MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r.

2 Spis treści I. Wstęp II. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach w 202r.. 4 III. Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego... 4 IV. Wnioski... 9 Spis Wykresów Wykres : Liczba bezrobotnych i bezrobotnych absolwentów w latach Spis tabel Tabela : Absolwenci szkół z terenu powiatu myślenickiego według szkół i zawodów zarejestrowani w PUP w Myślenicach w końcu 202r Tabela 2: Bezrobotni absolwenci szkół funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego, zarejestrowani w pup w końcu roku 202 wg zawodów Tabela 3: Porównanie liczby absolwentów kończących szkoły funkcjonujące na terenie powiatu myślenickiego i zarejestrowanych w PUP w końcu 202r Tabela 4: Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego wg zawodów.. 4 Tabela 5: Przewidywany wzrost kształcenia w 203r. w szkołach powiatu myślenickiego... 5 Tabela 6: Przewidywany spadek kształcenia w 203r. w szkołach powiatu myślenickiego... 6 Strona 2 z 20

3 I. Wstęp. Niniejszy raport stanowi II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie myślenickim prognostyczną. Obejmującą analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych wg szkół i kierunków kształcenia za rok szkolny 20/202. W dobie gospodarki rynkowej szczególną uwagę należy poświęcić na dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb pracodawców na kwalifikacje zawodowe pracowników. Wdrożenie systemy monitorowania pomaga określić kierunki i natężenie zmian zachodzących w strukturze zawodowej na rynku pracy. Monitoring ma służyć osobom, które poszukują pracy przy uwzględnieniu dopasowania swoich kwalifikacji zawodowych do oczekiwań pracodawców. Ponadto pozwala ocenić spójność kształcenia i stanowi źródło informacji o procesie dostosowania edukacji do wymagań lokalnego rynku pracy. Duży napływ bezrobotnych w niektórych zawodach może w istotny sposób potęgować bezrobocie, co w połączeniu z brakiem doświadczenia zawodowego prowadzić może do wydłużenia się czasu pozostawania bez pracy. Przy opracowaniu raportu wykorzystano wyniki badań GUS, dane o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN, dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczące liczby zarejestrowanych absolwentów wg zawodów oraz rodzaju szkoły, a także informacje zawarte w raporcie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie myślenickim w roku 202. Strona 3 z 20

4 II. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach w 202r. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach na koniec 202r. zarejestrowanych było 650 osób bezrobotnych, w liczbie tej 772 (tj.,86% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) osób stanowili absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnim okresie notowany jest wzrost liczby osób bezrobotnych, przy wzroście ilości bezrobotnych absolwentów, co przedstawia poniższy wykres. Wykres : Liczba bezrobotnych i bezrobotnych absolwentów w latach bezrobotni absolwenci bezrobotni ogółem Absolwenci myślenickich szkół w liczbie 52 osoby stanowili 66,32% zarejestrowanych absolwentów i 7,86% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu. Zgodnie z danymi publikowanymi w SIO MEN w 202r. myślenickie szkoły opuściło 942 absolwentów. Zarejestrowane osoby legitymowały się wykształceniem: policealnym 9 osób, średnim technicznym 40 osób, ogólnokształcącym 24 osób, zawodowym 49 osób. Tabele poniżej ukazują liczbę absolwentów według szkół i zawodów oraz wg zawodów zarejestrowanych w PUP w końcu 202r. Tabela : Absolwenci szkół z terenu powiatu myślenickiego według szkół i zawodów zarejestrowani w PUP w Myślenicach w końcu 202r. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Szkoły policealne Kazimierza Wielkiego Technik ekonomista Strona 4 z 20

5 2 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Terapeuta zajęciowy 3 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Technik obsługi turystycznej 4 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Opiekun medyczny 2 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Bez zawodu 3 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych 9 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 6 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 3 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 5 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 3303 Technik elektryk 0 6 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 3408 Technik elektronik 2 7 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Technik informatyk Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Technik organizacji usług gastronomicznych 5 9 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 5200 Kucharz Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu 9 0 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik urządzeń sanitarnych Technik technologii żywności 2 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik ekonomista 5 3 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik usług fryzjerskich Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Bez zawodu 5 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 Dobczyce, ul. Górska Technik mechanik 0 Dobczyce, ul. Górska Technik rolnik 0 6 Technikum Żeromskiego 3504 Technik mechanik Technikum Żeromskiego 3204 Technik budownictwa 9 8 Technikum Żeromskiego Technik handlowiec 9 9 Technikum Żeromskiego Technik ekonomista 38 Technikum Żeromskiego Bez zawodu Technikum nr 2 3 Maja 97b Technik informatyk 3 2 Technikum nr 2 3 Maja 97b Technik architektury krajobrazu Technikum nr 2 3 Maja 97b Technik żywienia i gospodarstwa domowego 7 Technikum nr 2 3 Maja 97b Bez zawodu 7 23 Prywatne Technikum w Myślenicach Prywatne Technikum w Myślenicach Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr 2 Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego 54 Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Technik organizacji usług gastronomicznych Bez zawodu Technik mechanik Technik handlowiec 5200 Kucharz Bez zawodu 27 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik mechanik 4 28 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik informatyk 2 29 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik organizacji usług gastronomicznych 3 30 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik ekonomista 4 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Bez zawodu 2 Strona 5 z 20

6 3 Technikum Lubień Technik żywienia i gospodarstwa domowego 3 32 Technikum Lubień Technik hotelarstwa 5 33 Technikum Lubień Kucharz 0 Technikum Lubień Bez zawodu 0 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum 226 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy uzyskali tytuł zawodowy 40 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 86 Licea ogólnokształcące 34 I Liceum Ogólnokształcące Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach Jagiellońska Bez zawodu II Liceum ogólnokształcące Zdrojowa Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 3 Maja 97b Bez zawodu 3 Sułkowice, ul. Szkolna Bez zawodu 39 Liceum Profilowane Żeromskiego Bez zawodu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Wiśniowa Bez zawodu Kazimierza Wielkiego Bez zawodu 5 Wiśniowa Bez zawodu 0 Kazimierza Wielkiego Bez zawodu 3 3 Maja 97b Bez zawodu 2 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów liceum 28 Zasadnicze szkoły zawodowe 45 Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Szkolna 20a Elektromechanik pojazdów 47 Dobczyce, ul. Szkolna 20a 7520 Cukiernik 3 Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu 8 48 Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Bez zawodu 50 Żeromskiego Żeromskiego 540 Fryzjer 52 Żeromskiego Sprzedawca 8 Żeromskiego 7502 cieśla 0 54 Żeromskiego 7202 Murarz 55 Żeromskiego Posadzkarz 0 56 Żeromskiego Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 57 Żeromskiego 730 Malarz tapeciarz 58 Żeromskiego 7320 Lakiernik 59 Żeromskiego Żeromskiego Blacharz samochodowy Operator obrabiarek skrawających 6 Żeromskiego Ślusarz 0 62 Żeromskiego Strona 6 z 20

7 63 Żeromskiego 7403 Elektryk 2 64 Żeromskiego Elektromechanik pojazdów 9 65 Żeromskiego 7520 Cukiernik 2 66 Żeromskiego Piekarz 3 67 Żeromskiego Stolarz Żeromskiego Bez zawodu 7 Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach 3 Maja 97b Maja 97b Ślusarz 3 Maja 97b Maja 97b 7520 Cukiernik 3 3 Maja 97b Piekarz 0 3 Maja 97b Stolarz 0 3 Maja 97b 730 Malarz tapeciarz Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Sułkowice, ul. Szkolna Sprzedawca Piekarz Stolarz Bez zawodu 8 Sułkowice, ul. Szkolna Fryzjer 0 82 Sułkowice, ul. Szkolna Sprzedawca 0 83 Sułkowice, ul. Szkolna cieśla 0 84 Sułkowice, ul. Szkolna Murarz 0 85 Sułkowice, ul. Szkolna Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 86 Sułkowice, ul. Szkolna Lakiernik 0 87 Sułkowice, ul. Szkolna Sułkowice, ul. Szkolna Piekarz 0 89 Sułkowice, ul. Szkolna Stolarz 0 90 Lubień Lubień Fryzjer 92 Lubień Sprzedawca 3 93 Lubień Murarz 5 94 Lubień Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 95 Lubień Posadzkarz 0 96 Lubień Lakiernik 0 97 Lubień Cukiernik 2 98 Lubień Stolarz 0 99 Lubień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 00 Lubień Elektryk 0 Lubień Strona 7 z 20

8 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 49 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 32 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego 52 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego nieposiadający tytułu zawodowego Tabela 2: Bezrobotni absolwenci szkół funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego, zarejestrowani w pup w końcu roku 202 wg zawodów. 234 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 202 % udział absolwentów wg zawodów do ogółu absolwentów zarejestrowanych w końcu 202r Bez zawodu (LO) 28 25,00% Bez zawodu (technikum, ZSZ) 06 20,70% Technik budownictwa 9,76% Technik urządzeń sanitarnych 2 0,39% Technik elektryk 0 0,00% Technik elektronik 2 0,39% Technik mechanik 6 3,3% Technik architektury krajobrazu 6,% Technik rolnik 0 0,00% Technik technologii żywności 0 0,00% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,95% Terapeuta zajęciowy 0,20% Technik ekonomista 48 9,38% Technik organizacji usług gastronomicznych 0,95% Technik informatyk 9 3,7% Technik obsługi turystycznej 2 0,39% Technik hotelarstwa 5 0,98% Kucharz 0,20% ,3% Fryzjer 2 2,34% Technik usług fryzjerskich 3 0,59% Sprzedawca 2 2,34% Technik handlowiec 0,95% Opiekun medyczny 2 0,39% Murarz 6 3,3% Cieśla 0 0,00% Posadzkarz 0 0,00% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 6,% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0 0,00% Malarz tapeciarz 2 0,39% Lakiernik 0,20% Blacharz samochodowy 0,20% Ślusarz 0,20% Operator obrabiarek skrawających 0,20% ,05% Elektryk 3 0,59% Elektromechanik pojazdów 0,95% Cukiernik 0,95% Piekarz 4 0,78% Stolarz 2 0,39% Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 4 0,78% Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół funkcjonujących 52 00,00% na terenie Powiatu Myślenickiego nieposiadający tytułu zawodowego Analizując dane dotyczące kierunków kształcenia w szkołach powiatowych można stwierdzić, że zarejestrowana młodzież ukończyła kształcenie w 33 profesjach. Zestawienie powyższych danych wyraźnie wskazuje iż zdecydowaną większość zarejestrowanych Strona 8 z 20

9 absolwentów szkół powiatu myślenickiego stanowią osoby bez zawodu, które ukończyły naukę w liceach ogólnokształcących (28 osób, tj. 25% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół powiatu), a także absolwenci szkół średnich zawodowych, policealnych i zawodowych, którzy najprawdopodobniej nie przystąpili lub nie zdali egzaminu zawodowego i tym samym nie uzyskali tytułu zawodowego (06 osób, tj. 20,70%). Trzeba zwrócić uwagę, że osób takich z każdym rokiem przybywa. W ubiegłym roku 7 osób, tj. 6,39% ogółu bezrobotnych absolwentów, nie uzyskało tytułu zawodowego. Łącznie w rejestrach Urzędu figurowało 234 absolwentów, którzy nie zdobyli zawodu. Osoby te, ze względu na brak kwalifikacji zawodowych, mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że część z nich podjęła dalsze kształcenie w systemie zaocznym lub została zaktywizowana instrumentami rynku pracy podjęli staż zawodowy lub szkolenie. Zawodami najliczniej reprezentowanymi przez zarejestrowanych absolwentów są: technik ekonomista 48 osób, mechanik pojazdów 3 osób, technik informatyk 9 osób, technik mechanik 6 osób, kucharz małej 6 osób, murarz 6 osób, fryzjer 2 osób, sprzedawca 2 osób cukiernik 0 osób, elektromechanik pojazdów 0 osób, technik handlowiec 0 osób, technik organizacji usług gastronomicznych 0 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 0 osób. Zestawiając powyższe dane z informacjami zawartymi w raporcie dotyczącym zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sporządzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, można stwierdzić, iż większość wskazanych zawodów należy do zawodów nadwyżkowy, tzn. liczba ofert pracy, które trafiają do urzędu jest znikoma lub w ogóle nie ma na nie zapotrzebowania. Tutaj też pojawia się problem braku wystarczających kwalifikacji do podjęcia samodzielnej pracy (np. technik ekonomista praca w księgowości). Reagując na wskazane problemy Urząd adresuje programy rynku pracy (szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane) do absolwentów potrzebujących wsparcia. Najmniej rejestrujących się absolwentów legitymowało się zawodem: terapeuta zajęciowy osoba, kucharz osoba, lakiernik osoba, blacharz samochodowy osoba, ślusarz osoba, operator obrabiarek skrawających osoba. Strona 9 z 20

10 Tabela 3: Porównanie liczby absolwentów kończących szkoły funkcjonujące na terenie powiatu myślenickiego i zarejestrowanych w PUP w końcu 202r. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 202 Bezrobotni absolwenci zarejestrow ani w PUP w końcu roku Szkoły policealne Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Kazimierza Wielkiego (7):(6) w % Technik ekonomista 6 6,67 Zdrojowa Terapeuta zajęciowy 4 7,4 Zdrojowa Technik obsługi turystycznej ,33 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Opiekun medyczny ,69 Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Zdrojowa Bez zawodu 3 Ogółem liczba absolwentów szkół policealnych 52 9,3 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 6 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów szkół policealnych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 3 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 5 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 3303 Technik elektryk 6 0 0,00 6 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 3408 Technik elektronik ,3 7 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Technik informatyk 29 5,24 8 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Technik organizacji usług gastronomicznych 28 5,86 9 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a 5200 Kucharz 3 7,69 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu 9 0 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik urządzeń sanitarnych Technik technologii żywności , ,00 2 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik ekonomista 6 5 3,25 3 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik usług fryzjerskich ,38 4 Technikum Nr 2 Dobczyce, ul. Górska Bez zawodu 5 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 Dobczyce, ul. Górska Technik mechanik 0 0,00 5 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 Dobczyce, ul. Górska Technik rolnik 6 0 0,00 6 Technikum Żeromskiego 3504 Technik mechanik 30 36,67 Technikum Żeromskiego 3204 Technik budownictwa ,00 8 Technikum Żeromskiego Technik handlowiec ,00 9 Technikum Żeromskiego Technik ekonomista ,78 Technikum Żeromskiego Bez zawodu Technikum nr 2 3 Maja 97b Technik informatyk ,24 2 Technikum nr 2 3 Maja 97b Technikum nr 2 3 Maja 97b Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego , ,82 Technikum nr 2 3 Maja 97b Bez zawodu 7 Prywatne Technikum w Myślenicach Prywatne Technikum w Myślenicach Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego 54 Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Technik organizacji usług gastronomicznych 2, Bez zawodu Technik mechanik 5, Technik handlowiec 9, 5200 Kucharz 7 0 0,00 Strona 0 z 20

11 Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr 2 Kazimierza Wielkiego Bez zawodu 27 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik mechanik 2 4 9,05 28 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik informatyk 2 4,76 29 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik organizacji usług gastronomicznych ,50 30 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Technik ekonomista ,00 Technikum Sułkowice, ul. Szkolna Bez zawodu 2 3 Technikum Lubień Technik żywienia i gospodarstwa domowego 6 3 8,75 32 Technikum Lubień Technik hotelarstwa ,82 33 Technikum Lubień Kucharz 0 0 0,00 Technikum Lubień Bez zawodu 0 Ogółem liczba absolwentów technikum ,80 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy uzyskali tytuł zawodowy 40 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów technikum, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego 86 Licea ogólnokształcące 34 I Liceum Ogólnokształcące Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu ,86 35 I Liceum Ogólnokształcące Jagiellońska im. Tadeusza Kościuszki w 8 Myślenicach Bez zawodu ,50 36 II Liceum ogólnokształcące Zdrojowa Bez zawodu ,83 37 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 Maja 97b Bez zawodu ,86 38 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Sułkowice, ul. Szkolna Bez zawodu 00,00 39 Liceum Profilowane Żeromskiego Bez zawodu ,00 Prywatne Liceum 40 Ogólnokształcące dla dorosłych Wiśniowa Bez zawodu 0 0, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Nr 2 Nr 2 Nr 2 Kazimierza Wielkiego Bez zawodu ,5 Wiśniowa Bez zawodu ,00 Kazimierza Wielkiego Bez zawodu ,62 3 Maja 97b Bez zawodu ,00 Ogółem liczba absolwentów liceum ,56 Zasadnicze szkoły zawodowe Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Szkolna 20a Elektromechanik pojazdów 2 2 9,52 3 7,69 Dobczyce, ul. Szkolna 20a 7520 Cukiernik ,33 Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu 8 Dobczyce, ul. Górska Dobczyce, ul. Górska Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych , ,38 Dobczyce, ul. Górska Bez zawodu Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego , Fryzjer 37 29, Sprzedawca , cieśla 0 0, Murarz 30 36, Posadzkarz 0 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,50 Strona z 20

12 Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Prywatna w Myślenicach Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego 730 Malarz tapeciarz 3 33, Lakiernik 00, Blacharz samochodowy 4 25, Operator obrabiarek skrawających 9, Ślusarz 3 0 0, , Elektryk , Maja 97b Elektromechanik pojazdów 9 8, Cukiernik , Piekarz , Stolarz 8 2, Bez zawodu ,00 3 Maja 97b Ślusarz 3 33,33 3 Maja 97b ,00 3 Maja 97b 7520 Cukiernik ,00 3 Maja 97b Piekarz 3 0 0,00 3 Maja 97b Stolarz 2 0 0,00 3 Maja 97b 730 Malarz tapeciarz 00,00 Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Sułkowice, ul. Szkolna ,00 0 0, Sprzedawca 6 6, Piekarz 00, Stolarz 00, Bez zawodu 5 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Fryzjer 4 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Sprzedawca 7 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna cieśla 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Murarz 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Lakiernik 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna ,00 Sułkowice, ul. Szkolna Piekarz 0 0,00 Sułkowice, ul. Szkolna Stolarz 0 0 0,00 Lubień ,22 Lubień Fryzjer 5 20,00 Lubień Sprzedawca ,00 Strona 2 z 20

13 Lubień Murarz ,56 Lubień Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 4 25,00 Lubień Posadzkarz 0 0,00 Lubień Lakiernik 0 0,00 Lubień Cukiernik ,00 Lubień Stolarz 2 0 0,00 Lubień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0 0,00 Lubień Elektryk 00,00 Lubień ,67 Ogółem liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych ,8 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy uzyskali tytuł zawodowy 32 Liczba zarejestrowanych w PUP absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego Ogółem absolwenci szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego ,36 Strona 3 z 20

14 III. Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego Poddając analizie dane publikowane w Systemie Informatycznym Oświaty można stwierdzić, że w 203 r. nastąpi wzrost kształcenia w 8 profesjach. Największy wzrost odnotujemy w zawodach: kucharz wzrost o 2 absolwentów, terapeuta zajęciowy wzrost o 8 absolwentów, stolarz wzrost o 7 absolwentów, technik organizacji usług gastronomicznych wzrost o 6 absolwentów. Niestety obserwacja zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy w 202 roku pozwala stwierdzić, że należą one do zawodów nadwyżkowych. Szybko pracę podejmują najlepsi absolwenci, pozostali zaś zasilają rejestry osób bezrobotnych. Szczegółowe dane dotyczące wzrostu i spadku kształcenia w powiecie myślenickim wg zawodów obrazuje tabela poniżej. Tabela 4: Wzrost i spadek kształcenia w szkołach Powiatu Myślenickiego wg zawodów. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 202 Przewidywani absolwenci w roku 203 Wzrost / spadek kształcenia % wzrostu / spadku kształcenia Bez zawodu ,% Technik budownictwa ,% Technik urządzeń sanitarnych ,00% Technik elektryk ,75% Technik elektronik ,4% Technik mechanik ,0% Technik architektury krajobrazu ,4% Technik rolnik ,00% Technik technologii żywności ,00% Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,26% Terapeuta zajęciowy ,4% Technik ekonomista ,3% Technik organizacji usług gastronomicznych ,70% Technik informatyk ,57% Technik obsługi turystycznej ,00% Technik hotelarstwa ,46% 5200 Kucharz ,00% ,2% Fryzjer ,52% Technik usług fryzjerskich ,00% Sprzedawca ,4% Technik handlowiec ,77% Opiekun medyczny ,38% Murarz ,00% Cieśla ,00% Posadzkarz ,00% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,69% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ,00% Malarz tapeciarz ,00% Lakiernik ,33% Strona 4 z 20

15 Blacharz samochodowy ,00% Ślusarz ,00% Operator obrabiarek skrawających ,% ,48% Elektryk ,33% Elektromechanik pojazdów ,% Cukiernik ,% Piekarz ,05% Stolarz ,67% Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,00% Ogółem liczba absolwentów ,65% Przewidywany wzrost kształcenia w poszczególnych szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego obrazuje tabela poniżej. Tabela 5: Przewidywany wzrost kształcenia w 203r. w szkołach powiatu myślenickiego. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 202 Przewidywani absolwenci w roku 203 wzrost kształcenia Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia Szkoła Policealna Turystyki i 2 Zdrowia Szkoły policealne Zdrojowa Terapeuta zajęciowy Zdrojowa Opiekun medyczny Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 3 Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Technik informatyk Technikum Dobczyce, ul. Szkolna 20a Prywatne Technikum w Myślenicach Kazimierza Wielkiego Technikum Lubień Technik organizacji usług gastronomicznych Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum Lubień Kucharz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach Jagiellońska 8 Licea ogólnokształcące Bez zawodu II Liceum ogólnokształcące Zdrojowa Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Profilowane Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Prywatna w Myślenicach 3 Maja 97b Bez zawodu 7 8 Żeromskiego Bez zawodu Wiśniowa Bez zawodu Zasadnicze szkoły zawodowe Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Szkolna 20a Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego 3 Maja 97b Kazimierza Wielkiego Elektromechanik pojazdów Malarz tapeciarz Elektryk Cukiernik Strona 5 z 20

16 20 Prywatna w Myślenicach Kazimierza Wielkiego Sułkowice, ul. Szkolna Sułkowice, ul. Szkolna Fryzjer Sułkowice, ul. Szkolna Murarz Sułkowice, ul. Szkolna Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2 25 Sułkowice, ul. Szkolna Piekarz Sułkowice, ul. Szkolna Stolarz Lubień Fryzjer Lubień Murarz Lubień Stolarz Lubień Analizując dane dotyczące wielkości przewidywanej w 203r. liczby absolwentów szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myślenickiego generalnie odnotowano spadek kształcenia młodzieży (łącznie 20,64%), jest to związane głównie z problemem niżu demograficznego i spadkiem liczby osób, który będzie narastał i pogłębiał się w kolejnych latach. Największy spadek kształcenia w 203r. zauważyć można w liceach ogólnokształcących (mniej 25 osób) oraz na kierunkach: technik ekonomista mniej o 42 osoby, technik mechanik mniej o 38 osób, technik usług fryzjerskich mniej o 32 osoby, mechanik pojazdów mniej o 32 osoby, technik urządzeń sanitarnych mniej o 23 osoby, technik elektronik mniej o 22 osoby. Przewidywany spadek kształcenia w szkołach powiatu myślenickiego w 203r. obrazuje tabele poniżej. Tabela 6: Przewidywany spadek kształcenia w 203r. w szkołach powiatu myślenickiego. Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 202 Przewidywani absolwenci w roku 203 Spadek kształcenia Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia 5 Technikum 6 Technikum 9 Technikum 0 Technikum Nr 2 Technikum Nr 2 2 Technikum Nr 2 Kazimierza Wielkiego Zdrojowa 8 Szkoły policealne Technik ekonomista Technik obsługi turystycznej Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Górska 3 Dobczyce, ul. Górska 3 Dobczyce, ul. Górska Technik elektryk Technik elektronik Kucharz Technik urządzeń sanitarnych Technik technologii żywności Technik ekonomista Strona 6 z 20

17 3 Technikum Nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 3 6 Technikum Technikum 8 Technikum 9 Technikum 20 Technikum nr 2 2 Technikum nr 2 22 Technikum nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr 27 Technikum 28 Technikum 29 Technikum 30 Technikum Dobczyce, ul. Górska 3 Dobczyce, ul. Górska 3 Dobczyce, ul. Górska 3 Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego 3 Maja 97b 3 Maja 97b 3 Maja 97b Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Kazimierza Wielkiego Sułkowice, ul. Szkolna 34 Sułkowice, ul. Szkolna 34 Sułkowice, ul. Szkolna 34 Sułkowice, ul. Szkolna Technik usług fryzjerskich Technik mechanik Technik rolnik Technik mechanik Technik budownictwa Technik handlowiec Technik ekonomista Technik informatyk Technik architektury krajobrazu Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik mechanik Technik handlowiec Kucharz Technik mechanik Technik informatyk Technik organizacji usług gastronomicznych Technik ekonomista Technikum Lubień Technik hotelarstwa I Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla 38 dorosłych Prywatne Liceum 4 Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Prywatne Uzupełniające 42 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Nr 2 Nr Licea ogólnokształcące Dobczyce, ul. Szkolna 20a Bez zawodu Sułkowice, ul. Szkolna Bez zawodu 0 - Kazimierza Wielkiego Bez zawodu Wiśniowa Bez zawodu Kazimierza Wielkiego 3 Maja 97b Dobczyce, ul. Szkolna 20a Dobczyce, ul. Górska 3 Dobczyce, ul. Górska 3 Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Bez zawodu Bez zawodu Zasadnicze szkoły zawodowe 7520 Cukiernik Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych Fryzjer Sprzedawca cieśla Murarz Posadzkarz 0 - Strona z 20

18 Prywatna w Myślenicach Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego 3 Maja 97b 3 Maja 97b 3 Maja 97b 3 Maja 97b 3 Maja 97b Kazimierza Wielkiego Sułkowice, ul. Szkolna 34 Sułkowice, ul. Szkolna 35 Sułkowice, ul. Szkolna Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Malarz tapeciarz Blacharz samochodowy Operator obrabiarek skrawających Ślusarz Elektromechanik pojazdów Piekarz Stolarz Cukiernik Piekarz Stolarz Malarz tapeciarz Sprzedawca Sprzedawca cieśla Lakiernik 0-87 Sułkowice, ul. Szkolna Lubień Lubień Sprzedawca Lubień Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Lubień Cukiernik 2-99 Lubień Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 0-00 Lubień Elektryk 0 - Prognozy dla powiatu myślenickiego na 203r wskazują, że ogólnie zmniejszy się liczba absolwentów szkół o 20,64%. Największy spadek planowany jest w szkołach średnich zawodowych: szkoły policealne bez zmian, szkoły średnie zawodowe 92 osoby, licea ogólnokształcące 25 osób szkoły zawodowe 84 osób Największy odsetek abiturientów będzie legitymowało się wykształceniem: policealnym zawodowym 52 osoby tj. 3,37% średnim zawodowym 497 osób tj. 32,25%, ogólnokształcącym 648 osób tj. 42,05%, zasadniczym zawodowym 344 osoby tj. 22,32% Strona 8 z 20

19 IV. Wnioski Dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego, pochodzą ze szkół działających w 202r na terenie powiatu, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 8: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia; Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, ul. Żeromskiego : Liceum Profilowane, Technikum nr, nr ; Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3 Maja 97b: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Technikum nr 2, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr, ; Szkoły Prywatne dla Dorosłych, ul. Kazimierza Wielkiego : Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Myślenicach, Prywatne Technikum w Myślenicach, Prywatne Technikum Uzupełniające dla dorosłych nr, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, Prywatna ; Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myślenicach, ul. Zdrojowa 6; Zespół Szkół w Dobczycach, ul. Szkolna 20a: I Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr, nr ; Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach, ul. Górska 3: Technikum nr 2, nr 2 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34: Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Jana Kantego, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum im. Karola Wojtyły, im. Wojska Polskiego, Strona 9 z 20

20 Szkoła Policealna; Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych; Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino, Lubień 20: Technikum,. Część z absolwentów powyższych szkół znalazła się w rejestrze osób bezrobotnych. Analiza danych dotyczących absolwentów szkół średnich zawodowych, pozostających w rejestrach prowadzonych przez PUP, wykazuje, że stanowią oni niewielki, choć coraz większy odsetek zarejestrowanych osób. Większość osób kończących szkoły posiada już zawód, więc samodzielnie poszukuje pracy na rynku krajowym i zagranicznym, a uzyskanie świadectwa dojrzałości, daje im również możliwość kontynuacji kształcenia. Zdecydowanie największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia (por. liczba bezrobotnych w stosunku do absolwentów) miały osoby nieposiadające zawodu. Tu należy jednak podkreślić, że większość zarejestrowanych absolwentów kontynuuje naukę w systemie zaocznym w szkołach wyższych lub policealnych. Absolwenci szkół zawodowych kontynuują naukę na wyższym poziomie w zawodzie wyuczonym, bądź decydują się na zdobycie kolejnego zawodu, który ułatwi im znalezienie zatrudnienia. Należy przy tym pamiętać, że w związku z tym, iż absolwenci szkół uzupełniających często posiadali już zawód, trudno ocenić, który z posiadanych zawodów umożliwił im znalezienie zatrudnienia. W trakcie rozmów z absolwentami często pojawia się problem związany z zamiarem poszukiwania zatrudnienia w zawodzie niezgodnym z kierunkiem kształcenia. Jest to zjawisko dość powszechne wśród absolwentów wszystkich typów szkół. W opinii Urzędu może to być związane z nieprzemyślanym wyborem szkoły lub koniecznością podjęcia kształcenia niezgodnie z predyspozycjami w sytuacji np. braku miejsc na wybranym kierunku. Kolejnym zauważalnym problemem jest brak wiedzy i doświadczenia wystarczających do samodzielnego wykonywania zawodu wyuczonego mimo posiadania dyplomu ukończenia szkoły. Z kolei dla pracodawców ważne są przede wszystkim umiejętności potencjalnego pracownika, dlatego kierują swoje oferty głównie do osób samodzielnie wykonujących pracę na stanowiskach. Urzędy Pracy wspierają absolwentów w zdobyciu praktycznych umiejętności poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach i stażach zawodowych. Raport został opracowany przez pracownika PUP w Myślenicach: Annę Ochender-Strzelec Strona 20 z 20

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU ( II część raportu za 2013 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo