Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które występują pojedynczo (prezentowane zadania 3. i 4.), w arkuszu znajdą się także zawierające po kilka poleceń odnoszących się do tego samego materiału źródłowego (prezentowane zadania 1. i 2.). Za każde zadanie będzie można uzyskać kilka punktów, a do rozwiązania niezbędna będzie umiejętność łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii. Wśród prezentowanych zadań znajdziemy zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Zadanie 1. Stężenie glukozy w osoczu (mg/100 cm 3 ) Człowiek chory Człowiek zdrowy Czas (h) Wykres przedstawia zmiany stężenia glukozy we krwi człowieka zdrowego i chorego na cukrzycę. a) Na podstawie analizy wykresu oraz własnej wiedzy określ zależność między stężeniem glukozy w osoczu krwi i wydzielaniem insuliny u ludzi zdrowych oraz u ludzi chorych na cukrzycę. Sformułuj wniosek określający tę zależność. 1

2 b) Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania. Wskutek zaburzeń regulacji poziomu cukru we krwi (cukrzyca typu I lub typu II) dochodzi do A. wzrostu wydalania cukru z moczem. B. utraty znacznej ilości wody. C. spadku stężenia glukozy we krwi. D. wzrostu stężenia glukozy we krwi. E. spadku ciśnienia osmotycznego krwi. F. wzrostu ciśnienia osmotycznego krwi. G. spadku poziomu jonów Na+ i K+ w osoczu. H. wzrostu poziomu jonów Na+ i K+ w osoczu. c) Na podstawie analizy wykresu oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. I. U osób chorych na cukrzycę poziom glukozy jest niższy niż u ludzi zdrowych, a po posiłku wysokie stężenie cukru utrzymuje się przez długi czas. II. U osób zdrowych poziom glukozy normalizuje się po około 1,5 godziny od maksymalnego stężenia cukru. P/F P/F II, III, IV V.2.1 a) Insulina uwalniana jest wskutek wzrostu stężenia glukozy we krwi. U osób zdrowych poziom glukozy normalizuje się w wyniku działania insuliny po 1,5 godziny od maksymalnego stężenia cukru. U osób chorych na cukrzycę wskutek braku insuliny lub upośledzenia jej wydzielania podstawowy poziom glukozy jest wyższy, a po posiłku wysokie stężenie cukru utrzymuje się przez długi czas. b) A, B, D, F, G c) I F, II P 2

3 Zadanie 2. Rys. A Rys. B Uczniowie przeprowadzili doświadczenie zobrazowane na rysunku przedstawiającym wygląd łodyg tulipana przed doświadczeniem (Rys. A) i po doświadczeniu (Rys. B). Kwitnące pędy tulipana umieścili pojedynczo w zlewkach. Zlewka I zawierała 2-proc. wodny roztwór soli NaCl, zlewka II zawierała 10-proc. wodny roztwór soli NaCl, a zlewka III zawierała wodę. Rośliny umieścili w jednakowych warunkach temperatury i oświetlenia i obserwowali jędrność łodyg tulipana. a) Sformułuj problem badawczy sprawdzany w tym doświadczeniu. b) Podaj, która zlewka stanowiła próbę kontrolną tego doświadczenia. c) Określ przyczynę zjawiska obserwowanego w próbach badawczych. III, IV IV.7.2 a) Na przykład: Wpływ / Jaki wpływ ma? / Czy ma wpływ stężenie roztworu soli NaCl na jędrność? / Więdnięcie łodyg tulipana. b) zlewka III c) Oba roztwory soli są hipertoniczne / bardziej stężone w stosunku do tkanek tulipana. 3

4 Zadanie 3. Rysunki przedstawiają struktury wiekowe populacji ludności w Polsce i Niemczech w roku 2000 oraz prognozy na rok 2050 w mln osobników (według danych US Cenusus Bureau). Rok ,0 1,5 1,0 0, ,5 1,0 1,5 2, POLSKA NIEMCY Rok ,0 1,5 1,0 0, ,5 1,0 1,5 2,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 2,0 3,0 4, Na podstawie rysunków podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę pomiędzy populacjami ludności w Polsce i w Niemczech. Podobieństwo Różnica IV, VI VII.2 Na przykład: Podobieństwo: Obie populacje są ustabilizowane. / Obie populacje starzeją się. / Obie populacje mają podobną strukturę wiekową. Różnica: W Niemczech ludzie żyją dłużej niż w Polsce. 4

5 Zadanie 4. (0 3) Jedną z metod inżynierii genetycznej pozwalającą na wytwarzanie dowolnej liczby kopii określonego fragmentu DNA jest metoda PCR. Fragment DNA przeznaczony do skopiowania umieszcza się w roztworze, który zawiera startery odcinki DNA komplementarne do początku i końca fragmentu DNA przeznaczonego do skopiowania, nukleotydy oraz polimerazę DNA. Roztwór podgrzewa się do temperatury około 90 C, pod wpływem której nici DNA rozplatają się. Następnie roztwór schładza się do temperatury C, startery przyłączają się do komplementarnych odcinków DNA i zachodzi replikacja DNA. Aby nowo powstałe cząsteczki DNA nie uległy rozpadowi, roztwór ponownie się podgrzewa. W celu wytworzenia kolejnych kopii DNA powtarza się opisane czynności. W ciągu kilku godzin można wytworzyć miliardy kopii DNA. Na rysunku przedstawiono fragment DNA przeznaczony do skopiowania. A T T C G G A G G C T C T T A G T A A G C C T C C G A G A A T G Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Zaznacz w każdym zdaniu literę przyporządkowaną odpowiedniej informacji. a) Przy założeniu, że każdy starter jest zbudowany z czterech nukleotydów, mogą one mieć sekwencję A / B. A. ATTC i AATG B. CCTC i GCTC b) Polimeraza DNA jest enzymem, który wydłuża startery przyłączone do A / B odcinków nici DNA. A. przypadkowych B. komplementarnych c) Roztwór, w którym następuje kopiowanie DNA, zawiera cząsteczki A / B od sekwencji kopiowanego fragmentu DNA A. wszystkich rodzajów nukleotydów, niezależnie B. niektórych rodzajów nukleotydów, zależnie I, III, IV VI.8.2 a) A b) B c) A 5

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy

Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 03 Zasady oceniania Za rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH?

DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH? DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH? Grażyna Skirmuntt mgr biologii i ochrony środowiska, nauczyciel i doradca metodyczny z przedmiotu biologia w Zabrzu, staż pracy: 24 lata,

Bardziej szczegółowo