Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns"

Transkrypt

1 Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni

2 2 Wykład 4 ETM: tematyka 1. Ładunek jako przedmiot usług przewozowych statku morskiego (współczynnik przestrzenności statku, współczynnik przestrzenności ładunku i współczynnik sztauerski) 2. Czas pobytu statków w porcie morskim.

3 3 Współczynnik przestrzenności Współczynnik przestrzenności określa jaką przestrzeń zajmuje jednostka wagowa danego ładunku. Jako jednostkę wagową przyjmuje się najczęściej 1 tonę metryczną lub 1 tonę angielską a objętość wyraża się w metrach sześciennych i stopach angielskich odpowiednio.

4 4 Współczynnik sztauerski ładunku W transporcie morskim bardzo użytecznym jest współczynnik sztauerski ładunku oparty na współczynniku przestrzenności. Jest on niezbędny przy sporządzaniu planu załadunkowego poszczególnych pomieszczeń ładunkowych statku obok masy lub objętości całej partii ładunku. Współczynnik sztauerski, w odróżnieniu od współczynnika przestrzenności, uwzględnia stratę sztauerską.

5 5 Strata sztauerska Stratę sztauerską można określić jako konieczną stratę przestrzeni wywołanej faktem, że między poszczególnymi ładunkami zawsze pozostaje pewna wolna przestrzeń, której wielkość jest zależna od wielu czynników jak wielkość ładunków, ich kształt i jednolitość kształtu, ilość potrzebnej wyściółki i obecność przeszkód w pomieszczeniach ładunkowych statku (filary, przewody, duże zaoblenie w ładowni dziobowej i rufowej itp.).

6 Poniższe tabele 1 i 2 podają wielkość różnicy pomiędzy współczynnikiem sztauerskim i współczynnikiem przestrzenności dla danego ładunku w różnym opakowaniu oraz stratę sztauerską przy przewozie ładunków luzem. ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 6

7 Tabela 1. Różnice pomiędzy współcz. sztauerskim i współcz. przestrzenności dla danego ładunku w różnym opakowaniu. Rodzaj opakowania Różnice minimalne (w %) maksymalne (w %) Worki 3 12 Bele 3 20 Skrzynie 5 20 Skrzynki 6 22 Beczki duże Beczułki Bębny Balony w koszach Wiadra Rolki i zwoje Wiązki dr Adam Salomon (Katedra Transportu 7

8 Tabela 2. Strata sztauerska przy przewozie ładunków luzem. Rodzaj ładunku Maksymalna strata sztauerska (w %) Węgiel 10 Rudy 20 Zboża 10 Surówka żelazna 20 Cegły 5 Kamienie 10 Sól 10 Drewno 50 dr Adam Salomon (Katedra Transportu 8

9 9 Jednostki współczynnika sztauerskiego Jednostką współczynnika sztauerskiego jest m 3 /t lub ft 3 /t ANG. Ponieważ wielkość współczynnika sztauerskiego zależy od wielu czynników, dlatego możliwe są zawsze pewne odchylenia i jego wartość podaje się zwykle w pewnym przedziale.

10 Przykładowo współczynnik sztauerski dla puchu w belach prasowanych wynosi 2,6 2,7 m 3 /t lub ft 3 /t ANG, dla puchu w belach nieprasowanych wynosi 7,2 9,5 m 3 /t lub ft 3 /t ANG. ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 10

11 Współczynnik sztauerski ładunku można obliczyć w przybliżeniu, obliczając jego współczynnik przestrzenności i dodając stratę sztauerską. ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 11

12 12 Przykład 1A Obliczyć współczynnik sztauerski skrzyni, wiedząc, że skrzynia waży 354 kg, jej objętość wynosi 1,67 m 3, a strata sztauerska wynosi 10%.

13 13 Rozwiązanie przykładu 1A Etapy: 1. wyznaczenie masy właściwej ładunku w skrzyni; 2. wyznaczenie współczynnika przestrzenności; 3. wyznaczenie współczynnika sztauerskiego.

14 Rozwiązanie przykładu 1A (c.d.) ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 14 Ad 1. Masa właściwa skrzyni (stosunek masy ciała m do jego objętości V) w kg/m 3 (wg układu SI) wynosi: 354 kg / 1,67 m 3 = 211, kg/m kg/m 3 Ad 2. Współczynnik przestrzenności skrzyni w m 3 /t wynosi: 1 / 212 kg/m 3 = 1 / 0,212 t/m 3 = 4, m 3 /t 4,7 m 3 /t Ad 3. Współczynnik sztauerski skrzyni w m 3 /t (po uwzględnieniu 10% straty sztauerskiej) wynosi: 4,7 m 3 /t 1,1 = 5,17 m 3 /t Odp: Współczynnik sztauerski skrzyni po uwzględnieniu 10% straty sztauerskiej wynosi około 5,17 m 3 /t.

15 15 Przykład 2A Obliczyć współczynnik sztauerski dużej beczki, wiedząc, że beczka waży 255 kg, jej objętość wynosi 1,33 m 3, a strata sztauerska jest nieznana.

16 16 Rozwiązanie przykładu 2A Etapy: 1. wyznaczenie masy właściwej ładunku w beczce; 2. wyznaczenie współczynnika przestrzenności; 3. wyznaczenie współczynnika sztauerskiego.

17 Rozwiązanie przykładu 2A (c.d.) ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 17 Ad 1. Masa właściwa beczki (stosunek masy ciała m do jego objętości V) w kg/m 3 (wg układu SI) wynosi: 255 kg / 1,33 m 3 = 191, kg/m kg/m 3 Ad 2. Współczynnik przestrzenności beczki w m 3 /t wynosi: 1 / 192 kg/m 3 = 1 / 0,192 t/m 3 5,21 m 3 /t Ad 3. Współczynnik sztauerski beczki w m 3 /t (po uwzględnieniu straty sztauerskiej, która jest nieznana, lecz zgodnie z tabelą 1. należy ona do przedziału 12 25%) wynosi: 5,21 m 3 /t 1,12 = 5,83 m 3 /t kres dolny przedziału 5,21 m 3 /t 1,25 = 6,51 m 3 /t kres górny przedziału Odp: Współcz. sztauerski beczki waha się w przedziale 5,83 6,51 m 3 /t.

18 18 Przykład 3A Obliczyć współczynnik sztauerski bębna, wiedząc, że bęben waży 755 kg, jego wymiary są następujące: średnica 200 cm wysokość 85 cm, a strata sztauerska jest nieznana.

19 19 Rozwiązanie przykładu 3A Etapy: 1. wyznaczenie masy właściwej ładunku w bębnie; 2. wyznaczenie współczynnika przestrzenności; 3. wyznaczenie współczynnika sztauerskiego.

20 20 Rozwiązanie przykładu 3A (c.d.) Ad 1. Masa właściwa bębna (stosunek masy ciała m do jego objętości V) w kg/m 3 (wg układu SI) wynosi (V=Πr 2 h): 755 kg / 2,669 m 3 = 282, kg/m kg/m 3 Ad 2. Współczynnik przestrzenności bębna w m 3 /t wynosi: 1 / 283 kg/m 3 = 1 / 0,283 t/m 3 = 3, m 3 /t 3,5 m 3 /t Ad 3. Współczynnik sztauerski bębna w m 3 /t (po uwzględnieniu straty sztauerskiej, która jest nieznana, lecz zgodnie z tabelą 1. należy ona do przedziału 10 25%) wynosi: 3,5 m 3 /t 1,10 = 3,850 m 3 /t kres dolny przedziału 3,5 m 3 /t 1,25 = 4,375 m 3 /t kres górny przedziału Odp: Współcz. sztauerski bębna waha się w przedziale 3,850 4,375 m 3 /t.

21 21 Przykład 4A Obliczyć współczynnik sztauerski skrzyni, wiedząc, że skrzynia waży 410 kg, jej wymiary są następujące: 100 cm 120 cm 150 cm, a strata sztauerska jest nieznana.

22 22 Rozwiązanie przykładu 4A Etapy: 1. wyznaczenie masy właściwej ładunku w skrzyni; 2. wyznaczenie współczynnika przestrzenności; 3. wyznaczenie współczynnika sztauerskiego.

23 23 Rozwiązanie przykładu 4A (c.d.) Ad 1. Masa właściwa skrzyni (stosunek masy ciała m do jego objętości V) w kg/m3 (wg układu SI) wynosi: 410 kg / 1,8 m 3 = 227, kg/m kg/m 3 Ad 2. Współczynnik przestrzenności skrzyni w m 3 /t wynosi: 1 / 228 kg/m 3 = 1 / 0,228 t/m 3 = 4, m 3 /t 4,4 m 3 /t Ad 3. Współczynnik sztauerski skrzyni w m 3 /t (po uwzględnieniu straty sztauerskiej, która jest nieznana, lecz zgodnie z tabelą 1. należy ona do przedziału 5 20%) wynosi: 4,4 m 3 /t 1,05 = 4,62 m 3 /t kres dolny przedziału 4,4 m 3 /t 1,20 = 5,28 m 3 /t kres górny przedziału Odp: Współcz. sztauerski skrzyni waha się w przedziale 4,62 5,28 m 3 /t.

24 24 Współczynnik sztauerski statku Oprócz współczynnika sztauerskiego ładunku istnieje współczynnik sztauerski statku, który informuje jaki ładunek jest dla danego statku ładunkiem optymalnym, czyli takim, który przy przewozie całookrętowym pozwala na pełne wykorzystanie pojemności pomieszczeń ładunkowych statku i jego nośności netto.

25 25 Pojemność ładunkowa w belach i w ziarnie Współczynnik sztauerski statku jest to stosunek pojemności wszystkich pomieszczeń ładunkowych statku do jego nośności netto. Odróżnia się pojemność ładunkową dla drobnicy ( w belach ) i dla ładunków sypkich luzem ( w ziarnie ), przy czym ta ostatnia jest większa, gdyż ładunki sypkie mogą wypełnić również miejsca między wręgami i pokładnikami.

26 Jeżeli współczynnik sztauerski ładunku jest zbliżony do współczynnika sztauerskiego statku wówczas będzie wykorzystana i jego pojemność ładunkowa i nośność netto (jednocześnie), co w praktyce jest niezwykle trudne do osiągnięcia. ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 26

27 27 Maksymalne wykorzystanie nośności netto statku Współczynnik przestrzenności statku oraz współczynnik sztauerski statku posiadają jeszcze jedno praktyczne znaczenie, a mianowicie umożliwiają obliczenie, ile ton ładunku należy załadować na statek do każdej ładowni czy międzypokładu, aby wykorzystać w pełni nośność netto statku.

28 28 Maksymalna liczba ton ładunku do załadowania Liczbę ton ładunku (maksymalną), jaką można teoretycznie załadować do każdej ładowni lub międzypokładu obliczamy, dzieląc pojemność ładunkową każdej ładowni lub międzypokładu przez współczynnik przestrzenności statku (lub współczynnik sztauerski): X O K st lub X W q gdzie: X maksymalna liczba ton ładunku do załadowania do ładowni lub międzypokładu; O pojemność ładunkowa poszcz. ładowni i międzypokładów; K st współczynnik przestrzenności statku; W q współczynnik sztauerski statku. O

29 29 Statek FULL AND DOWN Jeśli wielkość współczynnika przestrzenności statku jest równa wielkości współczynnika sztauerskiego (Kst = Wq), to statek będzie maksymalnie wykorzystany zarówno pod względem nośności, jak i pojemności ładunkowej (używa się stwierdzenia: statek załadowany full and down).

30 30 K st > W q to statek DOWN Jeśli natomiast współczynnik przestrzenności statku będzie większy od współczynnika sztauerskiego ładunku (K st > W q ), to wówczas statek będzie wykorzystany całkowicie pod względem nośności (będzie załadowany: down), a jedynie częściowo pod względem pojemności ładunkowej. W tej sytuacji większa ilość masy ładunkowej nie może być załadowana do poszczególnych ładowni, mimo że pozwala na to pojemność ładunkowa, gdyż w takim przypadku zostałaby przekroczona granica maksymalnie dopuszczalnego zanurzenia.

31 31 K st < W q to statek FULL I ostatnia sytuacja, jeśli współczynnik przestrzenności statku będzie mniejszy od współczynnika sztauerskiego ładunku (Kst < Wq), to wówczas statek będzie całkowicie wykorzystany pod względem pojemności ładunkowej (będzie załadowany: full), częściowo zaś pod względem nośności. Przy tej zależności poszczególne ładownie, ze względu na swoją pojemność ładunkową, nie są w stanie przyjąć dodatkowej ilości ton masy ładunkowej, mimo że pozwala na to nośność netto statku. Przyjęcie większej ilości masy ładunkowej przekraczałoby możliwości przestrzenne poszczególnych ładowni.

32 32 Decyzja o budowie statku Podejmując decyzję o budowie statku, armator stawia warunki określające współczynnik przestrzenności statku. Jeśli statek ma być przeznaczony wyłącznie do przewozu ładunków ciężkich (teoretycznie), wówczas współczynnik przestrzenności statku powinien być niski; o ile natomiast zamawiany statek ma być przeznaczony do przewozu ładunków przestrzennych, współczynnik ten winien kształtować się na wyższym poziomie.

33 33 Statki przeznaczone do przewozu drobnicy charakteryzują się najwyższym współczynnikiem przestrzenności statku, sięgającym ft 3 /tonę. Wynika to z faktu, że większość ładunków drobnicowych stanowią ładunki przestrzenne (objętościowe). Natomiast dla statków przewożących ładunki płynne współczynnik ten waha się w granicach ft 3 /tonę, a dla statków przewożących ładunki masowe suche i ciężkie poniżej 45 ft 3 /tonę.

34 34 Tabela 3. Współczynniki sztauerskie wybranych ładunków. Ładunek Mandarynki w skrzyniach Ołów arkusze w skrzyniach Ołów arkusze w zwojach Ołów proszek w beczkach Ołów śrut w beczkach Ołów wlewki Rtęć butle żelazne Rtęć skrzynie z butlami kamionkowymi lub z tworzyw sztucznych Selery korzeniowe w skrzynkach i workach Selery naciowe w skrzynkach Współczynnik sztauerski 2,55 m 3 /t (90 cu.ft./t) 0,56 0,61 m 3 /t (20 22 cu.ft./t) 0,45 0,56 m 3 /t (16 20 cu.ft./t) 0,50 m 3 /t (18 cu.ft./t) 0,70 m 3 /t (25 cu.ft./t) 0,22 0,31 m 3 /t (8 11 cu.ft./t) 0,14 m 3 /t (5 cu.ft./t) 0,42 0,50 m 3 /t (15 18 cu.ft./t) 3,11 3,40 m 3 /t ( cu.ft./t) 6,94 m 3 /t (245 cu.ft./t)

35 35 Tabela 3 (c.d.). Współczynniki sztauerskie wybranych ładunków. Ładunek Susze warzywne pudła tekturowe Susze warzywne skrzynki drewniane Susze warzywne worki papierowe Tytan bębny Tytan gąski Tytan skrzynki Tytan (proszek) bębny Ziele angielskie w workach Współczynnik sztauerski 4,11 m 3 /t (145 cu.ft./t) 1,56 m 3 /t (55 cu.ft./t) 5,38 7,07 m 3 /t ( cu.ft./t) 1,12 m 3 /t (40 cu.ft./t) 0,42 m 3 /t (15 cu.ft./t) 0,98 m 3 /t (35 cu.ft./t) 1,25 1,53 m 3 /t (45 55 cu.ft./t) 3,54 m 3 /t (125 cu.ft./t)

36 36 Przykład 5A Wiedząc, że: pojemność ładunkowa statku (W ładowność) wynosi 6000 m 3 ; całkowita nośność statku (D deadweight) latem na Morzu Czarnym wynosi 4000 t; ciężar paliwa i zapasów okrętowych podczas podróży (b) wynosi 400 t; do przewozu (w rejonie Morza Czarnego) zgłoszony jest ołów (śrut w beczkach). Określić w ilu procentach będą wykorzystane ładownie statku pod względem pojemności i nośności.

37 Rozwiązanie przykładu 5A ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 37 Właściwa pojemność ładunkowa statku β statku (stosunek pojemności ładunkowej W do nośności użytkowej netto G) wynosi 1,67 m 3 /t): β statku = W / (D b) = W / G = 6000 m 3 / ( ) t = 1,67 m 3 /t Ponieważ współczynnik sztauerski śrutu ołowianego w beczkach (β ładunku = 0,70 m 3 /t z tabeli 3.) jest mniejszy od właściwej pojemności ładunkowej statku (β statku = 1,67 m 3 /t), to nośność statku będzie wykorzystana w 100%, natomiast jego pojemność ładunkowa w 42%: D b W ladunku 0,70 100% 100% % Odp: Nośność statku będzie wykorzystana w 100%, natomiast jego pojemność ładunkowa w 42%.

38 38 Przykład 6A Wiedząc, że: pojemność ładunkowa statku (W ładowność) wynosi 6000 m 3 ; całkowita nośność statku (D deadweight) latem na Morzu Czarnym wynosi 4000 t; ciężar paliwa i zapasów okrętowych podczas podróży (b) wynosi 400 t; do przewozu (w rejonie Morza Czarnego) zgłoszone jest ziele angielskie w workach. Określić w ilu procentach będą wykorzystane ładownie statku pod względem pojemności i nośności.

39 Rozwiązanie przykładu 6A ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 39 Właściwa pojemność ładunkowa statku β statku (stosunek pojemności ładunkowej W do nośności użytkowej netto G) wynosi 1,67 m 3 /t): β statku = W / (D b) = W / G = 6000 m 3 / ( ) t = 1,67 m 3 /t Ponieważ współczynnik sztauerski ziela angielskiego w workach (β ładunku = 3,54 m 3 /t z tabeli 3.) jest większy od właściwej pojemności ładunkowej statku (β statku = 1,67 m 3 /t), to pojemność ładunkowa statku będzie wykorzystana w 100%, natomiast jego nośność w około 47%: W W 6000 ladunku 3,54 100% ladunku 100% 100% D b G % Odp: Pojemność ładunkowa statku będzie wykorzystana w 100%, natomiast jego nośność w około 47%.

40 40 Czas pobytu statku w porcie (fazy) Czas pobytu statku w porcie można ustalić według czasu trwania poszczególnych faz obsługi: faza I to czas przed rozpoczęciem przeładunku; faza II to czas przeładunkowy, składający się z czasu przeładunku netto (czyli czasu efektywnego przeładunku i przerw zawinionych przez port) oraz przerw nie zawinionych przez port; faza III to tzw. czas międzystatkoprzeładunkowy, czyli przerwy pomiędzy jednym i drugim przeładunkiem spowodowane koniecznością przeholowania statku np. do innego nabrzeża, koniecznością czyszczenia ładowni lub brakiem ładunku; faza IV to czas wykonywania czynności po zakończeniu przeładunku.

41 Analiza długości poszczególnych faz, ustalenie ich wzajemnych relacji (szczególnie udziału czasu przeładunkowego w czasie reda-reda oraz różnic pomiędzy czasem przeładunku brutto i netto) umożliwia podjęcie odpowiednich decyzji w celu wyeliminowania nieprawidłowości występujących w tym zakresie. ETM dr Adam Salomon (Katedra Transportu 41

42 42 Wzory na obliczanie czasu pobytu statku w porcie Faza I + faza II (brutto) + faza III + faza IV = czas reda-reda Czas reda-reda / 1000 ton tonażu = czas reda-reda na 1000 ton tonażu (w godz./tonę) Faza II (brutto) / 1000 ton tonażu = czas przeładunkowy brutto na 1000 ton (godz./tonę) Faza II (netto) / 1000 ton tonażu = czas przeładunkowy netto na 1000 ton (godz./tonę)

43 43 Praca domowa Proszę w domu pobrać tabelę ze strony: ETM_3.pdf i ją wypełnić (trenując rozwiązywanie zadań na czas pobytu statku w porcie).

44 44 ETM: Koniec WYKŁADU 04 Do zobaczenia za tydzień Kalkulatory wciąż będą potrzebne

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 05ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 05ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 05ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 5 ETM: tematyka 1. Gospodarowanie czasem w transporcie morskim.

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Opracowała : Beata Adamczyk. 1 S t r o n a

Opracowała : Beata Adamczyk. 1 S t r o n a Opracowała : Beata Adamczyk 1 S t r o n a Do rozwiązania poniższych zadań niezbędna jest znajomość wzoru na gęstość: d = Potrzebne są również wzory na masę (m) i objętość (V), które możemy otrzymać po

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon, Formowanie jednostek ładunkowych I teoria spedycji (1).

dr Adam Salomon, Formowanie jednostek ładunkowych I teoria spedycji (1). dr Adam Salomon, Formowanie jednoste ładunowych I teoria spedycji (1). Tabela 1 Nietóre ładuni sztuowe (opaowanie i wsp. sztauerse) przewożone w ontenerach uniwersalnych. Nazwa ładunu Rodzaj opaowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni ETM 2 Wykład ostatni merytoryczny ETM: tematyka 1. Dynamiczne metody

Bardziej szczegółowo

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro.

Znajomość zasad Eksploatacji statków poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro. C C C C C5 Przewozy morskie. Nazwa przedmiotu: PRZEWOZY MORSKIE. Kod przedmiotu:. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie specjalności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE, OGÓLNY UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE, OGÓLNY UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA, PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE, OGÓLNY UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH Statkiem morskim nazywa się konstrukcje samodzielnie pływającą,

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK

ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH GDAŃSK PRZEPISY ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 32/P WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA I MOCOWANIA ŁADUNKÓW NA STATKACH MORSKICH 2003 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Publikacji Nr 32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING. Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE. Ćwiczenia

Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING. Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE. Ćwiczenia Akademia Morska w Szczecinie STUDIA NIESTACJONARNE WEBSITE LEARNING Przedmiot: RATOWNICTWO MORSKIE Ćwiczenia Plan zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu Ratownictwo morskie Opracował: mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r.

TARYFA. za usługi BTDG. Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r. TARYFA za usługi BTDG Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. ( tekst ujednolicony ) Ważna od 01 stycznia 2007r. 1 Taryfa zatwierdzona Zarządzeniem nr 2/02 Prezesa BTDG Bałtyckiego Terminalu

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO Taryfa oraz stanowiącej jej część Stawki za Usługi Przeładunkowe obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1..2015. DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

i ogłasza PGE. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia. 2. ROZLICZENIA

i ogłasza PGE. Rozpoczęcie prac w innym terminie wymaga obopólnego uzgodnienia. 2. ROZLICZENIA TARYFA 2012 Port Gdański Eksploatacja S.A. 1 INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa przedsiębiorstwa Port Gdański Eksploatacja S.A., zwanego w dalszej części PGE reguluje warunki oraz wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Cena (definicje) Cena (1) = wartość wymienna towaru lub usługi wyrażona w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Zad.1 Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01(s), trójka uczniów mierzyła

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Projekt 2009. Technik spedytor

Projekt 2009. Technik spedytor Projekt 2009 Technik spedytor Temat Projekt realizacji prac spedycyjnotransportowych związanych z załadunkiem skrzyń z maszynami krawieckimi do kontenerów, obliczeniem współczynnika wypełnienia przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F

4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F 4.1. Ławy w osi 1 i 2 pomiędzy osiami A-F B = 0, m B s = 0, m H = 0, m e B = 0,00 m Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20 WARUNKI STANÓW

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Cennik Standardowy PKWID

Cennik Standardowy PKWID Cennik Standardowy PKWID [doręczenia kurierem DHL Express (Poland) Sp. z o.o.] Obowiązuje od 01 marca 2014 roku Strona 1 Stawki wynagrodzenia i opłaty dodatkowe za Usługi krajowe realizowane za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI 2005 (Tekst ujednolicony zawierający Zmiany Nr 1/2006 stan na 1 stycznia 2007 r.) Publikacje P (Przepisowe)

Bardziej szczegółowo

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 07 Rynek usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Rynek usług transportowych Rynek usług transportowych = całokształt stosunków

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podaż usług transportowych Podaż usług transportowych = Wielkość oferty firm

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU 1995 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy urządzeń okrętowych

Podstawy urządzeń okrętowych Podstawy urządzeń okrętowych -wykład URZĄDZENIA CUMOWNICZE 4.1.1 Każdy statek należy wyposażyć w urządzenia cumownicze, zapewniające możliwość dociągania statku do nabrzeży lub przystani pływających i

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...) Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12

(13) B1 PL B1. fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B63B 43/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167022 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285260 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.05.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B63B 43/12 (54)

Bardziej szczegółowo

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podstawowe pojęcia (1/3) Wydatki = wszelkie świadczenia finansowe danego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA OBIEKTU PORTOWEGO WPROWADZENIE

ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA OBIEKTU PORTOWEGO WPROWADZENIE Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998 (1). ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA OBIEKTU PORTOWEGO WPROWADZENIE Przez zdolność przepustową (Z P ) danego obiektu (portu, rejonu portowego, nabrzeża,

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY działania w logistycznym łańcuchu System wymiarowy Palety Projektowanie jednostek paletowych pozyskiwanie surowców na opakowania projektowanie i produkcja opakowań przepływ opakowanych wyrobów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu

Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej na terminalu promowym w Świnoujściu Obowiązująca od 01

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85 z dnia 23 grudnia 985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb KOMISJA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2010 Taryfa Standardowa Warunki ogólne DCT Gdańsk ii. i. DCT nie Wszelkie Opłaty uzgodniły Gdańsk. wymienione prawa inaczej i

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o.

TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. TARYFA ZA USŁUGI OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu OT PORT GDYNIA Sp. z o.o. Nr 41/2015 dnia 15.12.2015r. DZIAŁ I 1. STOSOWANIE TARYFY 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2016 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

Crafter masy i wymiary Masy

Crafter masy i wymiary Masy Crafter masy i wymiary Masy Model/ Dopuszczalna masa całkowita (kg) Rozstaw (mm) Ładowność z kierowcą od do (kg) Maksymalna masa zespołu pojazdów (przy 12% wzniesieniu) (kg) 1 Furgon, niski dach 3250 1614

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2 0 1 5 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 3/2014 z dnia 25 listopada 2014 Obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku A. Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe

Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe Przedsiębiorstwo Przeładunkowo Usługowe "SIARK-PORT" sp. z o.o. Obowiązująca w okresie od 01.04.2010 do 31.12.2010. Strona 1 z 12 ROZDZIAŁ I _I N F O R M A C J E I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E_

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A U S Ł U G

T A R Y F A U S Ł U G T A R Y F A U S Ł U G BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. 2012 Taryfa zatwierdzona Uchwałą Zarządu BCT nr 4/2011 z dnia 14.12.2011 Obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku A. Warunki ogólne Art. 1:

Bardziej szczegółowo

Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe

Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe Odciągi łańcuchowe, klasa 8, mocowanie bezpośrednie / krzyżowe Maksymalny ciężar ładunku mocowanego czterema odciągami łańcuchowymi ZRS 7 G8; napinacz RLS 8; [dan] 15-35 21-30 - - - 10.550 14.050 19.300

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI PRZEPISY PUBLIKACJA NR 66/P ZASTOSOWANIE NA STATKACH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DO OBLICZEŃ STATECZNOŚCI 2005 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż w

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Fizyki. Ćwiczenie 100a Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Laboratorium Podstaw Fizyki. Ćwiczenie 100a Wyznaczanie gęstości ciał stałych Prowadzący: najlepszy Wykonawca: mgr Karolina Paradowska Termin zajęć: - Numer grupy ćwiczeniowej: - Data oddania sprawozdania: - Laboratorium Podstaw Fizyki Ćwiczenie 100a Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. II. Założenia do projektu realizacji prac,

Bardziej szczegółowo

Jan P. Michalski. Podstawy teorii projektowania okrętów

Jan P. Michalski. Podstawy teorii projektowania okrętów Jan P. Michalski Podstawy teorii projektowania okrętów Gdańsk 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Maciej Pawłowski PROJEKT OKŁADKI

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 01 : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 06 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Transport

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2)

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2) 1. Ustalanie wielkości naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 1.1 Temperatura obliczeniowa (t z ) Do obliczenia przyrostu objętości wody w instalacji przyjmuje się zakres temperatur pomiędzy temperaturą początkową

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2015 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH STEROWANIE I ARĄDANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCNYCH Czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów przewozu kontenerów dla 1 roku MSTiL stacjonarne. dr Adam Salomon Specyfika przewozów

Bardziej szczegółowo

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań.

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań. Logistyka zaopatrzenia i produkcji Opakowania w logistyce dr inż. L. Wicki LZIP_3_LW Opakowania Opakowanie definicje Opakowanie dająca się oddzielić powłoka pakowanego towaru, mająca go chronić lub spełniać

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Proporcje. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.

Temat: Proporcje. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Spotkanie 15 Temat: Proporcje. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Plan zajęć 1. Co to jest proporcja? Jak zapisujemy proporcję? Z czym kojarzy się nam słowo proporcja z proporcem. Wyobraźmy sobie,

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1 2 3 4 5 6 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Temat: Graniastosłupy- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa.

Temat: Graniastosłupy- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa. Scenariusz lekcji z matematyki dla klasy I Gimnazjum Temat: Graniastosłupy- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa. Cel ogólny: rozróżniać rodzaje graniastosłupów oraz obliczać pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał 1 Zduńska Wola, 2012.03.28 III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał Kod ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy składa się dwóch części: zadań testowych i otwartych

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI PORTU MORSKIEGO

ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI PORTU MORSKIEGO Izabela Kotowska Akademia Morska w Szczecinie ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI PORTU MORSKIEGO Streszczenie: Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polskie porty morskie stanęły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje P R E Z E N T A C J A o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje O F I R M I E Port Gdański Eksploatacja S.A. świadczy usługi w zakresie przeładunków i składowania

Bardziej szczegółowo

PAKOWACZKA TAŚMOWA TYPU PPS-1

PAKOWACZKA TAŚMOWA TYPU PPS-1 i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu. PAKOWACZKA TAŚMOWA TYPU PPS-1 Pakowaczka taśmowa typu PPS-1 Długość: 2,50 m Szerokość: 1,30

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIE JAKO FORMA OCHRONY ŁADUNKU. jednostkowe, zbiorcze transportowe

OPAKOWANIE JAKO FORMA OCHRONY ŁADUNKU. jednostkowe, zbiorcze transportowe OPAKOWANIE JAKO FORMA OCHRONY ŁADUNKU jednostkowe, zbiorcze transportowe Opakowania i jednostki ładunkowe Opakowania ateriały papierowe, kartonowe, tekturowe, szklane, etalowe, z tworzyw sztucznych, ceraiczne,

Bardziej szczegółowo