Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne?"

Transkrypt

1 Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że termin "biologia syntetyczna" został ukuty w 1974 roku przez polskiego genetyka i biochemika Wacława Szybalskiego. Biologia syntetyczna jest nową dziedziną nauki powstałą w wyniku połączenia inżynierii i biologii. Polega ona na konstruowaniu maszyn powstających z DNA, których działanie oparte jest na transkrypcji, translacji oraz reakcjach chemicznych modelowanych przy użyciu matematyki i fizyki. Maszyny te są budowane z prostych standardowych części. Dzięki standaryzacji poszczególnych elementów układu możliwe jest ich zastąpienie przez inne części w szybki i łatwy sposób. Oczywiście w biologii nie dysponujemy wciąż całą wiedzą na temat działania wszystkich elementów biologicznych, ale wprowadzając coraz to nowe elementy do układów już działających, możemy poznać ich funkcję. Co to są standardowe części biologiczne? Standardowe części biologiczne są to fragmenty DNA kodujące coś, co jest potrzebne w naszej biologicznej maszynie. Pomysłodawcą standardowych części biologicznych był informatyk Tom Knight z Massachusetts Institute of Technology. Części te zostały nazwane BioBrick (ang. bioklocek, biocegiełka), ponieważ tak jak klocki wszystkie do siebie pasują i łatwo buduje się z nich złożone układy. Standardowe części biologiczne to sekwencje DNA, które pełnią różne role w procesach zachodzących w komórkach, przykładowo, tworzeniu białek: promotor czyli fragment DNA, który oznacza początek danego genu na nici DNA. Do niego przyczepiają się białka biorące udział w przepisywaniu DNA na mrna cząsteczkę o podobnej budowie co DNA jednak pełniącą inną funkcję to mrna jest bezpośrednim wzorem na podstawie którego powstaje białko. Sekwencje RBS - to właśnie do nich przyczepiają się rybosomy kompleksy, które pozwalają na wytworzenie z mrna (czyli naszego wzoru budowy) konkretnego białka. Sekwencje terminatora oznaczające koniec danego genu na nici DNA, jak również właściwie sekwencje białek czyli plany budowy do ich tworzenia przez komórkę. Najprostszy układ który można złożyć z takich klocków powoduje powstawanie białka w komórce[rys1], a dzięki zastosowaniu regulowanych promotorów można zbudować np. przełącznik który utrzymuje swój stan nawet po długim czasie.

2 Ilustracja 1: konstrukt umożliwiający produkcję białka. Promotor wyznacza start genu (tworzenia mrna), RBS wyznacza start produkcji białka z mrna, białko jest tworzone na podstawie sekwencji kodującej białko - tutaj jest to sekwencja zielonego białka fluorescencyjnego (GFP), terminator określa koniec genu (tworzenia mrna). Co to znaczy, ze części do siebie pasują? W biologii molekularnej klonowanie (czyli proces składania fragmentów DNA) wymaga cięcia i sklejania DNA przy pomocy wyspecjalizowanych białek (odpowiednio enzymów restrykcyjnych i ligaz). Enzymy restrykcyjne tną DNA w obrębie określonej sekwencji np. enzym EcoRI tnie w sekwencji CAATTC. Enzymy których można użyć do klonowania muszą wycinać interesującą nas sekwencję z DNA, ale nie mogą ciąć w jej środku dlatego do każdego klonowania używa się innych enzymów. Standardowe części biologiczne zostały opracowane tak, aby można je składać wykorzystując tylko cztery enzymy restrykcyjne - ułatwia to proces klonowania genów i obniża jego koszta.[rys.2] Ilustracja 2 Standardowa cześć biologiczna w formacie BioBrick. Na niebiesko zaznaczono sekwencje kodującą dowolnie wybrane białko, które może użyte do konstrukcji biologicznej maszyny. Sekwencja ta poprzedzona jest miejscami rozpoznawanymi przez enzymy tnące DNA EcoRI, XbaI. Z tyłu są miejsca dla enzymów SpeI i PstI. Części biologiczne są przechowywane na plazmidach czyli kolistych kawałkach DNA, zwykle z genem oporności na antybiotyki. Tutaj gen oporności na antybiotyk jest zaznaczony na żółto.] Skąd się biorą standardowe części biologiczne? Standardowe części biologiczne można pozyskać z żywych organizmów w procesie powielania wybranej sekwencji DNA techniką nazywaną PCR. Polega ona na tym, że DNA jest umieszczana w roztworze z białkami, które kopiują cząsteczki DNA (w organizmach żywych te białka działają np. w czasie podziału komórki). Taka kopia następnie sama staje się wzorem do kolejnej rundy kopiowania i dalej proces przebiega wykładniczo. Dzięki temu nawet z małej ilości DNA uzyskujemy bardzo wiele jego kopii. Można też kupić DNA o interesującej nas sekwencji

3 wytworzone metodami chemicznymi. Sekwencje naturalnie pozyskanych części biologicznych trzeba zmienić tak, aby spełniały standardy klonowania BioBricków (miały odpowiednie sekwencje rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne)[rys.3]. Alternatywą jest pozyskanie części z banku standardowych części biologicznych (http://partsregistry.org) (utrzymywanego przez MIT, powstałego w oparciu o projekty zgłaszane do konkursu igem. Ilustracja 3: Na zielono zaznaczono i na niebiesko zaznaczono interesujące nas fragmenty DNA kodujące jakąś pożądaną przez nas cechę. Każda z tych sekwencji znajduje się w wektorze czyli kolistym kawałku DNA. Powyższy rysunek pokazuje jak połączyć obie części tak aby zielona znajdowała się za niebieską. Standard klonowania BioBrick wymusza dodanie do interesujących nas sekwencji 2 miejsc restrykcyjnych z przodu (miejsc dla enzymów EcoRI i XbaI) i 2 miejsc z tyły(miejsca SpeI i PstI). Tak przygotowane sekwencje można łatwo składać. Produkt będzie miał zawsze odpowiednie miejsca z przodu i z tyłu, dzięki czemu proces można powtarzać. Dzieje się tak dlatego, że po przecięciu DNA SpeI i XbaI tworzą się końce DNA, które są do siebie komplementarne, natomiast złożone razem nie odtwarzają ani miejsca dla SpeI ani dla XbaI zamiast tego powstaje zupełnie inna sekwencja zaznaczona jako M. Nie jest ona cięta przez używane przez nas enzymy. W pozostałych wypadkach kawałki DNA sklejają się tylko w miejscach cięcia przez ten sam enzym.

4 Konkurs biologii syntetycznej igem Konkurs igem (international Genetically Engineereed Machine competiton) powstał w celu promowania idei biologii syntetycznej na świecie. Jego głównym założeniem jest projektowanie systemów biologicznych utworzonych z wykorzystaniem standardowych części biologicznych - BioBricków. Drużyny tworzące nowe BioBricki są zobowiązane je opisać, a następnie przesłać organizatorom konkursu. Gromadzone w ten sposób elementy są udostępniane laboratoriom z całego świata, ułatwiając i ujednolicając pracę grup naukowych. Takie postępowanie pozwala zachować porządek w coraz bardziej ekspansywnym świecie biotechnologii. Dzięki niemu naukowcy nie muszą za każdym razem wykonywać tych samych doświadczeń. Wystarczy, że zwrócą się z prośbą o konkretne BioBricki do MIT lub laboratorium, w którym zostały one stworzone. Konkurs igem jest skierowany głównie do studentów. Drużyna Uniwersytetu Warszawskiego startuje w nim od 3 lat i zdobyła juz brązowy, srebrny i zloty medal. Perfumy z bakterii i monitor z drożdży najciekawsze projekty biologii syntetycznej Zespół KULeuven przedstawił w 2009 roku projekt Essencia coli". Jest to bakteria produkująca wanilinę, wyposażona w system kontrolny utrzymujący stały jej poziom. Projekt tej drużyny został oparty na mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Synteza waniliny przez bakterię jest inicjowana przez naświetlanie jej za pomocą światła niebieskiego, zaś poziom syntezy jest kontrolowany przez jego natężenie. Jednocześnie bakteria jest w stanie rozpoznać stężenie waniliny na zewnątrz komórki, dzięki czemu utrzymuje zadany poziom syntezy. Zaletą tego projektu jest jego uniwersalność i możliwość wykorzystania także do syntezy innych produktów co może być przydatne w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Zespół IPOC1Kolumbia w 2009 roku podjął się stworzenia urządzenia do analizy poziomu zasolenia morza. Poprzez złożenie różnych części genomu bakteryjnego stworzył on przyrząd wrażliwy na stężenie chlorku sodu, fluoru, wapnia i magnezu. Do wykrycia poziomu zasolenia wykorzystano różne parametry, takie jak: poziom fluorescencji, stężenie DNA oraz poziom wzrostu bakterii. Drużyna z Walencji w 2010 roku przygotowała futurystyczny projekt użycia modyfikowanych genetycznie organizmów podczas terraformowania Marsa, czyli zmiany środowiska tej planety tak, by było odpowiednie dla ziemskich form życia. Projekt ten zakłada, że warunki na Czerwonej Planecie pozwalają już na przeżycie prostych organizmów. Komórki drożdży zawierające ciemny

5 barwnik miałyby zostać posiane na jej powierzchni aby pochłaniała więcej promieni słonecznych. Skutkiem tego byłoby podniesienie temperatury atmosfery. Proces mógłby być regulowany przez specjalny molekularny przełącznik, dzięki któremu w zależności od temperatury zmienia się poziom syntezy ciemnego barwnika. W 2009 roku Walencja zaprezentowała monitor z drożdży. Drużyna z Waszyngtonu w 2010 roku stworzyła dwie nowe metody walki z bakteriami. Jedna z nich opiera się na zmodyfikowanym enzymie niszczącym osłony bakteryjne bakterii gramdodatnich. Druga zaś to zmodyfikowany system sekrecji białek przystosowany do niszczenia bakterii gram-ujemnych "przeszczepiony" do Escherichia coli. Zespół METU 2009 w ramach swojego projektu podjął się stworzenia nowatorskiego, wielowarstwowego opatrunku, który mógłby być stosowany do opatrywania trudnych, nie gojących się ran. Innowacją tego projektu, było zastosowanie specjalnie zmodyfikowanych bakterii, zdolnych do syntezy ludzkiego czynnika wzrostowego, pobudzającego wzrost komórek naskórka w miejscu zranienia. Projekt zespołu z Hong-Kongu badał możliwości zastosowania układów biologicznych jako alternatywnego rozwiązania w szyfrowaniu/deszyfrowaniu i przechowywaniu danych. Efektem projektu była zmodyfikowana genetycznie prototypowa bakteria wykazująca wyżej wymienione cechy. Otwiera to perspektywy zapisywania w przyszłości na takich bakteryjnych dyskach teksu, zdjęć, a może nawet video, dodatkowo dając możliwość chronienia bio-danych. Drużyna z Lozanny podjęła próbę walki z malarią. Malaria jest powodowana przez pasożytniczego pierwotniaka a przenoszona na ludzi przez komary. Projekt skoncentrował się właśnie na tym fakcie - celem jest zmodyfikowanie bakterii bytującej naturalnie w przewodzie pokarmowym komara. Modyfikacje mają spowodować, że bakteria ta będzie wydzielać związek toksyczny dla pierwotniaka. Tym samym będzie chronić komara i pośrednio człowieka przed szkodliwym pasożytem. Drużyna z Warszawy w 2010 stworzyła bakterie E.Coli, które można wykorzystać jako szczepionkę przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym (bakteriom i wirusom) jest to interesująca alternatywa dla stosowanej w tym celu Salmonelli. Zmodyfikowana E.Coli potrafią wnikać do wnętrza komórek ssaczych i dostarczać tam białka (antygeny). Ponieważ nie są wstanie przeżyć wewnątrz komórek są niegroźne dla ludzi.

6 Ilustracja 4: Projekt drużyny Warsaw E.Coli została wyposażona w geny pozwalające na wnikanie do endosomu komórki ssaczej. I wydostanie się z endosomu. Dzięki temu bakteria może dostarczać białko do cytoplazmy komórki ssaczej. Projekt realizowany pod opieką prof. Jacka Bieleckiego i Michała Lowera.

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Projekt poznania ludzkiego genomu Zeszyt 14 Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Autorzy tego rozdziału Ute Harms (koordynator rozdziału) Vic Damen, Wilbert Garvin, Angela Gómez-Nino, Maria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Czas wykraczania poza gen

Czas wykraczania poza gen AVANT, wol. IV, nr 1/2013 ISSN: 2082-6710 avant.edu.pl DOI: 10.12849/40102013.0106.0010 Czas wykraczania poza gen Evelyn Fox Keller Instytut Technologiczny w Massachusetts Cambridge, MA, USA przekład:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo