecznych w PKB/ Stabilizacyjna / hamowania nadmiernego spadku dynamiki PKB lub powstrzymywanie nadmiernej dynamiki wzrostu/ b.samojlik 3

4 Zielona wyspa /Zmiany dynamiki PKB w 2009/ 5,0% PL CY MT EL PT FR BE LU ES AT NL CZ SK DE BG UK IT DK SE HU RO IE SI FI EE LT LV 1,7% 0,0% -5,0% -4,7% -10,0% -15,0% -13,9% -14,7% -20,0% -18,0% b.samojlik 4

5 Saldo sektora publicznego jako % PKB w , FI DK LU SE BG CY NL DE AT BE SI SK CZ IT EE FR LV PT PL HU LT ES MT UK RO IE EL -0, saldo sektora publicznego jako %PKB w , ,7-7, ,8 b.samojlik 5

6 Dług sektora publicznego jako % PKB w dług sektora publicznego jako % PKB w EE RO BG LU LV LT SI SK CZ FI DK SE ES IE PL CY UK NL MT AT DE FR HU BE IT EL PT b.samojlik 6

7 Przestrzeń fiskalna na koniec 2008 jako %PKB 8 7, ,2 6 5, ,9 3,7 3,5 3 2, , ,1 1 0,8 0,3 0,1 FI DK LU SE CY BG NL DE AT BE SI SK CZ IT EE b.samojlik 7

8 12,0% Antycykliczna polityka fiskalna w 2009 bez względu na wielkość przestrzeni fiskalnej 11,6% Zmiany wydatków sektora publicznego w ,0% 8,0% 6,0% 8,5% 7,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% SK LU PT PL ES CY NL DK CZ BE FI EL SI DE BG UK FR IT SE IR RO HU MT EE LV AT LT -4,0% -6,0% -2,8% -4,0% -8,0% -10,0% -8,2% b.samojlik 8

9 Dochody podatkowe a luka produkcyjna od 2009r. we wszystkich UE27 występuje ujemna luka produkcyjna odchyleniu od potencjalnej dynamiki towarzyszy spadek dochodów podatkowych siła spadku jest zróżnicowana ze względu na odmienność struktur dochodów podatkowych; dla Polski KE szacuje spadek 0,33% na 1 % odchylenia od dynamiki potencjalnej; działając antycyklicznie wiele krajów UE27 obniżało w początkowym etapie kryzysu tax burden b.samojlik 9

10 Zróżnicowany tax burden w UE 27 b.samojlik 10

11 Tax burden 40 38, EU-27 JP US b.samojlik 11

12 Zmiana deficytu sektora publicznego w pkt % PKB w 2009 teksturą zaznaczono kraje, które w 2008 nie przekraczały granicy 3% deficytu 2 CY IR FI ES PT UK LV NL BG EL DK SK LT AT BE FR SI LU CZ PL RO DE SE IT HU EE MT , ,9 b.samojlik 12

13 Początek konsolidacji sektora publicznego w niektórych krajach UE27 w 2010 roku Konsolidacja tax burden wzrost wydatki sektora publicznego do PKB spadek Co jest ważne dla skutecznej konsolidacji? Odpowiedź: Wzrost tax burden, zwłaszcza jeśli skala konsolidacji musi być znacząca Jeśli konieczna konsolidacja jest znacząca i narzuci się zbyt szybkie jej tempo to może wystąpić długookresowa stagnacja gospodarcza i ostatecznie niezdolność do efektywnej konsolidacji. w 2010 konsolidacja rozpoczęła się w EL, EE, LV,BG,LT, ES, IT,IE / nie ma w tym gronie PT/ b.samojlik 13

14 Zielona wyspa przoduje we wzroście wydatków EL totalnie procyklicznie b.samojlik 14

15 Gdzie jest Polska? Deficyt sektora publicznego do PKB ,7-5,1-3 rekomendacja Komisji -8-7,4 Dług sektora publicznego do PKB -7, ,3 54,8 50,9 47, b.samojlik 15

16 Zwiększenie presji KE na efektywną konsolidację sektorów publicznych UE Obecnie 22 kraje objęte procedurą EDP 8 w tym PL ma rekomendację zmniejszenia deficytu poniżej 3% PKB do końca 2012 roku 13 krajów do końca 2013 roku UK do końca roku budżetowego 2014/15 b.samojlik 16

17 Siła rekomendacji w zakresie deficytu EL, PT, IE uwarunkowanie zawarte w programach dostosowawczych finansowanych przez MFW i EFSF Pozostałe kraje strefy w istocie automatyczne sankcje w wyniku /odwróconej kwalifikowanej większości/ b.samojlik 17

18 Znaczenie rekomendacji w zakresie deficytu dla krajów poza strefą Decyzja Rady UE o wstrzymaniu finansowania HU z funduszu spójności / w kwocie 0,5% PKB/ Rekomendacja dla Polski o ograniczeniu deficytu poniżej 3% PKB do końca 2012 w toku konsolidacja totalna wzrost podatków i ograniczanie wydatków aby w I połowie 2013 r. uniknąć Budapesztu nad Wisłą Czy unikniemy Budapesztu nad Wisłą? Tak, dzięki uwzględnieniu negatywnego wpływu OFE na deficyt i dług sektora publicznego b.samojlik 18

19 Jakość opodatkowania w krajach UE-27 KE: wykorzystać okres spowolnienia wzrostu i recesji dla przebudowy dochodów w kierunku poprawy jakości opodatkowania : zapewnianie pożądanego poziomu dochodów minimalizując szkodliwość opodatkowania dla wzrostu i zatrudnienia. Jakie przesunięcia w strukturze opodatkowania poprawiają zdaniem KE jakość? Zmniejszanie obciążenia podatkami czynnika praca, zróżnicowanie efektywnego PIT, zwiększenie podatków zielonych, zmniejszenie wydatków podatkowych, zwiększenie przychylności administracji podatkowej dla działalności gospodarczej b.samojlik 19

20 Przychylność sytemu podatkowego dla przedsiębiorców systemy podatkowe krajów o najwyższym na świecie tax burden DK, SE, FI : przychylne dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego niski tax burden niekoniecznie więc tworzy warunki dla wzrostu gospodarczego tak jak wysoki tax burden nie musi ograniczać przedsiębiorczości i hamować wzrost gospodarczy przebudowa systemu podatkowego w kierunku sprzyjającym działalności gospodarczej może kompensować konieczność wzrostu dochodów podatkowych negatywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej wpływają tzw. compliance costs; koszty jakie musi ponosić podatnik dla sprostania prawnym wymaganiom określającym rozliczanie się ze wszystkich ciążących na nim podatków. Polska w Raporcie Banku Światowego i PwC (Doing Business) na 130 miejscu/ na 183 kraje/ b.samojlik 20

21 Green taxes podatki osłabiające negatywne efekty zewnętrze działalności gospodarczej i konsumpcji zmniejszanie szkodliwych konsekwencji produkcji i konsumpcji energii, popytu i podaży na usługi transportowe oraz emisji szkodliwych dla środowiska następstw działalności produkcyjnej i usługowej. w teorii ekonomii: podatki Pigou : ustalone na takim poziomie aby krańcowy koszt emitenta negative externality wzrósł do poziomu zrównania się ze społecznym kosztem krańcowym podwójna korzyść / double dividend / z zastosowania: realizują cele fiskalne bez osłabiania wzrostu gospodarczego i ograniczają negatywny wpływ na środowisko b.samojlik 21

22 Podobieństwa i różnice struktur podatkowych w UE Główne źródło dochodów podatkowych prawie wszystkie nowe państwa członkowskie UE : podatki pośrednie i marginalne znaczenie opodatkowania dochodu i opodatkowania czynnika praca Stare państwa członkowskie : opodatkowanie dochodu i opodatkowanie czynnika praca; silna progresja w opodatkowaniu PIT /znaczące kwoty wolne zanikające ze wzrostem dochodu i wysokie maksymalne stawki marginalne /np. AT 50%, DE 45%, ES 45%, FR i IE 41%/ W toku aktualnej konsolidacji te różnice powiększają się : nowe kraje zwiększają dochody przez wzrost podatków pośrednich a stare różnicując jeszcze silniej opodatkowanie PIT b.samojlik 22

23 Polska? Netto około 14mld z budżetu UE co roku! b.samojlik 23

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Makrostruktury gospodarcze

Makrostruktury gospodarcze 1 Kinga Łukasik Makrostruktury gospodarcze Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY

RAPORT ROCZNY 2005 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY PL RAPORT ROCZNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY W 2006 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 5. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2006 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010

Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Miesięcznik Makroekonomiczny Banku BPH Raport specjalny: Nr 2/2010 Rady dla nowej Rady 11.02.2010 Prognozy krótko i średnioterminowe W lutowym numerze Nawigatora nie dokonaliśmy zmian w naszym średnioterminowym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r.

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736. Uchwała Rady Polityki Pieniężnej. z dnia 18 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Poz. 736 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Karolina Patrycja Chudyga nr albumu: 9355030 Problem zadłużenia publicznego

Bardziej szczegółowo