1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature"

Transkrypt

1 1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 2. Internet: a. składa się z wielu połączonych, samodzielnie administrowanych sieci komputerowych b. kilku potrzebujących niewielkiego nadzoru komputerów c. to skrót od International 3. Serwer to: a. komputer, który udostępnia innym komputerom w sieci swoje zasoby b. komputer, który zapewnia najnowsze informacje c. komputer, który korzysta z zasobów Internetu 4. Klient to: a. komputer, który korzysta z zasobów serwerów b. komputer, który udostępnia innym komputerom w sieci swoje zasoby c. komputer, który korzysta z zasobów Internetu 5. Protokół WAP oznacza: a. protokół aplikacji bezprzewodowych b. protokół aplikacji przewodowej c. protokół agenta bezprzewodowego 6. WWW to: a. ang. World Wide Web, powszechnie wykorzystywany system powiązanych ze sobą informacji udostępnianych w Internecie w porcjach zwanych stronami b. ang. World Wide Web, powszechnie wykorzystywany system powiązanych ze sobą informacji udostępnianych w Internecie w porcjach zwanych pocztą elektroniczną c. ang. World Wide Web, nie wykorzystywany powszechnie system powiązanych ze sobą informacji udostępnianych w Internecie w porcjach zwanych stronami 7. Odsyłacze prowadzące do innych stron internetowych to: a. odsyłacze hipertekstowe b. odsyłacze adresów c. protokoły 8. Poczta elektroniczna ( ) polega na: a. przesyłaniu między użytkownikami sieci informacji (listów) w postaci elektronicznej b. przesyłaniu między serwerem a klientem informacji c. przesyłaniu między użytkownikami sieci informacji w postaci stron WWW 9. Domena komercyjna, strona redagowana w języku angielskim, to: a. com b. com.pl c. org 10. Domena komercyjna, strona redagowana w języku polskim, to: a. com.pl b. com c. org.pl 11. Domena niekomercyjna, strona redagowana w języku angielskim, to: a. org b. org.pl

2 c. com 12. Domena niekomercyjna, strona redagowana w języku polskim, to: a. org.pl b. org c. com 13. Domena instytucji edukacyjnej, strona redagowana w języku angielskim, to: a. edu b. edu.pl c. com 14. Domena instytucji edukacyjnej, strona redagowana w języku polskim, to: a. edu.pl b. edu c. com.pl 15. Licencja to: a. umowa pomiędzy autorem utworu a jego odbiorcą regulująca warunki korzystania z utworu b. umowa pomiędzy odbiorcą utworu a jego wydawcą regulująca warunki korzystania z utworu c. umowa pomiędzy odbiorcą utworu a producentem oprogramowania regulująca warunki korzystania z utworu 16. Serwer poczty przychodzącej to przykładowo: a. pop3 b. smtp c. nnt 17. Przykład dobrego hasła to: a. P1b4i1w0 b. maxx c. kotek 18. Atak słownikowy polega na: a. pobieraniu kolejnych słów ze słownika i sprawdzaniu, czy są hasłem b. pobieraniu kolejnych słów ze słownika, łączeniu ich z innymi i sprawdzaniu, czy są hasłem c. pobieraniu kolejnych słów ze słownika, mieszaniu ich z dowolnymi cyframi i sprawdzaniu, czy są hasłem 19. Atak siłowy polega na: a. generowaniu wszystkich możliwych kombinacji znaków i sprawdzaniu, czy są hasłem b. pobieraniu kolejnych słów ze słownika i sprawdzaniu, czy są hasłem c. pobieraniu kolejnych słów ze słownika, mieszaniu ich z dowolnymi cyframi i sprawdzaniu, czy są hasłem 20. Serwer poczty wychodzącej to przykładowo: a. smtp b. pop3 c. nnt 20. Pocztę elektroniczną można sprawdzad za pomocą: a. klienta pocztowego lub korzystając z WWW b. tylko korzystając z WWW c. tylko korzystając z klienta pocztowego

3 21. Podpis elektroniczny to: a. dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby go składającej b. zeskanowany odręczny podpis c. zbiór danych personalnych 22. Co informuje, że stronie przyznano certyfikat? a. kłódka widoczna w dolnej części okna przeglądarki b. kluczyk widoczny w dolnej części okna przeglądarki c. protokół http 23. Netykieta to: a. zasady dotyczące korzystania z poczty elektronicznej oraz list dyskusyjnych b. zbiór norm prawnych, których celem jest ochrona twórczości naukowej, literackiej i artystycznej c. program szyfrujący 24. Prawo autorskie to: a. zbiór norm prawnych, których celem jest ochrona twórczości naukowej, literackiej i artystycznej b. zasady dotyczące korzystania z poczty elektronicznej oraz list dyskusyjnych c. prawo do wolności słowa 25. Prawo autorskie nie zajmuje się: a. obrotem nośnikami, na których zapisane są utwory b. ochroną twórczości naukowej c. ochroną twórczości literackiej 26. Adware to: a. darmowy program zawierający reklamy, które nie są wyświetlane po wniesieniu opłaty b. darmowy program bez możliwości jego modyfikacji i usuwania z niego informacji c. darmowe oprogramowanie z dostępem do kodu źródłowego oraz prawem jego modyfikacji i późniejszego rozpowszechniania 27. Freeware to: a. darmowy program bez możliwości jego modyfikacji i usuwania z niego informacji b. darmowe oprogramowanie z dostępem do kodu źródłowego oraz prawem jego modyfikacji i późniejszego rozpowszechniania c. oprogramowanie przeznaczone do dystrybucji wyłącznie z nowym sprzętem komputerowym 28. Podstawowe elementy komputera to: a. jednostka centralna, monitor i klawiatura b. jednostka centralna, klawiatura i mysz c. monitor, klawiatura i mysz 29. Karta sieciowa odpowiada za: a. przyłączenie komputera do sieci komputerowej b. nagrywanie oraz odtwarzanie plików dźwiękowych na komputerze c. przesyłania danych między komputerami za pomocą linii telefonicznych 30. Najmniejszą jednostką pamięci stosowaną w informatyce jest a. 1 bit b. 1 bajt c. 1 herc

4 31. 1 MB to: a bity b KB c bajty 32. Co jest potrzebne by odtworzyd dane użytkownika po awarii systemu? a. kopia zapasowa b. dyskietka startowa c. oryginalne nośniki 33. Do zbudowania małej sieci komputerowej wystarczy: a. okablowanie wykonane przy użyciu skrętki lub przewodów koncentrycznych b. karta sieciowa c. odpowiedni program 34. Topologia sieci to: a. sposób połączenia (okablowania) komputerów względem siebie b. sposób przesyłania danych c. sposób odbierania danych 35. Protokół to: a. reguła rządząca współdziałaniem urządzeo b. indywidualny adres komputera c. program odpowiedzialny za połączenie z siecią 36. Polskie znaki diakrytyczne to na przykład: a. ą, ę, ś, d, ź #, $, % c. /, >, ], ' 37. Aby wstawid polski znak diakrytyczny, należy: a. użyd kombinacji klawiszy prawy Alt i litera "bez ogonka" (np. a lub c) b. wybrad polecenie Wstaw/Symbol c. użyd kombinacji klawiszy lewy Alt i litera "bez ogonka" (np. a lub c) 38. Aby skasowad znak znajdujący się na prawo od punktu wstawiania, należy: a. nacisnąd klawisz Del b. nacisnąd klawisz Backspace c. nacisnąd klawisz Usuo 39. Aby skasowad znak znajdujący się na lewo od punktu wstawiania, należy: a. nacisnąd klawisz Backspace b. nacisnąd klawisz Del c. nacisnąd klawisz Usuo 40. Kopiowanie powoduje: a. umieszczenie w schowku kopii zaznaczonego bloku b. wycięcie zaznaczonego bloku c. wstawienie zaznaczonego bloku do dokumentu

5 41. Rekordami w bazie danych nazywane są: a. wiersze tabeli b. kolumny tabeli c. dane wyszczególnione w tabeli 42. W celu uporządkowania danych w określonej kolejności stosuje się: a. filtrowanie b. zamianę danych c. sortowanie 43. Do prezentacji danych w formie wydruku służy: a. sortowanie b. formularz c. raport

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum

Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Test kompetencji z przedmiotu informatyka dla ucznia kończącego gimnazjum Poniżej przedstawione są pytania, z których część (30 pytań) znajdzie się na teście kompetencji. Będzie to test jednokrotnego wyboru

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji.

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. Zagadnienia do powtórzenia z Technologii Informacyjnej 1. Informatyka obejmuje: a) teorie informatyczne b) systemy informatyczne, w tym programowanie c) budowę i działanie komputera d) zastosowanie metod

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

TEST1 1 Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software?

TEST1 1 Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? TEST1 1 Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI

ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI ZBIÓR TESTÓW Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 5 6 Redakcja: Krystyna Jęśko 1. Ustal kolejność (1-4), w jakiej powstawały niżej wymienione urządzenia: MARK I IBM PC liczydło abakus ENIAC 2. Pierwszy komputer

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA I I PÓŁROCZE - zna i przestrzega regulaminu pracowni - potrafi zalogować się do sieci - potrafi wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu,

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH SŁOWNICZEK POJĘĆ INFORMATYCZNYCH 2010 by K@dek Krzysztof Dzierbicki SŁOWNICZEK UWIERZYTELNIENIE - to potwierdzenie toŝsamości danej osoby, najczęściej poprzez zalogowanie, czyli podanie loginu i hasła.

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wieliczka, 1.09. 2013 r.

Wieliczka, 1.09. 2013 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA Ocenianie to proces wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru i innych form diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Lekcje z komputerem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu

Wprowadzenie do Internetu Jacek Kobus Wprowadzenie do Internetu materiały pomocnicze do ćwiczeń Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, listopad 2003 Wprowadzenie do Internetu 2 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo