Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Fundacja IUCN Poland Wiączka Kapkazy,

2 POLSKA WIEŚ W GLOBALNEJ WIOSCE Mariusz Maciejczak

3 W globalnej wiosce, jako członek UE chcielibyśmy iśći w kierunku zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich opartego na wielofunkcyjnym modelu rolnictwa...

4 ... chociaż globalna wioska, to nie to co polskie strzechy, zatem: Niech na całym świecie wojna, Byle polska wieś zaciszna, Byle polska wieś spokojna.

5 Cięż ężko by się jednak żyło o bez rynku w globalnej wiosce WTO: w naszym klubie nie dostajesz tego na co zasługujesz, ale to co sobie wynegocjujesz!

6 Polska wieś w globalnej wiosce Pozycja Polski w światowym handlu żywnością jest niska Liberalizacja handlu na świecie ma dyży wpływ na rozwój polskiej wsi

7 W handlu międzynarodowym w 2000 r. Polska zajmowała: II miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce IX miejsce XII miejsce XIII miejsce XIV miejsce w ilości wyeksportowanych koni, w eksporcie koncentratu soku jabłkowego, w eksporcie kiełbas, w eksporcie mięsa końskiego, w eksporcie jabłek jak i truskawek, w eksporcie mleka w proszku, w eksporcie produktów czekoladowych, w eksporcie cukru. Źródło: FAO

8 Główne kierunki produkcji zwierzęcej w Polsce tys. szt Rys. 12. Zwierzęta gospodarskie w latach 1996 i bydło trzoda chlewna owce konie -46,1% Źródło: GUS

9 Potencjał produkcyjny w produkcji zwierzęcej w Polsce i krajach 15UE Dane za 2002 r. 15 UE Polska Wartość produkcji zwierzęcej [mld EUR] 116,00 7,10 Wartość produkcji zwierzęcej [EUR na 1 ha UR] Dania: 2000 Francja: 800 Polska: 300 Pogłowie bydła [mln szt.] 80,20 5,53 Pogłowie trzody chlewnej [mln szt.] 122,00 18,63 Źródło: EUROSTAT, GUS

10 W 2003 roku, po raz pierwszy od kilkunastu lat, Polska sprzedała a do UE więcej produktów w rolnych, niż sprowadziła. Obroty z Rosją wzrosły y ogółem o 17%, w tym warzyw 93%, mięsa 87%, owoców 32%.

11 W poszerzonej 25UE Polska zajmuje: IV miejsce pod względem wielkości produkcji żywności VII miejsce jako producent mięsa i mleka X miejsce w eksporcie żywności Źródło: EUROSTAT

12 A globalizacja postępuje puje: z 6,3% do 2,2% obniżył się średni poziom ceł w handlu produktami spożywczymi w ramach WTO w 2003r. 3 mld EUR to wartość redukcji subwencji eksportowych do produktów żywnościowych zaproponowana w WTO przez KE r. Źródło: WTO

13 Członkostwo Polski w UE spowodowało: Wzrost konkurencji na krajowym rynku środków produkcji i produktów żywnościowych Wzrost poziomu wsparcia finansowego rolnictwa i obszarów wiejskich Wzrost pozycji konkurencyjnej Wzrost pozycji konkurencyjnej na forum WTO

14 Przewagi konkurencyjne: Polski w Unii Europejskiej i UE w WTO Jakość produkcji Koszty produkcji Wielkość produkcji Przewagi konkurencyjne Ceny Efektywność produkcji Wielkość wsparcia ze strony państwa Pozycja negocjacyjna

15 Członkostwo w UE daje szanse na rozwój rolnictwa, ale go nie gwarantuje 600% 500% 400% dynamika 300% 200% 100% 0% s1 s2 s3 s4 s5 scenariusz gospodarstw o A gospodarstw o B gospodarstw o C Rysunek 1. Dynamika zmian skumulowanego dochodu rolniczego brutto dla poszczególnych scenariuszy (scenariusz 1 = 100). Scenariusze badań Scenariusz I II II IV V Żródło: badania własne Nadwyżka bezpośrednia z produkcji rolniczej Maksymalne dopłaty bezpośrednie z I i II filaru WPR Płatności rolnośrodowiskowe Płatności za gospodarowanie na ONW

16 Polska wieś w Unii Europejskiej potrzebuje spójnej strategii rozwoju obszarów w wiejskich Rys. 5. Struktura ludności według źródeł utrzymania a/ w latach 1996 i 2002 utrzymujący się z dochodów z pracy wyłącznie w gospodarstwie rolnym 16,6 21,3 głównie w gospodarstwie rolnym 2,0 2,2 dodatkowo w gospodarstwie rolnym 14,8 33,5 wyłącznie lub głównie poza gospodarstwem rolnym 4,2 11,7 wyłącznie lub głównie z niezarobkowego źródła 7,7 15,8 utrzymywani 30,5 38,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45, w % ogółem Źródło: GUS

17 Polska wieś w Unii Europejskiej wykorzystywać szanse unikać zagrożeń opierać się na mocnych stronach wzmacniać słabe strony

18 W globalnej wiosce Myśle leć po polsku Działać po europejsku