PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego- edycja 2

2 Spis treści 1. Charakterystyka e-learningu - rodzaje, modele, formy, tryby 2. E-learning, a szkolenia tradycyjne - podobieństwa, różnice, perspektywy 3. Blended learning - szkolenia mieszane 4. Narzędzia, mechanizmy, rozwiązania e-learning 5. Technologiczne uwarunkowania e-learningu 6. Międzynarodowe organizacje standaryzujące-przegląd stosowanych standardów komunikacyjnych, technicznych i jakościowych e-learning 7. Rentowność e-learningu - Koszty i zyski e-learningu 8. Efektywności e-learningu - metody oceny efektywności 9. Prognozy rozwój e-learningu

3 1. Charakterystyka e-learningu- rodzaje, modele, formy, tryby

4 Definicja e-learningu Nie istnieje ogólna powszechnie uznana definicja e-learningu Próby definiowania e-learningu są zawsze wykładnią doświadczeń i wizji osoby definiującej 4

5 Definicja e-learningu E-learning to model nauczania wykorzystujący technologię do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji, szkoleń oraz wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy oraz działań organizacji Lanc Dublin 5

6 Postulaty e-learningu 1. Jakość treści, a e-learning 2. Uczenie się jako proces e-learningowy 3. Personalizacja a e-learning 4. E-learning jako kultura uczenia się 5. E-learning jako technologia 6

7 3J e-learningu 3J e-learningu just for me: spersonalizowane szkolenia just in time: elastyczne czasowo just enough: uczenie się w stopniu wystarczającym 7

8 Miejsce e-learningu w systemie nauczania 8

9 e-learning jako system wspierania procesów, generowania, zdobywania, systematyzowania, przechowywania, udostępniania informacji wraz z procedurami przekształcania informacji w wiedzę. 9

10 Formy e-learningu Formy 10

11 Formy e-learningu CBT Computer Based Training (CBT) jako nośnik materiałów edukacyjnych wykorzystuje głównie płyty CD, DVD oraz inne zewnętrzne nośniki danych WBT Web Based Training (WBT) do przekazywania treści edukacyjnych wykorzystuje Internet lub zamknięte sieci komputerowe (intranet, extranet) 11 11

12 Tryby e-learningu Tryby 12

13 Tryby e-learningu Tryb asynchroniczny Komunikacja nie zachodzi w czasie rzeczywistym, a do jego jej realizacji wykorzystywane jest oprogramowanie wspierające komunikację grupową. np. forum dyskusyjne, listy dyskusyjne, poczta elektroniczna Tryb synchroniczny Wymiana wiedzy odbywa się w czasie rzeczywistym wirtualne zajęcia. np. zsynchronizowany czat tekstowy, komunikacja głosowa, wideokonferencje, wirtualna tablica 13 13

14 Podział e-learningu Podział ze względu na tryb dostępu: Off-line. Szkolenia, których treść może zostać pobrana z systemu szkoleń i przeglądana bez konieczności stałej komunikacji z portalem szkoleniowym On-line. Szkolenia, które muszą być przeprowadzane przy stałym połączeniu z portalem szkoleniowym 14

15 Rozwiązania e-learning Podział ze względu na informację zwracaną do systemu zarządzania : Szkolenia bez śledzenia (no tracking). System zarządzania nie gromadzi żadnych informacji na temat postępu użytkownika w szkoleniu Szkolenia ze śledzeniem postępu (tracking). Systemu zarządzania gromadzi informacje na temat postępu studenta lub wyniku przeprowadzonego szkolenia (automatyczne prowadzenie punktacji i oceny postępu) 15

16 Rozwiązania e-learning Szkolenia gotowe ( z półki ) gotowe rozwiązania szkoleniowe; odpowiedź na typowy problem Szkolenia spersonalizowane szkolenia gotowe zaadaptowane w pewnych aspektach do szczególnych potrzeb klienta Szkolenia dedykowane ( szyte na miarę ) szkolenia stworzone ściśle według oczekiwań klienta w odpowiedzi na jego specyficzne potrzeby 16

17 Rozwiązania e-learning Szkolenia gotowe ( z półki ) gotowe rozwiązania szkoleniowe; odpowiedź na typowy problem Szkolenia spersonalizowane szkolenia gotowe zaadaptowane w pewnych aspektach do szczególnych potrzeb klienta Szkolenia dedykowane ( szyte na miarę ) szkolenia stworzone ściśle według oczekiwań klienta w odpowiedzi na jego specyficzne potrzeby 17

18 Zalety i wady e-learningu dla szkolącego Redukcja kosztów szkolenia, głównie poprzez eliminację wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal itp. Oszczędność czasu wynikająca z eliminacji czynności przygotowawczych Efektywność szkoleń uzyskiwana poprzez odpowiednie skonstruowanie materiału dydaktycznego Możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji, aktualizacji i rozbudowy treści szkoleniowych Łatwość administrowania szkoleniami oraz możliwość monitorowania procesu szkolenia i postępów uczestników. Zalety e-learningu dla szkolonego Możliwość nauki w praktycznie dowolnym czasie i miejscu Indywidualizacja procesu szkoleniowego przez dostosowanie zakresu, intensywności, tempa i poziomu szkolenia do możliwości poszczególnych uczestników Dostęp osób do baz wiedzy, szkoleń oraz innych przydatnych informacji, co zwiększa możliwości samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem. 18

19 Zalety i wady e-learningu dla szkolącego Duży początkowy koszt szkolenia, który wzrasta w przypadku konieczności zaimplementowania platformy e-learningowej do zarządzania szkoleniami Konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury informatycznej dla prowadzenia tego rodzaju szkoleń W przypadku szczególnego rodzaju potrzeb szkoleniowych, które wymagają "żywego" kontaktu z innymi osobami inne formy szkolenia mogą okazać się bardziej skuteczne. E-learning doskonale natomiast sprawdza się w przypadku nauki przedmiotów ścisłych i technicznych. Wady e-learningu dla szkolonego Mniejsze możliwości interakcji z innymi uczestnikami szkoleń, tworzenia więzi między nimi poprzez nabywanie wspólnych doświadczeń oraz osobisty kontakt Problem z wewnętrzną motywacją i samodyscypliną osób uczących się, co ma znaczenie szczególnie w przypadku samokształcenia. 19

20 2. E-learning, a szkolenia tradycyjne - podobieństwa, różnice, perspektywy

21 21 e-learning a szkolenia tradycyjne

22 22 e-learning a szkolenia tradycyjne

23 3. Blended learning szkolenia mieszane

24 Blended learning - idea Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych elementów. Są tylko nowe kombinacje. G. Dryden 24

25 Blended learning w organizacji Blended learning to : Nauczanie mieszane Nauczanie hybrydowe Nauczanie komplementarne 25

26 Blended learning w organizacji narzędzia Model e-learning Model tradycyjny Synchroniczne seminaria prowadzone w sieci przez instruktora (np. wideo-konferencje, wirtualne klasy) demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat mentoring coaching seminaria i prelekcje wykłady, ćwiczenia konsultacje, spotkania etc. Asynchroniczne uczenie się przez samodzielną aktywność w sieci (poszerzanie wiedzy) lista dyskusyjna kursy CD-ROM samokształcenie zadania domowe samokształcenie - czytanie literatury fachowej, itp. kasety audio i wideo 26

27 Blended learning - porównanie modeli kształcenia Nauczanie tradycyjne Nauczanie zdalne e Nauczanie komplementarne b Konieczność przebywania nauczyciela i studentów w tym samym czasie i miejscu. Zwłaszcza w nauczaniu asynchronicznym całkowite uniezależnienie czasu i miejsca pracy szkolonego i szkolącego. Płynne i sterowalne proporcje czasu wspólnej i niezależnej pracy szkolonego i szkolącego. Aktywność osób szkolonych podczas zajęć ograniczona czasem ich trwania i niemożliwością indywidualizowania kontaktu. Ze względu na strukturę zadań i możliwość prawie nieograniczonego stosowania aktywnych metod nauczania wszyscy uczestnicy mają szansę, aby intensywnie angażować się w proces dydaktyczny. Możliwość stosowania zarówno zdalnych, jak i bezpośrednich form aktywizacji studentów. Co więcej, możliwość wspierania motywacji w realizacji aktywności w Internecie w trakcie zajęć tradycyjnych i odwrotnie. W przypadku dużej liczby uczestników w grupie indywidualizacja nauczania jest w zasadzie niemożliwa. Indywidualizacja nauczania możliwa jest w zasadzie niezależnie od liczby uczestników. Indywidualizacja nauczania polega na optymalizacji w zależności od proporcji zdalnie i tradycyjnie nauczanych treści oraz liczebności grupy. Łatwość motywowania uczestnika obecnością i bezpośrednim motywowaniem trenera. Ze względu na brak bezpośredniego kontaktu utrudnione jest stosowanie metod i technik motywowania uczestników. Możliwość motywowania zarówno w bezpośrednim kontakcie, jak i przy pomocy technik komunikacji internetowej. Sztywna organizacja czasu pracy nauczyciela. Niemalże całkowicie zindywidualizowana organizacja czasu pracy nauczyciela. Organizacja czasu pracy wymuszona w przypadku zajęć tradycyjnych, natomiast swobodna podczas zajęć zdalnych. 27

28 Blended learning - proces b-learningu 28

29 Blended learning - proces b-learningu ETAP 1 - Określenie celów i grupy docelowej Określenie celów szkolenia oraz wyselekcjonowanie uczestników. ETAP 2 - Szkolenie e-learning Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń e-learningowych, które pozwolą: Nabyć lub uzupełnić uczestnikom podstawową wiedzę z danej dziedziny Wyrównać poziom posiadanej przez grupę wiedzy tak, aby wszystkie osoby były w tym samym stopniu przygotowane do planowanych szkoleń tradycyjnych. ETAP 3 - Szkolenie tradycyjne Przeprowadzenie szkolenia tradycyjnego, które dzięki wzajemnym interakcjom uczestników i trenera umożliwi: Utrwalenie uczestnikom zdobytej podczas szkoleń e-learningowych wiedzy i wiadomości Przećwiczenie w praktyce umiejętności oraz zachowań, które powinni nabyć uczestnicy szkolenia Wymianę doświadczeń, dyskusję, wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, uzyskanie dodatkowych wyjaśnień ze strony prowadzących i trenerów. ETAP 4 - Działania po szkoleniu Przeprowadzenie działań poszkoleniowych w formie elektronicznej (powtórki, ćwiczenia, testy itp.), które pozwolą uczestnikom na dalsze utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie poprzednich etapów szkolenia. 29

30 4. Narzędzia, mechanizmy, rozwiązania e-learning

31 Narzędzia, mechanizmy i rozwiązania e-learningowe Podział narzędzi e-learningu 31

32 Narzędzia, mechanizmy i rozwiązania e-learningowe Kluczowe wymagania zestawu komputerowego 32

33 Narzędzia, mechanizmy i rozwiązania e-learningowe Kluczowe media transmisyjne 33

34 Technologia realizacji e-learning - bariery Bariery wdrażania e-learningu Bariery ludzkie złą jakość treści szkoleniowej, skutkującą brakiem zaciekawienia, inspiracji brak umiejętności posługiwania się komputerem i lęk przed pracą z nim brak motywacji do samodzielnego podnoszenia poziomu indywidualnych kompetencji brak systematyczności i dyscypliny pracy w trakcie realizacji szkolenia brak umiejętności zabierania głosu w dyskusji oraz pracowania w zespole brak umiejętności obsługi technicznych mechanizmów komunikacyjnych (czatu, listy czynników, lecz z niskich barier wyjścia z przedsięwzięcia). Bariery technologiczne brak sieci lub jej słabą przepustowość koszt dostępu do szkolenia szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba używać modemu koszt zakupu lub unowocześnienia komputera (np. uzupełnienia go stację CD lub głośniki) okresowe przerwy w dostępie do lnternetu (awarie sieci) brak dostępu do telefonu lub infrastruktury audiokonferencyjnej (jako alternatywnego medium komunikacji, służącego na przykład do zdalnych konsultacji) Bariery korporacyjne brak inicjatywy w przekazywaniu pracownikowi odpowiedzialności za jego rozwój zawodowy niska ranga wiedzy i umiejętności w systemie wartości organizacji brak wewnętrznego marketingu ukierunkowanego na działania e-learningowe brak motywacji do wykorzystania nowych mechanizmów szkoleniowych brak sponsorów i propagatorów e-learningu na średnim i wyższym szczeblu zarządzania, wynikające zwykle z braku wiedzy brak czasu na uczenie sie 34

35 Systemy informatyczne stosowane w procesach zdalnego nauczania oraz ich komponenty w różnego typu organizacjach Funkcje platform edukacyjnych Funkcje platform edukacyjnych: Edukacyjne Zarządzania wiedzą Zarządzania zasobami ludzkimi Przechowywanie usystematyzowanej wiedzy Dodawanie/usuwanie materiałów edukacyjnych do/z platformy edukacyjnej Dodawanie nowych użytkowników do platformy edukacyjnej Dostarczanie wiedzy Publikowanie materiałów na platformie edukacyjnej Usuwanie użytkowników z platformy edukacyjnej Testowanie wiedzy Raportowanie wiedzy Profilowanie materiałów edukacyjnych Profilowanie użytkowników platformy edukacyjnej Komunikacja 35

36 5. Technologiczne uwarunkowania e-learningu

37 Technologiczne uwarunkowania Rodzaje systemów e-learningowych e-learningu 37

38 Technologiczne uwarunkowania e-learningu w aspekcie funkcjonowania systemów informatycznych stosowanych Porównanie systemów e-learningowych System LMS LCMS LCS Wymiar Ludzie Wiedza Komunikacja Główna funkcja Grupa docelowa Możliwości zarządzania procesem szkoleń Możliwości budowy kursów Możliwości interakcji Zarządzanie szkoleniami i budowaniem kompetencji Firmy lub działy organizujące proces edukacyjny i zarządzanie nim Pełne, obejmujące nie tylko szkolenia zdalne, ale również stacjonarne Mocno ograniczone, zwykle wyłącznie tworzenie prostych form ćwiczeniowych Mocno ograniczone (zwykle czat i/lub lista dyskusyjna) Zarządzanie materiałami szkoleniowymi Firmy lub działy specjalizujące się w tworzeniu szkoleń oraz zarządzaniu wiedzą Mocno ograniczone, obejmujące wyłącznie kursy zbudowane za pomocą systemu Pełne: repozytorium treści, zarządzanie obiektami, zarządzanie wersjami elementów oraz obiektów, zarządzanie pracą grupową Mocno ograniczone (zwykle czat i/lub lista dyskusyjna) Zarządzanie komunikacją i współpracą Firmy lub działy charakteryzujące się dużą interakcją wewnętrzną lub zewnętrzną Mocno ograniczone obejmujące wyłącznie proces nauczania synchronicznego Mocno ograniczone obejmujące wyłącznie proces szkolenia synchronicznego Pełne możliwości interakcji: współpraca i komunikacja przez sieć 38

39 Systemy e-learningu E-learning = technologia + nauczanie Odpowiednie oprogramowanie jest niezbędne do tego, aby technologia umożliwiła realizację celów szkoleniowych Potrzebne są systemy do tworzenia e-szkoleń, zarządzania nimi oraz stymulowania komunikacji między e-trenerem i kursantami 39

40 LMS Learning Management System Podstawowe cele LMS: Zarządzanie ludźmi w procesie szkoleń (nie tylko elektronicznych!) Monitorowanie postępów i ocena wyników szkoleń Raportowanie Wdrożenie systemu LMS nie zawsze ma uzasadnienie ekonomiczne. Nie jest też niezbędne do tego, aby korzystać w pełni z zalet e-szkoleń. 40

41 LMS podstawowe funkcje Dostęp do planów szkoleń. Współplanowanie szkoleń Zatwierdzanie planów szkoleń Publikacja informacji o szkoleniach. Rejestracja na szkolenia Udostępnianie e-szkoleń kursantom i dystrybucja materiałów dydaktycznych Śledzenie przebiegu i analiza wyników szkoleń. Raportowanie (historia szkoleń, wyniki testów i ankiet, analiza luk kompetencyjnych) 41

42 LCMS Learning Content Management System Podstawowe cele LCMS: Projektowanie i opracowywanie treści e-kursów Zarządzanie repozytorium e-szkoleń i materiałów dydaktycznych Dystrybucja e-szkoleń i materiałów dydaktycznych LCMS przeznaczony jest wyłącznie do zarządzania procesem szkoleniowym opartym na e-learningu! 42

43 LCMS podstawowe funkcje Tworzenie kontentu (treści e-kursów) od podstaw Import i integracja danych (tworzenie e-szkoleń na podstawie gotowych elementów) Składowanie kontentu. Możliwość przeszukiwania repozytorium treści szkoleniowych Dystrybucja treści szkoleniowych (opracowany materiał źródłowy może być wyprowadzony z systemu w postaci e-kursu dostarczanego na CD lub poprzez Internet, e-booka, a nawet drukowanego podręcznika) 43

44 LCMS inne funkcje Wielokrotne wykorzystywanie tej samej treści w różnych szkoleniach Wykorzystywanie tych samych elementów w różnych kontekstach (e-kurs, prezentacja.ppt, wydruk) Uzależnianie przebiegu kursu od wyników testu (np. pretestu): tzw. prescriptive learning Generowanie kursu do prezentacji za pomocą różnych mediów: tzw. adaptive learning (dystrybucja online, offline, w tym poprzez materiały drukowane) 44

45 LCS Life Communication System LCS, nazywane także, w kontekście e-szkoleń, VCS (Virtual Classroom System) podstawowe cele: Umożliwienie realizacji e-szkoleń w trybie synchronicznych np. poprzez wideokonferencje, chat Systemy LCS wspierają nie tylko procesy szkoleniowe, ale także, a może przede wszystkim, procesy komunikacji zdalnej (np. zespoły wirtualne) 45

46 LCS zakres funkcjonalności Synchroniczny przekaz dźwięku i obrazu na odległość Nagrywanie, odtwarzanie i edytowanie sesji Obsługa chatu Import, edycja i przesyłanie (udostępnianie) różnych treści (np. prezentacji.ppt) Wspieranie interaktywności: możliwość głosowań, wypełniania ankiet, sygnalizowania chęci zabrania głosu, pisania po wirtualnej tablicy Wysyłanie komunikatów indywidualnych (do uczestnika) oraz ogólnych (do całej grupy) 46

47 SMS Skills Management System Podstawowe cele SMS: Zarządzanie modelami kompetencyjnymi Możliwość dokonywania oceny 360º Analiza luk kompetencyjnych i dobieranie szkoleń mających na celu ich zniwelowanie Wyszukiwanie osób o określonych kompetencjach Moduł SMS powinien być zintegrowany z LMS: możliwość powiązania zarządzania szkoleniami z zarządzaniem kompetencjami 47

48 AS Assessment System Podstawowe cele AS: Projektowanie i obsługa testów oraz egzaminów przeprowadzanych zdalnie Raportowanie: udostępnianie oraz analiza wyników testów i egzaminów Wdrożenie AS (systemu testującego) może być traktowane jako pierwszy krok w kierunku e- szkoleń 48

49 AT Authoring Tool AT to tzw. rozwiązania (narzędzia) autorskie Podstawowy cel AT to opracowywanie poszczególnych elementów e-kursów lub opracowywanie e-kursów na bazie dostępnych już elementów Przykłady AT: edytory tekstu, programy do obróbki grafiki oraz materiałów audiowideo, programy do tworzenia animacji 49

50 5. Międzynarodowe organizacje standaryzujące-przegląd stosowanych standardów komunikacyjnych, technicznych i jakościowych e-learning

51 Międzynarodowe organizacje standaryzujące. Przegląd stosowanych standardów komunikacyjnych, technicznych i jakościowych e-learningu Rodzaje standardów: Standard oficjalny (Accredited) oparty o akty prawne, rządowe regulacje, międzynarodowe porozumienia itp. Standard praktyczny (de facto) powstaje gdy dostatecznie duża liczba użytkowników stosuje takie samo rozwiązanie. Cechą takiego standardu jest płynność, standard ewoluuje wraz ze zmianą dostępnych technologii i upodobań użytkowników. Standard wewnętrzny powstaje na użytek zespołu, jednej organizacji. 51

52 Międzynarodowe organizacje standaryzujące. Przegląd stosowanych standardów komunikacyjnych, technicznych i jakościowych e-learningu Organizacje standaryzujące: Organizacje standaryzujące technologie nauczania na odległość Organizacje standaryzujące (certyfikujące) jakość materiałów Organizacje akredytujące standardy (np. IEEE, ISO) Organizacje standaryzujące technologie cząstkowe, wykorzystywane do celów nauczania na odległość (W3C) 52

53 Międzynarodowe organizacje standaryzujące. Przegląd stosowanych standardów komunikacyjnych, technicznych i jakościowych e-learningu Podmioty określające standardy nauczania: AICC IMS ADL IEEE 53

54 6. Rentowność e-learningu - Koszty i zyski e- learningu

55 Koszty i zyski e-learningu analiza porównawcza z kosztami szkoleń tradycyjnych Koszty efektywne w e-learningu: TC (Total Coast) - koszty całkowite 55

56 Koszty i zyski e-learningu analiza porównawcza z kosztami szkoleń tradycyjnych Kosztów średnich AC (Average Cost) 56

57 Metody analizy biznesowej w ocenie e-learningu Model analizy biznesowej 57

58 Metody analizy biznesowej w ocenie e-learningu Inne narzędzia i metody kalkulacji nakładów i efektów e-szkoleń Zwrot z inwestycji ROI na etapie analizy potrzeb szkoleniowych ustala się związki pomiędzy brakami kompetencyjnymi a konkretnymi problemami, które należy w przedsiębiorstwie rozwiązać. Rozwiązanie problemu związane z wyeliminowaniem luki kompetencyjnej, stanowi korzyść z przeprowadzonego szkolenia, którą zestawia się z poniesionymi na nie nakładami. W uproszczeniu można przyjąć, że miara wskazująca na ile zyski z inwestycji przekraczają poniesione koszty. Wskaźnik ROI informuje więc, ile zysku osiągnął podmiot gospodarujący ze złotówki zainwestowanej w szkolenia (J. Zgud, 2000). Arkusz inwestycji i korzyści zestawia koszty poniesione na szkolenie (np. wynagrodzenia dla prowadzących, wynajem sal) z jego wymiernymi i niewymiernymi efektami (np. oszczędność czasu, poprawa produktywności) (Piechnik- Kurdziel, 2000). Analiza kosztów i korzyści na grupie kontrolnej celem tej metody jest porównanie kosztów poniesionych na szkolenie z jego mierzalnymi efektami. Analiza może być prowadzona jedynie na grupie pracowników poddanych szkoleniu. Istnieje także możliwość wprowadzenia grupy kontrolnej pracowników, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Ewentualne różnice w zachowaniach zaobserwowanych w obu tych grupach wskazują na rezultaty szkolenia (Kuryłowicz-Rodzoch, 1999). 58

59 Metody oceny efektywności ekonomicznej projektów e- learningowych w przedsiębiorstwach Metody statyczne metody porównania kosztów, metoda porównania zysków, metody porównania rentowności, metody okresu zwrotu nakładów Metody dynamiczne metoda wartości bieżące netto, metoda wewnętrznej stopy zwrotu, metoda annuitetowa, metoda EVA/MVA 59

60 7. Efektywności e-learningu - metody oceny efektywności

61 Ankiety i testy Metody badania efektywności e-szkoleń Analiza użyteczności szkolenia Metoda SkillScan 61

62 Metody badania efektywności e-szkoleń Model Kirkpatricka 62

63 Metody badania efektywności e-szkoleń Model Phillipsa 63

64 Metody badania efektywności e-szkoleń Metoda COIP Content (kontekst) - na tym etapie gromadzone są informacje o bieżącej sytuacji na szczeblu organizacji, problemów pracowników oraz nieefektywności działań i procedur Outcome (rezultaty) - na tym etapie gromadzone są informacje o faktycznych konsekwencjach szkolenia; brane są pod uwagęokreślono nieprawidłowe źródło.: rezultaty bezpośrednie, pośrednie i długofalowe - kolejne trzy poziomy oceny Input (nakłady) - na tym etapie gromadzone są dane niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze określonej metody czy formy szkolenia, a także dla skalkulowania zwrotu nakładów poniesionych na szkolenie w czasie Process (proces) - na tym etapie gromadzone są opinie i oceny uczestników szkolenia dotyczące walorów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia. Outcome (rezultaty) Context (kontekst) COIP Process (proces) Input (nakłady) 64

65 Czynniki wpływające na wzrost efektywności dydaktycznej e-szkoleń E-learning a pamięć 65

66 Szacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) w e- learningu W przeszłości - szkolenia raczej jako koszty (ograniczanie kosztów szkoleń poprzez zwiększanie ich efektywności) W przyszłości - szkolenia jako inwestycje (wiedza i umiejętności pracowników są traktowane na równi z aktywami finansowymi firmy ) 66

67 Szacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) w e-learningu Rentowność projektów e-learningowych: korzyści z użytkowania wiedzy nabywanej podczas szkoleń korzyści z usprawnienia informatycznego jaką jest platforma e-learningowa 67

68 Szacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) w e- learningu Aby obliczyć ROI dla e-learning należy wyznaczyć poziom oszczędności jaki daje e- Learning Najlepiej dokonać tego poprzez porównanie do klasycznego szkolenia, pamiętając o zaletach jakie posiada szkolenie e-learning 68

69 Szacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) w e- learningu BCR (Benefis/Cost Ratio) = Suma korzyści z inwestycji/suma kosztów inwestycji ROI (Return On Investment) = (Korzyść netto z inwestycji/suma kosztów inwestycji) * 100% ROI > 0 zysk ROI A < 0 strata ROI = -100% to nie da się pokryć inwestycji 69

70 Prognozy rozwój e-learningu

71 Stopień zapamiętania Jak uczymy się? 70% 80% 50% 30% 20% 10% Słuchanie Oglądanie Czytanie Oglądanie & Słuchanie Wspólna praca Samodzielna praca Szybko!!! 71

72 M- Learning M-learning (mobile learning) uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii. M-learning oznacza mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, a także nowoczesne telefony komórkowe, tzw. smartfony. Wszystkie te urządzenia, aby spełniały wymogi m-learningu, powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w każdym możliwym miejscu. 72

73 Trendy w rozwoju e-szkoleń Rapid Learning Nauczanie na żądanie. Rapid Learning - Szybkie nauczanie z użyciem prostych szkoleń. Knowledge Pills - pigułki wiedzy Knowledge Pills - krótkie szkolenia zawierające najważniejsze, skondensowane informacje na dany temat. 73

74 Nauczanie na odległość V generacji 74

75 PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź Tel:(42) , Fax: (42)

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. E-kształcenie

Wprowadzenie. E-kształcenie E-kształcenie MŚP, czyli blended learning czy e-learning? Autor: Martyna Dąbrowska, 20 luty 2012 r. Wprowadzenie Tajemnica sukcesu nowoczesnych prężnie rozwijających się przedsiębiorstw tkwi w profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17

Spis treści. Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17 Spis treści Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu str. 19 Przykłady e-learningu str.

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka Plan prezentacji 1. Definicje. 2. Terminologia. 3. Klasyfikacja systemów e-learning. 4. Elementy procesu e-learningowego. 5. Podstawowe funkcje e-learningu. 6.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ E-LEARNINGU?

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ E-LEARNINGU? Dobre szkolenie jest zawsze kompromisem między możliwościami percepcji wiedzy przez osobę szkoloną, sposobem prezentacji wiedzy oraz sposobem jest dostarczenia. JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ E-LEARNINGU? E

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa Janusz Lenkiewicz 7 sposobów zarządzania webcastami dla skutecznego podnoszenia kompetencji pracowników organizacji

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej

Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej Koncepcja Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej a realizacja Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

E-learning Maciej Krupiński

E-learning Maciej Krupiński E-learning Maciej Krupiński 2 Definicja Wszelkie działania wspierające proces szkolenia, oparte o wykorzystanie technologii teleinformatycznych W skład e-learningu wchodzą: -nauczanie (teaching) - uczenie

Bardziej szczegółowo

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez: mentoring,

Bardziej szczegółowo

Young Digital Planet S.A.

Young Digital Planet S.A. Innowacyjne metody kształcenia menedżerów Young Digital Planet S.A. 2008/10/22 Szkolenia jutra Powinny być nastawione na zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji oraz jej członków kształtować

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

Str. tytułowa. Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA

Str. tytułowa. Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA Str. tytułowa Mobilna Technologia Wspomagająca Uczenie Matematyki Uczniów Niewidomych i Słabowidzących KRÓTKA PREZENTACJA Platforma PlatMat powstała w projekcie badawczym współfinansowanym przez PFRON

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne Nowoczesna szkoła Technologia informacyjna wkracza w naszą codzienność i nie można tego uniknąć. Zmienia się nasze życie, zmienia się nasza praca, zmienia się także szkoła. Jedna rzecz jest niezmienna:

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali Jarosław Kilon E-learning nauczanie z wykorzystaniem ICT i Internetu organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej Blended learning

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością

e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością e-learning w edukacji osób z niepełnosprawnością Bartosz Mioduszewski bartosz.mioduszewski@idn.org.pl Dlaczego dostępnośd e-learningu jest ważnym problemem do rozwiązania? Bariery w edukacji Na bariery

Bardziej szczegółowo