ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ"

Transkrypt

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Lekcje z komputerem i podręcznika o nr. dop. 115/2009 Obowiązujący podręcznik: Lekcje z komputerem, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski 2 godz. tygodniowo 66 godz. w ciągu roku Autorzy: Dominika Gabryś, Zbigniew Rusnak

2 2 1. LEKCJE Z KOMPUTEREM WPROWADZENIE 1. Zasady Poznajemy zasady obowiązujące w Po uczniowie powinni znać: korzystania z pracowni komputerowej, zasady a) zasady BHP, obowiązujące w pracowni komputerowej; pracowni i bezpiecznej pracy z komputerem. b) rolę systemu operacyjnego. zasady bezpiecznej a) zalogować się do szkolnej sieci komputerowej; pracy z b) wyjaśnić, czym jest w istocie komputer; komputerem. 2. Zanotuj, Poznajemy podstawowe zasady Notatnik systemowy uporządkuj. wprowadzania tekstu z klawiatury. a) napisać tekst w prostym edytorze tekstowym; lub Notatnik+. Uczymy się korzystać z programu b) zapisać plik tekstowy na pulpicie; Notatnik, zapisywać i odczytywać pliki. c) wprowadzić zmiany w edytowanym tekście.

3 3 3-4 Jakie Próbujemy przewidzieć, jakie będą Po uczniowie powinni znać: Notatnik systemowy będziemy komputery za kilka lat. a) podstawowe elementy budowy i jego parametry; lub Notatnik+, mieć Poznajemy budowę, jego b) architekturę, funkcje procesora i pamięci operacyjnej; arkusz kalkulacyjny. komputery? podstawowe parametry, c) zasadę działania ; oprogramowanie i zasadę działania. d) jednostki miary stosowane do opisu parametrów (GHz, GB). Poznajemy architekturę : procesor, pamięć operacyjna i a) korzystać z systemu operacyjnego do uzyskania informacji o urządzenia zewnętrzne. komputerze; b) korzystać z menu podręcznego w systemie (po naciśnięciu prawego przycisku myszy); c) dostrzegać oznaki rozwoju sprzętu komputerowego. 5-6 W sieci. Dowiemy się jakie korzyści płyną ze świadomego użytkowania Internetu, jak wyszukiwać informacje i elementy graficzne w sieci i wykorzystywać je. Dowiemy się jak założyć konto pocztowe i jak z niego korzystać Po uczniowie powinni znać: a) zasady wyszukiwania informacji w Internecie, b) zasady wyszukiwania elementów graficznych w sieci, c) procedurę postępowania przy zakładaniu konta pocztowego a) korzystać z wyszukiwarki w celu: - wyszukania informacji w sieci, - wyszukania elementów graficznych w sieci, b) założyć własne konto pocztowe, c) korzystać z konta pocztowego Wyszukiwarka

4 4 7-8 Autoportret Tworzymy grafikę rastrową (bitmapy): Po uczniowie powinni znać: Edytor graficzny Różne formaty graficzne (BMP, a) różne formaty plików graficznych. Paint, GIF, JPG). Microsoft Photo Zapisywanie i porównanie objętości a) wymienić podstawowe atrybuty rysunków lub zdjęć, zapisanych w Editor (z pakietu MS plików graficznych. postaci elektronicznej (kolorowość, wymiary w pikselach); Office). b) posługiwać się narzędziami prostego programu graficznego; c) wybrać właściwy format graficzny dla określonego elementu graficznego; d) wyjaśnić, jaki wpływ na objętość pliku ma zastosowany format graficzny; e) wyjaśnić, jaki wpływ na jakość rysunku lub zdjęcia ma zastosowany format graficzny.

5 Czy masz Poznajemy podstawy działania Po uczniowie powinni znać: Kalkulator 1101 lat? : pozycyjne systemy a) pozycyjny system liczbowy; systemowy, Tablica liczbowe, system dwójkowy, bity i bajty, b) system dwójkowy; znaków systemowa, reprezentacja danych w komputerze. c) pojęcia: bit i bajt; arkusz kalkulacyjny. Korzystamy z Kalkulatora i Tablicy d) kod ASCII. znaków. a) opisać system reprezentacji danych liczbowych i tekstowych w komputerze; b) korzystać z Kalkulatora systemu Windows; c) przedstawiać liczby dziesiętne w postaci dwójkowej i szesnastkowej; d) szacować wielkość zbioru, np. pliku tekstowego; e) używać podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego do wykonania prostych obliczeń (jeśli korzystamy z arkusza); f) korzystać z Tablicy Znaków systemu Windows Ale kino! Tworzymy animację w programie Po uczniowie powinni znać: Edytor postaci Edytor postaci Logomocji: a) formaty animowanych plików graficznych; Logomocji lub Edytor Różne możliwości tworzenia b) metody tworzenia filmów komputerowych; obrazów Logo animacji. c) problemy związane z dużymi rozmiarami plików multimedialnych oraz Komeniusz. Zastosowania multimedialne ich przyczyny;. d) mechanizmy tworzenia ruchomego obrazu na ekranie monitora. a) tworzyć animacje komputerowe.

6 6 2. LEKCJE Z ŻÓŁWIEM Jak rysuje Wprowadzenie do języka i środowiska Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółw? Logomocja-Imagine. a) przyciski pasków narzędzi okna programu Logomocja; edycja Imagine. Rysujemy za pomocą żółwia: b) podstawowe polecenia wydawane żółwiowi. Tworzymy rysunki w trybie bezpośrednim: schody, podium, a) rysować proste rysunki w trybie bezpośrednim, używając poleceń kwadrat. grafiki żółwia; b) określać kierunki obrotu żółwia w różnych jego położeniach; c) zmieniać kolor i grubość pisaka żółwia; d) poruszać się po ekranie bez rysowania Uczymy Definiujemy własne procedury, z Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółwia wykorzystaniem grafiki żółwia: a) przyciski pasków narzędzi okna programu Logomocja; edycja Imagine. nowych słów Rysujemy kwadraty i rysunki b) podstawowe polecenia pierwotne wydawane żółwiowi. złożone z kwadratów. a) napisać procedurę rysowania kwadratu z parametrem określającym jego bok, używając polecenia Powtórz; b) korzystać z funkcji jld; c) pisać procedury rysowania różnych figur, zbudowanych z kwadratów.

7 Od trójkąta Rysujemy wielokąty foremne: Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska do okręgu Definiowanie procedur z a) pojęcie parametru procedury; edycja Imagine. parametrem. b) instrukcję warunkową. Korzystanie z parametrów. Rysowanie okręgu. a) pisać proste procedury rysowania wielokątów i figur z nich złożonych Domek, Projektujemy domek i ulicę: Logomocja, polska domki, ulica Najpierw plan całości, a potem a) rozwiązywać problemy metodą zstępującą. edycja Imagine. szczegóły programowanie metodą zstępującą Gonitwy Tworzymy wiele żółwi. Po uczniowie powinni znać: Logomocja, polska żółwi Programujemy animację. a) pojęcie procesu; edycja Imagine. Uruchamiamy wiele procesów. b) pojęcie zdarzenia. Obsługujemy zdarzenia w programie Logomocja. a) tworzyć proste animacje z użyciem wielu żółwi; b) uruchamiać procesy; c) wykorzystywać podstawowe zdarzenia.

8 Album Tworzymy album multimedialny: Logomocja, polska multimedialny Prezentacja zawierająca zdjęcia, a) utworzyć album multimedialny składający się z wielu stron. edycja Imagine. dźwięki i filmy utworzona w programie Logomocja Zakręt za Rysujemy gwiazdki i spirale. Logomocja, polska zakrętem Elementarne wprowadzenie do a) budować procedury rekurencyjne; edycja Imagine. używania rekurencji: b) tworzyć plan procedury (algorytmu); Analiza działania rekurencji. c) korzystać z warunku zatrzymania rekurencji; d) analizować budowę i działanie procedur rekurencyjnych; e) dostrzegać rolę parametrów procedur.

9 Algorytmy, Poznajemy pojęcie algorytmu na Po uczniowie powinni znać: Strona ELIWWW schematy, przykładzie algorytmu Euklidesa. a) pojęcia: algorytm, schemat blokowy i program. zamieszczona na programy Budujemy schemat blokowy i piszemy płycie uczniowskiej program. a) zapisać algorytm w postaci planu działań; (materiały dodatkowe b) analizować proste schematy blokowe; WWW Strony c) przechodzić od algorytmu do programu; WWW ELI-WWW d) tworzyć funkcje w języku Logo, w tym funkcje rekurencyjne; index.htm) lub e) porównywać efektywność różnych rozwiązań problemu (jeśli było Laboratorium rozwiązywane zadanie zamieszczone na końcu tej w Informatyki ELI. podręczniku). Logomocja, polska edycja Imagine Szybko i bez Poznajemy ciąg Fibonacciego i Po uczniowie powinni znać: błędów. sposoby obliczania jego kolejnych a) ciąg Fibonacciego i sposoby określania jego kolejnych wyrazów; wyrazów b) znaczenie śledzenia działania algorytmu; c) algorytmy wyszukiwania liczby w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym; d) najlepszy algorytm porządkowania.

10 10 3. LEKCJE Z TEKSTAMI I RYSUNKAMI 31 Pisz szybko! Ćwiczymy szybkie pisanie obiema rękami: Podstawowe zasady wpisywania tekstu w edytorze. Formatujemy tekst: Praca z gotowym tekstem, zmiana czcionki, wyglądu strony, korzystanie z linijki. Estetyka przygotowania tekstu do druku, drukowanie. Po uczniowie powinni znać: a) zasady edycji i estetycznego przygotowania tekstu; b) zasady korzystania z drukarki ogólne i obowiązujące w pracowni komputerowej; c) dodatkowo: sposoby korzystania z legalnego oprogramowania (freeware, shareware, adware, wersje demo, oprogramowanie użytkowane do celów edukacyjnych zagadka 2 w 1.1). a) korzystać z programu służącego do szybkiego pisania; b) zachowywać prawidłową postawę podczas pracy z komputerem; c) rozpoznać plik skojarzony z programem w systemie Windows; d) korzystać w podstawowym zakresie z programu MS Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu; e) zapisywać i otwierać plik do edycji; f) stosować umiejętności potrzebne podczas pisania i formatowania tekstu (np. zaznaczanie); g) wydrukować plik; h) dodatkowo: samodzielnie zainstalować program. Program uczący szybkiego pisania na klawiaturze Mistrz Klawiatury lub inny, edytor MS Word lub inny zaawansowany edytor tekstu.

11 11 32 Jak to się Tworzymy słowniczek terminów Po uczniowie powinni znać: Edytor MS Word lub pisze i informatycznych: a) podstawowe słownictwo związane z technologią informacyjną i inny zaawansowany wymawia? Słownictwo charakterystyczne dla informatyką; edytor tekstu. technologii informacyjnej i b) sposoby pracy z tabelami (wstawianie, wypełnianie treścią, informatyki (angielskie słowa w dostosowywanie, formatowanie, przekształcanie tekstu na tabelę). spolszczonej formie). Przygotowujemy tabelę: a) korzystać ze źródeł informacji związanych ze stosowaniem technologii Formatowanie tabeli. informacyjnej; b) ocenić rozwój języka informatycznego; c) stosować poznane sposoby pracy z tabelami w edytorze tekstu; d) korzystać z poleceń: Znajdź, Zamień, Sortuj (tematy te pojawiają się w rozwiązaniach zadań).

12 Kształty Formatujemy tekst i wstawiamy Acrobat Reader, poezji rysunki: a) rozplanować tekst na stronie, dobrać sposób formatowania czcionki edytor MS Word lub Układ tekstu, tabulatory, kolumny, odpowiedni do charakteru i wyglądu tekstu, stosować układ inny zaawansowany wyrównania. kolumnowy do tekstu, który tego wymaga; edytor tekstu. Wstawianie rysunków do tekstu, b) używać tabulatorów dostępnych w edytorze, ustawiać własne ilustrowanie wierszy. tabulatory, dostosowane do charakteru wprowadzanego tekstu; Praca z dokumentem wielostronicowym. c) ustawiać wcięcia akapitów ii marginesy akapitów, posługując się linijką w edytorze; d) stosować wyróżnienia w tekście (tytuł, wybrane słowa); e) korzystać z programu WordArt; f) stosować w odpowiednich sytuacjach wymuszony koniec strony, kolumny, wiersza; g) ilustrować tekst obrazkami z biblioteki grafik edytora lub wykonanymi samodzielnie; h) osadzać grafikę w tekście (zmieniać rozmiar obrazka, wprowadzać obramowanie, ustawiać równo z tekstem ); i) wypełniać nagłówki i stopki w dokumencie wielostronicowym, używając odpowiednich przycisków (numer strony, data itp.) i wprowadzając tekst; formatować tekst w nagłówku i stopce; j) oceniać wygląd tekstu przed drukowaniem (podgląd wydruku).

13 Plakat Tworzymy plakat lub reklamę z Acrobat Reader, wykorzystaniem grafiki obiektowej: a) określić i rozpoznać cechy dobrego plakatu lub reklamy; edytor MS Word lub Tworzenie własnych rysunków. b) ilustrować tekst gotowymi rysunkami (obiekty dostępne na pasku inny zaawansowany Kolejność i grupowanie obiektów Rysowanie, Autokształty, ClipArty, obiekty WordArt); edytor tekstu. graficznych. c) przekształcać i modyfikować proste rysunki obiektowe (rozciągać, Korzystanie z biblioteki grafik. zniekształcać, zmieniać kolor obramowania i wypełnienia, grupować i rozgrupowywać); d) osadzać rysunki obiektowe w tekście na różne sposoby, wstawiać rysunek jako tło dokumentu tekstowego; e) samodzielnie kreślić proste rysunki obiektowe; f) stosować techniki formatowania tekstu: czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie itp.; g) przygotować dokument zawierający tekst i grafikę do wydruku oraz go wydrukować.

14 14 37 Zrób to po Redagujemy tekst: Acrobat Reader, kolei! Przestawianie akapitów. a) sprawdzać pisownię w dokumencie, korzystać ze słownika edytor MS Word lub Praca ze schowkiem. wbudowanego w edytor i z menu zawierającego podpowiedzi; inny zaawansowany Korzystanie z narzędzi edytora tekstu: słownika, korekty, automatycznej zamiany słów. b) pracować ze schowkiem systemu Windows, używać operacji Wytnij, Kopiuj i Wklej; c) stosować różnorodne sposoby wywoływania poleceń w systemie lub często używanym programie; edytor tekstu. d) korzystać z techniki przenieś i upuść ; e) stosować różnorodne sposoby formatowania tekstu, ustawienia tekstu na stronie, zmiany rozmiaru marginesów; f) wstawiać i zamieniać znaki specjalne; g) przygotować tekst z ilustracjami do wydruku Kim będę? Piszemy życiorys i list motywacyjny: Edytor MS Word lub To się okaże! Teksty użytkowe. a) przygotować treść dokumentu według podanego schematu; inny zaawansowany Tworzenie dokumentów o danej b) wypełnić wzorcowy dokument, zachowując jego układ i sposób edytor tekstu. z góry konstrukcji. formatowania; Korespondencja seryjna. c) stosować poznane techniki pracy z tekstem podczas przygotowywania konkretnego dokumentu.

15 15 40 Dialog z Ćwiczymy poznane wcześniej techniki maszyną. formatowania i przygotowania tekstu do a) stosować poznane wcześniej techniki formatowania tekstu, wydruku. c) przygotować do druku dokument kilkustronicowy o skomplikowanym formatowaniu, odtwarzając zadane formaty tekstu w dokumencie. 4. LEKCJE Z INTERNETEM Wszystko Przygotowujemy pierwszą prostą Po uczniowie powinni znać: Notatnik systemowy jest tekstem stronę WWW: a) funkcje znaczników w dokumencie HTML; lub Notatnik+, Internet Wprowadzenie do tworzenia stron b) różnice między plikami zapisanymi w edytorze MS Word i w programie Explorer 5.0 lub WWW. Notatnik; nowsza wersja, edytor Podstawy języka HTML. c) różnice między plikami typu txt i htm. MS Word lub inny Znaczniki. a) wyjaśnić, dlaczego jedynym czytelnym typem dokumentu dla zaawansowany edytor tekstu. wszystkich typów komputerów jest czysty plik tekstowy ; b) wyjaśnić znaczenie określenia język opisu tekstu stosowanego do języka HTML; c) sformatować tekst, stosując znaczniki HTML. Uwaga. Nie zmuszajmy uczniów do uczenia się znaczników na pamięć. Istnieje wiele publikacji, kursów, poradników itp. poświęconych stosowaniu języka HTML, dostępnych w Internecie lub drukowanych. Również na płycie dołączonej do podręcznika uczniowie znajdą wiele informacji z tego zakresu. Przede wszystkim pokażmy uczniom zasady stosowania języka HTML. Jeśli istnieje taka konieczność, wskażmy źródło informacji.

16 Co, gdzie, Umieszczamy tabele na stronie: Notatnik systemowy kiedy? Tabele utworzone w języku HTML a) określić, jakie informacje można prezentować za pomocą tabel; lub Notatnik+, Internet na przykładzie planu. b) zdefiniować prostą tabelę, stosując właściwe znaczniki; Explorer 5.0 lub c) określić atrybuty tabeli i jej poszczególnych komórek, korzystając z nowsza wersja, edytor wykazu znaczników i ich atrybutów. MS Word lub inny zaawansowany edytor tekstu.

17 Moje hobby Wyszukujemy informacje w sieci. Notatnik systemowy Przygotowujemy teksty i ilustracje do a) wskazać źródła poszukiwanej informacji w zależności od jej rodzaju, lub Notatnik+, Internet publikacji na temat własnego hobby. na przykład: Explorer 5.0 lub Do czego zobowiązuje ustawa o gęstość rtęci tablice matematyczno fizyczne, nowsza wersja, edytor ochronie praw autorskich? data urodzin Bolesława Prusa Encyklopedia Powszechna, MS Word lub inny jaki film jest wyświetlany w kinie Relaks Dziennik lokalny; b) korzystać z Internetu jako źródła informacji; c) posługiwać się wyszukiwarką internetową; d) wstawić ilustrację do dokumentu HTML; e) określić położenie ilustracji względem tekstu w dokumencie HTML; f) określić położenie ilustracji względem okna przeglądarki; g) posługiwać się znacznikami formatującymi. zaawansowany edytor tekstu, Microsoft Photo Editor (z pakietu MS Office).

18 18 47 Na skróty Zakładamy własne konto na serwerze. Po uczniowie powinni rozumieć: Notatnik systemowy bliżej Korzystamy z poczty elektronicznej. a) czym jest w istocie konto internetowe; lub Notatnik+, Internet Wstawiamy odsyłacze na stronach b) sens tworzenia odnośników do innych dokumentów lub usług Explorer 5.0 lub WWW. internetowych. nowsza wersja, edytor MS Word lub inny a) utworzyć odnośnik do innego dokumentu lub usługi pocztowej, zaawansowany edytor posługując się odpowiednim kodem HTML; tekstu. b) zaprojektować system połączeń odnośników w ramach tworzonej witryny internetowej.

19 19 48 Faza Tkania Umieszczamy swoją stronę WWW na Po uczniowie powinni znać: Internet Explorer 5.0 Pajęczyny serwerze. e) netykietę i stosować się do powszechnie obowiązujących norm lub nowsza wersja, Korzystamy z usługi FTP. przestrzegania praw autorskich i zasad porozumiewania się w edytor MS Word lub Netykieta zasady porozumiewania się Internecie; inny zaawansowany w Internecie. f) usługę FTP i rozumieć jej znaczenie. edytor tekstu. a) przygotować dokumenty internetowe, spełniające rygory obowiązujące w sieci; b) zalogować się na zdalnym komputerze; c) korzystać z usługi FTP za pomocą przeglądarki internetowej; d) skutecznie promować witrynę WWW (rejestracja w wyszukiwarkach i inne metody). 49 O wolności, Spisujemy zasady właściwego Po uczniowie powinni wiedzieć: uśmiechach i zachowania w sieci. Poznajemy prawo a) jakie są zasady etykiety; dobrych autorskie. Co to jest wolne b) jak prawo autorskie chroni twórców oraz programy komputerowe; manierach. oprogramowanie? c) jak pobierać programy z sieci i instalować je; d) co to jest wolne oprogramowanie; e) na czym polega archiwizowanie programów f) jak przyspieszyć porozumiewanie się w sieci za pomocą skrótów i obrazków literowych.

20 20 50 Co robić z Pograj w Internecie. Rozwiń swoje Po uczniowie powinni wiedzieć: wolnym zainteresowania w Internecie. a) jak rozwijać swoje zainteresowania, wykorzystując Internet; czasem? b) jak posługiwać się Menedżerem zadań Windows; c) jak powstał pierwszy projekt przetwarzania rozproszonego d) jak brać udział w projektach przetwarzania rozproszonego. 5. LEKCJE Z LICZBAMI I ZBIORAMI DANYCH 51 Jak to Komputer oblicza, a my obmyślamy Po uczniowie powinni znać: Arkusz kalkulacyjny, z Gaussem wzory na sumowanie liczb: a) podstawowe techniki pracy w arkuszu kalkulacyjnym. np. Excel z pakietu było? Podstawowe techniki pracy w MS Office. arkuszu Excel. a) wprowadzać dane różnych typów i proste formuły obliczeniowe, Rozwiązywanie prostych zadań kopiować formuły, korzystać z funkcji autosumowania; matematycznych za pomocą b) planować wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym; arkusza kalkulacyjnego. c) rozwiązywać proste matematyczne za pomocą arkusza; d) analizować dane zawarte w arkuszu.

21 Ciągi, naciągi Obserwujemy ciągi liczbowe w arkuszu Arkusz kalkulacyjny, i wyciągi kalkulacyjnym: 2 n, n 2, n 3, silnia, ciąg a) wprowadzać serie danych w arkuszu kalkulacyjnym; np. Excel z pakietu Fibonacciego: b) kopiować proste formuły za pomocą uchwytu wypełniania; MS Office. Jak szybko ciągi rosną i jak szybko c) odróżniać i wprowadzać różnorodne formaty liczbowe w arkuszu; maleją. d) porównywać ciągi liczbowe i dostrzegać charakterystyczne ich cechy; Analiza wyników. e) stosować podstawowe techniki pracy w arkuszu; Formatowanie danych liczbowych, f) planować wykonywanie obliczeń w arkuszu; prezentacja wyników obliczeń. g) rozwiązywać proste matematyczne za pomocą arkusza; h) analizować dane zawarte w arkuszu Z tabelki Tworzymy tabele i wykresy funkcji Arkusz kalkulacyjny, wykres liniowej w arkuszu kalkulacyjnym: a) przygotować dane do wykresu funkcji liniowej; np. Excel z pakietu Zastosowanie arkusza do prac b) wykonać wykres funkcji, korzystając z kreatora wykresów; MS Office. przeliczeniowych. c) korzystać z kreatora funkcji; Graficzna prezentacja wyników. d) opisać i sformatować wykres; Analiza prezentacji wykresów funkcji w programie Logomocja. e) drukować wykresy wraz z danymi.

22 Średnio na Statystyka. Zbieramy, analizujemy i Arkusz kalkulacyjny, głowę przetwarzamy dane. Proste obliczenia a) opracować zestawienie danych statystycznych w arkuszu np. Excel z pakietu statystyczne i ich prezentacja w kalkulacyjnym; MS Office. arkuszu kalkulacyjnym. b) prowadzić prostą analizę danych statystycznych; c) dostrzegać związki między danymi. d) wykonywać obliczenia z użyciem funkcji arkusza; e) sortować dane w arkuszu; f) wybrać typ wykresu odpowiadający konkretnym danym; g) sporządzać wykresy związane z wybranymi danymi i sformatować je; h) zaznaczyć obszar danych do wykresu (również niespójny); i) porównać dane, pochodzące z różnych okresów i przedstawić wnioski wynikające z porównania; j) dodatkowo: opisać metodę pracy w projektach wykorzystujących zasadę rozproszonego przetwarzania danych.

23 Moi znajomi Tworzymy prostą bazę danych w Arkusz kalkulacyjny, arkuszu: a) utworzyć prostą bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym; np. Excel z pakietu Wprowadzanie danych z pliku b) korzystać z tej bazy, ułatwiając sobie wyszukiwanie pewnych MS Office. tekstowego. informacji; Projekt organizacji danych, c) dopisywać do niej nowe rekordy oraz poprawiać istniejące. formularz, sortowanie, wyszukiwanie i prezentacja danych. Przetwarzanie danych w bazie, operacje na gotowych danych. 6. PROJEKTY 60 Zaprezentujmy Poznajemy program PowerPoint się na lekcjach a) tworzyć prezentację w programie PowerPoint; b) umieszczać w prezentacji obrazki, dźwięki, filmy; c) pracować w zespole nad wspólnym projektem; Poznajemy i Pracujemy w zespołach nad przedstawiamy wspólnym projektem. a) pracować w zespole; nasze miejsce na b) zdobywać, gromadzić i selekcjonować informacje; Ziemi. c) w czytelny sposób zaprezentować zgromadzone informacje; d) przedstawić swoje opracowanie na forum klasy; 63 Wikipedia w Odbywamy lekcję na platformie e- naszej klasie. learnigowej. Znajdujemy ciekawe a) korzystać z platformy Moodle; informacje o Wikipedii. b) założyć własne konto aby korzystać z platformy;

24 24 64 Orzeł czy reszka? Rzucamy monetą i kostką za pomocą : Analiza procesów losowych. Graficzna prezentacja wyników. 65 Fraktale Budujemy modele. Geometria fraktalna: drzewa, płatki śniegu i dywany. 66 Z Badamy interaktywną mapę Polski. komputerem Odwiedzamy mapy internetowe. po mapie 7. LEKCJE Z MODELAMI a) przeprowadzić symulację prostego doświadczenia w arkuszu kalkulacyjnym, z użyciem funkcji losującej; b) korzystać z dodatkowych bibliotek funkcji arkusza Excel; c) trafnie ocenić wyniki prostego doświadczenia losowego; d) sporządzić wykres wyników doświadczenia; e) wydrukować wykres obrazujący wyniki doświadczenia; f) samodzielnie zaplanować symulację prostego doświadczenia losowego. Po uczniowie powinni rozumieć: a) zasady budowy fraktali; b) rolę rekurencji w budowie fraktali; c) ograniczoną rolę modelu w opisie rzeczywistości. a) tworzyć zaawansowane procedury rekurencyjne (2); b) analizować kształty fraktali; c) włączać losowość do modelu fraktalnego (2). a) posłużyć się interaktywną mapą komputerową; b) korzystać z serwisów z mapami internetowymi; c) wyszukiwać miejsca na mapie i planować podróż; d)znaleźć najbardziej centralnie położone miasto w Polsce. Arkusz kalkulacyjny, np. Excel z pakietu MS Office. Logomocja, polska edycja Imagine.

25 25 Wymagania na ocenę klasyfikacyjną śródroczną. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 1. Lekcje z komputerem wprowadzenie. - Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania w szkole. - Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych. - Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. - Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych. - Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona www, grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna. - Wywołują stronę znając jej adres. - Odbierają i wysyłają pocztę. - Potrafią wymienić różne formaty plików graficznych - Zna pojęcia: bit i bajt - wie jak posługiwać się podstawowymi narzędziami w programie graficznym Paint - Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania. - Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.). - Określają zastosowanie plików i katalogów. - Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) - Uruchamiają programy - Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają. - Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów). - Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych. - Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone. - Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na ch typu PC. - Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, - potrafią ustawić stronę domową, - W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. - potrafią założyć darmowe prywatne konto owe. - wykonują proste rysunki wykorzystując dostępne narzędzia programu graficznego Paint - zna pojęcie bit, bajt - zna sposób zapisu liczb w systemie pozycyjnym dziesiętnym i dwójkowym - Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, - potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy, wyjaśniają znaczenie głównych części. - Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie. - Odszukują podany katalog (folder), plik. - Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. - Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. - Porządkują zbiory według określonego porządku. - Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki - W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. - Potrafią założyć darmowe prywatne konto e- mailowe. - Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, - wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia. - Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych. - Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę. - Tworzą i modyfikują grafikę. - zna pojęcie bit, bajt - zapisuje liczby w układach pozycyjnych: dziesiętnym i dwójkowym - Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. - Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego. - Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych. - Uruchamiają i korzystają z drukarki. - Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. - Odzyskują przypadkowo usunięte pliki. - Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową. - Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje. - Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia) - Wykonują pracę według własnego projektu. - Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy. - Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami. - Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności. - zapisuje liczby w układach pozycyjnych: dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym - przelicza na układ dwójkowy i szesnastkowy za pomocą kalkulatora - Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. - Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci. - Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. - Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. - Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę. - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy

26 26 2. Lekcje z żółwiem - posiada minimalną znajomość podstawowych poleceń LOGO, - wykonuje elementarne polecenia z bardzo dużą pomocą nauczyciela - posiada fragmentaryczną znajomość podstawowych poleceń LOGO, - wykonuje przy pomocy nauczyciela mało skomplikowane rysunki, - wymaga znacznej pomocy nauczyciela - zna podstawowe procedury LOGO, - w miarę poprawnie programuje grafikę żółwia, - z pewną pomocą nauczyciela definiuje procedury z parametrami, - niewielkie uchybienia w programowaniu animacji. - programuje metodą zstępującą z wykorzystaniem grafiki żółwia -Tworzy wiele żółwi, programuje animację. Uruchamia wiele procesów w Logomocji. - Tworzy album multimedialny. - zna podstawowe instrukcje LOGO, - poprawnie programuje grafikę żółwia, - sprawnie i prawidłowo programuje z wykorzystaniem procedur z parametrami, - prawidłowo tworzy animacje, uruchamia wiele procesów, obsługuje zdarzenia, - potrafi samodzielnie przygotować projekt albumu multimedialnego. - Tworzy prezentacje wykorzystując zdjęcia, dźwięki i filmy w Logomocji. 3. Lekcje z tekstami i rysunkami - Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze. - Umieszczają w tekście polskie znaki. - Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, - poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz. - Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu. - Umieszczają w dokumencie numerację stron. - Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca. - Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora. - Poprawiają błędy w dokumencie. - Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają. - Piszą teksty zawierające tabele i ramki. - Łączą tekst z grafiką. - Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku. - Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści. - Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie. - Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu. - Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli. - Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu. - Przygotowują tekst do druku. - Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu. - Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd. - Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację. - Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami. - Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu. - Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów. - Drukują dokument. - Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony. - Wstawiają cliparty, tabele. - Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność). - Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku. - Definiują i stosują własny styl. - Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Znają regulamin pracowni komputerowej i zasady BHP, przestrzegają punktów regulaminu. Znają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie II z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego

Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego I Rok nauki Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 4 Szkoła podstawowa. Kształcenie z wykorzystaniem komputera

Plan wynikowy. Zajęcia komputerowe Lekcje z komputerem Klasa 4 Szkoła podstawowa. Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1 Plan wynikowy 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2. Twoja wizytówka 3. Co nowego w szkole? 4. Czy masz edytor tekstu? Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik nauczyciela Lekcje z komputerem Przykładowy plan wynikowy 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 wymieniać podstawowe zasady BHP obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Lekcje informatyki różnią się od pozostałych zajęć programowych w gimnazjum. Dlatego dość istotna rolę spełniają ogólne wymagania o charakterze technicznym i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Klasa 4. Realizacja. Kształcenie z wykorzystaniem. Używane programy komputerowe. Osiągnięcia uczniów. programowej. komputera.

Klasa 4. Realizacja. Kształcenie z wykorzystaniem. Używane programy komputerowe. Osiągnięcia uczniów. programowej. komputera. 1 Klasa 4 z wykorzystaniem 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni j; samodzielnie uruchamiać i wyłączać komputer;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

zapisywać wyniki pracy w swoim folderze; określać rozmiary obrazu (szerokość, wysokość); wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji

zapisywać wyniki pracy w swoim folderze; określać rozmiary obrazu (szerokość, wysokość); wpisywać tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej- kl IV. Opracowane na podstawie nauczania zajęć dla szkół podstawowych, II etap kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Zajęcia komputerowe. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Zajęcia komputerowe. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Zajęcia komputerowe klasa IV Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Stopień Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

z informatyki dla klas I-III Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze

z informatyki dla klas I-III Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Lekcje z komputerem gimnazjum. Nr lekcji

Wymagania edukacyjne. Lekcje z komputerem gimnazjum. Nr lekcji Wymagania edukacyjne Lekcje z komputerem gimnazjum KLASA 1 Nr lekcji Tytuły lekcji 1.1 Cechy komputerów 1.2 Czy masz 1101 lat? Kształcenie z wykorzystaniem komputera Zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Nr 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem.

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. 1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Wymagania programowe z informatyki w klasie II-III Gimnazjum 1. Prawidłowo włączyć komputer i uporządkować stanowisko. 2. Prawidłowo zalogować się do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM. Zajęcia komputerowe. Szkoła podstawowa. Klasa 4 N r Wymagania edukacyjne LEKCJE Z KOMPUTEREM Zajęcia komputerowe Szkoła podstawowa Klasa 4 Tytuł lekcji 1 Zaczynam y 2 Twoja wizytówka Realiza cja podsta wy progra mowej 16 41 Osiągnięcia uczniów na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr lekcji Temat lekcji Kształcenie z wykorzystaniem komputera 1. Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Stopień Katalog

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki

Wymagania z informatyki Wymagania z informatyki klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Ślósarz Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

KLASA I Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry cel - Sprawnie obsługują

KLASA I Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry cel - Sprawnie obsługują Elementy składowe zestawu kompute rowego. Struktura zapisu na dysku. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny w gimnazjum zgodnie z programem nauczania INFORMATYKA 2000 opracowała mgr Magdalena Kubalka-Pluta

Bardziej szczegółowo