RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, r.

2 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej szczególną uwagę należy poświęcić na dostosowanie systemu kształcenia do zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje zasobów ludzkich. Realizowanie tego zamierzenia wymaga zastosowania sprawnego systemu informacyjnego opartego na weryfikacji i analizie bieżących danych dotyczących poziomu i struktury bezrobocia oraz ofert pracy. W tym celu opracowano w Departamencie Rynku Pracy MGiP metodologię wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych. MZDiN jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na prace i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Celem opracowania jest systematyczne obserwowanie zjawisk zachodzących na cieszyńskim rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowaniu na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów takich jak szkolenia bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe itp. II cześć raportu poświęcona jest analizie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego na podstawie Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównymi użytkownikami monitoringu są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Władze oświatowe wszystkich szczebli (MEN, kuratoria oświaty, wydziały edukacji starostwa), 2

3 Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek naukowo-badawczych, Instytucje szkoleniowe, Inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczno-polityczne. Monitoring dotyczy 43 dużych grup zawodowych (kod 2 cyfrowy), 444 grup elementarnych (kod 4 cyfrowy). Do dnia 30 czerwca 2010r. obowiązywała klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Od 1 lipca 2010 r. obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Ponadto przy monitoringu należy uwzględnić również poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 3

4 2. WYNIKI DANYCH OTRZYMANYCH Z SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Analiza struktury zawodowej została przeprowadzona na podstawie danych otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W badaniu wzięły udział następujące szkoły: 1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie (ul. Frysztacka 44) 2. Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ul. Stawowa 3) 3. Policealne Studium Zawodowe w Cieszynie (ul. Londzina 3) 4. Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna w Ustroniu (ul. Słoneczna 2) 5. Szkoła Policealna w Międzyświeciu 6. Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 7. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skoczowie (ul. Górecka 65) 8. Szkoła Policealna w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 9. Technikum nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 10. Technikum Uzupełniające nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 11. Technikum w Skoczowie (ul. Górecka 65) 12. Technikum nr 3 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 13. Technikum w Międzyświeciu 14. Technikum w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) 15. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 4

5 16. Technikum nr 2 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 17. Technikum nr 1 w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 18. Technikum w Wiśle (ul. Reymonta 2) 19. Technikum w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 20. Technikum dla Dorosłych w Cieszynie, (ul. Mała Łąka 10) 21. Technikum Uzupełniające w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 22. Technikum dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 23. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) 24. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) 25. I Liceum Profilowane w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 26. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle (Pl. Hoffa 5) 27. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Wiśle (pl. Hoffa 5) 28. III Liceum Ogólnokształcące im. Szybińskiego w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) 29. Liceum Ogólnokształcace w Skoczowie (ul. Bielska 34) 30. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie (Pl. Wolności 7b) 31. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.grodzieckiego w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 32. I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (Pl. Słowackiego 2) 33. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (ul. Sienkiewicza 2) 34. Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka) 35. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 36. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 5

6 37. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 38. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Istebnej 39. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSP w Istebnej 40. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 3) 41. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) 42. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) 43. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiśle (ul. Reymonta 2) 44. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie (ul. Górecka 65) 45. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) 46. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Skoczowie (ul. Mickiewicza 12) 47. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Międzyświeciu 48. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) 49. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) 50. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Stawowa 3) 6

7 Absolwenci zarejestrowani w PUP Cieszyn wg szkół i zawodów w 2012r. Celem poniższej analizy było zbadanie zbiorowości absolwentów szkól ponadgimnazjalnych w roku W powiecie cieszyńskim ogólna liczba absolwentów to 2164 osób. W rozbiciu na poszczególne typy szkól liczby absolwentów kształtowały się następująco: 1. szkoły ogólnokształcące i profilowane 904 osób (41,8 %), 2. szkoły średnie zawodowe 704 osób (32,5 %), 3. zasadnicze szkoły zawodowe 448 osób (20,7 %), 4. szkoły policealne osób (5 %), 5. szkoły wyższe - brak danych. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na dzień roku wynosiła 283 (bez wyższych) osób. Kolejność wg największej liczby zarejestrowanych kształtowała się następująco: 1. zasadnicze szkoły zawodowe 138 osób, 2. szkoły średnie zawodowe 97 osób 3. szkoły ogólnokształcące i profilowane 39 osób, 4. szkoły policealne 9 osoby, 5. szkoły wyższe brak danych. 7

8 Szczegółowe dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiają poniższe tabele: SZKOŁY POLICEALNE Lp Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu 1 2 Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ul. Stawowa 3) Policealne studium zawodowe w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Technik masażysta Dietetyk Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna w Ustroniu (ul. Słoneczna 2) Technik dentystyczny Szkoła Policealna w Międzyświeciu 5 Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Technik rolnik Opiekunka środowiskowa Technik usług kosmetycznych Szkoła Policealna w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik administracji Opiekun medyczny

9 Higienistka stomatologiczna Opiekunka dziecięca Asystentka stomatologiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skoczowie (Górecka 65) Technik usług kosmetycznych OGÓŁEM

10 SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE Lp. Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu 1 Technikum nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Technik Budownictwa Technikum Uzupełniające nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Technik Budownictwa Technik elektronik Technikum w Skoczowie (ul. Górecka 65) Technik mechanik Technik handlowiec Technik technologii odzieży Technik pojazdów samochodowych Technik mechanik Technikum nr 3 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Technik teleinformatyk Technik elektryk

11 Technik elektronik Technik usług fryzjerskich Technik mechatronik Technik rolnik Technikum w Międzyświeciu Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technik mechanik Technik informatyk Kucharz Technik handlowiec Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum nr 2 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technik handlowiec Technik ekonomista Kucharz

12 Kelner Technik informatyk Technikum dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Technikum nr 1 w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Technik handlowiec Technik informatyk Technikum w Wiśle (ul. Reymonta 2) Technik żywienia i gospodarstwa domowego Organizator usług turystycznych (Technik hotelarstwa) Technikum w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik obsługi turystycznej Technikum Uzupełniające w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Technik pojazdów samochodowych Technikum dla Dorosłych w Cieszynie, (ul. Mała Łąka 10) Technik handlowiec OGÓŁEM:

13 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE Lp. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu I Liceum Profilowane w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja Szkoła w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 1) Liceum Ogólnokształcące im. Stalmacha w Wiśle (Pl. Hoffa 5) Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2012r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2012/ Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Wiśle (Pl. Hoffa 5) III Liceum Ogólnokształcące im. Szybińskiego w Cieszynie (ul. Kraszewskiego 11) Liceum Ogólnokształcace w Skoczowie (ul. Bielska 34) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie (pl. Wolności 7b) Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu

14 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.grodzieckiego w Cieszynie (Pl. Dominikański 2) I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie (Pl. Słowackiego 2) Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (ul. Sienkiewicza 2) Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Istebnej Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu OGÓŁEM:

15 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Lp. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Kucharz małej gastronomii Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2011 Absolwenci, zarejestrowani w PUP na koniec 2011r. Przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2011/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZSP w Istebnej Fryzjer Rzeźnik wędliniarz Sprzedawca Murarz Lakiernik Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Malarz tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych Cukiernik Piekarz Stolarz

16 Elektromonter [elektryk] zakładowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Tapicer Elektromechanik Blacharz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie (ul. Wojska Polskiego 3) Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Cieszynie (Pl. Londzina 3) Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cieszynie (ul. Mała Łąka 10) Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ul. Stawowa 3) Opiekun medyczny Kucharz małej gastronomii

17 6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiśle (ul. Reymonta 2) Kucharz małej gastronomii Fotograf Lakiernik Blacharz samochodowy Ślusarz Mechanik - monter maszyn i urządzeń Kamieniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie (ul. Górecka 65) Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter - elektronik Cukiernik Piekarz Stolarz Kaletnik Sprzedawca

18 Blacharz Elektromonter (elektryk) zakładowy Elektromechanik Monter instalacji sanitarnych Elektromechanik Fotograf Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu (ul. 3 Maja 15) Ogrodnik Murarz Malarz tapeciarz Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Cukiernik

19 Stolarz Blacharz samochodowy Kucharz małej gastronomii Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Skoczowie (ul. Mickiewicza 12) Kucharz małej gastronomii Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Międzyświeciu Kucharz małej gastronomii Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Cieszynie (Pl. Dominikański 1) Stolarz Malarz tapeciarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Murarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Cieszynie (ul. Frysztacka 48) Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych

20 Elektryk Cukiernik Ślusarz Rzeźnik wędliniarz Lakiernik Blacharz samochodowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Piekarz OGÓŁEM:

21 Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów Biorąc pod uwagę strukturę zawodową absolwentów w powiecie cieszyńskim warto zestawić informację o kierunkach kształcenia w określonych zawodach z danymi dotyczącymi ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, a także szans na zatrudnienie w danym zawodzie. SZKOŁY ŚREDNIE ZAWODOWE I POLICEALNE Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Technik masażysta (1/0) 12, Technik administracji , Technik dentystyczny , Opiekunka środowiskowa Technik rolnik Opiekun medyczny , Technik usług kosmetycznych (1/0) 7, Technik budownictwa (5/3) 19,7 21

22 Technik elektronik (1/0) 8, Technik mechanik (1/0) 23, Technik handlowiec (6/2) 16, Technik elektryk (1/0) Dietetyk Technik usług fryzjerskich (1/1) Technik żywienia i gospodarstwa domowego (7/5) 14, Kucharz (1/0) 19, Technik informatyk (5/2) 8, Technik ekonomista (6/1) 8, Kelner (4/2) Technik hotelarstwa (0/0) 3, Technik technologii odzieży (1/0) 14, Technik architektury krajobrazu (1/0) 28, Technik obsługi turystycznej OGÓŁEM: (42/16) 13 22

23 W 2012 roku szkoły średnie zawodowe i policealne ukończyło 49 osób mniej w stosunku do roku ubiegłego, liczba absolwentów rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zwiększyła się o 29 osób. Zwiększeniu uległ także odsetek absolwentów tych typów szkół zarejestrowanych na koniec roku 2012 (13%) w stosunku do roku 2011 (8,7%). Największa ilość absolwentów ukończyła edukację w zawodach: technika informatyka (108 osób o 49 osób więcej niż w roku 2011), technika żywienia i gospodarstwa domowego (85 osób 5 osób mniej niż w roku 2011), technika hotelarstwa (81 osób o 5 osób mniej niż w roku 2011), technika budownictwa (76 osób o 12 osób mniej niż w 2011r.) oraz technika ekonomisty (71osoby o 11 osób mniej niż w 2011r.). Największy odsetek absolwentów pozostających w rejestrze osób bezrobotnych na koniec roku 2012 generowały zawody: technika usług fryzjerskich (36%), technika elektryka (30%), technika architektury krajobrazu (28,6%), kelnera (25%). W przypadku technika usług fryzjerskich na 25 absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowało się w 2012 roku 11 osób, spośród których na koniec roku 9 pozostawało w dalszym ciągu bez zatrudnienia. Nie rejestrowali się absolwenci takich kierunków jak: technik rolnik (26 absolwentów), technik obsługi turystycznej (9 absolwentów) i dietetyk (4 absolwentów). 23

24 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE Typ szkoły Zawód Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Liceum ogólnokształcące Bez zawodu (16/8) 4,2 Liceum profilowane Bez zawodu (1/1) 3,3 OGÓŁEM (17/9) 4,2 Licea ogólnokształcące i profilowane wykształciły w 2012 roku 934 osoby (o 25 więcej niż w roku 2011), z których 65 zarejestrowało się w urzędzie pracy (o 15 więcej niż w roku 2011). Trzeba zaznaczyć, że absolwenci ci rejestrują się w dużej mierze tylko czasowo, oczekując na egzaminy i wyniki egzaminów na studia. Spośród 65 absolwentów liceów, którzy rejestrowali się jako osoby bezrobotne na koniec roku zarejestrowanych było 39 osób, 17 osób podjęło pracę lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Zauważalna jest mniejsza ilość absolwentów liceów profilowanych (o 16 osób mniej niż w roku 2011), co świadczyć może o mniejszej popularności tego typu szkół. W 2012 roku przeważali absolwenci kończący szkoły ogólnokształcące (43,2% ogółu absolwentów), szkoły techniczne i policealne (37,5%). Absolwenci liceów choć bez zawodu dość często znajdują zatrudnienie u pracodawców, którzy poszukują młodych, chętnych do pracy i nauki osób ze średnim wykształceniem. Bardzo często korzystają ze staży, szkoleń zawodowych zdobywając kwalifikacje potrzebne na lokalnym rynku pracy. 24

25 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012r. Absolwenci, którzy zarejestrowali się w PUP w przeciągu 2012r. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze bezrobotnych na r. Odsetek absolwentów zarejestrowanych w PUP na dzień r. (5) : (3) w % Kucharz małej gastronomii (2/0) 30, Fryzjer (9/2) Sprzedawca (7/3) 26, Murarz (0/1) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (2/1) 13, Malarz-tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych (3/3) 40, Cukiernik , Piekarz (1/0) 14, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Rzeźnik wędliniarz Stolarz (2/1) 30 25

26 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (1/1) 33, Elektryk (2/0) 39, Blacharz , Opiekun medyczny Fotograf Lakiernik , Ślusarz Mechanik monter maszyn i urządzeń Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter elektronik Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (2/0) 16, Elektromechanik OGÓŁEM: (31/12) 31 W roku 2012 zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 447 osób (o 41osób mniej niż w 2011r.). Zarejestrowało się 181 absolwentów szkół zawodowych (o 33 osoby więcej niż w 2011r.), co daje około 40,5% z ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Na koniec roku w rejestrze pozostawały o 43 osoby mniej (31osób podjęło pracę lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą). 26

27 Najwięcej osób zdobyło zawód kucharza małej gastronomii 91 osób (o 10 osób mniej niż rok wcześniej), natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 30 osób ( na koniec roku pozostawało w rejestrze 28 osób) o 15 osób więcej niż w ubiegłym roku. Kolejną grupę stanowią sprzedawcy 64 osoby (27 zarejestrowało się w urzędzie pracy), fryzjerzy - 55 osób (33 zarejestrowały się w urzędzie pracy) i mechanicy pojazdów samochodowych 42 osoby (23 zarejestrowały się w urzędzie pracy). Największy odsetek absolwentów pozostających zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na koniec 2012 roku generowały zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych (100%), murarz (50%), elektromechanik (50%), pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (50%) oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń (50%). Podkreślić natomiast należy, że zwód mechanika-montera maszyn i urządzeń oraz pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zdobyły po 2 osoby. Nie odnotowano rejestracji absolwentów takich kierunków jak: opiekun medyczny (przy 11 absolwentach) oraz ślusarz (1 absolwent). 27

28 WNIOSKI W województwie śląskim na koniec IV kwartału 2012 roku w sektorze prywatnym pracowało osób, najwięcej osób w sekcji przetwórstwo przemysłowe ( ), następnie w sekcji handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( ) oraz budownictwo (94 474); w sektorze publicznym pracowało osób, w tym sektorze najwięcej osób znalazło zatrudnienie w edukacji ( ), górnictwie i wydobywaniu (98 197) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (67 963). W analogicznym okresie wolne miejsca pracy w sektorze prywatnym generowało przede wszystkim: przetwórstwo przemysłowe (1 101), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych z włączeniem motocykli (616) oraz budownictwo (495); w sektorze publicznym zaś administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (183), edukacja (107); opieka zdrowotna i pomoc społeczna (75). Nowo utworzone miejsca pracy w przeciągu całego roku 2012 pojawiały się najczęściej w sektorze prywatnym w: przetwórstwie przemysłowym (11 973), handlu hurtowym i detalicznym (10 738), i działalności w zakresie administrowania i działalności wspierającej (8 872); w sektorze publicznym zaś w: edukacji (1 555), administracji publicznej i obronie narodowej (779) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (599). Analizując rok 2012 zauważa się, iż osoby najczęściej wybierają kontynuację nauki w szkołach ogólnokształcących, następnie w średnich zawodowych oraz zasadniczych zawodowych. W stosunku do roku 2011 zmalała liczba absolwentów szkół policealnych (o 48 osób mniej niż w 2011r.). Taka sytuacja może mieć związek z tendencją do kształcenia wyższego. Najliczniej były reprezentowane takie kierunki jak: technik informatyk, kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik ekonomista oraz sprzedawca. Na koniec roku najmniejszą liczbę zarejestrowanych absolwentów odnotowano wśród osób kończących licea ogólnokształcące i profilowane. Osoby kształcące się w tego typu szkołach najczęściej kontynuują naukę. 28

29 Zauważalna jest także zdecydowanie mniejsza liczba absolwentów szkół średnich zawodowych i policealnych na koniec roku figurujących w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, w stosunku do osób kończących zasadnicze szkoły zawodowe. Spośród 168 absolwentów szkół średnich zawodowych i policealnych, którzy rejestrowali się w Urzędzie Pracy w ciągu 2012 roku, 42 osoby podjęły pracę, a na koniec roku w rejestrze pozostawało 106 osób (13%). Wśród osób które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowało się 181 absolwentów, 31 osób podjęło pracę lub zdecydowało się na samozatrudnienie, a na koniec roku w rejestrze osób bezrobotnych pozostawało 138 osób (31%). W stosunku do ogółu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na koniec 2012 roku tj osób, absolwenci szkół z terenu powiatu cieszyńskiego stanowili 3,8 % (283 osób) - o 1 % więcej niż w roku Opracowanie rankingu według danych statystycznych stanowi odzwierciedlenie zaledwie wycinka rzeczywistości na lokalnym rynku pracy, bowiem dane na podstawie których opracowano materiał odzwierciedlają bezrobocie rejestrowane. Trudno zweryfikować, czy absolwenci poszukują pracy zgodnej z zawodem wyuczonym, jaka ilość młodych osób decyduje się na kontynuację nauki i rezygnuje z rejestracji w urzędzie pracy. Rosnące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy i zmieniający się rynek pracy, który charakteryzuje się dużą dynamiką niejednokrotnie wpływa na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz świadomego planowania rozwoju zawodowego, na które młodzież coraz częściej zwraca uwagę, a do edukacji podchodzi zgodnie z formułą kształcenia całożyciowego. Na każdym etapie wyboru kształcenia i drogi zawodowej warto korzystać z profesjonalnej pomocy doradców zawodowych. Pojawiają się nowe zawody, na część zawodów nie ma z kolei zapotrzebowania na rynku pracy. Istotne jest by zdobywaniu kwalifikacji zawodowych towarzyszyła chęć dostosowania się do wymagań rynku pracy. Z drugiej strony dokumenty potwierdzające ukończenie danego kierunku kształcenia nie są same w sobie podstawą do zatrudnienia. Sporządzili: Magdalena Wójcik, Arkadiusz Grygierek 29

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2010 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2010 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2010 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 29.07.2011r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 30.07.2014 r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE POWIIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIIE Rankiing zawodów defiicytowych ii nadwyżkowych w powiieciie młławskiim za 2013 rok Część II raportu (prognostyczna) Oprracowałła:: Beatta JJakubowska Mława, 2014 rok 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009 Powiatowy Urząd Pracy Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo