ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ"

Transkrypt

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Lekcje z komputerem i podręcznika o nr. dop. 115/2009 Obowiązujący podręcznik: Lekcje z komputerem, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski 2 godz. tygodniowo 66 godz. w ciągu roku Autorzy: Dominika Gabryś, Zbigniew Rusnak

2 2 1. LEKCJE Z KOMPUTEREM WPROWADZENIE 1. Zasady Poznajemy zasady obowiązujące w Po uczniowie powinni znać: korzystania z pracowni komputerowej, zasady a) zasady BHP, obowiązujące w pracowni komputerowej; pracowni i bezpiecznej pracy z komputerem. b) rolę systemu operacyjnego. zasady bezpiecznej a) zalogować się do szkolnej sieci komputerowej; pracy z b) wyjaśnić, czym jest w istocie komputer; komputerem. 2. Zanotuj, Poznajemy podstawowe zasady Notatnik systemowy uporządkuj. wprowadzania tekstu z klawiatury. a) napisać tekst w prostym edytorze tekstowym; lub Notatnik+. Uczymy się korzystać z programu b) zapisać plik tekstowy na pulpicie; Notatnik, zapisywać i odczytywać pliki. c) wprowadzić zmiany w edytowanym tekście.

3 3 3-4 Jakie Próbujemy przewidzieć, jakie będą Po uczniowie powinni znać: Notatnik systemowy będziemy komputery za kilka lat. a) podstawowe elementy budowy i jego parametry; lub Notatnik+, mieć Poznajemy budowę, jego b) architekturę, funkcje procesora i pamięci operacyjnej; arkusz kalkulacyjny. komputery? podstawowe parametry, c) zasadę działania ; oprogramowanie i zasadę działania. d) jednostki miary stosowane do opisu parametrów (GHz, GB). Poznajemy architekturę : procesor, pamięć operacyjna i a) korzystać z systemu operacyjnego do uzyskania informacji o urządzenia zewnętrzne. komputerze; b) korzystać z menu podręcznego w systemie (po naciśnięciu prawego przycisku myszy); c) dostrzegać oznaki rozwoju sprzętu komputerowego. 5-6 W sieci. Dowiemy się jakie korzyści płyną ze świadomego użytkowania Internetu, jak wyszukiwać informacje i elementy graficzne w sieci i wykorzystywać je. Dowiemy się jak założyć konto pocztowe i jak z niego korzystać Po uczniowie powinni znać: a) zasady wyszukiwania informacji w Internecie, b) zasady wyszukiwania elementów graficznych w sieci, c) procedurę postępowania przy zakładaniu konta pocztowego a) korzystać z wyszukiwarki w celu: - wyszukania informacji w sieci, - wyszukania elementów graficznych w sieci, b) założyć własne konto pocztowe, c) korzystać z konta pocztowego Wyszukiwarka

4 4 7-8 Autoportret Tworzymy grafikę rastrową (bitmapy): Po uczniowie powinni znać: Edytor graficzny Różne formaty graficzne (BMP, a) różne formaty plików graficznych. Paint, GIF, JPG). Microsoft Photo Zapisywanie i porównanie objętości a) wymienić podstawowe atrybuty rysunków lub zdjęć, zapisanych w Editor (z pakietu MS plików graficznych. postaci elektronicznej (kolorowość, wymiary w pikselach); Office). b) posługiwać się narzędziami prostego programu graficznego; c) wybrać właściwy format graficzny dla określonego elementu graficznego; d) wyjaśnić, jaki wpływ na objętość pliku ma zastosowany format graficzny; e) wyjaśnić, jaki wpływ na jakość rysunku lub zdjęcia ma zastosowany format graficzny.

5 Czy masz Poznajemy podstawy działania Po uczniowie powinni znać: Kalkulator 1101 lat? : pozycyjne systemy a) pozycyjny system liczbowy; systemowy, Tablica liczbowe, system dwójkowy, bity i bajty, b) system dwójkowy; znaków systemowa, reprezentacja danych w komputerze. c) pojęcia: bit i bajt; arkusz kalkulacyjny. Korzystamy z Kalkulatora i Tablicy d) kod ASCII. znaków. a) opisać system reprezentacji danych liczbowych i tekstowych w komputerze; b) korzystać z Kalkulatora systemu Windows; c) przedstawiać liczby dziesiętne w postaci dwójkowej i szesnastkowej; d) szacować wielkość zbioru, np. pliku tekstowego; e) używać podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego do wykonania prostych obliczeń (jeśli korzystamy z arkusza); f) korzystać z Tablicy Znaków systemu Windows Ale kino! Tworzymy animację w programie Po uczniowie powinni znać: Edytor postaci Edytor postaci Logomocji: a) formaty animowanych plików graficznych; Logomocji lub Edytor Różne możliwości tworzenia b) metody tworzenia filmów komputerowych; obrazów Logo animacji. c) problemy związane z dużymi rozmiarami plików multimedialnych oraz Komeniusz. Zastosowania multimedialne ich przyczyny;. d) mechanizmy tworzenia ruchomego obrazu na ekranie monitora. a) tworzyć animacje komputerowe.

6 6 2. LEKCJE Z ŻÓŁWIEM Jak rysuje Wprowadzenie do języka i środowiska Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółw? Logomocja-Imagine. a) przyciski pasków narzędzi okna programu Logomocja; edycja Imagine. Rysujemy za pomocą żółwia: b) podstawowe polecenia wydawane żółwiowi. Tworzymy rysunki w trybie bezpośrednim: schody, podium, a) rysować proste rysunki w trybie bezpośrednim, używając poleceń kwadrat. grafiki żółwia; b) określać kierunki obrotu żółwia w różnych jego położeniach; c) zmieniać kolor i grubość pisaka żółwia; d) poruszać się po ekranie bez rysowania Uczymy Definiujemy własne procedury, z Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółwia wykorzystaniem grafiki żółwia: a) przyciski pasków narzędzi okna programu Logomocja; edycja Imagine. nowych słów Rysujemy kwadraty i rysunki b) podstawowe polecenia pierwotne wydawane żółwiowi. złożone z kwadratów. a) napisać procedurę rysowania kwadratu z parametrem określającym jego bok, używając polecenia Powtórz; b) korzystać z funkcji jld; c) pisać procedury rysowania różnych figur, zbudowanych z kwadratów.

7 Od trójkąta Rysujemy wielokąty foremne: Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska do okręgu Definiowanie procedur z a) pojęcie parametru procedury; edycja Imagine. parametrem. b) instrukcję warunkową. Korzystanie z parametrów. Rysowanie okręgu. a) pisać proste procedury rysowania wielokątów i figur z nich złożonych Domek, Projektujemy domek i ulicę: Logomocja, polska domki, ulica Najpierw plan całości, a potem a) rozwiązywać problemy metodą zstępującą. edycja Imagine. szczegóły programowanie metodą zstępującą Gonitwy Tworzymy wiele żółwi. Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółwi Programujemy animację. a) pojęcie procesu; edycja Imagine. Uruchamiamy wiele procesów. b) pojęcie zdarzenia. Obsługujemy zdarzenia w programie Logomocja. a) tworzyć proste animacje z użyciem wielu żółwi; b) uruchamiać procesy; c) wykorzystywać podstawowe zdarzenia.

8 Album Tworzymy album multimedialny: Logomocja, polska multimedialny Prezentacja zawierająca zdjęcia, a) utworzyć album multimedialny składający się z wielu stron. edycja Imagine. dźwięki i filmy utworzona w programie Logomocja Zakręt za Rysujemy gwiazdki i spirale. Logomocja, polska zakrętem Elementarne wprowadzenie do a) budować procedury rekurencyjne; edycja Imagine. używania rekurencji: b) tworzyć plan procedury (algorytmu); Analiza działania rekurencji. c) korzystać z warunku zatrzymania rekurencji; d) analizować budowę i działanie procedur rekurencyjnych; e) dostrzegać rolę parametrów procedur.

9 Algorytmy, Poznajemy pojęcie algorytmu na Po uczniowie powinni znać: Strona ELIWWW schematy, przykładzie algorytmu Euklidesa. a) pojęcia: algorytm, schemat blokowy i program. zamieszczona na programy Budujemy schemat blokowy i piszemy płycie uczniowskiej program. a) zapisać algorytm w postaci planu działań; (materiały dodatkowe b) analizować proste schematy blokowe; WWW Strony c) przechodzić od algorytmu do programu; WWW ELI-WWW d) tworzyć funkcje w języku Logo, w tym funkcje rekurencyjne; index.htm) lub e) porównywać efektywność różnych rozwiązań problemu (jeśli było Laboratorium rozwiązywane zadanie zamieszczone na końcu tej w Informatyki ELI. podręczniku). Logomocja, polska edycja Imagine Szybko i bez Poznajemy ciąg Fibonacciego i Po uczniowie powinni znać: błędów. sposoby obliczania jego kolejnych a) ciąg Fibonacciego i sposoby określania jego kolejnych wyrazów; wyrazów b) znaczenie śledzenia działania algorytmu; c) algorytmy wyszukiwania liczby w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym; d) najlepszy algorytm porządkowania.

10 10 3. LEKCJE Z TEKSTAMI I RYSUNKAMI 31 Pisz szybko! Ćwiczymy szybkie pisanie obiema rękami: Podstawowe zasady wpisywania tekstu w edytorze. Formatujemy tekst: Praca z gotowym tekstem, zmiana czcionki, wyglądu strony, korzystanie z linijki. Estetyka przygotowania tekstu do druku, drukowanie. Po uczniowie powinni znać: a) zasady edycji i estetycznego przygotowania tekstu; b) zasady korzystania z drukarki ogólne i obowiązujące w pracowni komputerowej; c) dodatkowo: sposoby korzystania z legalnego oprogramowania (freeware, shareware, adware, wersje demo, oprogramowanie użytkowane do celów edukacyjnych zagadka 2 w 1.1). a) korzystać z programu służącego do szybkiego pisania; b) zachowywać prawidłową postawę podczas pracy z komputerem; c) rozpoznać plik skojarzony z programem w systemie Windows; d) korzystać w podstawowym zakresie z programu MS Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu; e) zapisywać i otwierać plik do edycji; f) stosować umiejętności potrzebne podczas pisania i formatowania tekstu (np. zaznaczanie); g) wydrukować plik; h) dodatkowo: samodzielnie zainstalować program. Program uczący szybkiego pisania na klawiaturze Mistrz Klawiatury lub inny, edytor MS Word lub inny zaawansowany edytor tekstu.

11 11 32 Jak to się Tworzymy słowniczek terminów Po uczniowie powinni znać: Edytor MS Word lub pisze i informatycznych: a) podstawowe słownictwo związane z technologią informacyjną i inny zaawansowany wymawia? Słownictwo charakterystyczne dla informatyką; edytor tekstu. technologii informacyjnej i b) sposoby pracy z tabelami (wstawianie, wypełnianie treścią, informatyki (angielskie słowa w dostosowywanie, formatowanie, przekształcanie tekstu na tabelę). spolszczonej formie). Przygotowujemy tabelę: a) korzystać ze źródeł informacji związanych ze stosowaniem technologii Formatowanie tabeli. informacyjnej; b) ocenić rozwój języka informatycznego; c) stosować poznane sposoby pracy z tabelami w edytorze tekstu; d) korzystać z poleceń: Znajdź, Zamień, Sortuj (tematy te pojawiają się w rozwiązaniach zadań).

12 Kształty Formatujemy tekst i wstawiamy Acrobat Reader, poezji rysunki: a) rozplanować tekst na stronie, dobrać sposób formatowania czcionki edytor MS Word lub Układ tekstu, tabulatory, kolumny, odpowiedni do charakteru i wyglądu tekstu, stosować układ inny zaawansowany wyrównania. kolumnowy do tekstu, który tego wymaga; edytor tekstu. Wstawianie rysunków do tekstu, b) używać tabulatorów dostępnych w edytorze, ustawiać własne ilustrowanie wierszy. tabulatory, dostosowane do charakteru wprowadzanego tekstu; Praca z dokumentem wielostronicowym. c) ustawiać wcięcia akapitów ii marginesy akapitów, posługując się linijką w edytorze; d) stosować wyróżnienia w tekście (tytuł, wybrane słowa); e) korzystać z programu WordArt; f) stosować w odpowiednich sytuacjach wymuszony koniec strony, kolumny, wiersza; g) ilustrować tekst obrazkami z biblioteki grafik edytora lub wykonanymi samodzielnie; h) osadzać grafikę w tekście (zmieniać rozmiar obrazka, wprowadzać obramowanie, ustawiać równo z tekstem ); i) wypełniać nagłówki i stopki w dokumencie wielostronicowym, używając odpowiednich przycisków (numer strony, data itp.) i wprowadzając tekst; formatować tekst w nagłówku i stopce; j) oceniać wygląd tekstu przed drukowaniem (podgląd wydruku).

13 Plakat Tworzymy plakat lub reklamę z Acrobat Reader, wykorzystaniem grafiki obiektowej: a) określić i rozpoznać cechy dobrego plakatu lub reklamy; edytor MS Word lub Tworzenie własnych rysunków. b) ilustrować tekst gotowymi rysunkami (obiekty dostępne na pasku inny zaawansowany Kolejność i grupowanie obiektów Rysowanie, Autokształty, ClipArty, obiekty WordArt); edytor tekstu. graficznych. c) przekształcać i modyfikować proste rysunki obiektowe (rozciągać, Korzystanie z biblioteki grafik. zniekształcać, zmieniać kolor obramowania i wypełnienia, grupować i rozgrupowywać); d) osadzać rysunki obiektowe w tekście na różne sposoby, wstawiać rysunek jako tło dokumentu tekstowego; e) samodzielnie kreślić proste rysunki obiektowe; f) stosować techniki formatowania tekstu: czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie itp.; g) przygotować dokument zawierający tekst i grafikę do wydruku oraz go wydrukować.

14 14 37 Zrób to po Redagujemy tekst: Acrobat Reader, kolei! Przestawianie akapitów. a) sprawdzać pisownię w dokumencie, korzystać ze słownika edytor MS Word lub Praca ze schowkiem. wbudowanego w edytor i z menu zawierającego podpowiedzi; inny zaawansowany Korzystanie z narzędzi edytora tekstu: słownika, korekty, automatycznej zamiany słów. b) pracować ze schowkiem systemu Windows, używać operacji Wytnij, Kopiuj i Wklej; c) stosować różnorodne sposoby wywoływania poleceń w systemie lub często używanym programie; edytor tekstu. d) korzystać z techniki przenieś i upuść ; e) stosować różnorodne sposoby formatowania tekstu, ustawienia tekstu na stronie, zmiany rozmiaru marginesów; f) wstawiać i zamieniać znaki specjalne; g) przygotować tekst z ilustracjami do wydruku Kim będę? Piszemy życiorys i list motywacyjny: Edytor MS Word lub To się okaże! Teksty użytkowe. a) przygotować treść dokumentu według podanego schematu; inny zaawansowany Tworzenie dokumentów o danej b) wypełnić wzorcowy dokument, zachowując jego układ i sposób edytor tekstu. z góry konstrukcji. formatowania; Korespondencja seryjna. c) stosować poznane techniki pracy z tekstem podczas przygotowywania konkretnego dokumentu.

15 15 40 Dialog z Ćwiczymy poznane wcześniej techniki maszyną. formatowania i przygotowania tekstu do a) stosować poznane wcześniej techniki formatowania tekstu, wydruku. c) przygotować do druku dokument kilkustronicowy o skomplikowanym formatowaniu, odtwarzając zadane formaty tekstu w dokumencie. 4. LEKCJE Z INTERNETEM Wszystko Przygotowujemy pierwszą prostą Po uczniowie powinni znać: Notatnik systemowy jest tekstem stronę WWW: a) funkcje znaczników w dokumencie HTML; lub Notatnik+, Internet Wprowadzenie do tworzenia stron b) różnice między plikami zapisanymi w edytorze MS Word i w programie Explorer 5.0 lub WWW. Notatnik; nowsza wersja, edytor Podstawy języka HTML. c) różnice między plikami typu txt i htm. MS Word lub inny Znaczniki. a) wyjaśnić, dlaczego jedynym czytelnym typem dokumentu dla zaawansowany edytor tekstu. wszystkich typów komputerów jest czysty plik tekstowy ; b) wyjaśnić znaczenie określenia język opisu tekstu stosowanego do języka HTML; c) sformatować tekst, stosując znaczniki HTML. Uwaga. Nie zmuszajmy uczniów do uczenia się znaczników na pamięć. Istnieje wiele publikacji, kursów, poradników itp. poświęconych stosowaniu języka HTML, dostępnych w Internecie lub drukowanych. Również na płycie dołączonej do podręcznika uczniowie znajdą wiele informacji z tego zakresu. Przede wszystkim pokażmy uczniom zasady stosowania języka HTML. Jeśli istnieje taka konieczność, wskażmy źródło informacji.

16 Co, gdzie, Umieszczamy tabele na stronie: Notatnik systemowy kiedy? Tabele utworzone w języku HTML a) określić, jakie informacje można prezentować za pomocą tabel; lub Notatnik+, Internet na przykładzie planu. b) zdefiniować prostą tabelę, stosując właściwe znaczniki; Explorer 5.0 lub c) określić atrybuty tabeli i jej poszczególnych komórek, korzystając z nowsza wersja, edytor wykazu znaczników i ich atrybutów. MS Word lub inny zaawansowany edytor tekstu.

17 Moje hobby Wyszukujemy informacje w sieci. Notatnik systemowy Przygotowujemy teksty i ilustracje do a) wskazać źródła poszukiwanej informacji w zależności od jej rodzaju, lub Notatnik+, Internet publikacji na temat własnego hobby. na przykład: Explorer 5.0 lub Do czego zobowiązuje ustawa o gęstość rtęci tablice matematyczno fizyczne, nowsza wersja, edytor ochronie praw autorskich? data urodzin Bolesława Prusa Encyklopedia Powszechna, MS Word lub inny jaki film jest wyświetlany w kinie Relaks Dziennik lokalny; b) korzystać z Internetu jako źródła informacji; c) posługiwać się wyszukiwarką internetową; d) wstawić ilustrację do dokumentu HTML; e) określić położenie ilustracji względem tekstu w dokumencie HTML; f) określić położenie ilustracji względem okna przeglądarki; g) posługiwać się znacznikami formatującymi. zaawansowany edytor tekstu, Microsoft Photo Editor (z pakietu MS Office).

18 18 47 Na skróty Zakładamy własne konto na serwerze. Po uczniowie powinni rozumieć: Notatnik systemowy bliżej Korzystamy z poczty elektronicznej. a) czym jest w istocie konto internetowe; lub Notatnik+, Internet Wstawiamy odsyłacze na stronach b) sens tworzenia odnośników do innych dokumentów lub usług Explorer 5.0 lub WWW. internetowych. nowsza wersja, edytor MS Word lub inny a) utworzyć odnośnik do innego dokumentu lub usługi pocztowej, zaawansowany edytor posługując się odpowiednim kodem HTML; tekstu. b) zaprojektować system połączeń odnośników w ramach tworzonej witryny internetowej.

19 19 48 Faza Tkania Umieszczamy swoją stronę WWW na Po uczniowie powinni znać: Internet Explorer 5.0 Pajęczyny serwerze. e) netykietę i stosować się do powszechnie obowiązujących norm lub nowsza wersja, Korzystamy z usługi FTP. przestrzegania praw autorskich i zasad porozumiewania się w edytor MS Word lub Netykieta zasady porozumiewania się Internecie; inny zaawansowany w Internecie. f) usługę FTP i rozumieć jej znaczenie. edytor tekstu. a) przygotować dokumenty internetowe, spełniające rygory obowiązujące w sieci; b) zalogować się na zdalnym komputerze; c) korzystać z usługi FTP za pomocą przeglądarki internetowej; d) skutecznie promować witrynę WWW (rejestracja w wyszukiwarkach i inne metody). 49 O wolności, Spisujemy zasady właściwego Po uczniowie powinni wiedzieć: uśmiechach i zachowania w sieci. Poznajemy prawo a) jakie są zasady etykiety; dobrych autorskie. Co to jest wolne b) jak prawo autorskie chroni twórców oraz programy komputerowe; manierach. oprogramowanie? c) jak pobierać programy z sieci i instalować je; d) co to jest wolne oprogramowanie; e) na czym polega archiwizowanie programów f) jak przyspieszyć porozumiewanie się w sieci za pomocą skrótów i obrazków literowych.

20 20 50 Co robić z Pograj w Internecie. Rozwiń swoje Po uczniowie powinni wiedzieć: wolnym zainteresowania w Internecie. a) jak rozwijać swoje zainteresowania, wykorzystując Internet; czasem? b) jak posługiwać się Menedżerem zadań Windows; c) jak powstał pierwszy projekt przetwarzania rozproszonego d) jak brać udział w projektach przetwarzania rozproszonego. 5. LEKCJE Z LICZBAMI I ZBIORAMI DANYCH 51 Jak to Komputer oblicza, a my obmyślamy Po uczniowie powinni znać: Arkusz kalkulacyjny, z Gaussem wzory na sumowanie liczb: a) podstawowe techniki pracy w arkuszu kalkulacyjnym. np. Excel z pakietu było? Podstawowe techniki pracy w MS Office. arkuszu Excel. a) wprowadzać dane różnych typów i proste formuły obliczeniowe, Rozwiązywanie prostych zadań kopiować formuły, korzystać z funkcji autosumowania; matematycznych za pomocą b) planować wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym; arkusza kalkulacyjnego. c) rozwiązywać proste matematyczne za pomocą arkusza; d) analizować dane zawarte w arkuszu.

21 Ciągi, naciągi Obserwujemy ciągi liczbowe w arkuszu Arkusz kalkulacyjny, i wyciągi kalkulacyjnym: 2 n, n 2, n 3, silnia, ciąg a) wprowadzać serie danych w arkuszu kalkulacyjnym; np. Excel z pakietu Fibonacciego: b) kopiować proste formuły za pomocą uchwytu wypełniania; MS Office. Jak szybko ciągi rosną i jak szybko c) odróżniać i wprowadzać różnorodne formaty liczbowe w arkuszu; maleją. d) porównywać ciągi liczbowe i dostrzegać charakterystyczne ich cechy; Analiza wyników. e) stosować podstawowe techniki pracy w arkuszu; Formatowanie danych liczbowych, f) planować wykonywanie obliczeń w arkuszu; prezentacja wyników obliczeń. g) rozwiązywać proste matematyczne za pomocą arkusza; h) analizować dane zawarte w arkuszu Z tabelki Tworzymy tabele i wykresy funkcji Arkusz kalkulacyjny, wykres liniowej w arkuszu kalkulacyjnym: a) przygotować dane do wykresu funkcji liniowej; np. Excel z pakietu Zastosowanie arkusza do prac b) wykonać wykres funkcji, korzystając z kreatora wykresów; MS Office. przeliczeniowych. c) korzystać z kreatora funkcji; Graficzna prezentacja wyników. d) opisać i sformatować wykres; Analiza prezentacji wykresów funkcji w programie Logomocja. e) drukować wykresy wraz z danymi.

22 Średnio na Statystyka. Zbieramy, analizujemy i Arkusz kalkulacyjny, głowę przetwarzamy dane. Proste obliczenia a) opracować zestawienie danych statystycznych w arkuszu np. Excel z pakietu statystyczne i ich prezentacja w kalkulacyjnym; MS Office. arkuszu kalkulacyjnym. b) prowadzić prostą analizę danych statystycznych; c) dostrzegać związki między danymi. d) wykonywać obliczenia z użyciem funkcji arkusza; e) sortować dane w arkuszu; f) wybrać typ wykresu odpowiadający konkretnym danym; g) sporządzać wykresy związane z wybranymi danymi i sformatować je; h) zaznaczyć obszar danych do wykresu (również niespójny); i) porównać dane, pochodzące z różnych okresów i przedstawić wnioski wynikające z porównania; j) dodatkowo: opisać metodę pracy w projektach wykorzystujących zasadę rozproszonego przetwarzania danych.

23 Moi znajomi Tworzymy prostą bazę danych w Arkusz kalkulacyjny, arkuszu: a) utworzyć prostą bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym; np. Excel z pakietu Wprowadzanie danych z pliku b) korzystać z tej bazy, ułatwiając sobie wyszukiwanie pewnych MS Office. tekstowego. informacji; Projekt organizacji danych, c) dopisywać do niej nowe rekordy oraz poprawiać istniejące. formularz, sortowanie, wyszukiwanie i prezentacja danych. Przetwarzanie danych w bazie, operacje na gotowych danych. 6. PROJEKTY 60 Zaprezentujmy Poznajemy program PowerPoint się na lekcjach a) tworzyć prezentację w programie PowerPoint; b) umieszczać w prezentacji obrazki, dźwięki, filmy; c) pracować w zespole nad wspólnym projektem; Poznajemy i Pracujemy w zespołach nad przedstawiamy wspólnym projektem. a) pracować w zespole; nasze miejsce na b) zdobywać, gromadzić i selekcjonować informacje; Ziemi. c) w czytelny sposób zaprezentować zgromadzone informacje; d) przedstawić swoje opracowanie na forum klasy; 63 Wikipedia w Odbywamy lekcję na platformie e- naszej klasie. learnigowej. Znajdujemy ciekawe a) korzystać z platformy Moodle; informacje o Wikipedii. b) założyć własne konto aby korzystać z platformy;

24 24 64 Orzeł czy reszka? Rzucamy monetą i kostką za pomocą : Analiza procesów losowych. Graficzna prezentacja wyników. 65 Fraktale Budujemy modele. Geometria fraktalna: drzewa, płatki śniegu i dywany. 66 Z Badamy interaktywną mapę Polski. komputerem Odwiedzamy mapy internetowe. po mapie 7. LEKCJE Z MODELAMI a) przeprowadzić symulację prostego doświadczenia w arkuszu kalkulacyjnym, z użyciem funkcji losującej; b) korzystać z dodatkowych bibliotek funkcji arkusza Excel; c) trafnie ocenić wyniki prostego doświadczenia losowego; d) sporządzić wykres wyników doświadczenia; e) wydrukować wykres obrazujący wyniki doświadczenia; f) samodzielnie zaplanować symulację prostego doświadczenia losowego. Po uczniowie powinni rozumieć: a) zasady budowy fraktali; b) rolę rekurencji w budowie fraktali; c) ograniczoną rolę modelu w opisie rzeczywistości. a) tworzyć zaawansowane procedury rekurencyjne (2); b) analizować kształty fraktali; c) włączać losowość do modelu fraktalnego (2). a) posłużyć się interaktywną mapą komputerową; b) korzystać z serwisów z mapami internetowymi; c) wyszukiwać miejsca na mapie i planować podróż; d)znaleźć najbardziej centralnie położone miasto w Polsce. Arkusz kalkulacyjny, np. Excel z pakietu MS Office. Logomocja, polska edycja Imagine.

25 25 Wymagania na ocenę klasyfikacyjną śródroczną. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 1. Lekcje z komputerem wprowadzenie. - Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania w szkole. - Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych. - Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. - Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych. - Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona www, grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna. - Wywołują stronę znając jej adres. - Odbierają i wysyłają pocztę. - Potrafią wymienić różne formaty plików graficznych - Zna pojęcia: bit i bajt - wie jak posługiwać się podstawowymi narzędziami w programie graficznym Paint - Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania. - Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.). - Określają zastosowanie plików i katalogów. - Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) - Uruchamiają programy - Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają. - Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów). - Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych. - Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone. - Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na ch typu PC. - Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, - potrafią ustawić stronę domową, - W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. - potrafią założyć darmowe prywatne konto owe. - wykonują proste rysunki wykorzystując dostępne narzędzia programu graficznego Paint - zna pojęcie bit, bajt - zna sposób zapisu liczb w systemie pozycyjnym dziesiętnym i dwójkowym - Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, - potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy, wyjaśniają znaczenie głównych części. - Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie. - Odszukują podany katalog (folder), plik. - Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. - Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. - Porządkują zbiory według określonego porządku. - Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki - W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. - Potrafią założyć darmowe prywatne konto e- mailowe. - Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, - wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia. - Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych. - Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę. - Tworzą i modyfikują grafikę. - zna pojęcie bit, bajt - zapisuje liczby w układach pozycyjnych: dziesiętnym i dwójkowym - Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. - Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego. - Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych. - Uruchamiają i korzystają z drukarki. - Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. - Odzyskują przypadkowo usunięte pliki. - Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową. - Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje. - Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia) - Wykonują pracę według własnego projektu. - Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy. - Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami. - Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności. - zapisuje liczby w układach pozycyjnych: dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym - przelicza na układ dwójkowy i szesnastkowy za pomocą kalkulatora - Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. - Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci. - Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. - Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. - Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę. - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy

26 26 2. Lekcje z żółwiem - posiada minimalną znajomość podstawowych poleceń LOGO, - wykonuje elementarne polecenia z bardzo dużą pomocą nauczyciela - posiada fragmentaryczną znajomość podstawowych poleceń LOGO, - wykonuje przy pomocy nauczyciela mało skomplikowane rysunki, - wymaga znacznej pomocy nauczyciela - zna podstawowe procedury LOGO, - w miarę poprawnie programuje grafikę żółwia, - z pewną pomocą nauczyciela definiuje procedury z parametrami, - niewielkie uchybienia w programowaniu animacji. - programuje metodą zstępującą z wykorzystaniem grafiki żółwia -Tworzy wiele żółwi, programuje animację. Uruchamia wiele procesów w Logomocji. - Tworzy album multimedialny. - zna podstawowe instrukcje LOGO, - poprawnie programuje grafikę żółwia, - sprawnie i prawidłowo programuje z wykorzystaniem procedur z parametrami, - prawidłowo tworzy animacje, uruchamia wiele procesów, obsługuje zdarzenia, - potrafi samodzielnie przygotować projekt albumu multimedialnego. - Tworzy prezentacje wykorzystując zdjęcia, dźwięki i filmy w Logomocji. 3. Lekcje z tekstami i rysunkami - Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze. - Umieszczają w tekście polskie znaki. - Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, - poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz. - Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu. - Umieszczają w dokumencie numerację stron. - Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca. - Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora. - Poprawiają błędy w dokumencie. - Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają. - Piszą teksty zawierające tabele i ramki. - Łączą tekst z grafiką. - Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku. - Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści. - Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie. - Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu. - Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli. - Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu. - Przygotowują tekst do druku. - Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu. - Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd. - Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację. - Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami. - Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu. - Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów. - Drukują dokument. - Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony. - Wstawiają cliparty, tabele. - Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność). - Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku. - Definiują i stosują własny styl. - Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek.

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Program nauczania informatyki dla gimnazjum Program nauczania informatyki dla gimnazjum Autor Roman Wyrwas Program do zastosowania w pracowniach komputerowych opartych na systemie Linux Ełk, 2004 Przedmiot nauczania: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo