RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn,

2 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej szczególną uwagę naleŝy poświęcić na dostosowanie systemu kształcenia do zmieniającego się zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje zasobów ludzkich. Realizowanie tego zamierzenia wymaga zastosowania sprawnego systemu informacyjnego opartego na weryfikacji i analizie bieŝących danych dotyczących poziomu i struktury bezrobocia oraz ofert pracy. W tym celu opracowano w Departamencie Rynku Pracy MGiP metodologię wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. MZDiN jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na prace i podaŝy zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz. Dane te stanowią niezbędne informacje dla prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Celem opracowania jest systematyczne obserwowanie zjawisk zachodzących na cieszyńskim rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowaniu na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów takich jak szkolenia bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe itp. II cześć raportu poświęcona jest analizie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego na podstawie Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównymi uŝytkownikami monitoringu są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, w tym Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Władze oświatowe wszystkich szczebli (MENiS, kuratoria oświaty, wydziały edukacji starostwa), Dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek naukowo-badawczych, 2

3 Instytucje szkoleniowe, Inne zainteresowane organy rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczno-polityczne. Monitoring dotyczy 30 duŝych grup zawodowych (kod 2 cyfrowy), 392 grup elementarnych (kod 4 cyfrowy) oraz 1707 zawodów i specjalności określonych w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Ponadto przy monitoringu naleŝy uwzględnić równieŝ poziom i strukturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, która obowiązuje na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 2. WYNIKI DANYCH OTRZYMANYCH Z SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Analiza struktury zawodowej została przeprowadzona na podstawie danych otrzymanych z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3

4 W badaniu wzięły udział 43 następujące szkoły: 1. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 2. Policealne Studium Zawodowe 3. Szkoła Policealna Nr 2 4. Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu 5. Medyczne Studium Techniki Dentystycznej, Szkoła Policealna w Ustroniu 6. Szkoła Policealna dla Dorosłych 7. Szkoła Policealna 8. Szkoła Policealna w Ustroniu 9. Technikum dla Dorosłych, (ulica - Plac Londzina) 10. Technikum nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 12. Technikum dla Dorosłych (ulica - Mała Łąka) 13. Technikum w Ustroniu 14. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 15. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia 16. Technikum nr Technikum w Skoczowie 18. Technikum w Wiśle 19. Technikum nr Liceum Ogólnokształcące w Wiśle 21. II Liceum Ogólnokształcące 22. Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie 23. Katolickie Liceum Ogólnokształcące 24. Liceum Ogólnokształcące 4

5 25. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego 26. Liceum Ogólnokształcące w Ustroniu 27. I Liceum Ogólnokształcące 28. III Liceum ogólnokształcące 29. Liceum Profilowane dla Dorosłych 30. I Liceum Profilowane 31. Liceum Profilowane w Skoczowie 32. Liceum Profilowane w Istebnej 33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiśle 34. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej 35. Zasadnicza Szkoła Zawodowe 36. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 37. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu 38. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Międzyświeciu 39. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowe nr 1 w Skoczowie 41. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna w Skoczowie 42. Zasadnicza Szkoła zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 5

6 Absolwenci zarejestrowani w PUP Cieszyn wg szkół i zawodów w 2008 i przewidywani absolwenci w 2009 SZKOŁY WYśSZE Lp Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2008 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 z danej szkoły Przewidywani absolwenci w końcu roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Nauczyciel języka obcego SZKOŁY POLICEALNE Lp Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2008 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 z danej szkoły Przewidywani absolwenci w końcu roku Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Ustroniu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach MasaŜysta [zawód szkolny: Technik masaŝysta] Szkoła Policealna dla Dorosłych Technik informatyk Policealne Studium Zawodowe W Cieszynie Pracownik ochrony mienia i osób (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

7 4 Szkoła Policealna nr Asystent rachunkowości (zawód szkolny: Technik rachunkowości) 5 Szkoła Policealna w Ustroniu Organizator obsługi turystycznej (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej) Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Szkoła Policealna W Ustroniu Technik dentystyczny Szkoła Policealna Technik informatyk Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista) Opiekun w domu pomocy społecznej Pracownik biurowy (zawód szkolny: Technik prac biurowych)

8 SZKOŁY ŚREDNIE Lp Nazwa Szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu 1 2 Technikum nr 4 Technikum w Skoczowie Technik Budownictwa Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2008 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 z danej szkoły Przewidywani absolwenci w końcu roku Technik elektronik Technik mechanik Technik technologii odzieŝy Handlowiec (zawód szkolny: Technik Handlowiec) Technikum nr 3 w Skoczowie Technik ochrony środowiska Technik elektryk Technik elektronik Technik telekomunikacji

9 Technikum w Międzyświeciu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Państwowa szkoła Muzyczna II stopnia Technikum w Ustroniu Technikum dla Dorosłych (ulica - Plac Londzina) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Spedytor (zawód szkolny: Technik spedytor) Technik rolnik Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego Muzyk Muzyk Technik mechanik Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista) Handlowiec (zawód szkolny: Technik handlowiec) Kucharz

10 10 Technikum nr Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego Handlowiec (zawód szkolny: technik handlowiec) Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: Technik ekonomista) Kucharz Kelner Technikum w Wiśle Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego Organizator usług turystycznych (zawód szkolny: technik hotelarstwa) Technikum dla Dorosłych, (ulica Mała Łąka) Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista)

11 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2008 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 z danej szkoły Przewidywani absolwenci w końcu roku I Liceum Profilowane im. W. Szybińskiego 2 Liceum Profilowane dla Dorosłych Bez zawodu Bez zawodu Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie - Liceum Profilowane Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące 5 Liceum Ogólnokształcące w Ustroniu 6 Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Liceum Profilowane Bez zawodu III Liceum Ogólnokształcące Im. W. Szybińskiego Bez zawodu

12 9 Liceum Ogólnokształcace w Skoczowie Bez zawodu II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Bez zawodu Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. M. Grodzieckiego Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego Bez zawodu Lp. Nazwa szkoły ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kod zawodu Nazwa zawodu Kucharz małej gastronomii Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2008 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 z danej szkoły Przewidywani absolwenci w końcu roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] Sprzedawca

13 Murarz Monter instalacji gazowych Malarz tapeciarz Blacharz samochodowy Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Cukiernik Piekarz Rzeźnik wędliniarz Stolarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 Zespól Szkól Ekonomiczno- Gastronomicznych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromonter [elektryk] zakładowy Kucharz małej gastronomii Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Zawodowych Fotograf

14 w Skoczowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Lakiernik samochodowy Blacharz samochodowy Ślusarz Monter maszyn i urządzeń przemysłowych Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej Cukiernik Piekarz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kaletnik Sprzedawca Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna w Skoczowie Kucharz małej gastronomii

15 Cukiernik Piekarz Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Budowlanych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Kucharz małej gastronomii Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Monter instalacji gazowych Malarz tapeciarz Stolarz Murarz Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Elektromonter instalacji elektrycznych Krawiec

16 Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów Biorąc pod uwagę strukturę zawodową absolwentów w powiecie cieszyńskim warto zestawić informację o kierunkach kształcenia w określonych zawodach z danymi dotyczącymi ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a takŝe szans na zatrudnienie w danym zawodzie. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2008 SZKOŁY WYśSZE Bezrobotni absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu, zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 Przewidywani absolwenci w roku Nauczyciel języka obcego ,00 (4):(3) w % Kod zawodu Nazwa zawodu SZKOŁY ŚREDNIE I POLICEALNE Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2008 Bezrobotni absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu, zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 Przewidywani absolwenci w roku Technik ochrony środowiska , Pracownik biurowy (zawód szkolny: Technik prac biurowych) (4):(3) w % , Technik technologii odzieŝy , Spedytor [zawód szkolny: Technik spedytor] Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] , , Asystent ekonomiczny [zawód ,35 16

17 szkolny: Technik ekonomista] Kelner , Technik rolnik , Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego , Technik telekomunikacji , Technik mechanik , Technik budownictwa , Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] Organizator obsługi turystycznej [zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej] , , Kucharz , Technik informatyk , Technik elektryk , Opiekun w domu pomocy społecznej , Technik elektronik Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] , Technik dentystyczny , MasaŜysta [zawód szkolny: Technik masaŝysta] , Muzyk , Asystent rachunkowości (zawód szkolny: Technik rachunkowości) ,72 17

18 W grupie szkół średnich i policealnych z terenu powiatu cieszyńskiego najwięcej osób kształciło się w zawodzie technika Ŝywienia i gospodarstwa domowego 123 osoby ( o jedną osobę mniej w porównaniu z 2007 rokiem), technika ekonomisty - 99 osoby (o 19 osób mniej w porównaniu z wcześniejszym rokiem), technika hotelarstwa 85 osób ( o 1 osobę mniej) oraz technika budownictwa 81 osoby (o 29 osób więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.) Natomiast biorąc pod uwagę procent osób rejestrujących się w danym zawodzie do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2008 roku w danym zawodzie najgorzej wygląda sytuacja technika mechanika, których 54,29% zarejestrowało się po ukończeniu szkoły oraz technika spedytora (52,94%). Na kolejnym miejscu są technicy budownictwa 45,67% i technicy technologii odzieŝy 42,85%. Najbardziej zaś celowe wydaje się kształcenie młodych osób w zawodach nauczyciela języka obcego, technika dentystycznego i technika prac biurowych, wśród których była najmniejsza liczba osób rejestrujących się w urzędzie po ukończeniu szkoły co oznacza, Ŝe osoby w tych zawodach dobrze radzą sobie na rynku pracy. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2008 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Bezrobotni absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu, zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 Przewidywani absolwenci w roku Bez zawodu ,55 (4):(3) w % Licea ogólnokształcące wykształciły w 2008 roku 1089 osób (o 298 osób mniej niŝ rok wcześniej), z których ponad 18% zarejestrowało się w urzędzie pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe absolwenci ci rejestrują się w duŝej mierze tylko czasowo, oczekując na egzaminy i wyniki egzaminów na studia. Pozostałe osoby choć bez zawodu dość często są takŝe zatrudniane przez pracodawców, którzy poszukują młodych, chętnych do pracy i nauki osób ze średnim wykształceniem. 18

19 Kod zawodu Nazwa zawodu ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2008 Bezrobotni absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu, zarejestrowani w PUP w całym roku 2008 Przewidywani absolwenci w roku Fotograf ,00 (4):(3) w % Krawiec , Piekarz , Ślusarz , Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej , , Kucharz małej gastronomii , Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych , , Monter instalacji gazowych , Stolarz ,33 19

20 Elektromonter instalacji elektrycznych , Sprzedawca , Cukiernik , Monter maszyn i urządzeń przemysłowych , Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] , Malarz tapeciarz , Murarz , Lakiernik samochodowy , Blacharz samochodowy , Rzeźnik wędliniarz , Kaletnik , Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej ,18 20

21 Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu cieszyńskiego szkolą najwięcej osób w zawodzie kucharza małej gastronomii 133 osób (o 17 osób więcej niŝ rok wcześniej). Kolejną grupę stanowią sprzedawcy 49 osób (o 13 więcej niŝ w roku ubiegłym) oraz mechaników pojazdów samochodowych 42 osoby ( o 2 osoby mniej w porównaniu z 2007 rokiem).natomiast biorąc pod uwagę procent osób rejestrujących się w danym zawodzie do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2008 roku najgorzej wygląda sytuacja kaletników i fotografów, z których wszyscy absolwenci zarejestrowali się w urzędzie pracy po ukończeniu szkoły. Na kolejnych miejscach byli lakiernicy samochodowi, monterzy elektronicy, blacharze samochodowi (z wszystkich tych zawodów około 50% osób zarejestrowało się w tutejszym urzędzie). Trzeba tu jednak dodać, Ŝe szkoły w wyŝej wymienionych zawodach ukończyło tylko po kilka osób co powoduje, iŝ osoby te mają duŝe szanse na znalezienie pracy. Sporządzili: Sylwia Walczak, Arkadiusz Grygierek PUP Cieszyn,

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 01.08.2013 r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

4. Edukacja. 2007 r. 1 Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu starogardzkiego na lata 2007-2013

4. Edukacja. 2007 r. 1 Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu starogardzkiego na lata 2007-2013 4. Edukacja Powiat starogardzki charakteryzuje ponadprzeciętna liczba obiektów szkolnych, uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych, średnich i zawodowych. Ponadto istnieją instytucje pozaszkolne, przygotowujące

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006. Spis treści Wstęp I. Bezrobocie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego...4 1. Cechy charakterystyczne powiatu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo