- nowe wyzwania. Paweł Kominek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- nowe wyzwania. Paweł Kominek"

Transkrypt

1 Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań,

2 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i zabawy Nowe wyzwania Wnioski i podsumowanie

3 Zakres przedmiotu Wiedza z dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania personelem i informatyki Przekazanie w formie teoretycznej i praktycznej poprzez system Oferta zapis zdarzeń w systemie ERP

4 Czym jest księgowanie? To zapisywanie operacji pienięŝnych, naleŝności, zobowiązań i innych operacji majątkowych. Od dawna zrozumiano równieŝ, Ŝe rozchód gotówki, to jednocześnie przychód innych składników majątku. KaŜdy zapis po stronie debetów, musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisie na innym koncie po stronie kredytów.

5 Typowe zdarzenia księgowe zakup opodatkowany podatkiem VAT Rozrachunki krajowe z dostawcami Rozliczenie zakupu towarów towary w drodze Wn Ma Wn Ma Rozrachunki z tytułu VAT - naliczony Wn Ma

6 Typowe zdarzenia księgowe c.d. sprzedaŝ opodatkowany podatkiem VAT 731 SprzedaŜ towarów Rozrachunki krajowe z odbiorcami Wn Ma Wn Ma Rozrachunki z tytułu VAT - naleŝny Wn Ma

7 Typowe zdarzenia księgowe c.d. Konta w planie kont grupowane są w dziewięciu tematycznych * zespołach a mianowicie: zespół 0 majątek trwały, zespół 1 środki pienięŝne i kredyty, zespół 2 rozrachunki i roszczenia, zespół 3 materiały i towary, zespół 4 koszty według rodzajów, zespół 5 koszty według typów działalności i ich rozliczenie, zespól 6 produkty i rozliczenia międzyokresowe kosztów, zespół 7 przychody i koszty związane z osiągnięciem przychodów, zespół 8 kapitały (fundusze), rezerwy i wynik finansowy. * Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 112 poz. 761, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

8 Zapis zdarzeń w systemie ERP

9 Zapis zdarzeń w systemie ERP

10 Otwartość systemów ERP

11 Internetowa gra giełdowa Jest to z reguły gra w której moŝna załoŝyć kilka rachunków Gra odbywa się w trybie notowań ciągłych tak, jakby gracz inwestował prawdziwe pieniądze. KaŜdy gracz na wstępie otrzymuje wirtualne pieniądze i składa zlecenia kupna i sprzedaŝy papierów wartościowych spółek notowanych na giełdzie. Podobnie jak w rzeczywistości od kaŝdego zlecenia pobierana jest prowizja maklerska. Celem gry jest osiągnięcie maksymalnego zysku.

12 Internetowa gra giełdowa (1)

13 Internetowa gra giełdowa (2)

14 Inne gry inwestycyjne gra.invest24.pl vibank.pl Gry giełdowe organizowane przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych. Rosnąca liczba uczestników ponad 20 tyś. * *źródło: onet.pl

15 System Oferta jako gra inwestycyjna KaŜdy gracz na wstępie otrzymuje wirtualne pieniądze i składa cyklicznie zlecenia kupna i sprzedaŝy. Uczestnik Systemu ma w ofercie trzy róŝne zestawy komputerowe, które róŝnią się konfiguracją oraz ceną. O ilości sprzedanych zestawów decyduje popyt na rynku oraz kwota przeznaczona na reklamę. wielkości popytu i podaŝy ustala organizator gry i zaleŝy ona od obecnej sytuacji na rynku. Celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku.

16 System Oferta

17 System Oferta

18 /2006 Zest A 2095 Zest B 2670 Zest C 2840

19 /2008 Zest A 1848 Zest B 3000 Zest C 8796,18

20 /2009 Zest A 1848 Zest B 3000 Zest C 8796,18

21 Wady i zalety własnego systemu moŝliwość ustalania terminów transakcji analiza gry poszczególnych uczestników moŝliwość zarządzania zleceniami zarządzanie uczestnikami manualne ustawianie wielkości popytu moŝliwość pozyskania dodatkowych środków między uczestnikami w formie kredytu

22 wyzwanie #1 Nowa wersja symulatora automatyzacja wielkości popytu

23 Ustalenie wielkości popytu Analiza wskaźników finansowych kursy walut USD/PLN indeks WIG20 jest to indeks 20 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie PKB Produkt Krajowy Brutto, mierzy całkowitą wartość dóbr i usług wytworzoną w danym okresie Wskaźnik inflacji w Polsce zjawisko monetarne wywołane szybkim wzrostem cen na rynku, czego skutkiem jest gwałtowny spadek wartości pieniądza Inflacja m/m (r/r) liczona jest w stosunku do poprzedniego miesiąca (danego miesiąca z roku poprzedniego)

24 Ustalenie wielkości popytu Analiza wskaźników finansowych Produkcja przemysłowa w Polsce indeks mierzący comiesięczne zmiany wartości produkcji sprzedanej w cenach bazowych (przychód ze sprzedaŝy własnych wyrobów, robót i usług) podmiotów działających w działach przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i kopalnictwo i zatrudniających co najmniej 10 osób Skłonność do zakupów wchodzi w składową Wskaźnika Optymizmu Konsumentów. Przy obliczaniu tego wskaźnika bierze się pod uwagę: ocenę sytuacji materialnej w domu w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy, prognozowanie sytuacji materialnej za 12 miesięcy z polskich domach oraz ocena obecnego stanu (czy warto kupować dobra trwałego uŝytku)

25 Ustalenie wielkości popytu Analiza wskaźników korzysta z danych zgromadzonych na zewnętrznych stronach internetowych. Pobierane są one przez odpowiednie klasy parsującoprzetwarzające, a następnie zapisywane do bazy danych. W momencie zapisu do bazy wyznaczana jest wartość znormalizowanego wskaźnika. Dane z kursami walut pobierane są ze strony NBP Dane z wartościami wskaźników makroekonomicznych pobierane są z serwisu internetowego bankier.pl Dane z wartościami notowań spółek giełdowych, otwartych funduszy emerytalnych lub funduszy inwestycyjnych pobierane są ze strony bossa.pl

26 Analiza wskaźników finansowych kursy walut

27 Analiza wskaźników finansowych kursy walut

28 Analiza wskaźników finansowych koszyk wskaźników

29 wyzwanie #2 Nowa wersja systemu Oferta umoŝliwienie wycofanie oferty przez uŝytkownika dodatkowe środki pienięŝne pozyskane z kredytów

30 System Oferta ver. 2

31 System Oferta ver. 2

32 System Oferta ver. 2

33 wyzwanie #3 Nowa wersja systemu ERP dedykowany dla średnich i duŝych przedsiębiorstw

34 System ERP

35 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Plan Kont

36 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Faktura zakupu - dekret

37 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Otwartość systemu

38 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Bilans

39 Wnioski i podsumowanie wprowadzenie nowej wersji symulatora z automatyczną funkcją określania popytu wprowadzenie nowej wersji gry inwestycyjnej uwzględniającej pozyskanie środków w formie kredytu zmiana systemu zarządzania na Microsoft Dynamics NAV 5.0 wdroŝenie Finanse i księgowość Dziękuje za uwagę! Poznań,

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

XXV XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

XXV XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ nr zawodnika XXV XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Rok szkolny 2011/2012 2009/2010 Zawody II stopnia (okręgowe) Zestaw z Zestaw prawidłowymi nr odpowiedziami I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo