MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11

2 Spis treści Wstęp Cel opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Podstawa opracowania prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych...4 Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadigimnazjalnych w powiecie lipskim w 2012r Bezrobotni absolwenci na tle ogółu zarejestrowany osób bezrobotnych Szkoły objęte badaniem Analiza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipskim w 2013 r Podsumowanie 27 Zakończenie. 28 Spis wykresów Spis tabel

3 I. WSTĘP Do zadań samorządu powiatu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia u instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn. zm.), należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych sporządzany jest na podstawie zaleceń metodycznych opracowanych w 2003 roku przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno- zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkookresowych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zebrane dane dotyczą kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów oraz służą do utworzenia raportu końcowego opisującego zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie lipskim. Monitoring składa się z dwóch części: - część I diagnostyczna, - część II prognostyczna Poniższe opracowanie stanowi część prognostyczną monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lipskim. Obejmuje ono analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych według szkół i kierunków ich kształcenia. Zebrane dane z obu część monitoringu pozwolą na wprowadzenie mechanizmów redukujących negatywne zjawiska na rynku pracy. Pomogą zweryfikować posiadane kwalifikacje osób bezrobotnych do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Ponadto pozwolą ocenić spójność kształcenia i dostosowania edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo monitoring jest pomocnym narzędziem dla tych, którzy podejmują decyzję o dalszym kształceniu lub przekwalifikowaniu. 3

4 1.3 Cel opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Celem niniejszego raportu jest przedstawienie sytuacji na rynku pracy absolwentów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. Informacje zebrane w monitoringu mogą być pomocne instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w tworzeniu oferty edukacyjnej- dostosowania kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Może również pomóc osobom podejmującym decyzję odnośnie dalszej edukacji w trafniejszym wyborze kierunku kształcenia. 1.4 Podstawa opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przy opracowaniu części prognostycznej Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu lipskiego, przedstawiającej sytuację w roku 2012, wykorzystano następujące źródła informacji: - wyniki badań GUS, - dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN, - dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczące liczby zarejestrowanych absolwentów wg zawodów oraz rodzaju szkoły, - informacje zawarte w raporcie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 4

5 II. ANALIZA BEZROBOCIA WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU 2.1 Bezrobotni absolwenci na tle ogółu zarejestrowany osób bezrobotnych Na koniec 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku zarejestrowanych było 2835 osób bezrobotnych, z czego 165 osób to absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (co stanowi 5,82% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). Wśród tej grupy zarejestrowanych absolwentów 107 osób ukończyło szkołę na terenie powiatu lipskiego. Wykres 1. Bezrobotni absolwenci na tle ogółu osób bezrobotnych- stan na koniec 2012r ogółem bezrobotni absolwenci Źródło: opracowanie własne 5

6 Poniższa tabela ukazuje liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według nazwy szkoły i zawodu pozostających w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w końcu 2012 r. Tabela 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani w PUP w Lipsku w końcu 2012 r. Lp. Nazwa szkoły Poziom wykształcenia Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci 1. Liceum w Chwałowicach Średnie ogólnokształcące Bez zawodu 6 2. Liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim 3. Liceum w Puławach 4. Liceum w Siennie 5. Liceum w Solcu nad Wisłą 6. Liceum w Zwoleniu 7. Liceum dla Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim 8. Liceum dla Dorosłych w Radomiu 9. Liceum dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą 10. Liceum im. Jana Pawła II w Lipsku Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące Średnie ogólnokształcące 6 Bez zawodu 4 Bez zawodu 2 Bez zawodu 4 Bez zawodu 18 Bez zawodu 2 Bez zawodu 1 Bez zawodu 1 Bez zawodu 1 Bez zawodu 18

7 11. Liceum im. Mikołaja Kopernika w Iłży 12. Medyczna Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą 13. Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Ostrowcu Świętokrzyskim 14. Szkoła Policealna w Siennie 15. Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą 16. Szkoła Policealna w Chwałowicach 17. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomiu 18. um w Chwałowicach Średnie ogólnokształcące Bez zawodu 4 Pomaturalne/policealne Bez zawodu 1 Pomaturalne/policealne Bez zawodu 1 Pomaturalne/policealne Bez zawodu 2 Pomaturalne/policealne Bez zawodu 7 Pomaturalne/policealne handlowiec 1 Pomaturalne/policealne Bez zawodu 1 Średnie zawodowe Bez zawodu 4 informatyk um w Iłży Średnie zawodowe Bez zawodu um w Zwoleniu 21. um w Lipsku Średnie zawodowe Bez zawodu 2 Średnie zawodowe mechanik 2 żywienia i 4 gospodarstwa domowego Bez zawodu um w Średnie zawodowe architektury 1 Zwoleniu krajobrazu 23. um w Średnie zawodowe Fryzjer 2 Radomiu 24. um w Iłży Średnie zawodowe mechanik 1 handlowiec 1 Bez zawodu um w Siennie Średnie zawodowe Bez zawodu 8 7

8 mechanik 4 informatyk 3 handlowiec um Rolnicze w Bałtowie 27. um Rolnicze w Chwałowicach 28. um Rolnicze w Zwoleniu 29. um Rolnicze dla pracujących w Lipsku 30. um Obsługi Turystycznej w Bałtowie 31. um Uzupełniające w Radomiu 32. Uzupełniające Liceum w Solcu nad Wisłą 33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iłży 34. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim 35. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennie 36. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Starachowicach 37. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku Średnie zawodowe Bez zawodu 1 Średnie zawodowe Bez zawodu 1 Średnie zawodowe rolnik 1 Średnie zawodowe Bez zawodu 1 Średnie zawodowe Średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące obsługi turystycznej usług fryzjerskich Bez zawodu 5 Zasadnicze zawodowe Bez zawodu 2 Zasadnicze zawodowe Bez zawodu 2 Zasadnicze zawodowe Bez zawodu 3 Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicze zawodowe Bez zawodu 1 Zasadnicze zawodowe Kucharz małej 2 gastronomii Fryzjer Sprzedawca 2 Blacharz samochodowy 1 8

9 38. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipach 39. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lublinie 40. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iłży 41. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim Mechanik pojazdów 1 samochodowych Mechanik maszyn 1 rolniczych Piekarz 3 Mechanik- operator 1 pojazdów i maszyn rolniczych Bez zawodu 2 Zasadnicze zawodowe Kucharz 1 Zasadnicze zawodowe Kucharz małej gastronomii Zasadnicze zawodowe Fryzjer 1 Mechanik pojazdów samochodowych Elektormechanik pojazdów samochodowych Zasadnicze zawodowe Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zasadnicze zawodowe Fryzjer 1 Zawodowa w Zwoleniu 43. Zasadnicza Szkoła Zasadnicze zawodowe Piekarz 1 Zawodowa w Zwoleniu Ogółem 165 Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Syriusz dot. absolwentów wg zawodów i szkół

10 Wykres 2. Podział absolwentów według zawodów zarejestrowanych w PUP w Lipsku w końcu 2012 r Bez zawodu-115 handlowiec-5 informatyk-4 mechanik żywienia i gospodarstwa domowego-4 architektury krajobrazu-1 4 Fryzjer-8 rolnik-1 7 obsługi turystycznej-1 4 usług fryzjerskich-1 Mechanik pojazdów samochodowych-4 5 Kucharz małej gastronomii-3 Sprzedawca-2 Blacharz samochodowy Mechanik maszyn rolniczych-1 Piekarz-4 Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych-1 Kucharz-1 Elektormechanik pojazdów samochodowych-1 10

11 Powyższe dane pokazują, iż największą grupę zarejestrowanych absolwentów stanowią osoby nie posiadające zawodu. Są to przede wszystkim absolwenci kończący licea ogólnokształcące (66 osób co stanowi 40% ogółu absolwentów pozostających w ewidencji osób bezrobotnych), a także absolwenci szkół średnich zawodowych (27 osób- 16,36%), policealnych lub pomaturalnych (12 osób -7,27%) oraz zasadniczych zawodowych (10 osób- 6,06%), którzy najprawdopodobniej nie przystąpili lub nie zdali egzaminu zawodowego i tym samym nie uzyskali tytułu zawodowego. Najmniejszy odsetek ubiegłorocznych absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku stanowiły osoby, które ukończyły średnie szkoły zawodowe oraz zasadnicze szkoły zawodowe posiadające zawód: technik rolnik, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, sprzedawca, blacharz, mechanik maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Jednak pomimo tego, że niewiele jest osób zarejestrowanych w tych zawodach, mają one problem z zatrudnieniem w wyuczonym zawodzie ze względu na brak odpowiednich ofert pracy wpływających do urzędu. Wyjątek stanowi tu zawód sprzedawcy, na który wśród uzyskanych ofert pracy było największe zapotrzebowanie. Największą zaś liczbę bezrobotnych absolwentów odnotowujemy w następujących zawodach: fryzjer (8 osób), technik mechanik(6), technik handlowiec(5), technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, mechanik, kucharz, piekarz (po 4 osoby). Analiza raportu dotyczącego zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sporządzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku, pozwala stwierdzić, iż niektóre z tych zawodów (fryzjer, technik informatyk, mechanik, kucharz) należą do zawodów nadwyżkowy, tzn. liczba ofert pracy, które trafiają do urzędu jest znikoma lub w ogóle nie ma na nie zapotrzebowania. Zjawiskiem dość powszechnym wśród absolwentów wszystkich typów szkół jest fakt, iż nie planują podjąć zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Związane jest to z nieprzemyślanym wyborem szkoły czy koniecznością (np. brakiem miejsc w innej szkole). Często absolwenci nie mają predyspozycji do wykonywania zawodu wyuczonego, mimo posiadania dyplomu ukończenia szkoły. Z kolei dla pracodawcy ważne są umiejętności potencjalnego pracownika, dlatego kierują swoje oferty do osób posiadających doświadczenie. Urzędy Pracy pomagają tym absolwentom w zdobyciu praktycznych umiejętności poprzez umożliwienie udziału np. w stażu zawodowym, natomiast dla osób, które chcą zmienić lub uzupełnić kwalifikacje kierowane są szkolenia zawodowe. 11

12 2.2 Szkoły objęte badaniem Dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego, pochodzą od następujących szkół działających na terenie powiatu: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, w tym: Liceum um Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie Liceum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, w tym: um Zasadnicza Szkoła Zawodowa um Uzupełniające Szkoła Policealna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, w tym: Liceum Medyczna Szkoła Policealna TWP w Solcu nad Wisłą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą Liceum dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Szkoła Policealna 12

13 2.3 Analiza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego Analiza otrzymanych danych o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego wskazuje, że w 2012 r. szkoły te ukończyło 499 osób. Wśród tej grupy: osoby ukończyły szkoły policealne- co stanowi 24,45 % ogółu absolwentów - 79 osób ukończyło szkoły średnie zawodowe- 15,83 % ogółu absolwentów osób ukończyło licea ogólnokształcące- 47,70% ogółu absolwentów - 60 osób ukończyło szkoły zasadnicze zawodowe- 12,02% ogółu absolwentów Wykres 3. Struktura absolwentów kończących szkoły w 2012 r. w powiecie lipskim wg typów szkół 12,02% 24,45% osoby które ukończyły szkoły policealne 47,70% 15,83% osoby które ukończyły szkoły średnie zawodowe osoby które ukończyły licea ogólnokształcące osoby które ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe 13

14 Podobnie jak w roku ubiegłym największą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące. Taką samą liczbę (w stosunku do roku ubiegłego) osób zarejestrowanych stanowią absolwenci szkół policealnych. Wzrósł udział absolwentów szkół średnich zawodowych (z 11,89% do 15,83 %), niewiele zmniejszyła się natomiast liczba absolwentów szkół zasadniczych zawodowych (z 13,20% do 12,02%). Powyższe zestawienie pokazuje, iż struktura kształcenia w powiecie lipskim zdominowana jest przez wykształcenie średnie ogólne. Najmniej zaś osób kończy zasadnicze szkoły zawodowe. Część z powyższych absolwentów zarejestrowała się z Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku. Tabela nr 2 pokazuje strukturę zarejestrowanych absolwentów w końcu 2012 r. według szkół i zawodów Tabela 2. Absolwenci ze szkół powiatu lipskiego zarejestrowani w PUP w Lipsku w końcu 2012 r. Lp Nazwa szkoły Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci 1 Liceum w Siennie Bez zawodu 4 2 Liceum w Bez zawodu 18 Solcu nad Wisłą 3 Liceum dla Bez zawodu 1 Dorosłych w Solcu nad Wisłą 4 Liceum im. Bez zawodu 18 Jana Pawła II w Lipsku 5 Medyczna Szkoła Policealna w Bez zawodu 1 Solcu nad Wisłą 6. Szkoła Policealna w Siennie Bez zawodu 2 7. Szkoła Policealna w Solcu nad Bez zawodu 7 Wisłą 8 um w Lipsku mechanik 2 żywienia i 4 gospodarstwa domowego Bez zawodu 5 9 um w Siennie Bez zawodu 8 mechanik 4 14

15 informatyk 3 handlowiec 3 10 um Rolnicze dla pracujących w Lipsku 11 Uzupełniające Liceum w Solcu nad Wisłą 12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennie 13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku Bez zawodu 1 Bez zawodu 5 Bez zawodu 3 Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz 2 Fryzjer 3 2 Sprzedawca 2 Blacharz samochodowy 1 Mechanik pojazdów 1 samochodowych Mechanik maszyn rolniczych 1 Piekarz 3 Mechanik- operator pojazdów i 1 maszyn rolniczych Bez zawodu 2 Ogółem 107 Żródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Syriusz dot. absolwentów wg zawodów i szkół Największą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące (46 osób). Jednak w stosunku do liczby osób opuszczających licea, niewielka ich liczba decyduje się na rejestrację w urzędzie pracy (por. Tabela 3 poniżej). Absolwenci ci najprawdopodobniej kontynuują naukę w systemie dziennym na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych/pomaturalnych. Porównując również liczbę absolwentów szkół średnich zawodowych, pozostających w statystykach osób bezrobotnych, do ogółu kończących te szkoły należy zauważyć, że także stanowią niewielki odsetek osób 15

16 rejestrujących się. Posiadają oni zawód, więc samodzielnie poszukują pracy na rynku krajowym i zagranicznym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości, daje im również możliwość dalszego kształcenia. Na kolejnym miejscu wśród zarejestrowanych absolwentów szkół powiatu lipskiego znajdują się absolwenci szkół średnich zawodowych, pomaturalnych/policealnych oraz zasadniczych zawodowych, którzy nie obronili tytułu zawodowego i pozostają osobami bez kwalifikacji (29 osób). Część z tych osób jest świadoma ograniczonych możliwości na rynku pracy i decyduje się na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń. Absolwentów szkół średnich zawodowych oraz zasadniczych zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy, w rejestrach osób bezrobotnych jest po 16 osób. Najwięcej osób zarejestrowanych było w zawodach: technik mechanik (6 osób), technik żywienia i gospodarstwa domowego (4), następnie pojawiały się zawody: technik informatyk, technik handlowiec, mechanik, piekarz (po 3 osoby), kucharz, sprzedawca (po 2 osoby), blacharz, mechanik maszyn rolniczych oraz mechanik operator maszyn rolniczych (po 1 osobie). Absolwenci szkół zawodowych często pozostają w rejestrze osób bezrobotnych jednocześnie kontynuując naukę w systemie zaocznym na wyższym poziomie w zawodzie wyuczonym, bądź decydują się na zdobycie kolejnego zawodu, który ułatwi im znalezienie zatrudnienia. Tabela 3. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze osób bezrobotnych w końcu 2012 r. po ukończeniu danej szkoły w powiecie lipskim Lp. Nazwa szkoły Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu 2012 r. (5)-(4) w % Medyczna Szkoła Policealna TWP w Solcu nad Wisłą Bez zawodu ,54 2 Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą rolnik bezpieczeństwa i higieny pracy administracji informatyk

17 Szkoła Policealna w Siennie 2. um w Siennie 3. um w Lipsku hotelarstwa Opiekun medyczny ochrony fizycznej osób i mienia bezpieczeństwa i higieny pracy agrobiznesu administracji mechanik informatyk handlowiec mechanik , , , ,5 4. Liceum w Lipsku żywienia i gospodarstwa domowego Bez zawodu ,93 5. Liceum w Siennie 6. Liceum Ogólnokształące w Solcu nad Wisłą 7. Liceum Dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą 8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennie 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku Bez zawodu ,38 Bez zawodu ,36 Bez zawodu ,5 Mechanik pojazdów samochodowych ,33 Kucharz ,22 Fryzjer ,00 Sprzedawca ,00 17

18 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter suchej zabudowy Technolog robót wykończeniowy ch w budownictwie Blacharz samochodowy Ślusarz Operator obrabiarek Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Cukiernik Piekarz Mechanik ,38 operator pojazdów i maszyn rolniczych Ogólem Żródło :opracowanie własne na podstawie załącznika MPiPS Tablica 4.1. Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie lipskim według szkół i zawodów w roku 2011 oraz przewidywani absolwenci w roku Z analizy powyższych danych wynika, że: W grupie osób z wykształceniem policealnym/pomaturalnym i średnim zawodowym spośród 201 absolwentów tego typu szkół, w końcu roku pozostało w ewidencji bezrobotnych 17 osób, co stanowi 8,45% wszystkich absolwentów, którzy ukończyli powyższe szkoły w 2012r. W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym spośród 238 absolwentów tego typu szkół, w końcu roku pozostawało w ewidencji bezrobotnych 46 osób tj. 19,32 wszystkich absolwentów, którzy ukończyli licea w 2012r. 18

19 W grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym spośród 60 absolwentów tego typu szkół, w końcu roku pozostawało w ewidencji bezrobotnych 16 osób, tj. 26,66 wszystkich absolwentów, którzy ukończyli szkoły zawodowe w Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lipskim w 2013 r. Prognozy na 2013 r. wskazują, że szkoły ponadgimnazjalne ukończy 52 osoby więcej niż w 2012r. (z 499 do 551 osób). Najwięcej absolwentów (podobnie jak w roku badanym) otrzyma wykształcenie ogólnokształcące, jednak będzie to o 9 osób mniej niż w 2012 r. Wzrośnie natomiast liczba osób kończących szkoły policealne (38 osób więcej) oraz liczba absolwentów, którzy otrzymają wykształcenie średnie zawodowe (o 5 osób). Liczba osób kończących szkoły zasadnicze zawodowe pozostanie na takim samym poziomie (60 osób). Poniższe zestawienie obrazuje przewidywany wzrost kształcenia w roku 2013 w szkołach z terenu powiatu lipskiego. Tabela 4. Przewidywany wzrost kształcenia w 2013 r. w szkołach powiatu lipskiego według zawodów Lp Nazwa szkoły Nazwa zawodu 19 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Przewidywani absolwenci w 2013 r Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą rolnik bezpieczeństwa i higieny pracy informatyk hotelarstwa Opiekun medyczny ochrony fizycznej osób i mienia (5)-(4)

20 2. um w Siennie 3. um Uzupełniające w Siennie 4. um w Lipsku 5. Uzupełniające Liceum 6. Liceum w Siennie pojazdów samochodowych informatyk pojazdów samochodowych rolnik mechanik Bez zawodu Bez zawodu Liceum dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą 8. Uzupełniające Liceum w Solcu nad Wisłą 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku Bez zawodu Bez zawodu Fryzjer Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Ślusarz Operator obrabiarek skrawających Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Cukiernik Ogółem Żródło: opracowanie własne na podstawie załącznika MPiPS Tablica 4.1. Absolwenci zarejestrowani w PUP powiecie lipskim według szkół i zawodów w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku

21 Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 r. kilka szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipskiego otworzyło kierunki, których w 2012 r. nie prowadziły. Są to zawody: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Wzrośnie liczba absolwentów liceów ogólnokształcących, a także osób z wykształceniem średnim zawodowym w zawodach: technik rolnik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, elektryk, technolog robót wykończeniowych. Należy zauważyć, że większość wymienionych wyżej zawodów należy do grupy zawodów nadwyżkowych tj. zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy jest na mniejsze niż liczba osób, które poszukują pracy w danym zawodzie. Tabela 5. Przewidywany spadek kształcenia w 2013 r. w szkołach powiatu lipskiego według zawodów Lp. Nazwa szkoły Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Przewidywani absolwenci w 2013 r Medyczna Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą Bez zawodu Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą 3. Szkoła Policealna w Siennie administracji agrobiznesu (5)-(4) um w Siennie 5. um w Lipsku mechanik handlowiec żywienia i gospodarstwa domowego

22 6. Liceum w Lipsku Bez zawodu Liceum w Solcu nad Wisłą 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siennie 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku Bez zawodu Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Blacharz samochodowy Piekarz Mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych Ogółem Żródło: opracowanie wołane na podstawie załącznika MPiPS Tablica 4.1. Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie lipskim według szkół i zawodów w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku 2013 W 2013 r. przewiduje się spadek liczby osób kończących zasadnicze szkoły zawodowe na kierunkach: kucharz małej gastronomii, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zupełnie zaś zrezygnowano z kształcenia na kierunku: sprzedawca, blacharz samochodowy oraz technik mechanik. 22

23 Wykres 4 Absolwenci według zawodów ze szkół powiatu lipskiego w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Przewidywani absolwenci w 2013 r

24 c.d. wykres 4 Absolwenci według zawodów ze szkół powiatu lipskiego w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku 25 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Przewidywani absolwenci w 2013 r

25 Szkoły policealne dla dorosłych W powiecie lipskim działają również szkoły policealne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym. Tabela 6. Szkoły policealne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym Lp. Nazwa szkoły Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Przewidywani absolwenci w 2013 r. 1 Szkoły Policealna w Solcu nad Wisłą 2. Medyczna Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą 3. Szkoła Policealna w Siennie rolnik bezpieczeństwa i higieny pracy informatyk 0 19 hotelarstwa 0 17 Opiekun medyczny ochrony fizycznej osób i mienia administracji Bez zawodu agrobiznesu Ogółem Podczas analizy szkół policealnych należy pamiętać, że absolwenci szkół uzupełniających posiadają często zawód (trudno więc ocenić, który z posiadanych zawodów umożliwił im znalezienia zatrudnienia) i kontynuują naukę w celu uzyskania świadectwa 25

26 dojrzałości, stąd niewielka liczba osób rejestrujących się w PUP (nie zarejestrował się żaden absolwent, który uzyskał tytuł zawodowy). Natomiast w 2013 r. zwiększy się liczba absolwentów kierunków: technik rolnik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik hotelarstwa, opiekun medyczny, technik ochrony fizycznej osób i mieni. Niestety obserwacja zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy w 2012 r. pozwala stwierdzić, że w powyższych zawodach do urzędu nie wpłynęła żadna oferta pracy. 26

27 2.5 Podsumowanie W powiecie lipskim w 2012 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ukończyło 499 osób, z czego 107 absolwentów zarejestrowało się w tutejszym urzędzie pracy. Największą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów stanowiły osoby kończące licea ogólnokształcące. Na kolejnym miejscu znajdowali się absolwenci szkół średnich zawodowych, pomaturalnych/policealnych oraz zasadniczych zawodowych, którzy nie obronili tytułu zawodowego i pozostają osobami bez kwalifikacji. Absolwentów szkół średnich zawodowych oraz zasadniczych zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy, w rejestrach osób bezrobotnych jest po 16 osób. Najwięcej osób zarejestrowanych było w zawodach: technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, następnie pojawiały się zawody: technik informatyk, technik handlowiec, mechanik, piekarz, kucharz, sprzedawca, blacharz, mechanik maszyn rolniczych oraz mechanik operator maszyn rolniczych. Prognozy na 2013 r. wskazują, że szkoły ponadgimnazjalne ukończy 52 osoby więcej niż w 2012r. (czyli 551 osób). Najwięcej absolwentów otrzyma wykształcenie ogólnokształcące, jednak będzie to o 9 osób mniej niż w 2012 r. Wzrośnie natomiast liczba osób kończących szkoły policealne 38 osób więcej oraz zmniejszy się liczba absolwentów, którzy otrzymają wykształcenie średnie zawodowe (o 5 osób). Liczba osób kończących szkoły zasadnicze zawodowe pozostanie na takim samym poziomie (60 osób). 27

28 III. ZAKOŃCZENIE Opracowana część prognostyczna, mimo że nie stanowi pełnego opisu zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy może stać się źródłem informacji do podejmowania działań mających na celu ograniczenie zjawiska bezrobocia w powiecie lipskim. Może więc posłużyć władzom oświatowym do bieżącej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego oraz urzędom pracy do dostosowania swojej oferty, która umożliwi zwiększenie szans ludzi młodych na lokalnym rynku pracy. 28

29 Spis wykresów Wykres 1. Bezrobotni absolwenci na tle ogółu osób bezrobotnych- stan na koniec 2012r...5 Wykres 2. Podział absolwentów według zawodów zarejestrowanych w PUP w Lipsku w końcu 2012 r..10 Wykres 3. Struktura absolwentów kończących szkoły w 2012 r. w powiecie lipskim wg typów szkół Wykres 4. Absolwenci według zawodów ze szkół powiatu lipskiego w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku c.d. wykres 4. Absolwenci według zawodów ze szkół powiatu lipskiego w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku Spis tabel Tabela 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani w PUP w Lipsku w końcu 2012 r...6 Tabela 2. Absolwenci ze szkół powiatu lipskiego zarejestrowani w PUP w Lipsku w końcu 2012 r...14 Tabela 3. Absolwenci, którzy pozostawali w rejestrze osób bezrobotnych w końcu 2012 r. po ukończeniu danej szkoły w powiecie lipskim. 16 Tabela 4. Przewidywany wzrost kształcenia w 2013 r. w szkołach powiatu lipskiego według zawodów..19 Tabela 5. Przewidywany spadek kształcenia w 2013 r. w szkołach powiatu lipskiego według zawodów...21 Tabela 6. Szkoły policealne dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym

CZĘŚĆ II. (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)

CZĘŚĆ II. (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2009 ROKU CZĘŚĆ II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) I. WSTĘP Do zadań

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II (UZUPEŁNIENIE) Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo