Sylabus gry terenowej Skarbiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus gry terenowej Skarbiec"

Transkrypt

1 Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać zadania natury ekonomicznej oraz test ekonomiczny. Zakres tematyczny obejmował będzie następujące zagadnienia: 1. Rynek czynniki wytwórcze, cechy, funkcje i rodzaje rynków obieg pieniądza w gospodarce popyt, podaż, równowaga rynkowa czynniki wpływające na popyt i podaż 2. Instytucje rynkowe formy i funkcje pieniądza instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne papiery wartościowe wskaźniki giełdowe 3. Państwo, gospodarka mierniki wzrostu gospodarczego przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa pieniądz i inflacja kurs walutowy handel zagraniczny

2 cykl koniunkturalny bezrobocie 4. Przedsiębiorstwo charakterystyczne cechy osób przedsiębiorczych formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw zakładanie firmy rachunkowość w firmie biznes plan próg rentowności analiza sytuacji przedsiębiorstwa zatrudnianie pracowników i wynagrodzenia obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców podatki 5. Unia Europejska 6. Rozmaitości - znajomość aktualnych wskaźników i wydarzeń ekonomicznych

3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie rozgrywki w miejscu wskazanym przez organizatorów. Na wynik rozgrywki będą miały wpływ trzy składowe: 1. Wynik testu ekonomicznego Zespoły uczniowskie będą miały do rozwiązania test składający się z 30 pytań testowych. Spośród wszystkich pytań testowych będzie znajdowało się 25 pytań jednokrotnego wyboru (pytania w teście od 1 do 25). Każda prawidłowa odpowiedź warta jest 1 punkt. W sumie do zdobycia za tą cześć testu jest 25 pkt. Ponadto w teście znajdzie się 5 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź dotyczącą pytania z wielokrotną odpowiedzią gracze otrzymują 3 punkty. Za udzielenie odpowiedzi częściowo poprawnej (np. wskazanie 2 z 3 poprawnych odpowiedzi) zespół otrzymuje 1,5 punktu. W przypadku zaznaczenia choć jednej nieprawidłowej odpowiedzi, zespół automatycznie otrzymuje 0 punktów za dane pytanie. W sumie do zdobycia za tą część testu jest 15 punktów. Za poprawnie rozwiązany cały test gracze mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą doliczone do końcowego wyniku. 2. Wyniki zadań ekonomicznych Podczas rozgrywki uczniowie będą mieli do rozwiązania 10 zadań ekonomicznych. Rozwiązanie zadanie będzie skutkowało tym, że uczniowie będą otrzymywać dalsze wskazówki dotyczące rozgrywki. Zadania ekonomiczne zostały podzielone na dwa poziomy: Trudne, Łatwe, Każdy z zespołów wybiera poziom zadania, które chce rozwiązać. Za każde zadanie trudne uczniowie będą mogli zdobyć 10 pkt. Może zdarzyć się sytuacja, w której zespół uczniowski nie będzie znał odpowiedzi na zadanie. W takim przypadku uczniowie mają możliwość zakupienia podpowiedzi. W przypadku zadań trudnych występują dwa poziomy podpowiedzi. Podpowiedź pierwsza, za którą odejmowane zostają 3 punkty z puli punktów na zadanie (przykład: gracz ma do zdobycia 10 punktów nie zna odpowiedzi na pytanie kupuje podpowiedź pierwszą odpowiada na pytanie poprawnie i otrzymuje wskazówkę do gry za rozwiązanie zadania otrzymuje 7 punktów [10 punktów za zadanie 3 punkty za podpowiedź]). Druga podpowiedź kosztuje zespół uczniowski kolejne punkty, tym razem 4.

4 W przypadku gdy zespół zakupi dwie podpowiedzi i nadal nie będzie potrafił rozwiązać zadania, wtedy otrzymuje 0 punktów za zadanie oraz kolejną wskazówkę do gry. Liczba punktów za rozwiązanie zadania trudnego: 10 punktów, gdy zespół rozwiąże zadanie bezbłędnie bez wykorzystania podpowiedzi, 7 punktów, gdy zespół rozwiąże zadanie z wykorzystaniem pierwszej podpowiedzi, 3 punkty, gdy zespół rozwiąże zadanie z wykorzystaniem drugiej podpowiedzi, 0 punktów, gdy zespół nie rozwiąże zadania, Zespoły uczniowskie mogą wykorzystywać podpowiedzi tylko w kolejności tzn. najpierw wybierają podpowiedź pierwszą za 3 punkty, następnie jeżeli nie znają odpowiedzi, podpowiedź drugą za 4 punkty. Uczniowie mają możliwość zrezygnowania z rozwiązywania zadania co skutkuje tym, że otrzymują 0 punktów oraz dalsze instrukcje do gry. Rozwiązanie wszystkich zadań trudnych poprawnie daje możliwość zdobycia 100 punktów, które zostaną wliczone do wyników końcowych. Za każde zadanie łatwe uczniowie mogą zdobyć 6 punktów. W przypadku tego typu zadań występuje możliwość skorzystania z jednej podpowiedzi, której koszt wyznaczony został na 2 punkty. Brak rozwiązania łatwego powoduje, że zespół otrzymuje 0 punktów za zadanie oraz dalsze wskazówki do gry. Poprawne rozwiązanie wszystkich zadań łatwych daje możliwość zdobycia 60 punktów, które zostaną wliczone do wyników końcowych. Uwaga!!! Uczniowie nie mogą wybierać zadań z dwóch poziomów jednocześnie. Każdy z zespołów może wybrać tylko jedno zadanie albo z poziomu łatwego albo z poziomu trudnego. Po dokonaniu wyboru nie ma możliwości zmiany poziomu trudności. 3. Kolejność odgadnięcia zagadki głównej Kolejność dobiegnięcia do miejsca ukrycia skradzionych pieniędzy oraz odgadnięcie osób odpowiedzialnych za kradzież będzie miała wpływ na końcowe wyniki. Zespoły uczniowskie mają możliwość otrzymania za rozwiązanie zagadki głównej 60 punktów.

5 Kolejność rozwiązania głównego zadania decyduje o ilości zdobytych punktów w następujący sposób: pierwszy zespół za odgadnięcie zagadki głównej otrzymuje 60 pkt., drugi 57 pkt., trzeci 54 pkt. dwudziesty zespół 3 pkt. W przypadku błędnego wskazania osób odpowiedzialnych za napad, naliczanych jest 10 punktów karnych. W przypadku nie znalezienia miejsca ukrycia łupu oraz nie wskazania osób odpowiedzialnych za napad zespół otrzymuje 0 punktów. Punkty zdobyte za odgadniecie zagadki zostaną doliczone do końcowego wyniku. Ranking zespołów zostanie ogłoszony po zakończeniu Gry przez wszystkie zespoły uczniowskie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to: 10 zadań * 10 punktów = 100 punktów, Pierwszy zespół, który odgadnie zagadkę otrzyma 60 punktów, Test wiedzy ekonomicznej = 40 punktów W sumie maksymalna liczba punktów do zdobycia = 200 Na zakończenie rozgrywki zostanie stworzony ranking zespołów. Na podstawie ostatecznego rankingu uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe. Atrakcyjność nagród dla uczniów będzie uzależniona od miejsca w rankingu.

6 Przykładowe zadania Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru: 1. Bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania to : a. bezrobocie strukturalne b. bezrobocie ukryte, c. bezrobocie frykcyjne d. bezrobocie koniunkturalne 2. Którego z poniższych elementów nie znajdziemy w bilansie: a. zobowiązania wobec dostawców b. wartości niematerialne i prawne c. przychody ze sprzedaży produktów i usług d. środki pieniężne 3. W przypadku której z podanych form opodatkowania podatek wyliczany jest od przychodu: a. karta podatkowa b. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych c. podatek liniowy d. skala podatkowa Przykładowe pytania testowe wielokrotnego wyboru: 1. Które z podanych czynników wpłyną na wzrost popytu na dany produkt: a. wzrost liczby ludności b. postęp technologiczny c. spadek ceny dobra komplementarnego d. spadek ceny dobra substytucyjnego 2. Które z wymienionych krajów nie należą do strefy Euro: a. Słowacja b. Czechy c. Wielka Brytania d. Dania

7 Przykładowe zadanie do rozwiązania: Zadanie 1 trudne Jan Kowalski prowadzi budkę z lodami. W ciągu miesiąca ponosi następujące koszty: Pensja sprzedawcy zł Mleko (5 litrów na 10 lodów) 10 zł Rożek waflowy 0,5 zł Polewa (1 litr na 100 lodów) 10 zł Jaka powinna być cena minimalna loda wiedząc, że Pan Kowalski sprzedaje 1000 lodów miesięcznie? Podpowiedź 1 gdzie: S sprzedaż, K S koszty stałe, c cena, k zj koszty zmienne jednostkowe Podpowiedź 2 K S =1200 zł, k zj = 1,6 zł gdzie: S sprzedaż, K S koszty stałe, c cena, k zj koszty zmienne jednostkowe

8 Zadanie 1 łatwe Jan Kowalski prowadzi budkę z lodami. W ciągu miesiąca ponosi następujące koszty: Koszty stałe 1200 zł Koszty zmienne jednostkowe - 0,8 zł Cena loda wynosi - 2,0 zł Ile lodów miesięcznie musi sprzedać Pan Kowalski żeby pokryć wszystkie koszty (zysk = 0)? Podpowiedź 1 gdzie: S sprzedaż, K S koszty stałe, c cena, k zj koszty zmienne jednostkowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY WIRTUALNY DORADCA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 Proces podejmowania decyzji:... 7 Runda I... 7 Logowanie graczy... 7 Opis gry... 10 Instrukcja do gry...

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo