STATECZNOŚĆ STATKÓW HANDLOWYCH W CZASIE OPERACJI PORTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATECZNOŚĆ STATKÓW HANDLOWYCH W CZASIE OPERACJI PORTOWYCH"

Transkrypt

1 ROKSANA PŁOCHECKA JAROSŁAW SOLIWODA Akademia Morska w Gdyni Katedra Eksploatacji Statku STATECZNOŚĆ STATKÓW HANDLOWYCH W CZASIE OPERACJI PORTOWYCH Stateczność statku w porcie jest postrzegana jako problem o mniejszym znaczeniu niż zagrożenia statecznościowe w morzu. Operacje ładunkowe w porcie uważa się za bezpieczne dla statku. W praktyce niebezpieczne zdarzenia mają miejsce i są równie groźne dla statku i życia załogi jak wypadki na otwartym morzu. W artykule przedstawiona jest analiza przyczyn zagrożeń stateczności statku w czasie operacji przeładunkowych. Omówiona została również analiza bezpieczeństwa statecznościowego statków w typowych operacjach eksploatacyjnych przeprowadzanych w portach oraz w stanach awaryjnych. 1. WPROWADZENIE Bezpieczeństwo statku jest problemem historycznie związanym z żeglugą w ciężkich warunkach hydrometeorologicznych. Odpowiednio skonstruowany i załadowany statek powinien przetrwać bez znacznych uszkodzeń sztormy spotykane na morzu. Stąd idea kryteriów stateczności statku obowiązujących podczas żeglugi morskiej. Pobyt statku w porcie traktowany był jako bezpieczny etap jego eksploatacji. Wypadki, które się zdarzały, uważane były za stosunkowo rzadkie i o niewielkim zagrożeniu, które nie wymagało przeciwdziałania w postaci restrykcyjnych przepisów i ograniczeń. Jednakże w czasie operacji portowych zdarzają się wypadki stanowiące zagrożenie dla życia ludzkiego oraz powodujące poważne straty ekonomiczne. Każdy wypadek pociąga za sobą określone koszty, które ponoszą armator, czarterujący oraz port. Dla portu wiąże się to z zakłóceniami w procesie przeładunkowym, a co za tym idzie z kosztami przerw w pracy oraz kosztami bezpośredniego ratowania statku. Statek morski jest obecnie środkiem transportu służącym do bezpiecznego przewozu towarów pomiędzy portami. Z tak przyjętej definicji wynika, iż największą uwagę zwraca się na podróże morskie i ich bezpieczeństwo. Przepisy konwencji międzynarodowych i przepisy klasyfikacyjne opisują dokładnie standardy stateczności statku w morzu. Statek powinien przetrwać zakładane (ekstremalne) warunki sztormowe. Natomiast w odniesieniu do operacji portowych kwestia bezpieczeństwa statecznościowego pozostawiona jest kapitanowi statku oraz starszemu oficerowi. Ich wiedza oraz zdobyte doświadczenie są niekiedy

2 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 73 jedynymi wyznacznikami bezpieczeństwa statku w porcie. Jak można zauważyć na podstawie analiz wypadków statecznościowych w portach, sama wiedza i doświadczenie załogi nie są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa operacji dokonywanych w portach. Stateczność statku w porcie jest uważana przez ich załogi jako problem o mniejszym znaczeniu niż inne zagrożenia wynikające z prowadzonych operacji ładunkowych. Pomijanie znaczenia oceny stateczności statku w porcie było w przeszłości przyczyną wielu katastrof i wypadków. Konsekwencją wypadków statecznościowych były nadmierne przechyły, prowadzące do uszkodzenia statku w wyniku oparcia go o nabrzeże oraz do zalania pomieszczeń. W zdarzeniach krytycznych skutkiem awarii było przewrócenie statku. Koszty wypadków statecznościowych w portach mogą być wielokrotnie większe niż w wypadkach pełnomorskich. Przewrócony statek ogranicza możliwości operacyjne portu na długi okres, jak np. na ponad 9 miesięcy w wypadku przewrócenia statku m/v Republica di Genova w porcie w Antwerpii [9]. Każdy taki wypadek wymaga dodatkowo kosztownych działań ratowniczych. Bezpieczeństwo statecznościowe operacji portowych jest więc ważnym problemem, którego analiza może skutkować podjęciem działań lub znalezieniem rozwiązań technicznych zapobiegających wypadkom. PRZYCZYNY AWARII ZDARZENIE SKUTKI AWARII Brak odpowiedniej kontroli operacji ładunkowych Błędne operacje balastowe Awarie systemów balastowych i zęzowych Awarie systemów pomiarowych i kontrolujących Przechył statyczny Zakołysanie statku, przechyły dynamiczne Przewrócenie statku Zatopienie przedziałów Uszkodzenie ładunku Uszkodzenie konstrukcji statku Uszkodzenie urządzeń portowych Zatopienie statku Zagrożenie życia ludzkiego Rys. 1. Awaria statecznościowa w porcie 2. AWARIE STATECZNOŚCIOWE STATKÓW W PORCIE Zachowanie statecznościowe statku w porcie jest traktowane jako statyczne. Kąty przechyłu narastają powoli, statek przechyla się, równoważąc momentem

3 74 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 prostującym momenty wymuszające. Istnieją jednakże sytuacje, które generują dynamiczne kołysania statku, osiągające niejednokrotnie wartości nawet kilkunastu stopni. Bezpieczeństwo statku w porcie wymaga więc szczegółowej analizy zjawisk fizycznych, które wystąpiły podczas operacji ładunkowych i doprowadziły do wypadków statecznościowych. Stateczność statku w porcie jest postrzegana przez większość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo statku jako problem o mniejszym znaczeniu niż inne zagrożenia. W portach nie ma dużego falowania i tym samym nie ma dużych kołysań statku, wiatry są również słabsze niż na otwartym morzu i nie istnieje problem poszukiwania rozbitków. Stąd też operacje ładunkowe w porcie uważa się za bezpieczne dla statku. Jednak, jak można zauważyć z przedstawionych w dalszej części wypadków, zdarzenia takie mają miejsce i mogą być równie groźne dla statku i życia załogi jak wypadki na otwartym morzu. Według statystyk wypadkowych najczęstszym wypadkiem statecznościowym jest nadmierny przechył statku. Jeśli przechył powstanie w sposób statyczny i nie spowoduje to uszkodzeń kadłuba lub nabrzeża, to taki wypadek jest praktycznie nierejestrowany. Tym samym istnieją duże problemy w określeniu rzeczywistej statystyki wypadkowej. Sprawdzanie stateczności w czasie operacji przeładunkowych w porcie przysparza wielu problemów. Zasadniczym problemem jest określenie aktualnego stanu ładunkowego. Podczas postoju w porcie dokonywane są jednocześnie operacje ładunkowe: załadunek i wyładunek oraz operacje balastowe i niejednokrotnie bunkrowanie statku. Rozkład mas na statku podlega dynamicznym zmianom i określenie dokładnego chwilowego stanu rozkładu mas jest praktycznie niemożliwe. Dlatego skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzenie do standardowego wyposażenia statku urządzeń automatycznie mierzących pojemności zbiorników balastowych, paliwowych i ładunkowych, jak to ma miejsce w przypadku tankowców. Nie rozwiąże to oczywiście problemów z identyfikacją mas ładunku, ale umożliwi szacowanie stanu statecznościowego statku. Jedną z zasadniczych przyczyn awarii jest niedostateczna wiedza i niewystarczające doświadczenie załogi statku. Częstokroć umiejętności załogi sprowadzają się do mechanicznego operowania systemami statkowymi, bez zrozumienia podstaw fizyki zjawisk statecznościowych. Tego typu podejście do systemu wyrównywania przechyłów było przyczyną wspomnianego wcześniej przewrócenia statku m/v Republica di Genova przy nabrzeżu (rys. 2). Brak wiedzy na temat ograniczeń i zakresu pracy owego systemu doprowadził do zatopienia statku. Podobny problem można było zauważyć w przypadku statku m/v Torm Aleksandria [9], dokonującego przeładunku w porcie Monrovia (rys. 4). Niefrasobliwe przyjmowanie kolejnych kontenerów na drugą warstwę doprowadziło do zmniejszenia stateczności statku, wysokość metacentryczna osiągnęła wartość bliską zero. W krytycznym momencie podnoszony był kontener o masie 20 ton. Doprowadziło to do dużego przechyłu, dostania się wody do wnętrza statku i, w efekcie końcowym, do jego przewrócenia.

4 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 75 Kolejną grupą przyczyn wypadków statecznościowych są awarie systemów balastowych. Są one trudne do przewidzenia i stwarzają znaczne problemy przy próbach przeciwdziałania. Zwiększenie prędkości operacji przeładunkowych w portach wymusiło na konstruktorach statków instalowanie coraz bardziej wydajnych systemów balastowych oraz systemów wyrównywania przechyłów. Dlatego też nieprawidłowe działanie takiego systemu prowadzi do powstania nagłego przechyłu statku, bez realnej możliwości przeciwdziałania. Niemożliwe jest również zidentyfikowanie przyczyn awarii w czasie jej trwania. Pozostaje więc tylko szybkie wyłączenie systemu, jeśli załoga statku zdąży wykryć przyczynę zagrożenia. Przykładem takiego wypadku było przechylenie się statku m/v Westwood Rainier w porcie Seatle (rys. 3). Przyczyną nagłego przechyłu było nieprawidłowe działanie oprogramowania systemu wyrównywania przechyłu. Podobne zdarzenie miało miejsce w porcie Nowy York na statku m/v Stella Maris [9]. Podczas załadunku generatorów o wadze 360 t automatyczny system załadunku i kontroli przechyłów przestał nagle działać, co doprowadziło do przewrócenia i zatopienia statku. O ile wypadki statecznościowe generowane przez awarie systemów balastowych są bardzo groźne, to jednak istnieją techniczne metody przeciwdziałania ich wystąpieniu, np. systemy dublujące lub automatyczne systemy przeciwdziałające awarii. Inną grupę wypadków statecznościowych stanowią przechyły i przewrócenia statków podczas ładowania drewna na pokład. W rejonie Morza Bałtyckiego porty charakteryzują się ograniczoną głębokością, stąd też praktyka ładowania drewna na pokład na tzw. zerową stateczność (GM=0 m). Ładunek jest tak długo przyjmowany na pokład, aż statek uzyskuje niewielkie kąty przechyłu na skutek zmniejszenia stateczności. Jeśli cumy statku są wyluzowane, jest to skuteczna metoda wychwycenia zerowej stateczności początkowej. Zdarza się również niejednokrotnie, że ładunek drewna jest przyjmowany przy napiętych cumach i jednoczesnym oparciu się statku o nabrzeże. Statek nie zwiększa przechyłu mimo ładowania coraz większej ilości drewna na pokład. W chwili poluzowania cum lub ześlizgnięcia się statku z krawędzi nabrzeża statek uzyskuje znaczny przechył dynamiczny, który prowadzi do uszkodzenia konstrukcji burty lub zniszczeń na nabrzeżu (rys. 5). Rys. 2. M/V Republica di Genova [10] Rys. 3. M/V Westwood Rainier [9]

5 76 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 Rys. 4. M/V Torm Aleksandria [9] Rys. 5. M/V Ice Prince [9] 3. OCENA STATECZNOŚCI STATKU PODCZAS OPERACJI PORTOWYCH Ocena bezpieczeństwa statku jest realizowana przez sprawdzenie parametrów wymaganych kryteriami statecznościowymi [8]. Każdy statek powinien przetrwać w zakładanych warunkach pogodowych. Historycznie przepisy statecznościowe obejmowały zdarzenia pogodowe (jak oddziaływanie fali i wiatru), które mają miejsce na otwartym morzu w czasie sztormów. Od ponad 300 lat takie regulacje stanowią standardową metodę oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku. Analiza sytuacji statecznościowej statku na morzu, jako stwarzającej największe zagrożenia, powoduje mimowolne niezauważanie przez załogi statków niebezpieczeństw statecznościowych, które występują w portach. Stan statecznościowy statku podczas postoju w porcie jest stanem statycznym z impulsowymi wymuszeniami dynamicznymi. Operacje ładunkowe (zmiana rozkładu mas) powodują powolne zmiany masy i ustawienia statku. Jednocześnie podczas tych operacji występują oddziaływania o charakterze dynamicznym, takie jak np. ruchy własnymi urządzeniami przeładunkowymi czy też przemieszczanie pojazdów. Współcześnie obowiązujące przepisy statecznościowe dotyczące statków morskich są umieszczone w międzynarodowych konwencjach i rezolucjach IMO oraz w przepisach klasyfikacyjnych i przepisach rządowych. Jednakże konwencje IMO, zawierające przepisy statecznościowe: SOLAS 74 [4], MARPOL 78 [3], nie zawierają przepisów dotyczących operacji dokonywanych w czasie postoju statku w porcie. 1 W celu oceny stateczności statku został opracowany, jako zalecenie, kodeks stateczności statku w stanie nieuszkodzonym 2, który także nie zawiera przepisów dotyczących stateczności statku w porcie. 1 Jedynie zbiornikowce o nośności 5000 t muszą mieć podczas operacji ładunkowych wysokość metacentryczną nie mniejszą niż 15 cm, MARPOL 73/78, Annex I, Reg Code on Intact Stability for All Types of Ships Covered by IMO Instruments (resolution A.749 (18)).

6 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 77 Pomimo braku przepisów określających graniczne parametry stateczności statku w porcie, jego bezpieczeństwo można ocenić na podstawie analizy momentów przechylających oraz odpowiedzi statku. 4. OKREŚLANIE STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH KĄTÓW PRZECHYŁU W trakcie operacji portowych na statek mogą oddziaływać statyczne i dynamiczne momenty przechylające, w zależności od szybkości ich powstawania i narastania. Ze względu na genezę powstania momenty wymuszające przechył można podzielić na cztery grupy: Momenty wywołane poprzecznymi ruchami dźwigów statkowych. Takie momenty można traktować jako dynamiczne, gdyż osiągają maksymalną wartość w krótkiej chwili. Maksymalny kąt przechyłu jest obliczany na podstawie momentu dynamicznego, natomiast minimalny na podstawie momentu działającego statycznie. Momenty wywołane działaniem systemu wyrównywania przechyłów. Dynamiczny moment przechylający jest wywoływany przez masę wody przepompowywanej w czasie krótszym od 0,25 okresu kołysania statku. Natomiast moment działający statycznie narasta do chwili, kiedy zostanie przerwane pompowanie wody. Jeśli system posiada zabezpieczenia maksymalnego kąta przechyłu, pompowanie zostanie zatrzymane. Natomiast jeśli system nie posiada zabezpieczeń lub działa wadliwie, pompowanie jest realizowane aż do chwili jego zatrzymania przez operatora. Niebezpieczna sytuacja pojawia się wtedy, gdy statek jest powstrzymywany w przechyle przez cumy lub oparcie się o nabrzeże. Nagłe uwolnienie się statku powoduje powstanie maksymalnego dynamicznego momentu przechylającego o wartości równoważnej momentowi uzyskanemu na skutek przepompowania balastu. Momenty wywołane przesunięciem ładunku. W przypadku przesunięcia ładunku moment przechylający należy zawsze traktować jako moment działający dynamicznie. Przesunięcie ładunku jest związane z pokonaniem siły tarcia statycznego oraz momentem przewracającym działającym na ładunek; oba przypadki powodują prawie natychmiastowe powstanie momentu przechylającego. Momenty przechylające spowodowane uzyskaniem ujemnej wysokości metacentrycznej. Uzyskanie GM mniejszego od zera jest procesem statycznym, w związku z czym momenty będą traktowane jako statyczne. Jednakże w przypadku podtrzymywania statku na cumach lub oparcia się o nabrzeże mogą one narastać dynamicznie. Wartości statycznych i dynamicznych kątów przechyłu można określić, korzystając z krzywej ramion prostujących (GZ) oraz krzywej pracy momentu prostującego (W 1t ). Poniżej przedstawiono metody określenia kątów przechyłu dla: operacji dźwigami statkowymi,

7 78 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 poprzecznego przesunięcia środka ciężkości spowodowanego przesunięciem ładunku lub systemem wyrównywania przechyłów, ujemnej wysokości metacentrycznej. a) Operacje dźwigami statkowymi W celu określenia bezpieczeństwa statku podczas operacji portowych użyte zostaną zdefiniowane poniżej parametry statecznościowe. Ramię prostujące (GZ) statku określane jest na podstawie wzoru: (1) GZ h Z sin Y cos S G gdzie: h S ramię stateczności kształtu [m], Z G wysokość środka masy statku [m], Y G poprzeczne położenie środka masy statku względem płaszczyzny symetrii [m], kąt przechyłu statku [ ]. Praca przypadająca na jednostkę masy statku (W 1t ()) obliczana jest według wzoru: W t GZ 1 0 G d Moment przechylający wywołany działaniem dźwigów (M Y ()) można określić wyrażeniem: M Y CY (2) mδy M (3) gdzie: m masa przenoszonego ładunku [t], y poprzeczne przesunięcie noku dźwigu [m], M CY moment przechylający wywołany obrotem (przesunięciem) ramienia dźwigu [tm]. W celu symulacji sytuacji statecznościowej statku podczas operacji wyładunkowej z użyciem własnego dźwigu założono działanie statyczne momentu przechylającego (rys. 6) oraz działanie dynamiczne (rys. 7). Pierwszy przypadek obejmuje sytuację powolnego wychylania dźwigu, natomiast drugi sytuację gwałtownego wychylenia dźwigu na burtę.

8 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 79 Statyczny kąt przechyłu Rys. 6. Statyczny kąt przechyłu spowodowany wyładunkiem masy 50 t. D = t, GM = 0,58 m, M Y =1780 t m [opracowanie własne] Dynamiczny kąt przechyłu Rys. 7. Dynamiczny kąt przechyłu spowodowany wyładunkiem masy 50 t. D = t, GM = 0,58 m, M Y =1780 t m Na skutek wyładunku własnym dźwigiem statek uzyskał statyczny kąt przechyłu równy 10,5, natomiast dynamiczne (gwałtowne) wychylenie dźwigu na burtę może spowodować zakołysanie statku do kąta 19. Uzyskane kąty przechyłu oznaczają, że taka operacja przeładunkowa prowadzona bez należytej kontroli może stanowić realne niebezpieczeństwo dla statku.

9 80 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 b) Poprzeczne przesunięcie środka masy statku Przedstawiona poniżej symulacja zachowań statecznościowych statku dotyczy sytuacji gwałtownego przemieszczenia się masy w poprzek statku. Zdarzenie takie może mieć miejsce przy przesunięciu niezamocowanego ładunku w ładowni lub niekontrolowanego przepompowywania balastów burtowych. Ramię prostujące statku ze środkiem ciężkości znajdującym się poza płaszczyzną symetrii określa równanie: G Z GZ Δ (4) Y cos 1 1 Bazując na powyższym wyrażeniu, można określić pracę przypadającą na jednostkę masy (W 1t()) konieczną do wychylenia statku o kąt : (5) W' 1t GZ d Δ YG cos d W1 t ΔYG sin 0 0 gdzie: GZ() ramię prostujące dla statku nieprzechylonego (Y G =0,00 m), Y G przesunięcie poprzeczne środka masy [m], okres kołysań własnych statku [s]. G 0 Statyczny kąt przechyłu Dynamiczny kąt przechyłu Rys. 8. Wykres ramion prostujących oraz wykres pracy dla statku z przesuniętym poprzecznie środkiem ciężkości. D = t, Y G = 0,15 m, GM = 0,58 m Przyjmując, że masa przesuwa się nagle (czas przesuwania masy jest mniejszy od połowy okresu kołysań własnych statku (<0,5 )) w poprzek statku, określono dynamiczny kąt przechyłu, natomiast w przypadku przesunięcia powolnego

10 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 81 (>0,5 ) określono statyczny kąt przechyłu (rys. 8). Dla określenia dynamicznych kątów przechyłu statku za stan początkowy przyjęto statek nieprzechylony, stąd posiadający zerową wartość pracy momentu prostującego. Dynamiczny kąt przechyłu statku spowodowany przesunięciem środka masy (Y G = 0,10 m) osiąga wartość 19, natomiast statyczny 11. Uzyskane kąty przechyłu oznaczają, że niekontrolowana operacja balastowa stanowi realne zagrożenie dla statku. W przypadku statków ro-ro z otwartą rampą rufową przechył ponad 10 może być równoznaczny z zalaniem pokładu wjazdowego. c) Ujemna wysokość metacentryczna Stan statku z ujemną statecznością początkową może zaistnieć, gdy prowadzone są jednoczesne operacje balastowe, bunkrowe i ładunkowe, bez przeprowadzonej analizy stateczności w fazach pośrednich. Dynamiczne przechyły statku zaistnieją, kiedy w fazie spoczynkowej pojawiają się ujemne wartości wysokości metacentrycznej przy jednoczesnym blokowaniu ruchu statku przez cumy, które następnie ulegają zerwaniu lub gwałtownemu wyluzowaniu. Statek obraca się dynamicznie do momentu oparcia się o nabrzeże (rys. 9). Przechył statyczny pojawi się, gdy ruch statku nie będzie ograniczany przez cumy i nabrzeże. Statyczny kąt przechyłu jest przedstawiony na rys. 10. Ramię prostujące statku z ujemną wysokością metacentryczną określa równanie: GZ GZ0 ΔZG sin GZ0 GM sin gdzie: GM poprzeczna wysokość metacentryczna statku [m], Z G poprawka do wysokości środka masy (6) Δ Z Z Z GM (7) G G M Z M wysokość metacentrum poprzecznego [m], GZ 0 ramię prostujące statku obliczone dla wysokości metacentrycznej równej 0,00 m. Korzystając z wyrażeń (2) oraz (6), praca przypadająca na jednostkę masy (W 1t ()) jest równa: GZ d Z sin d W GM 0 G 1t W' 1t Δ cos (8)

11 82 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 Dynamiczny kąt przechyłu Dynamiczny kąt przechyłu Rys. 9. Krzywa pracy dla statku z ujemnym GM. D = t, GM = -0,40 m Statyczne kąty przechyłu Rys. 10. Krzywa ramion prostujących dla statku z ujemnym GM. D = t, GM = -0,40 m W pierwszej (dynamicznej) fazie przechyłu statek uzyska przechył około 23, natomiast po ustaniu kołysań statek uzyska statyczny kąt przechyłu 19. Są to oczywiście kąty przechyłu zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu statku, gdyż pokład statku wchodzi do wody. W przypadku jednoczesnego wystąpienia ujemnej wartości wysokości metacentrycznej oraz momentu przechylającego wywołanego ruchem dźwigu statek uzyskuje około 27 przechyłu (rys. 11). Przy założeniu otwartych pokryw

12 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 83 lukowych oraz zejściówek doprowadza to do zalania pomieszczeń statku i jego zatopienia. Dynamiczny kąt przechyłu Rys. 11. Dynamiczny przechył statku spowodowany ujemną wysokością metacentryczną i momentem przechylającym wywołanym wychyleniem dźwigu Z przedstawionych analiz stanów zachowań statku w porcie można zauważyć, że powstające przechyły osiągają duże wartości dla stanów spotykanych w eksploatacji statku. Zmiana momentu przechylającego, działającego statycznie na moment dynamiczny, skutkuje wzrostem przechyłu nawet o 40%. Zakołysanie statku o kąt 20 może spowodować uszkodzenie konstrukcji kadłuba oraz doprowadza do wdarcia się wody przez otwarte pokrywy lukowe i włazy. Końcowym stanem statku w takich awariach mogłoby być jego zatopienie lub przewrócenie. 5. PODSUMOWANIE Operacje masowe przeprowadzane w portach stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa statku. Przyczyną tego jest niewłaściwa organizacja pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo statecznościowe statku. Osobą całkowicie odpowiedzialną za ogólne bezpieczeństwo statku jest kapitan, jednakże ze względu na podział prac ocena stateczności statku jest w praktyce realizowana przez starszego oficera. Powinien on posiadać wiedzę o kolejności planowanych operacji ładunkowych i odpowiednio do nich dobrać operowanie balastami. Jednakże znajomość aktualnego stanu rozkładu mas na współczesnych statkach jest wielce

13 84 PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 23, 2009 problematyczna. W większości przypadków oficerowie odpowiedzialni za ładowanie statków jedynie szacują stan statku. Niedopatrzenie, błąd lub brak wiedzy prowadzą bezpośrednio do wypadków statecznościowych. Dodatkowym problemem stało się wprowadzanie w ostatnich kilku latach dodatkowych systemów zwiększających bezpieczeństwo statków (ISPS, ISM). Implementowanie systemów bezpieczeństwa spowodowało gwałtowny wzrost ilości obowiązków wszystkich osób z poziomu zarządzania statkiem. W tej sytuacji sprawy ładunkowe są jednymi z wielu, które są realizowane w czasie postoju w porcie. Dochodzą do tego jeszcze zmiany planów ładunkowych i awarie systemów statkowych oraz remonty realizowane doraźnie. Jak wynika z analiz powypadkowych, wiele awarii statecznościowych było spowodowanych brakiem uwagi i umiejętności przewidywania ewentualnych problemów statecznościowych. Z analizy przyczyn i skutków awarii wynika, że stateczność statku w porcie powinna podlegać kontroli także podczas operacji w portach. Ważnym problemem jest więc opracowanie systemu pozwalającego ocenić stan statku na tyle dokładnie, by przeprowadzane operacje nie stwarzały zagrożeń. LITERATURA 1. Clark I.C, The management of merchant ship stability, trim & strength, The Nautical Institute, London IMO, Code on Intact Stability for All Types of Ships Covered by IMO Instruments, IMO, MARPOL 78,, Edition IMO, SOLAS 74, Consolidated Edition Kobyliński L., Kastner S., Stability and safety of ships, Vol. I, Elsevier, Płochecka R., Stateczność statków w czasie operacji portowych, Praca inżynierska, Akademia Morska Gdynia, Soliwoda J., Metody oceny ryzyka i skutków awarii morskich statków handlowych, XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk Soliwoda J., Praktyczne aspekty stosowania kryteriów stateczności w ocenie bezpieczeństwa statków, XV-th International Scientific and Technical Conference The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea, Gdynia

14 R. Płochecka, J. Soliwoda, Stateczność statków handlowych w czasie operacji portowych 85 SAFETY OF VESSEL STABILITY DURING CARGO OPERATIONS Summary Vessel stability during cargo operations is perceived as a less meaning problem than stability at sea. Cargo operations are regarded as safe to vessel stability. However, analysed casualties shows that stability accidents at harbor can be dangerous to vessel and crew equally as open sea accidents. The analysis of reasons of stability accidents during cargo operations will be presented in this article. The methods of safety analysis will be described in reference to safety vessel cargoes operation and damage conditions.

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ

UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ MIROSŁAW JURDZIŃSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji UNIKANIE NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI W ZŁYCH WARUNKACH POGODOWYCH W RUCHU STATKU NA FALI NADĄŻAJĄCEJ Podstawową zasadą planowania nawigacji jest

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNA OCENA STATECZNOŚCI W EKSPLOATACJI A BEZPIECZEŃSTWO STATKU

PRAKTYCZNA OCENA STATECZNOŚCI W EKSPLOATACJI A BEZPIECZEŃSTWO STATKU Jarosław Soliwoda Akademia Morska Gdynia PRAKTYCZNA OCENA STATECZNOŚCI W EKSPLOATACJI A BEZPIECZEŃSTWO STATKU Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzystwa klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW

OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej OCENA STATECZNOŚ CI DYNAMICZNEJ OKRĘ TU NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW POLSKIEGO REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK PRZEPISY ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH 2003 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Publikacji Nr 32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA. January Szafraniak; Karolina Staszewska

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA. January Szafraniak; Karolina Staszewska AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA STATECZNOŚĆ STATKU Z UJEMNĄ OCZĄTKOWĄ WYSOKOŚCIĄ METACENTRYCZNĄ Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: Budowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA OBLICZANIE POCZĄTKOWEJ WYSOKOŚCI METACENTRYCZNEJ PODCZAS OPERACJI BALASTOWYCH Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro.

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro. C C C C C5 Przewozy morskie. Nazwa przedmiotu: PRZEWOZY MORSKIE. Kod przedmiotu:. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Jan P. Michalski. Podstawy teorii projektowania okrętów

Jan P. Michalski. Podstawy teorii projektowania okrętów Jan P. Michalski Podstawy teorii projektowania okrętów Gdańsk 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Maciej Pawłowski PROJEKT OKŁADKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁ YWU UJEMNEJ WYSOKOŚ CI METACENTRYCZNEJ NA POŁ O Ż ENIE PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO

ANALIZA WPŁ YWU UJEMNEJ WYSOKOŚ CI METACENTRYCZNEJ NA POŁ O Ż ENIE PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (165) 006 Waldemar Mironiuk Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej ANALIZA WPŁ YWU UJEMNEJ WYSOKOŚ CI METACENTRYCZNEJ NA POŁ O Ż ENIE PONTONU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH Agnieszka Sacharko Akademia Morska w Gdyni SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI KAPITANA W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH W artykule opisano systemy wspomagania decyzji kapitana statku w czasie eksploatacji, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO STATKU HANDLOWEGO W AKCJI SAR

BEZPIECZEŃSTWO STATKU HANDLOWEGO W AKCJI SAR Andrzej Starosta Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny Katedra Eksploatacji Statku BEZPIECZEŃSTWO STATKU HANDLOWEGO W AKCJI SAR Streszczenie: W akcji SAR oprócz specjalistycznych jednostek ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY ZAKŁAD BUDOWY I STATECZNOŚCI STATKU INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA PRÓBA PRZECHYŁÓW Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: Budowa i Stateczność Statku Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI styczeń

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI styczeń PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI 2017 styczeń Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH

WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR (185) 011 Adam Pawlę dzio Akademia Marynarki Wojennej WYZNACZENIE KĄTA PRZECHYŁU DYNAMICZNEGO OKRĘTU NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH STRESZCZENIE W

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CFD MOMENTU PRZECHYLAJĄCEGO STATEK WSKUTEK DZIAŁANIA WIATRU

MODELOWANIE CFD MOMENTU PRZECHYLAJĄCEGO STATEK WSKUTEK DZIAŁANIA WIATRU Przemysław Krata Jacek Jachowski Akademia Morska w Gdyni MODELOWANIE CFD MOMENTU PRZECHYLAJĄCEGO STATEK WSKUTEK DZIAŁANIA WIATRU Artykuł traktuje o modelowaniu momentu przechylającego statek wskutek działania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI 2005 (Tekst ujednolicony zawierający Zmiany Nr 1/2006 stan na 1 stycznia 2007 r.) Publikacje P (Przepisowe)

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin W C L S Σ I II III IV V VI VII 7.1 NAWIGACJA 10 15 25

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2016 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz pok. 234 Wały Chrobrego 1-2 pok. 107 OSRM ul. Ludowa KONSULTACJE (semestr zimowy 2014-2014): Środa,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ, NIEZATAPIALNOŚĆ I WOLNA BURTA 2009 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane przez Polski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECGANICZNY Nr 25 Przedmiot: Budowa i teoria okrętu Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE OPERACYJNYM W DZIALE POKŁADOWYM W ŻEGLUDZE PRZYBRZEŻNEJ

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE OPERACYJNYM W DZIALE POKŁADOWYM W ŻEGLUDZE PRZYBRZEŻNEJ Załącznik nr 4 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA POZIOMIE OPERACYJNYM W DZIALE POKŁADOWYM W ŻEGLUDZE PRZYBRZEŻNEJ Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin W C L S Σ I II III IV V VI

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167022 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285260 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.05.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B63B 43/12 (54)

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI 2005 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH. STATECZNOŚĆ, NIEZATAPIALNOŚĆ I WOLNA BURTA 2015 styczeń CZĘŚĆ IV GDAŃSK

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH. STATECZNOŚĆ, NIEZATAPIALNOŚĆ I WOLNA BURTA 2015 styczeń CZĘŚĆ IV GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ, NIEZATAPIALNOŚĆ I WOLNA BURTA 2015 styczeń GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MAŁYCH STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY TRIPOD DO ANALIZY WYPADKÓW STATECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYPADKU M/F JAN HEWELIUSZ W PORCIE YSTAD

ZASTOSOWANIE METODY TRIPOD DO ANALIZY WYPADKÓW STATECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYPADKU M/F JAN HEWELIUSZ W PORCIE YSTAD Karolina STASZEWSKA 1 ZASTOSOWANIE METODY TRIPOD DO ANALIZY WYPADKÓW STATECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYPADKU M/F JAN HEWELIUSZ W PORCIE YSTAD STRESZCZENIE Artykuł przedstawia metodę TRIPOD jako jedną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJll" z d nia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJll z d nia... 2015 r. Projekt z dnia 30 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJll" z d nia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

stateczności statku w określonym stanie załadowania.

stateczności statku w określonym stanie załadowania. Instytut/Zakład: NM/ZBiSS Przedmiot: Budowa i Stateczność Statku Forma zajęć: laboratoria Rok/Semestr: 2 / 3 Temat: Opracowanie arkusza kalkulacyjnego w celu obliczania oceny stateczności statku w określonym

Bardziej szczegółowo

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO oddział w Poznaniu Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA. Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA. Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z HYDROMECHANIKI OKRĘTU Ćwiczenie Nr 1 Doświadczalne określanie krzywej ramion prostujących modelu.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...) Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Załącznik nr 8 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin I II III IV V VI VII 8.1 NAWIGACJA 22 30 28 4 84 8.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATECZNOŚ CI STATYCZNEJ PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO O WYMIARACH LxBxH

ANALIZA STATECZNOŚ CI STATYCZNEJ PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO O WYMIARACH LxBxH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR (58) 4 Waldemar Mironiuk Adam Pawlę dzio Ryszard Wróbel ANALIZA STATECZNOŚ CI STATYCZNEJ PONTONU PROSTOPADŁ O Ś CIENNEGO O WYMIARACH LxxH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji statków i operacji statkowych

Zapoznać studentów z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji statków i operacji statkowych KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: OCHRONA STATKU I OBIEKTÓW PORTOWYCH. Kod przedmiotu: Vos 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze

Bardziej szczegółowo

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KATEDRA NAWIGACJI... 3 Bezpieczeństwo na morzu... 3 Geodezyjno- kartograficzne podstawy nawigacji morskiej... 3 Kompleksowe badania wpływu warunków hydrometeorologicznych...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MORSKICH JEDNOSTEK SZYBKICH PŁYWALNOŚĆ, STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2014 CZĘŚĆ IV GDAŃSK

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MORSKICH JEDNOSTEK SZYBKICH PŁYWALNOŚĆ, STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2014 CZĘŚĆ IV GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MORSKICH JEDNOSTEK SZYBKICH CZĘŚĆ IV PŁYWALNOŚĆ, STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2014 GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY MORSKICH JEDNOSTEK SZYBKICH opracowane i wydane

Bardziej szczegółowo

POWYPADKOWA EKSPERTYZA TECHNICZNA TAKIELUNKU I OMASZTOWANIA NA JEDNOSTKĘ TYPU HANSE 325- MrD

POWYPADKOWA EKSPERTYZA TECHNICZNA TAKIELUNKU I OMASZTOWANIA NA JEDNOSTKĘ TYPU HANSE 325- MrD POWYPADKOWA EKSPERTYZA TECHNICZNA TAKIELUNKU I OMASZTOWANIA NA JEDNOSTKĘ TYPU HANSE 325- MrD 1 1. WSTĘP. W niniejszym dokumencie przedstawione zostaną przybliżone obliczenia wytrzymałościowe takielunku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 54/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU KADŁUBA lipiec

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 54/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU KADŁUBA lipiec PRZEPISY PUBLIKACJA NR 54/P ALTERNATYWNE SYSTEMY NADZORU KADŁUBA 2016 lipiec Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 21/I WPŁYW ZBIORNIKÓW STABILIZACYJNYCH ZE SWOBODNYMI POWIERZCHNIAMI CIECZY NA AMPLITUDĘ KOŁYSANIA STATKU 2003 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU

SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU W pracy przedstawiono działanie systemu do określania dynamicznego zapasu wody

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO WYRÓŻNIKI JAKOŚCI STAŁYCH ŁADUNKÓW MASOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO WYRÓŻNIKI JAKOŚCI STAŁYCH ŁADUNKÓW MASOWYCH Marzenna Popek Akademia Morska w Gdyni WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWO-TECHNOLOGICZNE JAKO WYRÓŻNIKI JAKOŚCI STAŁYCH ŁADUNKÓW MASOWYCH Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 4 ETM: tematyka 1. Ładunek jako przedmiot usług przewozowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI C C C C5 C7 C8 C9 C0 C I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI. Kod przedmiotu:gb. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ I WOLNA BURTA 2015 styczeń GDAŃSK PRZEPISY klasyfikacji i budowy statków śródlądowych opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3. Dynamika ruchu obrotowego Zauważyłem, że zadania dotyczące ruchu obrotowego bardzo często sprawiają maturzystom wiele kłopotów. A przecież wystarczy zrozumieć i stosować zasady dynamiki Newtona. Przeanalizujmy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ JACHTU.

WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ JACHTU. Patryk Richter Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechnika Gdańska, Gdańsk DOI: 10.17814/mechanik.2015.10.505 WPŁYW ROZMIESZCZENIA ZAŁOGI NA STATECZNOŚĆ NA WYBRANYM JACHCIE ŻAGLOWYM NA STATECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą ICAO TI oraz IATA DGR Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG Międzynarodowy przewóz śródlądowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ważenia kontenerów. VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS.

Nowe zasady ważenia kontenerów. VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS. Nowe zasady ważenia kontenerów VGM Verified Gross Mass (zweryfikowana masa brutto) Konwencja SOLAS www.dbschenker.pl 1. Weryfikacja wagi kontenera przez załadowców Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC),

Bardziej szczegółowo

Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych

Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych SACHARKO Agnieszka 1 GERIGK Mirosław Kazimierz 2 Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych WSTĘP Transport morski związany jest z występowaniem

Bardziej szczegółowo

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH Arkadiusz Łukaszewicz Akademia Morska w Gdyni MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH Przy obecnej różnorodności typów statków niemożliwe jest opracowanie uniwersalnych manewrów człowiek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny. Metoda Elementów Skończonych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Metoda Elementów Skończonych Laboratorium Prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Autor projektu: Łukasz Przybylak 1 Wstęp W niniejszej pracy pokazano zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH CZĘŚĆ IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2015 lipiec GDAŃSK PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH opracowane i wydane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Bezpieczna praca na. pokładach statków handlowych

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Bezpieczna praca na. pokładach statków handlowych PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Bezpieczna praca na pokładach statków handlowych Informacje które powinien uzyskać nowa zatrudniony marynarz: zasady pracy na statku i w tym dziale, w którym ma być zatrudniony,

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POWODOWANE PRZEZ TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POWODOWANE PRZEZ TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POWODOWANE PRZEZ TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH. IDENTYFIKACJA PRZYCZYN PIERWOTNYCH POWSTAWANIA ZAGROŻEŃ W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING. Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE. Ćwiczenia

Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING. Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE. Ćwiczenia Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE Ćwiczenia Plan zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Ratownictwo morskie Opracował: mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu// Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01 Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel. 91 4809 495 www.uais.eu //wykłady tu// m.gucma@am.szczecin.pl Zaliczenie Wykładu / Ćwiczeń Wykład zaliczenie pisemne Ćwiczenia -

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KONTENERÓW NA STATKACH MORSKICH

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KONTENERÓW NA STATKACH MORSKICH Jerzy Hajduk Akademia Morska w Szczecinie BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KONTENERÓW NA STATKACH MORSKICH Streszczenie: Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- w czym przewozimy towary niebezpieczne

- w czym przewozimy towary niebezpieczne Przewozy intermodalne - w czym przewozimy towary niebezpieczne Transport kombinowany (intermodalny) to: a) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych? b) kombinowanie w czasie transportu?

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKÓW KONTENEROWYCH PORÓWNANIE METODY UPROSZCZONEJ Z WYNIKAMI BADAŃ SYMULA- CYJNYCH

SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKÓW KONTENEROWYCH PORÓWNANIE METODY UPROSZCZONEJ Z WYNIKAMI BADAŃ SYMULA- CYJNYCH Przemysław Krata, Wojciech Wawrzyński SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKÓW KONTENEROWYCH PORÓWNANIE METODY UPROSZCZONEJ Z WYNIKAMI BADAŃ SYMULA- CYJNYCH Artykuł przedstawia porównanie wartości okresu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY 29.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2010/36/UE z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.)

REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) REZOLUCJA MSC.380(94) (przyjęta w dniu 21 listopada 2014 r.) POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS), 1974 r. z późn. zm. KOMITET BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO, PRZYWOŁUJĄC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1045 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE )

PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE ) Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE ) W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 016 Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych indukcyjności L (cewki)

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH

MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH Arkadiusz Łukaszewicz Akademia Morska w Gdyni MANEWRY CZŁOWIEK ZA BURTĄ NA WSPÓŁCZESNYCH STATKACH MORSKICH W dzisiejszych czasach, kiedy różnorodność typów statków jest ogromna, niemożliwe jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA Zakład Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych PROJEKTOWANIE OKRĘTÓW I OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH Materiały pomocnicze do projektu

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynnika ludzkiego w ratownictwie morskim w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych w żegludze

Wpływ czynnika ludzkiego w ratownictwie morskim w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych w żegludze ŁOSIEWICZ Zbigniew 1 MIRONIUK Waldemar 2 Wpływ czynnika ludzkiego w ratownictwie morskim w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych w żegludze WSTĘP Podczas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze, prawo

Bardziej szczegółowo

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz przygotowanie prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Long-Range Identification and Tracking system

Long-Range Identification and Tracking system Long-Range Identification and Tracking system IMO SOLAS, Chapter V Safety of navigation Regulation 19-1 Long-range identification and tracking of ships.* * Refer to Guidance on the implementation of the

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Tadeusz Szelangiewicz, Katarzyna Żelazny Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą podczas pływania

Bardziej szczegółowo

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Podstawy automatyzacji okrętu 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Marzec 2016 Podstawy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS Piotr Radwański INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 6 PERILS EXCLUSIONS 6.3 W klauzuli 6, po wymienieniu niebezpieczeństw objętych ubezpieczeniem (opisanych w poprzednim numerze The Maritime Workera ), zawarta

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA AUDYT ISM

CERTYFIKACJA AUDYT ISM IM Wykład 4 AUDYTOWANIE I CERTYFIKACJA AUDYT ISM mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz IM Wykład 4 Kodeks ISM (ang. International Safety Management code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy Operacje Statkowe

Regulamin Współpracy Operacje Statkowe TEMAT Regulamin Współpracy Operacje Statkowe Ostatnia wersja Data wydania Przygotowane przez 1.2 2017/09/08 Karolina Kubiak Sprawdzone przez Magdalena Jabłońska Zatwierdzone przez Numer referencyjny Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 76/P

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 76/P PRZEPISY PUBLIKACJA NR 76/P STATECZNOŚĆ, NIEZATAPIALNOŚĆ IWOLNABURTA STATKÓW PASAŻERSKICH UPRAWIAJĄCYCH ŻEGLUGĘ KRAJOWĄ 2006 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem

Bardziej szczegółowo