MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r.

2 Spis treści I. Wstęp II. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w 2013r.. 4 III. Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego IV. Wnioski Spis Wykresów Wykres 1: Liczba bezrobotnych i bezrobotnych absolwentów w latach Wykres 2: Absolwenci i zarejestrowani absolwenci szkół powiatu myślenickiego wg poziomu wykształcenia... 5 Spis tabel Tabela 1: Absolwenci szkół z terenu powiatu myślenickiego według szkół i zawodów zarejestrowani w PUP w w końcu 2013r Tabela 2: Bezrobotni absolwenci szkół funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego, zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 wg zawodów Tabela 3: Porównanie liczby absolwentów kończących szkoły funkcjonujące na terenie powiatu myślenickiego i zarejestrowanych w PUP w końcu 2013r Tabela 4: Wzrost i spadek kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego wg zawodów Tabela 5: Przewidywany wzrost kształcenia w 2014r. w szkołach powiatu myślenickiego Tabela 6: Przewidywani absolwenci w 2014r. nowych kierunków kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego Tabela 7: Przewidywany spadek kształcenia w 2014r. w szkołach powiatu myślenickiego Strona 2 z 24

3 I. Wstęp. Niniejszy raport stanowi II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie myślenickim tzw. prognostyczną. Obejmuje ona analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych wg szkół i kierunków kształcenia za rok szkolny 2012/2013. W dobie gospodarki rynkowej szczególną uwagę należy poświęcić na dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb pracodawców na kwalifikacje zawodowe pracowników. Wdrożony system monitorowania pomaga określić kierunki i natężenie zmian zachodzących w strukturze zawodowej na rynku pracy. Monitoring ma służyć osobom, które poszukują pracy przy uwzględnieniu dopasowania swoich kwalifikacji zawodowych do oczekiwań pracodawców. Ponadto pozwala ocenić spójność kształcenia i stanowi źródło informacji o procesie dostosowania edukacji do wymagań lokalnego rynku pracy. Duży napływ bezrobotnych w niektórych zawodach może w istotny sposób potęgować bezrobocie, co w połączeniu z brakiem doświadczenia zawodowego prowadzić może do wydłużenia się czasu pozostawania bez pracy. Przy opracowaniu raportu wykorzystano wyniki badań GUS, dane o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN, dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczące liczby zarejestrowanych absolwentów wg zawodów oraz rodzaju szkoły, a także informacje zawarte w raporcie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie myślenickim w roku Strona 3 z 24

4 II. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w 2013r. W Powiatowym Urzędzie Pracy w na koniec 2013r. zarejestrowanych było 6320 osób bezrobotnych, w liczbie tej 614 (tj. 9,72% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) osób stanowili absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnim okresie notowany był wzrost liczby osób bezrobotnych, przy wzroście ilości bezrobotnych absolwentów, jednak w ostatnim roku liczba zarówno bezrobotnych jak i zarejestrowanych absolwentów spadła, co przedstawia poniższy wykres. Wykres 1: Liczba bezrobotnych i bezrobotnych absolwentów w latach bezrobotni ogółem bezrobotni absolwenci bezrobotni absolwenci szkół powiatu Zgodnie z danymi publikowanymi w SIO MEN w 2013r. myślenickie szkoły opuściło 1754 absolwentów. Abiturienci legitymowali się wykształceniem: policealnym zawodowym 52 osoby tj. 2,96% absolwentów, średnim zawodowym 595 osób tj. 33,92%, ogólnokształcącym 724 osoby tj. 41,28%, zasadniczym zawodowym 383 osoby tj. 21,84%. Spośród nich 369 osób zarejestrowało się w myślenickim urzędzie pracy i stanowili 60,1% zarejestrowanych absolwentów, a 5,84% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu. Zarejestrowane osoby legitymowały się wykształceniem: policealnym 4 osoby, tj. 7,69 %absolwentów szkół policealnych, Strona 4 z 24

5 średnim technicznym 162 osoby, tj. 27,23%, ogólnokształcącym 75 osób, tj. 10,36%, zawodowym 128 osób, tj. 33,42%. Poniższy wykres ukazuje ile osób spośród abiturientów myślenickich szkół pozostawało w rejestrze PUP na koniec 2013r. Wykres 2: Absolwenci i zarejestrowani absolwenci szkół powiatu myślenickiego wg poziomu wykształcenia policealne zawodowe średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe absolwenci szkół powiatu Poniższe tabele ukazują liczbę absolwentów według szkół i zawodów oraz według zawodów zarejestrowanych w PUP w końcu 2013r. Tabela 1: Absolwenci szkół z terenu powiatu myślenickiego według szkół i zawodów zarejestrowani w PUP w w końcu 2013r. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły zarejestrowani absolwenci Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 Szkoły policealne Szkoła Policealna 1 Turystyki i Zdrowia Zdrojowa 18 "325907" Terapeuta zajęciowy* 2 Szkoła Policealna 2 Turystyki i Zdrowia Zdrojowa 18 "532102" Opiekun medyczny* 2 Ogółem 4 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 4 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 0 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 3 um nr 2 3 "314202" architektury krajobrazu* 6 4 um nr 2 3 "322002" żywienia i gospodarstwa domowego* 6 5 um nr 2 3 "351203" informatyk* 10 Strona 5 z 24

6 Prywatne um w organizacji usług 6 "343403" gastronomicznych* 5 Prywatne um Uzupełniające dla 7 Dorosłych nr 1 w "311504" mechanik* 1 Prywatne um Uzupełniające dla 8 Dorosłych nr 1 w "512001" Kucharz* 1 Prywatne um Uzupełniające dla 9 Dorosłych nr 1 w "522305" handlowiec* 0 10 um Nr 1 "311204" budownictwa* 6 11 um Nr 1 "311504" mechanik* um Nr 1 "311513" pojazdów 5 13 um Nr 1 "331403" ekonomista* um Nr 1 "522305" handlowiec* 3 15 um Nr 1 "000000" "Bez zawodu" 5 16 um Nr 1 "311209" urządzeń sanitarnych* 0 17 um Nr 1 "311303" elektryk* 2 18 um Nr 1 "311408" elektronik* 1 19 um Nr 1 "314403" technologii żywności* 2 20 um Nr 1 "331403" ekonomista* 1 21 um Nr 1 "343403" organizacji usług gastronomicznych* 5 22 um Nr 1 "351203" informatyk* 3 23 um Nr 1 "512001" Kucharz* 0 24 um Nr 1 "514105" usług fryzjerskich* 0 25 um Nr 1 "000000" "Bez zawodu" um "311504" mechanik* 2 27 um "343403" organizacji usług gastronomicznych* 5 28 um "351203" informatyk* 5 29 um "422402" hotelarstwa* 1 30 um Lubień 20 "322002" żywienia i gospodarstwa domowego* 8 31 um Lubień 20 "422402" hotelarstwa* 8 32 um Lubień 20 "512001" Kucharz* 4 33 um Lubień 20 "000000" "Bez zawodu" 3 Ogółem 162 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy uzyskali tytuł zawodowy 133 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 29 Licea ogólnokształcące 34 I Liceum Ogólnokształcące "000000" "Bez zawodu" 12 I Liceum Ogólnokształcące Im. 35 Tadeusza Kościuszki W Jagiellońska 8 "000000" "Bez zawodu" 13 II Liceum 36 Ogólnokształcące W Zdrojowa 18 "000000" "Bez zawodu" 34 Liceum Ogólnokształcące 37 3 Dla Dorosłych "000000" "Bez zawodu" 1 38 Liceum Profilowane "000000" "Bez zawodu" 6 Prywatne Liceum 39 Ogólnokształcące Dla Wiśniowa 82 "000000" "Bez zawodu" 3 Dorosłych Prywatne Liceum 40 Ogólnokształcące Dla "000000" "Bez zawodu" 1 Strona 6 z 24

7 Dorosłych W Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" "Bez zawodu" 2 3 "000000" "Bez zawodu" 0 "000000" "Bez zawodu" 3 Ogółem 75 Zasadnicze szkoły zawodowe 44 Szkoła w "512002" Kucharz małej gastronomii* 2 45 Szkoła w "514101" Fryzjer* 3 46 Szkoła w "522301" Sprzedawca* 0 47 Szkoła w "713101" Malarz - tapeciarz* 0 48 Szkoła w "713201" Lakiernik* 0 49 Szkoła w "721306" Blacharz samochodowy* 0 Mechanik pojazdów 50 Szkoła w "723103" 0 51 Szkoła w "741103" Elektryk* 0 52 Szkoła w "751204" Piekarz* 0 53 Szkoła w "752205" Stolarz* 1 54 Szkoła w "000000" "Bez zawodu" 1 55 Specjalna w 3 "512002" Kucharz małej gastronomii* 0 56 Specjalna w 3 "522301" Sprzedawca* 0 57 Specjalna w 3 "722204" Ślusarz* 0 58 Specjalna w 3 "751201" Cukiernik* 0 59 Specjalna w 3 "751204" Piekarz* 1 60 Nr 1 "000000" "Bez zawodu" 6 61 "512002" Kucharz małej gastronomii* 3 Strona 7 z 24

8 Nr 1 62 Nr 1 63 Nr 1 64 Nr 1 65 Nr 1 66 Nr 1 67 Nr 1 68 Nr 1 69 Nr 1 70 Nr 1 71 Nr 1 72 Nr 1 73 Nr 1 74 Nr 1 75 Nr 1 76 Nr 1 77 Nr 1 78 Nr 1 79 Nr 1 80 Nr 1 81 Nr 1 82 Nr 1 "514101" Fryzjer* 12 "522301" Sprzedawca* 7 "711202" Murarz* 4 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 0 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 "713201" Lakiernik* 1 "721306" Blacharz samochodowy* 1 "722307" Operator obrabiarek skrawających* "723103" Mechanik pojazdów "741103" Elektryk* 3 "741203" Elektromechanik pojazdów "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 1 "751201" Cukiernik* 7 "751204" Piekarz* 1 "752205" Stolarz* 3 "000000" "Bez zawodu" 8 "512002" Kucharz małej gastronomii* 6 "723103" Mechanik pojazdów "741203" Elektromechanik pojazdów "751201" Cukiernik* 0 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 83 "512002" Kucharz małej gastronomii* 1 84 "514101" Fryzjer* 2 85 "522301" Sprzedawca* 2 86 "711202" Murarz* 0 87 "712204" Posadzkarz* 0 Monter instalacji i urządzeń 88 "712604" sanitarnych* 0 Mechanik pojazdów 89 "723103" 2 Elektromechanik pojazdów 90 "741203" 0 91 "751201" Cukiernik* 1 92 "751204" Piekarz* 0 93 "752205" Stolarz* Strona 8 z 24

9 94 Lubień 20 "512002" Kucharz małej gastronomii* 1 95 Lubień 20 "514101" Fryzjer* 2 96 Lubień 20 "522301" Sprzedawca* 1 97 Lubień 20 "711202" Murarz* 4 98 Lubień 20 "712204" Posadzkarz* 0 Monter instalacji i urządzeń 99 Lubień 20 "712604" sanitarnych* Lubień 20 "713201" Lakiernik* Lubień 20 "721306" Blacharz samochodowy* 1 Mechanik pojazdów 102 Lubień 20 "723103" 2 Elektromechanik pojazdów 103 Lubień 20 "741203" Lubień 20 "751201" Cukiernik* Lubień 20 "751204" Piekarz* Lubień 20 "752205" Stolarz* 3 Ogółem 128 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 113 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 15 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego 369 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego posiadający tytuł zawodowy 250 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego nieposiadających tytułu zawodowego 119 Tabela 2: Bezrobotni absolwenci szkół funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego, zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 wg zawodów. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 % udział absolwentów wg zawodów do ogółu absolwentów zarejestrowanych w końcu 2013r. 1 "000000" "Bez zawodu" (LO) 75 20,33% 2 "000000" "Bez zawodu" (technikum, ZSZ) 44 11,92% 3 "311204" budownictwa* 6 1,63% 4 "311209" urządzeń sanitarnych* 0 0,00% 5 "311303" elektryk* 2 0,54% 6 "311408" elektronik* 1 0,27% 7 "311504" mechanik* 17 4,61% 8 "311513" pojazdów 5 1,36% 9 "314202" architektury krajobrazu* 6 1,63% 10 "314403" technologii żywności* 2 0,54% 11 "322002" żywienia i gospodarstwa domowego* 14 3,79% 12 "325907" Terapeuta zajęciowy* 2 0,54% 13 "331403" ekonomista* 30 8,13% 14 "343403" organizacji usług gastronomicznych* 15 4,07% 15 "351203" informatyk* 18 4,88% 16 "422402" hotelarstwa* 9 2,44% 17 "512001" Kucharz* 5 1,36% Strona 9 z 24

10 18 "512002" Kucharz małej gastronomii* 13 3,52% 19 "514101" Fryzjer* 19 5,15% 20 "514105" usług fryzjerskich* 0 0,00% 21 "522301" Sprzedawca* 10 2,71% 22 "522305" handlowiec* 3 0,81% 23 "532102" Opiekun medyczny* 2 0,54% 24 "711202" Murarz* 8 2,17% 25 "711402" Betoniarz - zbrojarz* 0 0,00% 26 "712204" Posadzkarz* 0 0,00% 27 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 0 0,00% 28 "713101" Malarz - tapeciarz* 3 0,81% 29 "713201" Lakiernik* 1 0,27% 30 "721306" Blacharz samochodowy* 2 0,54% 31 "722204" Ślusarz* 0 0,00% 32 "722307" Operator obrabiarek skrawających* 3 0,81% 33 "723103" Mechanik pojazdów 24 6,50% 34 "741103" Elektryk* 3 0,81% 35 "741203" Elektromechanik pojazdów 7 1,90% 36 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 1 0,27% 37 "751201" Cukiernik* 9 2,44% 38 "751204" Piekarz* 2 0,54% 39 "752205" Stolarz* 8 2,17% 40 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0 0,00% Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego % Analizując dane dotyczące kierunków kształcenia w szkołach powiatowych można stwierdzić, że zarejestrowana młodzież ukończyła kształcenie w 38 profesjach. Zestawienie powyższych danych wyraźnie wskazuje, iż zdecydowaną większość zarejestrowanych absolwentów szkół powiatu myślenickiego stanowią osoby bez zawodu, które ukończyły naukę w liceach ogólnokształcących (75 osób, tj. 20,33% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół powiatu), a także absolwenci szkół średnich zawodowych, policealnych i zawodowych, którzy najprawdopodobniej nie przystąpili lub nie zdali egzaminu zawodowego i tym samym nie uzyskali tytułu zawodowego (44 osoby, tj. 11,92%). Trzeba zwrócić uwagę, że w badanym roku ilość takich osób znacznie spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to 106 osób, tj. 20,70% ogółu bezrobotnych absolwentów, nie uzyskało tytułu zawodowego. Łącznie w rejestrze Urzędu figurowało 119 absolwentów, którzy nie zdobyli zawodu. Osoby te, ze względu na brak kwalifikacji zawodowych, mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że część z nich podjęła dalsze kształcenie w systemie zaocznym lub została zaktywizowana przez urząd pracy podjęli staż zawodowy lub szkolenie. Zawodami najliczniej reprezentowanymi przez zarejestrowanych absolwentów są: technik ekonomista 30 osób, mechanik pojazdów samochodowych 24 osoby, fryzjer 19 osób, technik informatyk 18 osób, technik mechanik 17 osób, technik organizacji usług gastronomicznych 15 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 14 osób, kucharz małej gastronomii 13 osób, sprzedawca 10 osób. Strona 10 z 24

11 Zestawiając powyższe dane z informacjami zawartymi w raporcie dotyczącym zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sporządzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w, można stwierdzić, iż wskazane zawody należą do zawodów nadwyżkowych, tzn. liczba ofert pracy, które trafiają do urzędu jest znikoma lub w ogóle nie ma na nie zapotrzebowania. Tutaj też pojawia się problem braku wystarczających kwalifikacji do podjęcia samodzielnej pracy (np. technik ekonomista praca w księgowości). Reagując na wskazane problemy Urząd adresuje programy rynku pracy (szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane) do absolwentów potrzebujących wsparcia. Najmniej rejestrujących się absolwentów legitymowało się zawodem: rzeźnik-wędliniarz 1 osoba, lakiernik 1 osoba, technik elektronik 1 osoba. Tabela 3: Porównanie liczby absolwentów kończących szkoły funkcjonujące na terenie powiatu myślenickiego i zarejestrowanych w PUP w końcu 2013r. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 % zarejestrowa nych absolwentów Szkoły policealne Szkoła Policealna Terapeuta 1 "325907" Turystyki i Zdrowia Zdrojowa 18 zajęciowy* ,52% Szkoła Policealna 2 Turystyki i Zdrowia Zdrojowa 18 "532102" Opiekun medyczny* ,45% Ogółem ,69% Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 4 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 0 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 5 um nr 2 3 "314202" architektury krajobrazu* ,58% 6 um nr um nr 2 Prywatne um 10 w Prywatne um Uzupełniające dla 14 Dorosłych nr 1 w Prywatne um Uzupełniające dla 15 Dorosłych nr 1 w Prywatne um Uzupełniające dla 16 Dorosłych nr 1 w 17 um Nr 1 18 um Nr 1 "322002" "351203" "343403" żywienia i gospodarstwa domowego* informatyk* organizacji usług gastronomicznych* ,50% ,30% ,73% "311504" mechanik* ,67% "512001" Kucharz* ,67% "522305" "311204" handlowiec* budownictwa* 5 0 0,00% ,75% "311504" mechanik* ,64% Strona 11 z 24

12 19 um Nr 1 20 um Nr 1 22 um Nr 1 23 um Nr 1 25 um Nr 1 26 um Nr 1 27 um Nr 1 30 um Nr 1 31 um Nr 1 32 um Nr 1 33 um Nr 1 35 um Nr 1 36 um Nr 1 37 um Nr 1 40 um 41 um 42 um 43 um "311513" pojazdów "331403" ekonomista* "522305" handlowiec* ,71% ,33% ,64% "000000" "Bez zawodu" b.d. 5 "311209" urządzeń sanitarnych* ,00% "311303" elektryk* ,22% "311408" elektronik* ,88% "314403" technologii żywności* "331403" ekonomista* organizacji "343403" usług gastronomicznych* "351203" informatyk* ,00% ,11% ,24% ,57% "512001" Kucharz* ,00% "514105" usług fryzjerskich* ,00% "000000" "Bez zawodu" b.d. 21 "311504" mechanik* ,18% "343403" "351203" "422402" 44 um Lubień 20 "322002" 46 um Lubień 20 "422402" organizacji usług gastronomicznych* informatyk* hotelarstwa* żywienia i gospodarstwa domowego* hotelarstwa* ,74% ,78% ,29% ,11% ,33% 47 um Lubień 20 "512001" Kucharz* ,38% 48 um Lubień 20 "000000" "Bez zawodu" b.d. 3 Ogółem ,23% Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy uzyskali tytuł zawodowy 133 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 29 Licea ogólnokształcące 49 I Liceum Ogólnokształcące "000000" "Bez zawodu" ,46% I Liceum Ogólnokształcące Im. 50 Tadeusza Kościuszki Jagiellońska 8 "000000" "Bez zawodu" ,19% W II Liceum 51 Ogólnokształcące W Zdrojowa 18 "000000" "Bez zawodu" ,26% Liceum 3 52 Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" "Bez zawodu" ,50% 54 Liceum Profilowane "000000" "Bez zawodu" ,22% Strona 12 z 24

13 Prywatne Liceum 55 Ogólnokształcące Dla Wiśniowa 82 "000000" "Bez zawodu" ,08% Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla 57 Dorosłych W "000000" "Bez zawodu" ,55% Prywatne Uzupełniające Liceum 58 Ogólnokształcące Dla Dorosłych W "000000" "Bez zawodu" ,85% Uzupełniające Liceum 3 59 Ogólnokształcące Dla "000000" "Bez zawodu" 9 0 0,00% Dorosłych Uzupełniające Liceum 60 Ogólnokształcące Dla "000000" "Bez zawodu" ,29% Dorosłych 63 Szkoła w Ogółem ,36% Zasadnicze szkoły zawodowe "512002" Kucharz małej gastronomii* ,00% 64 Szkoła w "514101" Fryzjer* ,00% 65 Szkoła w "522301" Sprzedawca* 3 0 0,00% 68 Szkoła w "713101" Malarz - tapeciarz* 1 0 0,00% 69 Szkoła w "713201" Lakiernik* 2 0 0,00% Blacharz 70 Szkoła w "721306" samochodowy* 1 0 0,00% Mechanik pojazdów 72 Szkoła w "723103" 5 0 0,00% 73 Szkoła w "741103" Elektryk* 1 0 0,00% 76 Szkoła w "751204" Piekarz* 1 0 0,00% 77 Szkoła w "752205" Stolarz* ,00% 79 Szkoła w "000000" "Bez zawodu" b.d. 1 3 Kucharz małej 80 Specjalna "512002" gastronomii* w 5 0 0,00% 3 82 Specjalna w "522301" Sprzedawca* 1 0 0,00% 3 83 Specjalna w "722204" Ślusarz* 3 0 0,00% Strona 13 z 24

14 3 84 Specjalna w "751201" Cukiernik* 1 0 0,00% 3 85 Specjalna w "751204" Piekarz* ,00% Kucharz małej 88 "512002" Nr 1 gastronomii* ,00% 89 Nr 1 "514101" Fryzjer* ,44% 90 Nr 1 "522301" Sprzedawca* ,00% 91 Nr 1 "711202" Murarz* ,00% Betoniarz - 93 "711402" Nr 1 zbrojarz* 1 0 0,00% 95 Nr 1 "713101" Malarz - tapeciarz* ,00% 96 Nr 1 "713201" Lakiernik* ,00% Blacharz 98 "721306" Nr 1 samochodowy* ,00% Operator obrabiarek 100 "722307" Nr 1 skrawających* ,50% Mechanik pojazdów 101 "723103" Nr ,62% 102 Nr 1 "741103" Elektryk* ,00% Elektromechanik 103 "741203" pojazdów Nr ,50% 104 Nr Nr Nr Nr 1 86 Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,00% "751201" Cukiernik* ,85% "751204" Piekarz* ,00% "752205" Stolarz* ,86% "000000" "Bez zawodu" ,71% Kucharz małej "512002" gastronomii* Mechanik pojazdów "723103" Elektromechanik "741203" pojazdów ,09% ,33% ,33% "751201" Cukiernik* 5 0 0,00% "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 8 0 0,00% "000000" "Bez zawodu" b.d. 8 "512002" Kucharz małej gastronomii* ,29% "514101" Fryzjer* ,57% "522301" Sprzedawca* ,67% "711202" Murarz* 5 0 0,00% "712204" Posadzkarz* 1 0 0,00% Strona 14 z 24

15 "712604" "723103" "741203" Lubień 20 "512002" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Mechanik pojazdów Elektromechanik pojazdów 2 0 0,00% ,33% 1 0 0,00% "751201" Cukiernik* ,33% "751204" Piekarz* 3 0 0,00% "752205" Stolarz* ,14% Kucharz małej gastronomii* ,00% Lubień 20 "514101" Fryzjer* ,22% Lubień 20 "522301" Sprzedawca* ,00% Lubień 20 "711202" Murarz* ,77% Lubień 20 "712204" Posadzkarz* 1 0 0,00% Lubień 20 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 3 0 0,00% Lubień 20 "713201" Lakiernik* 1 0 0,00% Lubień 20 "721306" Blacharz samochodowy* Lubień 20 "723103" Mechanik pojazdów Elektromechanik Lubień 20 "741203" pojazdów ,33% ,00% 2 0 0,00% Lubień 20 "751201" Cukiernik* ,00% Lubień 20 "751204" Piekarz* 3 0 0,00% Lubień 20 "752205" Stolarz* ,86% Ogółem ,42% Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 113 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 15 Liczba absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego 1754 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego 369 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego posiadający tytuł zawodowy 250 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego nieposiadający tytułu zawodowego 119 Strona 15 z 24

16 III. Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego Poddając analizie dane publikowane w Systemie Informatycznym Oświaty można stwierdzić, że w 2014r. nastąpi wzrost kształcenia w 10 profesjach. Największy wzrost odnotujemy w zawodach: technik budownictwa - wzrost o 38 absolwentów, piekarz wzrost o 9 absolwentów, technik mechanik wzrost o 9 absolwentów, technik hotelarstwa wzrost o 8 absolwentów, monter instalacji i urządzeń sanitarnych wzrost o 7 absolwentów. W związku ze mieniającą się ofertą kształcenia szkół, w trzech kierunkach absolwenci pojawią się dopiero w 2014r. i są to: technik administracji 12 absolwentów technolog robót wykończeniowych w budownictwie 11 absolwentów, technik obsługi turystycznej 10 absolwentów. Niestety obserwacja zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy w 2013 roku pozwala stwierdzić, że wszystkie w/w zawody, w wyjątkiem technologa robót wykończeniowych w budownictwie, należą do zawodów nadwyżkowych. Szybko pracę podejmują najlepsi absolwenci, pozostali zaś zasilają rejestry osób bezrobotnych. Szczegółowe dane dotyczące wzrostu i spadku kształcenia w powiecie myślenickim wg zawodów obrazuje tabela poniżej. Tabela 4: Wzrost i spadek kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego wg zawodów. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku 2014 wzrost/ spadek kształcenia wzrost/ spadek kształcenia w % 1 "000000" Bez zawodu ,00% 2 "311204" budownictwa* ,75% 3 "311209" urządzeń sanitarnych* ,29% 4 "311303" elektryk* ,22% 5 "311408" elektronik* ,76% 6 "311504" mechanik* ,08% 7 "311513" pojazdów ,65% 8 "314202" architektury krajobrazu* ,84% 9 "314403" technologii żywności* ,50% 10 "322002" żywienia i gospodarstwa domowego* -57,14% 11 "325907" Terapeuta zajęciowy* ,05% 12 "331403" ekonomista* ,29% 13 "334306" administracji* #DZIEL/0! 14 "343403" organizacji usług gastronomicznych* -27,03% 15 "351203" informatyk* ,37% 16 "422103" obsługi turystycznej* #DZIEL/0! 17 "422402" hotelarstwa* ,81% 18 "512001" Kucharz* ,38% 19 "512002" Kucharz małej gastronomii* ,00% 20 "514101" Fryzjer* ,52% 21 "514105" usług fryzjerskich* ,03% 22 "522301" Sprzedawca* ,00% 23 "522305" handlowiec* ,11% Strona 16 z 24

17 24 "532102" Opiekun medyczny* ,13% 25 "711202" Murarz* ,76% 26 "711203" Zdun* #DZIEL/0! 27 "711402" Betoniarz - zbrojarz* ,00% 28 "712204" Posadzkarz* ,00% 29 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,00% 30 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* #DZIEL/0! 31 "713101" Malarz - tapeciarz* ,00% 32 "713201" Lakiernik* ,00% 33 "721306" Blacharz samochodowy* ,67% 34 "722204" Ślusarz* ,67% 35 "722307" Operator obrabiarek skrawających* ,50% 36 "723103" Mechanik pojazdów ,12% 37 "741103" Elektryk* ,00% 38 "741203" Elektromechanik pojazdów ,04% 39 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,00% 40 "751201" Cukiernik* ,70% 41 "751204" Piekarz* ,82% 42 "752205" Stolarz* ,14% 43 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* -100,00% Ogółem liczba absolwentów ,71% Przewidywany wzrost kształcenia w poszczególnych szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego obrazuje tabela poniżej. Tabela 5: Przewidywany wzrost kształcenia w 2014r. w szkołach powiatu myślenickiego. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Szkoła Policealna 1 Turystyki i Zdrowia Prywatne um Uzupełniające dla 2 Dorosłych nr 1 w Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Przewidyw ani absolwenci w roku 2014 wzrost kształcenia wzrost kształcenia w % Szkoły policealne "532102" Opiekun Zdrojowa 19 medyczny* ,13% Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) "311504" mechanik* ,00% 3 um Nr 1 "311204" budownictwa* ,88% 4 um Nr 1 "311504" mechanik* ,55% 5 um Nr 1 "522305" handlowiec* ,09% 6 um Nr 1 "512001" Kucharz* ,00% 7 um "422402" hotelarstwa* ,00% 8 um Lubień 20 "422402" ,17% Liceum 9 Ogólnokształcące Dla Dorosłych Prywatne Liceum 10 Ogólnokształcące Dla Dorosłych Prywatne Liceum 11 Ogólnokształcące Dla 3 hotelarstwa* Licea ogólnokształcące "000000" "Bez zawodu" ,00% Wiśniowa 82 "000000" "Bez zawodu" ,31% "000000" "Bez zawodu" ,64% Strona 17 z 24

18 Dorosłych W 12 Nr 1 13 Nr 1 14 Nr 1 15 Nr Nr 1 18 Szkoła w 19 Specjalna w Specjalna w Nr 1 Zasadnicze szkoły zawodowe "752205" Stolarz* ,29% "711202" Murarz* ,75% "514101" Fryzjer* ,63% 3 Elektromechanik "741203" pojazdów ,33% "751201" Cukiernik* ,33% "751201" Cukiernik* ,00% "752205" Stolarz* ,00% "751201" Cukiernik* ,00% Lubień 20 "751204" Piekarz* ,00% 3 "751204" Piekarz* ,00% Mechanik "723103" pojazdów ,67% "751204" Piekarz* ,00% W związku ze zmieniającą się ofertą kształcenia, w 2014r. pojawią się absolwenci nowych kierunków myślenickich szkół, co przedstawia poniższa tabela. Tabela 6: Przewidywani absolwenci w 2014r. nowych kierunków kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły 1 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szkoły policealne Kod zawodu Nazwa zawodu Przewidyw ani absolwenci w roku 2014 "334306" administracji* 12 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 2 um nr 2 3 "512001" Kucharz* 20 3 um Nr 1 "311204" budownictwa* 23 4 um Nr 1 "422103" 5 um Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 Liceum Ogólnokształcące 6 Dla Dorosłych Prywatne Liceum 7 Ogólnokształcące Dla Dorosłych 8 Szkoła w obsługi turystycznej* "311504" mechanik* 5 Licea ogólnokształcące "000000" "Bez zawodu" 17 Parkowa 4 "000000" "Bez zawodu" 16 Zasadnicze szkoły zawodowe "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 10 1 Strona 18 z 24

19 Szkoła w Szkoła w Szkoła w Specjalna w Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 "712904" "722307" "741203" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Operator obrabiarek skrawających* Elektromechanik pojazdów 3 "514101" Fryzjer* 1 "711203" Zdun* 1 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "722204" Ślusarz* 1 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Analizując dane dotyczące wielkości przewidywanej w 2014r. liczby absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego generalnie odnotowano spadek kształcenia młodzieży. Jest to związane głównie z problemem niżu demograficznego i spadkiem liczby osób, który będzie narastał i pogłębiał się w kolejnych latach. Największy spadek kształcenia w 2014r. zauważyć można w liceach ogólnokształcących (mniej 88 osób) oraz w zawodach: kucharz małej gastronomii mniej o 53 osoby, technik informatyk mniej o 33 osoby, technik ekonomista mniej o 31 osób, sprzedawca mniej o 23 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego mniej o 20 osób, technik organizacji usług gastronomicznych mniej o 20 osób. Przewidywany spadek kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego w 2014r. obrazuje tabele poniżej. Tabela 7: Przewidywany spadek kształcenia w 2014r. w szkołach powiatu myślenickiego. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Szkoła Policealna 1 Turystyki i Zdrowia 2 um nr 2 3 um nr 2 4 um nr 2 Prywatne um w 5 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Przewidyw ani absolwenci w roku 2014 spadek kształcenia spadek kształcenia w % Szkoły policealne "325907" Terapeuta Zdrojowa 18 zajęciowy* ,05% Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 3 "314202" architektury krajobrazu* ,84% żywienia 3 "322002" i gospodarstwa domowego* ,00% 3 "351203" informatyk* ,48% "343403" organizacji usług ,36% Strona 19 z 24

20 gastronomicznych * Prywatne um Uzupełniające dla 6 Dorosłych nr 1 w "512001" Kucharz* ,00% Prywatne um Uzupełniające dla 7 "522305" Dorosłych nr 1 w handlowiec* ,00% 8 um Nr 1 pojazdów "311513" ,65% 9 um Nr 1 "331403" ekonomista* ,63% 10 um Nr 1 urządzeń "311209" sanitarnych* ,29% 11 um Nr 1 "311303" elektryk* ,22% 12 um Nr 1 "311408" elektronik* ,76% 13 um Nr 1 "314403" technologii żywności* ,50% 14 um Nr 1 organizacji usług "343403" gastronomicznych ,34% * 15 um Nr 1 "351203" informatyk* ,86% 16 um Nr 1 usług "514105" fryzjerskich* ,03% 17 um "311504" mechanik* ,27% 18 um organizacji usług "343403" gastronomicznych ,13% * 19 um "351203" informatyk* ,00% żywienia 20 um Lubień 20 "322002" i gospodarstwa ,05% domowego* 21 um Lubień 20 "512001" Kucharz* ,38% Licea ogólnokształcące 22 I Liceum Ogólnokształcące "000000" "Bez zawodu" ,38% I Liceum Ogólnokształcące Im. 23 Tadeusza Kościuszki W Jagiellońska 8 "000000" "Bez zawodu" ,16% II Liceum 24 Ogólnokształcące W Zdrojowa 18 "000000" "Bez zawodu" ,75% 25 Liceum Profilowane "000000" "Bez zawodu" ,00% Prywatne Uzupełniające Liceum 26 Ogólnokształcące Dla "000000" "Bez zawodu" ,62% Dorosłych W Uzupełniające Liceum 3 27 Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" "Bez zawodu" ,00% Uzupełniające Liceum 28 Ogólnokształcące Dla "000000" "Bez zawodu" ,00% Strona 20 z 24

21 Dorosłych 29 Szkoła w 30 Szkoła w 31 Szkoła w 32 Szkoła w 33 Szkoła w 34 Szkoła w 35 Szkoła w 36 Szkoła w 37 Specjalna w 38 Specjalna w 39 Specjalna w 40 Nr 1 41 Nr 1 42 Nr 1 43 Nr 1 44 Nr 1 45 Nr 1 46 Nr 1 47 Nr 1 48 Nr 1 49 Nr 1 50 Nr 1 51 Nr 1 52 Nr Zasadnicze szkoły zawodowe Kucharz małej "512002" gastronomii* ,00% "514101" Fryzjer* ,67% "522301" Sprzedawca* ,00% "713101" Malarz - tapeciarz* ,00% "713201" Lakiernik* ,00% "721306" Blacharz samochodowy* Mechanik "723103" pojazdów ,00% ,00% "741103" Elektryk* ,00% Kucharz małej "512002" gastronomii* ,00% "522301" Sprzedawca* ,00% "722204" Ślusarz* ,00% "000000" "Bez zawodu" ,00% Kucharz małej "512002" gastronomii* ,00% "522301" Sprzedawca* ,00% "711402" Betoniarz - zbrojarz* "713101" Malarz - tapeciarz* ,00% ,00% "713201" Lakiernik* ,00% Mechanik "723103" pojazdów Elektromechanik "741203" pojazdów "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,38% ,50% ,00% "751201" Cukiernik* ,77% Kucharz małej "512002" gastronomii* Mechanik "723103" pojazdów Mechanik - "834103" operator pojazdów i maszyn ,00% ,33% ,00% Strona 21 z 24

22 Lubień 20 rolniczych* Kucharz małej "512002" gastronomii* ,00% "514101" Fryzjer* ,86% "522301" Sprzedawca* ,00% "711202" Murarz* ,00% "712204" Posadzkarz* ,00% Monter instalacji i "712604" urządzeń sanitarnych* Elektromechanik "741203" pojazdów ,00% ,00% "751204" Piekarz* ,67% "752205" Stolarz* ,86% Kucharz małej "512002" gastronomii* ,00% Lubień 20 "514101" Fryzjer* ,78% Lubień 20 "522301" Sprzedawca* ,00% Lubień 20 "711202" Murarz* ,46% Lubień 20 "712204" Posadzkarz* ,00% Monter instalacji i Lubień 20 "712604" urządzeń sanitarnych* ,00% Lubień 20 "713201" Lakiernik* ,00% Lubień 20 "721306" Blacharz samochodowy* Mechanik Lubień 20 "723103" pojazdów Elektromechanik Lubień 20 "741203" pojazdów ,00% ,00% ,00% Lubień 20 "752205" Stolarz* ,86% Prognozy dla powiatu myślenickiego na 2014r. wskazują, że ogólnie zmniejszy się liczba absolwentów szkół, łącznie o 14,54%. Największy spadek planowany jest w zasadniczych szkołach zawodowych o 104 osób tj. o 27,15%, a ponadto w: liceach ogólnokształcących o 88 osób (tj. 12,15%), szkołach średnich zawodowych o 76 osób (tj. 12,77%). Jedynie szkoły policealne notują wzrost kształcenia o 13 osób tj. 25,00%. Przyszli abiturienci będą legitymować się wykształceniem: policealnym zawodowym 65 osób tj. 4,34%, średnim zawodowym 519 osób tj. 34,62%, ogólnokształcącym 636 osób tj. 42,43%, zasadniczym zawodowym 279 osób tj. 18,61%. Strona 22 z 24

23 IV. Wnioski Dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego, pochodzą ze szkół działających w 2013r. na terenie powiatu, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w, ul. Jagiellońska 8; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w, ul. Zdrojowa 18: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia, um Turystyczno-Gastronomiczne w ; Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w, ul. : Liceum Profilowane, um nr 1, nr 1; Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w, ul. 3 : Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, um nr 2, Specjalna; Szkoły Prywatne dla Dorosłych, ul. : Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w, Prywatne um w, Prywatne um Uzupełniające dla dorosłych nr 1 w, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Prywatna w ; Zespół Szkół w Dobczycach, ul. : I Liceum Ogólnokształcące, um nr 1, um Uzupełniające dla Dorosłych nr 1, nr 1; Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, Parkowa 4; Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. : Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, um im. Karola Wojtyły, im. Wojska Polskiego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, Wiśniowa 82; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino, Lubień 20: um, Strona 23 z 24

24 . Spośród absolwentów powyższych szkół 21,04% znalazło się w rejestrze osób bezrobotnych. Analiza danych dotyczących absolwentów szkół średnich zawodowych, pozostających w rejestrach prowadzonych przez PUP, wykazuje, że stanowią oni niewielki odsetek zarejestrowanych osób. Większość osób kończących szkoły posiada już zawód, więc samodzielnie poszukuje pracy na rynku krajowym i zagranicznym, a uzyskanie świadectwa dojrzałości, daje im również możliwość kontynuacji kształcenia. Duże problemy ze znalezieniem miały także osoby nieposiadające zawodu. Tu należy jednak podkreślić, że większość zarejestrowanych absolwentów kontynuuje naukę w systemie zaocznym w szkołach wyższych lub policealnych. Absolwenci szkół zawodowych kontynuują naukę na wyższym poziomie w zawodzie wyuczonym, bądź decydują się na zdobycie kolejnego zawodu, który ułatwi im znalezienie zatrudnienia. Należy przy tym pamiętać, że w związku z tym, iż absolwenci szkół uzupełniających często posiadali już zawód, trudno ocenić, który z posiadanych zawodów umożliwił im znalezienie zatrudnienia. W trakcie rozmów z absolwentami często pojawia się problem związany z zamiarem poszukiwania zatrudnienia w zawodzie niezgodnym z kierunkiem kształcenia. Jest to zjawisko dość powszechne wśród absolwentów wszystkich typów szkół. W opinii Urzędu może to być związane z nieprzemyślanym wyborem szkoły lub koniecznością podjęcia kształcenia niezgodnie z predyspozycjami w sytuacji np. braku miejsc na wybranym kierunku. Kolejnym zauważalnym problemem jest brak wiedzy i doświadczenia wystarczających do samodzielnego wykonywania zawodu wyuczonego, mimo posiadania dyplomu ukończenia szkoły. Z kolei dla pracodawców ważne są przede wszystkim umiejętności potencjalnego pracownika, dlatego kierują swoje oferty głównie do osób samodzielnie wykonujących pracę na stanowiskach. Urzędy Pracy wspierają absolwentów w zdobyciu praktycznych umiejętności poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach i stażach zawodowych. Raport został opracowany przez pracownika PUP w : Annę Ochender-Strzelec Strona 24 z 24

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU ( II część raportu za 2013 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)

CZĘŚĆ II. (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2009 ROKU CZĘŚĆ II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) I. WSTĘP Do zadań

Bardziej szczegółowo