RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, r.

2 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej szczególną uwagę należy poświęcić na dostosowanie systemu kształcenia do zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje zasobów ludzkich. Realizowanie tego zamierzenia wymaga zastosowania sprawnego systemu informacyjnego opartego na weryfikacji i analizie bieżących danych dotyczących poziomu i struktury bezrobocia oraz ofert pracy. W tym celu opracowano w Departamencie Rynku Pracy MGiP metodologię wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych. MZDiN jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na prace i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Celem opracowania jest systematyczne obserwowanie zjawisk zachodzących na cieszyńskim rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowaniu na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów takich jak szkolenia bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe itp. II cześć raportu poświęcona jest analizie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego na podstawie Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównymi użytkownikami monitoringu są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władze oświatowe wszystkich szczebli (MEN, kuratoria oświaty, wydziały edukacji starostwa), 2

3 Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek naukowo-badawczych, Instytucje szkoleniowe, Inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczno-polityczne. Monitoring dotyczy 43 dużych grup zawodowych (kod 2 cyfrowy), 444 grup elementarnych (kod 4 cyfrowy). Do dnia 30 czerwca 2010r. obowiązywała klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ponadto przy monitoringu należy uwzględnić również poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 3

4 2. WYNIKI DANYCH OTRZYMANYCH Z SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Analiza struktury zawodowej została przeprowadzona na podstawie danych otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W badaniu wzięły udział następujące szkoły: 1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie (ul. Frysztacka 44) 2. Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ul. Stawowa 3) 3. Policealne Studium Zawodowe w Cieszynie (ul. Londzina 3) 4. Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna w Ustroniu (ul. Słoneczna 2) 5. Szkoła Policealna w Międzyświeciu 6. Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 7. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skoczowie (ul. Górecka 65) 8. Szkoła Policealna w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 9. Technikum nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 10. Technikum Uzupełniające nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 11. Technikum w Skoczowie (ul. Górecka 65) 12. Technikum nr 3 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 13. Technikum w Międzyświeciu 14. Technikum w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) 15. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 4

5 16. Technikum nr 2 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 17. Technikum nr 1 w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 18. Technikum w Wiśle (ul. Reymonta 2) 19. Technikum w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 20. Technikum dla Dorosłych w Cieszynie, (ul. Mała Łąka 10) 21. Technikum Uzupełniające w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 22. Technikum dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 23. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) 24. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) 25. I Liceum Profilowane w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 26. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle (Pl. Hoffa 5) 27. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Wiśle (pl. Hoffa 5) 28. III Liceum Ogólnokształcące im. Szybińskiego w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 29. Liceum Ogólnokształcace w Skoczowie (ul. Bielska 34) 30. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie (Pl. Wolności 7b) 31. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.grodzieckiego w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 32. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (Pl. Słowackiego 2) 33. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (ul. Sienkiewicza 2) 34. Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka) 35. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 36. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 5

6 37. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 38. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Istebnej 39. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSP w Istebnej 40. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 3) 41. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 42. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 43. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiśle (ul. Reymonta 2) 44. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie (ul. Górecka 65) 45. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) 46. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Skoczowie (ul. Mickiewicza 12) 47. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Międzyświeciu 48. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 49. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 50. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Stawowa 3) 6

7 Absolwenci zarejestrowani w PUP Cieszyn wg szkół i zawodów w 2012r. Celem poniższej analizy było zbadanie zbiorowości absolwentów szkól ponadgimnazjalnych w roku W powiecie cieszyńskim ogólna liczba absolwentów to 2164 osób. W rozbiciu na poszczególne typy szkól liczby absolwentów kształtowały się następująco: 1. szkoły ogólnokształcące i profilowane 904 osób (41,8 %), 2. szkoły średnie zawodowe 704 osób (32,5 %), 3. zasadnicze szkoły zawodowe 448 osób (20,7 %), 4. szkoły policealne osób (5 %), 5. szkoły wyższe - brak danych. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na dzień roku wynosiła 283 (bez wyższych) osób. Kolejność wg największej liczby zarejestrowanych kształtowała się następująco: 1. zasadnicze szkoły zawodowe 138 osób, 2. szkoły średnie zawodowe 97 osób 3. szkoły ogólnokształcące i profilowane 39 osób, 4. szkoły policealne 9 osoby, 5. szkoły wyższe brak danych. 7

8 Szczegółowe dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiają poniższe tabele: SZKOŁY POLICEALNE Lp Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu 1 2 Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ul. Stawowa 3) Policealne studium zawodowe w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Technik masażysta Dietetyk Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna w Ustroniu (ul. Słoneczna 2) Technik dentystyczny Szkoła Policealna w Międzyświeciu 5 Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Technik rolnik Opiekunka środowiskowa Technik usług kosmetycznych Szkoła Policealna w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik administracji Opiekun medyczny

9 Higienistka stomatologiczna Opiekunka dziecięca Asystentka stomatologiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skoczowie (Górecka 65) Technik usług kosmetycznych OGÓŁEM

10 SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE Lp. Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu 1 Technikum nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Technik Budownictwa Technikum Uzupełniające nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Technik Budownictwa Technik elektronik Technikum w Skoczowie (ul. Górecka 65) Technik mechanik Technik handlowiec Technik technologii odzieży Technik pojazdów samochodowych Technik mechanik Technikum nr 3 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Technik teleinformatyk Technik elektryk

11 Technik elektronik Technik usług fryzjerskich Technik mechatronik Technik rolnik Technikum w Międzyświeciu Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technik mechanik Technik informatyk Kucharz Technik handlowiec Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum nr 2 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technik handlowiec Technik ekonomista Kucharz

12 Kelner Technik informatyk Technikum dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technikum nr 1 w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Technik handlowiec Technik informatyk Technikum w Wiśle (ul. Reymonta 2) Technik żywienia i gospodarstwa domowego Organizator usług turystycznych (Technik hotelarstwa) Technikum w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik obsługi turystycznej Technikum Uzupełniające w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik pojazdów samochodowych Technikum dla Dorosłych w Cieszynie, (ul. Mała Łąka 10) Technik handlowiec OGÓŁEM:

13 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE Lp. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu I Liceum Profilowane w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) Liceum Ogólnokształcące im. Stalmacha w Wiśle (Pl. Hoffa 5) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Wiśle (Pl. Hoffa 5) III Liceum Ogólnokształcące im. Szybińskiego w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Liceum Ogólnokształcace w Skoczowie (ul. Bielska 34) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie (pl. Wolności 7b) Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu

14 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.grodzieckiego w Cieszynie (Pl. Dominikański 2) I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (Pl. Słowackiego 2) Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (ul. Sienkiewicza 2) Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Istebnej Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu OGÓŁEM:

15 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Lp. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Kucharz małej gastronomii Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2011 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2011r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2011/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSP w Istebnej Fryzjer Rzeźnik wędliniarz Sprzedawca Murarz Lakiernik Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Malarz tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych Cukiernik Piekarz Stolarz

16 Elektromonter [elektryk] zakładowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Tapicer Elektromechanik Blacharz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 3) Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Stawowa 3) Opiekun medyczny Kucharz małej gastronomii

17 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiśle (ul. Reymonta 2) Kucharz małej gastronomii Fotograf Lakiernik Blacharz samochodowy Ślusarz Mechanik - monter maszyn i urządzeń Kamieniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie (ul. Górecka 65) Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter - elektronik Cukiernik Piekarz Stolarz Kaletnik Sprzedawca

18 Blacharz Elektromonter (elektryk) zakładowy Elektromechanik Monter instalacji sanitarnych Elektromechanik Fotograf Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) Ogrodnik Murarz Malarz tapeciarz Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Cukiernik

19 Stolarz Blacharz samochodowy Kucharz małej gastronomii Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Skoczowie (ul. Mickiewicza 12) Kucharz małej gastronomii Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Międzyświeciu Kucharz małej gastronomii Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Stolarz Malarz tapeciarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Murarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych

20 Elektryk Cukiernik Ślusarz Rzeźnik wędliniarz Lakiernik Blacharz samochodowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Piekarz OGÓŁEM:

21 Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów Biorąc pod uwagę strukturę zawodową absolwentów w powiecie cieszyńskim warto zestawić informację o kierunkach kształcenia w określonych zawodach z danymi dotyczącymi ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, a także szans na zatrudnienie w danym zawodzie. SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE I POLICEALNE Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Technik masażysta (1/0) 12, Technik administracji , Technik dentystyczny , Opiekunka środowiskowa Technik rolnik Opiekun medyczny , Technik usług kosmetycznych (1/0) 7, Technik budownictwa (5/3) 19,7 21

22 Technik elektronik (1/0) 8, Technik mechanik (1/0) 23, Technik handlowiec (6/2) 16, Technik elektryk (1/0) Dietetyk Technik usług fryzjerskich (1/1) Technik żywienia i gospodarstwa domowego (7/5) 14, Kucharz (1/0) 19, Technik informatyk (5/2) 8, Technik ekonomista (6/1) 8, Kelner (4/2) Technik hotelarstwa (0/0) 3, Technik technologii odzieży (1/0) 14, Technik architektury krajobrazu (1/0) 28, Technik obsługi turystycznej OGÓŁEM: (42/16) 13 22

23 W 2012 roku szkoły średnie zawodowe i policealne ukończyło 49 osób mniej w stosunku do roku ubiegłego, liczba absolwentów rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zwiększyła się o 29 osób. Zwiększeniu uległ także odsetek absolwentów tych typów szkół zarejestrowanych na koniec roku 2012 (13%) w stosunku do roku 2011 (8,7%). Największa ilość absolwentów ukończyła edukację w zawodach: technika informatyka (108 osób o 49 osób więcej niż w roku 2011), technika żywienia i gospodarstwa domowego (85 osób 5 osób mniej niż w roku 2011), technika hotelarstwa (81 osób o 5 osób mniej niż w roku 2011), technika budownictwa (76 osób o 12 osób mniej niż w 2011r.) oraz technika ekonomisty (71osoby o 11 osób mniej niż w 2011r.). Największy odsetek absolwentów pozostających w rejestrze osób bezrobotnych na koniec roku 2012 generowały zawody: technika usług fryzjerskich (36%), technika elektryka (30%), technika architektury krajobrazu (28,6%), kelnera (25%). W przypadku technika usług fryzjerskich na 25 absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowało się w 2012 roku 11 osób, spośród których na koniec roku 9 pozostawało w dalszym ciągu bez zatrudnienia. Nie rejestrowali się absolwenci takich kierunków jak: technik rolnik (26 absolwentów), technik obsługi turystycznej (9 absolwentów) i dietetyk (4 absolwentów). 23

24 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE Typ szkoły Zawód Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Liceum ogólnokształcące Bez zawodu (16/8) 4,2 Liceum profilowane Bez zawodu (1/1) 3,3 OGÓŁEM (17/9) 4,2 Licea ogólnokształcące i profilowane wykształciły w 2012 roku 934 osoby (o 25 więcej niż w roku 2011), z których 65 zarejestrowało się w urzędzie pracy (o 15 więcej niż w roku 2011). Trzeba zaznaczyć, że absolwenci ci rejestrują się w dużej mierze tylko czasowo, oczekując na egzaminy i wyniki egzaminów na studia. Spośród 65 absolwentów liceów, którzy rejestrowali się jako osoby bezrobotne na koniec roku zarejestrowanych było 39 osób, 17 osób podjęło pracę lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Zauważalna jest mniejsza ilość absolwentów liceów profilowanych (o 16 osób mniej niż w roku 2011), co świadczyć może o mniejszej popularności tego typu szkół. W 2012 roku przeważali absolwenci kończący szkoły ogólnokształcące (43,2% ogółu absolwentów), szkoły techniczne i policealne (37,5%). Absolwenci liceów choć bez zawodu dość często znajdują zatrudnienie u pracodawców, którzy poszukują młodych, chętnych do pracy i nauki osób ze średnim wykształceniem. Bardzo często korzystają ze staży, szkoleń zawodowych zdobywając kwalifikacje potrzebne na lokalnym rynku pracy. 24

25 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Kucharz małej gastronomii (2/0) 30, Fryzjer (9/2) Sprzedawca (7/3) 26, Murarz (0/1) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (2/1) 13, Malarz-tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych (3/3) 40, Cukiernik , Piekarz (1/0) 14, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Rzeźnik wędliniarz Stolarz (2/1) 30 25

26 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (1/1) 33, Elektryk (2/0) 39, Blacharz , Opiekun medyczny Fotograf Lakiernik , Ślusarz Mechanik monter maszyn i urządzeń Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter elektronik Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (2/0) 16, Elektromechanik OGÓŁEM: (31/12) 31 W roku 2012 zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 447 osób (o 41osób mniej niż w 2011r.). Zarejestrowało się 181 absolwentów szkół zawodowych (o 33 osoby więcej niż w 2011r.), co daje około 40,5% z ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Na koniec roku w rejestrze pozostawały o 43 osoby mniej (31osób podjęło pracę lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą). 26

27 Najwięcej osób zdobyło zawód kucharza małej gastronomii 91 osób (o 10 osób mniej niż rok wcześniej), natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 30 osób ( na koniec roku pozostawało w rejestrze 28 osób) o 15 osób więcej niż w ubiegłym roku. Kolejną grupę stanowią sprzedawcy 64 osoby (27 zarejestrowało się w urzędzie pracy), fryzjerzy - 55 osób (33 zarejestrowały się w urzędzie pracy) i mechanicy pojazdów samochodowych 42 osoby (23 zarejestrowały się w urzędzie pracy). Największy odsetek absolwentów pozostających zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na koniec 2012 roku generowały zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych (100%), murarz (50%), elektromechanik (50%), pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (50%) oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń (50%). Podkreślić natomiast należy, że zwód mechanika-montera maszyn i urządzeń oraz pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zdobyły po 2 osoby. Nie odnotowano rejestracji absolwentów takich kierunków jak: opiekun medyczny (przy 11 absolwentach) oraz ślusarz (1 absolwent). 27

28 WNIOSKI W województwie śląskim na koniec IV kwartału 2012 roku w sektorze prywatnym pracowało osób, najwięcej osób w sekcji przetwórstwo przemysłowe ( ), następnie w sekcji handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( ) oraz budownictwo (94 474); w sektorze publicznym pracowało osób, w tym sektorze najwięcej osób znalazło zatrudnienie w edukacji ( ), górnictwie i wydobywaniu (98 197) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (67 963). W analogicznym okresie wolne miejsca pracy w sektorze prywatnym generowało przede wszystkim: przetwórstwo przemysłowe (1 101), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli (616) oraz budownictwo (495); w sektorze publicznym zaś administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (183), edukacja (107); opieka zdrowotna i pomoc społeczna (75). Nowo utworzone miejsca pracy w przeciągu całego roku 2012 pojawiały się najczęściej w sektorze prywatnym w: przetwórstwie przemysłowym (11 973), handlu hurtowym i detalicznym (10 738), i działalności w zakresie administrowania i działalności wspierającej (8 872); w sektorze publicznym zaś w: edukacji (1 555), administracji publicznej i obronie narodowej (779) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (599). Analizując rok 2012 zauważa się, iż osoby najczęściej wybierają kontynuację nauki w szkołach ogólnokształcących, następnie w średnich zawodowych oraz zasadniczych zawodowych. W stosunku do roku 2011 zmalała liczba absolwentów szkół policealnych (o 48 osób mniej niż w 2011r.). Taka sytuacja może mieć związek z tendencją do kształcenia wyższego. Najliczniej były reprezentowane takie kierunki jak: technik informatyk, kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik ekonomista oraz sprzedawca. Na koniec roku najmniejszą liczbę zarejestrowanych absolwentów odnotowano wśród osób kończących licea ogólnokształcące i profilowane. Osoby kształcące się w tego typu szkołach najczęściej kontynuują naukę. 28

29 Zauważalna jest także zdecydowanie mniejsza liczba absolwentów szkół średnich zawodowych i policealnych na koniec roku figurujących w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, w stosunku do osób kończących zasadnicze szkoły zawodowe. Spośród 168 absolwentów szkół średnich zawodowych i policealnych, którzy rejestrowali się w Urzędzie Pracy w ciągu 2012 roku, 42 osoby podjęły pracę, a na koniec roku w rejestrze pozostawało 106 osób (13%). Wśród osób które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowało się 181 absolwentów, 31 osób podjęło pracę lub zdecydowało się na samozatrudnienie, a na koniec roku w rejestrze osób bezrobotnych pozostawało 138 osób (31%). W stosunku do ogółu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec 2012 roku tj osób, absolwenci szkół z terenu powiatu cieszyńskiego stanowili 3,8 % (283 osób) - o 1 % więcej niż w roku Opracowanie rankingu według danych statystycznych stanowi odzwierciedlenie zaledwie wycinka rzeczywistości na lokalnym rynku pracy, bowiem dane na podstawie których opracowano materiał odzwierciedlają bezrobocie rejestrowane. Trudno zweryfikować, czy absolwenci poszukują pracy zgodnej z zawodem wyuczonym, jaka ilość młodych osób decyduje się na kontynuację nauki i rezygnuje z rejestracji w urzędzie pracy. Rosnące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy i zmieniający się rynek pracy, który charakteryzuje się dużą dynamiką niejednokrotnie wpływa na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz świadomego planowania rozwoju zawodowego, na które młodzież coraz częściej zwraca uwagę, a do edukacji podchodzi zgodnie z formułą kształcenia całożyciowego. Na każdym etapie wyboru kształcenia i drogi zawodowej warto korzystać z profesjonalnej pomocy doradców zawodowych. Pojawiają się nowe zawody, na część zawodów nie ma z kolei zapotrzebowania na rynku pracy. Istotne jest by zdobywaniu kwalifikacji zawodowych towarzyszyła chęć dostosowania się do wymagań rynku pracy. Z drugiej strony dokumenty potwierdzające ukończenie danego kierunku kształcenia nie są same w sobie podstawą do zatrudnienia. Sporządzili: Magdalena Wójcik, Arkadiusz Grygierek 29

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Poznań, maj 2012 r. Oddaję w Państwa ręce przygotowany już po raz dziesiąty

Bardziej szczegółowo