Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy"

Transkrypt

1 Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego PRELEGENCI Wojciech Bigaj Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Kamila Bury Senior Associate, Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, Kancelaria Bird & Bird Tomasz Dobrzyński Wspólnik komandytariusz, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Arkadiusz Falecki LL.M. Prawnik, Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy Kamil Iwicki Ekspert ds. rynku gazu i energii, Kancelaria Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Dominik Sołtysiak Adwokat, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Małgorzata Żurawik-Szychowska Doktor nauk prawnych, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA

2 Program Dzień I PROGRAM, DZIEŃ I 9.00 Rejestracja, poranna kawa 9.30 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej a zapisy dot. Trójpaku energetycznego IRiESP jako wymóg prawa energetycznego Dominik Sołtysiak, Adwokat, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Faktyczny wpływ IRiESP na rynek energetyczny w jakim kierunku idą zmiany na rynku energetycznym możliwości i ograniczenia jakie IRiESP niesie ze sobą dla uczestników rynku Kamil Iwicki, Ekspert ds. rynku gazu i energii, Kancelaria GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Jak praktycznie przygotować się do wprowadzenia założeń IRIESP rodzaje umów pomiędzy uczestnikami rynku i różnice między nimi sytuacja dystrybutora po wprowadzeniu IRIESP prawa i obowiązki dystrybutora procedura i możliwości zmiany sprzedawcy w kontekście IRIESP, w tym wypowiedzenie umowy staremu sprzedawcy i zawarcie umowy z nowym sprzedawcą Daniel Borkowski, Radca prawny, Kancelaria Legal Partner Punkt wirtualny zasady jego funkcjonowania jak korzystać z możliwości jakie niesie ze sobą wprowadzenie punktu wirtualnego ograniczenia dot. obrotu paliwem gazowym w ramach punktu wirtualnego jakie warunki muszą spełniać uczestnicy rynku korzystający z punktu wirtualnego Arkadiusz Falecki, LL.M., Prawnik, Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy Przerwa na lunch Nominacja i opłaty za nietrafność prognoz nominacji nałożone przez OSP i OSD zasady układania nominacji krótkoterminowej i długoterminowej rodzaje i wysokość opłat za nietrafność prognoz nominacji, zasady ich naliczania Małgorzata Żurawik-Szychowska, Doktor nauk prawnych, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zakończenie pierwszego dnia warsztatów Przerwa na kawę

3 Program Dzień II PROGRAM, DZIEŃ II 9.00 Rejestracja, poranna kawa Alokacja paliwa gazowego i rozdzielenie paliwa między kilku uczestników rynku sposoby wyliczania ilości paliwa przypisanego do przekazania do dystrybucji w punkcie wejścia i odbieranego w punkcie wyjścia zasady dot. rozdzielania paliwa gazowego pomiędzy kilku uczestników rynku Tomasz Dobrzyński,Wspólnik komandytariusz, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Przerwa na kawę Rynek bilansujący wyliczanie zbilansowania po stronie operatora sieci przesyłowych i dystrybucyjnych problemy praktyczne i prawne dot. bilansowania sposoby bilansowania wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rynku katalog obowiązków OSP i OSD reguły przekazywania informacji pomiędzy operatorami i użytkownikami jakie są sposoby handlu wolumenami na rynku bilansującym platformy gazu giełda giełda gazu zasady dostarczania i odbieranie paliwa z giełdy gazu opłaty wnoszone operatorowi przesyłowemu Kamila Bury,Senior Associate, Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, Kancelaria Bird & Bird Przerwa na lunch Zagrożenia, nieoczekiwane konsekwencje wprowadzenia IRiESP sytuacja wprowadzenia IRiESP a brak rozporządzeń, podstaw prawnych w polskim prawodawstwie potencjalne zagrożenia i negatywne skutki wprowadzenia IRiESP dla OSP, OSD, odbiorcy końcowego Wojciech Bigaj, Radca prawny, Kancelaria GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Zakończenie warsztatów, wręczenia certyfikatów uczestnikom Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje ogólne WARSZTATY KIERUJEMY DO: Wydarzenie skierowane jest do Pracowników przedsiębiorstw gazowych i energetycznych. W szczególności do: Pracowników Działów Dystrybucyjnych Pracowników Działów Przesyłu Pracowników Działów Prawnych Pracowników Działów Obrotu Gazem Pracowników Działów Przyłączeń Specjalistów ds. Przyłączeń Specjalistów ds. Bilansowania Specjalistów ds. Pomiarów Pracowników Działów Eksploatacji Pracowników Działów Technicznych Pracowników Działów Sprzedaży Pracowników Działów Prawnych Pracowników Działów Organizacyjno - Prawnych Specjalista ds. Umów, Kontaktów, Transakcji Specjalistów ds. Zamówień i Administracji Zamówień Odbiorców końcowych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej bedąca wymogiem prawa energetycznego jest jednym z istotniejszych zapisów regulujących rynek gazowy i energetyczny w chwili obecnej. Aby przybliżyć Państwu problemy związane z implementacją jej założeń oraz możliwości jakie niesie ze sobą jej wprowadzenie dla uczestników rynku, przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne warsztaty mówiące o tym jak najlepiej przygotować się do tych zmian. Zaproszeni przez nas pelegenci omówią prawa i obowiązki jakie wynikają z postanowień Instrukcji dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dowiedzą się Państwo także m.in. jakie mozliwości obrotu paliwem otwiera wprowadzenie punktu wirtualnego, jak zmienią się procedury sprzedażowe, a także jakie problemy wiążą się z bilansowaniem, alokacją oraz nominacją paliwa. Dzięki naszym warsztatom poznają Państwo szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą omawiane zmiany oraz w jaki sposób skutecznie wykorzstać tę wiedzę w praktyce. ORGANIZATOR: MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. WIĘCEJ INFORMACJI: MIEJSCE WARSZTATÓW: Patrycja Kuriata tel.: Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

5 Prelegenci PRELEGENCI Wojciech Bigaj Radca prawny w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz wiodących przedsiębiorstw z branży energetycznej, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej PGNIG S.A. Dla podmiotów z branży gazowej opiniował projekty aktów prawnych oraz konsultował uwagi zgłaszane w ramach prac legislacyjnych (uwagi do projektu ustawy Prawo gazowe, projektu rozporządzenia taryfowego, projektu ustawy o efektywności gospodarczej, nowelizacja ustawy o zapasach). Był zaangażowany w prace nad projektem ustawy Prawo gazowe przygotowywanym na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznaczaniu Operatora Systemu Magazynowania paliwa gazowego (przygotowywanie koncepcji wyznaczenia OSM, udział w postępowaniach przed Prezesem URE). Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe, taryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w procedurach open season, a także w postępowaniach koncesyjnych. Autor szeregu opinii prawnych oraz opracowań dotyczących m.in. magazynowania paliw gazowych, wdrożenia inteligentnego opomiarowania w branży gazowej, prowadzenia rozliczenia w jednostkach energii, planów rozwojów przedsiębiorstw sieciowych, kompetencji regulacyjnych Prezesa URE w zakresie zatwierdzania taryf (stosowanie współczynników korygujących, odmowa zatwierdzenia taryfy, zmiana taryfy, zasady wyodrębniania kosztów uzasadnionych przy kalkulacji taryfy). Przygotowywał również opinie prawne dotyczące zgodności polskich aktów prawnych regulujących działalność sektora gazowego (m.in. w zakresie regulacji cen energii) z prawem Unii Europejskiej. Zaangażowany w bieżące doradztwo prawne świadczone na rzecz lokalnej gazowej spółki dystrybucyjnej (przygotowywanie i opiniowanie umów, doradztwo w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem URE, kwestie związane z nielegalnym poborem gazu, doradztwo w procesach inwestycyjnych). Doradzał także klientom z sektora elektroenergetycznego (m.in. w kwestiach związanych z zakupem energii ze źródeł odnawialnych, stosowaniem IRiESD, stosowaniem definicji odbiorcy końcowego), oraz przedsiębiorcom inwestującym w odnawialne źródła energii (biogazownie, źródła kogeneracyjne), m.in. w kwestiach środowiskowych. Autor szeregu artykułów o tematyce prawno-energetycznej. Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Daniel w swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość doradzać dla przedsiębiorstw z sektora gazowego, energetycznego i chemicznego, w tym aspekty środkowskowe. Od 2000r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca prawny w ramach kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master of Gas Business Management Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia). Od kilku lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. Języki: Polski, Angielski, Rosyjski. Tomasz Dobrzyński Wspólnik komandytariusz, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Wspólnik komandytariusz. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Na Uniwersytecie w Bochum/ Niemcy uzyskał tytuł LL.M. Równolegle ukończył również kurs prawa energetycznego i geologicznego w Institut für Berg- und Energierecht. Aktualnie jest doktorantem na Freie-Universität w Berlinie i pisze pracę z zakresu prawa energetycznego. Specjalizuje się w prawie energetycznym, handlowym i gospodarczym, prawie konkurencji, a w szczególności koncentracjach przedsiębiorstw, zamówieniach publicznych oraz zagadnieniach związanych z pomocą publiczną i absorpcją środków unijnych. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence oraz analiz przedprywatyzacyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych związanych z budową źródeł energetycznych, kogeneracyjnych i ciepłowniczych. Uczestniczy w projektach związanych z inwestycjami w energetykę wiatrową. Doradzał w negocjacjach związanych z obrotem gazem. Współuczestniczył w wielu postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w sporach z nim przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczy również w sporach sądowych związanych z prawem do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Współpracuje przy bieżącej obsłudze przedsiębiorstw energetycznych na rynku dolnośląskim i krajowym. Doradzał największym gminom w Polsce w procesach związanych z absorpcją środków unijnych oraz w procesach związanych z tworzeniem pierwszych w Polsce spółek komunalnych, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie in house.kieruje lub bierze udział w pracy w następujących departamentach: Departament doradztwa korporacyjnego, Departament prawa energetycznego, Departament transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, Departament prawa komunalnego, Departament prawa zamówień publicznych. Kamila Bury Radca prawny, Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, Kancelaria Bird & Bird Kieruje praktyką prawa energetycznego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w polskim biurze kancelarii Bird & Bird. Kamila Bury doradza przedsiębiorcom od 2007 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa energetycznego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a także w prawie handlowym (w tym fuzjach i przejęciach. Ponad 4 lata zdobywała doświadczenie w niemieckich kancelariach zarówno w kraju jak i za granicą, doradzając w zakresie prawa energetycznego, handlowego, fuzji i przejęć oraz prawa konkurencji. Podczas studiów LL.M. w Stanach Zjednoczonych pracowała także na uniwersytecie Vanderbilt w charakterze asystenta naukowego. W 2009 roku została wpisana na listę adwokatów (attorneyat-law) w stanie Nowy Jork. Występowała jako prelegent na licznych polskich i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu prawa energetycznego. Kamila Bury jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej, współautorką opinii prawnych na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ministerstwa Gospodarki, w tym m.in. Analizy skutków prawnych wprowadzenia zmian w echanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źrodeł odnawialnych w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach. Dyplom z prawa obroniła na Uniwersytecie Gdańskim. W 2006 roku ukończyła studia LL.M. w Niemczech (Uniwersytet H. Heine w Düsseldorfie) zaś w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych (Vanderbilt University). Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim

6 PRELEGENCI Arkadiusz Falecki LL.M. Prawnik, Kancelaria GWW Woźny i Wspólnicy Arkadiusz Falecki pracuje w departamencie paliwowo energetycznym kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy od lutego 2010 r. Specjalizuje się w prawie energetycznym, z uwzględnieniem spraw kontraktowych, obrotu energią oraz aspektów regulacyjnych i infrastrukturalnych sektora energetycznego. Przygotowywał projekty legislacyjne m.in. projekt ustawy - prawo gazowe dla Izby Gospodarczej Gazownictwa, opinie i umowy z zakresu prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa cywilnego dla podmiotów sektora energetycznego. W latach pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki ostatnio zajmując stanowisko radcy prezesa w Departamencie Promowania Konkurencji. Wcześniej związany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie w ramach Departamentu Ochrony Konkurencji prowadził postępowania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, badania rynków właściwych i siły rynkowej przedsiębiorstw. Autor i współautor wielu publikacji, m.in. komentarza do prawa energetycznego, pod. redakcją M. Swory i Z. Murasa, WoltersKluwer 2010; komentarza do polskiego prawa antymonopolowego w Competition Law in Western Europe and the USA, Kluwer Law International Kamil Iwicki Ekspert ds. rynku gazu i energii, Kancelaria Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Od czerwca 2012 r. zajmuje stanowisko Eksperta ds. Rynku Gazu i Energii w Kancelarii Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz. W latach pracował jako główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. Przygotowywał projekty kolejnych nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Opracowywał także szereg aktów prawnych niższej rangi, wydawanych przez Ministra Gospodarki, m.in. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, a także rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Jest współautorem tzw. trójpaku energetycznego (tj. projektów ustaw Prawo gazowe, Prawo energetyczne oraz o odnawialnych źródłach energii). Jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki brał udział w pracach Komitetu ds. gazu przy Komisji Europejskiej, w którym zajmował się przygotowywaniem projektów aktów prawa Unii Europejskiej (m.in. wytycznych do rozporządzenia nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Dominik Sołtysiak Adwokat, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak 10 lat doświadczenia zawodowego. Współpracuje z BSJP od 2007 roku. Przed dołączeniem do BSJP współpracował z jedną z wiodących kancelarii niemieckich. Specjalista w zakresie prawa energetycznego. Doświadczenie z zakresu prawa handlowego, spółek, transakcji nieruchomościowych oraz prawa ochrony środowiska.członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (2005). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz studia na Universität des Saarlandes w Saarbrücken (2002), zdobywca nagrody VONTOBEL dla najlepszej pracy magisterskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2002).Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa energetycznego.wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Dominik Sołtysiak jest członkiem zespołu prawa energetycznego oraz praktyki energii odnawialnej. Małgorzata Żurawik-Szychowska Doktor nauk prawnych, CWW Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Od 2010r Radca prawny w Politechnice Łódzkiej, gdzie zajmuje się: analizą dokumentów i oceną pod względem formalno prawnym;obsługą prawną spraw związanych z ochroną praw autorskich twórców. Ponadto bierze udział w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi.w ramach Kancelarii Prawnej świadczyła usługi prawne między innymi w następującym zakresie: tworzenie regulacji prawnych związanych z procesami zakupowymi w KGHM SA w Lubinie: Regulamin Procesów Zakupowych, Regulamin Komisji Przetargowych, Regulamin Zakupów.wsparcie dla firmy Inwerto sp. z o.o. w zakresie doradztwa prawnego dla Kampanii Węglowej dot. stosowania PZP przy dostawach, obsługa prawna spółek kapitałowych w tym tworzenie regulacji korporacyjnych,obsługa prawna ENERGA SA w Gdańsku w zakresie zagadnień korporacyjnych w szczególności konwersji akcji;obsługa prawna ENEA SA w zakresie postępowań przed Komisja Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inwestycji, obsługa prawna Departamentu handlu energią elektryczną; obsług prawna PGE SA oraz PGE GiE SA. w sprawach powierzonych przez klienta. Małgorzata Żurawik-Szychowska posiada znajomość rozwiązań prawnych dot. prawa gospodarczego w szczególności z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz ochrony środowiska, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Jest autorką publikacji dot. prywatyzacji i przekształceń własnościowych w szczególności w wydawnictwach uczelnianych, publikacji dot. sektora energetycznego.

7 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto Fax TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej jak stosować jej wymogi w praktyce?, termin: Cena zł + 23% VAT do 26 października 2012 r. Cena zł + 23% VAT po 26 października 2012 r.. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 26 października 2012 r., zł + 23% VAT po 26 października 2012 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 26 października 2012 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 26 października 2012 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl Strona Tytułowa 11 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa główne zagadnienia warsztatów 嵣 嵣 Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej 嵣 嵣 Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Główne zagadnienia Prelegenci Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli główne założenia Główne zagadnienia dotyczące ustawy o systemie bilansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa KONFERENCJA Prelegenci Krzysztof Badowski Partner Zarządzający Roland Berger Prezes Zarzadu Hay Group Partner, Advisor Corporate Finance KPMG Marek Świątkowski Partner Domański Zakrzewski Palinka Zenon

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów

Bardziej szczegółowo