Nowe rozwiązania WPR wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Nowe rozwiązania WPR wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej

2

3 Nowe rozwiązania WPR wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Kowalski dr Marek Wigier mgr Małgorzata Bułkowska 2013

4 Publikacj zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Celem opracowania jest analiza rozwiza WPR UE po 2013 roku z perspektywy konkurencyjnoci sektorów rolno-ywnociowych i obszarów wiejskich wybranych krajów europejskich. Recenzenci: prof. dr hab. Wodzimierz Rembisz, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Warszawie dr hab. Renata Grochowska, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowego Instytutu Badawczego Opracowanie komputerowe Magorzata Bukowska Projekt okadki AKME Projekty Sp. z o.o. Rozdziay: 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19 zostay przetumaczone z jzyka angielskiego na jzyk polski przez Contact Language Services. Rozdzia 17 nadesano do publikacji w jzyku rosyjskim. Jego przekad na jzyk polski wykonaa firma Contact Language Services. Jzyk ródowy pozostaych rozdziaów stanowi jzyk polski. Za zamieszczone treci odpowiadaj autorzy opracowa. ISBN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska, Warszawa tel.: (22) faks: (22)

5 Spis treści Dr Grzegorz Dybowski Dr Pierre-Yves Lelong, MgrSebastian Filipek-Kazimierczak, Dr inż. Joanna Pawłowska Tyszko Prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Inż. Klaus Wagner Inż. Tomáš Doucha, Inż. Jan Šlajs Prof. Leonardo Casini, Dr Caterina Contini, Dr Gabriele Scozzafava

6 Prof. dr hab. Jacek Kulawik, Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, Dr inż. Michał Soliwoda Dr Jaroslava Dittrichová, Dr Libuše Svobodová, Dr Miloslava Černá Prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar Prof. Věra Majerová, Inż. Jiří Sálus Dr hab. Danuta Kołodziejczyk, Dr inż. Adam Wasilewski, Dr Marcin Gospodarowicz

7 Prof. dr hab. Szczepan Figiel, Dr Mariusz Hamulczuk Dr Szabolcs Biró Dr Vesna Paraušić, Prof. Drago Cvijanović, Mgr Predrag Vuković Dr. Hamid el Bilali, Dr. Roberto Capone, Dr Noureddin Driouech, Mgr. Sinisa Berjan, Mirjana Radovic, Prof. Zorica Vasiljevic, Dr Aleksandra Despotovic Prof. dr hab. Tetiana Mostenska

8 Prof. Dr hab. Anatoly Sayganov, Dr Alexander Kazakevich Ehretné Berczi Ildikó Dr Teodora Stoeva

9 Wprowadzenie

10

11

12 forward

13

14

15 acquis communautaire

16

17 1. Globalny rynek żywnościowy nowe uwarunkowania dla sektorów narodowych

18 Źródło: Dane FAO.

19

20

21

22 Źródło: Dane FAO.

23 Źródło: Dane FAO.

24

25

26

27 Źródło: [Nosecka 2012]. Literatura

28 2. Elastyczne formy przystosowania gospodarstw rolnych do wymogów WPR w nowej perspektywie finansowej po 2014 roku 2.1. Wstęp

29 2.2. Zarys problemu Health Check

30

31 2.3. Nowe ujęcie wartości dodanej w kontekście przyszłej perspektywy WPR Źródło: Opracowanie własne. Marge d orientation

32 la valeur ajoutée 2.4. Pojęcie gospodarstwa elastycznego

33 Projekt majątkowy: Projekt ekonomiczny: Projekt techniczny: Źródło: Opracowanie własne.

34 2.5. Konkluzje

35 Literatura

36 3. Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość 3.1. Wprowadzenie 3.2. Stan rolnictwa przed akcesją

37

38 3.3. Stan rolnictwa po akcesji

39

40 Źródło: Statistisches Jahrbuch 2011.

41 Źródło: Statistiches Jahrbuch 2011.

42

43 Źródło: [Statistisches Jahrbuch 2011] Prawdopodobne skutki WPR po 2014 roku

44

45 3.5. Podsumowanie

46 Bibliografia:

47

48 4. Proces programowania środków rozwoju obszarów wiejskich na lata w Austrii 4.1. Sytuacja w Austrii

49 Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Środowiska, 2012.

50 Nowe wymogi UE na lata Ogólna strategia UE

51 4.3. Wspólna Polityka Rolna

52 4.4. Proces programowania w Austrii

53 4.5. Problemy i obszary konfliktu

54

55 4.6. Uwagi końcowe

56 Literatura

57 5. Sytuacja w czeskim rolnictwie po 9 latach członkostwa w UE stanowisko badawcze odnoszące się do wyzwań strategicznych dla przyszłej polityki po 2013 r Wprowadzenie

58 5.2. Główne cechy charakterystyczne czeskiego rolnictwa w stanie obecnym ocena krytyczna z perspektywy naukowej Razem , , , ,0 210,0 x - wsparcie dochodu (w tym ONW) - wsparcie inwestycje - płatności rolno-środowiskowe Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa, IAEI ].

59 - - - Towar Jednostka Średnia z lat Średnia z lat Wskaźnik dla okresu /12 od /12 do P I Z E % P I Z E % P I Z E % Źródło:[Ministerstwo Rolnictwa, IAEI ]. -

60 Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa ]. -

61 Źródło: [Spis Rolny, Czeski Urząd Statystyczny]. - annual work unit, AWU

62 Źródło: [Ministerstwo Rolnictwa, IAEI ], Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (Czeski Urząd Statystyczny)

63 Źródło: Analiza kosztów IAEI na lata , FADN-CZ

64 - Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Baza danych na temat handlu. -

65 5.3. Cele strategiczne dla czeskiego rolnictwa

66 5.4. Stanowisko badawcze dotyczące reformy WPR po 2013 r. z uwzględnieniem celów strategicznych Poprawa relacji pomiędzy rolnictwem a środowiskiem 6

67

68 Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarstw rolnych

69 Zrównoważone podejście do dystrybucji wsparcia Natural Handicapped Areas, NHA

70 Rolnictwo i energia odnawialna Rolnictwo i rozwój wsi 5.5. Wnioski

71 Literatura Czeskie rolnictwo sześć lat po przystąpieniu do UE (Czeski przemysł spożywczy szanse na przyszłości i ryzyko) (Przegląd przemysłu spożywczego (Ekonomiczna pozycja i konkurencyjność rolnictwa i przemysłu spożywczego Czech w kontekście reformy WPR i wspólnego rynku UE (Modelowanie wielofunkcyjności czeskiego rolnictwa) (Czeskie rolnictwo po przystąpieniu do Unii Europejskiej Wpływ na rozwój jego wielofunkcyjności) (Ekonomika rolna) (Opłacalność hodowli krów mlecznych i mamek w czeskich gospodarstwach rolnych) (Ekonomika rolna) Podstawy

72 pytań koncepcyjnych dotyczących czeskiego rolnictwa zorientowanych na główne towary, Część A Analiza rozwoju do tej pory) (Sprawozdania dotyczące czeskiego rolnictwa) Strategia na rzecz wzrostu)

73 6. Nowa reforma WPR: analiza oddziaływań na szczeblu sub-krajowym. Przypadek Toskanii 6.1. Wprowadzenie

74 6.2. Reforma WPR i jej skutki: stan rzeczy

75

76 6.3. Metodologia

77

78 Pomoc w uj. Historycznym (waga) Płatności podstawowe (ważone na podstawie pomocy hist.) System dla małych gospodarstw rolnych UR 2010 Płatności zielone (ważone na podstawie pomocy hist.) UR (waga 2010) Ekologizacja (ważona na podstawie UR) Inne działańia Pomoc regionalna ogółem Różnice w odn. do bieżacej sytuacji Pomoc regionalna na 1 hektar Ekologizacja na 1 hektar Pomoc ogółem na 1 hektar Toskania 4,10% % ,1 89,5 189,6 Włochy 100,00% % ,1 89,5 232,6 78

79 t 6.4. Obecna sytuacja toskańskiego systemu rolnictwa

80 Region Gospodarstwa rolne Różnice Różnice UR Różnice Różnice absolutne % absolutne % Toskania , , , ,78-11,7 WŁOCHY , , , ,86-2,3 Źródło: Dane opracowane i przetworzone przez ISTAT.

81 Uprawy rolne Uprawy trwałe winorośla Pastwiska Gospodarstwa rolne UR Gospodarstwa rolne UR Gospodarstwa rolne UR Gospodarstwa rolne UR róznica 2000 różnica różnica różnica różnica różnica różnica różnica Toskania WŁOCHY % - 34% % % % % % % % % % % % % % % Źródło: Dane opracowane i przetworzone przez ISTAT. 81

82 Źródło: Opracowanie danych ARTEA Redystrybucja pomocy finansowej po proponowanej reformie WPR

83 Rodzaj działalności rolniczej GOSPODARSTWA ROLNE UR Płatności 1. Filaru status quo (A) Wartość dodana(a.v.) status quo + płatności (A) I filar z reformą (B) A.V. + płatności po reformie (B) Różnice A.V. + płatności (B-A) % Różnice A.V. + płatności(b-a) Róznica: 1. Filar w odniesieniu do status quo % Róznica: 1. Filar w odniesieniu do status quo % różnice w A.V. gospodarstw Różnice: 1 filar płatności na gospodarstwo % gospodarstw zwiększających płatności po reformie Razem ,67% % % Źródło: Opracowanie własne. 83

84 % Różnice A.V. + płatności w odn. do status quo Częstotliwość % gospodarstw Źródło: Opracowanie własne.

85 Źródło: Opracowanie własne.

86 6.6. Omówienie Literatura

87

88

89 7. Państwo a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie implikacje dla WPR Wprowadzenie 7.2. Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze przyczyny i formy angażowania się władz publicznych multi-peril

90 ad-hoc 7.3. Skuteczność interwencjonizmu państwowego w ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie producer loss ratio transfer efficiency

91 7.4. WPR a zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

92 Wyszczególnienie Instrumenty zarządzania ryzykiem wspierane przez WPR Pośrednie instrumenty ograniczające ryzyko w rolnictwie - Bezpośrednie instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - Pośrednie instrumenty ograniczające ryzyko w rolnictwie - Bezpośrednie instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - Pośrednie instrumenty ograniczające ryzyko w rolnictwie - Bezpośrednie instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie Źródło: Opracowanie własne.

93

94 single risk insurance combined insurance yield insurance Źródło: Bielza Diaz-Caneja i in., 2009: Risk Management and Agricultural Insurance Schemes in Europe. JRC Reference Reports, European Commission.

95 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej Wnioski

96 risk sharing, ), Literatura

97 8. Hedging walutowy Foreign Exchange Hedge spot rate 8.1. Forward

98 8.2. Studium przypadku

99 Źródło: Sprawozdania finansowe analizowanego przedsiębiorstwa z lat Źródło: Sprawozdania finansowe analizowanego przedsiębiorstwa z lat

100

101 Źródło: Opracowanie własne. zagwarantowane pierwsza płatność druga płatność Data trzecia płatność Źródło: Kursy wymiany walut Narodowego Banku Czeskiego (dostęp online), opracowanie własne.

102 8.3. Podsumowanie Literatura:

103 9. Zrównoważony rozwój rolnictwa rodzinnego w Polsce. Aspekt polityczny 9.1. Wprowadzenie

104 9.2. Zrównoważenie środowiskowe indywidualnych gospodarstw rolnych według grup obszarowych

105 Źródło: opracowano na podstawie danych PSR 2010 naliczonych przez US w Olsztynie na potrzeby pracy [GUS 2013].

106 Źródło: Jak w tab. 1.

107 Źródło: Jak w tab Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych według klas wielkości ekonomicznej (SNB) Źródło: Jak w tab. 1.

108 Źródło: Jak w tab. 1. Źródło: jak w tab. 1.

109 9.4. Kolizja czy zbieżność ładów zrównoważenia: środowiskowego, ekonomicznego i społecznego Źródło: Jak na rys. 1.

110 Źródło: Jak na rys. 1. Źródło: Jak w tab. 1.

111 Źródło: Jak w tab Polityka

112

113

114

115

116 9.6. Podsumowanie

117 Literatura

118

119 10. Omówienie aspektów socjoekonomicznych obecnej sytuacji w czeskim rolnictwie i na czeskich obszarach wiejskich Wprowadzenie

120

121 10.2. Metodologia Wyniki i ich omówienie Charakterystyka socjoekonomiczna czeskich obszarów wiejskich

122 Źródło: Spis ludności CSU i opracowanie własne autorów.

123 * Źródło: CSU i opracowanie własne autorów.

124 10.4. Rolnictwo

125 Obecny kryzys gospodarczy

126 Źródło: Eurostat i autorzy. Źródło: Eurostat i autorzy.

127 Różne towary i usługi Restauracje i hotele Edukacja Rekreacja i kultura Komunikacja Transport Zdrowie Wykończenia, wyposażenie gospodarstwa domowego Mieszkalnictwo, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa Odzież i obuwie Źródło: CSU + autorzy.

128 Wzrost oszczędności ludności w latach Depozytyłącznie Źródło: CSU i autorzy Wnioski

129 Literatura:

130

131

132 11. Instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wyzwania na przyszłość Wstęp

133 11.2. Polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

134

135 Rozwój działalności gospodarczej w warunkach prowadzonej polityki

136 ,4 3681,8 3753,4 3736,8 3909, Liczba podmiotów (tys.) ,7 1340,7 2307,6 1374,2 2337,3 1416,1 2325,3 1411,5 2412,1 1497, ,2 721,1 736,3 727,4 766, ,5 653,1 679,9 684,1 731, miejska wiejska miejsko-wiejska obszary wiejskie Polska Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Rok

137 przedsibiorstw zarejestrowanych na tych obszarach w ogólnej liczbie przedsibiorstw w kraju (wykres 2). Naley zaznaczy, e wzrost ten jest przede wszystkim skutkiem do dynamicznego rozwoju dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, zorganizowanych w formie mikro lub maych przedsibiorstw. Wynika z tego, e inwestycje infrastrukturalne nie s jedynym czynnikiem rozwoju dziaalnoci gospodarczej. Istotny wpyw na rozwój przedsibiorczoci na obszarach wiejskich wywieraj bowiem rodki unijne transferowane przy pomocy bezporednich instrumentów wsparcia. Wykres 2. Struktura rodków inwestycyjnych gmin z Unii Europejskiej oraz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON wg rodzajów gmin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,2 14,4 71,4 Udzia w rodkach inwestycyjnych z UE w latach ,5 19,6 20,3 20, 4 17,5 18,7 18,6 20, 2 63,0 61,7 61,2 59, Udzia podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów w kraju miejsk ie wiejskie miejs ko-wiejskie Udzia podmiotów gospodarczych osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów osób fizycznych w kraju ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych GUS Podsumowanie i wnioski W prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej wystpuje szereg barier majcych swoje ródo zarówno w czynnikach okrelajcych tzw. zawodno systemu rynkowego, jak równie funkcjonowaniu administracji publicznej okrelajcych warunki i zasady funkcjonowania przedsibiorczoci. Dlatego te wanym jest postulat, aby interwencje publiczne byy ograniczone do tych obszarów gospodarki i grup podmiotów, gdzie zakres niesprawnoci rynku jest szczególnie wysoki i trwale uniemoliwia popraw konkurencyjnoci prowadzc do obnienia tempa wzrostu gospodarczego. W tym kontekcie polityka strukturalna i regionalna ze wzgldu na zakres systemowy oraz warto zaprogramowanej pomocy ma bardzo wysokie znaczenie dla wspierania przedsibiorczoci w krajach 137

138 11.4. Zintegrowane podejście instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Słownik języka polskiego

139 11.5. Koordynacja i współpraca między samorządami wojewódzkim i lokalnym działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

140

141 xi x x x x i x x x x x xi x x x i

142 11.6. Koordynacja i współpraca między instytucjami szczebla lokalnego działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

143

144

145 11.7. Czy istniejący system instytucjonalny sprzyja procesom współpracy i koordynacji? Rekomendacja dla systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

146 Literatura

147 12. Rozwój produkcji biopaliw a bezpieczeństwo żywnościowe implikacje dla polityki ekonomicznej Zarys problemu

148 12.2. Przesłanki i skutki rozwoju produkcji biopaliw

149 Azja i Oceania Europa Ameryka Centralna i Południowa Ameryka Północna Źródło: opracowanie własne na podstawie U.S. Energy Information Administration (EIA).

150 12.3. Cenowe powiązanie rynków surowców rolnych i energetycznych

151 300 Energia Rolnictwo Żywność Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

152 Jan-90 Dec-90 Nov-91 Oct-92 Sep-93 Aug-94 Jul-95 Jun-96 May-97 Apr-98 Mar-99 Feb-00 Jan-01 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego. Dec-01 Nov-02 Oct-03 Sep-04 Aug-05 Jul-06 Jun-07 May-08 Apr-09 Mar-10 Feb-11 Jan-12 Dec-12

153 12.4. Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście zmienności cen. food security The Economist Intelligence Unit

154 The Economist Intelligence Unit

155 1,60 Świat Unia Europejska Polska 1,50 1,40 1,30 1, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO. 60,0 Świat Unia Europejska Polska 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO

156 12.5. Oddziaływanie wzrostu produkcji biopaliw na bezpieczeństwo żywnościowe stock to use ratio

157 mandatory blending levels Podsumowanie

158

159 Literatura

160

161 13. Możliwości w zakresie innowacji w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na Węgrzech Wstęp Rola innowacji

162 13.3. Sytuacja w węgierskim rolnictwie

163

164 13.4. Wyniki młodych rolników Źródło: FADN, 2011.

165 13.5. Wywiady z podmiotami łańcucha innowacji

166 13.6. Wnioski

167 Literatura Innováció az agrár és vidékfejlesztésben An assessment of the Agricultural Knowledge and Innovation System in Hungary. Az innováció alapjai és megjelenési területei Cross country analysis of farm performance. A piacorientáció és az innováció kapcsolata a magyar élelmiszeripari KKV-k esetében Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of Research Systems Agricultural Innovation Systems. An investment Sourcebook

168 14. Analiza rzeczywistych wskaźników konkurencyjności w sektorze rolnym Serbii Wstęp

169 14.2. Pozycja produkcji rolnej w serbskiej gospodarce

170 Kraj Rolnictwo, wartość dodana, Zatrudnienie w rolnictwie, w % PKB 1 % łącznego zatrudnienia 2 Gospodarki zaawansowane 3 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Europa środkowa i wschodnia) 8. Serbia 9,0 21,9 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Wspólnota Niepodległych Państw) Źródło: Bank Światowy,

171 Źródło: Odpowiednie zestawienia danych z serbskiego Urzędu Statystycznego,

172 14.3. Wskaźniki konkurencyjności sektora rolnego Serbii: przyczyny i konsekwencje braku konkurencyjności na rynku międzynarodowym

173 Kraj PKB na osobę Gospodarki zaawansowane Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Europa środkowa i wschodnia) 8. Serbia Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Wspólnota Niepodległych Państw) Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), baza danych World Economic Outlook (WEO), kwiecień 2013 r.,

174

175 Kraj Wartość dodana rolnictwa na pracownika, stała USD Udział hodowli bydła w łącznej wartości produkcji rolnej w % 2 Gospodarki zaawansowane 3 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Europa środkowa i wschodnia)/ 16. Serbia ,2 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Wspólnota Niepodległych Państw)/ 3 Źródło: Bank Światowy, statystyki FAO,

176

177 Kraj Wartość eksportu produktów rolnych / 1 w przeliczeniu na hektar użytków rolnych w 2010 r. Gospodarki zaawansowane/ 2 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Europa środkowa i wschodnia)/ 8. Serbia 443,7 Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się (Wspólnota Niepodległych Państw)/ 2 Źródło: Statystyki FAO,

178

179 14.4. Sposoby na rozwój konkurencyjności serbskiego sektora rolnego

180

181 14.5. Wnioski modelu konkurencyjności Literatura

182

183 15. Dostosowanie polityki rolnej i obszarów wiejskich bałkanów zachodnich do wspólnotowego dorobku prawnego: na przykładzie Bośni, Czarnogóry i Serbii Wprowadzenie

184 ..

185

186

187 15.2. Materiały i metody

188 15.3. Wyniki i ich omówienie

189

190

191

192

193

194

195

196 acquis communautaire

197

198 Płatności bezpośrednie

199 15.4. Wnioski

200

201 Literatura.

202

203

204

205 16. Konkurencyjność ukraińskich produktów spożywczych

206

207 , , ,8 9,5 9,9 10 2,7 3,5 4,3 4,7 6,2 10,8 9,5 9,9 12,8 17, ,4 2,7 3,5 4,3 4,7 6, ,2 Źródło: Opracowanie własne.

208

209

210

211

212

213 Źródło: [Ukraiński Urząd Statystyczny]. Źródło: [Instytut Ekonomiki Rolnictwa].

214 Wnioski

215 Literatura

216 17. Problemy i perspektywy trwałego rozwoju rolnictwa Białorusi

217

218

219

220 Uwaga: Suma strat z powodu braku parytetu cen jest obliczona w stosunku do cen 1990 r.

221

222

223

224

225

226

227 Literatura

228 18. Węgierski sektor ogrodnictwa: analiza gospodarstw z uprawami odkrytymi i cieplarnianymi Wprowadzenie Miejsce węgierskiego rolnictwa w UE

229 Źródło: [Węgierski Główny Urząd Statystyczny, 2013] Obszar krytych i odkrytych upraw warzyw ( )

230 Źródło: [FruitVeb, 2012] Produkcja warzyw

231 Źródło: Węgierski Główny Urząd Statystyczny, Produkcja na obszarach odkrytych Produkcja w szklarniach

232 18.5. Eksport-import Źródło: [Węgierski Główny Urząd Statystyczny 2012].

233 Import (thousand ) Total agricultural and food industry import (thousand ) Share of the import of agricultural and food 1,5 1,9 2,9 2,5 2,6 2,8 2,6 2,1 2,1 2,5 2,1 industry (%) Export (thousand ) Total agricultural and food industry export (thousand ) Share of the export of agricultural and food industry (%) 2,9 2,6 2,40 2,6 1,90 1,9 1,60 1,4 1,60 1,6 1,50 Źródło: Węgierski Główny Urząd Statystyczny, Możliwości sprzedaży

234 Wcześniejsze wyzwania Kryzys EHEC Problemy strukturalne na rynku arbuza

235 18.7. Wyzwania w sektorze warzyw

236

237 18.8. Wnioski Literatura

238

239 19. Omówienie niektórych wskaźników agrostatystycznych charakteryzujących produkcję warzyw w Bułgarii w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej Wprowadzenie Krajowa strategia

240 19.2. Materiały i metody Krajowa strategia

241 19.3. Wyniki i ich omówienie

242 19.4. Wnioski

243 Źródło: Bułgarski Rocznik Statystyczny. Źródło: Bułgarski Rocznik Statystyczny

244 Źródło: Bułgarski Rocznik Statystyczny. Literatura

245

246 EGZEMPLARZ BEZPATNY Nakad egz.,ark. wyd. Druk i oprawa: EXPOL Wocawek

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki ywnoœciowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB podsumował pierwszy rok badań prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99

Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? nr 99 2014 Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? Nowa polityka rolna UE kontynuacja czy rewolucja? Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

pt. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

pt. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej Streszczenie rozprawy habilitacyjnej Dr. Karola Kociszewskiego pt. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 3 /2013 Kwartalnik. Coraz bardziej nam smakują. Krajowe spożycie wołowiny. Nowości wydawnicze ARR

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 3 /2013 Kwartalnik. Coraz bardziej nam smakują. Krajowe spożycie wołowiny. Nowości wydawnicze ARR Biuletyn Informacyjny nr 3 /2013 Kwartalnik Coraz bardziej nam smakują Krajowe spożycie wołowiny Nowości wydawnicze ARR www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie FUNKCJONOWANIE SYSTEMU DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UE Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filara rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Krajowa Rada Izb Rolniczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wlatach 80. zaznaczyła się

Wlatach 80. zaznaczyła się W SPÓLNA P OLITYKA R OLNA Kierunki reformy Wbrew zapowiedziom twórców reformy, nie powstaje jednolity system w całej Unii. ANDRZEJ KOWALSKI Wlatach 80. zaznaczyła się w Unii Europejskiej uciążliwość nadwyżek

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej

Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska Polskie

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo