Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego w 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego w 2013 r."

Transkrypt

1 Lubelskie Województwo Samorządowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego w 2013 r. Wydatki razem , , , ,62 Wydatki bieżące , , , ,37 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,57 0, , ,31 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,68 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,68 0,00 0, , , dotacja z budżetu państwa ("9") ,00 0,00 0, , , dotacja z budżetu państwa ("9") ,68 0,00 0, ,68 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,89 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,89 0, , ,63 EFS, VIII Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") ,89 0, , ,63 VI Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") , ,00 0, ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek ,00 0,00 0, ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych PTiD - środki własne, b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 PTiD - środki z Funduszu Kolejowego, b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 1 z 14

2 PTiD ,00 0,00 0, ,00 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, ,00 PiT ,00 0,00 0, ,00 Dział 720 Informatyka ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , b. środków europejskich ("7") 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , dotacja z budżetu państwa ("9") 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , b. środków europejskich ("7") 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , dotacja z budżetu państwa ("9") ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 2 z 14

3 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z EFS , środki z b. państwa na realizację programów operacyjnych ("8") 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 EFS , dotacja z budżetu państwa ("9") ,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 PiT ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom DKPE - na zamykanie ZPORR ,00 0,00 0, ,00 DKPE - na zamykanie ZPORR ,00 0,00 0, ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Medycyna pracy ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - WOMP CP-L w Lublinie ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Programy polityki zdrowotnej ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych ZiPS ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 3 z 14

4 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych ZiPS ,00 0,00 0, ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Centra integracji społecznej ,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacja na pierwsze wyposażenie CIS ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Dotacja na pierwsze wyposażenie CIS ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 0, ,00 Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, , środki unijne ("7") 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 D OP ,00 0,00 0, ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,62 0, ,06 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 4 z 14

5 Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0,00 0, ,00 sektora finansów publicznych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek ,00 0,00 0, ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,00 0, ,13 VI Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") , ,00 0, ,00 VII Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") ,13 0,00 0, ,13 Rozdz Pozostała działalność , ,62 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,62 0, ,93 EFS, IX Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") ,79 0, , ,17 VII Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") , ,00 0, ,76 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , ,00 Rozdz Teatry ,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 0, , ,00 instytucji kultury KEiS - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie ,00 0, , ,00 KEiS - Teatr Muzyczny w Lublinie ,00 0, , ,00 Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 0, , ,00 instytucji kultury KEiS - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie ,00 0, , ,00 KEiS - Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie-wkład do ,00 0,00 0, ,00 projektów z MKiDN Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 0, , ,00 instytucji kultury KEiS - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ,00 0, , ,00 Rozdz Biblioteki ,00 0, , ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 5 z 14

6 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury KEiS - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, r., b. województwa ('0") ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Muzea ,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 0, , ,00 instytucji kultury KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ,00 0, , ,00 KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ,00 0, , ,00 KEiS - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzeum Lubelskie w Lublinie - dla Muzeum Regionalnego w ,00 0,00 0, ,00 Kraśniku Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, ,00 KEiS ,00 0,00 0, ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe , , , ,25 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 6 z 14

7 RiŚ, 2013 r., b.województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,65 0,00 0, ,65 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,65 0,00 0, , ,65 0,00 0, , , dotacja z budżetu państwa ("9") ,00 0,00 0, , , dotacja z budżetu państwa ("9") ,65 0,00 0, ,65 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 VI Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 PTiD r. - b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 RPO, , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 D PTiD r., - b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 D PTiD r., - b. województwa ("0") 0,00 0, , ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 7 z 14

8 ,00 0,00 0, ,00 RPO, , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,19 0,00 0, ,19 Rozdz Komendy wojewódzkie Policji ,19 0,00 0, , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub ,19 0,00 0, ,19 dofinansowanie zadań inwestycyjnych MiI - Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili czyn karalny, , b. województwa ("0") ,19 0,00 0, ,19 OP-z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy ,00 0,00 0, ,00 Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 2012 r., b.województwa ("0") Rozdz Straż Graniczna ,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu, motocykla i myjki ciśnieniowej dla Strazy ,00 0,00 0, ,00 Granicznej Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora ,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Borki, 2013 r., b. województwa ("0") 5 000,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Bystrzejowice Drugie, 2013 r., b ,00 0,00 0, ,00 województwa ("0") OP - Dotacja dla OSP Janiszkowice, 2013 r., b. województwa 5 000,00 0,00 0, ,00 ("0") OP - Dotacja dla OSP Kłoczew, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Kolechowice Kolonia, 2013 r., b ,00 0,00 0, ,00 województwa ("0") OP - Dotacja dla OSP Ksawerynów, 2013 r., b. województwa ,00 0,00 0, ,00 ("0") OP - Dotacja dla OSP Orzechów Nowy, 2013 r., b ,00 0,00 0, ,00 województwa ("0") OP - Dotacja dla OSP Paszki Duże, 2013 r., b. województwa ("0") 5 000,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 8 z 14

9 OP - Dotacja dla OSP Pieszowola, 2013 r., b. województwa ("0") OP - Dotacja dla OSP Piotrowice Wielkie, 2013 r., b. województwa ("0") 5 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Tuszów, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Wohyń, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 OP - Dotacja dla OSP Żuków, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 KEiS r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia , , , ,28 Rozdz Szpitale ogólne , ,50 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,50 0, ,21 ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki ,00 0,00 0, ,00 zdrowotnej w zakresie onkologii, , b. województwa ZiPS - Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ w Lublinie, 2013 r., 0,00 0, , ,00 b. województwa ("0") ZiPS - OSzK SPZOZ w Lublinie - Podniesienie poziomu opieki ,71 0,00 0, ,71 zdrowotnej, 2013, b. województwa ("0") ZiPS - SP SW im. J. Bożego w Lublinie, 2013 r. b , ,50 0, ,50 województwa ("0") ZiPS - SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, 2013 r., ,00 0,00 0, ,00 b. województwa ("0") ZiPS - SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ,00 0,00 0, , r., b. województwa ("0") ZiPS - SP WSS w Chełmie, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - SP WSS w Chełmie, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - SP WSS w Chełmie, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - SP WSS w Chełmie, 2013 r., b.województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - WSS im. St. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 9 z 14

10 ZiPS - WSS im. St. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, 2013 r., b. województwa ("0") ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania, , b. województwa ("0") ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki ,20 0,00 0, ,20 zdrowotnej, , b. województwa ("0") ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki ,80 0,00 0, ,80 zdrowotnej, , dotacja z b. państwa ("0") ZiPS - WSS w Chełmie, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 ZiPS - WSzS w Białej Podlaskiej - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania, , b.województwa ("0") ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, , b.województwa ("9") ZiPS - WSS im.st.wyszyńskiego w Lublinie, Poprawa jakosci świadczeń na Oddziale Ratunkowym, 2013 r., b.województwa "9" ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy, , b.województwa ("9") ,51 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,99 Rozdz Lecznictwo psychiatryczne ,00 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0, , ,00 ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego 0,00 0, , ,00 SPZOZ w Lublinie, 2013 r., b. województwa ("0") ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, ,00 0,00 0, ,00 r., b. województwa ("0") Rozdz Ratownictwo medyczne ,56 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,56 0,00 0, ,56 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 10 z 14

11 ZiPS - Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Poprawa jakości środowiskowej i dostępności świadczeń ratow. medycznego na obszarze powiatów Chełm,Krasnystaw,Włodawa, 2013r., b.województwa ("9") ,56 0,00 0, ,56 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Centra integracji społecznej ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora ,00 0,00 0, ,00 Dotacja na pierwsze wyposażenie CIS, 2013, ("0") ,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacja na pierwsze wyposażenie CIS, 2013 r. ("0") ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 0, ,00 Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług, , środki unijne ("7") ,00 0,00 0, ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,38 0, ,62 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy 9 754,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 VII Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") 9 754,00 0,00 0, ,00 Rozdz Pozostała działalność , ,38 0, , , ,38 0, ,62 EFS, IX Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") , ,38 0, ,62 VII Oś Priorytetowa POKL, dotacja z b. państwa ("9") 6 105,00 0,00 0, ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 11 z 14

12 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 RPO, , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 RPO, , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 0,00 0, ,51 Rozdz Teatry ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Dotacja z przeznaczeniem na "Zakup niezbędnych instrumentów i akcesoriów muzycznych", 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie renowacji ,00 0,00 0, ,00 nieużytkowanej części foyer Teatru, 2013 r., b. województwa Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 KEiS - wkład własny do projektu z MKiDN "Zakup ,00 0,00 0, ,00 instrumentów muzycznych" 2013 r., ("0") Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,52 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,52 0,00 0, ,52 KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabyt. kompleksu pałacowo-parkowego, , b.środków europejskich ("7) ,52 0,00 0, ,52 Rozdz Biblioteki ,80 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Dotacja dla WBP z przeznaczeniem na przystosowanie do ochrony przeciwpożarowej starych obiektów, r., budżet województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 12 z 14

13 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, r., b. środków europejskich ('7") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, r., b. województwa ('9") ,18 0,00 0, , ,18 0,00 0, , ,62 0,00 0, , ,62 0,00 0, ,62 Rozdz Muzea ,19 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 0, ,00 KEiS - "Zakup sprzętu i systemów komputerowych na potrzeby działalności kulturalnej" - wkład własny (programy KEiS - Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napędu JAS i kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie MWL r., b. województwa ("0") KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach RPO WL, , b.województwa ("0") ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 KEiS - MWL, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 KEiS - Przebudowa ogrodzenia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - przęsła metalowe na słupkach z rur, odcinek E-S, 2013 r., b. województwa ("0") ,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, , b. środków europejskich KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, , b.środków europejskich ("7") ,55 0,00 0, , ,59 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,13 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 13 z 14

14 KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, , b. środków europejskich ("7") 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,83 0,00 0, , ,64 0,00 0, ,64 KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów ,41 0,00 0, ,41 przed zniszczeniem, , b. województwa ("9") KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym ,23 0,00 0, ,23 Rozbudowa ekspozycji muzealnej, , Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 RPO , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0, ,00 Rozdz Obiekty sportowe ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 RPO , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 KEiS - realizacja programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ,00 0,00 0, ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa z dnia 25 listopada 2013 r. 14 z 14

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok plan roku 2013 Wydatki razem 347 273 254,38 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Wydatki razem 313 139 547,04 Wydatki bieżące 188 346 135,32 Dział 150 Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r.

Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r. Załącznik Nr 4 Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania Wydatki razem 475 003 303,14 124 959 498,82 26,31 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/295/ Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 września r 06-09- Województwa - BW Symbol Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol na rok Wydatki razem 526 460 624,36 Wydatki na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR V/2/3/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 marca 26 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 26 rok Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - WYDATKI MAJATKOWE

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - WYDATKI MAJATKOWE 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - WYDATKI MAJATKOWE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol Wydatki razem 526 460 624,36

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/355/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010r. 4 01009 Spółki wodne 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 6417 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r.

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 3565 UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo