Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//"

Transkrypt

1 Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01 Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

2 Zaliczenie Wykładu / Ćwiczeń Wykład zaliczenie pisemne Ćwiczenia - Zadanie projekt do wykonania na zaliczenie Obejmuje projektowanie i optymalizację Obejmuje projektowanie i optymalizację terminali i innych obiektów IRM

3 Czym jest (a czym nie) IRM? Inżynieria ruchu morskiego zajmuje się jakościowym i ilościowym opisem procesów ruchu statków na akwenach ograniczonych

4 Zadania systemów IRM Zadaniem systemów inżynierii ruchu morskiego jest bezpieczne przeprowadzenie statków zgodnie z celem ich podróży z zachowaniem wymaganych parametrów procesu ruchu

5 W szczególności Określenie wzajemnych zależności między parametrami statku i akwenu, rodzajem wykonywanego manewru, warunkami hydrometeorologicznymi oraz nawigacyjnymi.

6 W szczególności Optymalizacja parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych dla zadanego typu statku eksploatowanego w określonych warunkach żeglugi. Optymalizacja parametrów statku dla określonego typu akwenu i panujących tam warunków żeglugi.

7 Przykład

8 W szczególności Ocena bezpieczeństwa systemów inżynierii ruchu morskiego, miary bezpieczeństwa. Określenie bezpiecznych warunków żeglugi w zadanych systemach inżynierii ż ruchu morskiego.

9 W szczególności Wybór najkorzystniejszego manewru danego typu statku na badanym akwenie w panujących tam warunkach żeglugi.

10 W szczególności Określenie przepustowości dróg wodnych i parametrów ruchu w zadanych systemach inżynierii ruchu morskiego.

11 W szczególności Określenie przepustowości dróg wodnych i parametrów ruchu w zadanych systemach inżynierii ruchu morskiego. Optymalizacja parametrów systemów regulacji ruchu dla danej drogi wodnej i panujących tam warunkach żeglugi.

12 Przykład

13 I ) Ustalenie wzajemnych relacji statku, akwenu, panujących warunków nawigacyjnych i hydrometeorologicznych 1) Ocena bezpieczeństwa nawigacji w systemach inżynierii ruchu morskiego: budowa systemu miar oceny bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych stosowanych do wyboru wariantu rozwiązań systemów inżynierii ruchu morskiego.

14 Systemy miar bezpieczeństwa nawigacji Zależą one od typów drogi wodnej i wykonywania na niej manewrów [4,9]. Do podstawowych miar bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych należą: ryzyko nawigacyjne, szerokość pasa ruchu liczona na określonym poziomie istotności, energia kinetyczna pierwszego kontaktu statku z budowlą hydrotechniczną, prędkość strumieni zaśrubowych przy dnie i na ściankach budowli hydrotechnicznych, rozkład ilości awarii na badanym odcinku drogi wodnej, czas wykonywanego manewru,

15 I ) Ustalenie wzajemnych relacji statku, akwenu, panujących warunków nawigacyjnych i hydrometeorologicznych poszukiwanie uniwersalnych i ekonomicznych metod szacowania bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych, szacowanie ryzyka* nawigacyjnego w systemach inżynierii ruchu morskiego określenie bezpiecznych warunków żeglugi w systemach inżynierii ruchu morskiego, budowa modeli kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. * Modele ryzyka nawigacyjnego są zależne od typu akwenu i wykonywanego tam manewru

16 Przykład

17 I ) Ustalenie wzajemnych relacji statku, akwenu, panujących warunków nawigacyjnych i hydrometeorologicznych 2) Optymalizacja parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych przy ograniczeniach określonych przez warunki manewrowe statku: określenie modelu kryteriów i warunków optymalizacji, opracowanie szeregu szczegółowych metod optymalizacji parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych opartych o wyniki badań symulacyjnych. Metody te dotyczą różnych elementów dróg wodnych i związanych z nimi manewrów: toru wodnego, obrotnicy, terminalu promowego, basenu portowego, wejścia do portu, opracowanie uniwersalnej symulacyjnej metody optymalizacji dla wszystkich elementów dróg wodnych.

18 Przykład

19 I ) Ustalenie wzajemnych relacji statku, akwenu, panujących warunków nawigacyjnych i hydrometeorologicznych 3) Optymalizacja parametrów statku przy ograniczeniach określonych przez warunki nawigacyjne i hydrometeorologiczne: budowa modelu kryteriów i warunków optymalizacji, opracowanie szczegółowych metod optymalizacji parametrów statków: statki samodzielnie manewrujące na budowanych akwenach w różnych warunkach nawigacyjnych i hydrometeorologicznych, statki manewrujące przy użyciu holowników na badanych akwenach w różnych warunkach nawigacyjnych i hydrometeorologicznych, optymalizacja ilości i parametrów holowników niezbędnych do bezpiecznego wykonania manewru określonego typu (określone warunki manewrowe).

20 II Określenie dynamicznych i manewrowych cech statku, sterowanie ruchem statku. 1)Matematyczne symulatory nawigacyjne oparte na modelu hydrodynamicznym: modele symulacyjne ruchu statków pracujących w czasie rzeczywistym. Modele symulacyjne ruchu statków pracujące w czasie nierzeczywistym (przyspieszonym). Zbudowane w oparciu: analityczne i analityczno-eksperymentalne matematyczne modele ruchu statków znacznie rzadziej modele eksperymentalne.

21 Przykład

22 II Określenie dynamicznych i manewrowych cech statku, sterowanie ruchem statku. 2) Budowa modeli predykcji ruchu statków służących głównie do: wspomagania manewrowania statku na akwenach ograniczonych. Modele te współpracują z nawigacyjnymi systemami informacyjnymi (ECDIS) lub niektórymi systemami map elektronicznych (ECS) [6]. Określają one przewidywaną trajektorię ruchu statku w wybranych przedziałach czasowych; wspomaganie regulacji ruchu statków w systemie VTS (Vessel Traffic Service). opisu procesu decyzyjnego nawigatora kierującego statkiem na akwenach ograniczonych.

23 III Identyfikacja charakterystyk strumieni ruchu statków i sterowanie nimi. 1)Określenie parametrów strumieni ruchu statków na drogach wodnych: określenie eksploatacyjnej i dopuszczalnej przepustowości dróg wodnych lub ich elementów w oparciu o kryteria bezpieczeństwa nawigacji. określenie typu i parametrów rozkładu ruchu statków oraz ich ograniczeń dla różnych elementów dróg wodnych, budowa modeli matematycznych strumieni ruchu statków na określonych rodzajach dróg wodnych lub ich elementach. Służą one do badań wzajemnych zależności między parametrami drogi wodnej.

24 Przykład

25 III Identyfikacja charakterystyk strumieni ruchu statków i sterowanie nimi. 2) Regulacja ruchu statków na drogach wodnych różnego typu: budowa matematycznych modeli sterowania ruchu w określonych systemach dróg wodnych i ich elementach. Znalazły one zastosowanie w badaniach systemów VTS oraz do badań wzajemnych zależności między parametrami drogi wodnej i strumieni ruchu oraz systemami regulacji, optymalizacja parametrów systemu regulacji ruchu dla różnych typów dróg wodnych i ich elementów. Opracowanie szczegółowych metod optymalizacji parametrów dla różnych systemów regulacji ruchu. Opracowanie uniwersalnych metod optymalizacji parametrów systemu regulacji ruchu.

26 Akwen ograniczony Kryterium głębokości // dla h >= 20 T efekt płytkowodzia zanika. Charakterystyki manewrowe statku zmieniają się już przy h < (3,5 4) T, natomiast wyraźny wpływ na zanurzenie statku i jego właściwości manewrowe występuje gdy h < (1,5 2,5) T Efekt brzegowy Efekt kanałowy h h a. Brzeg naturalny. b. Sztuczna skarpa. h h' h c. Pionowe nabrzeże d. Brzeg pogłębionego toru wodnego na akwenie o mniejszej głębokości

27 Przykład

28 Bezpieczeństwo nawigacji obejmuje całokształt zagadnień związanych z bezawaryjnym przeprowadzeniem statku z punktu A do punktu B. Pod pojęciem awarii należy rozumieć awarie nawigacyjne lub manewrowe, takie jak: wejście na mieliznę (rozumiane w szerokim znaczeniu tego słowa jako niezamierzone zetknięcia kadłuba, stera, czy śruby z dnem akwenu), uszkodzenie kadłuba podczas kontaktu statku z brzegiem (powstałe podczas uderzenia statku w element brzegowy, przy którym głębokość akwenu jest większe od zanurzenia statku), uszkodzenie konstrukcji hydrotechnicznych lub portowych przez kontakt bezpośredni statku lub jako efekt działania strumienia zaśrubowego, uszkodzenie holownika współuczestniczącego w manewrowaniu, uszkodzenie pływającego znaku nawigacyjnego, kolizja z innym statkiem znajdującym się na danym akwenie (statki przycumowane do nabrzeża, na kotwicy lub w ruchu).

29 Przykład most.mpeg

30 Bezpieczeństwo nawigacji P i = f(a i, S i, N i, H i, M i, I i, R i ) gdzie: A i S i N i H i M i I i R i - parametry akwenu, - parametry statku, - parametry systemów określania pozycji, - parametry warunków hydrometeorologicznych, - parametry wykonywanego manewru, - parametry intensywności ruchu, - parametry systemu regulacji ruchu.

31 Dziękuje Literatura Inżynieria Ruchu Morskiego S. Gucma 2001 Dudziak J. Teoria okrętu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk Galor W. Analiza stosowanych miar w inżynierii ruchu morskiego. Zeszyty Naukowe nr 53 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, 1997 Gucma S. Model of vessel s manoeuvring in limited sea areas in navigational risk aspect. Archives of Transport, volum 12 issue 1. Warsaw Gucma S., Jagniszczak J. Nawigacja morska dla kapitanów. Wydawnictwo Foka, Szczecin Jurdziński M. Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia Nowicki A. Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk Proszę przeczytać Rozdział 1 IRM // next time kartkówka z tego

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI

I. KARTA PRZEDMIOTU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI. Kod przedmiotu: Nj. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI GAZOWCÓW LNG

OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI GAZOWCÓW LNG XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna STANISŁAW GUCMA, s.gucma@am.szczecin.pl Akademia Morska w Szczecinie OKREŚLENIE PARAMETRÓW PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych Marcin Przywarty Szczecin, 2010 1 Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych W związku

Bardziej szczegółowo

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KATEDRA NAWIGACJI... 3 Bezpieczeństwo na morzu... 3 Geodezyjno- kartograficzne podstawy nawigacji morskiej... 3 Kompleksowe badania wpływu warunków hydrometeorologicznych...

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie z podstawowym układem sił i momentów działających na statek w ruchu.

CEL PRZEDMIOTU. Zapoznanie z podstawowym układem sił i momentów działających na statek w ruchu. I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MANEWROWANIE JEDNOSTKĄ PŁYWAJACĄ. Kod przedmiotu: Xp. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. of.pokł. WIESŁAW GALOR, Prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie. ANALIZY NAWIGACYJNE- wybrane pozycje

Dr hab. inż. of.pokł. WIESŁAW GALOR, Prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie. ANALIZY NAWIGACYJNE- wybrane pozycje Dr hab. inż. of.pokł. WIESŁAW GALOR, Prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie ANALIZY NAWIGACYJNE- wybrane pozycje 1. Analiza dokładności pozycji radarowej w oparciu o stałe znaki nawigacyjne na podejściu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI C C C C5 C7 C8 C9 C0 C I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI. Kod przedmiotu:gb. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH y prac dyplomowych inżynierskich dla studentów dziennych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor dyplomant data

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

REQUIRED PARAMETERS FOR ENTRANCE WATERWAYS TO SWINOUJSCIE PORT IN ASPECT OF PLANNED INVESTMENTS

REQUIRED PARAMETERS FOR ENTRANCE WATERWAYS TO SWINOUJSCIE PORT IN ASPECT OF PLANNED INVESTMENTS Stanisław GUCMA 1 inŝynierie ruchu morskiego, bezpieczeństwo nawigacji WYMAGANE PARAMETRY PODEJŚCIOWYCH TORÓW WODNYCH DO PORTU ŚWINOUJŚCIE W ASPEKCIE PLANOWANYCH INWESTYCJI W referacie określono bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Maciej Gucma, Stanisław Gucma Badania rzeczywiste prototypów

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA DLA STATKU TYPU VLCC NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU PÓŁNOCNEGO GDAŃSK

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA DLA STATKU TYPU VLCC NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU PÓŁNOCNEGO GDAŃSK PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 17 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2005 SHIVANDRA SINGH JANUSZ PAROLCZYK ARKADIUSZ ŁUKASZEWICZ SŁAWOMIR WOŹNICA JAKA KATEDRA? DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ ORAZ MANEWRY KOTWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI W REJONACH KIEROWANIA RUCHEM STATKÓW VTS

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI W REJONACH KIEROWANIA RUCHEM STATKÓW VTS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 80 Nr kol. 1895 Adam WOLSKI 1 ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI W REJONACH KIEROWANIA RUCHEM STATKÓW VTS Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Założenia budowy modelu uderzenia statku w dno akwenu portowego

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Założenia budowy modelu uderzenia statku w dno akwenu portowego ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Wiesław Galor Założenia budowy modelu uderzenia statku w dno akwenu portowego Słowa kluczowe: bezpieczeństwo manewrowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Kształt i rozmiary stref bezpieczeństwa statku. Shape and Dimension of Ship s Safety Zones

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Kształt i rozmiary stref bezpieczeństwa statku. Shape and Dimension of Ship s Safety Zones ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Janusz Uriasz Kształt i rozmiary stref bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 1 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin W C L S Σ I II III IV V VI VII 7.1 NAWIGACJA 10 15 25

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODLEGŁOŚCI BOCZNEJ NA MANEWR WYPRZEDZANIA STATKÓW MORSKICH NA AKWENACH OGRANICZONYCH

WPŁYW ODLEGŁOŚCI BOCZNEJ NA MANEWR WYPRZEDZANIA STATKÓW MORSKICH NA AKWENACH OGRANICZONYCH Piotr Lizakowski Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODLEGŁOŚCI BOCZNEJ NA MANEWR WYPRZEDZANIA STATKÓW MORSKICH NA AKWENACH OGRANICZONYCH Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR (83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 0 0 6 Lucjan Gucma Modele probabilistyczne do oceny bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych

MoŜliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych WAWRUCH Ryszard 1 MoŜliwości modelowania trajektorii statku na urządzeniach symulacyjnych Modelowanie ruchu, statek morski Urządzenia symulacyjne Streszczenie Referat prezentuje moŝliwości modelowania

Bardziej szczegółowo

PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE )

PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE ) Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni PROCESY NAWIGACYJNE W SYSTEMIE DYNAMICZNEGO ZAPASU WODY POD STĘPKĄ DUKC (DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE ) W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 Teresa Abramowicz-Gerigk ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Identyfikacja rzeczywistego pola przepływu powstającego podczas cumowania pomiędzy statkiem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie odbojnic z elastomerów poliuretanowych do ochrony morskich budowli hydrotechnicznych. Wiesław Galor, Przemysław Galor

Zastosowanie odbojnic z elastomerów poliuretanowych do ochrony morskich budowli hydrotechnicznych. Wiesław Galor, Przemysław Galor Zastosowanie odbojnic z elastomerów poliuretanowych do ochrony morskich budowli hydrotechnicznych Wiesław Galor, Przemysław Galor Szczecin, 2010 1 ZASTOSOWANIE ODBOJNIC Z ELASTOMERÓW POLIURETANOWYCH DO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 ZESZYTY NAUKOWE AKAEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 Grzegorz Rutkowski Akademia Morska w Gdyni WYKORZYSTANIE PRZESTRZENNEGO MOELU OMENY O OCENY BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACYJNEGO KONTENEROWCÓW

Bardziej szczegółowo

RYZYKO DYNAMICZNE OPERACJI MANEWROWYCH PROMÓW

RYZYKO DYNAMICZNE OPERACJI MANEWROWYCH PROMÓW 4-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 115 Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU Akademia Morska w Gdyni RYZYKO DYNAMICZNE OPERACJI MANEWROWYCH PROMÓW Słowa kluczowe Manewry portowe, system wspomagania decyzji,

Bardziej szczegółowo

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. mgr inż. Michał PAWŁOWSKI Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Gospodarka narodowa jest ogółem przedsięwzięć mających decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Wyrobienie umiejętności korzystania z metod zliczenia matematycznego.

I. KARTA PRZEDMIOTU. Wyrobienie umiejętności korzystania z metod zliczenia matematycznego. . Nazwa przedmiotu: NAWIGACJA II. Kod przedmiotu: NLa. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja. Specjalność: Wszystkie specjalnosci na kierunku Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1.

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1. Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport Automatyzacja statku 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Luty 2015 Automatyzacja statku 1. Wprowadzenie 1 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Podstawy automatyzacji okrętu 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Marzec 2016 Podstawy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo wejścia statku do portu

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wpływ czynników hydrometeorologicznych na bezpieczeństwo wejścia statku do portu ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Wpływ czynników hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę C1 C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI 2. Kod przedmiotu: Nd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW LNG W PORCIE ZEWNĘTRZNYM ŚWINOUJŚCIE

ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW LNG W PORCIE ZEWNĘTRZNYM ŚWINOUJŚCIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO wydano przy współpracy Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ RUTKOWSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji WPROWADZENIE

GRZEGORZ RUTKOWSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji WPROWADZENIE GRZEGORZ RUTKOWSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji METODA OGÓLNA OCENY BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACYJNEGO KONTENEROWCA TYPU POST-PANAMAX AXEL MAERSK PODCZAS MANEWRÓW PODCHODZENIA DO TERMINALU DCT GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Załącznik nr 8 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM SZYPRA 2 KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ Tabela zbiorcza Przedmiot Liczba godzin I II III IV V VI VII 8.1 NAWIGACJA 22 30 28 4 84 8.2

Bardziej szczegółowo

OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE OD ŁAWICY SŁUPSKIEJ W ASPEKCIE OBSŁUGI JEDNOSTEK O MAKSYMALNYCH GABARYTACH METODA ROZBUDOWANA

OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE OD ŁAWICY SŁUPSKIEJ W ASPEKCIE OBSŁUGI JEDNOSTEK O MAKSYMALNYCH GABARYTACH METODA ROZBUDOWANA ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 1 (180) 2010 Grzegorz Rutkowski Akademia Morska w Gdyni Andrzej Królikowski Akademia Marynarki Wojennej OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW LNG W PORCIE ZEWNĘTRZNYM ŚWINOUJŚCIE

ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW LNG W PORCIE ZEWNĘTRZNYM ŚWINOUJŚCIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO wydano przy współpracy Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ANALIZA NAWIGACYJNA STANOWISKA POSTOJOWEGO HOLOWNIKÓW DO OBSŁUGI GAZOWCÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych wymiarach z wykorzystaniem sieci bayesowskich

Analiza bezpieczeństwa manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych wymiarach z wykorzystaniem sieci bayesowskich Teresa Abramowicz-Gerigk 1, Zbigniew Burciu 2 Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny Analiza bezpieczeństwa manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych wymiarach z wykorzystaniem sieci bayesowskich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU

SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni SYSTEMY DYNAMICZNEGO USTALANIA WARTOŚCI ZAPASU WODY POD STĘPKĄ NA PŁYTKOWODZIU W pracy przedstawiono działanie systemu do określania dynamicznego zapasu wody

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów 1 z 5 2013-09-25 10:07 Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIOB21 Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Możliwości technicznego wsparcia bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku.

Tytuł: Możliwości technicznego wsparcia bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku. Autor: dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni, Prorektor ds. morskich. Tytuł: Możliwości technicznego wsparcia bezpieczeństwa żeglugi na południowym Bałtyku. Wstęp/Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zapoznać studentów z przepisami portowymi. Służbami portowymi i ich przepisami

Zapoznać studentów z przepisami portowymi. Służbami portowymi i ich przepisami KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM. Kod przedmiotu: Zzm 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Grzegorz Rutkowski Akademia Morska W Gdyni

WPROWADZENIE. Grzegorz Rutkowski Akademia Morska W Gdyni Grzegorz Rutkowski Akademia Morska W Gdyni OCENA GŁĘBOKOŚCI PÓŁNOCNEGO TORU PODEJŚCIOWEGO DO PORTU ŚWINOUJŚCIE OD POZYCJI GAZOCIĄGU NORD STREAM DO TERMINALU LNG W ASPEKCIE OBSŁUGI JEDNOSTEK O MAKSYMALNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 14/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 14/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 14/13 wypadek morski M/V GODAFOSS wejście na mieliznę (skarpę falochronu) podczas wejścia do portu Świnoujście w dniu 3 lipca 2013 r. 31 marca

Bardziej szczegółowo

OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE OD ŁAWICY SŁUPSKIEJ W ASPEKCIE OBSŁUGI JEDNOSTEK O MAKSYMALNYCH GABARYTACH METODY UPROSZCZONE

OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE OD ŁAWICY SŁUPSKIEJ W ASPEKCIE OBSŁUGI JEDNOSTEK O MAKSYMALNYCH GABARYTACH METODY UPROSZCZONE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 4 (179) 2009 Grzegorz Rutkowski Akademia Morska w Gdyni Andrzej Królikowski Akademia Marynarki Wojennej OCENA GŁĘBOKOŚCI TORU PODEJŚCIOWEGO NA POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAWIGACJA

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAWIGACJA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU NAWIGACJA 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Morskiej Kierunek nawigacja wypełnia misję obu uczelni: Akademii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOŻLIWOŚCI WYBUDOWANIA NABRZEŻA PÓŁNOCNEGO PRZY FALOCHRONIE PÓŁWYSPOWYM PÓŁNOCNYM PORTU GDAŃSK

BADANIE MOŻLIWOŚCI WYBUDOWANIA NABRZEŻA PÓŁNOCNEGO PRZY FALOCHRONIE PÓŁWYSPOWYM PÓŁNOCNYM PORTU GDAŃSK Adam Weintrit, Bogumił Łączyński Akademia Morska w Gdyni BADANIE MOŻLIWOŚCI WYBUDOWANIA NABRZEŻA PÓŁNOCNEGO PRZY FALOCHRONIE PÓŁWYSPOWYM PÓŁNOCNYM PORTU GDAŃSK W niniejszym artykule zawarto główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Strona 4 z 13 Strona 5 z 13 Strona 6 z 13 Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu wymagań o treści

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Układy współrzędnych stosowane w nawigacji na akwenach ograniczonych

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Układy współrzędnych stosowane w nawigacji na akwenach ograniczonych ISSN 0209-2069 Stanisław Gucma ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Układy współrzędnych stosowane w nawigacji na akwenach ograniczonych Słowa kluczowe: nawigacja pilotażowa,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki

PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki Strona 1 z 5 Czas trwania praktyki: minimum 4 miesiące 2010/2011 Miejsce praktyki:

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃ STWA NAWIGACYJNEGO KONTENEROWCÓW KLASY PS PODCZAS MANEWRÓW PODEJŚ CIOWYCH DO TERMINALU DTC W GDAŃ SKU NA PRZYKŁ ADZIE M/S EMMA MAERSK

OCENA BEZPIECZEŃ STWA NAWIGACYJNEGO KONTENEROWCÓW KLASY PS PODCZAS MANEWRÓW PODEJŚ CIOWYCH DO TERMINALU DTC W GDAŃ SKU NA PRZYKŁ ADZIE M/S EMMA MAERSK ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Grzegorz Rutkowski Akademia Morska w Gdyni OCENA BEZPIECZEŃ STWA NAWIGACYJNEGO KONTENEROWCÓW KLASY PS PODCZAS MANEWRÓW PODEJŚ CIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CFD OSIADANIA STATKÓW KONTENEROWYCH PODCZAS MANEWRU WYMIJANIA NA TORZE WODNYM

MODELOWANIE CFD OSIADANIA STATKÓW KONTENEROWYCH PODCZAS MANEWRU WYMIJANIA NA TORZE WODNYM Jacek Jachowski, Przemysław Krata MODELOWANIE CFD OSIADANIA STATKÓW KONTENEROWYCH PODCZAS MANEWRU WYMIJANIA NA TORZE WODNYM W artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawansowanych obliczeń numerycznej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i sterowanie statkiem

Automatyzacja i sterowanie statkiem Automatyzacja i sterowanie statkiem Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Monografie Tom 18 Komitet Redakcyjny serii Tadeusz Kaczorek (przewodnicz¹cy) Stanis³aw Bañka Miko³aj Bus³owicz W³adys³aw

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE INFORMACJI NAWIGACYJNEJ NA POTRZEBY SYSTEMÓW VTS

POZYSKIWANIE INFORMACJI NAWIGACYJNEJ NA POTRZEBY SYSTEMÓW VTS ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 3 (190) 2012 S ł awomir Ś wierczyń ski Krzysztof Czaplewski Akademia Marynarki Wojennej POZYSKIWANIE INFORMACJI NAWIGACYJNEJ NA POTRZEBY SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AUTOMATIC IDENTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki Bałtycki Festiwal Nauki W dniach 27-29 maja 2010r. członkowie Koła Naukowego Nawigator po raz kolejny aktywnie uczestniczyli w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Główną atrakcją przygotowaną przez

Bardziej szczegółowo

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH

T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH T. 32 KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH RODZAJE BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH Budowla hydrotechniczna to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Gdynia: Wykonanie analizy falowania przy założeniu poszerzenia przejścia pilotowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 733 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

Eksperyment jako podstawa budowy modeli matematycznych w hydromechanice okrętu

Eksperyment jako podstawa budowy modeli matematycznych w hydromechanice okrętu Eksperyment jako podstawa budowy modeli matematycznych w hydromechanice okrętu 1. Rozwój żeglugi Plan prezentacji 2. Eksperyment jako podstawa warsztatu hydromechaniki okresu rewolucji przemysłowej 3.

Bardziej szczegółowo

08.05.2011 PUBLIKACJE NAUKOWE

08.05.2011 PUBLIKACJE NAUKOWE Wykaz wg nowy 08.05.2011 PUBLIKACJE NAUKOWE Prof. dr hab. inż. Wiesław Galor Akademia Morska w Szczecinie Ul. Wały Chrobrego ½ 70-500 Szczecin e-mail: galorw@am.szczecin.pl 1 PWG-1.001. PWG-1.002. PWG-1.003.

Bardziej szczegółowo

"Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania statkiem z wykorzystaniem algorytmów mrówkowych"

Synteza elektronawigacyjnego układu sterowania statkiem z wykorzystaniem algorytmów mrówkowych r Dr hab. inż. Marcin Ziółkowski Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, 30 marca 2015 r. Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO

STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO Krzysztof Czaplewski 1, Piotr Zwolan 2 STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO Wstęp Współczesne oprogramowanie symulacyjne w oparciu, o które działają symulatory nawigacyjno

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2010/2011 Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDENTÓW II ROKU. STUDIA STACJONARNE, WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, ROK AKADEMICKI 2014/2015

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDENTÓW II ROKU. STUDIA STACJONARNE, WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, ROK AKADEMICKI 2014/2015 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDENTÓW II ROKU. STUDIA STACJONARNE, WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, ROK AKADEMICKI 2014/2015 Kierunek: Nawigacja Zestawienie tematów prac dyplomowych inżynierskich 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com

Szkoła Żeglarstwa Szekla ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk tel. 88 146 49 31 biuro@obozyzeglarskie.com www.rejsyzeglarskie.com Port Darłowo Kontakt: Zarząd Portu Morskiego Darłowo Spółka z o.o. ul. Wschodnia 14 76-153 Darłowo tel./fax 094 314 51 85 Fax: (+48) 58 737 94 85 E-mail: zarzadportudarlowo@op.pl http://www.port.darlowo.pl

Bardziej szczegółowo

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych.

Nauczanie budowy stref działania i dokładności: azymutalnych, stadiometrycznych, hiperbolicznych i mieszanych systemów nawigacyjnych. C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: INFRASTRUKTURA NAWIGACYJNA. Kod przedmiotu: Vk. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja. Specjalność: Nawigacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT TYMCZASOWY 48/14 poważny wypadek morski M/V ACHILLES wejście statku na mieliznę podczas wyjścia z portu Gdynia w dniu 19 listopada 2014 r. Listopad 2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA MANEWRU WYPRZEDZANIA W OPARCIU O SIECI BAYESA

ANALIZA RYZYKA MANEWRU WYPRZEDZANIA W OPARCIU O SIECI BAYESA 4-009 PROLEMY EKSPLOATACJI 15 Zbigniew URCIU, Piotr LIZAKOWSKI Akademia Morska, Gdynia ANALIZA RYZYKA MANEWRU WYPRZEDZANIA W OPARCIU O SIECI AYESA Słowa klczowe Akwen ograniczony, wyprzedzanie, kolizja.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

MANEWR AWARYJNEGO ZATRZYMANIA STATKU NA TORZE WODNYM

MANEWR AWARYJNEGO ZATRZYMANIA STATKU NA TORZE WODNYM Kajetan Jackowski Akademia Morska w Gdyni MANEWR AWARYJNEGO ZATRZYMANIA STATKU NA TORZE WODNYM Artykuł dotyczy manewru awaryjnego zatrzymania dużego statku na torze wodnym. Przyjęto, że tor wodny został

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROGRAMÓW KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO

SYMULACJA PROGRAMÓW KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO Józef Lisowski Akademia Morska w Gdyni SYMULACJA PROGRAMÓW KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU MORSKIEGO Wstęp Do klasycznych zagadnień teorii procesów decyzyjnych w transporcie morskim

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Bezpieczeństwo żeglugi na akwenie Bałtyku Zachodniego

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Bezpieczeństwo żeglugi na akwenie Bałtyku Zachodniego ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Jerzy Hajduk Bezpieczeństwo żeglugi na akwenie Bałtyku

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE I N Ż Y N I E R I A R U C H U M O R S K I E G O 2 00 5 Andrzej Łebkowski, Roman Śmierzchalski, Marcin Tobiasz, Krzysztof Dziedzicki,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE INSTYTUT INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO wydano przy współpracy Fundacji Rozwoju AM w Szczecinie ANALIZA NAWIGACYJNA DLA MOSTU Z WYSPY OSTRÓW BRDOWSKI DO SZCZECINA Szczecin, lipiec

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC

OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC Zbigniew Pietrzykowski Sup4Nav spółka spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie OD SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH DO SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI - SYSTEM NAVDEC Agenda 1. Systemy informacyjne versus systemy wspomagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1017 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 29-269 ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 4 Lech Kasyk Rozkład prawdopodobieństwa czasu oczekiwania na zgłoszenie statku na torze wodnym Szczecin Świnoujście Słowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO MANEWRÓW STATKU PODCZAS WEJŚCIA DO PORTU

WARUNKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO MANEWRÓW STATKU PODCZAS WEJŚCIA DO PORTU Piotr Gackowski Akademia Morska w Gdyni WARUNKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO MANEWRÓW STATKU PODCZAS WEJŚCIA DO PORTU W artykule przedstawiono ogólny podział portów z uwzględnieniem ich funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW IV GENERACJI NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU GDYNIA

DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW IV GENERACJI NA TORZE PODEJŚCIOWYM DO PORTU GDYNIA PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 17 AKADEMIA MORSKA W GDYNII 2005 SHIVANDRA SINGH JANUSZ PAROLCZYK ARKADIUSZ ŁUKASZEWICZ SŁAWOMIR WOŹNICA Jaka katedra DOBÓR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ STATKU DO PRZEWOZU KONTENERÓW

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 6(78) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Stefan Jankowski I N Ż Y N I E R I A R U C H U M O R S K I E G O 2 00 5 Błąd kursu w pilotowych systemach nawigacyjnych: przenośnym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 Piotr Majzner, Wojciech Piszczek ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Symulacyjne badania przepustowości i bezpieczeństwa ruchu strumieni jednostek na

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA SYSTEMÓW STEROWANIA STATKIEM Z WYKORZYSTANIEM MODELI FIZYCZNYCH

WERYFIKACJA SYSTEMÓW STEROWANIA STATKIEM Z WYKORZYSTANIEM MODELI FIZYCZNYCH Andrzej Łebkowski Akademia Morska w Gdyni WERYFIKACJA SYSTEMÓW STEROWANIA STATKIEM Z WYKORZYSTANIEM MODELI FIZYCZNYCH W artykule przedstawiono jeden ze sposobów weryfikacji systemów sterowania statkiem

Bardziej szczegółowo

Wpływ lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo żeglugi

Wpływ lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo żeglugi Wpływ lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo żeglugi Lucjan GUCMA Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Wały Chrobrego 1/2 70-500 Szczecin Marek MATERAC Urząd Morski w Szczecinie Plac

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

DOMENA STATKU W IDENTYFIKACJI INCYDENTÓW W SYSTEMACH ROZGRANICZENIA RUCHU

DOMENA STATKU W IDENTYFIKACJI INCYDENTÓW W SYSTEMACH ROZGRANICZENIA RUCHU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 114 Transport 2016 Zbigniew Pietrzykowski, Janusz Magaj Akademia Morska w Szczecinie DOMENA STATKU W IDENTYFIKACJI INCYDENTÓW W SYSTEMACH ROZGRANICZENIA RUCHU

Bardziej szczegółowo